Sunteți pe pagina 1din 2

FIRMA ARE SERVICIU EXTERN DE SSM SI PSI. MAI ESTE NEVOIE DE LUCRATOR DESEMNAT LA FIRMA?

Daca aveti deja contract de serviciu extern de SSM si PSI, este obligatoriu sa aveti si un lucrator
desemnat in cadrul societatii?

Pentru a intelege acest aspect in toata profunzimea lui, vom privi catre dispozitiile art. 6 din Legea 319
din 20016. Asadar, se prevede vaptul ca in sarcina angajatorului cade responsabilitatea de a asigura
securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.

Nu uitam faptul ca daca un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de
responsabilitatile sale in acest domeniu.

Accidentele de munca reprezinta o realitate cu care se confrunta numerosi angajati. In cazul


acestora,cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza:

a) de catre angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca;

b) de catre inspectoratele teritoriale de munca, in cazul evenimentelor care au produs invaliditate


evidenta sau confirmata, deces, accidente colective, incidente periculoase, in cazul evenimentelor care
au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la angajatorii persoane fizice, precum si in
situatiile cu persoane date disparute.

Pentru a se efectua cercetarea evenimentului, angaajtorul este obligat sa numeasca de indata, prin
decizie scrisa, comisia de cercetare a evenimentului.

Nu uitam faptul ca in functie de marimea unitatii angajatorul poate apela la servicii externe in ceea ce
priveste securitatea si sanatatea in munca insa acesta nu il exonereaza de responsabilitatile sale in acest
domeniu. Unitatile cu cel putin 50 de angajati au obligatia constituirii Comitetului de securitate si
sanatate in munca.

Legea ssm nr.319/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare mentioneaza:


-art.9 (4) În cazul micro-întreprinderilor şi al întreprinderilor mici, în care se desfăşoară activităţi fără
riscuri deosebite, angajatorul îşi poate asuma atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
pentru realizarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, dacă are capacitatea necesară în domeniu.

HG nr.1425/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare mentioneaza:

-art. 16 (1) În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile
din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5;

b) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/
sau unitate;

c) angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu
o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut în anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atestă printr-un
document de absolvire a programului de pregătire.

(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie să
desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/
sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile prezentelor norme metodologice.

(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/ serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au


capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie
prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire
şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.

Din mesajul dvs. inteleg ca nu aveti angajati, caz in care activitatea de prevenire si protectie in domeniul
ssm v-o puteti asuma dvs. conform prevederilor de mai sus. Este bine, in special pentru cazul in care veti
angaja lucratori sa urmati un curs de pregatire in domeniul ssm de 40 de ore. Cursuri se organizeaza prin
ITM sau de catre firme autorizate de catre Ministerul muncii.