Sunteți pe pagina 1din 7

Screenplay

12.14B CASĂ GELU [EXT]


-În continuarea visului lui Mitică, acesta caută să adune
os, tenii la oaste s, i ajunge, călare pe cal, la casa lui Gelu:

MITICĂ:
"-Gelule, o venit momentu’ să-t, i
aperi neamu’, Gelule?"
GELU:
"-Cum adică? Care neam să-l apăr? O
păt, it fecioru-meu ceva?"
MITICĂ:
"-Nu, Gelule! N-o păt, it el nimic!
Da-i posibil să păt, ească s, i el dacă
nu ne apărăm pământu’, Gelule! E
posibil ca atunci când se întoarce
din Anglia, să găsească pământurile
astea ocupate de turci!"
GELU:
"-Termină cu prostiile astea,
Mitică! Care turci, dom’le? Faci o
piesă de teatru? S, i de ce i-ai luat
calu’ lui Virginica? Du-i calu’
înapoi, Mitică!"
MITICĂ:
"-Nu-i calu’ lu’ Virginica, dom’le!
Ăsta-i calu’ Vrâncioaiei!"
GELU:
"-Care Vrâncioaie, Mitică? Cum să
fie ăsta calu’ Vrâncioaiei dacă eu
îl văd că-i calu’ Virginicăi toată
ziua? Doar eu l-am potcovit!"
MITICĂ:
"-Dacă-t, i zic! Îi calu’ Vrâncioaiei
fiindcă as, a zice-n poveste! Hai,
gata cu palavrele! Hai la luptă că
nu-i de glumă! Acus, i ajung turcii!"
GELU:
"-Băi, Mitică, termină, măi cu
prostiile că n-are cum, măi să vină
turcii fiindcă nu s-o calificat
nici o echipă în cupele europene s, i
n-au ce căuta pe-aici nici ăia de
la Galatasaray, nici ăia de la
Fenerbacche s, i nici de pe la
Besiktas!"

(CONTINUED)
CONTINUED: 2.

MITICĂ:
"-Lasă, Gelule că turcii ăs, tia nu
vin să joace fotbal!" Gelu:"-Da ce
vin să joace? Basket?" Mitică:"-Nu,
Gelu! Joacă război!"

GELU:
"-CounterStrike? Acolo s-ar putea
să-i batem! Da eu nu s, tiu să joc!
Ficioru-meu dacă era îi rupea cu
bătaia! S, i pe CounterStrike s, i pe
dota2! Da mie nu-mi place nici un
joc din astea!"
MITICĂ:
"-Offf, Doamne! Nu, Gelule, nu
război pe calculator! Vin să ne
atace cu armata!"

GELU:
"-Du-te, băi cu prostiile astea!
N-are cum să ne atace fiindcă
suntem în NATO! S, i ei îs aliat, ii
nos, tri!"

MITICĂ:
"-Ba ne atacă! Am eu informat, ii
clare! Ne-au atacat Hybrid! Mai
întâi ne-au spălat creierele cu
serialele astea ale lor, turces, ti
s, i acuma asta urmează, să ne ocupe
Moldova noastră! De asta e nevoie
de tine pe front!"
GELU:
"-Mitică, îmi pare rău să te
dezamăgesc da’ eu n-am cum să vin
la luptă fiindcă n-am făcut armata!
Eu sunt scutit! Am platfus!"
MITICĂ:
"-Ce-i aceia?"
GELU:
"-Platfus, Mitică! Platfus! Adică
am talpa plată, netedă!"

MITICĂ:
"-Aaa! Da! S, i Aurica are platfus
de-ăsta, da aici (arată către
sâni), la piept are ea! Hai că m-am
lămurit! Mă duc să caut flăcăi
bravi s, i curajos, i care să lupte
(MORE)
(CONTINUED)
CONTINUED: 3.

MITICĂ: (cont’d)
pentru pământu’ lor! N-am nevoie de
platfus de-ăsta, ca tine!"

12.18 DEAL

La momentul marii bătălii, Mitică cel Mare ajunge să fie


surprins de numărul foarte mare de turci care au venit la
bătălie însă inspirat, ia sa extraordinară îl salvează s, i de
data aceasta s, i găses, te ca prin minune, metoda pentru a
câs, tiga bătălia cu turcii:

MITICĂ:
"-Dascăle, ia uite cât, i îs turcii
ăs, tia, dascăle!"
DASCĂLUL:
"-Eu t, i-am zis, Măria ta! Dar tu ai
zis să ît, i aduc pantalonii maro că
rezolvi tu, Măria ta!"
MITICĂ:
"-Păi am s, i rezolvat, dascăle,
înainte de bătălie am rezolvat că
mâncasem nis, te prune de la poartă
de la Vali, când m-am dus să-l chem
la oaste. S, i nu mai puteam să
m-abt, in!"

DASCĂLUL:
"-Foarte bine, Măria ta!"
MITICĂ:
"-S, i nu-mi mai spune "Măria ta" că
Măria nu e a mea, e a lui Cornel!"

DASCĂLUL:
"-S, i-a lui Ion, Aurica ta!"
MITICĂ:
"-Ce-i cu Ion, Wei? S, i cu Aurica?"

DASCĂLUL:
"-Mitică, de asta avem noi timp
acuma? Zi ce facem cu turcii ăs, tia
că ne bag de ne rup!"

MITICĂ:
"-Am o idee, dascăle! Du-te s, i
cheamă-l pe Gelu!"

(CONTINUED)
CONTINUED: 4.

DASCĂLUL:
"-Să mă duc eu? Da de ce nu-l suni,
Mitică?"

MITICĂ:
"-Cum să-l sun, Wei? Te-ai tâmpit?
Da ce, noi avem telefon în secolu’
15?"
DASCĂLUL:
"-Ai dreptate s, i tu, Mitică!
Trebuie respectat firul istoric!"
MITICĂ:
"-Hai, du-te s, i cheamă-l!"

-Dascălul îl aduce pe Gelu, în brat, e fiindcă Gelu are


platfus iar Mitică aplică strategia salvatoare:
GELU:
"-De ce m-ai chemat, Wei, Mitică?
Nu t, i-am zis că am platfus?"
MITICĂ:
"-Taci, Wei! Zi-mi cum se chemau
echipele alea care ai zis tu că-s
din Turcia?"

GELU:
"-La ce-t, i trebuie?"
MITICĂ:
"-Uite că vreau să pun un bilet la
pariuri diseară s, i nu s, tiam pe ce
meciuri să pun! Wei, Gelu, zi
dracu’ cum se cheamă că ît, i explic
eu după! N-am timp acuma! Nu vezi
că arde t, ara?"

GELU:
"-Galatasaray, Fenerbacche..."
MITICĂ:
"-Gata! Ajunge! Două-mi trebuie!
Weeeeeeeeeei! Vedet, i că ăla care
t, ine cu Galatasaray,
mă-sa-i........Fugit, i, Wei,
fugit, i!"
-La auzul acestor vorbe a lui Mitică, turcii se împart în
două tabere s, i încep să se războiască intre ei, fanii lui
Galatasaray s, i fanii lui Fenerbacche;

(CONTINUED)
CONTINUED: 5.

MITICĂ:
"-Ia uite, Wei! Nu mai trebuie să
ne batem noi cu ei că se bat ei
singuri! Ce ideie genială am avut,
Wei!"

DASCĂLUL:
"-Da, Măria ta, pardon, Aurica ta,
ce strateg es, ti! Extraordinar! Cum
t, i-a venit t, ie ideea asta! Totus, i,
s, tii ce voiam să te-ntreb? De unde
le-ai scos pe Galatasaray s, i pe
Fenerbacche în secolul 15, Măria
ta?"
MITICĂ:
"-Ei, de unde le-am scos, dascăle,
licent, ă poetică!"
DASCĂLUL:
"-Da cum că aici e genu’ epic?"
MITICĂ:
"-Eiii, licent, ă epică!"
DASCĂLUL:
"-Extraordinar, Măria ta! Ce
strateg!"

MITICĂ:
"-Moldova nu-i a noastră! Ci a
urmas, ilor, urmas, ilor nos, tri!"
POPA:
"-Bravo, Mitică! Ce bătălie! Ce
strategie! Bravo! S, tiam eu că vei
câs, tiga războiul!"
MITICĂ:
"-Părinte, după război, mult, i
viteji se-arată, Părinte!"
POPA:
"-Ei, după război, Mitică, nu te
gândes, ti că ideea asta salvatoare
t, i-o venit s, i ca urmare a
rugăciunilor mele? Că toată ziua am
stat s, i m-am rugat!"
MITICĂ:
"-Ba da, Părinte, cum să nu?"

(CONTINUED)
CONTINUED: 6.

POPA:
"-Păi s, i nu te t, ii s, i tu de cuvânt
s, i ridici Catedrala Mântuirii
Satului?"

MITICĂ:
"-Ba da! O ridic, da la Putna!"
DASCĂLUL:
"-Mitică, vezi că noi am câs, tigat
bătălia, da turcii t, i-o luat
bărdit, a, Mitică!"
MITICĂ:
"-S-o creadă ei! S, i fraierii ăia
care or să facă poze cu ea peste
500 de ani! Bărdit, a originală e la
mine, lor le-am dat una fake, s-o
pună la Topkapi! Hai, dă bâzdârca
de vin fiindcă vreau să sărbătoresc
victoria!"