Sunteți pe pagina 1din 3

Îndreptarea la recenzie

Eleva Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți, secției de zi gr . M-414

Cușnir (Tampei) Daniela


(Numele și prenumele elevului )

este îndreptat la
____________________________________________
(Denumirea întreprinderii)

Pentru recenzia proiectului de diplomă .

Recenzentul__________________________________________
(Numele și prenumele recenzentului)

Director-adjunct pentru instruire,


practică și producere M.Dobrovolscaia

____________2018
Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul de Industrie Ușoară, m.Bălți

RECENZIE LA PROIECTUL DE DIPLOMĂ


Numele și prenumele elevei : Cușnir (Tampei) Daniela

Specialitatea (profilul ), grupa M-414

2301 ,, Modelarea și tehnologia confecțiilor din țesături ’’

Tema proiectului de diplomă : ,, Elaborarea unui nou model,


semipalton pentru femei . Proiectarea întreprinderii de confecții cu
capacitatea 340 000 unități pe an.”

Volumul proiectului de diplomă : _____

Caracteristica generală a proiectului de diplomă, calitatea notei explicative


____________________________________________________________

Concluzii referitoare la corespunderea proiectului de diplomă subiectului


propus ______________________________________________________

Caracteristica fiecărui capitol privind utilizarea realizărilor tehnicii și științei,


argumentarea economică și tehnologică ___________________________

Aprecierea prezentării grafice ____________________________________

Evidența părților pozitive și neajunsurilor ___________________________


Concluzii privind caracterul aplicativ al proiectului ____________________

Aplicarea pregătirii teoretice și practice a elevei _____________________

Opinii privind aprecierea cu notă a proiectului prezentat _______________

Recenzent___________________________________________________
(numele, prenumele, semnătura, data )

Am luat act de recenzie eleva : Cușnir (Tampei) Daniela

(numele, prenumele, semnătura, data )

Concluzia directorului-adjunct pe practică și instruire _________________

M. Dobrovolscaia

Data ___________________________
Semnătura ______________________