Sunteți pe pagina 1din 12

« Copiii au mai multă nevoie de exemple decât de critici.

» (Joseph Joubert) Profesor coordonator:


Hofnăr Ina

Profesor metodist:
Ruști Ramona

Profesor pentru învăţământul


preşcolar:
Bucur Mărioara
Director
Dr. Raluca Mărginean

PROIECT DEACTIVITATE FINALĂ

Unitatea de învăţământ: Grădinița “Căsuța cu povești”

Propunătoare: Păcurar Nicoleta Maria

Data : 16.05.2018

Grupa: Mare

Domeniul: DȘ- Domeniul Științe

Unitatea tematică : „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”

Subiectul activităţii: Sistemul Solar-Observare

Tipul de lecţie: mixtă


Domenii integrate: DLC

Durata: 30-45 min

Nivelul : II (5-7ani)

OBIECTIVE CADRU:

Domeniul științe:

-Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;

-Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale

-Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător;

Domeniul limbă şi comunicare:

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;

- Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;

- Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:

Domeniul științe:

-Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate

-Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite.

-Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.
Domeniul limbă și comunicare :

-Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor

-Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple .

-Să fie capabili, să fie răbdatori tot parcursul activităţii.

OBIECTIVE GENERALE/ SCOPURI:

Informativ: Consolidarea cunoștintelor despre importanța protejării planetei noastre și cunoașterea spațiului cosmic

Formativ: Dezvoltarea memoriei logice, dezvoltarea atenției voluntare, dezvoltarea spiritului de observație.

Educativ: Educarea capacității de a interacționa cu alți copii pentru a dobândi cunoștinte, deprinderi, atitudini si conduite noi, educarea spiritului de
echipă

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

Domeniul cognitiv

Pe parcursul şi la finalul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1- Să răspundă corect la întrebările propunătoarei , utilizând cunoștințele proprii , în maxim 2 încercări ;

O2- Să recunoască planeta Pămând,utilizând imaginile aduse de propunătoare, din maxim 2 încercări;

O3- Să numească modalități de protejare a planetei,utilizându-se de cunoștințele aduse de propunătoare , în maxim 5 minute ;

O4- Să precizeze importanța protejării planetei,utitlizând-se de cunoștințele transmise în maxim 3 minute ;

O5-Să realizeze o comparație între planetele sistemului solar , utilizănd macheta adusă de propunătoare , din maxim 3 încercări;
Domeniul afectiv

O6- Să manifeste interes față de activitatea propusă ;

O7- Să participe activ la activitate ;

Domeniul psihomotor

O8- să aibă o poziție corectă pe scăunele ;

STRATEGII DIDACTICE: (selectaţi ceea ce se potriveşte temei voastre)

Metode şi procedee: descrierea, explicaţia, instructajul verbal, conversaţia, exerciţiul, observarea dirijată , instructajul

Mijloace didactice: imagini

Forme de organizare: individual

SISTEM DE EVALUARE:

Metode de evaluare: aprecieri verbale ,observarea sistematică,

Forme de evaluare: formativă

Bibliografie
SCENARIU DIDACTIC

Nr. Eveniment Timp Ob Conţinutul instructiv- educativ Strategii Sistem de


Cr didactic iec didactice evaluare
t. tiv Activitatea învăţătoarei/ educatoarei Activitatea elevilor/ Met Mi For Meto For
e copiilor ode jlo me de de me
ace de evalu de
orga are eval
nizar uare
e
1. Moment 1 min Aerisirea sălii de grupă
organizatoric Pregătirea materialelordidactice
2. Captarea Mă prezint copiilor , îi salut și inițiez o conversație Copii răspund salutului M1 m1 F1 Me1 Fe1
atenţiei cu ei : Bună dimineața copii , eu mă numesc
Nicoleta și astăzi vom desfășura împreună o
activitate foarte interesantă. O să vă prezint pe
cineva. El este roboțelul Astro, care a venit să vă
spună câteva lucruri despre ce face el în spațiu.

3. Reactualizarea Se va realiza prin intermediul unor întrebări Copiii sunt atenți și


vechilor - Despre ce ați vorbit săptămâna aceasta la răspund la întrebări
cunoştinţe grădiniță? -Despre planeta pe care
- Cum se numește planeta pe care locuim? locuim.
- De ce trebuie să o protejăm? -Planeta pe care locuim
- Puteți să îmi spuneți niște metode de se numește planeta
protejare a planetei? Pământ
- Știți ce este soarele? -Ca să putem trăi cât mai
- Ce puteți să îmi spuneți despre sistemul mult timp pe ea
nostru solar?
-Reciclarea deșeurilor
este o metodă de
protejare a planetei.
-Soarele este o stea foarte
mare.
-(Fiecare copil răspunde
în funcție de cunoștințele
proprii.
4. Anunţarea Astăzi dragi copii , vom descoperi multe lucruri noi M2 m2 F2
temei şi a și interesante despre sistemul nostru solar. Mă
obiectivelor astept de la voi să fiți cuminți și activi pentru că v-
am pregătit niste surprize
5. Desfăşurarea Pentru început o să prezint copiiilor o machetă cu Vor fi atenți , vor Me2
activităţii/ sistemul solar, o să spun ce este sistemul solar iar participa activ la oră și
Dirijarea apoi voi prezenta componentele acestuia. vor răspunde la
învăţării/ Sistemul nostru solar este format din soare și mai întrebările adresate
Prezentarea multe planete cu lunile lor. Planetele care se alfă în
noului conţinut sistemul nostru solar sunt: Mercur, Venus, Pământ,
Marte, Jupiter,Saturn,Uranus și Neptun.
După prezentarea sistemului solar vom analiza în
parte fiecare component al acestuia.Analiza se va
realiza prin intermediul unor întrebări.
Soarele: -Are formă rotundă
-Cum arată Soarele?Ce formă are? -Are culoarea galbenă
-Ce culoare are soarele? -Este o stea
-Ce este soarele defapt? Este o planetă?
Soarele este o stea foarte mare, cea mai mare stea
din sistemul nostru solar și planetele se rotesc în -Mercur are formă de
jurul său. cerc
Mercur:Este cea mai apropiată plantetă de Soare. -Si are culoarea gri
-Ce observați la această planetă?
-Ce formă are?Dar culoarea? -Venus este si ea rotundă
*Știați că mercur se aseamănă foarte mult cu luna și și are cloarea maro
este cea mai apropiată planetă de Soare?Așa că pe deschis/galben pal
mercur este foarte cald.
Venus: Este a doua planetă din sistemul nostru
solar
-Ce culoare are această planetă?Dar forma?
*Știați că o zi pe Venus durează mai mult de un an
pe pământ? Si este prima dată pe care o vedem
noaptea pe cer.
Sinteză partială:
Haideți să vedem ce am aflat până acum. Deci copii,
am aflat că sistemul solar este format din Soare și
mai multe planete. Soarele este o stea, cea mai mare
stea din sistemul nostru solar. Mercur si Venus sunt
primele două planete de la soare din sistemul nostru
solar, forma lor este rotundă. Culorea lui Mercur
este gri,iar a lui Venus maro deschis.Mercur este
foarte asemănătoare cu luna, iar o zi pe Venus
durează mai mult ca un an pe Pământ -Planeta pe care noi
Pământul: locuim se numește
-Cum se numește planeta pe care noi locuim ? Pământ
-Ce culoare/i are? -Are culoarea
-Cum este ca mărime față de Mercur și Venus? predominant albastră
-Este important să o protejăm? datorită mărilor și
-Ce metode de a proteja pământul cunoașteți? oceanelor
-Ce vedem noaptea pe cer, în afară de stele? -Este mai mare decât
*Știați că planeta noastră este foarte specială Venus și Mercur
pentru că doar aici există viață deocamdată.
Marte: -O putem proteja
Marte este o planetă vecină cu Pământul și putin reciclând.
mai mică decât acesta. -Vedem Luna
-Ce culoare are ?
*Știați că pe Marte oamenii de știință au găsit apă și -Marte este o planetă de
ei cred că o să poată să trăiască oameni acolo culoare roșie
foarte curând. -Este vecină cu
Sinteză partială: pământul.
Planeta pe care noi locuim se numește Pământ, are
culoarea albastră în mare parte,este mai mare decât
Venus și Mercur și o putem proteja prin diferite
metode precum reciclarea.Marte este o planetă de
culoare roșie, unde se crede că o să poată trăi
oameni foarte curând.
Jupiter:
Ce observați la această planetă?
Ce culoare are? -Jupiter este o planetă
Saturn: foarte mare de culoare
-Dar la această planetă ce observați? maro deschis cu dungi
-Ce are în jurul ei? albe.
-Ce culoare are? -Saturn este o planetă
*Pe Jupiter și Saturn plouă cu diamante. mare, asemănătoare la
Uranus și Neptun: culoare cu Jupiter și are
-Cum sunt aceste planete? niste inele care îl
-Ce culori au? înconjoară.
-Credeți că dacă aceste planete sunt așa de departe -Uranus și Neptun au
de soare pot să trăiască oameni pe ea? culoarea albastruie.
*Știați că Uranus are 27 de sateliți naturali? Adică - Sunt planete destul de
are 27 de luni. mari
*Șiați că, deși este mai mică decât vecina sa , -Nu se poate trăi pe ele,
Neptun este mai grea decât Uranus deoarece sunt foarte
Sinteză partială: departe de soare
Jupiter și Saturn sunt planete foarte mari, ele au o
culoare foarte deschisă, iar Saturn are niste inele în
jurul ei. Neptun și Uranus sunt ultimele doua
planete de la soare din sistemul nostru solar, ele au
o culoare albăstruie și nu se poate trăii pe ele din
cauza că sunt foarte departe de soare.Uranus are 27
de sateliti naturali, iar Neptun, desi este mai mică
da dimensiune, este mult mai grea.

6. Obţinerea Soarele si planetele nu sunt singure în sistemul Fe2


performanţei/ nostru solar .Mai există si alte corpuri precum
Asigurarea planete mai mici, comete, meteoriti, asteroizi, praf si
retenţiei şi asa mai departe.
transferului (Copiii o sa vizioneze un filmuleț despre sistemul
solar
Concluzii filmulet:
-sistemul solar este format dintr-o stea si alte 8
planete
-în sistem există și alte componente ca asteroizi,
comete si planete pitice cum este Pluto
)Însă sitemul nostru solar nu este singurul. Mai
există multe astfel de sisteme solare care impreună
formează ceva și mai mare numit Galaxie. Si la fel
ca sistemele solare, există mai multe galaxii (Voi
prezenta câteva imagini cu diferite galaxii). Iar
galaxia în care noi trăim se numește Calea Lactee
sau Calea Laptelui și are acest nume datorită
stelelor .Ce fel de formă au galaxiile ?(Formă de
spirală) .
Sinteză finală : Haideți să vedem ce am învățat
astăzi nou. Deci copii, am aflat că sistemul solar
este format din Soare și mai multe planete cu lunile
lor. Soarele este o stea, cea mai mare stea din
sistemul nostru solar. Mercur si Venus sunt primele
două planete de la Soare din sistemul nostru solar,
forma lor este rotundă. Culorea lui Mercur este
gri,iar a lui Venus maro deschis. Mercur este prima
planetă de la soare și este foarte cald, O zi pe Venus
durează mai mult decât o zi pe Pământ Planeta pe care
noi locuim se numește Pământ, are culoarea
albastră în mare parte,este mai mare decât Venus și
Mercur și o putem proteja prin diferite metode
precum reciclarea.Marte este o planetă de culoare
roșie, unde se crede că o să poată trăi oameni foarte
curând. Jupiter și Saturn sunt planete foarte mari,
ele au o culoare foarte deschisă, iar Saturn are niste
inele în jurul ei. Neptun și Uranus sunt ultimele
doua planete de la soare din sistemul nostru solar,
ele au o culoare albăstruie și nu se poate trăii pe ele
din cauza că sunt foarte departe de soare. Există și
alte corpuri in sistemul solar, exisită mai multe
sisteme solare, iar mai multe sisteme solare
formează galaxii.

Joc(Rece Cald): O să aleg câtiva copiii care o să


caute componentele sistemului nostru solar.
Fiecare copil va căuta câte 2 elemente din sistem.
Până ce elementele sistemului vor fi ascunse
copilul care urmează să caute își vor acoperii ochii
Acesta o să fie ghidat de colegii săi. Când se
apropie de locul în care este ascuns un element al
sistemului solar colegii lui vor spune cald, când se
îndepărtează de locul în care este ascuns obiectul
colegii lui vor spune rece. La final se va reasambla
sistemul solar.

7. Evaluarea Aprecieri verbale și încurajări pe tot parcursul


activităţii/ activității .
Feedback Recompense : Buline zâmbărețe

ANEXA 1