Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 28.11.2011
GRĂDINIŢA: Nr. 241 “Peştisorul de aur”
GRUPA: MARE “CURCUBEU”
EDUCATOARE: Dincă Alexandra
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Cunoaşterea mediului
TEMA: “Să ne cunoaştem ţara”
TIPUL DE ACTIVITATE: predare
FORMA DE REALIZARE: lectură după imagini
SCOPUL:
-Consolidarea si sistematizarea cunostintelor referitoare la ţara noastră;
-Exersarea vocabularului activ al copiilor;
-Trezirea sentimentului de patriotism şi dragoste faţă de ţară;
-Exersarea operatiilor gandirii: analiza, comparatia, sinteza, generalizarea, atenţia,
memoria.
OBIECTIVE:
 Cognitive :
- să numească ţara şi oraşul în care locuiesc;
- să se exprime în propoziţii corect formulate gramatical ;
- să analizeze simbolurile României ca ţară (stema, drapelul, harta ţării, costumele
tradiţionale);
- să descrie elementele din imagini;
- să coloreze corespunzător drapelul ţării.
 Psiho-motorii:
- să acţioneze conform cerinţelor;
- să execute mişcări sugerate de joc.
 Afective:
-să se implice activ şi afectiv în activitate;
-să fie atenţi la desfăşurarea activităţii.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, învăţarea prin descoperire,surpriza,
explicaţia, exerciţiul, problematizarea, folosirea calculatorului.
MATERIAL DIDACTIC: calculatorul (utilizarea în format PowerPoint); harta ţării;
drapelul; imagini oraşe din ţară; creioane colorate; fişe de lucru.
FORME DE REALIZARE: frontală, individual
BIBLIOGRAFIE :
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura DPM, 2008;
-Programa activităţiilor instructiv- educative în grădiniţa de copii;
-Metodica activităţilor de dezvoltare a limbajului şi cunoaşterea mediului.
DURATA: 35-40 de minute

SCENARIUL DIDACTIC

Secvenţele Conţinutul instructiv-educativ al Strategii Evaluare


activităţii activităţii didactice
1. Moment - aerisirea sălii de grupă;
organizatoric - aşezarea scaunelor şi meselor
în careu deschis;
- pregătirea materialului
didactic.
2. Captarea Se va realiza prin poezia: -surpriza -analiza
atenţiei “Am o căsuţa mică (Aşa şi aşa), răspunsurilor
Şi fumul se ridică (Aşa şi aşa) -conversaţia
Şi bat la uşa casei (Aşa şi aşa)
Şi mama mă aşteaptă (Aşa şi aşa)!”

Copiii sunt atenţi şi participă la


mişcările de joc propuse.
3. Enunţarea Se anunţă tema activităţii: - conversaţia -observarea
scopului şi a - Dar casa voastră unde se află? În comportamentului
obiectivelor ce oraş? În ce ţară? copiilor
Copiii sunt atenţi la întrebări şi dau
răspunsurile adecvate. -expunerea
- La fel ca noi, şi ţara noastră are
ziua ei în care o serbăm. Fiindcă se
apropie ziua ţării noastre, pe 1
decembrie, m-am gândit să o
cunoaştem mai bine.
4. - Pentru a ne cunoaşte ţara mai bine,
Prezentare m-am gândit să ne folosim atât de -expunerea
conţinutului şi imagini cât şi de calculator, de aceea
dirijarea v-am realizat o mică prezentare la
învăţării care vă rog să fiţi foarte atenţi. -explicaţia
Se vor prezenta imaginile prin
intermediul unei prezentări -orală
PowerPoint. Lectura după imagini se -conversaţia
va derula după următorul plan:
1. Cum se numeşte ţara noastră?
2. Dar noi cei care locuim în -dirijarea
România cum ne numim? copiilor prin
2. Cum se numeşte oraşul în care întrebări
locuiţi? Ştiţi voi ce mai este
Bucureştiul pe lângă un oraş mare?
3. Mai ştiţi şi alte oraşe din ţară? - -observarea
4. Aşa cum voi aveţi hăinuţe aşa şi problematizarea modului de
România are la rândul ei o hăinuţă exprimare al
reprezentată de steag. Ştiţi voi din ce copiilor : corect,
culori este alcătuit steagul - folosirea coerent şi
României? calculatorului corectarea
5. Deasemenea un alt simbol al acestora dacă este
României este stema alcătuită dintr- cazul
un vultur pe un scut albastru care
ţine în gheare un sceptru şi o sabie,
în cioc o cruce iar pe piept sunt
simbolurile fiecarei regiuni din care
era alcătuită România acum foarte
mult timp, înainte de a se uni şi a
deveni România pe care o ştim
astăzi.
6. Şi pe care o putem vedea cel mai
bine reprezentată printr-o hartă. Ştiţi
voi cumva ce reprezintă culoarea
maro pe hartă? (Munţii). Dar cea -aprecierea
verde? (dealurile, câmpiile). Dar cea răspunsurilor
albastră? (Marea). copiilor
7. Aşa cum noi cântăm cântecele de
grădiniţă şi ţara noastră are un
cântec al ei care se numeşte imn.
Imnul ţării noastre este “Deşteaptă-
te, române!”, pe care sigur l-aţi mai
auzit mai ales în zilele de sărbătoare
ale ţării, în care unii oameni chiar se
îmbracă de sărbătoare în haine
tradiţionale.
8. Aceste haine tradiţionale sunt
costumele populare pe care
obişnuiau să le poarte şi fetiţele şi
băieţii aşa ca voi acum mult timp,
dar care în unele locuri din România
încă se mai poartă în zilele de
sărbătoare.
9. De asemenea fiecare zonă a ţării
are anumite tradiţii mai ales de
sărbători precum Paştele sau
Crăciunul. Şi pe unele le cunoaşteţi
şi voi, de exemplu Ursul, Capra,
Pluguşorul, Sorcova.

Copiii sunt atenţi şi participă cu


interes la activitate.
5. Obţinerea Fiecare copil va primi câte o fişă de -explicaţia
performanţei lucru individuală pe care va trebui să -exerciţiul -fişă de lucru
o completeze. - individuale
problematizarea
6. Asigurarea Sinteza finală se realizează cu - conversaţia -analiza
feedback-ului ajutorul copiilor.Tema propusă este răspunsurilor
analizarea şi recunoaşterea copiilor
imaginilor prezentate.

7. Încheierea Se vor realiza aprecieri privind -expunerea


activităţii modul de lucru şi al -conversaţia
comportamentului copiilor. Se va -aprecieri verbale
face bilanţul asupra activităţii pozitive
desfăşurate. -recompense
Se vor acorda recompense: cei care
au fost atenţi şi au răspuns la
activitate vor primi feţe zâmbitoare,
iar cei care nu au participat vor primi
feţe triste.