Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea “Despre mine”

NumeDATAș
și prenume elev DATA:

Clasa pregătitoare
Test de evaluare sumativă
Comunicare în limba română

1.Privește ilustrația, apoi:


a) desenează o floare albastră lângă pom;
b) desenează un măr roșu în pom;
c) desenează în mâna stângă a băiatului o frunză verde și în mâna dreapta o frunză galbenă.

2. Observă imaginea, cei doi copii intră în clasă și se întâlnesc cu doamna învățătoare, desenează un X
lângă persoana care trebuie să salutate prima:

1
Unitatea “Despre mine”

3. Încercuieste băiatul cu părul șaten, barează cu o linie orizontală fetița cu ochii albaștri si desenează un
X lângă cel mai înalt copil:

4. Scrie, în casetă, numărul cuvintelor din fiecare propoziție:

Miruna sare coarda. Radu aleargă. Maria culege flori roșii.

5. Observă copiii din imagini, bareză cu o linie oblică imaginile care ilustrează un comportament greșit:

2
Unitatea “Despre mine”

MATRICEA DE SPECIFICAŢII:

Nr.
crt Comportamente Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare

1. C1 – Desenarea si colorarea I1
unor obiecte așezate
conform orientării spațiale
în, lângă, stânga, dreapta

2. C2 -identificarea persoanelor I2 I2
care trebuie să salute
primele.
3. C3 – să identifice trăsăturile I3
fizice ale fiecărui copil,
evidentiindu-le prin
încercuire, barare și marcare
cu X
4. C4 – numărarea cuvintelor I4
din fiecare propoziție,
notând în casetă cifra
corespunzătoare
5. C5 – observarea imaginilor, I5
marcându-le cu o linie oblică
pe cele care ilustrează
comportamente inadecvate
Total 20% 20% 60%

3
Unitatea “Despre mine”

ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR
Nr. Itemul I1 I2 I3 I4 I5
crt. totalitate
În totalitate
Parțial
În
Deloc
În totalitate
Parțial
Deloc
În totalitate
În totalitate
Parțial
În
Deloc
În totalitate
Parțial
În
Deloc
În totalitate
Parțial
Deloc
totalitate

totalitate
totalitate
Numele elevului
1. BOJAN PATRICK
NICOLAS
2. COSTACHE TUDOR
ANDREI
3. COSTACHE MIHAI
CRISTIAN
4. GONTARU ALBERT
5. GRECU EVA ANDREEA
6. HERLEA STEFANIE
7. ION ALEXANDRU
NICOLAS
8. MATEI ALEXANDRU
9. MIHAI LUCAS
10. MUNGAN GULHAN NISA
NUR
11. PARALIC EMA MARIA
PARASCHIVA
12. PETRESCU TUDOR
13. POPA ALEXANDRA
14. PUIA-BOLOCAN MATEI
RADU SEBASTIAN
15. ROHAN ERIC CRISTIAN
16. STRAJERU ALEXANDRU

4
Unitatea “Despre mine”

5
Unitatea “Despre mine”

INTERPRETAREA REZULTATELOR
PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DEREGLARE/AMELIORARE:
Comporta Descrierea problemei identificate Numele şi prenumele Măsuri propuse
mente elevilor care întâmpină pentru reglare
dificultatea
C1 1.
2.

C2 1.
2.

C3

C4

C5

S-ar putea să vă placă și