Sunteți pe pagina 1din 1

FISĂ DE DOCUMENTARE NR.

Standardul SR EN ISO 9000:2001 –”Sisteme de management al calității. Principii


fundamentale și vocabular” definește produsul astfel: rezultat al unui process, adică al unui
ansamblu de activități corelate sau în interacțiune, care transformă intrări în ieșiri.

Conform acestui standard, există patru categprii de produse:

- servicii- de exemplu transportul;


- software- de exemplu un program de calculator, un dicționar;
- hardware- de exemplu o parte mecanică a unui motor;
- material procesate- de exemplu lubrifiant.
Produsele conțin elemente care aparțin diferitelor categorii de produse, prezentate mai
sus.
Standardul oferă următorul exemplu:
Produsul automobil constă din:
- hardware- de exemplu anvelope;
- materiale procesate- de exemplu combustibil, lichid de răcire;
- software- de exemplu programul software de control al motorului, cartea mașinii;
- servicii- de exemplu aplicații de operare date de vânzător.

Termenul de calitate își are originea în cuvântul latinesc qualitas, derivat din qualis
(care? de ce natură? ), cu semnificația de atribut, caracteristică, proprietate, fel de a fi.

În perioada actuală, calitatea poate avea următoarele semnificații:

- satisfacerea cerințelor clientului;


- conformitatea cu specificațiile;
- corespunzător pentru utilizare;
- zero defecte;
- corect de la prima încercare;
- un demers sistematic spre excelență;
- gradul de utilitate.

*Standardul este un document stabilit și aprobat de un organism recunoscut, care stabilește


reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau rezultatele lor, garantând un nivel
optim de ordine într-un context dat.