Sunteți pe pagina 1din 6

Vizat metodist

Nr VIZAT
Director
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An şcolar 2018 - 2019

CLASA I

Aria curriculară: Educaţie fizică, sport şi sănătate


Disciplina de învăţământ: Educaţie fizică (EF)
Nr. de ore: 2 ore/săptămână (68 ore anual)

Semestrul I ( 17 săptămâni, 34 ore)


Competenţe Nr. de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Perioada Obs.
specifice ore
 Formaţii de adunare (în linie pe un rând şi pe două
rânduri)
 Formaţii de deplasare în coloană câte unul S I – III Evaluare
1. Elemente de organizare a 1.2
 Poziţiile drepţi şi pe loc repaus 6 iniţială
activităţilor motrice 1.3
 Întoarceri prin săritură, la stânga şi la dreapta
 Evaluare

 Postura corectă
 Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi,
2. Elemente ale dezvoltării
1.1 aşezat şi culcat
fizice armonioase S IV – VI
1.2  Exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor
6
1.3 corpului
1.4  Complexe de exerciţii pentru dezvoltarea fizică
 Exerciţii corective pentru atitudini deficiente
 Evaluare
1.2  Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili S VII –XII
3. Capacităţi motrice 1.3  Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare 12
2.1  Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
2.2  Coordonarea acţiunilor motrice realizate individual
 Forţa dinamică segmentară
 Rezistenţa generală la eforturi aerobe
 Mobilitate şi stabilitate articulară
 Evaluare

 Mersul: pe vârfuri, ghemuit, cu pas fandat


 Alergarea: în tempo uniform moderat, accelerată, cu
ocolire de obstacole, cu schimbare de direcţie, cu
purtare de obiecte
 Săritura cu desprindere de pe unul şi de pe ambele
1.2
picioare: de pe loc, din deplasare
1.3 S XIII – XVII
 Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică, cu
4. Deprinderi de locomoţie 2.1 10
purtare şi păşire peste obiecte
2.2
 Escaladarea: prin apucare, sprijin şi păşire pe
obstacol
 Tracţiunea: pe banca de gimnastică, pe perechi
 Căţărarea - coborârea: la scară fixă, pe plan înclinat
 Târârea: pe genunchi şi pe coate
 Evaluare
Semestrul al II-lea 18 săptămâni
(34 ore)

Competenţe Conţinuturi Nr. de


Unitatea de învăţare Săptămâna Obs.
specifice ore
 Deprinderi de manipulare de tip propulsie: lansare,
rostogolire şi aruncare; lovire cu mâna şi cu piciorul;
lovire cu obiecte: racheta, paleta etc. (manevrarea
obiectelor)
1.2  Deprinderi de manipulare de tip absorbţie:prindere cu
1.3 două mâini de pe loc, din autoaruncări şi de la S XVIII - XXIII
5. Deprinderi de
2.1 partener 12
manipulare şi de stabilitate
2.2  Deprinderi de stabilitate de tip axial: îndoire,
3.2 întindere, răsucire, întoarcere, balansare
 Posturi statice sau dinamice: posturi ortostatice,
rostogoliri, starturi din poziţii diferite
 Ştafete şi parcursuri aplicative conţinând deprinderile
de locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate
 Evaluare
 Igiena echipamentului
6. Igienă şi protecţie 1.1  Importanţa pregătirii organismului pentru efort S XXIV - XXVIII
individuală 1.4 (încălzirea) 8
 Măsuri de prevenire a accidentelor
 Evaluare

Săptămâna Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun

 Specifice atletismului: alegarea de rezistenţă;


alergarea de viteză cu start din picioare; aruncarea
mingii de oină de pe loc, la distanţă
 Specifice gimnasticii acrobatice: cumpăna pe un
1.2
genunchi; semisfoara; podul de jos; rulare: laterală,
1.3
7. Deprinderi motrice dorsală, pe piept, şi abdomen; rostogolire înainte din S XXIX - XXXIII
2.2
specifice disciplinelor ghemuit în ghemuit 10
3.1
sportive  Specifice gimnasticii ritmice: balansări de braţe;
3.2
variaţii de paşi, întoarceri pe loc
3.3
 Specifice gimnasticii aerobice: paşi aerobici de bază
 Specifice jocurilor sportive: jocuri dinamice şi
pregătitoare, specifice fiecărui joc sportiv predat –
minibaschet, minifotbal, minihandbal,badminton
 Specifice sporturilor sezoniere: schi, patinaj, role,
înot, sanie
 Regulile de bază ale sporturilor predate
 Informaţii sportive
 Evaluare
 Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de
educaţie fizică şi sport
 Cerinţele comportamentului în întreceri; agresivitate S XXXIV – XXXV
8. Dezvoltarea trăsăturilor 3.1
versus combativitate 4
de personalitate 3.3
 Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în
cadrul lecţiei de educaţie fizică şi sport
 Evaluare