Sunteți pe pagina 1din 2

Câmpia de Vest ( Câmpia Banato-Crișană)

1. Poziția geografică și limitele


 N: Munții Oaș, Munții Gutâi, râul Tur
 S: Dunărea
2. Caract. reliefului
 s-a format prin depuneri de sedimente într-un fost lac (Lacul Panonic)
 nisipuri, pietrișuri peste care s-a depus loess (adus de vânt)
 altitudini între 80 și 170 de metri, altitudinea maximă – 174 de metri
în Câmpia Vingăi, altitudinea minimă – 80 de metri în Câmpia
Timișului
 în est pătrunde în Dealurile de Vest sub forma unor golfuri -
,,depresiunile-golf’’ din V Munților Apuseni
 sunt două tipuri de câmpii: câmpii înalte, cu aspect neted, orizontal, cu
loess și nisipuri (C. Carei), și câmpii joase, de subsidență (C.
Someșului)
3. Clima
 Climat de câmpie, 110C în S și 90C în N
 Influențe oceanice, la N de Mureș și submediteraneene la S de Mureș
4. Apele
 Râuri: Someș, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb,
Mureș, Bega, Timiș
 Lacuri de crov și heleștee
5. Vegetația și solurile
Silvostepă: clasa de soluri – molisoluri
Păduri de stejar în N – argiluvisoluri
6. Resursele naturale
 petrol
 gaze naturale
 izvoare termale (Băile Felix)
 terenuri arabile