Sunteți pe pagina 1din 11

DATA:

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
GRUPA: Grupa -mare
TEMA ANUALĂ: ,,Când,cum și de ce se întâmplă?’’
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Clipe de toamnă”
TEMA ZILEI:„Fenomene ale naturii’’
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE-consolidare şi evaluare de cunoştinţe,priceperi şi
deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Verificarea cunostinţelor copiilor cu privire la fenomenele naturii
 Consolidarea deprinderii de a despărţii şi reprezenta cuvinte in silabe
 Stimularea creativitaţii în activitaţile artistico-plastice

1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP )


Întâlnirea de dimineaţă: „De vorba cu Greierasul”
 Rutine: prezenţa copiilor, completarea calendarului naturii, servirea
mesei, ne pregătim pentru activităţi
 Tranziţii: „ ,, A venit pe dealuri toamna!’’
„Furnicuta!”
,, Vine ploaia!
2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA I) – CENTRE DE INTERES
Construcţii :”Casuţa Greieraşului’’ - copiii vor construi căsuţa greieraşului
,folosind diferite piese de constructie .
Ştiinţă : ,,Colorează tot atâţia norişori ,cât indică cifra’’ -copiii vor avea de
rezolvat fise .
Artă : “Provizii pentru greieraş”-copiii vor modela fructe,legume si grăunte pentru
greieraş.
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)
DȘ,DLC (Cunoașterea mediului,Educarea limbajului): ,, Fenomene în imagini
şi cuvinte’ - joc didactic interdisciplinar
DEC (Activitate artistico-plastica): „Ploaia’’

4. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE II

Tema:
„Ghemul nazdrăvan ” – joc de mişcare

Activitatea va debuta CU ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ : ,, De vorba cu Greieraşul’’


Bate cineva la ușă. Apare o fetiţă costumată în Greieraş ,care recită un fracment din poezia”Balada
unui greier mic „de George Topârceanu:
“Cri-cri-cri,
Toamna gri,
Nu credeam c-o să mai vii
Inainte de Craciun,
Că puteam si eu s-adun
O grauntă cât de mică,
Ca să nu cer imprumut
La vecina mea furnică,
Fi'ndcă nu-mi dă niciodată,
Si-apoi umple lumea toată
Că m-am dus si i-am cerut...
Dar de-acus,
Zise el cu glas sfarşit
Ridicând un picioruş,
Dar de-acuş s-a ispravit...

Cri-cri-cri,
Toamna gri,
Tare-s mic si necajit!”

Salutul și prezența:
“Buna dimineata
Toţi copiii au venit
In cerc să ne aşezam
Pe Greieraş să-l salutam!”
Copiii sunt invitați să il salute pe Greieraş și vor primi în schimb de la aceasta un medalion cu
frunze galbene,rosii,portocalii. Se numără ecusoanele rămase, stabilindu-se astfel numărul absenților.
Calendarul naturii : Se va completa astfel: copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să spună ce
fel de vreme e afară, să aleaga jetonul potrivit şi să-l aşeze la locul care indică starea vremii. Se
precizează ziua în care ne aflăm (marti), se amintește ce zi a fost ieri (luni), ce zi va fi mâine (miercuri)
luna și anul în care ne aflăm.
Împărtășirea cu ceilalți: Se poartă o discuţie cu copiii referitoare la drama Greieraşului,acesta se
plange copiilor că nu ştie niciodată când vine anotimpul rece,şi că şi în acest an l-a găsit nepregătit ,el
neavând nici o provizie pentru iarna.Îi roagă pe copii să-l ajute ,aceştia putand să o faca prin rezolvarea
tuturor sarcinilor aduse de greieraş.Se anunta astfel tema activităţii: „Astăzi îl vom ajuta pe Greieraş să
adune provizii pentru iarna.”
Activitatea de grup: În cadrul acestui moment al zilei se realizează un joc distractiv în care copiii
sunt rugați să spună primul element specific toamnei care le trece prin minte ( frunză, măr, roșie,
crizantemă, ploaie, nor, etc.)
Noutatea zilei :Greieraşul,musafirul venit pe neaşteptate,care cere ajutor copiilor.
Tranziţia de la întâlnirea de dimineaţă la activităţile liber alese, se va face cu ajutorul Greieraşului
care formează 3 trenulețe în funcție de culoarea medalioanele date în dar. Trecerea la centre se va face
pe cântecelul: ,,A venit pe dealuri toamna’’

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să utilizeze corect formulele de salut;
 Să descrie vremea de afară aşezând în calendar jetonul potrivit
 Să enumere caracteristicile anotimpului toamna.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia,
RESURSE MATERIALE: catalogul grupei, calendarul naturii, ecusoane;
ELEMENTE DE JOC: mişcarea, surpriza, mânuirea materialelor.
FORME DE ORGANIZARE: frontal şi individual

PARTEA I

TEMA ZILEI: “Să-l ajutăm pe Greieraş”


TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea și verificarea cunoștințelor
MIJLOC DE REALIZARE: jocuri şi activităţi liber alese
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul

Construcţii
,,Casuţa Greierasului’’
Mijloc de realizare: joc de construcții;
Obiective operaționale: -să construiască cel puțin o casuţa pentru greieraş; folosind diferite
piese de construcţie;
Material didactic: piese de diferite forme,marimi şi culori;
Metode și procedee: explicația, exercițiul;
Desfășurarea activității: copiii vor realiza casuţa greieraşului.

Ştiinţă
,,Colorează tot atâţia norişori,cât indică cifra’’
Mijloc de realizare: fisa matematică;
Obiective operaționale: -să coloreze tot atâţia norisori cât indică cifra;
Material didactic: fişe,culori;
Metode și procedee: explicația, exercițiul;
Desfășurarea activității: copiii vor rezolva fişa.

Arta-
,,Provizii pentru greieraş’’
Mijloc de realizare: modelaj;
Obiective operaționale: -să modeleze fructe,legume si grăunte pentru greieraş;
Material didactic: plastilina de diferite culori;
Metode și procedee: explicația, exercițiul;
Desfășurarea activității: copiii vor realiza mâncare pentru greieraş.

Partea a II-a

DATA: 25.11.2014
PROF.ÎNV.PREȘC.: Mortoiu Alice
GRUPA: Grupa mijlocie-mare
TEMA ANUALĂ : ,,Când, cum și de ce se întâmplă?’’
SUBTEMA: „Clipe de toamna… ”
TEMA ACTIVITĂȚII: :”Fenomene ale naturii!”
FORMA DE REALIZARE : activitate integrată
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
DȘ,DLC: ,, Fenomene în imagini şi cuvinte” -Joc didactic interdisciplinar (
concurs)
DEC : ,,Ploaia – pictura
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic interdisciplinar / pictura
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare şi evaluare de cunoştinţe, priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Evaluarea cunostinţelor copiilor cu privire la fenomenele naturii
 Consolidarea deprinderii de a despărţii şi reprezenta cuvinte in silabe
 Stimularea creativitaţii în activitaţile artistico-plastice
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Obiective operaţionale:
a) cognitiv-informationale:
-să răspundă corect la ghicitori;
-să asocieze fenomenul cu anotimpul
-să despartă cuvintele în silabe;
-să identifice numărul de silabe dintr-un cuvânt;
- să numească un fenomen în funcţie de analizatorul cu care il percep
-să denumeasca instrumentele de lucru pregatite pentru activitate;
- să urmărească explicaţiile date privind tehnica de folosire a stampilei , a betisorului şi
acuarelei;

b)psiho-motorii:
-să aleaga jetonul care reprezinta fenomenul ghicit
-să aşeze jetonul in dreptul anotimpului care îi apartine
-să coreleze numărul de silabe cu bătaia ritmică din palme(auditiv) sau cu podul palmei sub
bărbie (tactil);
-să consemneze grafic numărul silabelor prin simbolurile învăţate (semne scurte);
- să redea stropii de ploaie prin puncte, folosind corect betisorul;
-să redea norii folosind tehnica stampilarii ;

c)afective:
-să participe conştient la activitate ;
-să trăiască bucuria jocului şi a recompensei.
- să analizeze critic şi autocritic lucrările proprii şi ale altor copii.

SARCINA DIDACTICĂ
- dezlegarea ghicitorilor
- alegerea imaginilor ;
- despartirea corecta a cuvintelor in silabe
- stabilirea numarului de silabe si reprezentarea lor

REGULI DE JOC: Fiecare preșcolar are un medalion în piept, în funcție de care grupa se
împarte în trei echipe:echipa frunzelor galbene ,roşii şi portocalii. Câte un reprezentant de la
fiecare echipa va veni pe rând şi va rezolva câte o sarcină.Vor sparge balonul,vor recunoaşte
fenomenul după descrierea făcuta în ghicitoare,vor alege jetonul ce reprezinta fenomenul
ghicit si-l vor aşeza la anotimpul căruia îi aparţine. Se aruncă zarul și se va desparţii in silabe
fenomenul de pe fața cubului.Se precizează cate silabe are cuvântul şi se reprezinta grafic
numarul acestora.Echipa care rezolvă corect sarcinile propuse pentru fiecare dintre probe,va
primi câte un fruct sau câte o leguma pentru Greieras. Câştigă echipa care la sfârşitul
concursului are cele mai multe fructe şi legume.

ELEMENTE DE JOC: competiția, mânuirea materialului, aruncarea cubului, ghicirea,


aplauzele, înregistrarea scorului

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,demonstratia, exerciţiul, problematizarea,
expunerea, munca in echipa, jocul, metoda cubului ;
Material didactic: : jetoane,baloane ,imagini cu anotimpurile, un cub care are pe fiecare față
fenomene, fructe, legume, ecusoane,carioca,modelul educatoarei,pahare pentru
apă,acuarele,dop de plută,betisoare,serveţele.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe echipe, individual.
LOCUL DE DESFĂŞURARE:Sala de grupă
DURATA ACTIVITAŢII:

Desfășurarea activităților pe domenii experiențiale (ADE)


DŞ,DLC ( Cunoașterea mediului,Educarea limbajului )
DEC(Activitate artistico-plastică)
Evenimentul Conținutul științific Strategii Evaluare
didactic didactice
Momentul Se asigură climatul necesar bunei desfăşurări a Conversația
organizatoric activitaţii :
 aerisirea sălii de grupă;
 aranjarea mobilierului;
 pregătirea materialului didactic necesar
activității.
Captarea Se va realiza prin intermediul Expunerea Stimularea
atenției Greieraşului,musafirul nepoftit care este tare Conversația interesului
nelămurit şi are nevoie de ajutorul copiilor.El Surpriza pentru
nu mai ştie când să cânte şi când ar trebui să activitate
inceapă să-şi stângă provizii,pentru că nu mai
recunoşte care sunt fenomenele fiecărui
anotimp.
Anunțarea Copiii vor fi intrebaţi dacă vor sa-l ajute pe Expunerea Orală
temei și a Greieraş.Îi vom face o bucurie arătându-i ce Explicaţia
obiectivelor isteţi şi pricepuţi suntem şi cât de multe ştim Conversația
despre fenomenele naturii. Vom desfăşura
jocul – Fenomene în imagini şi cuvinte După
fiecare sarcină rezolvată fiecare echipă va
primi câte un fruct sau câte o legume,pe care
le vor da Greieraşului să aibă şi el provizii şi să
nu mai fie nevoit să ceară furnicuţei.
Prezentarea Se auntă sarcinile şi regulile jocului; Instructajul
conținutului și Se stabilesc denumirile echipelor-3 echipe: verbal
dirijarea -echipa frunzelor galbene;
învățării -echipa frunzelor rosii;
-echipa frunzelor portocalii;
Se anunta că jocul este compus din mai multe
probe care trebuiesc rezolvate de fiecare echipă
pe rând.Pentru fiecare probă sau răspuns corect
vor primi recompense,iar la final Greieraşul va
fi bucuros de proviziile stânse.

Proba 1 – „Proba baloanelor şi a ghicitorilor”


Copiii sparg balonul,asculta cu atenţie
Explicarea şi ghicitoarea ,dau răspunsul ,aleg imaginea Înţelegerea
demonstrarea fenomenului ghicit şi il aşează in dreptul mesajului
jocului anotimpului care îi aparţine. Explicația transmis
Demonstrați
Proba 2 – „Aruncă cubul” a
Numesc fenomenul observat pe faţa unde s-a Exercițiul
oprit cubul, îl despart în silabe,precizează
numărul acestora şi îl reprezintă grafic la
panou.
Desfăsurarea Elemente de joc: Exercițiul Apreciere
jocului Surpriza,ghicirea,aplauze,întrecerea. individu-ala
Proba 1 – „Proba baloanelor şi a
ghicitorilor”

Strugure nu-s, nici piatra nu-s,


Însă cad din nori, de sus;
Florile eu nimicesc Apreciere pe
La căldură mă topesc. grupe
(Grindina)

Parc-ar fi nişte petale,


Ori steluţe ce dansează
Norii le presară iarna
Şi pe gene ţi le aşază.
(Fulgii de nea)

Un balaur roş, de pară,


A ieşit din nori afară!
(Fulgerul)

Cad din nori mărgele,


Lacrimi mari şi grele.
Pământul le primeşte
Căci se răcoreşte
Grâul bine creşte.
( Ploaia )

Zgomot mare se porneşte


Parcă ne-asurzeşte,
Pe toţi ne vesteşte,
Că ploaia soseşte.
( Tunetul ) Observarea
comportame
Norii abia s-au scuturat ntului
Si pe cerul iar curat, copiilor
Bucatica de inel,
Minuni de culori in el.
(Curcubeul)
Vine, pe neașteptate,
În față și în spate ne bate,
Ne place când adie,
Ne supără dacă-i vijelie.
Împrăștie semințele-n zbor,
Florile ies pe pământ roditor,
Bărcile cu pânze le pune-n mișcare
Ați ghicit cine e oare?
(Vântul)

Un fuior alb şi pufos,


Când mai sus şi când mai jos,
Pe albastrul cer pluteşte
Ploaie, zăpadă vesteşte.
( Norul )

Ce de fum ,ce de fum


E-n ogradă şi pe drum
Ia mai taci din gură raţa
Nu e fum pe drum e…(.Ceaţă)

Covoras de catifea
Cu stelute ici-colea.
Daca-l vede-n batatura
Soarele, din zbor mi-l fura.
(Bruma)

Lăcrămioare mici ,rotunde


Pe flori ,frunze dimineaţa
Gâzele le-nviorează
Si le spală faţa
(Roua)

Creşte,mereu creşte
Tot cu vârfu-n jos
Geru-l ocroteşte
Soarele îl dă jos
(Ţurture)
Proba 2 – „Aruncă cubul”
Copiii vor despărţii in silabe,vor spune
numărul acestora şi vor reprezenta grafic
cuvintele:
grindină;ninsoare;fulger;ploaie;tunet;
curcubeu;vânt;ţurţuri;brumă;ceaţă;
rouă;nori.

Complicarea Fiecare echipa va trebui să spună un fenomen Explicația Aprecieri


jocului in funcţie de analizatorul cu care îl percep: verbale
-Un fenomen care se aude!
-Un fenomen care se simnte!
-Un fenomen care se vede!
Câştigă echipa care la sfârşitul concursului are
cele mai multe fructe si legume.

Încheierea Se fac aprecieri individuale şi colective asupra Conversația Aprecieri


activității modului în care s-a desfăşurat intreaga verbale
activitate.

Tranziţia catre activitatea de picture


se va realiza prin cântecul “Vine
ploaia”
Moment Organizez anterior sala pregătind şi Exercițiu Observarea
organizatoric distribuind materialul didactic. organizatoric comportamentulu
Voi urmări intrarea ordonată a i copiilor
copiilor în sala de grupă şi poziţia
corectă pe scăunele.
Captarea Voi prezenta sub formă de surpriză Conversația
atenției tabloul pictat reprezentând norul cu
picaturi de ploaie.
Intuirea -Ce aveti voi pe Conversaţia Copii intuiesc
materialelor masute?(dopuri,beţisoare, foi, materialele
pahare cu apa, servetele)
- Pentru ce activitate ne pregatim?
(pictură).Se anunță tema activității :
“Ploaia”
Reactualizarea Copiii vor observa tabloul şi vom Conversația Copiii
cunoştinţelor purta o scurta converastie despre Observația verbalizează ceea
acest fenomen si despre tehnicile ce văd
folosite .
Anunțarea - Astăzi vom picta nori prin Explicaţia
temei ştampilare şi stropi de ploaie cu
ajutorul beţişorului.
Dirijarea Orientez percepţia vizuală a copiilor Explicaţia
învăţării spre materialul de pe masă. Demonstratia
Explic şi demonstrez modul de exerciţiul
realizare a norilor şi a stropilor de
ploaie din puncte .
Exerciții de Înainte de începerea lucrului se vor Jocul Copii execută
încălzire a executa câteva exerciții de încălzire Exercițiul miscările
mușchilor mici a mușchilor mâinii: ,,Ne jucăm’’ –
ai mâinii cântecel.

Executarea Copiii realizează lucrarea cât mai Copiii realizează


lucrării de creativ. Exercițiul tema propusă
către copii Se supraveghează modul de lucru
al
copiilor.
Încheierea Se fac aprecieri finale asupra felului Conversația Aprecieri verbale
activității în care s-a desfășurat activitatea cu
privire la respectarea criteriilor
stabilite.

Evaluarea Greieraşul mulţumeşte copiilor Conversaţia Analiza intregii


activităţii pentru fructe şi legume şi hotăraste activitaţi
să le impartă cu ei. El a auzit că le Exercitiul Copiii participa
plac bomboanele copiilor, aşa că active la
împarte acestora o surpriză dulce. realizarea
Vom organiza o expoziţie cu expoziţiei
lucrările realizate. Copiii primesc
recompense

PARTEA a III-a

TEMA: ,, Ghemul nazdrăvan’’


TIPUL DE ACTIVITATE: recreativă;
FORMA DE REALIZARE: jocuri de mișcare;
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută, relaxantă, care să
satisfacă nevoia de mişcare şi recreere a acestora.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 Să respecte regulile impuse de joc și regulile de disciplină;
 Să-și dezvolte spiritul de orientare în spațiu
 Să execute corect mișcările impuse de joc;
 Să manifeste interes participând cu plăcere la activitate;
 Să coopereze în vederea realizării obiectivului propus;
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, MATERIAL
DIDACTIC: Ghem de lână
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
BIBLIOGRAFIE:
DURATA: 30 minute.

I. Pregătirea cadrului pentru desfășurarea jocului


~ Se creează un spațiu care să fie suficient pentru desfășurarea jocului;
~ Se pregătesc cele necesare și se asigură disciplina prin cerințe verbale
II. Anunțarea temei: “Copii, astăzi ne vom juca un joc foarte drăguț: ,,Ghemul
nazdrăvan’’
III. Desfășurarea activității:
Voi explica copiilor regulile și totodată demonstrându-le modul în care ne vom juca:

”Ghemul nazdrăvan"
Desfăşurarea jocului:- Copiii sunt asezati in cerc.Un copil merge prin spatele lor cu
ghemul nazdrăvan si îl lasă in spatele unui băiat sau a unei fetiţe aşa cum îi cere cântecul.
Coroana e rotunda
Rotunda e şi luna
Frumoas(ă) e şi băiatul (fata)
Pe care îl aleg.
Copilul în spatele căruia a fost lăsat ghemul,îl ridică şi va trebui sa-l prindă pe cel care l-a
pus ,inainte să îi ocupe locul.

IV. Încheierea activității :


În încheiere voi face aprecieri asupra modului în care au participat la activitate.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura DIDACTIC PUBLISHING
HOUSE, 2009
“Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009”, Editura ARLEQUIN, 2009
“Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura
GHEORGHE-CÂRŢU ALEXANDRU, 2009
“Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2009
- Metodica predării desenului şi modelajului în grădiniţa de copii;
- Atlas cu elemente de limbaj plastic Ed. Aramis“Curriculum pentru învăţământul
preşcolar”-Didactica Publishing House,2009;

“Grădiniţa altfel”-Bucureşti, 2003;


“1001 jocuri de mişcare pentru copii„ de E.Bercan , Bucureşti