Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


SPECIALIZAREA CONTABILITATEA ŞI AUDITUL AFACERILOR
ANUL I

RAPORT DE EVALUARE AL COMPANIEI


ALBALACT SA

STUDENȚI :

CONSTANȚA

2019
CUPRINS

A.Descrierea misiunii de evaluare………………………………………………………………2

B.Diagnosticul întreprinderii evaluate…………………………………………………………5

C.Aplicarea metodelor de evaluare……………………………………………………………15

1.Aplicarea metodelor patrimoniale……………………………………………………………...15

2.Aplicarea metodelor bazate pe venit…………………………………………………………...16

3.Aplicarea metodelor bazate pe comparația de piață…...……………………………………... 17

4.Justificarea alegerii metodelor de evaluare…………………………………………………….17

D.Valoarea estimată propusă, opinia și concluziile evaluatorului…………….…..……….. 18

1.Valoarea estimată propusă……………………………………………………………………..18

2.Opinia și concluziile evaluatorului…………………………………………………………….18

1
A.Descrierea întreprinderii

a.Prezentarea întreprinderii

1.Denumirea întreprinderii: ALBALACT S.A.

2.Forma juridică: Societate pe acțiuni.

3.CUI: 1755369.

4.Nr. Înmatriculare: J01/70/1991.

5.Sediul social conform CUI: DN 1, Km 392+600, comuna Galda de jos, sat Oiejdea, cod
poștal 517293, Jud. Alba, România.

6.Obiectul de activitate principal conform CUI și CAEN: Cod CAEN 1051 – Fabricarea
produselor lactate și a brânzeturilor.

7.Reprezentarea:

Grupul francez Lactalis i-a numit pe Giampaolo Manzonetto și pe Irina Măndoiu în


funcțiile de director general și, respectiv, director general adjunct al Albalact România.
Consiliul de Administrație al grupului Lactalis l-a numit la începutul lunii aprilie, în funcția de
director general al Albalact România, pe Giampaolo Manzonetto. Giampaolo Manzonetto, care
se află de asemenea la conducerea Lactalis România și Parmalat România, va conduce astfel
toate afacerile grupului Lactalis în România.
Giampaolo și-a început activitatea de managemet în echipa Parmalat Rusia în anul 1998,
iar din 2003 a continuat în România, unde a devenit director general al Parmalat patru ani mai
târziu. În 2014, Giampaolo a preluat conducerea Lactalis România, LaDorna și Parmalat.
Managerul italian are 45 de ani și este licențiat în Economie și Afaceri la Universitatea din
Parma.
De asemenea, Irina Măndoiu a preluat funcția de director general adjunct al Albalact și va
conduce activitatea companiei sub directa coordonare a lui Giampaolo Manzonetto. Irina
lucrează în echipa Albalact din anul 2005, pornind de la poziția de Trade Marketing Manager.
Din 2010, când a devenit director comercial, Irina a construit și a condus întreaga strategie de

2
distribuție, operațiuni, vânzări și trade marketing a companiei, participând totodată la
poziționarea și lansarea cu succes a brandurilor și inovațiilor în produse.
7.Puncte de lucru: STR. 2, Nr. 31, Com. Afumați, Cod Poștal 077010, Jud. Ilfov.

8.Obiect de activitate secundar: Compania ALBALACT S.A. nu are un obiect secundar de


activitate.

b.Data evaluării

Evaluarea a fost realizată la data de 15.01.2019. La baza procesului de evaluare au stat


informațiile din situațiile financiare de la 31.12.2016 și situațiile financiare de la 31.12.2017.
Procesul de evaluare s-a desfășurat pe perioada 01.01.2019 – 15.01.2019.

c.Baza de evaluare o reprezintă compania în intregimea ei.

d.Proprietarul participației evaluate

În 2016, Grupul ALBALACT (Albalact S.A., Albalact Logistic S.R.L. și Rarăul S.A.) a
devenit parte a grupului LACTALIS – cea mai mare companie de lactate din lume, cu o cifră de
afaceri de 17 miliarde euro in 2015. Albalact a intrat in grupul Lactalis în urma licitației care s-a
încheiat cu succes pe 19 septembrie 2016, la Bursa de Valori București.
Grupul Lactalis este prezent, azi, în 83 de țări de pe toate continentele, deține unități de
producție în 43 de țări și gestionează un portofoliu cu brand-uri internaționale renumite, dar și cu
brand-uri locale importante.
CUI Lactalis România S.R.L.: 22941836

e.Scopul și utilizarea raportului de evaluare

Prezentul raport de evaluare s-a întocmit în vederea cunoașterii situației actuale a


activității desfășurate de ALBALACT S.A. pentru finanțarea acesteia.

f.Clientul și destinatarul raportului de evaluare

Raportul de evaluare a fost comandat de Giampaolo Manzonetto, Directorul General al


ALBALACT S.A.

3
g.Cadrul de reglementare
ALBALACT S.A. consolidează situațiile financiare în concordanță cu IAS și IFRS,
standard internaționale de contabilitate și în conformitate cu OMFP 3055/2009 privind
reglementările contabile conforme cu directivele europene.
Metoda de amortizare este cea liniară.
Situațiile financiare au fost întocmite pe baza costului istoric cu excepția activelor și
datoriilor declarate în concordanță cu IAS 32 și IAS 39 care aparțin instrumentelor financiare.

h.Ipotezele și condițiile limitative

Ipoteze:
- Acest raport de evaluare a fost elaborate având la bază informațiile culese de evaluator și
urmează a fi folosit în vederea determinării stării actuale a activității desfășurate de
ALBALACT S.A.;
- În elaborarea lucrării au fost luate în considerare informații publice care au influență
asupra parametrilor economico-financiari;
- Evaluatorul nu își asumă nici o responsabilitate în privința completitudinii și
corectitudinii datelor furnizate de client și terțe persoane, ele nefiind verificate din surse
independente;
- Evaluatorul consider că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost
rezonabile în limita informațiilor disponibile la data evaluării.

Condiții limitative:
- Acest raport nu se poate publica sau utilize fară acordul prealabil în scris al evaluatorului;
- Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea pentru factorii economici sau fizici ce pot
apărea ulterior evaluării și care pot influența opiniile din această lucrare;
- Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au
fost rezonabile, luând în considerare informațiile de care a dispus la data evaluării;
- Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale și juridice de la data
întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica este posibil ca și concluziile acestui
raport să își piardă valabilitatea.

4
i.Conformitatea cu standardele de evaluare

Baza evaluării o constituie STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE


(IVS) și STANDARDELE ANEVAR.
Am luat in considerare standardul valorii de piață, IVS 200 Întreprinderi şi participaţii la
întreprinderi, aplicand urmatoarele definitii:
„valoarea întreprinderii – valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus
valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtătoare de dobânzi, minus orice numerar sau
echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii; valoarea capitalurilor proprii –
valoarea unei întreprinderi pentru toţi acţionarii ei.”

B. Diagnosticul întreprinderii evaluate

1. Scurt istoric
ALBALACT a fost înființată în 1971, într-o vreme în care regimul comunist dorea ca
fiecare județ din România să dezvolte propria industrie alimentară. După căderea regimului
comunist, Albalact a rămas încă un deceniu în proprietatea statului, dar ca societate pe acțiuni.
În anul 1996, societatea a fost listată și la Bursa de Valori București.
Principalul obiect de activitate, înscris, conform Clasificării Activităților din Economia
Națională este cod 1051 – Fabricarea produselor lactate și brânzeturilor.
În anul 1999, lipsită de investiții și tehnologie, compania a fost privatizată de stat și a
devenit o societate pe acțiuni cu capital integral privat. Familia Ciurtin (Petru Ciurtin și fiul sau,
Raul Ciurtin) din Alba Iulia a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni.
Tot atunci, Raul Ciurtin, tânăr medic aflat la început de drum, a preluat conducerea
companiei ca administrator unic. Câțiva ani mai târziu, Raul Ciurtin a devenit Președintele
companiei, iar o bună perioadă de timp a deținut și funcția de Director General. Raul Ciurtin a
dezvoltat compania, a lansat primele brand-uri romanești cu rezonanță, a investit constant, a
inovat, a deschis cea mai modernă fabrică din Europa de Est.
Structura actionariatului la data privatizării:
· Ciurtin Petru - 49,20%
· Ciurtin Petru Raul - 14,32%

5
· Altiactionari - 36,48%
Compania nu a înregistrat modificări ale obiectului de activitate de la înființare și până în
present.
În 2004, cu investiții moderne și o strategie de marketing bine orientată, Albalact a lansat
primul său brand sută la sută românesc –Fulga - care a câștigat rapid un capital de imagine uriaș,
devenind una dintre cele mai simpatizate mărci românești.
În următorul an, Albalact a trecut printr-un proces complex de schimbare a identității
vizuale. Compania și-a recreat identitatea vizuală prin alăturarea unei inimi, al unui uger de
văcuță și al unui șuvoi de lapte – ca o promisiune a companiei de a oferi „Tot ce-i mai bun din
lapte”.
În anul 2006, Albalact a lansat brand-ul Zuzu, cel mai important brand al companiei.
Zuzu este brand-ul modern și versatil care a stârnit mereu zâmbete și prin care compania a
inovat cel mai mult.
Anii 2007 și 2008 au fost pentru Albalact anii investițiilor majore și ai consolidării, ca și
companie românească modernă cu viziuni europene. Albalact a deschis porțile noii fabrici de la
Oiejdea, din județul Alba – una dintre cele mai mari și mai moderne investiții greenfield din
Europa Centralăși de Est.
În anul 2008, Albalact a achiziționat și pachetul majoritar de acțiuni al societății Rarăul
Câmpulung Moldovenesc, specializată în producția de brânzeturi și lapte praf.
În prezent, Albalact deține 99,09% din pachetul de acțiuni al societății Rarăul și mai deține,
în proporție de 100%, societatea de logistică Albalact Logistic SRL.
În 2014, Albalact a finalizat investiții noi de aproximativ 8 milioane de euro pentru
modernizarea și extinderea capacității de producție a fabricii de la Oiejdea, din județul Alba.
Investițiile au fost gândite să susțină creșterea companiei în următorii ani și să-i
consolideze poziția pe mai multe segmente de piață.
În 2016, Grupul ALBALACT (Albalact S.A., Albalact Logistic S.R.L. și Rarăul S.A.) a
devenit parte a grupului LACTALIS – cea mai mare companie de lactate din lume, cu o cifră de
afaceri de 17 miliarde euro in 2015. Albalact a intrat in grupul Lactalis în urma licitației care s-a
încheiat cu succes pe 19 septembrie 2016, la Bursa de Valori București.
Noua structură a acționariatului este :
- BSA International (Lactalis) - 94,8%

6
- Albalact S.A. – 2,5%
- Micii acționari – 2,7%
În prezent, capitalul social al companiei este de 65.270.887 lei.

2. Tipul întreprinderii
Albalact S.A. se află într-o poziție de oligopol, formă a concurenței imperfecte, constând
dintr-o structură de piață caracterizată printr-un număr foarte limitat de vânzători mari, care
asigură cea mai mare parte a ofertei unui anumit bun sau serviciu, solicitat de numeroși
cumpărători sau consumatori, și care sunt conștienți de interdependența lor în adoptarea de
decizii strategice, privitoare la prețul, volumul producției și calitatea produselor, fapt care le
conferă o poziție dominantă colectivă.
Piața românească de lactate este dominată de giganții internaționali care au înghițit
afacerile celor mai mari producători de lactate de pe plan local. Dintre aceștia, Lactalis deține
supremația în piață, având în portofoliu companii precum Albalact, Covalact sau Dorna Lactate.
În top 10 producători, doar trei companii, Simultan, Prodlacta și Carmo-Lact Prod, au rămas în
continuare "neatinse" de straini.

TOP 10 Producători în anul 2017


COMPANIE CIFRA DE AFACERI
1.ALBALACT S.A. 589,893,548 LEI
2.DANONE 497,000,000 LEI
3.FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. 431,950,759 LEI
4.FRIESLANDCAMPINA ROMÂNIA S.A. 384,151,192 LEI
5.HOCHLAND ROMÂNIA S.R.L. 337,824,546 LEI
6.COVALACT S.A. 235,415,329 LEI
7.DORNA LACTATE S.A. 189,515,402 LEI
8.SIMULTAN S.R.L. 137,721,165 LEI
9.PRODLACTA S.A. 93,683,179 LEI
10.CARMO – LACT PROD S.R.L. 80,908,280 LEI

7
TOP 10 Producători în anul 2016
COMPANIE CIFRA DE AFACERI
1.ALBALACT S.A. 527,920,248 LEI
2.DANONE 479,086,143 LEI
3.FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. 370,418,528 LEI
4.FRIESLANDCAMPINA ROMÂNIA S.A. 339,355,559 LEI
5.HOCHLAND ROMÂNIA S.R.L. 281,908,706 LEI
6.COVALACT S.A. 230,073,646 LEI
7.DORNA LACTATE S.A. 180,696,332 LEI
8.SIMULTAN S.R.L. 144,401,217 LEI
9.RARĂUL S.A. 79,355,627 LEI
10.CARMO – LACT PROD S.R.L. 69,585,588 LEI

Liderul pieței de lactate din România rămâne în 2017 producătorul Albalact. Anul trecut,
Albalact a înregistrat o cifra de afaceri de peste 129 milioane euro (589 milioane lei) și un profit
net de peste 1,9 milioane euro (8,7 milioane lei). Astfel, dacă cifra de afaceri a fost in crestere
față de 2016 – 100,9 milioane euro – profitul, în schimb, a fost în scădere, de la 2,8 milioane
euro.
Danone România și-a menținut poziția secundă din topul producătorilor de lactate și a
înregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 497 milioane lei (108,7 milioane euro), crescând cu
aproximativ 3% în comparație cu anul 2016.
Fabrica de Lapte Brasov, producatorul Olympus, deținut de o familie aflată la a treia
generație de producători de lactate din Grecia, a înregistrat afaceri în creștere anul trecut: 94,5
milioane euro (431 milioane euro), în creștere față de 2016: 82,5 milioane euro (370 milioane
lei).

3. Situația juridică a activelor


Valoarea imobilizărilor in 2017 a scăzut cu 14,85% datorita amortizării înregistrate și a
vânzării de mijloace fixe.
Stocurile in anul 2017 au crescut comparativ cu anul 2016 cu 14,75%, datorită
influenței prețurilor in creștere ale materiilor prime asupra valorii produselor lactate.

8
Creanțele în anul 2017 au crescut cu 25,74% datorită creșterii cifrei de afaceri și a
termenelor contractuale privind plățile.

4. Tranzacții cu participații sau active care au avut loc în firma evaluată


BSA International a achizițonat în oferta publică 94,8% din titlurile ALBZ, pentru care a
plătit 324,9 mil. lei (73 mil. euro), iar 2,5% din acțiuni mai sunt deținute în prezent de Albalact
S.A. Restul titlurilor se află în continuare în posesia micilor acționari.
BSA International este deținută de către BSA, companie franceză care este societatea
mamă a grupului Lactalis.
Înainte de oferta desfașurată în intervalul 10 august – 14 septembrie 2016, oficialii Lactalis
ajunseseră deja la un acord cu acționarii majoritari ai Albalact – Familia Ciurtin și fondul de
investiții cipriot RC2.
Francezii și-au anunțat anterior intenția de a delista compania, iar legea Pietei de Capital le
da acum acest drept având în vedere că au cumpărat peste 90% din titluri in ofera publică.
În noiembrie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat intenția BSA
International de delistare a Albalact, printr-o ofertă făcută acționarilor minoritari.
În urma delistării, acționarii minoritari care nu și-au încasat banii pe acțiunile Albalact vor
putea solicita oricând contravaloarea acestora la prețul de 0,5252 lei pe acțiune.
Acțiunile Albalact erau suspendate de la tranzacționare din 23 noiembrie 2016.

5. Produse și servicii
În portofoliul Albalact se regăsesc, astăzi, peste 150 de sortimente sub cele șase branduri
ale companiei - ZUZU, FULGA, RARĂUL, DE ALBALACT, POIANA FLORILOR și FRUPT,
având calitatea de deținător și fiind titularul acestor mărci.
Principalele produse realizate sunt:
- FULGA – lapte de consum;
- ZUZU – lapte de consum;
- De Albalact – lapte de consum;
- RARĂUL – lapte de consum;
- Fulga lapte școlar;
- Iaurt, sana, lapte bătut;

9
- Smântână;
- Unt;
- Brânză topităși brânză de vaci, inclusiv specialități cu brânză de vaci;
- Lapte praf și zer praf.
Principalele servicii prestate sunt: distribuția și comercializarea produselor lactate.

6. Piața întreprinderii
Albalact, companie care a intrat în anul 2016 în proprietatea gigantului francez Lactalis, a
avut în anul 2017 o cifră de afaceri de 589,8 milioane de lei și un profit de 8,7 milioane de lei.
Cu acest rezultat, Albalact a rămas cel mai mare jucător de pe piața națională a lactatelor.
De asemenea, grupul Lactalis domină și piața interenațională a lactatelor, fiind cel mai
mare producător mondial de lactate, urmat de companii precum: Nestle, Danone și Fonterra. Cei
patru giganți au împreună o cifră de afaceri de 58,78 miliarde de euro (74,8 de miliarde de dolari
SUA), la o cantitatea de lapte procesată anual estimată la nivelul de nu mai puțin de 46 de
milioane de tone

7. Situația clienților și furnizorilor


Furnizori
Societatea are încheiate contracte comerciale cu fermele, asociațiile zootehnice și
societățile comerciale cu capital privat, atât din țară cât și din Uniunea Europeană. Prețul
laptelui, materie primă este negociat cu furnizorii astfel încât să ofere mixul optim
preț/grăsime/proteină.
Materia primă necesară derularii activității se asigură prin: 67 de centre de colectare, 21 de
ferme colaboratoare, o fermă proprie (amplasată în Vaidei, Hunedoara) care asigură colectarea a
aproximativ 8000 de litri de lapte zilnic (reprezentând 15% din material primă), 7 centre de
distribuție proprii la nivel național și laboratoare proprii autorizate pentru analize fizico-chimice,
bacteriologice și microbiologice.
Pentru materiale de ambalaje, societatea are încheiate contracte cu: Thrace Greiner (Sibiu),
Ambro (Suceava) și Tetra Pack (Suedia), pentru furnizarea de stabilizatori, societatea
colaborează cu SC Supremia SRL (județul Alba), iar pentru combustibil colaborează cu
Rompetrol România

10
Clienți
Fiecare gamă de produse Albalact se adresează unui segment diferit de piată, firma
urmărind acoperirea a cât mai multe segmente de piață fără să existe suprapunere de branduri.
Produsele marca Albalact, nebeneficiind de o diferențiere de imagine, sunt
adresate persoanelor cu venituri mici si medii, dar care pun preț pe calitatea produselor.
În rândul clienților se numără și firmele de comerț prin care Albalact își asigură vânzarea
produselor: hypermarketuri (Carrefour, Cora), magazine cash & carry, supermarketuri ( Mega
Image, Billa) și magazine de tip discount ( Penny Market, Kaufland).
SC Albalact SA realizează un procent de 54,96% din cifra de afaceri cu primii 10 clienți:
Auchan, Billa, Carrefour, Kaufland, Mega, Metro, Profi, Real, Romanian Hypermarche, Selgros.

8. Concurența
Piața de prelucrare a produselor lactate în România este un mediu competițional în care
mai multe societăți se întrec în a obține o marjă cat mai mare din cei aproximativ 800 mil de euro
(2017).
Principalii concurenți direcți ai firmei Albalact S.A. sunt:
- Danone România situat pe poziția secundă din topul producătorilor de lactate, a
înregistrat în anul 2017 o cifră de afaceri de 497 milioane lei (108,7 milioane euro), crescând cu
aproximativ 3% în comparație cu anul 2016. Evoluția pozitivă din ultimii ani se datorează
accentului pus de Danone pe segmentul de iaurturi, cu marcile globale precum Activia, Actimel,
Danonino sau locale, precum Cremosso si Delicios. Danone Romania își menține poziția de lider
pe piata locala de iaurturi.
- Fabrica de Lapte Brasov, producătorul Olympus, deținut de o familie aflată la a treia
generație de producători de lactate din Grecia, se situează pe poziția a treia din topul
producătorilor de lactate și a înregistrat afaceri în anul 2017: 94,5 milioane euro (431 milioane
lei), în creștere față de 2016: 82,5 milioane euro (370 milioane lei).
- Producătorul olandez FrieslandCampina România, care deține brandul Napolact, a
înregistrat o creștere a cifrei de afaceri, însă și pierderi de profit. Astfel, în anul 2017 Napolact a
avut vânzări de peste 84 milioane euro (384 milioane lei) și o pierdere anuală de aproape 46.000
euro (209.760 lei), după ce în anul 2016 obținuse afaceri de 75 milioane euro (339 milioane lei)
si un profit de aproximativ 3.800 euro.

11
Alți concurenți ai companiei Albalact S.A. sunt: Hochland România S.R.L., Covalact S.A.,
Dorna Lactate S.A., Simultan S.R.L., Prodlacta S.A., Carmo-Lact Prod S.R.L.

9. Dotări tehnice și tehnologice


Fabrica Albalact de la Oiejdea - cea mai mare investiție greenfield din țară - este dotată cu
echipamente Tetra Pak de ultimă generație, atât pentru procesare cât și pentru ambalare:
pasteurizator de lapte echipat cu bactofuga (pentru eliminarea microorganismelor), separator
ermetic și standardizator automat de lapte, instalații de ultrapasteurizare, unități de procesare
pentru producția iaurtului, tancuri de stocare, mașini de ambalat.
Fabrica este complet computerizată, cu urmărirea în timp real a tuturor parametrilor de
procesare și ambalare. În ceea ce privește strategia de cercetări și dezvoltare, Albalact are
personal dedicat pentru dezvoltarea de produse noi și un laborator de microbiologie, echipat cu
echipamente performante pentru controlul calității, analize și determinări.
Fabrica Rarăul din Câmpulung Moldovenesc a fost de asemenea modernizată și
retehnologizată în ultimii doi ani, cu investiții care au depășit 2 milioane de euro, astfel că astăzi
fabrica folosește tehnologii avansate de procesare, combinate cu metodele tradiționale de
obținere a produselor lactate.

10. Identificarea activelor și localizarea lor


Activele imobilizate ale Albalact S.A. au înregistrat valoarea de 131.296.730. lei în anul
2017 , respective de 133.449.135 lei în anul 2016, iar activele circulante au înregistrat valoarea
de 130.384.538 lei în anul 2017, respective de 101.318.841 lei în anul 2016.
Acestea sunt situate în cele două mari areale în care se desfășoară procesul de producție,
respectiv fabrica Albalact de la Oiejdea, Comuna Galda de jos, Județul Alba și fabrica Rarăul din
Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava, precum și în sediul administrativ din Comuna
Aflumați, str.nr 2, Județul Ilfov.

11. Salariați
Numărul mediu al angajaților societății comerciale in anul 2017 a fost de 631.
Raporturile dintre management și angajați sunt bune. Nu au existat și nu există stări
conflictuale. În societate nu este organizat un sindicat al salariaților.

12
Drepturile salariaților au fost achitate la zi, iar salariul minim respectă prevederile legale.
Salariul maxim este confidențial și este in conformitate cu grila de salarizare
impusă de S.C.ALBALACT S.A.. Societatea este la zi cu plata obligațiilor către bugetul
statului referitoare la salariați.
SC ALBALACT a avut în 2017 un număr de 631 de angajați, dintre care :
-497 de angajați (79%) – personal administrativ;
-134 de angajați (21%) – personal productiv.
In anul 2016 societatea avea 593 angajați, dintre care:
- 452 de angajați (76%) – personaladministrativ;
- 141 de angajați (24%) – personal productiv.
Numărul mediu de salariați înregistrează o evoluție superioara acesta crescând cu 38
angajați față de perioada precedentă, iar ponderea de asemenea se mărește cu 6.4%. Majorarea
personalului in 2017a avut la baza creșterea activității, reflectată și în cifra de afacericare în 2017
crește cu 30% față de anul 2016.

12. Management
Consiliul de Administrație al grupului Lactalis l-a numit la începutul lunii aprilie 2017, în
funcția de director general al Albalact România, pe Giampaolo Manzonetto. Giampaolo
Manzonetto, care se află de asemenea la conducerea Lactalis România și Parmalat România, va
conduce astfel toate afacerile grupului Lactalis în România.
De asemenea, Irina Măndoiu a preluat funcția de director general adjunct al Albalact și va
conduce activitatea companiei sub directa coordonare a lui Giampaolo Manzonetto. Irina
lucrează în echipa Albalact din anul 2005, pornind de la poziția de Trade Marketing Manager.
Din 2010, când a devenit director comercial, Irina a construit și a condus întreaga strategie de
distribuție, operațiuni, vânzări și trade marketing a companiei, participând totodată la
poziționarea și lansarea cu succes a brandurilor și inovațiilor în produse.

13
13.Analiza situațiilor financiare

Nr.
Denumire indicator 2016 2017 Variația (%)
Crt.

1. Solvabilitate 2,1172 2,1738 2,6733

2. Lichiditate 1,4042 1,6646 18,5443

3. Profitabilitate 0,1055 0,0625 -40,7582

Rata solvabilității generale = Total active / Datorii totale x 100

Rata solvabilității generale 2016 = 235024861 / 111003064 = 2,1172%

Rata solvabilității generale 2017 = 261938664 / 120497763 = 2,1738%

Lichiditatea = Active curente / Datorii curente

Lichiditatea 2016 = 101.318.841 / 72151992 = 1,4042

Lichiditatea 2017 = 130.384.538 / 78323546 = 1,6646

Profitabilitatea = Profit din exploatare / capital angajat

Profitabilitatea 2016 = 17188497 / 162872869 = 0,1055

Profitabilitatea 2017 = 11485241 / 183615118 = 0,0625

14.Sursele de informații utilizate

În realizarea procesului de evaluare s-a procedat la inspecția societății. Cu această


ocazie, au fost intervievați reprezentații proprietarului referitor la activele și datoriile societății,
aspecte juridice și economice și s-au solicitat documente privind aceste informații.

14
Surse de informații care stau la baza întocmirii prezentului raport de evaluare au
fost acele documente și informații puse la dispoziție de conducerea societății, observațiile
evaluatorului cu ocazia inspecțiilor efectuate, precum și informații obținute din alte surse legale
despre piața specifică a societății:
- STANDARDELE ANEVAR 2014 referitoare la întreprinderi si participații la
întreprinderi
- raportări financiare – ultima evaluare pentru raportare financiară a fost efectuată la
31.12.2017
- internet: www.albalact.ro, www.listafirme.ro, www.mfinante.gov.ro

C. Aplicarea metodelor de evaluare

1.Aplicarea metodelor patrimoniale

Pentru evaluarea companiei Albalact S.A., avand ca și obiect de activitate: ‘’Fabricarea


produselor lactate și a brânzeturilor’’ ( Cod CAEN – 1051), am ales metoda activului net corectat
ca și metodă patrimonială de evaluare.

Pentru calcularea activului net corectat am pornit de la situația patrimoniului de la data de


31.12.2017, conform bilanțului de la această dată.

S-a procedat la analiza și corectarea posturilor patrimoniale de activ și pasiv ale societății
în funcție de mai multe criterii, cum ar fi: impactul asupra fluxurilor viitoare de venituri ale
societății comerciale, starea fizică actuală a activelor, rata inflației, cursul de schimb, eventualele
omisiuni și erori de înregistrare.

În tabelul următor sunt sintetizate valorile evidențiate în situația contabilă precum și


valorile corectate anterior ale elementelor patrimoniale.

Posturi de activ Valoare bilanț (lei) Valoare corectată (lei)


Active imobilizate 131.296.730 133.250.700
Active circulante – Total, din care: 130.384.538 130.224.528
- Stocuri 33.504.589 33.400.600

15
- Creanțe 74.556.621 74.500.600
- Casa și conturi la bănci 22.323.328 22.323.328
Cheltuieli în avans 257.396 257.396
A.Total activ 261.938.664 263.732.624
B.Total datorii 120.497.763 120.497.763

Activul net corectat = Activul contabil corectat – datorii totale


Activul net corectat = 263.732.624 lei – 120.497.763 lei = 143.234.861 lei

2.Aplicarea metodelor bazate pe venit

Pentru evaluarea companiei Albalact S.A., avand ca și obiect de activitate: ‘’Fabricarea


produselor lactate și a brânzeturilor’’ ( Cod CAEN – 1051), am ales metoda Good – Will ca și
metodă de evaluare bazată pe venit.

Good-will = Valoarea de randament – Activul Net Corectat

Valoarea de randament = Pr x 1/i

unde:

Pr – Profitul

i – rata de rentabilitate

1/i – rata de capitalizare

Rata de rentabilitate ( i ) = Profit net / Activ total = 11.486.241 / 261.938.664 = 0,0438

Valoarea de randament = 11.486.241 x 1 / 0,0438 = 11.486.241 x 22,831 = 262.242.945 lei

Good – will = Valoarea de randament – Activul Net Corectat

Good – will = 262.242.945 – 143.234.861 = 119.008.084 lei

16
Valoarea întreprinderii = Activul Net Corectat + Good – will

Valoarea întreprinderii = 143.234.861 + 119.008.084 = 262.242.945 lei

3.Aplicarea metodelor bazate pe comparația de piață

Metoda bazată pe comparația de piață nu reprezintă o metodă relevantă pentru


determinarea valorii companiei evaluate.

4.Justificarea alegerii metodelor de evaluare

Aplicarea în contabilitate a principiului prudenţei, care presupune neînregistrarea


diferenţelor în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare pentru elementele de activ şi
a diferenţelor în minus pentru elementele de pasiv, face ca unele elemente patrimoniale să fie
subevaluate sau supraevaluate în bilanţul contabil din momentul efectuării evaluării economice a
întreprinderii.
În operaţiunea de evaluare economică a firmei, trebuie să se aducă unele corecţii
elementelor patrimoniale cuprinse în bilanţul contabil (stabilit pe baza ultimei balanţe de
verificare întocmite). Aceste corecţii trebuie făcute în funcţie de valoarea la momentul evaluării
firmei a fiecărui element patrimonial şi de gradul de valorificare a acestora, fapt pentru care am
ales ca și metodă patrimonială pentru evaluarea companiei, metoda activului net corectat.
Good-Will este un activ intangibil, reprezentat de surplusul valorii intreprinderii fata de
valoarea activelor sale tangibile. Acest surplus este dat de faptul ca intreprinderea genereaza un
profit suplimentar fata de masa dobanzii care ar rezulta din investirea unei sume echivalente cu
valoarea activelor sale tangibile.
În legistația contabilă din România se utilizează noțiunea de fond commercial și reprezintă
partea din fondul de comerț care nu figurează în cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, cu care
concură însă la menținerea sau dezvoltarea patrimoniului societății cum sunt: clientele, vadul
comercial, debușeurile, reputația și alte elemente necorporale.

17
D.Valoarea estimată propusă, opinia și concluziile evaluatorului

1.Valoarea estimată propusă


Ținând cont de valorile determinate prin cele două metode de evaluare:
- 143.234.861 lei, determinată prin metoda Activului Net Corectat
- 262.242.945 lei, determinată prin metoda Good – Will,
Am ales ca și valoare estimată propusă, valoarea de 262.242.945 lei, determinată prin
metoda Good – Will, deoarece valoarea determinată prin metoda Activului Net Corectat
nu reflectă în totalitate valoarea întreprinderii, aceasta necuprinzând și elementele de
necorporalitate din componența Good-will-ului.

2.Opinia și concluziile evaluatorului


Ținând cont de rezultatele evaluării prezentate mai sus, de relevanța abordărilor în
evaluare aplicate în cadrul raportului de evaluare și ținând seama de specificul activității
societății analizate, în opinia evaluatorului, valoarea societății analizate este : 262.242.945 lei.
Având în vedere această opinie pot fi precizate următoarele:
- Valoarea a fost determinată pe baza considerentelor prezentate în cadrul prezentului
raport
- Valoarea este o predicție
- Valoarea este subiectivă
- Evaluarea este o opinie asupra unei valori
Evaluarea societății a fost făcută din dorința întreprinderii de a afla situația ei actuală pe
piață, în vederea îmbunătățirii acesteia. Ca atare, dintre metodele de evaluare folosite, cea
mai elocventă este metoda Good-will.
În urma evaluării s-a constatat că societatea are o imagine bună pe piață, susceptibilă de
îmbunătățiri. Strategia aleasă de întreprindere este bună, dar întotdeauna este loc de mai bine.
Societatea realizează produse lactate, ceea ce face ca durata de rotație a mărfurilor și a stocurilor
sa fie scăzută.
De asemenea, societatea ar trebui să promoveze mai mult produsele sale, pentru a se face și
mai cunoscută pe piața produselor de lactate, indicată fiind publicitatea TV, insistând pe raportul
calitate-preț, care de fapt interesează în mod primordial clientul.

18
Flexibilitatea la schimbările prefetințelor și a cerințelor clienților, menținerea produselor la
un înalt nivel calitativ, precum și investițiile în tehnologie dau garanția realizării unor produse de
calitate, un cost redus,asigurând o bună imagine a societății în rândul clienților.
Aceasta este strategia recomandată în urma evaluării societății S.C. ALBALACT S.A.

19

S-ar putea să vă placă și