Sunteți pe pagina 1din 1

Tratamentele de primăvară la pomii fructiferi

Odată cu venirea primăverii, natura se trezeşte la viaţă, cu explozii de vegetaţie, dar şi cu roirea dăunătorilor,
care mai de care mai pofticioşi să se hrănească cu noile şi fragedele creşteri de vegetaţie. Dar pot fi activate şi
bolile specifice pomilor fructiferi, care se pot dezvolta necontenit.
Toate aceste pericole pot fi îndepărtate prin efectuarea unor tratamente în perioadele cele mai potrivite şi cu
substanţele cele mai eficace.
Un tratament minimal care se propune nu exclude posibilitatea tratamentelor la avertizare şi se adresează celor
care deţin pomi fructiferi pe lângă casă sau au o mică livadă.
Schemele de tratament propuse au în vedere fazele de vegetaţie în care se aplică tratamentul, dăunătorii şi
bolile care se combat, produsele şi dozele recomandate. Deoarece albinele şi bondarii au rolul de a poleniza
florile, se recomandă folosirea insecticidelor cu impact redus asupra lor (Mospilan 20 SG, Mospolan 20 SP,
Calipso 480 SC).
Tratamentele la seminţoase (măr, păr, gutui)
Tratamentul 1 se face când 10-15% din muguri sunt în faza de dezmugurire şi corespunde calenda¬ristic cu
luna martie.
Se combat:
• păduchii de San-José, în cazul când nu s-au făcut stropirile de iarnă;
• gărgăriţa florilor, un dăunător foarte periculos, florile atacate luând forma de cuişoare;
• rapănul, făinarea;
• păianjenii, dacă este cazul.
Produse recomandate: