Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 12

PO-SAE-02-F12
Fişă de date Europass
Campurile marcare cu * sunt obligatorii.
Institutia gazda:
*Denumire:

Institutia de origine:
*Facultatea/departamentul
*Denumire: (unde este cazul):

*Facultatea/departamentul *Adresa:
(unde este cazul):

*Adresa: *Localitate:

*Localitate: *Cod postal:

*Cod postal:
*Tara:
*Tara:

*Telefon: *Telefon:

*Fax: *Fax:

*Email:
*Email:
*Pagina web:

*Pagina web:
Persoana de referinta/mentorul

*Nume: Persoana de referinta/mentorul

*Functie: *Nume:

*Telefon: *Functie:

*Email: *Telefon:

*Email:

PO-SAE02-F12
Notă: Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document să fie prelucrate de
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, ca operator de date cu caracter personal, în scop educație-
cultură, în conformitate cu Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Am luat la cunoștință că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E. 679/2016 și
publicate la adresa www.usv.ro - Protecția datelor cu caracter personal.

PO-SAE02-F12