Sunteți pe pagina 1din 1

NUMELE ȘI PRENUMELE________________________

TEST - GÂNDIRE ANALITICĂ

Citți cu atenție fiecare șir de cifre, litere sau cuvinte și căutați să


descoperiți criteriul în raport cu care a fost construit fiecare șir în parte.
Completați șirul folosind același criteriu. Numărul liniuțelor indică numărul de
cifre sau litere necesare răspunsului corect.

1. 3 , 6, 9, 12, 15, - -
2. Inainte înapoi gras slab înalt - - - - -
3. LM MN NO OP P -
4. 12321 23432 34543 456 - -
5. ON ML KJ I –
6. Escara scara cara - - -
7. Iz zi rac car mor - - -
8. AZBYCXD –
9. Bob bob bord drob 537 - - -
10. Nord or parc ar mint in banc - -
11. 57326, 73265, 32657, 26573, - - - - -
12. Zdup ud smoc om mers re vals - -
13. Acar carat atac - - - tc
14. Bariton 1234567 tran 54327 notar - - - - -
15. Tom ton dop dor poc pod cor - - -
16. Doi o patru r trei e un –
17. Sac sec ger gir dig dog rog - - -
18. Dar ard sur urs car arc zor - - -
19. 1 7 8 15 23 - -
20. NE/SV SE /NV EV/ N -

S-ar putea să vă placă și