Sunteți pe pagina 1din 245

.

(punct) = ochi pe faţă

X = ochi pe dos

/ = scădere spre dreapta: se tricotează 2 ochiuri împreună pe faţă

\ = scădere spre stânga: ridicăm 1 ochi, tricotăm ce următorul pe faţă şi-l trecem prin ochiul
ridicat

^ = se tricotează 2 ochiuri pe faţă

cerc cu punt în mijloc = 1 ochi ridicat fără să fie tricotat

O = 1 jeteu

∩ = 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta: pe faţa lucrului ridicăm al doilea ochi următor pe
andreaua dreaptă, luându-l din spatele andrelei, fără a-l tricota. Pe urmă tricotăm pe faţă
ochiul premergător şi dăm drumul ambelor ochiuri de pe andreaua stângă.

U = 1 ochi încrucişat aplecat spre stânga: al doilea ochi următor se tricotează pe faţă, în
dosul ochiurilor, luându-l din spatele andrelei; ochiul premergător se ridică, luându-l din faţa
andrelei fără a-l tricota.

[/] = 1 ochi ridicat nelucrat cu firul în faţă

[\] = 1 ochi ridicat nelucrat cu firul în spate

∞ = 1 ochi ridicat nelucrat tras peste toate firele trasate (nelucrate) şi lucrat pe faţă

+ = 2 ochiuri lucrate împreună pe dos

√ = dintr-un ochi lucrăm atâtea ochiuri cât arată indicele şi anume alternând 1 ochi pe faţă şi
1 ochi pe dos

T aplecat spre dreapta = 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă de la dreapta sre stânga

V = 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă de la dreapta spre stânga

triunghi drept, negru = 1 ochi ridicat, următorul ochi lucrat pe faţă, ochiul ridicat trasat
peste ochiul lucrat

▀ = dintr-un singur ochi formăm 3 ochiuri astfel: 1 jeteu, 1 ochi lucrat pe faţă (ochiul iniţial),
1 jeteu

cerc cu un X = 3 ochiuri pe dos

cerc cu o linie = 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă

pătrat cu o linie orizontală = se înfăşoară firul de 3 ori e andrea

pătrat cu o linie verticală = ridicăm (trecem) ochiul astfel înfăşurat pe andreaua dreaptă cu
firul în faţă
Δ = ridicăm desfăşurat ochiul (care anterior a fost înfăşurat) pe andreaua cu firul în dos.

pătrat cu X = ridicăm ochiul desfăşurat cu firul în faţă

cerc cu + = ochiul ridicat desfăşurat şi cu ochiul următor se lucrează împreună pe dos

Pantalonaşul scurt este purtat de băieţi, începînd de la vîrsta de 2 ani şi pînă la


7-8 ani.

Pentru desenarea tiparului de pantalonaş putem folosi măsuri gata


stabilite sau luate direct pe corp.

Măsurile stabilite pentru băieţi în etate de 3 ani sînt următoarele:


Lungime = 22 cm
Grosimea şoldurilor = 62 cm

Aceste măsuri cresc în raport cu vîrsta copiilor, după cum urmează:


Lungimea creşte cu cîte 2 cm pentru fiecare an.
Grosimea şoldurilor creşte cu cîte 4 cm pentru fiecare an.

Tiparul de faţă a pantalonaşului scurt


Desenarea cadrului. Pentru desenarea acestui tipar construim un unghi drept cu laturile
nedefinite în partea stîngă a hîrtiei şi-l însemnăm cu litera A. Din punctul A în jos, pe linia
verticală, aplicăm măsura de lungime a pantalonilor şi însemnăm punctul cu litera B. Din
punctul B desenăm spre dreapta o linie orizontală. Aplicăm apoi, pe liniile orizontale, din
punctele A şi B spre dreapta, 1/3 din măsura de grosime a şoldurilor şi punem cîte un punct.
Însemnăm punctul de pe linia orizontală A cu litera C şi cel de pe linia orizontală B cu litera
D.

Unim printr-o linie verticală punctul C cu D, formînd un cadru dreptunghiular, în interiorul


căruia vom desena tiparul de faţă şi spate al pantalonului scurt.
Linia de răscroitură a piciorului.
Aceasta o formăm măsurînd din punctul B în sus, pe linia verticală, 1/4 din distanţa B-D.
Locul aflat îl însemnăm cu litera E. Acest punct indică adîncimea răscroiturii piciorului.
Măsurăm apoi din punctul D spre stînga, pe linia orizontală, 1/4 din distanţa B-D minus 1 cm
şi punem un punct pe care-l însemnăm cu litera F, care indică lărgimea răscroiturii piciorului.
Unim, apoi, printr-o linie uşor adîncită, punctele E şi F, formînd astfel linia de răscroitură a
piciorului.

Cusătura interioară a piciorului. Aceasta o formăm măsurînd din punctul D în sus, pe


verticală, 1/4 din distanţa B-D, minus 1 cm. Locul aflat îl însemnăm cu litera G. Acest punct
marchează înălţimea cusăturii piciorului. Unim apoi acest punct printr-o linie oblică cu
punctul F, formînd astfel linia de cusătură a piciorului.

Linia de mijloc a feţei. Aceasta o construim măsurînd din punctul C spre stînga 1/10 din
măsura de grosime a şoldurilor, minus 1 cm. Locul stabilit îl însemnăm cu litera H. Acest
punct indică mijlocul feţei. Unim apoi punctul H cu punctul G printr-o linie adîncită în partea
de jos, aşa ca pe tipar, construind astfel linia de mijloc a feţei.

Linia de talie o formează linia orizontală, din punctul A pînă la punctul H.

Tiparul de spate al pantalonaşului scurt.


Partea din spate prezintă linii comune cu faţa, cu excepţia liniilor de talie şi mijloc, pe care
trebuie să le desenăm.
Linia de mijloc a spatelui o formăm măsurînd din punctul C spre stînga, pe linia orizontală,
1/2 din distanţa cuprinsă între punctul C şi punctul H. Locul aflat îl însemnăm cu un punct,
pe care-l însemnăm cu litera I. Punctul I indică mijlocul spatelui. Unim apoi acest punct
printr-o linie oblică, cu punctul G, formînd astfel linia de mijloc a spatelui.

Linia de talie o reprezintă linia A-I.

Modul de tricotare.
Tricotarea pantalonaşului scurt se face începînd cu linia de talie, care poate rămîne dreaptă
ca în model, sau se poate începe cu o margine lucrată cu punct de semielastic pe o lăţime de
2-3 cm.

Se urmăreşte linia tiparului pentru fiecare parte separat, sau se poate tricota într-o singură
bucată, o parte de faţă şi de spate unite pe linia A-E.

Pe linia de talie se fac butoniere, dacă pantalonaşul se prinde de bluziţă, făcînd un costumaş,
sau i se pun bretele şi se poate purta cu orice bluză sau pulovăr.

Pentru tricotare se pot folosi diverse puncte: punct de jerseu, punct leneş, punct de
ţesătură, punct de jerseu răsucit şi altele, după gustul fiecăruia.

“Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966

Ghid tricotat
Tricotul se lucrează cu un fir neîntrerupt de lînă sau bumbac cu andrele (cîrlige), luînd forme
diferite.
Atunci cînd se lucrează cu o fîşie dreaptă, tricotul se poate face cu două andrele; cînd vrem
să obţinem un obiect de formă circulară vom tricota cu cinci andrele sau cu o andrea
circulară.

1. Materialul.
Se poate tricota cu lînă, bumbac, mătase sau fire sintetice.
Spre deosebire de firul de bumbac, firele din lînă şi din materiale sintetice trebuie depănate
uşor (larg) pe degete, nu pe hîrtie, pentru a nu pierde elasticitatea. Firul de bumbac poate fi
înfăşurat strîns pe hîrtie. Firul rezultat dintr-un tricotaj deşirat (desfăcut) trebuie spălat
înainte de a fi întrebuinţat din nou (vezi punctul 12). Firele de bumbac se spală cu sodă şi
eventual se pot fierbe dacă bumbacul este alb. Pentru vopsitul lînii sau al bumbacului se
întrebuinţează coloranţi speciali, adaugînd (la fiert) puţină sare şi oţet. Firele sintetice se
spală şi se vopsesc după instrucţiuni speciale.

Este bine să întrebuinţăm pe cît posibil fire de bună calitate. Chiar dacă sunt mai scumpe,
firul de calitate mai bună este mai spornic, mai durabil şi lucrul finit are un aspect mai
frumos.

2. Andrelele.
Pot fi de metal, de material plastic sau de os; pot fi ascuţite la ambele capete sau numai la
un singur capăt. Andrelele ascuţite la ambele capete se întrebuinţează pentru executarea
obiectelor circulare, ciorapi, mănuşi etc. Andreaua circulară este formată din două capete
ascuţite din metal, de aproximativ 6 – 8 cm lungime, unite între ele cu un arc format dintr-o
sîrmă spirală. Această andrea serveşte la executarea obiectelor mari, ca rochii şi fuste, care
se lucrează dintr-o singură bucată.

Andrelele au diferite numere. Ele trebuie să se potrivească firului cu care lucrăm. Dacă
tricotăm un fir de lînă subţire cu andrele groase, se obţine o împletitură rară şi se va întinde,
iar dacă întrebuinţăm andrele subţiri la un fir prea gros se obţine o împletitură prea strînsă.
Trebuie încercat mai întîi ce andrele se potrivesc firului pe care-l avem.

3. Montarea ochiurilor pe andrele


Înseamnă executarea primelor ochiuri cu care începem lucrul. Montarea ochiurilor se face
cu două andrele, astfel: se lasă un fir de rezervă de lungimea aproximativ corespunzătoare
numărului de ochiuri care sunt de montat. Se înfăşoară apoi firul care vine de la ghem pe
degetul arătător stîng, iar firul de rezervă se prinde între degetul mic şi cel inelar şi se face
cu el o buclă destul de largă pe degetul mare. Se prinde firul din afară al buclei cu andreaua
din mîna dreaptă şi se trage prin buclă firul de pe degetul arătător stîng. Se dă drumul buclei
şi se strînge ochiul pe cîrlig. Formăm cu firul de rezervă o nouă buclă pe degetul cel mare şi
procedăm în acelaşi fel montînd numărul necesar de ochiuri.

De asemenea, putem monta ochiurile pe două andrele, după aceea scoatem o andrea şi
lucrăm primul rînd pe faţă, luînd ochiurile din spatele andrelei. Dacă tricotăm ciorapi sau
mănuşi, unde elasticitatea rîndului începător este importantă, tricotăm ochiurile pe ambele
andrele deodată, lucrînd în punct elastic: 1 pe faţă, 1 pe dos, 2 pe faţă, 2 pe dos.

4. Ochiuri.
Prin diversitatea modului de a lucra ochiurile pe andrele se formează diferite modele. Dăm
mai jos denumirea şi modul de executare.

Ochiul pe faţă. Trecem andreaua din mîna dreaptă prin firul din faţă al ochiului şi apucăm
firul liber, apoi îl tragem prin ochi formînd astfel un alt ochi care rămîne pe andreaua din
mîna dreaptă.

Ochiul pe dos. Aşezăm firul liber pe andreaua din mîna stîngă în faţa ochiului pe care îl
lucrăm; trecem andreaua din mîna dreaptă prin ochi, prin spatele firului şi apucăm firul liber
trăgîndu-l pe dos; formăm astfel un ochi pe dos.

Fiecare ochi lucrat pe faţă se vede pe dos pe partea cealaltă a lucrului, iar ochiul lucrat pe
dos se vede pe faţă pe partea cealaltă a lucrului.

Ochiul crescut. Pentru a creşte în timpul lucrului numărul ochiurilor montate iniţial, montăm
la începutul rîndului unul sau atîtea ochiuri cîte avem de crescut sau tricotăm primul ori
ultimul ochi de două ori, o dată din faţă şi o dată din spatele andrelei.

Pentru creşterea pe parcursul rîndului, ridicăm firul orizontal dintre două ochiuri pe
andreaua stîngă şi îl tricotăm luîndu-l din spatele andrelei (firul trebuie sucit pentru a nu
rămîne un gol). În sfîrşit, numărul de ochiuri se poate creşte şi prin jeteuri.

Ochiul scăzut. Pentru reducerea numărului de ochiuri lucrăm două ochiuri împreună pe faţă
sau pe dos, de la dreapta la stînga, sau de la stînga spre dreapta, după model. Dubla
scăzătură (din 3 ochiuri obţinem 1 ochi) se execută astfel: ridicăm ochiul 1 nelucrat, lucrăm
împreună ochiul 2 şi 3, apoi tragem ochiul 1 peste ochiul rezultat din scăderea ochiului 2 şi
3.
Scădere la începutul sau sfîrşitul rîndului: tricotăm două ochiuri împreună pe faţă sau pe dos
(după model), adică lucrăm primele sau ultimele două ochiuri deodată.

Scădere pe parcursul rîndului: poate fi diferită:


a) Spre dreapta: tricotăm două ochiuri pe faţă;
b) Spre stînga: ridicăm 1 ochi, tricotăm ochiul următor pe faţă şi-l trecem prin ochiul ridicat;
c) Pe dos: tricotăm două ochiuri împreună pe dos. (Dacă nu se aminteşte altceva în text,
atunci întrebuinţăm la scăderea unui ochi, scăderea spre dreapta; la scăderea mai multor
ochiuri, adică la încheierea unui rînd de ochiuri, întrebuinţăm scăderea spre stînga, dar
atunci nu ridicăm un ochi, ci trecem ochiul tricotat prin ochiul lucrat anterior).

Ochiul ridicat. Ridicăm pe andreaua din mîna dreaptă ochiul următor de pe andreaua din
mîna stîngă fără a-l lucra, trecînd firul liber prin spatele sau prin faţa ochiului, după model.

Primul ochi se tricotează în fiecare rînd, luîndu-l din spatele andrelei, ultimul ochi se ridică
numai, cu firul aşezat în faţa ochiului. Sau: ridicăm primul ochi, luîndu-l din spatele andrelei,
cu firul aşezat în faţa ochiului, iar ultimul ochi îl tricotăm pe faţă sau pe dos, după cum cere
modelul.

5. Diferite denumiri de împletituri şi expresii întrebuinţate în cursul cărţii:


Punct leneş: toate rîndurile pe faţă.

Punct de jerseu: 1 rînd pe faţă, 1 rînd pe dos.

Punct de elastic: tricotăm 2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos, pînă la sfîrşitul rîndului. În
rîndurile următoare, tricotăm ochiurile aşa cum se prezintă, adică cele pe faţă le lucrăm pe
faţă, iar ochiurile pe dos le lucrăm tot pe dos.

Punct semielastic: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos. În rîndul următor ochiurile care apar pe faţă
le lucrăm pe faţă, iar ochiurile care apar pe dos le lucrăm pe dos. De notat că ochiurile care
în rîndul anterior au fost pe faţă vor apărea acum pe dos şi invers.

Punct de orez: rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, pînă la sfîrşitul rîndului. Rîndul 2 şi cele
următoare: ochiul pe faţă se lucrează pe dos, cel pe dos se tricotează pe faţă. Variaţiile
punctului de orez sunt: punctul de orez lungit şi punctul de orez mare. Descrierea lor este
dată la modelul respectiv.

Tricotăm drept: înseamnă că pe această porţiune nu scădem şi nici nu creştem.

Se repetă de la *: repetăm motivul sau felul de a tricota de la prima * pînă la ultima *, pînă
la sfîrşitul rîndului sau de atîtea ori de cîte ori ne prescrie îndrumarea din text.

Ridicăm 1 ochi: împungem în ochiul următor prin spatele andrelei, ca şi cum am vrea să
tricotăm un ochi pe dos, şi trecem ochiul fără a-l tricota de pe andreaua stîngă pe cea
dreaptă. Firul rămîne în faţa sau în dosul andrelei, după indicaţia din text.

Patent: punctul de tricotaj care permite o elasticitate mai mare, de exp. punctul de elastic şi
punctul de semielastic.

Un ochi trasat: tricotăm ochiul 1 şi ochiul 2 pe faţă; trecem ochiul 1 peste ochiul 2 obţinînd
astfel o scădere.
Punct de tighel: punctul care imită tighelul din croitorie.

Punct de ţesătură: punctul care imită ţesătura obişnuită.

Un jeteu: înfăşurăm firul în jurul andrelei, trecîndu-l din faţă spre spate.

Acoperit: ochiurile care apar pe faţă le lucrăm pe faţă, iar cele care apar pe dos le lucrăm pe
dos (în rîndul precedent au apărut invers).

6. Tricotarea modelelor în mai multe culori (suedeze):


Lucrăm în punct de jerseu şi tricotăm atîtea ochiuri dintr-o culoare, cîte se văd pe schemă.
Firul neîntrebuinţat îl trecem pe dosul lucrului mai departe, în aşa fel ca să nu strîngă
împletitura. La schimbarea culorilor, aşezăm firele în cruce pe dosul lucrului, ca să nu se
formeze un gol. Înaintăm de jos în sus şi citim de pe schemă rîndurile pe faţă de la dreapta la
stînga, iar cele pe dos de la stînga spre dreapta.

7. Brodatul modelelor colorate.


Deseori nu tricotăm modelul colorat, ci îl brodăm pe fondul „în punct de jerseu”. În
asemenea cazuri, împunsăturile de ac iau forma ochiurilor pe faţă.

8. Împletitura cu model după schemă.


Cînd tricotăm un model dintr-o singură culoare, citim schema la fel ca la modelele în culori,
înaintînd de jos în sus, citind rîndurile fără soţ de la dreapta spre stînga, cele cu soţ de la
stînga spre dreapta. Semnele înseamnă aici ochiuri pe faţă şi pe dos, nu culori.

9. Tricotarea modelelor dantelate.


Aceste modele se tricotează de asemenea după schemă. Schema arată unul dintre motive,
care se repetă atît în lăţime, cît şi în înălţime. Cifrele din dreapta şi din stînga arată rîndurile.
Dacă lucrăm drept (cu două andrele), citim rîndurile fără soţ (pe faţa lucrului) de la dreapta
spre stînga, iar cele cu soţ (pe faţa lucrului) de la stînga spre dreapta. Cînd lucrăm în cerc,
citim fiecare rînd de la dreapta spre stînga. Schema ne arată cum tricotăm modelul.
Eventualele semne (steluţe) indicate pe lîngă numerele rîndurilor, arată în care rînd se
schimbă începutul motivului cu care începem rîndul şi sfîrşitul motivului cu care isprăvim
rîndul.

La modelele dantelate, ca de altfel în general, nu se consideră ochiul cu care începem şi cu


care sfîrşim rîndul. În fiecare rînd ridicăm ultimul ochi aşezat în faţă, fără a-l tricota, iar
primul ochi îl lucrăm pe faţă, luîndu-l din spatele andrelei. Cînd tricotăm modele dantelate,
trebuie să numărăm ochiurile deseori, avînd grijă să nu sporească sau să scadă fără rost.
Prescurtările şi explicaţiile semnelor le dăm la sfîrşitul acestui capitol.

10. Butoniera orizontală.


Tricotăm de la începutul rîndului atîtea ochiuri cîte prescrie textul. Pe urmă încheiem 4 – 6
ochiuri sau şi mai multe, după mărimea nasturelui. În rîndul următor montăm deasupra
ochiurilor scăzute tot atîtea ochiuri cîte am încheiat în rîndul anterior.

11. Butoniera verticală.


Acolo unde dorim să facem butoniera împărţim ochiurile, lăsînd o parte pe o andrea de
rezervă şi tricotînd partea cealaltă atît de înaltă cît de mare dorim să fie butoniera. Apoi
lucrăm cu alt ghem şi partea lăsată şi partea lăsată pe andreaua de rezervă, după aceea
luăm iar toate ochiurile pe o andrea şi urmăm cu lucrul după tipar.
12. Pregătirea lînii după desfacerea împletiturii.
După ce am deşirat lucrul înfăşurăm lîna în jurul unei scînduri şi o legăm cu un fir de altă
culoare sau cu o bucăţică de sfoară, apoi o luăm de pe scîndură şi o legăm încă în 2 – 3
locuri. Spălăm lîna în apă călduţă (lîna nu se spală niciodată în apă fierbinte) cu săpun care
să nu conţină sodă. Dacă lîna este aspră (chiar dacă nu este nouă) punem puţin bicarbonat
de sodiu în apă, dar numai dacă lîna nu este vopsită. Pentru limpezirea lînii, întrebuinţăm
apă de aceeaşi temperatură, în care am turnat puţin oţet. Stoarcem lîna, o atîrnăm şi legăm
de partea de jos o greutate, care să o întindă. În felul acesta, lîna va deveni ca nouă.

13. Mărimea.
După ce am ales modelul, stabilim mărimea. În primul rînd luăm măsura persoanei. Foarte
importante sunt circumferinţa pieptului, lăţimea spatelui, lungimea mînecii şi lărgimea taliei.
Aceste măsuri dau „mărimea”.

Măsura nu trebuie niciodată luată prea fix.

Alegem tipul care corespunde aproximativ măsurilor luate, confruntăm însă fiecare măsură
în parte, îndreptînd-o acolo unde nu se potriveşte. Cifrele tiparelor indică centimetri.

14. Tiparul.
Trebuie să pregătim tipare în mărime naturală. Trecem măsurile date în desenul mic, cu
ajutorul unui centimetru şi al unei linii, pe hîrtie de împachetat sau de jurnal. Trecem tot ce
se vede în tiparul mic, apoi tăiem după contur diferitele piese ale tiparului din hîrtie.

15. Măsura.
Tricotăm mai întîi o bucată de probă. Începem pe 30 – 32 de ochiuri şi tricotăm 5 – 6 cm.
Călcăm uşor (fără a întinde bucata tricotată în vreo direcţie), măsurînd cîte ochiuri
corespund la 5 cm în lăţime şi cîte rînduri corespund la 5 cm în înălţime. Dacă ştim de
exemplu că 15 ochiuri şi 24 rînduri = 5 cm, atunci 30 de ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm. Aceasta
este „măsura”. Dacă din împletitura noastră vin mai multe ochiuri la 10 cm decît în
descriere, atunci trebuie să începem lucrul nostru proporţional pe mai multe ochiuri. Dacă
vin mai puţine ochiuri pe 10 cm, atunci începem lucrul proporţional pe mai puţine ochiuri.
Putem calcula exact pe cîte ochiuri să începem, dacă înmulţim numărul centimetrilor de la
marginea de jos a tiparului nostru cu numărul ochiurilor „măsurii”, făcînd după aceea
împărţirea cu 10. În orice caz, adăugăm 2 ochiuri pentru ochiurile de la începutul şi sfîrşitul
rîndurilor.

Înălţimea totală înseamnă numărul de centimetri începînd (vertical) de la montajul


ochiurilor pînă în punctul considerat.

Împletitura trebuie măsurată şi în timpul lucrului. Dacă se spune în text: „măsurat de jos”, să
măsurăm mereu de la marginea de jos şi la mijlocul rîndurilor, fără a aşeza lucurul pe masă.

16. Călcatul.
După ce am tricotat toate bucăţile, le aşezăm – fiecare în parte – cu faţa în jos pe tiparul
corespunzător, le fixăm cu ace de gămălie inoxidabile şi le călcăm – dacă nu s-a dat altă
îndrumare – cu o cîrpă udă. În prealabil însă însăilăm cap la cap butonierele, deschizătura
buzunarelor şi fenta lăsată pentru fermoar.

17. Montajul.
Însăilăm bucăţile călcate, le încercăm şi le îndreptăm dacă este nevoie. Coasem la maşină
sau de mînă, avînd grijă să nu încreţim sau să întindem cusăturile.
Îmbrăcămintea pentru copii trebuie cusută cu mîna, întrebuinţînd şi pentru cusut firul din
care s-a împletit.

18. Susţinerea cusăturilor.


Dedesubtul benţilor cu nasturi şi butoniere coasem, dacă avem posibilitatea, benţile înguste
de mătase sau panglică, ca să nu se întindă.

La cusăturile de la umăr punem pe dinăuntru o bentiţă îngustă.

19. Butonierele.
Festonăm de jur împrejurul butonierelor în „punct de butonieră”, cu firul din care am
împletit, prinzînd totodată şi bentiţa sau panglica.

20. Păstrarea obiectelor tricotate.


În timpul verii să avem grijă de lucrurile noastre tricotate. Ele trebuie să fie curate, deoarece
moliile distrug mai cu seamă părţile unsuroase şi pătate. Să aşezăm hîrtie unsă cu
terebentină între lucrurile de lînă puse la păstrare, aerisindu-le de mai multe ori în timpul
verii.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Cardigan .
Cine preferă îmbrăcămintea simplă, care nu este supusă capriciilor modei, îşi va pregăti cu
siguranţă acest cardigan fin, cu linii clasice, uşor de purtat. Nota modernă o primeşte de la
decolteul fără guler sau bantă, de la mîneca şapte-optimi şi marginile feţelor, dublate cu
acelaşi material.

Furnituri: circa 350 g lînă, andrele nr. 2 şi 2 1/2, opt nasturi.

Mărimea: circumferinţa pieptului circa 95 – 96 cm. Lărgimea cardiganului încheiat circa 104
cm, lungimea la mijlocul spatelui 57 cm.
Model:
I. Marginea de jos şi manşetele se lucrează în „punct de elastic” 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos.

II. Restul: „punct de jerseu răsucit”. (Atît la modelul I, cît şi la modelul II ochiurile tricotate pe
faţă se iau din spatele andrelei).

Măsura: 32 ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Începem cu 150 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm 7 cm cu modelul I. Continuăm cu andrele
nr. 2 ½ şi modelul II. Creştem la ambele margini ale lucrului, la cîte 4 cm, de 6 ori cîte 1 ochi.
Vor fi 162 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Cînd spatele are 32 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare de 2
ori cîte 7 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri , X de 6 ori cîte 1 ochi, pr urmă tricotăm 2 rînduri fără
scăderi. Repetăm încă o dată de la X. Mai scădem de 4 ori cîte 1 ochi. Rămîn 124 ochiuri.
Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm, măsuraţi vertical, creştem aici şi începînd de la cîte 1
½ cm, la ambele margini, de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 136 ochiuri.

Umărul:
La 51 cm măsuraţi de jos scădem, la începutul rîndurilor următoare, de 24 ori cîte 3 ochiuri
şi de 10 ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 44 ochiuri la mijloc. Încheiem.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 86 ochiuri pe andrele nr. 2. Tricotăm 7 cm cu modelul I. La 2 cm de jos formăm
prima butonieră. Tricotăm 5 ochiuri de la marginea dreaptă şi din 4 ochiuri facem butoniera.
Următoarea butonieră o formăm la 7 cm în ultimele 2 rînduri ale elasticului. După a doua
butonieră continuăm cu andrele nr. 2 ½ , adăugînd în rîndul întîi, la marginea dreaptă, 12
ochiuri. Vor fi 98 ochiuri. În rîndurile pe faţă tricotăm, începînd de aici, aceste 12 ochiuri pe
faţă, ridicăm 1 ochi, luîndu-l din spatele andrelei şi continuăm pe faţă pînă la sfîrşitul
rîndului. În felul acesta tricotăm toată faţa. În această dublură a marginii feţei formăm încă 6
perechi de butoniere, la distanţa de 6 ½ cm una de alta; tricotăm de la margine 4 ochiuri, din
4 ochiuri facem o butonieră, tricotăm 4 ochiuri, ridicăm 1 ochi, tricotăm 4 ochiuri, din 4
ochiuri facem o butonieră şi sfîrşim rîndul.
La marginea stîngă creştem la cîte 2 cm, de 10 ori cîte 1 ochi. Vor fi 108 ochiuri. La 29 cm
măsuraţi de jos lucrăm, în locul pensei de la piept, cu rînduri prescurtate: pe faţa lucrului
tricotăm de la începutul rîndului 66 ochiuri, restul rămîne pe andreaua stîngă, întoarcem şi
tricotăm pe dos tot aceste 66 ochiuri. Rîndul următor: 73 ochiuri pe faţă, întoarcem,
tricotăm tot aceste 73 ochiuri pe dos.

Rîndul următor: 80 ochiuri pe faţă, întoarcem şi tricotăm 80 ochiuri pe dos. Continuăm în


felul acesta, tricotînd tot la două rînduri cu cîte 7 ochiuri mai mult pînă ce tricotăm iar cu
toate ochiurile rîndului.

Răscroiala mînecii:
Cînd marginea laterală are aceeaşi înălţime ca şi aceea a spatelui pînă la răscroiala mînecii,
scădem la marginea exterioară la cîte două rînduri 7 ochiuri, o dată 3 ochiuri, de trei ori cîte
2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. Rămîn 85 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm,
măsuraţi vertical, creştem aici şi începînd de aici la cîte 1 cm, de 9 ori cîte 1 ochi.

Răscroiala gîtului:
Între timp, cînd marginea interioară este de 41 cm de la adăugarea ochiurilor, încheiem la
începutul rîndului următor 25 ochiuri. Scădem apoi la cîte 2 rînduri, la începutul lor, o dată 4
ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 5 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. Urmăm drept
înainte.

Umărul:
Cînd faţa este de 50 cm de la marginea de jos, scădem la marginea exterioară, la cîte 2
rînduri, de 7 ori cîte 4 ochiuri, apoi cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile.

Partea stîngă a feţei:


Se lucrează inversat şi fără butoniere.

De reţinut:
Deoarece am format sub răscroiala mînecii un unghi de 2 ½ cm prin rîndurile prescurtate,
vom avea începînd de aici, 2 măsuri diferite. Marginea laterală este mai scurtă, cea
interioară mai lungă, respectiv mai înaltă.

Mîneca:
Începem cu 78 ochiuri pe andrele nr. 2. Tricotăm 5 cm cu modelul nr. I. Continuăm cu
andrele nr. 2 ½ cu modelul II. Creştem la ambele margini ale lucrului, la cîte 6 rînduri, de 23
ori cîte 1 ochi. Vor fi 124 ochiuri. Cînd mîneca are 35 cm de la marginea de jos – sau altă
măsură necesară antebraţului – scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 7
ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 12 ori cîte 2 ochiuri. * de 10 ori cîte 1 ochi, apoi urmează 2
rînduri fără scădere. Repetăm încă o dată de la *. Scădem mai departe: de 18 ori cîte 1 ochi,
de 6 ori cîte 2 ochiuri, şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 18 ochiuri. Încheiem.
Călcăm bucăţile tricotate, le montăm. Îndoim marginea inferioară a feţelor de-a lungul
ochiurilor ridicate şi tivim. Butonierele prinse duble le festonăm.

Pe 3 ochiuri începem o bantă lucrată în bie. Creştem la începutul rîndurilor lucrate pe faţă
cîte 1 ochi, la începutul celor lucrate pe dos cîte 2 ochiuri, pînă avem 15 ochiuri. Începînd de
aici creştem mai departe cîte 1 ochi la începutul rîndurilor pe faţă, iar la începutul celor
tricotate pe dos, scădem cîte 1 ochi. În felul acesta cele 15 ochiuri de pe andrea nu se
înmulţesc, dar nici nu scad. Cînd banta este cu circa 10 cm mai scurtă decît înconjurul gîtului
pînă la îndoitura tivului, scădem la începutul rîndurilor tricotate pe faţă cîte 2 ochiuri, iar la
începutul celor pe dos cîte 1 ochi, pînă rămîn 3 ochiuri. Încheiem. Călcăm banta fără a o
întinde, o coasem, culcată cu faţa pe faţa cardiganului în jurul răscroielii gîtului, dar numai
de la un tiv al feţei pînă la celălalt tiv. O răsfrîngem şi o tivim cu puncte invizibile. Coasem
nasturii.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Această jachetă frumoasă şi practică are două buzunare mari care par aplicate. În realitate, sunt
lucrate împreună cu feţele. O bantă lată înconjoară feţele. Gaica, formată din două bucăţi, este
aşezată mai jos de linia taliei.

Furnituri:
Circa 600 g lînă de grosime mijlocie, andrele nr. 3 şi 6 nasturi.

Mărimea:
Circumfeinţa pieptului circa 94 – 96 cm, lungimea jachetei la mijlocul spatelui circa 70 cm,
lărgimea, jacheta fiind încheiată la nasturi, circa 108 cm.

Model:
I. Marginea de jos şi manşetele se lucrează în „punct de elastic”.

II. Banta de la butoniere, nasturi şi gît, garnitura mînecilor şi a buzunarelor „punct de orez lungit”.
Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. Rîndul 2 şi toate rîndurile
cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe faţă, deasupra ochiului pe dos, tricotăm 1 ochi
pe dos. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe dos, iar
deasupra ochiului pe dos tricotăm 1 ochi pe faţă. Rîndurile 2 şi 3 se repetă.

III. Restul jachetei se tricotează în „punct de jerseu”.

Măsura:
28 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul III.

Spatele:
Începem cu 130 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. Continuăm cu modelul III şi tricotăm drept
14 cm măsuraţi de la marginea de jos. Aici, şi începînd de aici creştem la ambele margini, la
distanţe de 4 cm, de 6 ori cîte 1 ochi. Vom avea 142 ochiuri.

Răscroiala mînecii raglan:


La 38 cm măsuraţi de jos scădem la începutul celor 2 rînduri următoare cîte 6 ochiuri, *tricotăm 2
rînduri fără scăderi. La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 1 ochi. Repetăm încă de 14
ori de la*. La începutul rîndurilor următoare scădem de 54 ori cîte 1 ochi. Între timp, la 65 cm
măsuraţi de la marginea de jos, încheiem 14 ochiuri la mijloc, luăm una dintre părţi pe o andrea de
rezervă şi încheiem fiecare bucată separat. La marginea exterioară continuăm scăderile conform
explicaţiilor date; la marginea dinspre gît scădem la cîte 2 rînduri, la începutul lor, de 2 ori cîte 4
ochiuri şi apoi cîte 2 ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 72 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. Continuăm cu modelul III, dar tricotăm cîte 2
ochiuri pe dos la ambele margini ale buzunarului. Pe faţa lucrului vom avea următoarea împărţire a
ochiurilor: ochiul începător, 11 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos, 41 pe faţă, 2 pe dos, 14 pe faţă,
ochiul care încheie rîndul. Pe rîndurile de pe dosul lucrului tricotăm ochiuri pe faţă deasupra celor
tricotate pe faţă şi ochiuri pe dos deasupra ochiurilor pe dos. Tricotăm drept, pînă ce lucrul nostru
are 12 cm de la marginea de jos. Începînd de aici tricotăm cele 41 ochiuri dintre cele cîte 2 ochiuri
pe dos, cu modelul II pe distanţa de 4 cm, pentru a forma garnitura buzunarului. Cînd buzunarul
are 16 cm de la marginea de jos, tricotăm rîndul următor pe faţa lucrului astfel: tricotăm 14 ochiuri
pe faţă, încheiem 41 ochiuri şi continuăm pe faţă pînă la sfîrşitul rîndului.
Lăsăm lucrul de o parte. Pe andrele separate montăm 43 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi
tricotăm 13 cm cu modelul III. La începutul celor 2 rînduri din urmă scădem cîte 1 ochi (41 ochiuri).
Sfîrşim cu 1 rînd de ochiuri pe faţă şi lăsăm lucrul la o parte.
Continuăm faţa. Tricotăm pe dos ochiurile de la începutul rîndului şi continuăm pe aceeaşi andrea
ochiurile căptuşelii buzunarului; tot pe dos, tricotăm pe urmă şi restul de 14 ochiuri. Începînd de
aici tricotăm tot rîndul în „punct de jerseu”. Între timp, creştem marginea exterioară (cea din
stînga) începînd de la 14 cm, la fel ca la spate, adică la cîte 4 cm de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 78
ochiuri.

Răscroiala mînecii raglan şi răscroiala gîtului:


La aceeaşi înălţime ca la spate, la 38 cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem 6 ochiuri la
începutul rîndului următor lucrat pe dos; apoi mereu la al doilea rînd lucrat pe dos, scădem la
începutul rîndului, de 15 ori cîte 1 ochi şi începînd de aici, la începutul fiecărui rînd lucrat pe dos,
de 27 ori cîte 1 ochi. În acelaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii, scădem la începutul rîndurilor
lucrate pe faţă pentru răscroiala gîtului: la 38 cm de la marginea de jos şi începînd de aici mereu la
al 4-lea rînd lucrat pe faţă, la începutul lui, scădem de 6 ori cîte 1 ochi, apoi tot la al 2-lea rînd
lucrat pe faţă, de 10 ori cîte 1 ochi şi de aici la începutul fiecărui rînd lucrat pe faţă, cîte 1 ochi, pînă
se termină toate ochiurile.

Partea stîngă a feţei:


Se lucrează inversat.

Mîneca dreaptă:
Începem cu 69 ochiuri. Tricotăm 8 cm cu modelul I. Continuăm cu modelul III, în afară de cele 25
ochiuri din mijloc, pe care le lucrăm pînă la sfîrşit în „punct de orez prelungit”. Creştem la ambele
margini, la cîte 4 rînduri, de 26 ori cîte 1 ochi. Vor fi 121 de ochiuri. Lucrăm drept pînă ce mîneca
are 40 cm de la marginea de jos. La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 6 ochiuri, pe
urmă scădem raglanul la fel ca la spate, la marginea dreaptă însă numai pînă la 69 cm măsuraţi de
la marginea de jos. Începînd de aici scădem la această margine, la cîte 2 rînduri, la începutul lor,
cîte 5 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Această margine mai scurtă vine în faţa jachetei.

Mîneca stîngă se tricotează inversat.

Banta:
Începem cu 27 ochiuri cu modelul II. La 3 cm de la început şi începînd de aici la cîte 8 cm, formăm
butonierele în număr de 5. Tricotăm 9 ochiuri de la margine şi din 9 ochiuri facem butoniera. (Dacă
întrebuinţăm nasturi mai mici, tricotăm 10 ochiuri de la margine şi facem butoniera din 7 ochiuri).
Banta va fi atît de lungă încît, puţin întinsă, să înconjoare marginile interioare ale jachetei.

Gaica: (două bucăţi)


Începem cu 15 ochiuri şi tricotăm 24 cm. Pe urmă scădem la începutul rîndurilor următoare *de 2
ori cîte 1 ochi şi de 2 ori cîte 2 ochiuri. Repetăm de la * pînă se termină toate ochiurile.

Călcăm părţile tricotate şi le montăm. Mîneca vine cu partea mai scurtă în faţă. Coasem raglanul
feţelor, susţinîndu-l puţin spre sub braţ, (îl încreţim uşor) de mînecă – cele trei margini libere ale
căptuşelii buzunarului le coasem cu puncte mici, ascunse.

Coasem banta de marginea interioară a feţelor, întinzînd-o puţin. Festonăm butonierele, coasem
nasturii.

Aşezăm cele două părţi ale găicii în cusăturile laterale ale jachetei, ceva mai jos de linia taliei.
Suprapunem colţurile şi le prindem cu un nasture, lăsînd găicii puţin joc liber.

Cardiganul prezentat aici are un guler mare răsfrînt şi un interesant motiv în „cruciuliţe”. Banta de
elastic, lucrată într-o singură bucată, îl susţine puţin în partea de jos, formînd un uşor bluzeu. Banta
este lucrată în colţ, atît în faţă, cît şi la guler.

Furnituri:
Circa 650 g de lînă de grosime mijlocie, andrele nr. 2 şi 3 (avem nevoie de 6 – 8 andrele lungi nr. 2)
şi 8 nasturi.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului: 96 – 98 cm. Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi circa 104 cm,
lungimea la mijlocul spatelui circa 63 cm.

Model:
I. Modelul cardiganului: rîndul 1: *3 ochiuri pe faţă, 1 ochi pe dos. Repetăm de la *. Rîndul 2 şi
toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe faţă, deasupra ochiului pe dos
tricotăm 1 ochi pe dos. Rîndul 3: *1 ochi pe dos, 3 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *. Rîndul 5: *1
ochi pe dos, din cele 3 ochiuri pe faţă, tricotăm întîi al treilea ochi pe faţă luîndu-l din faţa andrelei,
apoi primul şi pe urmă al doilea ochi. Abia după ce am tricotat toate trei ochiurile dăm drumul de
pe andreaua stîngă. Repetăm de la *. Rîndul 7: 1 ochi pe faţă, *1 ochi pe dos, 3 ochiuri pe faţă.
Repetăm de la *. Rîndul 9: 2 ochiuri pe faţă, *1 ochi pe dos, 3 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *.
Rîndul 11: 2 ochiuri pe faţă, *1 ochi pe dos. Din cele 3 ochiuri pe faţă tricotăm întîi al treilea ochi pe
faţă, luîndu-l din faţa andrelei, apoi primul ochi şi în sfîrşit al doilea ochi (ca la rîndul 5). Repetăm
de la*. După al 12-lea rînd urmează din nou rîndul întîi.

II. Benţile se tricotează în „punct de elastic”.

Măsura:
30 ochiuri şi 36 rînduri = 10 cm din modelul I.

Spatele:
Începem cu 146 ochiuri, cu andrele nr. 3. Tricotăm drept 36 cm cu modelul I.

Răscroiala mînecii:
La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 9 ochiuri şi în rîndurile care urmează încă de 12
ori cîte 1 ochi. Rămîn 116 ochiuri. Lucrăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii este de 12 cm
măsuraţi vertical. Aici şi începînd de aici creştem la cîte 3 cm, pe ambele margini ale lucrului, de 3
ori cîte 1 ochi. Vom avea 122 ochiuri.

Umărul:
Cînd spatele are 56 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor, de 14 ori cîte 6
ochiuri. Rămîn 38 ochiuri la mijloc. Încheiem.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 82 ochiuri, pe andrele nr. 3. Tricotăm drept 11 cm cu modelul I.
Buzunarul: în rîndul următor tricotăm 19 ochiuri pe faţa lucrului, luăm 42 ochiuri pe o andrea de
rezervă, tricotăm cele 21 ochiuri rămase.
Lăsăm lucrul de o parte. Montăm pe alte andrele 44 ochiuri pentru căpuşeala buzunarului şi
tricotăm 11 cm în „punct de jerseu”. La începutul celor 2 rînduri din urmă, scădem cîte 1 ochi (42
ochiuri). Sfîrşim cu 1 rînd pe faţă şi lăsăm lucrul de o parte. Continuăm faşa. Tricotăm 21 ochiuri de
la marginea stîngă, lucrăm în continuare cu ochiurile căptuşelii buzunarului, însă acum cu modelul
cardiganului (atenţie la continuitatea modelului!) şi sfîrşim cu restul de 19 ochiuri. Vom avea din
nou 82 de ochiuri pe andrea. (Ochiurile buzunarului rămîn mai departe pe andreaua de rezervă).

Răscroiala mînecii:
La 36 cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem în rîndul următor, la marginea stîngă, 10 ochiuri,
apoi scădem la cîte 2 rînduri, la începutul lor, o dată 3 ochiuri, o dată 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1
ochi. Rămîn 62 ochiuri. Tricotăm drept înainte. Cînd răscroiala mînecii are 14 cm, creştem la
marginea stîngă 1 ochi şi începînd de aici, la cîte 3 cm, încă cîte 1 ochi, ca la spate.

Răscroiala gîtului:
Cînd marginea interioară, cea din dreapta, are 51 cm de la marginea de jos, scădem la începutul
rîndului următor 4 ochiuri. Pe urmă scădem la cîte 2 ochiuri, o dată la 3 rînduri, de 5 ori cîte 2
ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Continuăm această margine drept înainte.

Umărul:
Cînd răscroiala mînecii este cu 1 cm mai înaltă decît a spatelui, formăm umărul scăzînd cîte 6
ochiuri de la marginea exterioară.

Partea stîngă a feţei: se lucrează inversat.

Mîneca stîngă:
Începem cu 70 ochiuri pe andrele nr. 2. Tricotăm 3 cm cu modelul II. Continuăm cu andrele nr. 3 cu
modelul I. Creştem la cîte 6 rînduri, la ambele margini, de 21 ori cîte 1 ochi. Vor fi 112 ochiuri. Cînd
mîneca are 43 cm de la marginea de jos (sau altă măsură necesară antebraţului) scădem la
începutul celor 2 rînduri următoare 3, respectiv 10 ochiuri, urmînd a scădea la începutul rîndurilor
următoare: o dată 2 ochiuri, o dată 3 ochiuri, o dată 2 ochiuri, o dată 3 ochiuri, de 6 ori cîte 2
ochiuri, de 38 ori cîte 1 ochi, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 19 ochiuri.
Încheiem.

Gulerul:
Începem cu 102 ochiuri pe andrele nr. 3 cu modelul I. Tricotăm drept 4 rînduri. Începînd de aici
scădem la începutul fiecărui rînd de 36 ori cîte 1 ochi, adică de 18 ori de ambele părţi. Urmează
încă 4 rînduri fără scăderi. Între timp, cînd gulerul are 5 cm, încheiem la mijloc 30 ochiuri, luăm o
parte din ochiuri pe o andrea de rezervă şi lucrăm cele două părţi separat. La marginea exterioară
continuăm cu scăderile ca pînă acum, iar la marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri de 5 ori
cîte 2 ochiuri şi cîte 1 ochi pînă se termină toate ochiurile.

Aburim uşor părţile tricotate, fără a apăsa cu fierul, pentru a menţine elasticitatea modelului. Le
montăm. Gulerul se aşează cu rîndul începător în răscroiala gîtului, colţul să vină la marginea feţei.

Banta:
Ridicăm la marginea de jos a spatelui, de la cusătură laterală la cusătură laterală, 152 ochiuri pe o
andrea nr. 2. Tricotăm 3 ½ cm cu modelul II. Încheiem. Acum lucrăm cu 6 andrele lungi. Ridicăm la
marginea de jos a feţei din dreapta 86 ochiuri. Pe altă andrea ridicăm la marginea interioară şi în
continuare, tot pe aceeaşi andrea, la marginea îngustă a gulerului, în total 220 ochiuri. Pe a treia
andrea ridicăm 100 ochiuri la marginea de jos a gulerului, pe a patra andrea ochiurile celeilalte
margini înguste a gulerului şi în continuare la partea inferioară a feţei din stînga, deci din nou 220
ochiuri. Pe a cincea andrea 96 ochiuri la marginea de jos a feţei din stînga. Lucrînd rîndurile dus-
întors tricotăm 3 ½ cm cu modelul I. La colţuri creştem în fiecare rînd cîte 1 ochi la sfîrşitul
andrelelor. La colţul gulerului putem creşte mai mult cu 1 – 2 ochiuri, ca să se aşeze frumos.
Creşterile le facem, ridicînd firul orizontal dintre două ochiuri pe andreaua stîngă, de unde îl
tricotăm luîndu-l din spatele andrelei, sucindu-l. La jumătatea lăţimii formăm la 1 ½ cm de la
marginea de jos şi începînd de aici la cîte 7 ½ cm, 8 butoniere orizontale, corespunzătoare mărimii
nasturilor. Butonierele orizontale apar verticale pe cardiganul finit. Dacă ne vine greu să lucrăm cu
220 ochiuri pe o andrea, putem împărţi ochiurile, lucrînd cu 8 andrele.

Banta buzunarelor:
Trecem ochiurile buzunarelor lăsate pe andreaua de rezervă pe o andrea nr. 2. Împărţim în distaţe
egale şi creştem 4 ochiuri. Vom avea 46 ochiuri. Tricotăm 3 cm cu modelul II. Încheiem.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Frumuseţea acestui model constă în dungile gen „Biedermeier”. Se tricotează în lung. Dungile uni
se lucrează în verde închis, fondul dungilor de culoare deschisă este ivoriu, de ambele părţi cu un
contur îngust bordo. Modelul interior este lucrat cu verde închis bordo. Gulerul de ermit, puţin
evazat, este verde, tricotat în bie. Cardiganul are mîneci şapte-optimi, deschise jos.

Furnituri:
Circa 300 g lînă verde închis, 150 g lînă ivoriu şi 100 g lînă bordo, andrele nr. 3, un fermoar care se
poate deschide complet.

Mărimea:
Lărgimea cardiganului închis la fermoar de circa 107 cm, lungimea în mijlocul spatelui, fără guler,
55 ½ cm (circumferinţa pieptului circa 96 – 98 cm).

Model:
I. Cea mai mare parte a cardiganului se tricotează alternînd 12 rînduri verde închis în „punct de
jerseu” cu 11 rînduri, cu modelul suedez pe care-l lucrăm după schema dată.

II. Gulerul în bie se tricotează în „punct de jerseu”. Descrierea este dată în text.

Măsura:
32 ochiuri şi 36 rînduri = 10 cm din modelul I.

Spatele:
Începem în partea dreaptă cu 30 ochiuri la prima dungă tricotăm, în locul celor 12 rînduri verde
închis, numai 8 rînduri. În felul acesta vom avea exact la mijlocul spatelui o dungă uni. Tricotăm la
marginea dreaptă 2 cm drept înainte, la marginea stîngă adăugăm, la cîte 2 rînduri, de 3 ori cîte 30
de ochiuri. Vor fi 120 de ochiuri. Marginea stîngă urmează drept înainte; la marginea dreaptă
creştem pentru răscroiala mînecii, la cîte 2 rînduri, de 2 ori cîte 2 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, pe
urmă o dată 26 ochiuri. Vor fi 156 ochiuri.

Lăsăm lucrul de o parte. Cu alte andrele începem 6 ochiuri. Creştem la marginea dreaptă, la
începutul rîndurilor pe faţă, de 3 ori cîte 1 ochi şi la începutul celor pe dos de 3 ori cîte 7 ochiuri.
Vor fi 30 de ochiuri. Acest mic triunghi se adaugă în continuare la marginea dreaptă a lucrului lăsat.
Vor fi 186 de ochiuri (atenţie la continuitatea modelului!). Continuăm la marginea stîngă drept
înainte, la marginea dreaptă creştem la începutul rîndurilor pe faţă de 5 ori cîte 1 ochi şi mereu la
cîte 2 rînduri, pe faţă, de 9 ori cîte 1 ochi. Vom avea 200 ochiuri pe andrea şi 18 cm de la punctul
de plecare. La începutul următoarelor rînduri pe faţă, scădem de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 9 ori cîte
1 ochi. Rămîn 187 ochiuri. Acum continuăm drept înainte, pînă avem 26 cm măsuraţi de la punctul
de plecare şi 6 rînduri din dunga uni. Aici va fi linia de mijloc a spatelui. Însemnăm cu un fir de altă
culoare şi începînd de aici tricotăm spatele în sens opus.

Partea dreaptă a feţei:


Începem la marginea interioară, în culoare verde închis, cu 162 ochiuri. După 2 ½ cm în „punct de
jerseu” tricotăm pe faţa lucrului 1 rînd de ochiuri pe dos. Urmează 12 rînduri tot în culoare verde,
în „punct de jerseu”, apoi continuăm cu dunga cu model suedez, după schema dată. La 5 cm
măsuraţi de jos adăugăm, la marginea stîngă, 9 ochiuri şi urmăm această margine drept înainte. La
marginea dreaptă creştem pentru răscroiala gîtului, mereu la începutul rîndurilor pe faţă, de 5 ori
cîte 2 ochiuri, de 3 ori cîte 3 ochiuri, o dată 4 ochiuri şi o dată 6 ochiuri. Vor fi 200 ochiuri. Cînd
avem 11 cm de la începutul lucrului, scădem pentru umăr *la începutul fiecărui rînd pe faţă de 4
ori cîte 1 ochi, urmează un rînd pe faţă în care nu scădem. Repetăm de 4 ori de la *. Continuăm şi
scădem încă de 2 ori cîte 1 ochi. Între timp, la 23 cm de la început, pe dosul lucrului, tricotăm 135
ochiuri pe dos şi încheiem 20 ochiuri. Cele 135 ochiuri le luăm pe o andrea de rezervă şi sfîrşim mai
întîi bucata mai mică. La începutul rîndurilor pe faţă scădem după indicaţiile date, la începutul
rîndurilor pe dos scădem de 4 ori cîte 4 ochiuri şi cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile.
Continuăm lucrul cu cele 135 ochiuri. La începutul rîndurilor pe faţă scădem o dată 3 ochiuri şi de 6
ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 120 ochiuri. Tricotăm drept înainte, pînă avem 28 cm de la începutul
lucrului. La începutul rîndurilor următoare tricotate pe dos, încheiem cîte 30 ochiuri, pînă se
termină toate ochiurile.

Partea stîngă a feţei, se tricotează în sens opus.

Mîneca:
Începem la punctul însemnat cu „A” pe tipar, cu 12 ochiuri. La începutul rîndurilor tricotate pe dos
creştem de 10 ori cîte 13 ochiuri, la începutul celor pe faţă tricotăm 2 cm drept înainte, apoi
creştem la începutul rîndurilor pe faţă de 20 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Vor fi 187
ochiuri. Tricotăm drept înainte pînă ce avem 19 cm de la punctul de plecare, măsuraţi vertical. Aici
va fi linia de mijloc a mînecii. Însemnăm acest loc şi începînd de aici tricotăm în sens opus; scădem
în aceeaşi măsură în care am crescut pînă acum, pînă ce încheiem cu 12 ochiuri.

Gulerul:
Începem cu 1 ochi, în culoare verde închis. Tricotăm în bie în „punct de jerseu”. La începutul
rîndurilor pe faţă creştem cîte 2 ochiuri, la începutul celor tricotate pe dos cîte 1 ochi, pînă avem
46 ochiuri. Începînd de aici creştem mai departe cîte 1 ochi la începutul rîndurilor pe dos, dar la
începutul celor tricotate pe faţă scădem cîte 1 ochi, astfel cele 46 ochiuri de pe andrea nu se vor
înmulţi, dar nici nu vor scădea. Cînd marginea mai lungă este de 48 cm, scădem mai departe cîte 1
ochi la începutul rîndurilor pe faţă, însă scădem şi cîte 2 ochiuri la începutul rîndurilor tricotate pe
dos, pînă se termină toate ochiurile.

Părţile tricotate se calcă apăsat cu fierul şi se montează. Tivul de jos, tivul mînecilor şi al celor două
feţe se îndoaie cu 2 ½ cm şi se prinde cu puncte invizibile. Gulerul se coase în răscroiala gîtului,
puţin evazat, şi se răsfrînge în afară. La marginea celor două feţe şi în continuare în gulerul îndoit,
aşezăm fermoarul.
Originală şi elegantă, această jachetă se lucrează în 3 culori. Dacă alegem bine culorile, acestea se
suprapun, dînd impresia ţesăturii „tweed”. Partea de jos a feţelor, răsfrîntă, formează 2 buzunare
mari. Umerii sunt rotunjiţi, linia gîtului originală, nasturii lipsesc. Mîneca trei sferturi se termină cu

manşete mari, răsfrînte. Se poate executa şi cu mîneci lungi.

Furnituri:
Lînă mijlocie sau subţire, răsucită în două, circa 250 g brelu, 250 g lînă albă şi 250 g de culoarea
scorţişoarei. Andrele nr. 3.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 98 – 100 cm, lărgimea jachetei 116 cm, lungimea la mijlocul spatelui
69 cm.

Model:

I. Tivul spatelui în „punct de jerseu”.

II. Restul se lucrează astfel: tricotăm un rînd de bază, pe dosul lucrului, în culoare bleu. Urmează
rîndul 1: (alb) pe faţa lucrului: ochiul începător * 1 ochi pe faţă, introducem andreaua sub ochiul
următor, adică cu un rînd mai jos, scoatem firul şi îl tricotăm pe faţă, dînd abia acum drumul
ochiului de deasupra de pe andreaua stîngă. Repetăm de la *. Rîndul 2: (alb) pe faţă. Rîndul 3:
(brun) ochiul începător, * introducem andreaua sub ochiul următor, adică cu un rînd mai jos,
scoatem firul şi îl tricotăm pe faşţă, dînd abia acum drumul ochiului de deasupra de pe andreaua
stîngă. Urmează 1 ochi pe faţă. Repetăm de la *. Rîndul 4: (brun) pe faţă. Rîndul 5: (bleu) ca rîndul
1. Rîndul 6: (bleu) ca rîndul 2. Rîndul 7: (alb) ca rîndul 3. Rîndul 8: (alb) ca rîndul 2. Rîndul 9: (brun)
ca rîndul 1. Rîndul 10: (brun) ca rîndul 2. Rîndul 11: (bleu) ca rîndul 3. Rîndul 12: (bleu) ca rîndul 2.
Aceste 12 rînduri se repetă.

Măsura:
21 ochiuri şi 52 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Începem cu 116 ochiuri în culoare bleu. Tricotăm 4 cm în „punct de jerseu”, sfîrşind cu un rînd pe
faţă. În următorul rînd pe dos scădem de 10 ori mereu al 11-lea ochi. Rămîn 106 ochiuri. Tricotăm
pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Aici va fi marginea tivului îndoit. Urmează 1 rînd pe faţă,
baza modelului, apoi continuăm cu modelul II cu firul alb. La 8 cm măsuraţi de la marginea tivului şi
începînd de aici la cîte 10 cm creştem la ambele margini, de 4 ori cîte 1 ochi. Vom avea 114 ochiuri.
Urmăm drept înainte.

Răscroiala mînecii:
Cînd spatele are 43 cm de la marginea tivului, scădem la începutul celor 2 rînduri următoare cîte 4
ochiuri, la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 2 ochiuri * de 2 ori cîte 1 ochi, urmează 2
rînduri fără scăderi. Repetăm de 3 ori de la *. Rămîn 90 ochiuri. Tricotăm drept înainte, pînă ce
răscroiala mînecii are pe verticală 11 cm. Aici, şi începînd de aici, creştem la cîte 2 cm, la ambele
margini, de 5 ori cîte 1 ochi. Vor fi 100 ochiuri.

Umărul:
Cînd spatele are 64 cm de la marginea tivului, scădem la începutul rîndurilor următoare de 14 ori
cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte 2 ochiuri. Rămîn la mijloc 34 ochiuri. Încheiem.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 65 ochiuri cu firul bleu. Revenim asupra rîndului începător, luînd ochiurile de la spatele
andrelei, pe urmă mai tricotăm 1 rînd pe faţă pentru baza modelului. Continuăm cu modelul II.
Marginea dreaptă (cea interioară) urmează drept, la marginea stîngă scădem la 8 şi 15 cm cîte 1
ochi (63 ochiuri). După ce am tricotat 22 cm sfîrşind cu modelul bleu (cînd şi pe dosul lucrului am
tricotat rîndul de faţă în culoare bleu), mai tricotăm, tot în culoarea bleu, 3 rînduri în „punct de
jerseu”, începînd şi sfîrşind cu 1 rînd pe faţă. De aici încolo continuăm cu modelul II în aşa fel, ca
acolo unde a fost dosul lucrului să fie acum faţa, iar acolo unde a fost faţa lucrului să fie acum
dosul.

În acelaşi timp adăugăm la marginea dreaptă 13 ochiuri, continuînd această margine drept înainte
pînă la sfîrşit. La marginea stîngă creştem la căte 9 cm de 4 ori cîte 1 ochi. Vom avea 80 de ochiuri
pe andrea.

Răscroiala mînecii:
Cînd faţa are 65 cm de la marginea de jos, scădem la marginea exterioară, la începutul rîndului, 4
ochiuri, şi de aici mereu la cîte 2 rînduri, la începutul lor, de 2 ori cîte 2 ochiuri *. La începutul
rîndului următor scădem 1 ochi, pe urmă tricotăm 3 rînduri fără scăderi. Repetăm de 3 ori de la *.
Cînd răscroiala mînecii are 12 cm, creştem aici şi, începînd de aici la fiecare 1 cm, de 9 ori cîte 1
ochi. Între timp, la 69 cm măsuraţi de la marginea de jos, împărţim ochiurile în două. La marginea
interioară tricotăm 27 ochiuri, trecem restul pe o andrea de rezervă şi începînd de aici tricotăm
cele două bucăţi separat. Cele 27 ochiuri urmează drept înainte pînă ce marginea interioară are 77
cm de la adăugarea ochiurilor şi 30 cm de la împărţire. Încheiem.

Continuăm cu ochiurile lăsate pe andreaua de rezervă. La marginea exterioară formăm răscroiala


mînecii ca la spate, la marginea interioară scădem la cîte 6 rînduri, la începutul lor, de 16 ori cîte 1
ochi.

Umărul:
Cînd răscroiala mînecii este tot atît de înaltă ca şi aceea a spatelui, scădem la marginea exterioară
de 7 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.

Mîneca trei sferturi:


Începem cu 74 ochiuri în culoare bleu. După rîndul începător tricotăm, pe dosul lucrului, un rînd de
ochiuri pe faţă, pe urmă continuăm cu modelul II în culoare albă. Scădem, de ambele margini, la 2,
4 şi 6 cm cîte 1 ochi. Rămîn 68 de ochiuri. Tricotăm 8 cm, urmează 3 rînduri în „punct de jerseu” cu
firul bleu, începînd şi sfîrşind pe faţa lucrului cu cîte un rînd tricotate pe faţă. Începînd de aici
continuăm în aşa fel, ca acolo unde a fost dosul lucrului să fie acum faţa. Creştem la ambele
margini, la cîte 2 ½ cm, de 11 ori cîte 1 ochi. Vor fi 90 de ochiuri. Cînd mîneca are 40 cm de la
marginea de jos, împreună cu manşeta de 8 cm, sau altă lungime necesară antebraţului, scădem la
începutul celor 2 rînduri următoare cîte 4 ochiuri, pe urmă la începutul fiecărui rînd de 4 ori cîte 2
ochiuri, de 10 ori cîte 1 ochi, *tricotăm 2 rînduri fără scăderi, scădem de 2 ori cîte 1 ochi. Repetăm
de 12 ori de la *. Scădem apoi din nou la începutul fiecărui rînd de 4 ori cîte 1 ochi. Rămîn 34
ochiuri. Încheiem.

Mîneca lungă:
Începem cu 58 ochiuri cu modelul II. Creştem la ambele margini, la cîte 2 ½ cm, de 16 ori cîte 1
ochi. Vor fi 90 de ochiuri. După ce am tricotat lungimea necesară antebraţului (circa 45 cm)
continuăm după indicaţiile date, pentru mîneca trei sferturi.

Călcăm părţile tricotate. Întoarcem buzunarul de 22 cm pe faţă, îl însăilăm la cusătura laterală, iar
la marginea interioară îl coasem de faţă, tivîndu-l ½ cm. Pensa în formă de „V” o tragem, pe dosul
lucrului, la maşină. Cele două margini înguste ale benzii de la gît le bordisim şi le fixăm la ceafă.
Îndoim tivul feţelor şi în continuare banda de la gît, pe lăţime de 6 cm, şi le coasem pe dinăuntru cu
puncte invizibile.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Lucrată din lînă roşie cu mîneci scurte, închisă în faţă cu 5 nasturi, această jachetă este foarte
tinerească. Se poate îmbrăca în dimineţile mai răcoroase de vară peste o bluză subţire sau chiar şi

fără bluză.
Furnituri:
Circa 400 g lînă roşie, 5 nasturi, andrele nr. 2 ½ .

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 92 cm, lungimea 56 cm.

Model:

Banta cu butoniere se tricotează în „punct leneş”, restul cu modelul I.

Spatele:
Montăm 120 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm 3 cm înălţime în „punct de jerseu”;
urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui. Măsurile
întrebuinţate în text vor fi considerate de la terminarea tivului adică de la rîndul de ochiuri pe dos.

Continuăm cu modelul I o bucată de 34 cm înălţime, crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1


ochi la 6 cm.
În total am crescut 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine).

Răscroiala mînecii:
Avem 130 ochiuri cu care începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare, de
2 ori cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15
ochiuri la o margine). Vor fi 100 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 54 cm.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Începem să formăm linia umărului scăzînd pentru fiecare umăr, la începutul rîndurilor, de 5 ori cîte
7 ochiuri. Cu ultimele 30 de ochiuri rămase la mijlocul spatelui tricotăm în continuare în „punct de
jerseu” 2 cm în înălţime, formînd astfel tivul răscroielii gîtului de la spate, pe care îl îndoim pe dos
şi-l coasem cu puncte invizibile de corsaj.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 70 de ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu” un tiv de 3 cm înălţime, la
fel ca la spate.
Continuăm 34 cm înălţime cu modelul I astfel: primele 10 ochiuri de la marginea interioară a feţei
le tricotăm drept în „punct leneş”, formînd cîte o butonieră din 2 ochiuri la distanţă de 12 cm între
ele, iar restul ochiurilor le lucrăm cu modelul I, crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 5 cm (de 6
ori). La marginea interioară a feţei, pe bentiţa cu butoniere, continuăm drept în „punct leneş” pînă
la răscroiala gîtului iar pe linia subraţului, începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor
care urmează o dată 6 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 15
ochiuri. Au rămas 61 de ochiuri cu care continuăm a tricota drept pînă la înălţimea totală de 52 cm.

Umărul şi răscroiala gîtului:


De aici începem răscroiala gîtului scăzînd la începutul rîndurilor, pe această linie, o dată 16 ochiuri,
de 3 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 1 ochi şi în continuare tricotăm drept. Pe linia umărului scădem
de 5 ori cîte 7 ochiuri.

Partea stîngă a feţei se lucrează la fel, dar inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Montăm 80 de ochiuri şi tricotăm drept 3 cm în „punct de jerseu”, formînd tivul mînecii la fel ca
pentru spate. Continuăm cu modelul I, tricotăm 5 cm în înălţime crescînd la fiecare margine cîte 1
ochi la 1 cm. Avem 90 de ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul
rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri, de 40 ori cîte 1 ochi, de 4 ori
cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 4 ochiuri, iar ultimele 10 ochiuri le încheiem într-un singur rînd.
Executăm mîneca următoare la fel, inversat.

Călcăm aburit, îndoim pe dos tivurile şi le coasem cu puncte invizibile de corsaj. Încheiem jacheta la
maşină.
La răscroiala din faţă a gîtului coasem pe dos un tiv dintr-o ţesătură de mătase roşie sau dintr-o
bentiţă tricotată în „punct de jerseu”, din aceeaşi lînă ca şi jacheta.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Jachetă gen sport, încheiată la două rînduri de nasturi avînd în faţă o garnitură şi două găici
laterale. Se poate tricota din lînă gri sau culoare naturală (nevopsită) pentru a se potrivi la orice

fustă sau chiar la pantalon.

Furnituri:
Circa 650 g lînă, 14 nasturi, andrele nr. 2 ½ .

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 98 cm, lungimea 70 cm.

Model:

I. Manşetele, garnitura feţelor şi găicile se tricotează în „punct leneş”.

II. Restul în „punct de jerseu”.

Măsura:
27 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 140 ochiuri şi tricotăm 3 cm în înălţime în „punct de jerseu”, urmează 1 rînd de ochiuri pe
dos (pe faţa lucrului). Acesta formează tivul spatelui pe care îl îndoim pe dosul jachetei prinzîndu-l
cu puncte invizibile de corsaj. Măsurile întrebuinţate în text sunt considerate începînd de la
terminarea tivului, adică de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos (neglijăm tivul). Continuăm a tricota
drept în „punct de jerseu” 41 cm în înălţime.

Răscroiala mînecii:
Începem să formăm răscroiala mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 7
ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. În total scădem 38
ochiuri (cîte 19 ochiuri la o margine). Rămîn 102 ochiuri cu care lucrăm drept 22 cm în înălţime.

Umărul:
Începem să formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 14 ori cîte 5
ochiuri. În total am scăzut 70 ochiuri (cîte 35 ochiuri pe un umăr). Cele 32 ochiuri rămase la
mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 85 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul la fel ca la spate. Continuăm drept 41 cm înălţime
tricotînd astfel: primele 30 ochiuri de la marginea interioară a feţei le tricotăm în „punct leneş”,
formînd cîte o pereche de butoniere (din cîte 2 ochiuri) la distanţă de 10 cm între ele, vertical, şi la
distanţă de 20 ochiuri între ele orizontal. Restul de 55 ochiuri tricotăm în „punct de jerseu”. Prima
pereche de butoniere o formăm la înălţimea de 2 cm de la marginea de jos a feţei. Pe linia
interioară a feţei vom lucra drept pînă la înălţimea totală de 52 cm.

Răscroiala mînecii:
Pe linia subraţului, la înălţimea totală de 41 cm, începem să formăm răscroiala mînecii scăzînd la
începutul rîndurilor pe această linie o dată 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi
de 3 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 20 ochiuri şi mai rămîn 65 ochiuri cu care tricotăm drept 22
cm înălţime.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie de 7 ori cîte 5
ochiuri. Între timp, la marginea interioară a feţei, la înălţimea totală de 52 cm, începem să formăm
răscroiala gîtului scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd pe această linie, pînă cînd terminăm
de scăzut 30 ochiuri, apoi continuăm drept.

Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel, inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Montăm 50 ochiuri şi tricotăm drept în „punct leneş” o manşetă de 6 cm înălţime. În rîndul
următor creştem 25 ochiuri, adică tot al 2-lea ochi îl lucrăm dublat astfel: o dată îl lucrăm din faţă,
p dată din spate. Avem 75 ochiuri. Continuăm 38 cm înălţime în „punct de jerseu”, crescînd la
fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 38 ochiuri (cîte 19 ochiuri la o
margine). Avem 113 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul
rîndurilor următoare de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri, de 40 ori
cîte 1 ochi, de 6 ori cîte 2 ochiuri, de 2 ori cîte 5 ochiuri, de 2 ori cîte 6 ochiuri. Rămîn 13 ochiuri cu
care încheiem mîneca într-un singur rînd.

Tricotăm mîneca următoare la fel.

Călcăm aburit părţile tricotate în „punct de jerseu” şi încheiem jacheta la maşină. Împrejurul
răscroielii gîtului ridicăm pe andrele ochiurile corespunzătoare şi tricotăm în „punct leneş”, în
rîndurile prescurtate, gulerul şal.

Gaica:
Montăm 30 ochiuri şi tricotăm 12 rînduri în „punct leneş”, crescînd la una din margini cîte 1 ochi la
fiecare rînd. La marginea opusă lucrăm drept. În rîndul al 12-lea formăm la marginea crescută o
butonieră din 2 ochiuri, la distanţă de 3 ochiuri de la margine.

Continuăm, încă 12 rînduri scăzînd cîte 1 ochi la fiecare rînd, la aceeaşi margine unde anterior am
crescut.

Ticotăm a doua gaică la fel şi le coasem pe jachetă. Coasem 12 nasturi pe banta din faţă şi 2 nasturi
pe găici la spate.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recth, Ed. Tehnică, 1959

O elegantă jachetă din lînă de culoare maron, brodată cu un motiv discret în buline galbene, avînd

manşetele şi feţele dublate cu galben. Ea poate fi purtată în orice împrejurare.

Furnituri:
Circa 500 g lînă maron, 200 g lînă galbenă, andrele nr. 2 ½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm.
Model:

I. Manşetele, dublura reverelor şi tivul marginii de jos a jachetei se tricotează în „punct de jerseu”.

II. Tricotăm restul cu modelul următor: rîndul 1 (pe faţa lucrului): *28 ochiuri pe faţă, 1 ochi pe dos,
2 ochiuri lucrate pe faţă încrucişat astfel: lucrăm mai întîi ochiul 2 apoi ochiul 1 şi le scoatem de pe
andrea amîndouă deodată; urmează 1 ochi pe dos. Repetăm de la *. Rîndul 2: acoperit. Rîndul 3: la
fel ca 1.

Măsura:
30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 150 ochiuri de lînă maron pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept, în „punct de jerseu”, 4 cm
în înălţime. Urmează apoi 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui, pe
care îl vom îndoi pe dos cosîndu-l cu puncte invizibile. Toate măsurile întrebuinţate în text sunt
considerate de la terminarea tivului, adică de la rîndul de ochiuri pe dos. Continuăm drept 29 cm în
înălţime cu modelul II.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. În total am
scăzut 8 ochiuri (cîte 4 ochiuri la o margine). Tricotăm drept 4 cm în înălţime şi începem să creştem
la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm (de 8 ori). În total am crescut 16 ochiuri (cîte 8 ochiuri la o
margine). Avem 158 ochiuri.

Umărul:
La 22 cm înălţime de la începutul răscroielii mînecii începem să formăm linia umerilor, scăzînd o
dată 11 ochiuri şi de 26 de ori cîte 2 ochiuri, la fiecare margine a lucrului. În total am scăzut 126
ochiuri (cîte 63 ochiuri pe un umăr). Tricotăm încă 2 cm în înălţime în „punct de jerseu” cu cele 32
ochiuri rămase pe andrea la mijlocul spatelui şi încheind.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 90 ochiuri din lînă maron şi tricotăm drept 29 cm în înălţime cu modelul II. Începem
răscroiala mînecii scăzînd pe această linie, la începutul rîndurilor, o dată 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1
ochi. La marginea interioară a feţei tricotăm drept. În total am scăzut 4 ochiuri şi au mai rămas 86
ochiuri cu care tricotăm drept 4 cm în înălţime. Apoi începem să creştem pe linia răscroielii mînecii
cîte 1 ochi la 2 cm (de 8 ori). Avem 94 ochiuri.

Umărul şi răscroiala gîtului:


La 22 cm înălţime de la începutul răscroielii mînecii începem să formăm linia umărului, scăzînd la
începutul rîndurilor care urmează o dată 11 ochiuri şi de 26 ori cîte 2 ochiuri. La 55 cm înălţime
totală scădem pe linia răscroielii gîtului, de 18 ori cîte 1 ochi, iar cele 13 ochiuri rămase pe andrea
le scădem într-un singur rînd.

Partea sîngă a feţei: se tricotează la fel, însă inversat.

Dublura feţei:
Montăm 90 ochiuri de lînă galbenă şi tricotăm 7 cm în înălţime în „punct de jerseu”. La marginea
exterioară (pe linia subraţului) scădem 38 ochiuri într-un singur rînd şi continuăm apoi a scădea,
tot pe aceeaşi linie, cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd, pînă cînd au rămas 31 ochiuri. La înălţimea
totală de 53 cm scădem, la marginea interioară a feţei, după indicaţiile noastre date pentru
răscroiala gîtului. Executăm a doua parte a dublurii la fel, însă inversat.

Mîneca:
Montăm 80 ochiuri de lînă galbenă pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept 41 rînduri în „punct de
jerseu”. Continuăm cu lînă maron şi cu modelul II. În rîndul 32 cu lînă maron, fixăm tivul manşetei,
de mînecă, tricotînd în acelaşi timp împreună, 1 ochi de la faţa mînecii, cu ochiul corespunzător
ridicat din rîndul de montaj (începutul manşetei).

Tricotăm drept 6 cm şi începem să creştem la fiecare margine, tot la al 4-lea rînd, cîte 1 ochi (total
43 ori). La înălţimea de 31 cm de la tiv, rotunjim mîneca, scăzînd la fiecare margine (la 2 rînduri)
cîte 11 ochiuri (total de 10 ori).
Rămîn 13 ochiuri pe care le scădem într-un singur rînd. Tricotăm la fel cealaltă mînecă.

Broderia:
La intervalul de 10 cm între ele brodăm bulinele cu lînă galbenă.

Călcăm aburit, coasem pe faţă cu maşina dublurile feţelor, întoarcem pe dos, călcăm din nou şi
tivim cu puncte invizibile marginile. Încheiem totul la maşină. Îndoim manşetele la 6 cm înălţime şi
le pontăm pe mîneci.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Garnitura de patent atît de frecvent întîlnită în modelele noastre îşi găseşte o nouă variantă la
acest cardigan, cu mînecile trei sferturi, încheiat în 6 nasturi îmbrăcaţi în aceeaşi lînă cu care
tricotăm.
Răscroiala gîtului este dublată cu acelaşi material, prin răsfrîngerea feţelor şi spatelui care, în acest
sscop, se vor executa cu 2 cm mai lungi.

Furnituri:
500 g lînă, 6 nasturi, andrele nr. 1 ½ , 2 ½ şi 3.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm, lungimea cardiganului 65 cm, lungimea mînecii 42 cm.

Model:

I. Garniturile de patent se lucrează în „punct de semielastic”.

II. Restul în „punct de jerseu”.

Măsura:
31 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 156 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 3 cm în înălţime.
Urmează un rînd de ochiuri pe faţă, lucrate pe dosul lucrului; acest rînd formează linia pe care se
îndoieşte pe dos marginea (tivul) de 3 cm tricotată pînă aici. Continuăm în „punct de jerseu” 17 cm
în înălţime, scăzînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm. În total scădem 12 ochiuri; avem 144
ochiuri. Urmează 2 cm drept pe andrele cu nr. 1 ½ , pentru a forma linia cambrată a taliei şi din nou
continuăm cu andrele nr. 2 ½ , tricotînd 21 cm în înălţime. Creştem cîte 1 ochi la 3 cm la fiecare
margine a lucrului, în total 14 ochiuri. Avem 158 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor următoare, la fiecare margine, astfel: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1 ochiuri în total
scădem la ambele margini 34 ochiuri.

Umărul:
Avem 124 ochiuri cu care lucrăm drept 18 cm în înălţime şi începem să formăm linia umărului,
scăzînd la fiecare margine de 5 ori cîte 8 ochiuri, la începutul rîndurilor. La mijloc au rămas 44
ochiuri cu care mai tricotăm 1 cm în înălţime, pe andrele nr. 3 şi încheiem larg într-un singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 83 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, o bucată de 3
cm înălţime. Formăm o butonieră la marginea interioară a lucrului, continuăm la fel încă 10 cm. Din
nou formăm o butonieră.

La marginea interioară, pe faţa lucrului, tricotăm în rîndul următor 10 ochiuri în „punct de


semielastic”, urmează 10 ochiuri pe faţă, 43 ochiuri încheiate (formînd buzunarul), 20 ochiuri pe
faţă. În rîndul următor (pe dosul lucrului) tricotăm astfel: 20 ochiuri pe dos, montăm pe andrea 43
ochiuri, urmează 10 ochiuri lucrate pe dos, iar ultimele 10 ochiuri le lucrăm în „punct de
semielastic”.

Continuăm să lucrăm de aici înainte în „punct de jerseu”, cu excepţia primelor 10 ochiuri de la


marginea interioară a feţei care formează bordura pentru butoniere, şi care se lucrează în „punct
de semielastic”. Pe această bordură avem grijă să formăm butonierele, la distanşa de 10 cm între
ele. Tricotăm 4 cm în înălţime scăzînd cîte 1 ochi la 1 cm pe linia subraţului. Avem 79 ochiuri.
Lucrăm 2 cm drept, cu andrele nr. 1 ½ , apoi din nou cu andrele nr. 2 ½ lucrăm 21 cm, crescînd cîte
1 ochi la 3 cm. Avem 86 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor următoare, pe dosul lucrului, o dată 5 ochiuri, o dată 4, 3, 2 şi de 3
ori cîte 1 ochi, în total 17 ochiuri scăzute. Avem 69 de ochiuri. Tricotăm drept 18 cm. În rîndul
următor scădem larg 29 de ochiuri la marginea interioară a lucrului.

Umărul:
La marginea exterioară începem să formăm linia umărului, scăzînd de 5 ori cîte 8 ochiuri la
începutul fiecărui rînd, pe dosul lucrului. Porţiunea de 2 cm rezultată din tricotarea prelungită a
feţei, o îndoim pe dos, dublînd astfel marginea răscroielii gîtului. Cele 43 de ochiuri adăugate la
formarea buzunarului le ridicăm pe o andrea şi tricotăm în „punct de jerseu” o bucată de 13 cm,
care va forma căptuşeala buzunarului.

Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel, însă inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Montăm 84 de ochiuri pe andrele nr. 2 ½, tricotăm drept, în „punct de semielastic”, o bucată de 6
cm înălţime, continuăm 19 cm în „punct de jerseu”, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm.
În total creştem 38 ochiuri. Avem 122 ochiuri.

Începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul primul rînd 5 ochiuri, iar la începutul rîndului
următor (pe dosul lucrului), 8 ochiuri.

Continuăm a scădea la începutul rîndurilor următoare de 66 ori cîte 1 ochi şi, în continuare, cîte 2
ochiuri, pînă cînd rămîn 22 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd.
Mîneca următoare se lucrează la fel, însă inversat.

Călcăm părţile tricotate în „punct de jerseu” şi încheiem la maşină. Coasem de mînă pe dosul
cardiganului dublura buzunarelor şi reverul răscroielii gîtului.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Această jachetă scurtă din lînă verde cu două clape false în faţă, este lucrată într-un punct original,

care dă tricotajului un aspect de stofă.


Necesită o lînă de calitate bună şi o lucrătură foarte egală.

Furnituri:
Circa 400 g lînă verde, 1 nasture, andrele nr. 2 şi 2 ½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 98 cm, lungimea jachetei 53 cm.

Model:
I. Manşetele, clapele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Restul, cu modelul următor: rîndul 1 (pe faţa lucrului): * 3 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri ridicate
nelucrate cu firul trecut prin faţa lor. Repetăm de la *. Rîndurile cu soţ (pe dosul lucrului) toate
ochiurile pe dos. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă, 3 ochiuri ridicate nelucrate, cu firul trecut prin faţa lor * 3
ochiuri pe faţă; 3 ochiuri ridicate nelucrate, cu firul trecut prin faţa lor. Repetăm de la *. În felul
acesta modelul va fi mereu împins spre dreapta cu 1 ochi.

Măsură:
32 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 152 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm în „punct de jerseu” 3 cm în înălţime; urmează 1
rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Formăm astfel tivul spatelui pe care la sfîrşit îl îndoim pe
dosul jachetei prinzîndu-l cu puncte invizibile.

Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate de la rîndul de ochiuri pe dos, adică de la terminarea
tivului.
Continuăm a tricota drept pe andrele nr. 2 ½ cu modelul II.

Răscroiala mînecii:
Cînd am terminat o bucată de 29 cm înălţime, scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori
cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 24 ochiuri (cîte 12
ochiuri la margine). Avem 128 ochiuri cu care tricotăm drept înainte.

Umărul:
La înălţimea totală de 50 cm, începem să formăm linia umerilor, scăzînd la începutul rîndurilor
următoare de 10 ori cîte 9 ochiuri, total 90 ochiuri (cîte 45 ochiuri pe un umăr). Rămîn la mijlocul
spatelui 38 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm tivul la fel ca la spate. Continuăm pe andrele nr. 2 ½
astfel: la marginea interioară a feţei creştem 10 ochiuri în rîndul întîi şi tricotăm primele 9 ochiuri în
„punct de jerseu”, 1 ochi pe dos. Acestea vor forma tivul marginii interioare a feţei pe care le vom
tricota astfel pînă la sfîrşit. În continuarea acestor 10 ochiuri crescute vom tricota cu modelul II,
cele 90 ochiuri din montaj.
Avem 100 ochiuri cu care tricotăm drept 29 cm în înălţime, avînd grijă ca la marginea interioară a
feţei să lucrăm tivul după indicaţiile anterioare (9 ochiuri în „punct de jerseu”, 1 ochi pe dos).

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 20 cm, începem să formăm răscroiala mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor,
pe această linie, o dată 8 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 18
ochiuri şi au mai rămas 82 ochiuri cu care tricotăm drept pînă cînd avem o înălţime totală de 48
cm.

Răscroiala gîtului:
Aici începem răscroiala gîtului, scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie, o dată 20 ochiuri, de
2 ori cîte 3 ochiuri, de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Continuăm drept.

Umărul:
La înălţimea totală de 50 cm începem să formăm linia umărului, scăzînd la începutul rîndurilor de 5
ori cîte 9 ochiuri.

Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel, inversat.

Mîneca:
Montăm 100 ochiuri pe andrele 2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 3 cm
înălţime.
Continuăm 24 cm în înălţime cu modelul II, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total
creştem 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine). Avem 124 ochiuri şi începem să formăm ovalul
mînecii scăzînd la începutul rîndurilor astfel: la marginea (mînecii) care se va aplica la partea din
faţă a jachetei, scădem 8 ochiuri în rîndul întîi, iar la marginea opusă, 3 ochiuri. Continuăm scăzînd
egal la ambele margini astfel: de 10 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri,
iar ultimele 23 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Tricotăm mîneca următoare la fel, dar
inversat.

Călcăm aburit şi încheiem la maşină.

Coasem invizibil tivurile pe dosul jachetei.

Gulerul:
Tricotăm pe 150 ochiuri, în „punct de semielastic”, un guler de 4 cm înălţime, formînd la capătul
drept, la înălţimea de 2 cm de la montaj şi la distanţă de 5 ochiuri de la margine, o butonieră din 6
ochiuri. Coasem gulerul suprapus peste răscroiala gîtului.

Clapele:
Tricotăm două clape de 4 cm înălţime, pe cîte 30 ochiuri, în punct de semielastic şi le coasem pe
cele două părţi ale feţei.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Confecţionată din lînă gri, cu un punct de tricotaj deosebit, se obţine o jachetă frumoasă şi

călduroasă potrivită pentru vreme răcoroasă.

Furnituri:
Circa 900 g lînă gri, 5 nasturi, andrele nr. 2 ½ şi 3.
Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 100 cm, lungimea 68 cm.

Model:
I. Tivurile se tricotează în „punct de jerseu”.

II. Restul cu următorul model: pentru executarea acestui model se montează un număr de ochiuri
divizibil cu 3. Modelul este cu dublă faţă, adică este la fel pe ambele părţi ale tricotajului. Rîndul 1:
* 1 jeteu, 1 ochi ridicat nelucrat, cu firul în spate, 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă, luate din
spate (scăzut). Repetăm de la *. Rîndul 2: se execută întocmai ca rîndul 1 avînd grijă ca ochiul
rezultat din scăderea în rîndul precedent a 2 ochiuri să fie acum ridicat nelucrat cu firul în spate, iar
jeteul şi ochiul ridicat nelucrat (în rîndul anterior) să se lucreze acum împreună pe faţă (scăzut).
Rîndul 3: repetăm de la rîndul 1.

Măsura:
29 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 150 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 5 cm în înălţime;
urmează (pe faţa lucrului) 1 rînd de ochiuri lucrate pe dos, formînd astfel tivul. Măsurile
întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la acest rînd de ochiuri lucrate pe dos, deci de la
terminarea tivului (se neglijează tivul). Continuăm lucrul drept 5 cm înălţime pe andrele nr. 3, cu
modelul II. Urmează 37 cm în înălţime crescînd pe linia subraţului, la începutul rîndurilor, cîte 1
ochi la 6 cm, la fiecare margine. În total am crescut 12 ochiuri (cîte 6 ochiuri la o margine). Avem
162 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 42 cm, începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare
atsfel: de 2 ori cîte 9 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 30
ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). Avem 132 de ochiuri cu care tricotăm în continuare drept,
pînă la înălţimea totală de 58 cm. De aici începem să creştem la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm.
Am crescut în total 12 ochiuri (cîte 6 ochiuri la o margine). Avem 144 ochiuri.

Umărul:
Începem să formăm linia umerilor, scăzînd la începutul rîndurilor de 12 ori cîte 8 ochiuri. În total
am scăzut 96 ochiuri şi au mai rămas 48 ochiuri la mijlocul spatelui, pe care le încheiem într-un
singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm tivul la fel ca la spate. Continuăm pe andrele nr. 3
cu modelul II astfel: la marginea interioară a lucrului adăugăm pe andrea 10 ochiuri cu care vom
tricota drept (începînd din acest punct şi pînă la înălţimea de 48 cm) o bantă formată din 9 ochiuri,
în „punct de jerseu”, iar al 10-lea ochi îl lucrăm pe dos (pe faţa lucrului). Formăm 4 butoniere în
punctele corespunzătoare butonierelor de pe corsaj. Această bantă va forma tivul feţei. Restul
ochiurilor îl tricotăm cu modelul II. Aşadar în rîndul întîi, după terminarea tivului de jos, vom
continua lucrul pe două andrele nr. 3, cu modelul II, cu 100 ochiuri (10 ochiuri tivul şi 90 ochiuri
montajul). Tricotăm astfel 5 cm în înălţime drept, apoi 37 cm crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi
la 6 cm. Avem 106 ochiuri. Începînd de la 20 cm înălţime totală (neglijînd tivul) vom forma cîte o
pereche de butoniere pe tiv şi pe montaj la distanţă de 8 cm între ele astfel: la marginea interioară
a lucrului tricotăm primele 3 ochiuri (din tiv) pe faţă, urmează o butonieră formată din 3 ochiuri,
din nou tricotăm 3 ochiuri pe faţă, 1 ochi pe dos. Următoarele 3 ochiuri (din montaj) le lucrăm cu
modelul II, urmează o butonieră formată din 3 ochiuri şi în continuare lucrăm restul ochiurilor cu
modelul II. În total formăm 4 perechi de butoniere.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 42 cm începem răscroiala mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor, pe această
linie, o dată 9 ochiuri, o dată 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi.
În total am scăzut 16 ochiuri şi au mai rămas 90 ochiuri cu care tricotăm în continuare drept. La
înălţimea totală de 48 cm, scădem într-un singur rînd cele 10 ochiuri care formau tivul. Rămîn 80
ochiuri. Cînd lucrul are 57 cm înălţime totală, lucrăm astfel: la marginea interioară a feţei lucrăm
drept, iar pe linia răscroielii mînecii începem să creştem cîte 1 ochi la 1 cm (de 7 ori). În total am
crescut 7 ochiuri.

Umărul:
Avem 87 ochiuri şi începem să formăm linia umărului, scăzînd la începutul rîndurilor, la marginea
exterioară a lucrului, de 6 ori cîte 8 ochiuri. Au mai rămas 39 de ochiuri pe care le încheiem într-un
singur rînd.

Partea stîngă a feţei: lucrăm la fel, însă inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Montăm 84 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu” un tiv de 4 cm înălţime, după
explicaţiile date pentru spate. Continuăm lucrul pe andrele nr. 3 cu modelul II, tricotînd 4 cm
înălţime drept, apoi încă 40 cm, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut
40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la o margine). Avem 124 ochiuri cu care începem să formăm ovalul
mînecii scăzînd astfel: la marginea care vin în faţa jachetei scădem în rîndul întîi 9 ochiuri, iar la
marginea opusă, scădem 3 ochiuri la începutul rîndului următor. În continuare scădem de 24 ori
cîte 1 ochi, urmează 2 rînduri drepte (fără scăderi), apoi de 2 ori cîte 1 ochi, 2 rînduri drept, de 4 ori
cîte 1 ochi, 2 rînduri drept, de 2 ori cîte 1 ochi, 2 rînduri drept. Scădem de * 2 ori cîte 1 ochi, 2
rînduri drept. Repetăm încă de 10 ori de la *. Scădem de 4 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri şi
de 4 ori cîte 4 ochiuri şi încheiem ultimele 22 ochiuri într-un singur rînd.

Gulerul: (partea din spate)


Montăm 90 ochiuri pe andrele şi tricotăm cu modelul II o bucată de 10 cm înălţime, scăzînd la
fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. În total am scăzut 20 ochiuri şi au mai rămas 70 ochiuri pe care
le încheiem într-un singur rînd.

Călcăm foarte uşor toate părţile tricotate şi le încheiem la maşină. Îndoim tivurile şi le coasem în
punct invizibil pe dosul jachetei.

Festonăm fiecare butonieră de pe montaj, împreună cu butoniera corespunzătoare de la tiv.


Coasem gulerul cap în cap de reverele feţelor. După dorinţă putem căptuşi jacheta cu o ţesătură de
mătase.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Elegantă şi cu o linie nouă, această jachetă este indicată pentru orice ocazie şi anotimp. Se poate

lucra din lînă galbenă sau de culoare pastel.

Furnituri:
Circa 500 g lînă galbenă, 6 nasturi, andrele nr. 2 şi 2 ½.
Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm, lungimea 55 cm.

Model:
I. Clapele, partea superioară a mînecii şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Restul cu modelul următor: tricotăm 9 rînduri în „punct de jerseu”. Rîndul 10 (pe faţa lucrului) *
8 ochiuri pe faşă, 8 ochiuri pe dos. Repetăm de la *. Rîndul 11: toate ochiurile pe dos. Rîndul 12: 4
ochiuri pe faţă, * 8 ochiuri pe dos, 8 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *. Rîndul 13: toate ochiurile pe
dos. Rîndul 14: la fel cu rîndul 10. Rîndul 15: 23 ochiuri în „punct de jerseu”. Rîndul 24: * 8 ochiuri
pe dos, 8 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *. Rîndul 25: toate ochiurile pe dos. Rîndul 26: 4 ochiuri pe
faţă, * 8 ochiuri pe dos, 8 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *. Rîndul 27: toate ochiurile pe dos. Rîndul
28: la fel cu rîndul 26. Rîndul 29: repetăm de la rîndul 1.

Măsura:
30 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept, în „punct de jerseu”, o bucată de 3 cm
înălţime. Urmează pe faţa lucrului 1 rînd de ochiuri pe dos.
Această bucată va forma tivul spatelui. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate ca începînd
de la acest rînd de ochiuri pe dos (neglijînd tivul). Continuăm pe andrele nr. 2 ½ cu modelul II, o
bucată de 30 cm înălţime, crescînd cîte 1 ochi la 5 cm (de 6 ori) la fiecare margine a lucrului. În
total am crescut 12 ochiuri (cîte 6 ochiuri la o margine).

Răscroiala mînecii:
Avem 132 ochiuri şi începem răscroiala mînecii astfel: luăm o bucată de 15 cm înălţime scăzînd la
fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine).
Avem 102 ochiuri. Tricotăm încă 6 cm în înălţime crescînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm.
În total am crescut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine).

Umărul:
Avem 126 ochiuri şi începem să formăm linia umerilor, scăzînd la fiecare umăr, la începutul
rîndurilor pe această linie, de 7 ori cîte 6 ochiuri. Au rămas la mijlocul spatelui 42 ochiuri pe care le
încheiem într-un singur rînd.
Partea dreaptă a feţei:
Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm un tiv de 3 cm înălţime, ca şi la spate. Continuăm
pe andrele nr. 2 ½ astfel: la marginea interioară a feţei creştem 11 ochiuri în rîndul întîi. Tricotăm
primele 10 ochiuri în „punct de jerseu” şi 1 ochi pe dos (pe faţa lucrului). Această parte va forma
tivul feţei pe care îl vom executa astfel pînă la sfîrşit, avînd grijă ca în punctele corespunzătoare
butonierelor corsajului să formăm cîte o butonieră pe tiv. În continuarea acestor 11 ochiuri vom
tricota următoarele 10 ochiuri (din corsaj) tot în „punct de jerseu”, iar restul ochiurilor pînă la
sfîrşitul rîndurilor, cu modelul II. Vom tricota în felul acesta (avem 81 de ochiuri) o bucată de 30 cm
înălţime, crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 6 cm (de 5 ori), iar la marginea interioară a feţei
vom forma cîte o butonieră la 8 cm distanţă între ele. Prima butonieră o vom forma la 2 cm
distanţă de la marginea de jos.

Distanţa dintre butoniere pe linie orizontală este următoarea: lucrăm în „punct de jerseu” primele
4 ochiuri de la marginea tivului; cu următoarele 2 ochiuri (5 şi 6) formăm butoniera, continuăm 4
ochiuri (din tiv) în „punct de jerseu”, urmează 1 ochi pe dos, 4 ochiuri în „punct de jerseu” (din
corsaj); cu următoarele 2 ochiuri formăm butoniera şi în continuare tricotăm cu modelul II restul
de ochiuri. Avem 86 de ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Lucrăm o bucată de 15 cm înălţime, scăzînd pe această linie cîte 1 ochi la 1 cm. În total am scăzut
15 ochiuri. Avem 71 ochiuri cu care tricotăm încă 6 cm în înălţime, crescînd cîte 2 ochiuri la 1 cm. În
total am crescut 12 ochiuri şi avem 83 ochiuri.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Din acest punct începem să scădem concomitent pe linia umărului de 7 ori cîte 6 ochiuri, iar la
răscroiala gîtului tricotăm astfel: la marginea interioară a lucrului tricotăm 21 de ochiuri şi le lăsăm
pe o andrea de rezervă. Restul de 20 ochiuri le scădem astfel: la începutul fiecărui rînd pe această
linie scădem cîte 3 ochiuri (de 6 ori) şi o dată 2 ochiuri. Tricotăm încă 3 cm în înălţime cu cele 21 de
ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă, formăm o butonieră şi încheiem.

Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel, inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Montăm 80 de ochiuri pe andrele nr. 2 şi executăm un tiv de 3 cm după explicaţiile date pentru
spate. Tricotăm apoi 24 cm înălţime pe andrele nr. 2 ½ cu modelul II, crescînd la fiecare margine
cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine). Avem 104 ochiuri şi
începem să scădem astfel: tricotăm o bucată de 15 cm înălţime scăzînd la fiecare margine cîte 1
ochi la 1 cm. În total am scăzut 30 ochiuri şi au mai rămas 74 ochiuri cu care continuăm să tricotăm
3 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd scăzînd pe
faţă ochiurile lucrate pe faţă, şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. Executăm mîneca următoare la fel.

Călcăm aburit şi încheiem prin cusături de mînă. Îndoim tivurile şi le coasem în punct invizibil pe
dosul jachetei. Festonăm butonierele de la tiv şi de la corsaj împreună. La răscroiala gîtului ridicăm
pe andrea ochiurile corespunzătoare şi tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 3 cm
înălţime, cosîndu-l la cele două capete de marginea benţilor cu butoniere şi a reverelor lor.

Clapele le tricotăm în „punct de semielastic” din 45 ochiuri, de 4 cm înălţime şi le coasem de corsaj.


“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Cu un colorit plăcut armonizat, acest complet se lucrează pe fond galben, cu dungi verzi şi benzi
negre.

Bluza

Furnituri:
Circa 150 g lînă galbenă, 100 g lînă verde, 50 g lînă neagră, andrele nr. 2 ½ şi 3.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 98 cm, lungimea 52 cm.

Model:
I. Marginea de jos a bluzei şi decolteul se tricotează în „punct leneş”, toate rîndurile pe faţă.

II. Restul în felul următor: modelul este format din 30 rînduri, astfel: Rîndul 1, 2, 3, 4 se tricotează
cu lînă neagră în „punct leneş” toate rîndurile (dus şi întors) se lucrează pe faţă. Rîndul 5, 6, 7, 8 cu
lînă galbenă în „punct de jerseu”. Urmează 18 rînduri în „punct de jerseu” alternînd 2 rînduri verzi
cu 2 rînduri galbene. Începem cu 2 rînduri verzi şi terminăm tot cu 2 rînduri verzi. Rîndul 27, 28, 29,
30 cu lînă galbenă în „punct de jerseu”.

Măsura:
27 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele: montăm 100 ochiuri cu lînă galbenă pe andrele nr. 3, tricotăm drept 6 rînduri în „punct
leneş”, apoi aplicăm o dată modelul II. Continuăm pe andrele nr. 2 ½ aplicînd încă o dată modelul
II.

Avem 15 cm înălţime totală şi începînd de aici tricotăm din nou cu andrelele nr. 3 (repetînd mereu
modelul II) o bucată de 16 cm în înălţime, crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 4 cm.
În total am crescut 8 ochiuri (cîte 4 ochiuri la o margine). S-au format 108 ochiuri. Continuăm lucrul
cu 10 cm în înălţime (repetînd mereu modelul II). Creştem în continuare la fiecare margine cîte 1
ochi la 1 cm. În total am crescut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). Avem 128 ochiuri cu care
tricotăm 10 cm în înălţime, scăzînd la fiecare margine pentru a forma linia umerilor cîte 3 ochiuri la
1 cm. În total am scăzut 60 ochiuri (cîte 30 la fiecare umăr). Încheiem faţa tricotînd în „punct leneş”
4 rînduri negru, 4 rînduri galben. Scădem toate ochiurile într-un singur rînd.

Faţa:
Se lucrează la fel ca spatele.

Călcăm şi încheiem la maşină.

La marginile mînecilor formăm un tiv îndoind pe dos 1 cm din mînecuţă.

Jacheta

Furnituri:
Circa 460 g lînă galbenă, 20 g lînă neagră, 20 g lînă verde, 5 nasturi, andrele nr. 3.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 98 cm, lungimea 52 cm.

Spatele:
Montăm 120 ochiuri din lînă galbenă pe andrele nr. 3 şi tricotăm drept 6 rînduri în „punct leneş”.
Aplicăm o dată modelul II şi terminăm bordura cu 6 rînduri în „punct leneş” cu lînă neagră.
Continuăm drept cu lînă galbenă, în „punct de jerseu”, 20 cm în înălţime.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori
cîte 1 ochi. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 la o margine). Au rămas 90 ochiuri cu care
tricotăm 18 cm drept.
Umărul: scădem la începutul rîndurilor care urmează, de 10 ori cîte 6 ochiuri, în total am scăzut 60
ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr) şi au mai rămas la mijloc 30 ochiuri pe care le încheiem într-un
singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 60 ochiuri pe andrele nr. 3 şi tricotăm 6 rînduri cu lînă galbenă în „punct leneş”. Urmează
modelul II, apoi 6 rînduri în „punct leneş”cu lînă neagră. Continuăm drept cu lînă galbenă, în
„punct de jerseu”, tricotînd 20 cm în înălţime.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor pe această linie o dată 6 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte
1 ochi. Am scăzut 15 ochiuri şi au mai rămas 45 ochiuri cu care tricotăm drept 18 cm în înălţime.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie de 5 ori cîte 6
ochiuri. Între timp la marginea interioară a feţei, la înălţimea totală de 37 cm, începem să formăm
răscroiala gîtului, scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie cîte 1 ochi la 1 cm.

Partea stîngă a feţei:


Se tricotează la fel, însă inversat.

Mîneca:
Montăm 56 ochiuri pe andrele nr. 3 şi tricotăm 6 rînduri cu lînă galbenă, în „punct leneş”. Aplicăm
o dată modelul II şi încheiem bordura mînecii cu 6 rînduri din lînă neagră, în „punct leneş”.
Continuăm cu lînă galbenă în „punct jerseu” 30 cm înălţime, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi
la 2 cm. În total am crescut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). Avem 86 ochiuri cu care
începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 5
ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri, de 50 ori cîte 1 ochi, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 4 ochiuri, iar
ultimele 8 ochiuri le scădem într-un singur rînd. Tricotăm mîneca următoare la fel.

Banta:
Montăm 10 ochiuri de lînă galbenă şi tricotăm în „punct de semielastic” o bandă de 125 cm
lungime. La 2 cm înălţime după montarea celor 10 ochiuri, formăm o butonieră din 2 ochiuri şi
tricotăm în continuare formînd încă 4 butoniere (în total 5), la distanţa de 7 cm între ele. La cele
două capete ale benţii, vom aplica coloratura modelului II, lucrată însă în „punct de semielastic”.

Călcăm aburit părţile tricotate şi încheiem la maşină. Prindem banda cap în cap cu marginile
feţelor, prin cusături de mînă pe dosul jachetei, fără a călca. Coasem 5 nasturi.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Acest model de pulover este frumos şi tineresc.


Fiecare model poartă indicaţiile de culori; acestea pot fi însă modificate după gust şi posibilităţi.
Furnituri:
Circa 450 g lînă albă, 20 g lînă verde, 50 g lînă roşie, 20 g lînă maron, 20 g lînă galbenă, 20 g
bleumarin, 6 nasturi, andrele nr. 2 ½ şi 1 ½ .

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm, lungimea 62 cm.

Model:
I. Elasticul, manşetele, gulerul şi bordura feţelor se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Restul în punct de jerseu.

III. Modelul norvegian, după schemă.


Măsura:

31 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 135 ochiuri din lînă roşie, pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, 6
cm înălţime. Continuăm cu lînă bleumarin 1 rînd pe faţă crescînd 15 ochiuri, adică tot la al 9-lea
ochi îl lucrăm de 2 ori, o dată din faţă, o dată din spate. Vor fi 150 ochiuri. Rîndul următor (pe dosul
lucrului) îl lucrăm tot pe faţă; urmează în „punct leneş”, 2 rînduri cu lînă roşie şi 2 rînduri cu lînă
maron. Apoi aplicăm „modelul norvegian”, orientîndu-ne după schema dată. După ce am executat
modelul norvegian, continuăm drept cu lînă albă în „punct de jerseu”. La înălţimea totală dde 18
cm, tricotăm 2 cm în înălţime pe andrele nr. 1 ½ apoi continuăm drept pe andrele nr. 2 ½.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 37 cm, începem să formăm răscroiala mînecii, scăzînd astfel: la începutul
rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori
cîte 1 ochi. În total am scăzut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la fiecare margine). Avem 114 ochiuri cu
care lucrăm drept încă 19 cm înălţime. În acest punct, scădem la mijlocul spatelui 22 ochiuri într-un
singur rînd, împărţind astfel lucrul în 2 părţi.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Tricotăm prima parte scăzînd la începutul rîndurilor, pentru răscroiala gîtului, de 2 ori cîte 5
ochiuri, apoi continuăm drept pe această linie, iar pentru umăr scădem de 6 ori cîte 6 ochiuri.
Lucrăm partea următoare la fel, inversat.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 67 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, 6
cm înălţime. Continuăm cu lînă bleumarin 2 rînduri în „punct leneş”, avînd grijă ca în rîndul întîi să
creştem 7 ochiuri, adică dublăm tot al 10-lea ochi. Avem 74 ochiuri cu care continuăm lucrul astfel:
în „punct leneş” 2 rînduri cu lînă roşie, 2 rînduri cu lînă maron. Urmează modelul norvegian şi apoi
continuăm drept cu lînă albă, în „punct de jerseu”. Cînd lucrul are înălţimea totală de 18 cm,
tricotăm 2 cm înălţime pe andrele nr. 1 ½ pentru a cambra talia şi apoi continuăm tot drept, cu
andrele nr. 2 1/2, pînă la înălţimea totală de 37 cm.

Răscroiala mînecii:
În acest punct începem răscroiala mînecii scăzînd astfel o dată 6 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2
ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. la marginea interioară a feţei lucrăm drept. Avem 56 ochiuri
cu care lucrăm drept 16 cm în înălţime.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Aici începem să fomăm răscroiala gîtului şi linia umărului, scăzînd la începutul rîndurilor, pe faţa
lucrului, o dată 4 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi în continuare lucrăm drept.
Pe linia umărului scădem de 9 ori cîte 4 ochiuri.

Partea stîngă a feţei:


Se execută la fel, însă inverssat.

Mîneca:
Montăm 70 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă
de 5 cm înălţime. Urmează în „punct leneş” 2 rînduri cu lînă bleumarin, 2 rînduri cu lînă roşie, 2
rînduri cu lînă maron. Aplicăm „modelul norvegian” orientîndu-ne după diagramă. Continuăm cu
lînă albă în „punct de jerseu” avînd grijă ca în rîndul întîi, după terminarea modelului norvegian, să
creştem 17 ochiuri, adică să dublăm tot al 4-lea ochi. Avem 87 de ochiuri cu care continuăm să
tricotăm 15 cm în înălţime, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem 15
ochiuri. Avem 102 ochiuri. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor
următoare astfel: de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri, de 20 ori cîte
1 ochi, de 6 ori cîte 2 ochiuri, de 2 ori cîte 5 ochiuri, de 2 ori cîte 6 ochiuri, iar restul de 26 ochiuri le
scădem într-un singur rînd. Mîneca stîngă se lucrează la fel.

Pe părţile albe brodăm picouri cu lînă roşie, după schema dată, astfel: cîte 1 ochi roşu la distanţă
de 3 ochiuri albe între ele. Urmează 5 rînduri albe şi montăm la maşină.
Călcăm aburit şi montăm la maşină.

Montăm 12 ochiuri de lînă roşie pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” două benzi
de 64 cm lungime, avînd grijă ca pe una din benzi să formăm cîte o butonieră la distanţă de 11 cm
între ele. Împrejurul răscroielii gîtului, ridicăm pe andrea ochiurile corespunzătoare şi tricotăm cu
lînă roşie, în „punct de semielastic”, un guleraş de 3 cm înălţime. Încheiem într-un singur rînd
scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos.

Coasem de mînă benţile care bordează feţele, avînd grijă ca la gît să le unim cu guleraşul, printr-o
cusătură în punct invizibil pe dosul lucrului.

Coasem 6 nasturi.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

La răscroiala gîtului şi la cele două fente, în loc de punctul norvegian, putem adopta minunatele

noastre motive româneşti acetei elegante bluze albe, gen iie.

Furnituri:
Circa 500 g lînă, 20 g lînă roşie, 20 g lînă albastră, 20 g lînă galbenă, 1 fermoar şi andrele nr. 2 ½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 94 cm, lungimea bluzei 54 cm.
Model:
I. Manşetele se lucrează în „punct de semielastic”.

II. Restul în „punct de jerseu” aplicînd modelul II (după schemă).

Măsura:
30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II

Spatele:
Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept 3 cm înălţime în „punct de jerseu”,
urmează un rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Această bantă de 3 cm înălţime va forma tivul
spatelui pe care îl vom îndoi pe dos, cosîndu-l în punct invizibil de bluză. În indicaţiile din text vom
neglija tivul, deci toate măsurile pe care le vom întrebuinţa sînt considerate ca începînd de la rîndul

de ochiuri lucrate pe dos.

Tricotăm drept în „punct de jerseu” 14 cm înălţime avînd grijă ca primele şi ultimele 12 ochiuri ale
rîndurilor să le tricotăm cu modelul II, orientîndu-ne după schemă. Modelul este format din 11
ochiuri, iar 1 ochi îl lăsăm pentru margine. La înălţimea totală de 14 cm terminăm modelul II şi
continuăm numai cu lînă albă 20 cm în „punct de jerseu”, crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la
2 cm la fiecare margine a lucrului; în total am crescut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine).
Avem 150 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 34 cm începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare
de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 2 ori cîte 4 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. În total am
scăzut 28 ochiuri (cîte 14 ochiuri la o margine). Avem 122 ochiuri cu care tricotăm drept 17 cm. La
înălţimea totală de 51 cm scădem la mijlocul spatelui 30 ochiuri într-un singur rînd, împărţind astfel
lucrul în două părţi.
Lucrăm prima parte scăzînd la răscroiala gîtului de 2 ori cîte 2 ochiuri, apoi continuăm drept, iar pe
linia umărului, scădem de 6 ori cîte 7 ochiuri. Tricotăm la fel partea următoare, însă inversat.

Faţa:
Montăm 136 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm tivul la fel ca la spate. Continuăm drept, cu lînă
albă, în „punct de jerseu” 14 cm în înălţime, avînd grijă ca primele şi ultimele 12 ochiuri ale
rîndurilor să le lucrăm cu modelul II. La înălţimea totală de 14 cm, continuăm cu lînă albă în „punct
de jerseu” 20 cm înălţime, crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 2 cm, la fiecare margine a
lucrului; în total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). Avem 156 ochiuri.
Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 34 cm, începem răscroiala mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor ce urmează
de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 2 ori cîte 4 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. În total am
scăzut 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la fiecare margine). Avem 124 ochiuri cu care continuăm drept 3
cm în înălţime. Aici împărţim lucrul în două părţi, cîte 62 ochiuri de fiecare parte. Tricotăm prima
parte 10 cm drept, avînd grijă ca la marginea interioară a feţei să lucrăm 12 ochiuri cu modelul II şi
1 ochi marginea).

Umărul şi răscroiala gîtului:


Începem şi scădem concomitent răscroiala gîtului şi linia umărului astfel: primele 12 ochiuri cu
modelul II, le ridicăm pe o andrea de rezervă şi în continuare scădem restul ochiurilor la începutul
rîndurilor următoare de 4 ori cîte 2 ochiuri şi în continuare drept. Formăm linia umărului scăzînd de
6 ori cîte 7 ochiuri la începutul rîndurilor pe această linie. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea la
fel, însă inversat.

Mîneca:
Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 5 cm
înălţime. În rîndul următor creştem 14 ochiuri, adică tot la al 5-lea ochi îl lucrăm dublat; o dată îl
lucrăm din faţă, o dată din spate. Avem 84 ochiuri.

Continuăm 20 cm înălţime în „punct de jerseu”, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În
total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). Avem 104 ochiuri cu care vom forma ovalul
mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 2 ori cîte 3
ochiuri, de 20 ori cîte 1 ochi, de 6 ori cîte 2 ochiuri, de 2 ori cîte 5 ochiuri, de 2 ori cîte 6 ochiuri, iar
restul de 28 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Mîneca stîngă se execută la fel.

Călcăm aburit părţile tricotate şi le încheiem la maşină. În continuarea ochiurilor cu modelul II


lăsate pe andrelele de rezervă, ridicăm ochiurile corespunzătoare de la răscroiala gîtului, tricotînd
un guler (cu modelul II). După ce am executat un model din motivul românesc (modelul II),
continuăm cu lînă albă în „punct de jerseu” un tiv (de înălţimea gulerului) pe care îl îndoim pe dos
şi îl coasem în punct invizibil. Vom proceda la fel ridicînd pe andrea ochiurile corespunzătoare de la
cele 2 fente (pe şolduri) şi vom tricota cu lînă albă cîte un tiv pe care îl coasem în punct invizibil pe
dosul bluzei.

Coasem fermoarul cu mîna.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Această bluză de un efect vesel şi tineresc se lucrează din resturi de lînă aflate în orice casă,
necesită foarte puţin material şi se execută uşor.

Combinaţia de culori prezentată aici este verificată de noi.


Totuşi se poate executa şi din alte nuanţe, respectînd bineînţeles armonia culorilor. Benţile
multicolore se vor armoniza cu un fond corespunzător de culoare neapărat închisă (maron, negru,
bleumarin).

Furnituri:
Circa 100 g lînă foarte subţire bleumarin, 20 g roşie, 20 g galbenă – portocalie, 15 g verde, 5 g albă,
5 andrele nr. 2 (de ciorapi). Condiţia esenţială este ca lîna să fie subţire şi foarte regulat toarsă, iar
toate culorile din aceeaşi lînă.

Model:

I. Patentul din talie, bentiţa de la gît şi de la mîneci se tricotează în „punct elastic”.

II. Restul în „punct de jerseu”.

Măsura:
42 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm din modelul II.

Faţa şi spatele:

Se lucrează la fel. Montăm 28 ochiuri de lînă bleumarin şi tricotăm drept în „punct de jerseu” o
bantă uniformă de 40 cm înălţime. Încheiem scăzînd toate ochiurile într-un singur rînd. După
acelaşi procedeu lucrăm încă 9 benţi. Deci în total 10 benţi bleumarin.

Montăm apoi 16 ochiuri şi tricotăm benţile colorate tot în „punct de jerseu” după următoarea
ordine: *6 rînduri portocaliu, 6 rînduri bleumarin, 2 rînduri portocaliu, 2 rînduri bleumarin, 6
rînduri verde, 6 rînduri roşu, 2 rînduri bleumarin, 4 rînduri roşu, 2 rînduri alb, 4 rînduri roşu, 2
rînduri bleumarin, 6 rînduri roşu, 6 rînduri verde, 2 rînduri portocaliu, 2 rînduri bleumarin *.
Repetăm de la * pînă la*. Tricotăm astfel drept o bantă uniformă de 40 cm înălţime. Executăm în
total 8 benţi multicolore lungi de 40 cm fiecare şi 4 benţi de cîte 18 cm lungime. După ce am
executat toate benţile bleumarin şi multicolore le călcăm aburit, apoi le coasem pe dosul lucrului,
cu un fir de lînă bleumarin, margine de margine, alternînd o bantă bleumarin şi una colorată. La
sfîrşit coasem cele două benţi colorate de cîte 18 cm la cele două margini ale lucrului (la înălţime
de 20 cm de la marginea de jos a lucrului, adică la începutul răscroielii mînecii), formînd atfel o
mică mînecă chimono.

După ce am cusut 5 benţi bleumarin alternînd cu 4 benţi colorate de cîte 40 cm lungime fiecare şi 2
benţi colorate aplicate la cele două margini (de cîte 18 cm lungime) formînd faţa bluzei. Coasem la
fel pentru spatele bluzei. Călcăm apoi din nou pe dos tricotajul obţinut.

Aşezăm pe un tipar de croitorie (chimono) faţa şi spatele şi croim cu foarfeca răscroiala gîtului şi
linia umărului, avînd grijă să lăsăm rezerve la toate răscroielile, de cel puţin 1 cm. Încheiem bluza la
maşină pe linia umărului şi a subraţului. Pe fiecare umăr lăsăm cîte o deschizătură de 4 cm. Din
benţile colorate de la mînecuţă ridicăm pe 5 andrele de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi
tricotăm cu lînă bleumarin, în „punct de elastic”, o bentiţă de 2 cm înălţime şi încheiem toate
ochiurile într-un singur rînd, scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe
dos. La răscroiala gîtului, după ce am îndoit pe dosul lucrului 1 cm din răscroială, ridicăm pe andrea
56 ochiuri (la partea din faţă) şi tricotăm cu lînă bleumarin, în „punct de elastic”, o bentiţă de 1 ½
cm înălţime. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd.

Executăm aceeaşi bentiţă la partea din spate. La cele două capete ale bentiţei de la spate coasem 2
nasturi mici bleumarin, iar la bentiţa din faţă formăm cîte o cheutoare. Rezervele de 1 cm rămase
pe dos, de la cusăturile de maşină, le tivim (surfilăm) cu lînă bleumarin în „punct de feston rar” şi le
descălcăm.

În talie ridicăm 120 ochiuri din lînă bleumarin pe andrele nr. 2 şi tricotăm în „punct de elastic” un
patent de 12 cm înălţime.

Încheiem apoi toate ochiurile într-un singur rînd.

Executăm acelaşi patent şi la partea din spate şi coasem elasticul la cele două margini.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Călduroasă şi elegantă, această jachetă înlocuieşte canadiana de stofă în zilele răcoroase. Se poate
lucra din „lînă industrială” pusă în vînzare în magazine. Se tricotează cu firul dublat (lucrăm cu 2
fire). Recomandăm culoarea galbenă.

Furnituri:
Circa 600 g lînă, 5 andrele pentru ciorapi, andrele nr. 3 ½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm.

Model:

I. După schema dată.

II. „Punct de jerseu”.

Spatele:
Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. 3 ½ şi tricotăm 8 rînduri cu modelul ajurat I (adică executăm o
singură dată modelul I după schemă). Continuăm 14 rînduri în „punct de jerseu”, tricotăm din nou
modelul I, urmează 14 rînduri în „punct de jerseu”, apoi pentru a treia oară modelul I. De la
începutul lucrului şi pînă în acest punct vom lucra drept. După ce am lucrat 3 benţi cu modelul I, în
următoarele 14 rînduri (în „punct de jerseu”) vom creşte cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd de
dus şi întors. În total creştem 14 ochiuri. Avem 90 ochiuri. În rîndul următor creştem dintr-o dată,
la fiecare margine a lucrului, cîte 55 ochiuri. Avem 200 ochiuri cu care continuăm lucrul astfel: * 8
rînduri cu modelul I, apoi 14 rînduri în „punct de jerseu”; repetăm de 4 ori de la * scăzînd astfel:
(începînd din primul rînd cu 200 ochiuri) la începutul şi la sfîrşitul fiecărui rînd scădem cîte un ochi

exceptînd tot al 5-lea rînd la care nu scădem deloc.

Cînd au rămas 56 ochiuri pe andrea, încheiem.


Ridicăm pe andrea pe faţa lucrului, ultimele 36 ochiuri din cele 200 ochiuri şi tricotăm în jos 14
rînduri în „punct de jerseu” şi model I. Scădem totodată cîte 1 ochi pe linia A – B, la începutul şi la
sfîrşitul fiecărui rînd, iar pe linia A – C, scădem căte 1 ochi numai la începutul rîndurilor, terminînd
astfel toate ochiurile. Continuăm lucrul pentru mîneca următoare la fel, inversat.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 44 ochiuri şi tricotăm drept 8 rînduri cu modelul I. Continuăm 14 rînduri în „punct de
jerseu”, repetăm pentru a doua oară modelul I, din nou urmează 14 rînduri în „punct de jerseu”, şi
pentru a treia oară modelul I. La marginea interioară a lucrului, vom forma cîte o butonieră la
mijlocul fiecărei benţi lucrate în „punct de jerseu”. După ce am executat 3 benzi cu modelul I, în
următoarele 14 rînduri lucrate în „punct de jerseu” vom creşte cîte 1 ohi la începutul fiecărui rînd,
la marginea exterioară a lucrului, deci în total 7 ochiuri. Avem 51 ochiuri. În rîndul următor creştem
la marginea exterioară a feţei 55 ochiuri. La marginea interioară lucrăm drept. Avem 106 ochiuri cu
care continuăm lucrul astfel: * 8 rînduri cu modelul I, urmează 14 rînduri în „punct de jerseu”.
Repetăm încă de 4 ori de la * , scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd, exceptînd tot al 5-lea
rînd în care nu scădem deloc.

Răscroiala gîtului:
La înălţimea totală de 55 cm, începem să scădem răscroiala gîtului astfel: de 5 ori cîte 1 ochi şi de 4
ori cîte 2 ochiuri. Încheiem ochiurile rămase, într-un singur rînd.

Ridicăm pe andrea, pe faţa lucrului, ultimele 36 ochiuri din cele 106 ochiuri şi tricotăm 14 rînduri în
„punct de jerseu”, apoi modelul I, scăzînd cîte 1 ochi la începutul şi la sfîrşitul fiecărui rînd pe linia A
– B, şi cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd A – C, pînă cînd am epuizat astfel toate ochiurile.

Partea stîngă a feţei se lucrează la el, însă inversat.

Călcăm uşor aburit şi încheiem la maşină. La extremitatea de jos a mînecilor ridicăm 36 ochiuri pe 4
andrele groase de ciorapi şi tricotăm în „punct de semielastic”, 6 cm în înălţime, formînd
manşetele. Rezervele jachetei (rămse pe dos) după ce am montat toate părţile, le descălcăm bine.
Tivim pe dos marginile feţei cu o bentiţă lată de 3 cm, în „punct leneş”.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Modelul în care se tricotează această jachetă imită stofa. Se confecţionează în două culori. Tivurile
interioare se tricotează în culoarea mai închisă. Buzunare tăiate, mîneci şapte-optimi.

Furnituri:
Circa 320 g lînă brună şi 260 g lînă verde, de grosime mijlocie, andrele nr. 3, 4 nasturi.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm.

Model:

I. Tivurile interioare se tricotează în „punct de jerseu”.

II. Restul, cu model „tweed”, în 2 culori: tricotăm pentru început 1 rînd pe faţă şi un rînd pe dos cu
firul brun. Urmează: rîndul 1: (verde) 2 ochiuri pe faţă, * aşezăm în faţa ochiurilor şi ridicăm cele 2
ochiuri următoare, luîndu-le din spatele andrelei, ca şi cum le-am tricota pe dos. Aşezăm firul
înapoi, spre dos. Urmează 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *. Rîndul 2: (verde) pe dos. Rîndul 3:
(brun) 1 ochi pe faţă, *ridicăm 2 ochiuri, luîndu-le din spatele andrelei, firul este în faţa ochiurilor,
ca în rîndul precedent. Aşezăm firul înapoi, spre dos, lucrăm 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *.
Rîndul 4: (brun) pe dos. Rîndul 5 (verde) * ridicăm 2 ochiuri ca în rîndul precedent, 2 ochiuri pe
faţă. Repetăm de la *. Rîndul 6: (verde) pe dos. Rîndul 7: (brun) 3 ochiuri pe faţă, * ridicăm 2
ochiuri, 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * . Rîndul 8 (brun) pe dos. Aceste rînduri se repetă.
Atenţiune: firul să fie mereu pe faţa lucrului, în faţa celor 2 ochiuri ridicate.
Măsura:

32 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Începem cu 148 ochiuri cu firul brun. Tricotăm 4 cm drept, urmează, pe faţa lucrului, un rînd de
ochiuri pe dos. Aici va fi marginea tivului îndoit. Continuăm cu modelul II. Şi din acesta lucrăm
drept 4 cm. Aici, şi începînd de aici, scădem la cîte 2 ¼ cm, la ambele margini, de 6 ori cîte 1 ochi.
Rămîn 136 ochiuri. La 17 cm măsuraţi de la tiv, însemnăm linia taliei. Începînd de aici creştem la
cîte 2 cm, la ambele margini, de 10 ori cîte 1 ochi. Vor fi 156 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 9 ochiuri, pe urmă de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 10
ori cîte 1 ochi. Rămîn 124 ochiuri. Tricotăm drept pînă ce răscroiala mînecii, măsurată vertical, este
de 14 cm. Aici, şi începînd de aici, creştem la cîte 2 cm, de ambele margini, de 3 ori cîte 1 ochi. Vom
avea 130 ochiuri.

Umărul:
La 57 cm măsuraţi de la marginea tivului scădem, la începutul rîndurilor următoare de 10 ori cîte 5
ochiuri şi de 10 ori cîte 4 ochiuri. Rămîn 40 ochiuri la mijloc. Încheiem.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 72 ochiuri cu lînă brună. Tricotăm un tiv de 4 cm cu modelul I, ca la spate, pe urmă un
rînd de ochiuri pe dos, pe faţa lucrului. La marginea dreaptă (marginea interioară) adăugăm 26
ochiuri. Vor fi 98 ochiuri. Începînd cu rîndul următor continuăm cu modelul II, dar la marginea
dreaptă tricotăm 14 ochiuri şi mai departe în culoare brună, cu modelul I. (Cînd începem să lucrăm
cu firul verde, îl aşezăm în cruce peste cel brun, şi îl strîngem ca să nu se formeze goluri). La
marginea exterioară scădem şi creştem la fel ca la spate, pînă la răscroiala mînecii. La 8 ½ cm
măsuraţi de la tiv, formăm la marginea interioară prima pereche de butoniere: tricotăm 4 ochiuri
de la margine şi din 6 ochiuri facem butoniera. Tricotăm cele 4 ochiuri următoare în culoare brună,
cît şi 4 ochiuri din împletitura tweed, iar din cele 6 ochiuri următoare, a doua butonieră.
Butonierele următoare, în total 4 perechi, se formează la fel, exact deasupra primei perechi, mereu
la distanţa de cîte 8 ½ cm. Între timp, la 9 ½ cm măsuraţi de la marginea tivului facem buzunarul.
Luăm, la marginea interioară 43 ochiuri pe o andrea de rezervă, tricotăm 39 ochiuri pentru
buzunar, iar restul ochiurilor rămîne pe altă andrea de rezervă. Lucrăm mai departe numai cu
ochiurile buzunarului şi tricotăm 2 ½ cm. Continuăm cu firul brun. Tricotăm un rînd de ochiuri pe
dos, pe faţa lucrului şi încă 2 ½ cm în „punct de jerseu”. Încheiem.

Lăsăm lucrul de o parte. Începem pe andrele separat 41 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului, cu
firul brun. Tricotăm 9 ½ cm în „punct de jerseu”. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 1
ochi: rămîn 39 ochiuri. Sfîrşim cu 1 rînd pe faţă, şi lăsăm la o parte. Continuăm faţa. Tricotăm
ochiurile marginii exterioare lăsate pe andreaua de rezervă şi în continuare cele ale căptuşelii
buzunarului, pe urmă restul de 43 ochiuri de pe a doua andrea de rezervă. Continuăm cu modelul
tweed (atenţie la continuitatea modelului). Marginea interioară urmează drept pînă la 35 cm
măsuraţi de la marginea tivului.

Răscroiala gîtului:
Aici, şi începînd de aici, scădem la cîte 1 ½ cm de 16 ori cîte 1 ochi. Scăderile se fac pe lîngă banda
de 14 ochiuri în culoare brună.

Răscroiala mînecii:
La marginea exterioară, la acelaşi nivel cu spatele, scădem la începutul rîndului următor 10 ochiuri,
iar pe urmă, la cîte 2 rînduri, la începutul lor, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. Urmăm
drept, pînă ce răscroiala mînecii măsoară, în linie dreaptă, 12 cm. Aici, şi începînd de aici, creştem
la cîte 1 cm de 9 ori cîte 1 ochi.

Umărul:
Cînd răscroiala mînecii este cu 1 cm mai înaltă decît aceea a spatelui, scădem la marginea
exterioară, la începutul rîndurilor, de 5 ori cîte 5 ochiuri şi de 5 ori cîte 4 ochiuri. Cu restul
ochiurilor continuăm la marginea interioară încă 6 cm, pe urmă încheiem.

Partea stîngă a feţei:


Se lucrează inversat şi fără butoniere.

Mîneca stîngă:
Începem cu 84 ochiuri cu firul brun. Tricotăm cu modelul I şi scădem la cîte 1 cm, la ambele
margini, de 3 ori cîte 1 ochi. Rămîn 78 ochiuri. După 4 cm urmează un rînd de ochiuri pe dos,
lucrate pe faţa lucrului. Continuăm cu modelul II şi creştem la cîte 1 ½ cm, la ambele margini, de 21
ori cîte 1 ochi. Vor fi 120 ochiuri. Cînd mîneca măsoară 35 cm de la marginea tivului îndoit, sau altă
măsură necesară antebraţului, scădem la începutul rîndului următor 3 ochiuri, iar la începutul
rîndului al doilea 10 ochiuri. (Răscroiala mai adîncă vine în faţă). La începutul rîndurilor ce urmează
scădem de 10 ori cîte 2 ochiuri, de 36 ori cîte 1 ochi, de 14 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri.
Rămîn 17 ochiuri. Încheiem.

Mîneca dreaptă:
Se lucrează inversat.

Călcăm părţile tricotate, le montăm. Îndoim tivurile pe linia ochiurilor lucrate pe dos şi le coasem
cu puncte invizibile. Îndoim tivurile feţelor, festonăm butonierele suprapuse. Benzile buzunarelor
le răsfrîngem în afară, cele două margini înguste le coasem, le răsfrîngem din nou, le călcăm şi le
fixăm. Atît căptuşeala buzunarelor, cît şi banda prelungită a gîtului se cos cu puncte invizibile.
Coasem nasturii la locul lor.
Acest cardigan este completat cu un pulover lung, fără elastic în partea de jos, cu mînecuţa scurtă.
În partea de sus se repetă garnitura cardiganului.

Furnituri:
Circa 550 g lînă, andrele nr. 2 ½ , o croşetă, 7 nasturi.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului 98 – 100 cm. Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi, circa 112 cm,
lungimea, la mijlocul spatelui, 63 cm.

Model:
I. Benţile pentru nasturi şi butoniere şi garnitura se lucrează astfel: rîndul 1: *1 ochi pe faţă,
ridicăm 1 ochi, luîndu-l din spatele andrelei, firul este în faţa ochiului ridicat. Aşezăm firul înapoi.
Repetăm de la * . Rîndul 2: * ridicăm 1 ochi ca în rîndul precedent (acelaşi ochi) firul este în faţa
ochiului ridicat. Urmează 1 ochi pe dos. Repetăm de la * . Rîndul 3: ca rîndul 1. Rîndul 4: pe faţă.
Aceste 4 rînduri se repetă.

II. Restul cardiganului „punct de jerseu”.


Măsura:
30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Începem cu 146 ochiuri. Tricotăm 6 cm cu modelul I. Aici, şi începînd de aici, creştem la cîte 3 ½ cm,
la ambele margini, de 9 ori cîte 1 ochi. Vor fi 164 ochiuri. După garnitura de 6 cm, tricotăm 4 cm în
„punct de jerseu”. În locul ultimului rînd de dos, tricotăm pe dosul lucrului, un rînd de ochiuri pe
faţă. Urmează iar 5 cm din garnitură. La 15 cm măsuraţi de la marginea de jos, continuăm în „punct
de jerseu”, cu care lucrăm pînă la sfîrşit.

Răscroiala mînecii:
La 38 cm de jos scădem, la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 2 ori cîte 3
ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 16 ori cîte 1 ochi. Rămîn 122 ochiuri. Tricotăm drept înainte
pînă ce răscroiala mînecii, măsurată vertical, este de 12 cm. Aici, şi începînd de aici, creştem la
ambele margini, la fiecare cm, de 12 ori cîte 1 ochi. Vom avea 134 ochiuri pe andrea.

Umărul şi răscroiala gîtului:


La 5 ½ cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor de 24 ori cîte 3 ochiuri şi
cîte 2 ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.

Între timp: la 63 cm măsuraţi de jos încheiem 14 ochiuri la mijloc, luăm una din părţi pe o andrea
de rezervă şi încheiem cele două bucăţi separat. La marginea exterioară, continuăm scăderile
pentru umăr; la marginea interioară, scădem, la cîte 2 rînduri la începutul lor, o dată 4 ochiuri, de 2
ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri, pînă sfîrşim cu toate ochiurile.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 88 ochiuri, lucrăm cu modelul I. Marginea din dreapta, cea interioară, urmează drept
înainte, la marginea stîngă la 6 cm şi începînd de aici creştem cîte 3 ½ cm de 9 ori cîte 1 ochi. La
marginea dreaptă formăm prima butonieră la 1 ½ cm de la marginea de jos. Tricotăm 7 ochiuri de
la margine şi din 6 ochiuri facem butoniera. Celelalte butoniere vin la cîte 8 ¼ cm una de alta.
Facem în total 7 butoniere. După 6 cm de la garnitură, tricotăm 4 cm în “punct de jerseu”, la
marginea interioară însă, tricotăm 20 ochiuri pînă la sfîrşit cu modelul I. După 4 cm în “punct de
jerseu” tricotăm încă 5 cm de garnitură.

Buzunarul:
La 15 cm măsuraţi de jos, după ce garnitura este gata, luăm în următorul rînd, pe faţa lucrului,
începînd de la margine, 37 ochiuri pe o andrea de rezervă, iar la sfîrşitul rîndului, 17 ochiuri pe altă
andrea de rezervă. Cu cele 37 ochiuri de la mijloc tricotăm 2 ½ cm în „punct de jerseu”, încheiem şi
lăsăm lucrul de o parte. Pe alte andrele începem 39 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi
tricotăm 9 cm în „punct de jerseu”. În ultimul rînd scădem primul şi ultimul ochi. Lăsăm la o parte.
Continuăm faţa. La începutul rîndului tricotăm 20 ochiuri cu modelul I, 17 ochiuri în „punct de
jerseu” şi tricotăm în continuare ochiurile căptuşelii buzunarului. Pe urmă, tot în continuare
tricotăm şi restul de ochiuri. Urmăm după descrierea anterioară, 20 de ochiuri la marginea
interioară cu modelul I, restul în „punct de jerseu”. La 35 cm măsuraţi de la marginea de jos,
tricotăm rînduri prescurtate pentru a forma „pensa de la piept”. Tricotăm, pe faţa lucrului, 55
ochiuri de la margine, celelalte ochiuri rămîn pe andreaua stîngă. Revenim, ridicăm 1 ochi şi
tricotăm cele 54 ochiuri. În rîndul următor tricotăm 62 ochiuri, revenim, ridicăm 1 ochi şi tricotăm
cele 61 ochiuri. În rîndul următor tricotăm 69 ochiuri, revenim ş.a.m.d. Continuăm, tricotînd la cîte
2 rînduri cu cîte 7 ochiuri mai mult, pînă lucrăm din nou cu toate ochiurile de pe andrea.
Continuăm pînă ce marginea exterioară este egală cu aceea a spatelui pînă la răscroiala mînecii (38
cm şi 97 ochiuri).

Răscroiala mînecii:
La începutul rîndului următor scădem 6 ochiuri la marginea exterioară, pe urmă la cîte 2 rînduri, o
dată 3 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Rămîn 74 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii
este de 10 cm, măsuraţi vertical, creştem aici, şi începînd de aici, la fiecare 1 cm, de 8 ori cîte 1
ochi.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 53 cm măsuraţi de jos, încheiem la începutul rîndului următor 20 ochiuri şi la cîte 2
rînduri, la începutul lor, de 3 ori cîte 2 ochiuri, de 6 ori cîte 1 ochi, * tricotăm 3 rînduri fără scăderi,
scădem 1 ochi. Repetăm de 3 ori de la * . La marginea aceasta nu mai scădem nici un ochi.

Umărul:

Cînd răscroiala mînecii este de 17 ½ cm, măsuraţi vertical, scădem la marginea exterioară, mereu
cîte 2 rînduri, de 4 ori cîte 4 ochiuri şi 3 ochiuri pînă se termină toate.

De reţinut:
Deoarece am crescut lateral sub răscroiala mînecii, prin rînduri prescurtate, circa 2 ½ cm în formă
de unghi, avem, începînd de aici, două măsuri diferite. Linia laterală este mai scurtă, marginea
interioară este mai lungă, respectiv mai înaltă. Am semnalat aceasta pe tipar prin linia dublată a
umărului. Linia punctată reprezintă înălţimea real scăzută (de exemplu 6 cm), iar cea plină
înălţimea umărului de 8 ½ cm obţinută cu adevărat.

Mîneca:
Începem cu 86 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul II. Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri
tricotate pe dos. Acest rînd va fi marginea tivului îndoit. Mai tricotăm 3 cm drept înainte. Aici, şi
începînd de aici, creştem la cîte 2 cm, la ambele margini de 18 ori cîte 1 ochi. Vor fi 122 ochiuri. La
43 cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 12
ori cîte 2 ochiuri, de 6 ori cîte 1 ochi, tricotăm 2 rînduri fără scăderi, scădem de 18 ori cîte 1 ochi,
de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 18 ochiuri. Încheiem.

Călcăm bucăţile tricotate, le montăm. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile şi le tricotăm 2 cm în
„punct de jerseu”. Încheiem fără a strînge. Răsfrîngem banda spre interior şi o fixăm cu puncte
invizibile. Întoarcem clapele buzunarelor spre interior şi le fixăm la fel cele 3 margini libere ale
căptuşelii buzunarelor. Tivul mînecilor îl îndoim înăuntru şi îl coasem cu puncte ascunse.
Înconjurăm marginile feţelor şi marginea de jos cu 2 rînduri de picioruşe mici. Festonăm
butonierele, coasem nasturii.
PULOVERUL
Furnituri:
Circa 350 g lînă, andrele nr. 2 ½ .

Mărimea:
Circumferinţa pieptului 98 – 100 cm, lărgimea puloverului 104 cm.

Model:

I. Garnitura de la partea de sus identică cu modelul I al cardiganului.

II. Restul „punct de jerseu”.

Măsura:
30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Începem cu 134 ochiuri. Tricotăm 4 cm cu modelul II. Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri
tricotate pe dos, apoi continuăm încă 4 cm drept înainte. Aici, şi începînd de aici, creştem la
ambele margini, la cîte 3 cm, de 9 ori cîte 1 ochi. Vom avea 152 ochiuri. Continuăm drept înainte,
pînă ce spatele măsoară 36 cm de la linia de jos.

Răscroiala mînecii:
La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori
cîte 1 ochi. Rămîn 118 ochiuri. Tricotăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii, măsurată vertical,
este de 9 ½ cm. Aici şi începînd de aici creştem la fiecare cm, la ambele margini, de 8 ori cîte 1 ochi.
Vom avea 134 ochiuri. Între timp, la 49 cm măsuraţi de jos, continuăm cu modelul II pînă la sfîrşit.

Umărul:
La 53 ½ cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare de 34 ori cîte
2 ochiuri şi cîte 1 ochi, pînă se epuizează toate ochiurile.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 60 cm de la marginea de jos, încheiem la mijloc 20 ochiuri, luăm una din părţi pe o
andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. Scădem umărul mai departe, iar la marginea
de lîngă gît, scădem, la cîte 2 rînduri, la începutul lor, cîte 5 ochiuri pînă se sfîrşesc toate ochiurile.

Faţa:
Începem cu 140 ochiuri cu modelul II. La 4 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. La
8 cm şi începînd de aici la cîte 2 ½ cm creştem, la ambele margini, de 12 ori cîte 1 ochi. Vor fi 164
ochiuri. La 33 cm măsuraţi de jos, tricotăm în locul pensei de la piept, la ambele margini, rînduri
prescurtate; pe faţa lucrului tricotăm 124 ochiuri. Revenim, ridicăm 1 ochi, şi tricotăm 91 ochiuri
pe faţă. Revenim, ridicăm 1 ochi, şi tricotăm 83 ochiuri pe dos. Revenim, ridicăm 1 ochi, şi tricotăm
99 ochiuri pe dos. Revenim ş.a.m.d. Continuăm în felul acesta şi tricotăm fiecare rînd cu cîte 8
ochiuri mai mult, pînă lucrăm din nou cu toate ochiurile. Începînd de aici vom avea două măsuri
diferite. Marginea interioară va fi cu circa 2 cm mai înaltă, cea exterioară cu circa 2 cm mai scurtă.
(Vezi observaţia „de reţinut” din descrierea cardiganului.) Lucrăm drept înainte pînă ce marginea
exterioară este egală cu aceea a spatelui pînă la răscroiala mînecii (36 cm).

Răscroiala mînecii:
La începutul celor 2 rînduri următoare scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 6 ori
cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Rămîn 122 ochiuri.
Între timp la 39 cm măsuraţi în mijloc de la marginea de jos (la 1 cm de la începutul răscroielii
mînecii), tricotăm 6 cm cu modelul I, pe urmă 4 cm cu „punct de jerseu” şi iar cu modelul I pînă la
sfîrşit. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm, măsuraţi vertical, creştem aici şi începînd de aici, la
ambele margini, de 7 ori cîte 1 ochi. Vor fi 136 ochiuri.

Umărul:
Cînd răscroiala mînecii este de 16 ½ cm, măsuraţi vertical, scădem la începutul rîndurilor
următoare, de 4 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri, pînă se epuizează toate ochiurile.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 58 cm măsuraţi în mijloc de la marginea de jos, încheiem 20 ochiuri la mijlocul
lucrului, luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. Scădem mai
departe umărul după indicaţiile date, iar de la marginea interioară de lîngă gît, scădem la cîte 2
rînduri, la începutul rîndului, cîte 3 ochiuri, pînă la sfîrşit.

Mîneca:
Începem cu 96 ochiuri cu modelul II. Scădem la începutul şi sfîrşitul celui de-al 4-lea şi al 8-lea rînd
cîte 1 ochi. Rămîn 92 ochiuri pe andrea. La 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos.
Continuăm şi creştem la cîte 4 rînduri, la ambele margini, de 7 ori cîte 1 ochi. Vor fi 106 ochiuri.
Cînd mîneca măsoară 11 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare de 2
ori cîte 6 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 8 ori cîte 2 ochiuri, * de 6 ori cîte 1 ochi, urmează 2
rînduri fără scăderi. Repetăm de 2 ori de la * . Pe urmă scădem de 18 ori cîte 1 ochi, de 6 ori cîte 2
ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 18 ochiuri. Încheiem.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Acest set de bluză şi cardigan se execută cu un mic guleraş gen „ofiţer”, cu o garnitură orginală. Se
tricotează dintr-o lînă de calitate bună, în culoare pastel.

BLUZA

Furnituri:
Circa 250 g lînă, 1 fermoar, andrele nr. 2 ½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 98 cm.

Model:
I. Manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Clapele se tricotează cu modelul descris la cardigan.

III. Restul în „punct de jerseu”. Punctul de jerseu trebuie să fie lucrat strîns şi foarte uniform.

Măsura:
28 ochiuri şi 41 rînduri = 10 cm din modelul III.

Spatele:
Montăm 120 ochiuri şi tricotăm 3 cm în înălţime în „punct de jerseu”. Urmează un rînd de ochiuri
pe dos (lucrat pe faţa lucrului). Această bandă va forma tivul spatelui pe care îl îndoim pe dosul
bluzei şi îl coasem invizibil de corsaj.
Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la
terminarea tivului, adică de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos (neglijăm tivul). Tricotăm drept 5 cm
în înălţime în „punct de jerseu”, urmează 20 cm în înălţime crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la
2 cm. În total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). Avem 140 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori
cîte 1 ochi. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). Avem 110 ochiuri cu care
continuăm a tricota drept pînă la înălţimea totală de 35 cm. Aici împărţim lucrul pe două andrele,
cîte 55 ochiuri pe o andrea. Lucrăm mai departe prima parte cu 55 ochiuri tricotînd drept la ambele
margini pînă la înălţimea totală de 45 cm.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Din acest punct începem să scădem în acelaşi timp linia umerilor şi răscroiala gîtului astfel: la
marginea exterioară scădem, la începutul rîndurilor, de 5 ori cîte 7 ochiuri, formînd linia umărului,
iar la răscroiala gîtului, scădem, la începutul rînurilor, de 5 ori cîte 4 ochiuri. Continuăm la fel lucrul
pe andreaua următoare, însă inversat.

Faţa:
Se lucrează în acelaşi fel ca spatele, cu deosebirea că avem 4 ochiuri mai mult şi nu formăm fenta
de la spate.

Mînecile:
Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm în “punct de semielastic” o manşetă de 3 cm
înălţime. Continuăm în “punct de jerseu” 5 cm în înălţime, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la
1 cm. În total am crescut 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). Avem 90 ochiuri cu care începem
să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 40
ori cîte 1 ochi, de 6 ori cîte 2 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, iar ultimele 20 ochiuri rămase la
mijlocul andrelei le scădem într-un singur rînd.

Executăm mîneca următoare la fel.

Călcăm aburit, coasem tivurile, încheiem la maşină şi coasem fermoarul la spate. În jurul răscroielii
gîtului ridicăm ochiurile corespunzătoare şi tricotăm în “punct de semielastic” o bentiţă de 2 cm
înălţime. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd, scăzînd pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe
dos.

Montăm cîte 13 ochiuri şi tricotăm două benzi de 10 cm lungime, cu modelul II, formînd clapele.

CARDIGANUL

Furnituri:
Circa 550 g lînă, andrele nr. 2 ½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 98 cm, lungimea 62 cm.

Model:
Bordura feţelor şi manşetele se tricotează cu modelul II, restul cu modelul III în „punct de jerseu”.

Modelul II:
Rîndul 1 (pe dosul lucrului): 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi pe
dos, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos.

Rîndul 2: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, 7 ochiuri
crescute (adică montăm 7 ochiuri pe andrea), 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi
pe faţă.

Rîndul 3: 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 2 ochiuri pe faţă, 8 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe
faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos.

Rîndul 4: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri pe dos, 2 ochiuri lucrate împreună
pe faţă de la dreapta spre stînga, 4 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri lucrate împreună de la stînga spre
dreapta, 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 5: 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 2 ochiuri pe faţă, 6 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe
faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos.

Rîndul 6: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri lucrate împreună
pe faţă de la dreapta spre stînga, 2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri lucrate împreună de la stînga spre
dreapta, 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 7: 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă,
1 ochi pe dos.

Rîndul 8: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri pe dos, 2 ochiuri lucrate împreună
pe faţă de la dreapta spre stînga, 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă, de la stînga spre dreapta, 2
ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 9: 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe
faţă, 1 ochi pe os, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos.

Rîndul 10: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri pe dos, 2 ochiuri lucrate împreună
pe faţă, de la dreapta spre stînga, 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă.

Rîndul 11: repetăm de la rîndul 1.

Spatele:
Montăm 156 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 3 cm înălţime.
Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui. Măsurile
întrebuinţate în text sunt considerate ca începînd de la terminarea tivului, adică de la rîndul de
ochiuri pe dos (neglijînd tivul). Continuăm drept, în „punct de jerseu” 40 cm în înălţime.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori
cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la o margine).
Avem 120 ochiuri cu care tricotăm drept 19 cm în înălţime.

Umărul:
Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 14 ori cîte 5 ochiuri. În total am scăzut 70 ochiuri
(cîte 35 ochiuri la un umăr), iar restul de 50 ochiuri rămase la mijlocul spatelui le scădem într-un
singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 78 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul la fel ca la spate. Continuăm 40 cm înălţime.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor pe această linie o dată 6 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte
2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 20 ochiuri şi au rămas 58 ochiuri cu care tricotăm
19 cm înălţime.

Umărul şi răscroiala mînecii:


Scădem la începutul rîndurilor pe această linie, de 7 ori cîte 5 ochiuri. O dată cu scăderea umărului
formăm şi răscroiala gîtului, scăzînd la începutul rîndurilor, pe această linie, o dată 5 ochiuri, de 3
ori cîte 4 ochiuri şi de 3 ori cîte 2 ochiuri.

Partea stîngă a feţei:


Se lucrează la fel, dar inversat.

Mîneca:
Montăm 80 ochiuri pe andrele şi tricotăm 20 cm înălţime în „punct de jerseu”, crescînd la fiecare
margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine).
Avem 100 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor
următoare, de 2 ori cîte 5 ochiuri, de 50 ori cîte 1 ochi, de 14 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3
ochiuri.

Executăm cealaltă mînecă la fel.

Călcăm aburit, coasem pe dos tivurile şi încheiem la maşină.

Garnitură:
Montăm 11 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm cu modelul II o bandă de lungimea
corespunzătoare marginilor feţelor şi răscroielii gîtului (după ce cardiganul a fost călcat şi încheiat).
La el tricotăm două manşete pentru mîneci. Vă reamintim regula generală că primul ochi din
fiecare rînd se ia nelucrat.
Aceste garnituri nu se calcă. Încheiem şi coasem benzile cap în cap cu marginile feţelor şi mînecilor.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Se tricotează în două culori într-un model tweed. Fusta este dreaptă şi strîmtă, jacheta gen „sac”
are o garnitură de benzi uni.
Furnituri:
Circa 550 g lînă de culoare deschisă şi 600 g lînă de culoare închisă, andrele nr. 2 şi 2 ½, patru
nasturi mai mari şi 6 nasturi mai mici, un fermoar, rejansă.

Mărimea:
Lărgimea jachetei închisă la nasturi circa 106 cm, lungimea la mijlocul spatelui, fără banda de la gît,

64 cm. Lungimea fustei 70 cm.

Model:
I. Tivurile de jos se lucrează în „punct de jerseu”.

II. Descrierea benzilor de la feţele şi buzunarele jachetei este dată în text.

III. Restul se tricotează astfel: numărul ochiurilor trebuie să fie divizibil cu 4, plus 2 ochiuri pentru
începutul şi sfîrşitul rîndului. Pregătim o bucată de 26 ochiuri pentru a învăţa modelul.

Rîndul 1: (închis) * 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi pe dos, ridicăm 1 ochi, firul este în faţa ochiului ridicat.
Aşezăm firul înapoi, spre dos. Repetăm de la * .

Rîndul 2: (închis) * 1 ochi pe dos, ridicăm 1 ochi, firul este în faţa ochiului ridicat, aşezăm firul
înapoi, spre dosul lucrului, 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * .

Rîndul 3: (deschis), ca rîndul 2.

Rîndul 4: (deschis), ca rîndul 1.

Repetăm aceste 4 rînduri.

Măsura:
34 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm din modelul III.

JACHETA

Spatele:
Începem cu 172 ochiuri, cu firul de culoare închisă, pe andrele nr. 2. Tricotăm 3 cm cu modelul I. În
locul ultimului rînd pe dos, tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă (marginea tivului) şi continuăm pe
andrele nr. 2 ½ cu modelul III. Tricotăm 9 cm de la tiv drept înainte: aici, şi începînd de aici, creştem
la cîte 4 ½ cm, la ambele margini, de 7 ori cîte 1 ochi. Vor fi 186 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Cînd spatele măsoară 39 cm de la tiv, scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 9
ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 16 ori cîte 1 ochi. Rămîn 144 ochiuri. Continuăm drept înainte
pînă ce răscroiala mînecii are, pe verticală, 11 cm. Aici, şi începînd de aici, creştem la cîte 2 cm, la
ambele margini, de 4 ori cîte 1 ochi. Vor fi 152 ochiuri.

Umărul şi răscroiala mînecii:


La 58 cm de la tiv scădem, la începutul rîndurilor următoare, de 14 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2
ochiuri, pînă la sfîrşit. Între timp, la 64 cm de la tiv încheiem la mijlocul rîndului 14 ochiuri, luăm
una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucaţi separat. Continuăm să scădem
pentru umăr după indicaţiile de mai sus, iar la marginea interioară, la gît, scădem la cîte 2 rînduri,
de 3 ori cîte 4 ochiuri şi de 3 ori cîte 3 ochiuri pînă se epuizează toate ochiurile.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 90 ochiuri pe andrele nr. 2 cu firul de culoare închisă. Tricotăm 3 cm cu modelul I. În
locul ultimului rînd pe dos, tricotăm un rînd pe faţă. Continuăm cu modelul III, cu andrele nr. 2 ½.
Marginea dreaptă (cea interioară) continuă drept înainte, dar la 5 cm măsuraţi de la tiv formăm aici
prima butonieră. Tricotăm 5 ochiuri de la începutul rîndului şi cu 7 ochiuri facem butoniera. Restul
butonierelor, în total 4, vin la cîte 10 cm una de alta. La marginea stîngă (cea exterioară) creştem la
9 cm de la tiv şi începînd de aici la cîte 3 cm, de 10 ori cîte 1 ochi. Vot fi 100 ochiuri.

Buzunarul:
Între timp, la 12 cm de la tiv, tricotăm următorul rînd pe faţa lucrului astfel: tricotăm 28 ochiuri de
la margine, următoarele 48 ochiuri le trecem pe o andrea de rezervă, pe urmă tricotăm restul
ochiurilor de pe andrea. Lăsăm lucrul de o parte. Cu alte andrele începem 50 ochiuri pentru
căptuşeala buzunarului şi tricotăm 9 cm cu modelul III. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte
1 ochi. Lăsăm de o parte. Continuăm faţa: pe dosul lucrului tricotăm ochiurile rămase la sfîrşitul
andrelei, pe urmă în locul ochiurilor buzunarului tricotăm ochiurile căptuşelii şi sfîrşim cu cele 28
ochiuri rămase pe andrea. (Atenţie la continuitatea modelului!) Ochiurile buzunarului rămîn mai
departe pe andreaua de rezervă. Continuăm după instrucţiunile date.

Răscroiala mînecii şi a gîtului:


Cînd marginea interioară este de 39 cm măsuraţi de jos, scădem aici, şi începînd de aici la cîte 1
cm, mereu cîte 1 ochi pînă la sfîrşit. Între timp, la 39 cm de la tiv, scădem la marginea exterioară,
mereu la cîte 2 rînduri, o dată 10 ochiuri, o dată 3 ochiuri, de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1
ochi. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm, măsuraţi vertical, creştem aici, şi începînd de aici la cîte
1 cm, de 9 ori cîte 1 ochi.

Umărul:
Cînd răscroiala mînecii este de 19 cm, măsuraţi vertical, formăm umărul, scăzînd ochiurile ca la
spate.

Mîneca stîngă:
Începem cu 94 ochiuri, în culoare închisă, cu andrele nr. 2. Tricotăm un tiv la fel ca la primele
bucăţi, pe urmă continuăm cu andrele nr. 2 ½, cu modelul III. La 3 cm de la tiv, şi aici mereu la cîte
2 cm, creştem la ambele margini de 20 ori cîte 1 ochi. Vor fi 134 ochiuri. Cînd mîneca este de 41 cm
de la tiv, sau altă măsură necesară antebraţului, scădem la începutul rîndurilor următoare, o dată 4
ochiuri, o dată 10 ochiuri, de 26 ori cîte 1 ochi, * urmează 2 rînduri fără scăderi, pe urmă scădem
de 6 ori cîte 1 ochi. Repetăm încă de 2 ori de la * . Tricotăm 2 rînduri fără scăderi, pe urmă scădem
de 16 ori cîte 1 ochi, de 10 ori cîte 2 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. Rămîn
26 ochiuri. Încheiem.

Mîneca dreaptă:
Se tricotează invers.

Ochiurile buzunarului le luăm pe andreaua de rezervă şi tricotăm cu firul de culoare închisă 4 cm în


„punct de jerseu”, luînd dosul lucrului drept faţă. Încheiem. Sucim bucata tricotată în formă de
rulou şi o prindem de interiorul feţei. Cele două margini înguste le prindem cu puncte invizibile de
faţă. La el prindem şi cele trei margini libere ale căptuşelii buzunarului. Călcăm bucăţile tricotate şi
le montăm. Îndoim tivurile de jos şi le fixăm cu puncte invizibile. La marginile interioare ale feţelor
şi în continuare la gît, ridicăm ochiurile pe mai multe andrele lungi şi lucrînd rîndurile dus-întors
tricotăm 6 cm în „punct de jerseu”, luînd dosul lucrului drept faţă. Ridicăm ochiuri îndeajuns
pentru ca feţele să nu se încreţească. După ce am încheiat banda, o rulăm spre interior şi o
coasem. Festonăm butonierele, coasem nasturii mari pe feţe şi cîte 3 nasturi mici pe mîneci.

FUSTA

Faţa fustei:
Începem cu 166 ochiuri pe andrele nr. 2. Din lînă de culoare închisă tricotăm 3 cm cu modelul I. În
locul ultimului rînd pe dos tricotăm 1 rînd de ochiuri pe faţă. Continuăm cu andrele nr. 2 ½ cu
modelul III. Tricotăm drept înainte pînă avem 45 cm de la tiv. Aici, şi începînd de aici, scădem la cîte
8 rînduri, la începutul şi sfîrşitul lor, de 7 ori cîte 1 ochi (152 ochiuri), pe urmă la cîte 4 rînduri de 15
ori cîte 1 ochi. Rămîn 122 ochiuri. Cînd fusta măsoară 70 cm de la tiv, încheiem (dacă voim o fustă
mai lungă sau mai scurtă, schimbăm lungimea părţii tricotate drept).
Spatele fustei:
Începem cu 240 ochiuri, pe andrele nr. 2 cu lînă de culoare închisă. Tricotăm tivul de 3 cm şi
continuăm cu modelul III pe andrele nr. 2 ½. La 26 cm de la tiv încheiem 74 ochiuri la mijlocul
rîndului, pe urmă continuăm lucrul, luînd pe o singură andrea cele 166 ochiuri rămase. La 45 cm de
la tiv continuăm ca la faţa fustei.
Îndoim bucata scăzută de la spate şi o însăilăm, pe urmă călcăm atît faţa cît şi spatelui fustei şi o
montăm. Tivul de jos îl îndoim şi îl prindem cu puncte invizibile. Fixăm partea de sus a fustei de
rejansă şi în cusătura din stînga aşezăm fermoarul. La marginea de sus a cutei îndoite de la spate,
coasem o fîşie de mătase lată de 11 cm, pe care o prindem de rejansă şi care va susţine cuta fustei.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Furnituri:
Circa 400 g lînă, andrele nr. 2 ½, rejansă, fermoar.
Mărimea:
Grosimea taliei 72 cm; grosimea peste şolduri 108 cm, lungimea fustei 72 cm.

Model:
I. Pentru executarea acestui model avem nevoie de un număr de ochiuri divizibil cu 2.

Rîndul 1 (pe faţa lucrului): ochiul al 2-lea se lucrează pe faţă luat din dos, apoi lucrăm ochiul 1 pe
faţă luat din faţă şi lăsăm pe faţă ochiul 4 (luat din dos), apoi ochiul 3 lucrat pe faţă (luat din faţă) şi
lăsăm ambele ochiuri de pe andrea ş.a.m.d.

Rîndul 2: (pe dosul lucrului) şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează pe dos.

Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: se lucrează la fel cu rîndul 1, avînd grijă ca la fiecare rînd să
deplasăm modelul cu un ochi spre stînga.

Măsura:
34 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul I.

Tricotăm fusta din două bucăţi identice.

Montăm 160 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm o bucată de 5 cm înălţime în „punct de jerseu”;
urmează 1 rînd de ochiuri lucrate pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul fustei. Măsurile
întrebuinţate în text vor fi considerate încpînd de la terminarea tivului, respectiv de la rîndul de
ochiuri lucrate pe dos.
Continuăm a tricota drept 52 cm, în înălţime cu modelul nr. I şi din acest punct începem să scădem
pentru a forma linia şoldurilor astfel: tricotăm 20 cm în înălţime scăzînd 1 ochi la 1 cm, la fiecare
margine a lucrului.
Am scăzut în total 40 ochiuri şi au mai rămas 120 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd.

Executăm partea a doua la fel.

Încheiem fusta prin cusături invizibile pe dosul lucrului, coasem rejansa şi montăm fermoarul în
partea stîngă a fustei. Călcăm aburit şi coasem tivul prin cusături în punct invizibil pe dosul fustei.
Pentru a evita deformarea fustei, dublăm partea superioară (din talie şi pînă dedesubtul liniei
şoldurilor) cu o căptuşeală dintr-o ţesătură de mătase.

TAIORUL

Furnituri:
Aproximativ 450 g lînă, 1 nasture, andrele nr. 2 şi 2 ½.

Mărimea:
Grosimea bustului aproximativ 100 cm; lungimea 63 cm.

Model:

II. Tivurile se lucrează în „punct de jerseu”, restul îl vom tricota cu modelul nr. I după descrierea
dată la fustă.

Spatele:
Montăm 160 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu” o bucată de 3 cm înălţime;
urmează un rînd de ochiuri lucrate pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui. Măsurile
întrebuinţate în text vor fi considerate de la terminaerea tivului, respectiv de la rîndul de ochiuri
lucrate pe dos. Continuăm a tricota 6 cm în înălţime cu modelul nr. I şi începem să scădem pentru a
forma linia şoldurilor astfel: tricotăm o bucată de 10 cm înălţime scăzînd la fiecare margine a
lucrului cîte 1 ochi la 1 cm. În total am scăzut 20 ochiuri. Avem 140 ochiuri şi 16 cm înălţime totală.
Urmează 3 cm în înălţime drept, cu andrele nr. 2, pentru a marca linia taliei şi continuăm a tricota
din nou cu andrele nr. 2 ½ o bucată de 20 cm înălţime crescînd pe linia subraţului la fiecare
margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am cresscut 20 ochiuri. Avem 160 ochiuri şi o înălţime totală de
39 cm.
Răscroiala mînecii:

Scădem la începutul primelor 2 rînduri cîte 8 ochiuri, apoi în continuare scădem de 2 ori cîte 3
ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Am scăzut în total 32 ochiuri şi au mai rămas
128 ochiuri cu care continuăm să tricotăm drept, 7 cm înălţime. Începînd din acest punct creştem
la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm (de 5 ori). Avem 138 ochiuri. La înălţimea totală de
59 cm, începem să formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 4 ori cîte
8 ochiuri şi de 10 ori cîte 6 ochiuri.
Au rămas 46 ochiuri la mijlocul spatelui cu care continuăm să tricotăm drept în „punct de jerseu”, 3
cm în înălţime pentru a forma tivul spatelui şi încheiem.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” un tiv de 3 cm, la fel ca
şi pentru spate. Continuăm cu modelul I astfel: la marginea exterioară a feţei tricotăm drept 6 cm
în înălţime drept, pe linia A – B, iar pe linia şoldurilor scădem cîte 1 ochi la 1 cm. În total am scăzut
10 ochiuri. Avem 76 ochiuri cu care tricotăm drept 3 cm în înălţime cu andrele nr. 2 avînd grijă ca la
jumătatea acestei benţi care marchează linia taliei, respectiv la 1 ½ cm înălţime, tricotată cu
andrele nr. 2, să formăm o butonieră din 4 ochiuri la 2 cm distanţă de la marginea interioară a
feţei.

Continuăm cu andrele nr. 2 ½ tricotînd 20 cm în înălţime astfel: pe linia subraţului creştem cîte 1
ochi la 2 cm, iar la marginea inerioară a feţei (pe linia B – C) scădem cîte 1 ochi la 5 cm. Avem 82
ochiuri. Începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie 8, 3, 2 şi de 3 ori
cîte 1 ochi. În total am scăzut 16 ochiuri. Avem 66 ochiuri. Pe linia răscroileii mînecii, continuăm a
tricota drept 7 cm în înălţime, iar pe linia B – C, scădem cîte 1 ochi la 3 cm. Din acest punct
începem să creştem pe linia răscroielii mînecii, cîte 1 ochi la 2 cm. Avem 64 ochiuri. Începem să
formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie de 2 ori cîte 8 ochiuri şi de 5
ori cîte 6 ochiuri, iar la marginea interioară a feţei, pentru a forma răscroiala rotunjită a reverului
vom scădea la începutul rîndurilor, de 6 ori cîte 3 ochiuri.

Executăm partea stîngă la fel, dar inversat şi fără butonieră. După ce am călcat aburit faţa, vom
ridica pe andrele ochiurile corespunzătoare, începînd de la terminarea tivului de jos, şi pînă la
punctul C şi tricotăm în „punct de jerseu” un tiv de 5 cm înălţime, pe care îl îndoim pe dosul
lucrului şi îl coasem în punct invizibil. Avem grijă ca în dreptul butonierei de pe corsaj să formăm
butoniera corespunzătoare pe tiv.

Mîneca:
Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm un tiv de 3 cm înălţime, la el ca şi pentru spate.
Continuăm a tricota 34 cm în înălţime cu modelul nr. I, crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1
ochi la 2 cm. În total am crescut 34 ochiuri (cîte 17 ochiuri la fiecare margine). Avem 124 ochiuri cu
care începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6
ochiuri, de 2 ori cîte 4 ochiuri, de 10 ori cîte 2 ochiuri, de 40 ori cîte 1 ochi, de 6 ori cîte 2 ochiuri şi
de 2 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 26 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd.

Executăm mîneca următoare la fel.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Matha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Rochie tinerească, cu fusta largă, compusă din 12 clini, care formează cute necălcate. Corsajul este
ajustat şi are mîneci raglan trei sferturi. Banta lată a butonierelor şi nasturilor se lucrează în
continuare cu banta care înconjoară decolteul.
Furnituri:
Circa 600 g lînă, andrele nr. 2 ½ şi 3, o croşetă, 5 nasturi, circa 80 cm panglică lată de 4 cm pentru
dublura cordonului, rejansă, fermoar, o cataramă.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 90 – 92 cm. Lungimea fustei 68 cm.

Model:
I. Tivul de jos al fustei, banta pentru butoniere şi nasturi, cît şi banta de la gît, tivul mînecilor şi
cordonul se lucrează în „punct de orez”.

Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, alternînd pînă la sfîrşitul rîndului.

Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe faţă, deasupra celui
pe dos, tricotăm 1 ochi pe dos.

Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe dos, deasupra celui
pe dos tricotăm 1 ochi pe faţă. Rîndurile 2 şi 3 se repetă.

II. Restul se lucrează în felul următor:


Rîndul 1: (pe faţa lucrului) pe dos.

Rîndul 2: pe faţă.

Rîndul 3: 7 ochiuri pe dos. * ochiul următor se tricotează de 3 ori: o dată pe faţă, pe urmă pe dos şi
iar pe faţă şi abia acum dăm drumul ochiului de pe andreaua stîngă. Urmează 7 ochiui pe dos.
Repetăm de la * .

Rîndul 4: * 7 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri pe dos. Repetăm de la * .

Rîndul 5: 7 ochiuri pe dos, * 3 ochiuri pe faţă, 7 ochiuri pe dos. Repoetăm de la * .

Rîndul 6: ca rîndul 4.

Rîndul 7: ca rîndul 5.

Rîndul 8: * 7 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri se tricotează împreună pe dos. Repetăm de la * .

Rîndul 9: pe dos.

Rîndul 10: pe faţă.

Rîndul 11: 3 ochiuri pe dos, * următorul ochi se tricotează de 3 ori, pe faţă, pe dos, iar pe faţă, ca în
rîndul 3. Urmează 7 ochiuri pe dos. Repetăm de la * .

Rîndul 12: * 7 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri pe dos. Repetăm de la * .

Rîndul 13: 3 ochiuri pe dos, * 3 ochiuri pe faţă. 7 ochiuri pe dos. Repetăm de la * .

Rîndul 14 ca rîndul 12.

Rîndul 15 ca rîndul 13.

Rîndul 16: * 7 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri se tricotează împreună pe dos. Repetăm de la * . Aceste 16
rînduri dau modelul. (Atenţie la scăderi! Cele 3 ochiuri ale bobiţei se consideră drept un singur
ochi.)

Măsura:
30 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II.

Clinul fustei:
(De 12 ori) Începem cu 81 ochiuri pe andrele nr. 3. Tricotăm 10 cm cu modelul I drept înainte. În
locul ultimului rînd din model, tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă, pe urmă
continuăm cu modelul

II. Continuăm drept încă 5 cm. Aici, şi începînd de aici, scădem la cîte 2 ½ cm, la ambele margini, de
20 ori cîte 1 ochi. Rămîn 41 ochiuri. Cînd clinul măsoară 68 cm de la marginea de jos, sau altă
măsură necesară, încheiem (dacă dorim fusta mai lungă sau mai scurtă, schimbăm măsurile părţii
de jos lucrată drept).

Spatele corsajului:
Începem cu 113 ochiuri pe andrele nr. 3, cu modelul II. Tricotăm 4 cm drept înainte. Aici, şi
începînd de aici, creştem la ambele margini, de 12 ori cîte 1 ochi. Vor fi 137 ochiuri. Continuăm
drept înainte, pînă avem 21 cm de jos.

Răscroiala mînecii raglan:


La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 9 ochiuri * tricotăm 2 rînduri fără scăderi, pe
urmă scădem de 12 ori cîte 1 ochi. Repetăm de 3 ori de la * .

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 32 cm măsuraţi de jos, încheiem la mijloc 29 ochiuri, luăm una din părţi pe o andrea
de rezervă şi tricotăm cele două bucăţi separat. La marginea exterioară scădem mai departe cîte 1
ochi, la marginea interioară, la gît, scădem cîte 4 ochiuri la cîte 2 rînduri, pînă se termină toate
ochiurile.

Partea dreaptă a corsajului:


Începem cu 65 ochiuri pe andrele nr. 3. La marginea dreaptă (cea interioară) tricotăm 14 ochiuri cu
modelul I pînă la sfîrşit. La marginea stîngă creştem, începînd de la 4 cm, la cîte 1 cm, de 12 ori cîte
1 ochi. Vor fi 77 ochiuri. Între timp, la 5 cm măsuraţi de jos şi pe urmă mereu la cîte 6 cm, formăm
4 butoniere la marginea interioară. Tricotăm 5 ochiuri de la margine şi din 4 ochiuri facem
butoniera.

Răscroiala mînecii raglan:


La aceeaşi înălţime cu spatele, scădem la marginea exterioară, în rîndul următor, 9 ochiuri, *
tricotăm 2 rînduri fără scăderi, scădem la cîte 2 rînduri de 6 ori cîte 1 ochi. Repetăm încă de 3 ori
de la * .

Răscroiala gîtului:
Între timp, cînd marginea interioară este de 26 cm, luăm cele 14 ochiuri în „punct de orez lungit”
pe o andrea de rezervă (preferabil pe un ac mare de siguranţă), pe urmă scădem la cîte 2 rînduri de
2 ori cîte 3 ochiuri, de 8 ori cîte 2 ochiuri şi cîte 1 ochi pînă se epuizează toate ochiurile.

Mîneca:
Începem cu 69 ochiuri pe andrele nr. 2 ½. Tricotăm 5 cm cu modelul I, pe urmă continuăm cu
andrele nr. 3 şi modelul II. În al treilea rînd al modelului tricotăm după ochiul începător şi înaintea
ochiului care încheie rîndul, în locul celor 7 ochiuri pe dos, numai 5 ochiuri pe dos. Continuăm 6 cm
drept înainte. Începînd de aici creştem mereu la cîte 4 rînduri, la începutul şi la sfîrşitul lor, de 17
ori cîte 1 ochi. Vor fi 105 ochiuri. Cînd mîneca măsoară 31 cm de jos, sau altă măsură necesară
antebraţului, scădem la începutul celor 2 rînduri următoare, cîte 9 ochiuri, * urmează 2 rînduri fără
scăderi, pe urmă scădem la începutul fiecărui rînd de 12 ori cîte 1 ochi. Repetăm de 3 ori de la * .
Rămîn 39 ochiuri. Pe acestea le trecem pe o andrea de rezervă.
Aburim părţile tricotate. (Banta de la marginea de jos a mînecilor nu se abureşte). Montăm părţile
raglanului. Ridicăm ochiurile în jurul decolteului pe andrele nr. 2 ½ în felul următor: luăm 14 ochiuri
de pe andreaua de rezervă de la faţa dreaptă a corsajului, ridicăm în continuare 31 ochiuri de la
partea dreaptă a gîtului, 39 ochiuri de la mîneca dreaptă, 65 ochiuri din răscroiala pentru gît a
spatelui, 39 ochiuri de la mîneca stîngă, 31 ochiuri de pe partea stîngă a gîtului şi 14 ochiuri de pe
andreaua de rezervă a feţei stîngi (233 ochiuri).

Tricotînd rîndurile dus-întors, lucrăm 3 cm cu modelul I. Aici formăm a 5-a butonieră în aceeaşi
linie cu primele patru. În rîndul următor, tricotăm 18 ochiuri de la margine, * cele 2 ochiuri
următoare le lucrăm împreună, tricotăm apoi 6 ochiuri. Repetăm de la * . Sfîrşim rîndul. În rîndul
următor repetăm scăderile, acum însă tricotăm numaă cîte 5 ochiuri după cele lucrate împreună.
Scădem iar de 25 ori. Rămîn 183 ochiuri. Încheiem.

Împreunăm clinurile fustei, călcăm pe vîrf cusăturile interioare şi coasem fusta pe rejansă, aşezînd
cutele. Coasem şi părţile laterale ale corsajului, pe urmă îl împreunăm cu fusta. Feţele corsajului
trebuie să se petreacă de 4 cm. În cusătura din stînga aşezăm un fermoar. Înconjurăm decolteul cu
rînduri de picioruşe scurte. Coasem nasturii.

Cordonul:
Începem cu 14 ochiuri pe andrele nr. 2 ½. Tricotăm cu 6 cm mai mult decît măsura taliei. Căptuşim
cordonul cu panglică. Coasem o cataramă cumpărată de gata. Putem însă să şi legăm cordonul cu o
fundă, în acest caz îl începem numai pe 12 ochiuri şi-l facem lung de 150 cm. Acest cordon nu
trebuie căptuşit.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Prima îmbrăcăminte importantă a copilului. Pentru băietaşi o tricotăm într-un model pepit în bleu
cu alb, iar pentru fetiţe, roz cu alb.

Furnituri:
Circa 120 g lînă albă, şi circa 100 g lînă colorată, mijlocie, andrele nr. 2 ½ şi 3, şi 5 nasturi.

Mărimea:
Lărgimea hăinuţei încheiată la nasturi circa 76 cm, lungimea la mijlocul spatelui, fără guler, 30 cm
(pentru copii de 1 an).

Model:
I. Gulerul, tivurile şi partea de sus a bonetei se lucrează în „punct leneş”.

II. Restul se lucrează astfel: tricotăm un rînd pe faţă, baza.

Rîndul 1: (bleu) pe faţa lucrului: ochiul începător, * 1 ochi pe faţă, ridicăm 1 ochi luîndu-l din
spatele andrelei (firul este în spatele andrelei). Repetăm de la * .

Rîndul 2: (bleu) pe faţă.

Rîndul 3: (alb) ochiul începător, * ridicăm 1 ochi, ca rîndul întîi, urmează 1 ochi pe faţă. Repetăm de
la * .

Rîndul 4: (alb) pe faţă. Repetăm aceste 4 rînduri.

Măsura:
28 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm, cu modelul II, lucrat cu andrele nr. 3.

Spatele:
Începem cu 80 ochiuri, pe andrele nr. 3. Tricotăm 14 cm cu modelul II.

Răscroiala mînecii:
La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Rămîn 66
ochiuri.

Umărul:
Cînd spatele este de 25 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare de 14
ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 20 ochiuri la mijloc. Încheiem.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 44 ochiuri pe andrele nr. 3. Tricotăm 14 cm cu modelul II.

Răscroiala mînecii:
La începutul rîndului următor scădem la marginea stîngă (exterioară) 3 ochiuri, pe urmă la cîte 2
rînduri de 6 ori cîte 1 ochi. Rămîn 35 ochiuri. Marginea interioară urmează drept înainte.

Răscroiala gîtului:
La 23 cm măsuraţi de la marginea de jos scădem la marginea interioară, la cîte 2 rînduri, de 3 ori
cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Apoi urmăm drept înainte.

Umărul:
Între timp, cînd lucrul are 25 cm de la marginea de jos, formăm umărul, scăzînd la marginea
exterioară cîte 3 ochiuri.

Partea stîngă a feţei se tricotează în sens opus.

Mîneca:
Începem cu 46 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ cu lînă albă, şi tricotăm 2 cm cu modelul I. Continuăm cu
andrele nr. 3, cu modelul II. Creştem mereu la cîte 2 ¼ cm, la ambele margini ale mînecii, de 6 ori
cîte 1 ochi. Vor fi 58 ochiuri. La 17 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor
următoare: de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri, de 12 ori cîte 1 ochi, * tricotăm 2 rînduri
fără scăderi, pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. Repetăm încă de 2 ori de la * . Mai scădem de 6
ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 12 ochiuri. Încheiem.

Călcăm părţile tricotate, le asamblăm. La marginea interioară ridicăm 64 ochiuri, începînd de la gît,
pe andrele nr. 2 ½. Pe altă andrea ridicăm 164 ochiuri de la marginea de jos. În sfîrşit, pe o a treia
andrea ridicăm 64 ochiuri de la marginea dreaptă, începînd de la colţul de jos. Tricotăm rîndurile
dus – întors, facem o bordură de 2 cm cu modelul I în culoare albă. La întîlnirea andrelelor creştem
în fiecare rînd cîăte 1 ochi pentru ca să se aşeze frumos colţurile. Între timp, la lăţimea de 1 cm,
facem 5 butoniere orizontale, împărţite la distanţe egale (în partea stîngă pentru băieţi, în partea
dreaptă pentru fetiţe).

Gulerul:
După ce am tricotat bordurile, ridicăm şi ochiurile din răscroiala gîtului la cîte 1 cm de la marginea
feţelor şi tricotăm 3 cm drept înainte, cu lînă albă, cu modelul I. Urmează încă 2 cm, tricotînd în
fiecare al 3-lea şi 4-lea ochi împreună pe faţă. Cînd gulerul este gata, rotunjim colţurile cu ajutorul
unui fier de călcat nu prea încins.

Boneţica:
Începem cu 98 ochiuri pe andrele nr. 3, cu modelul II. Tricotăm 7 cm, pe urmă continuăm cu
andrele nr. 2 ½, cu lînă albă şi tricotăm 12 cm cu modelul I. Scădem în ultimele 2 rînduri cîte 1 ochi,
pe urmă împărţim ochiurile pe 4 andrele (cîte 24 ochiuri pe andrea). Coasem pe doul lucrului cele
două margini înguste ale bucăţii cu model, în lăţime de 2 ochiuri şi continuăm cu lucrul în cerc, cu
ochiuri pe faţă. Scădem la începutul şi la mijlocul fiecărei andrele, deci în 8 locuri, cîte 1 ochi la 2
rînduri, pînă rămîn 16 ochiuri. Rupem firul, îl introducem într-un ac de brodat şi strîngînd ochiurile
pe dosul lucrului, îl întărim.

Clapele pentru urechi:


(2 buc.) Începem cu 7 ochiuri, pe andrele nr. 2 ½. Tricotăm în „punct leneş”. Creştem la începutul
fiecărui rînd cîte 1 ochi, pînă vor fi 17 ochiuri. La 8 cm de jos încheiem.

Răsfrîngem bordura cu model, coasem clapele de ambele părţi. Pregătim două şnururi de cîte 25
cm, pe care le coasem de clape. Pentru vîrf facem un pampon mare, iar pentru capătul şnururilor,
două pampoane mai mici. Pamponul se face astfel: tăiem din carton tare 2 rotocoale atît de mari
cît dorim să fie pamponul (adică ceva mai mari). La mijloc facem 2 găuri rotunde, de circa 1 ½ cm
diametru. Prindem cele 2 rotocoale şi le surfilăm des cu firul de lînă, pînă se umple mijlocul găurit.
Apoi tăiem firele, intrînd cu vîrful foarfecii între cele două rotocoale de carton. Desfacem firele cu
îngrijire şi le înfăşurăm strîns cu un fir de lînă. După ce l-am întărit bine, scoatem cartonul şi
tundem pamponul cu foarfeca, dîndu-i o formă frumoasă rotundă.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

P.S. Eu am tricotat hăinuţa, vezi poza, dar am mai schimbat culorile pentru un model variat.
E uşor de lucrat. Boneţica nu am făcut-o pentru că, fiind hăinuţă pentru fetiţă, am preferat să
croşetez o pălăriuţă. Spor!

Rochie închisă cu nasturi pînă jos, tricotată cu model în puncte colorate şi cu bordură uni. Mîneci
trei-sferturi şi cordon de piele. Tipar drept.

Furnituri:
Circa 660 g lînă în culoarea de fond (F) şi circa 200 g într-o culoare contrastantă (C). Andrele nr. 2 şi
2 ½, 4 andrele nr. 2 de împletit ciorapi, 7 nasturi, circa 30 cm mătase subţire pentru dublura
feţelor, cordon de piele.

Mărimea:
Lărgimea rochiei închisă la nasturi 108 cm, lungimea 105 cm măsuraţi la mijlocul spatelui (se
potriveşte unei persoane cu circumferinţa pieptului de 94 – 96 cm).

Model:
I. Tivul de jos se tricotează în „punct de jerseu”.

II. Bordura feţelor şi mînecilor „punct de jerseu” luînd dosul lucrului drept faţă.

III. Restul se tricotează astfel:

Rîndul 1: (F) pe faţă.

Rîndul 2: (F) pe dos.

Rîndul 3: (F) pe faţă.

Rîndul 4: (F) pe dos.

Rîndul 5: (C) * ridicăm 4 ochiuri, luîndu-le din spatele andrelei, firul rămîne în spatele andrelei,
urmează 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * .

Rîndul 6: (C) cele 2 ochiuri tricotate se lucrează pe faţă, ochiurile ridicate se ridică din nou, dar firul
rămîne în faţa andrelelor (tot pe dosul lucrului).

Rîndul 7: (F) pe faţă.

Rîndul 8: (F) pe dos.

Rîndul 9: (F) pe faţă.

Rîndul 10: (F) pe dos.

Rîndul 11: (C) ridicăm 1 ochi, firul rămîne în spatele andrelei, * 2 ochiuri pe faţă, ridicăm 4 ochiuri
ca în rîndul 5. Repetăm de la * .

Rîndul 12: (C) ca rîndul 6. Aceste 12 rînduri se repetă.

Măsura:
32 ochiuri şi 58 rînduri = 10 cm din modelul III.

Spatele:
Începem partea de jos a fustei pe două bucăţi. Tricotăm întîi partea din dreapta. Începem cu 82
ochiuri pe andrele nr. 2 ½. Tricotăm 5 cm cu modelul I. În locul ultimului rînd pe dos, tricotăm un
rînd de ochiuri pe faţă. În acest rînd adăugăm la marginea dreaptă 13 ochiuri. Vor fi 95 ochiuri. În
rîndul următor fără soţ tricotăm 88 ochiuri cu modelul III, ridicăm 1 ochi, pe urmă tricotăm din nou
cu modelul III pînă la sfîrşitul andrelei. Acest al 89-lea ochi se ridică şi mai departe în rîndurile fără
soţ; în cele cu soţ se tricotează. La 30 cm măsuraţi de jos, scădem la începutul rîndurilor lucrate pe
dos, 7 ochiuri, sfîrşim rîndul şi lăsăm lucrul de o parte. Cu alte andrele începem 120 ochiuri pentru
partea stîngă a fustei şi tricotăm 5 cm în „punct de jerseu”. În locul ultimului rînd pe dos, tricotăm
un rînd de ochiuri pe faţă, pe urmă continuăm cu modelul III. Tricotăm drept înainte pînă avem 30
cm măsuraţi de jos. Sfîrşind cu un rînd de ochiuri pe dos, lăsăm lucrul de o parte. Continuăm partea
din dreapta. Tricotăm pe faţa lucrului, 55 ochiuri, restul de 33 ochiuri se tricotează deodată cu
primele 33 ochiuri ale părţii din stînga (aşezăm cele două andrele una lîngă alta. Împungem în
primul ochi de pe andreaua din faţă, pe urmă în primul ochi de pe andreaua din spate, scoatem
firul prin ambele ochiuri şi dăm drumul celor două ochiuri de pe ambele andrele din stînga). În
continuare tricotăm restul ochiurilor de pe andreaua din stînga. Vot fi 175 ochiuri. Continuăm

drept înainte pînă ce lucrul măsoară 88 cm de jos.

Răscroiala mînecii:
La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 20 ori
cîte 1 ochi. Rămîn 132 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm măsuraţi vertical, creştem aici,
şi începînd de aici la cîte 2 cm, în ambele laturi, de 5 ori cîte 1 ochi. Vor fi 142 ochiuri.

Umărul:
La 102 cm măsuraţi de la tiv, scădem la începutul rîndurilor următoare, de 6 ori cîte 4 ochiuri şi de
12 ori cîte 3 ochiuri, la ambele margini.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 105 cm măsuraţi de la tiv, încheiem la mijloc 10 ochiuri, luăm una din părţi pe o
andrea de rezervă şi sfîrşim fiecare bucată separat. Scădem umărul după indicaţiile de mai sus, iar
la marginea de lîngă gît scădem la cîte 2 rînduri, cîte 3 ochiuri, pînă se epuizează toate ochiurile.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 98 ochiuri pe andrele nr. 2 ½. Tricotăm 5 cm cu modelul I. În locul ultimului rînd pe
dos, tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. Continuăm cu modelul III drept înainte. La 14 cm de la tiv
formăm prima butonieră. Tricotăm 6 ochiuri de la margine şi din 6 ochiuri facem butoniera. Restul
butonierelor, 7 în total, vor fi la 11 cm una de alta. La 80 cm de la tiv, lucrăm, în locul pensei de la
piept, cu rînduri prescurtate: pe faţa lucrului tricotăm la începutul rîndului atîtea ochiuri încît să
rămînă 40 ochiuri pe andreaua stîngă. Întoarcem, ridicăm 1 ochi, continuăm rîndul pînă la sfîrşit. În
rîndul următor tricotăm atîtea ochiuri încît să rămînă 35 ochiuri pe andreaua stîngă. Întoarcem,
ridicăm 1 ochi, sfîrşim rîndul. În rîndul următor tricotăm atîtea ochiuri încît să rămînă 30 ochiuri pe
andreaua stîngă ş.a.m.d. Continuăm în felul acesta, tricotînd în fiecare rînd cu 5 ochiuri mai mult,
pînă cînd lucrăm din nou cu toate ochiurile rîndului.

Răscroiala gîtului:
Între timp, cînd marginea interioară măsoară 85 cm de jos, scădem aici, şi începînd de aici, cîte 1
ochi la fiecare 1 cm, pînă la sfîrşit.
Răscroiala mînecii:
Cînd marginea exterioară este de 88 cm de la tiv, încheiem la începutul rîndului următor 9 ochiuri,
pe urmă scădem la cîte 2 rînduri o dată 3 ochiuri, de 3 ori cîte 2 ochiuri, şi de 8 ori cîte 1 ochi. Cînd
răscroiala mînecii este de 11 cm, măsuraţi vertical, creştem aici, şi începînd de aici la cîte 1 cm, de 6
ori cîte 1 ochi.

Umărul:
Cînd răscroiala mînecii este de 17 cm, măsuraţi vertical, scădem la marginea exterioară, la cîte 2
rînduri, de 3 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile.

De reţinut:
Deoarece am format sub răscroiala mînecii un ic de circa 3 cm prin rîndurile prescurtate, vom avea
începînd de aici două măsuri diferite. Marginea laterală este mai scurtă, cea interioară mai lungă,
respectiv mai înaltă. Am semnalat pe tipar această diferenţă prin cele două linii ale umărului. Cea
punctată arată înălţimea scăzută (aici 5 cm), cea plină arată umărul de 8 cm realmente obţinut.

Mîneca:
Începem cu 78 ochiuri pe andrele nr. 2 ½. Tricotăm cu modelul III. Creştem la ambele margini,
mereu la începutul şi la sfîrşitul rîndului al 10-lea, de 23 ori cîte 1 ochi. Vor fi 124 ochiuri. Cînd
mîneca are 42 cm, sau altă măsură necesară antebraţului, scădem la începutul rîndurilor
următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 6 ori cîte 2 ochiuri, de 8 ori cîte 1 ochi, *
tricotăm 2 rînduri fără scăderi, pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. Repetăm de 4 ori de la * . Mai
departe, scădem de 20 ori cîte 1 ochi şi de 14 ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 16 ochiuri. Încheiem.

Călcăm părţile tricotate, le montăm. Îndoim tivul de jos şi-l fixăm cu puncte invizibile. În spate
îndoim partea din dreapta a fustei pe lîngă rîndul de ochiuri ridicate, cam de 2 cm şi o tivim. Cuta
de 10 cm o fixăm pe o porţiune de 7 – 8 cm printru-un tighel tras la maşină.

Banta:
La marginile interioare ale feţelor, şi în jurul gîtului, ridicăm ochiurile pe mai multe andrele lungi nr.
2 şi tricotînd rîndurile dus – întors cu culoarea contrastantă, tricotăm 5 cm în „punct de jerseu”,
luînd dosul lucrului drept faţă. Încheiem. Îndoim banta în jumătate şi o fixăm în interior cu puncte
invizibile. În jurul mînecilor tricotăm o bantă asemănătoare, dar în cerc, pe patru andrele de
împletit ciorapi.

Părţile cu butoniere şi nasturi ale feţelor, de circa 8 cm lăţime, le dublăm cu mătase subţire.
Festonăm butonierele, prinzînd şi căptuşeala de mătase. Coasem nasturii.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Banta dublă, evazată, a gîtului, forma lărguţă şi lungă dau acestui frumos pulover o linie nouă,
interesantă. Marginea de jos şi mîneca lungă sînt înconjurate de o bandă în „punct de orez”.
Puloverul are fente laterale.

Furnituri:
Circa 420 g lînă, 2 andrele nr. 2 ½ şi 4 andrele nr. 2 pentru împletit ciorapi.
Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 – 98 cm. Lărgimea puloverului circa 106 cm, lungimea 52 cm,
măsuraţi în mijlocul spatelui, fără banda de la gît.

Model:
I. Benţile de la marginea de jos, de la mîneci şi gît se tricotează în „punct de orez”.

II. Restul se lucrează în „punct de jerseu”.

Măsura:
32 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm cu modelul II.

Spatele:
Începem cu 150 ochiuri cu modelul I şi tricotăm 4 cm. Continuăm cu modelul II, însă la cele două
margini tricotăm mai departe cîte 14 ochiuri cu modelul I, pînă la 12 cm de la marginea de jos.
Încpînd de aici tricotăm tot spatele, pînă la sfîrşit, în „punct de jerseu”. Între timp, la 4 cm măsuraţi
de jos şi de aici la cîte 3 cm, creştem, la ambele margini, de 9 ori cîte 1 ochi. Vor fi 168 ochiuri
(creşterile le efectuăm înăuntrul benzii de 14 ochiuri tricotată în „punc de orez”). În continuare
creştem la fel, mereu deasupra primelor creşteri, nu la larginea lucrului.

Răscroiala mînecii:
Cînd spatele are 32 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori
cîte 6 ochiuri, de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 14 ori cîte 1 ochi. Rămîn 130 ochiuri. Cînd răscroiala
mînecii este de 11 cm, măsuraţi vertical, creştem aici, şi începînd de aici la fiecare 1 cm, la ambele
margini ale lucrului, de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 142 ochiuri.

Umărul:
La 50 cm măsuraţi de jos, scădem, la începutul rîndurilor următoare, cîte 3 ochiuri, pînă se
epuizează toate ochiurile.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 52 cm măsuraţi de jos, încheiem 16 ochiuri la mijlocul rîndului, luăm una din părţi pe
o andrea de rezervă şi tricotăm fiecare bucată separat. Scădem la marginea interioară, la cîte 2
rînduri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi apoi cîte 2 ochiuri pînă la sfîrşit.

Faţa:
Începem cu 156 ochiuri. Tricotăm jos şi în părţi banda în „punct de orez” la fel ca la spate. Creştem
la ambele margini ale lucrului, la fel ca la spate, înăuntrul benţii în „punct de orez”, la 4 cm şi de
aici la cîte 3 cm, de 9 ori cîte 1 ochi. Vor fi 174 ochiuri. La 29 cm măsuraţi de jos, tricotăm în locul
pensei de la piept, rîndurile prescurtate: pe faţa lucrului tricotăm 129 ochiuri pe faţă, restul rămîn
pe andreaua stîngă. Întoarcem, tricotăm 84 ochiuri pe dos. Întoarcem, tricotăm 91 ochiuri pe faţă.
Întoarcem, tricotăm 98 ochiuri pe dos ş.a.m.d. Continuăm, tricotînd în fecare rînd cu cîte 7 ochiuri
mai mult pînă ce, după ultimul rînd prescurtat (154 ochiuri pe dos), lucrăm din nou cu toate
ochiurile rîndului.

Răscroiala mînecii:
Cînd marginea exterioară are 32 cm de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte
8 ochiuri, de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 16 ori cîte 1 ochi. Rămîn 130 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii
este de 8 cm, măsuraţi vertical, creştem aici şi începînd de aici la fiecare 1 cm, de 9 ori cîte 1 ochi.

Răscroiala gîtului:
Între timp, cînd lucrul are la mijloc 42 cm de la marginea de jos, luăm jumătatea ochiurilor pe o
andrea de rezervă şi tricotăm fiecare bucată separat. La marginea interioară, lîngă gît, scădem la
cîte 2 rînduri, la începutul lor, o dată 1 ochi, de 10 ori cîte 2 ochiuri şi apoi cîte 1 ochi pînă la sfîrşit.

Umărul:
Între timp, cînd răscroiala mînecii este de 17 cm, măsuraţi vertical, scădem la marginea exterioară,
la cîte 2 rînduri, la începutul rîndurilor, cîte 3 ochiuri pînă se epuizează toate ochiurile.

De reţinut:
Deoarece am format din răscroiala mînecii, prin rînduri prescurtate, un ic de circa 2 ½ cm, vom
avea, începînd de aici, 2 măsuri diferite. Marginile laterale sînt mai scurte, iar la mijloc puloverul
este mai lung, respectiv mai înalt. Pe tipar am semnalat această diferenţă prin cele două linii ale
umărului. Linia punctată arată înălţimea scăzută, în cazul de faţă 5 cm, iar cea plină arată înălţimea
de 7 ½ cm realmente obţinută.

Mîneca:
Începem cu 85 ochiuri. Lucrăm 4 cm înainte cu modelul I, pe urmă continuăm în „punct de jerseu”,
tricotăm însă 13 ochiuri la mihjloc pe o ditanţă de încă 8 cm, în „punct de orez”. La marginile
exterioare creştem la cîte 2 cm de 19 ori cîte 1 ochi. Vor fi 123 ochiuri. Cînd mîneca are 40 cm de la
marginea de jos, sau altă măsură necesară antebraţului, scădem la începutul celor două rînduri
următoare cîte 8 ochiuri. Urmează să scădem la începutul fiecărui rînd de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 4
ori cîte 2 ochiuri, de 14 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 2 rînduri fără scăderi şi pe urmă mai scădem de 10
ori cîte 1 ochi. Urmează 2 rînduri fără scăderi, apoi scădem de 16 ori cîte 1 ochi, de 8 ori cîte 2
ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 25 ochiuri. Încheiem.

Călcăm părţile tricotate. Montăm spatele cu faţa, lăsînd deschisă în părţi cîte o fentă de 10 cm.
Tivim marginile acestor fente, îndoindu-le pe o lăţime de 1 – 2 cm. Din răscroiala gîtului ridicăm
179 ochiuri pe 3 andrele de împletit ciorapi, astfel încît să avem 67 ochiuri la spate şi cîte 56 ochiuri
în ambele părţi. Tricotăm cu modelul I, la mijloc însă, la întîlnirea celor 2 andrele, lucrăm 2 ochiuri
mereu pe faţă. Pentru a obţine colţul ascuţit, scădem de 10 ori cîte 1 ochi, mereu la cîte 2 rînduri,
lîngă aceste 2 ochiuri tricotate pe faţă. Cînd banta este de 5 cm, creştem în aceeaşi măsură în care
am scăzut, pe lîngă cele 2 ochiuri pe faţă, de 10 ori cîte 1 ochi. Cînd banta este de 10 cm o
încheiem, o îndoim spre interior şi o coasem cu puncte acunse.
Călcăm banta dublă care stă puţin depărtată de gît.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Acest pulover se tricotează în întregime cu linii diagonale în 2 culori, una mai închisă, cealaltă mai
deschisă. Combinaţii de culori frumoase şi moderne sînt: bej – alb, galben – alb, gri închis – gri
deschis, brun – ivoriu, albastru închis – bleu. Mînecile sînd şapte-optimi, buzunarele tăiate iar
gulerul se lucrează cu acelaşi model diagonal.

Furnituri:
Circa 270 g lînă mai închisă (Î) şi circa 230 g lînă mai deschisă (D), andrele nr. 3, fermoar.

Mărimea:
Lărgimea puloverului circa 103 cm, lungimea la mijlocul spatelui 60 cm (circumerinţa pieptului 90 –
94 cm).

Model:
I. Tivurile se tricotează în “punct de jerseu”.

II. Restul, diagonal:


Rîndul 1 (D) *4 ochiuri pe faţă, ridicăm 2 ochiuri, luîndu-le din spatele andrelei, firul rămîne în
spatele andrelei, pe dosul lucrului. Repetăm de la *.

Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: (în culoarea rîndului precedent): cele 2 ochiuri ridicate în rîndul
premergător se ridică din nou, dar acum firul este în faţa ochiurilor, tot pe dosul lucrului. Deasupra
celor 4 ochiuri pe faţă din rîndul precedent vin 4 ochiuri tricotate pe dos.

Rîndul 3: (Î) * ridicăm 2 ochiuri, ca în rîndul 1, 4 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * .

Rîndul 5: (D) 2 ochiuri pe faţă, * ridicăm 2 ochiuri ca în rîndul 1, 4 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * .

Rîndul 7: (Î) ca rîndul 1.

Rîndul 9: (D) ca rîndul 3.

Rîndul 11: (Î) ca rîndul 5.

După rîndul al 12-lea repetăm de la rîndul întîi.

Măsura:
34 ochiuri şi 52 rînduri = 10 cm din modelul II. (Din “punct de jerseu” 29 ochiuri = 10 cm).

Spatele:
Începem cu 134 ochiuri în culoarea închisă, cu modelul I. Tricotăm 3 cm drept înainte. Urmează pe
faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos, apoi, pe dosul lucrului, încă un rînd de ochiuri pe dos. În
acest în urmă rînd creştem mereu, la cîte 6 ochiuri, de 22 ori cîte 1 ochi. Vor fi 156 ochiuri.
Continuăm cu modelul II. Creştem la ambele margini ale lucrului, la cîte 5 ½ cm, de 6 ori cîte 1 ochi.
Vor fi 168 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Cînd spatele măsoară 40 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2
ori cîte 5 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri, de 2 ori cîte 1 ochi, * tricotăm 2 rînduri fără scăderi, pe
urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. Repetăm încă de 2 ori de la * , şi mai scădem de 2 ori cîte 1 ochi.
Rămîn 138 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 8 cm, măsuraţi vertical, creştem aici, şi începînd
de aici la cîte 1 cm, la ambele margini, de 10 ori cîte 1 ochi. Între timp, la 52 cm măsuraţi de la
marginea de jos, împărţim ochiurile în două. Lăsăm jumătate din ochiuri pe o andrea de rezervă şi
tricotăm cele două bucăţi separat. La marginea exterioară creştem la cîte 1 cm ca mai sus, la
marginea stîngă lucrăm drept înainte.

Umărul:
După 6 cm de la îmărţirea ochiurilor formăm umărul, scăzînd la cîte 2 rînduri, de 10 ori cîte 3
ochiuri şi de 11 ori cîte 2 ochiuri. Între timp, cînd avem 11 cm de la împărţirea ochiurilor, scădem la
marginea interioară, la gît, la cîte 2 rînduri, o dată 7 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri,
pînă se epuizează toate ochiurile.

Faţa:
Începem cu 141 ochiuri în culoarea mai închisă. Tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”, pe urmă cîte 1
rînd de ochiuri pe dos atît pe faţa, cît şi pe dosul lucrului. În ultimul rînd creştem mereu la cîte 6
ochiuri, de 23 ori cîte 1 ochi. Vor fi 164 ochiuri. Continuăm cu modelul II. Creştem la ambele
margini, la cîte 3 ¼ cm, de 10 ori cîte 1 ochi. Vor fi 184 ochiuri.

Buzunarele:
Între timp, la 15 cm măsuraţi de la marginea de jos, luăm pe faţa lucrului, de ambele părţi ale celor
42 ochiuri, din mijloc, cîte 48 ochiuri pe cîte o andrea de rezervă. Lăsăm lucrul de o parte. Pe alte
andrele începem 48 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. Tricotăm 12 cm cu modelul II sfîrşind
cu acelaşi rînd de model cu faţa. Lăsăm deoparte. Pe alte andrele lucrăm o bucată la fel şi lăsăm şi
pe aceasta deoparte. Apoi continuăm faţa şi în locul ochiurilor lăsate pe andrelele de rezervă,
tricotăm ochiurile căptuşelii buzunarelor (ochiurile buzunarelor rămîn mai departe pe andrelele de
rezervă). Cînd faţa are 37 cm de la marginea de jos, lucrăm în dreptul penselor de la piept, cu
rînduri prescurtate. Pe faţa lucrului, tricotăm la începutul rîndului 136 ochiuri. Restul (48 ochiuri)
rămîn pe andreaua stîngă. Întoarcem. Tricotăm 88 ochiuri. Întoarcem şi tricotăm 96 ochiuri.
Întoarcem, tricotăm 104 ochiuri ş.a.m.d. La fiecare întoarcere tricotăm cu 8 ochiuri mai mult, pînă
ce lucrăm din nou cu toate ochiurile rîndului.

De reţinut:
Deoarece am format sub răscroiala mînecii un ic de 2 cm prin rîndurile prescurtate, vom avea
începînd de aici două măsuri diferite, mărimea laterală este mai scurtă, linia de mijloc mai lungă,
respectiv mai înaltă. Am semnalat pe tipar această diferenţă prin cele două linii ale umărului. Linia
punctată arată înălţimea scăzută (aici 6 cm), cea plină arată umărul de 8 cm, realmente obţinut.

Răscroiala mînecii:
Cînd marginea laterală măsoară 40 cm de la marginea de jos (la mijloc circa 42 cm), scădem la
începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 18 ori cîte 1 ochi.
Rămîn 138 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 7 cm, măsuraţi vertical, creştem aici, şi începînd
de aici la fiecare 1 cm, de 10 ori cîte 1 ochi.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 57 cm măsuraţi de la marginea de jos, încheiem 20 ochiuri în mijlocul rîndului, luăm
una din părţi pe o andrea de rezervă şi continuăm cele două bucăţi separat. La marginea interioară
scădem, la cîte 2 rînduri, o dată 3 ochiuri, de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Această
margine continuă drept înainte.

Umărul:
Cînd faţa măsoară lateral 57 cm de la marginea de jos, scădem la marginea exterioară, la cîte 2
rînduri, de 4 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri, pînă se epuizează toate ochiurile.

Mîneca:
Începem cu 78 ochiuri în culoarea mai închisă. Tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”. Urmează un
rînd de ochiuri pe dos atît pe faţa, cît şi pe dosul lucrului. În ultimul rînd creştem mereu la cîte 6
ochiuri de 12 ori cîte 1 ochi. Vor fi 90 ochiuri. Continuăm cu modelul în diagonală. Tricotăm 3 cm
drept înainte. Aici şi începînd de aici, creştem la cîte 9 rînduri, la ambele margini, de 22 ori cîte 1
ochi. Vor fi 134 ochiuri. Cînd mîneca măsoară 44 cm de la marginea de jos, sau altă măsură
necesară antebraţului, scădem, la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 4 ori
cîte 3 ochiuri, de 10 ori cîte 2 ochiuri, de 34 ori cîte 1 ochi, de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 3
ochiuri. Rămîn 22 ochiuri. Încheiem.

Gulerul:
Începem cu 124 ochiuri în culoarea mai închisă. Tricotăm 2 cm în „punct de jerseu”. Aici urmează,
pe faţa lucrului, rîndul de ochiuri tricotate pe dos, pe urmă mai tricotăm şi pe dosul lucrului un rînd
de ochiuri pe dos, în care creştem mereu, la cîte 6 ochiuri, de 20 ori cîte 1 ochi. Vor fi 144 ochiuri.
Continuăm cu modelul II şi tricotăm drept 10 cm. Încheiem.

Ochiurile buzunarelor lăsate pe andrelele de rezervă le tricotăm în culoarea mai închisă. Scădem de
6 ori mereu la al 7-lea ochi. Rămîn 42 ochiuri. Cu acestea tricotăm 2 cm. Apoi vom prinde bentiţa
pe dosul lucrului în aşa fel, încît la marginea buzunarelor să se vadă o linie îngustă. Cele 3 margini
libere ale căptuşelii buzunarelor le prindem cu puncte invizibile.

Călcăm părţile tricotate, le montăm. Îndoim tivul de jos în lungul rîndului tricotat pe dos şi îl fixăm
cu puncte invizibile. Aşezăm gulerul cu rîndul cu care l-am încheiat, în răscroiala gîtului, cu dosul pe
faţa puloverului; pe urmă îl răsfrîngem în afară. Marginea o îndoim şi o coasem cu împunsături
largi. Întindem puţin marginea de jos a gulerului cu fierul de călcat, pentru ca să se aşeze frumos. În
fenta de la spate şi în jumătatea lăţimii gîtului aşezăm fermoarul.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Pulover drept, gen cămaşă, pentru bărbaţi. Tivul de jos şi marginile mînecilor sînt dublate, fără
elastic. Se poate tricota din lînă, sau pentru vară, din bumbac.
Furnituri:
Circa 400 g fir mijlociu, andrele nr. 2 ½.

Mărimea:
Lărgimea puloverului circa 100 cm, lungimea la mijlocul spatelui 60 cm (circumerinţa pieptului 94 –
95 cm).

Model:
I. Tivurile se tricotează în „punct de jerseu”.

II. Restul se lucrează astfel:


Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, alternînd pînă la sfîrşitul rîndului.

Rîndul 2: pe dos.

Rîndul 3: ca rîndul 1, însă inversat: 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, alternînd pînă la sfîrşitul rîndului.

Rîndul 4: pe dos.

Aceste 4 rînduri se repetă.


Măsura:
30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Începem cu 152 ochiuri. Tricotăm 4 cm cu modelul I. În locul ultimului rînd pe dos tricotăm 1 rînd
pe faţă (marginea tivului). Urmează încă 4 cm cu modelul I. Continuăm cu modelul II. Tricotăm
drept înainte pînă avem 38 cm măsuraţi de la marginea tivului.

Răscroiala mînecii:
La începutul rîndurilor pe faţă scădem de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte
1 ochi. Rămîn 116 ochiuri. Tricotăm drept înainte, pînă ce răscroiala mînecii este de 11 cm,
măsuraţi vertical. Aici, şi începînd de aici la cîte 1 ½ cm creştem, la ambele margini de 6 ori cîte 1
ochi. Vor fi 128 ochiuri.

Umărul:
Cînd spatele este de 58 cm de la marginea tivului scădem la începutul rîndurilor următoare, la
ambele margini, de 9 ori cîte 5 ochiuri.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 60 cm de la marginea tivului, încheiem la mijloc 14 ochiuri, luăm una din părţi pe o
andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. La umăr scădem în continuare cîte 5 ochiuri;
la marginea interioară, lîngă gît, scădem la cîte 2 rînduri cîte 3 ochiuri, pînă se epuizează toate
ochiurile.

Faţa:
Începem cu 152 ochiuri şi se creşte la fel. La 43 cm de la marginea tivului tricotăm atîtea ochiuri ca
să avem jumătate din ochiuri plus 9 ochiuri pe andreaua dreaptă. Restul ochiurilor îl lăsăm
deoparte pe o andrea de rezervă şi lucrăm întîi partea stîngă a feţei. Începem cu alte andrele 31
ochiuri, iar în rîndul următor, tricotăm în continuare ochiurile părţii din stînga. (Atenţie la
continuitatea modelului!) Începînd de aici tricotăm marginea bucăţii de 31 ochiuri drept înainte.

Răscroiala gîtului:
Cînd avem 15 cm de la adăugarea ochiurilor, încheiem la mijloc 18 ochiuri, luăm o parte pe altă
andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. Tricotăm întîi partea dinspre răscroiala
mînecii. Scădem răscroiala mînecii şi umărul la fel ca la spate. La marginea interioară scădem însă,
la cîte 2 rînduri, o dată 3 ochiuri, de 5 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Această margine
urmează drept înainte. La cealaltă bucată tricotăm marginea exterioară drept înainte pînă măsoară
23 cm, pe urmă încheiem cu cele 5 ochiuri rămase.
Luăm ochiurile părţii din dreapta de pe andreaua de rezervă. În interior ridicăm din partea stîngă
18 ochiuri şi începem cu alte andrele 31 ochiuri, la care adăugăm în continuare ochiurile feţei
drepte. Tricotăm partea dreaptă a feţei la fel cu cea stîngă, însă în sens opus.

Mîneca:
Începem cu 104 ochiuri în „punct de jerseu”. Scădem la ambele margini, la cîte 1 cm, de 3 ori cîte 1
ochi. Rămîn 98 ochiuri. La 4 cm, în locul rîndului de ochiuri pe dos, tricotăm un rînd pe faţă
(marginea tivului), pe urmă mai tricotăm 4 cm cu modelul I. Continuăm cu modelul II. Creştem în
ambele laturi, măsurat de la marginea tivului, la cîte 1 ½ cm, de 10 ori cîte 1 ochi. Vor fi 118
ochiuri. Cînd mîneca este de 16 cm de la marginea tivului, sau altă măsură necesară antebraţului,
scădem, la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 8 ori
cîte 2 ochiuri, * de 4 ori cîte 1 ochi, urmează 2 rînduri fără scăderi. Repetăm de 2 ori de la * .
Scădem mai departe, la începutul rîndurilor, de 20 ori cîte 1 ochi, de 8 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori
cîte 3 ochiuri. Rămîn 20 ochiuri. Încheiem.

Gulerul:
Începem cu 67 ochiuri cu modelul II. Creştem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 8
ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri. Vor fi 127 ochiuri. Tricotăm drept înainte pînă ce gulerul este de 16
cm la mijloc. La începutul rîndurilor următoare scădem de 4 ori cîte 7 ochiuri şi de 4 ori cîte 8
ochiuri. Rămîn 67 ochiuri. Încheiem.

Buzunarul:
Începem cu 27 ochiuri cu modelul II. Creştem la începutul rîndurilor următoare de 8 ori cîte 1 ochi.
Vor fi 35 ochiuri. Tricotăm drept înainte, pînă ce buzunarul are 11 cm la mijloc. Aici urmează pe
faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos, pe urmă mai tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”. Încheiem.

Călcăm bucăţile tricotate. Îndoim 10 cm dublura reverelor feţei şi o tivim. Mica margine de sus o
prindem în cusătura umărului. Montăm puloverul şi aşezăm şi mînecile. Îndoim gulerul cu faţa spre
interior, iar cele 2 margini înguste la coasem. Pe urmă îl răsfrăngem şi îl călcăm. Îl coasem în
răscroiala gîtului, îngrijind la revere ca marginile să fie în aceeaşi linie. Tivim partea de sus a
buzunarului, îndoim cele 3 margini şi-l coasem pe partea stîngă a feţei. Îndoim tivul de jos şi cel al
mînecilor şi le prindem cu puncte invizibile.
“Tricotaje dde mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Pulover drept, cu nasturi ascunşi şi guler mare.

Furnituri:
Circa 450 g lînă, andrele nr. 2 ½ , 4 nasturi, panglică.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 92 – 94 cm. Lărgimea puloverului circa 103 cm, lungimea măsurată la
mijlocul spatelui, circa 55 cm.

Model:
I. Tivurile se lucrează în „punct de jerseu”.

II. Cea mai mare parte a puloverului este tricotată în dungi alternante de „punct de orez lungit” şi
„punct de jerseu”. Punctul de orez lungit se lucrează astfel:

Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, alternînd pînă la sfîrşitul rîndului.

Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm un ochi pe faţă, deasupra
ochiului pe dos, tricotăm un ochi pe dos.

Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe dos, deasupra celui
pe dos tricotăm 1 ochi pe faţă.

Rîndurile 2 şi 3 se repetă. Împărţirea ochiurilor este dată în text, la fel şi modelul gulerului.

Măsura:
32 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Începem cu 149 ochiuri cu modelul I. După 3 cm tricotăm, pe faţa lucrului, un rînd de ochiuri pe
dos. Continuăm cu modelul II. Ochiurile se împart astfel: ochiul începător, 5 ochiuri pe faţă, 9
ochiuri în „punct de orez lungit” * 7 ochiuri pe faţă, 9 ochiuri în „punct de orez lungit”. Repetăm
încă de 7 ori de la *, urmează 5 ochiuri pe faţă şi ochiul care încheie rîndul. În rîndurile fără soţ
tricotăm deasupra ochiurilor pe faţă, ochiuri pe dos. Această împărţire a ochiurilor o menţinem
pînă la terminarea spatelui, avem însă grijă la continuitatea modelului la scăderi şi creşteri. La 6 cm
măsuraţi de la marginea de jos şi începînd de aici la cîte 4 cm, creştem la ambele margini, de 8 ori
cîte 1 ochi. Vor fi 165 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La 35 cm măsuraţi de jos, scădem, la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori
cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri, * de 4 ori cîte 1 ochi, urmează 2 rînduri fără scăderi. Repetăm
încă de 2 ori de la *. Rămîn 129 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm, măsuraţi vertical,
creştem aici, şi începînd de aici la fiecare cm, de ambele margini, de 6 ori cîte 1 ochi. Vom avea 141
ochiuri pe andrea.

Umărul:
La 53 cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem, la începutul rîndurilor următoare de 24 ori cîte 3
ochiuri şi de 12 ori cîte 2 ochiuri.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 58 cm măsuraţi de la marginea de jos, încheiem la mijloc 15 ochiuri şi luînd una dintre
părţi pe o andrea de rezervă, tricotăm fiecare bucată separat. Scădem în continuare umărul,
încheind cîte 2 ochiuri; la marginea interioară, pe lîngă gît, scădem de 3 ori cîte 3 ochiuri şi apoi cîte
2 ochiuri, pînă se epuizează toate ochiurile.
Faţa:
Începem cu 155 ochiuri cu modelul I. După 3 cm, tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe
dos. Continuăm cu modelul II. Împărţirea ochiurilor: ochiul începător, 8 ochiuri în „punct de
jerseu”, * 9 ochiuri în „punct de orez lungit”, 7 ochiuri în „punct de jerseu”. Repetăm de la * pînă
rămîn 18 ochiuri: 9 ochiuri în „punct de orez lungit”, 8 ochiuri în „punct de jerseu”, urmează ochiul
care încheie rîndul. Menţinem această împărţire a ochiurilor pînă la terminarea feţei. Lucrăm 3 cm
drept înainte. Aici, şi începînd de aici la cîte 5 cm creştem la ambele margini, de 6 ori cîte 1 ochi.
Între timp, la 19 cm de la marginea de jos, luăm la începutul rîndului pe faţă 74 ochiuri pe o andrea
de rezervă, iar cu restul de 87 ochiuri continuăm partea dreaptă a feţei. La marginea exterioară
creştem după indicaţiile date. Marginea interioară urmează drept înainte. La 32 cm de la marginea
de jos, lucrăm, în locul pensei de la piept, cu rînduri prescurtate. Pe faţa lucrului tricotăm 45
ochiuri de la începutul rîndului, restul rămîn pe andreaua stîngă, întoarcem şi tricotăm tot aceste
45 ochiuri. În rîndul următor tricotăm 54 ochiuri, întoarcem şi tricotăm tot aceste 54 ochiuri. În
rîndul următor tricotăm 63 ochiuri, întoarcem ş.a.m.d. Continuăm în felul acesta, tricotînd în
fiecare rînd ci 9 ochiuri mai mult, pînă lucrăm din nou cu toate ochiurile rîndului (90 ochiuri).

De reţinut:
Deoarece sub răscroiala mînecii am format un ic de circa 2 cm prin rîndurile prescurtate, vom avea
începînd de aici 2 măsuri diferite. Marginea laterală este mai scurtă, linia de mijloc mai lungă,
respectiv mai înaltă. Am semnalat pe tipar această diferenţă prin cele două linii ale umărului. Cea
punctată arată înălţimea scăzută (aici 6 cm), cea plină arată umărul de 8 cm realmente obţinut.

Răscroiala mînecii:
Cînd marginea exterioară este tot atît de înaltă ca spatele pînă la răscroiala mînecii (marginea
interioară este, din cauza rîndurilor prescurtate, cu circa 2 cm mai înaltă), scădem la marginea
exterioară, la cîte 2 rînduri, la începutul lor, o dată 7 ochiuri, o dată 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri,
o dată 1 ochi, * tricotăm 3 rînduri fără scăderi, pe urmă scădem de 2 ori cîte 1 ochi. Repetăm încă o
dată de la *. Rămîn 71 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii are pe verticală 7 cm, creştem aici, şi
începînd de aici la fiecare 1 cm, de 10 ori cîte 1 ochi. Între timp, cînd marginea interioară măsoară
30 cm de la împărţirea ochiurilor, formăm aici o butonieră: tricotăm 4 ochiuri de la margine şi cu 5
ochiuri facem butoniera.

Răscroiala gîtului:
La 2 cm deasupra butonierei, la 32 cm de la împărţirea ochiurilor, scădem la începutul rîndului
următor 10 ochiuri, pe urmă la cîte 2 rînduri, la începutul lor, o dată 4 ochiuri, de 2 ori cîte 3
ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Această margine continuă drept înainte.

Umărul:
Cînd răscroiala mînecii este de 17 cm, măsuraţi vertical, încheiem la marginea exterioară, la cîte 2
rînduri, de 7 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri, pînă se epuizează toate ochiurile. La ochiurile
lăsate pe andreaua de rezervă, ridicăm la marginea interioară, pe dinăuntrul lucrului, 13 ochiuri şi
tricotăm partea stîngă a feţei inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Începem cu 91 ochiuri cu modelul I. După 3 cm tricotăm, pe faţa lucrului, un rînd de ochiuri pe dos.
Continuăm cu modelul II cu următoarea împărţire a ochiurilor. Ochiul începător, 8 ochiuri în „punct
de jerseu”, * 9 ochiuri în „punct de orez lungit”, 7 ochiuri în „punct de jerseu”. Repetăm încă de 3
ori de la *. Urmează: 9 ochiuri în „punct de orez lungit”, 8 ochiuri în „punct de jerseu”, ochiul care
încheie rîndul. Tricotăm 3 cm drept înainte. Aici, şi începînd de aici creştem, la cîte 8 rînduri, la
începutul şi sfîrşitul lor, de 18 ori cîte 1 ochi. Vor fi 127 ochiuri. Cînd mîneca are 40 cm de jos, sau
altă măsură necesară antebraţului, scădem în rîndurile următoare de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 4 ori
cîte 3 ochiuri, de 6 ori cîte 2 ochiuri, de 10 ori cîte 1 ochi, de 8 ori cîte 2 ochiuri, de 20 ori cîte 1
ochi, de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 23 ochiuri. Încheiem.

Gulerul:
Începem cu 152 ochiuri. Tricotăm 3 cm în „punct de orez lungit”. Continuăm în „punct de jerseu”,
însă la ambele margini tricotăm 11 ochiuri (împreună cu ochiul începător, respectiv cu ochiul care
încheie rîndul) în „punct de orez lungit”. La 12 cm măsuraţi de la marginea de jos, lucrăm cu rînduri
prescurtate. Tricotăm pe faţa lucrului, 95 ochiuri, restul rămîn pe andreaua stîngă, întoarcem şi
tricotăm 38 ochiuri. Întoarcem, tricotăm 57 ochiuri. Întoarcem, tricotăm 76 ochiuri. La fiecare
întoarcere tricotăm cu 19 ochiuri mai mult, pînă lucrăm în sfîrşit cu 152 ochiuri. Încheiem.

Călcăm bucăţile tricotate şi le montăm. Îndoim tivurile şi le coasem cu puncte invizibile. La fenta
din faţă coasem pentru nasturii ascunşi o panglică ripsată de aceeaşi culoare, în care tăiem 4
butoniere. Cea de sus o festonăm împreună cu butoniera tricotată, la celelalte festonăm numai
panglica. Gulerul îl coasem cu rîndul cu care l-am încheiat în răscroiala gîtului, aşezîndu-l pînă la
marginea fentei. Înconjurăm fenta feţei şi în continuare gulerul, cu 2 rînduri de picioruşe scurte
croşetate, rotunjind puţin colţurile gulerului. Coasem nasturii.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Acest pulover sport, din lînă albă, cu o gaică la spate în model norvegian, se distinge prin
simplitatea lui.
Se poate purta şi fără gaică.
Furnituri:
Circa 400 g lînă albă, 20 g lînă roşie, 20 g lînă neagră, andrele nr. 2 ½ şi 3 şi 5 andrele groase de
ciorapi.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm, lungimea 61 cm.

Model:
I. Gulerul şi manşetele se tricotează în „punct de elastic” 2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos.

II. Gaica, cu „modelul norvegian” după diagramă.

III. Restul se tricotează în „punct de jerseu”.

Spatele:
Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 3 cm în înălţime,
formînd tivul spatelui; urmează un rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Măsurile întrebuinţate
în text sînt considerate începînd de la acest rînd de ochiuri pe dos (se neglijează tivul).

Continuăm cu andrele nr. 3 şi tricotăm drept 16 cm în înălţime; urmează 2 cm tricotaţi cu andrele


nr. 2 ½ şi din nou continuăm pe andrele nr. 3 o bucată de 20 cm înălţime, crescînd la fiecare
margine cîte 1 ochi la 4 cm. În total creştem 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). Vor fi 130
ochiuri.

Răcroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 3 ori cîte 5 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori
cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine).
Avem 100 ochiuri cu care tricotăm drept 16 cm.

Umărul:
Începem să formăm linia umerilor, scăzînd la începutul rîndurilor, la fiecare margine, o dată 4
ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri. În total am scăzut 64 ochiuri pe amîndoi umerii şi au mai rămas la
mijlocul spatelui 36 ochiuri pe care le lăsăm pe o andrea de rezervă.
Faţa:
Montăm 124 ochiuri şi tricotăm la fel ca la spate, avînd grijă ca pe tot parcursul lucrului să avem 4
ochiuri în plus faţă de spate. La înălţimea totală de 54 cm, scădem la mijlocul feţei 10 ochiuri. Astfel
am împărţit lucrul pe două andrele: cîte 47 ochiuri pe o andrea. Continuăm pe prima andrea atfel:
la marginea exterioară a lucrului tricotăm drept pînă la înălţimea de 58 cm, cînd începem să
formăm linia umărului, scăzînd ca şi la partea din spate, iar la marginea interioară a lucrului
scădem pentru răscroiala gîtului de 5 ori cîte 3 ochiuri.
Continuăm lucrul pe cealaltă andrea în acelaşi fel, inversat.

Mîneca:
Montăm 62 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm în „punct de elastic” o manşetă de 6 cm înălţime.
Continuăm pe andrele nr. 3 în „punct de jerseu” 36 cm înălţime, crescînd la fiecare margine a
lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la o margine).

Avem 98 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor de 2 ori
cîte 6 ochiuri, de 40 ori cîte 1 ochi, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori cîte 5 ochiuri. Au mai rămas 14
ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd.

Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Împrejurul răscroielii gîtului, la partea din faţă, ridicăm pe
andrele de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi în continuare cu cele 36 ochiuri lăsate pe andreaua
de rezervă la spate, tricotăm în „punct de elastic” un guler de 4 cm înălţime.

Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd (larg) scăzînd pe faţă ochiurile care au fost lucrate pe
faţă, şi pe dos cele lucrate pe dos.

Gaica:
Montăm 125 ochiuri pe andrele nr. 3 şi tricotăm în „punct leneş” 4 rînduri cu lînă neagră, 2 rînduri
cu lînă albă şi din nou 2 rînduri cu lînă neagră. În continuare tricotăm modelul norvegian crescînd
cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd, de 12 ori. În rîndul al 13-lea nu creştem. Începînd din rîndul al
14-lea scădem la începutul fiecărui rînd cîte 1 ochi. După terminarea modelului norvegian, tricotăm
din 2 rînduri în „punct leneş” cu lînă neagră, 2 rînduri cu lînă albă şi încheiem cu 4 rînduri din lînă
neagră. Călcăm aburit şi pentru ca gaica să nu se întindă, o dublăm cu o ţesătură de stofă.

Coasem gaica de pulover la cele două capete.


“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recth, Ed. Tehnică, 1959

Modelul de pulover sport în două culori necesită mai mult material şi o atenţie mai încordată. Se
obţine însă un pulover frumos şi călduros.

Furnituri:

Circa 350 g lînă verde, 330 g lînă maron, 2 nasturi, andrele nr. 2 ½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 97 cm, lungimea puloverului 61 cm.

Model:
I. Manşetele şi clapele se tricotează în „punct leneş”.

II. Restul cu modelul următor: (tivul se tricotează în „punct de semielastic”).


Rîndul 1 şi 3: (pe dosul lucrului) toate ochiurile pe dos alternînd 3 ochiuri cu lînă verde, 3 ochiuri cu
lînă maron.
Rîndul 2: toate ochiurile pe faţă.

Rîndul 4: * ochiurile ridicate nelucrate pe o andrea de rezervă şi lăsate în faţa lucrului, următoarele
3 ochiuri lucrate pe faţă, apoi cele 3 ochiuri de pe andreaua de rezervă lucrate tot pe faţă.
Repetăm de la * .

Rîndul 5, 6 şi 7: la fel ca rîndurile 1, 2 şi 3.

Rîndul 8: se lucrează ca şi rîndul 4, însă inversat; cele 3 ochiuri pe care anterior le-am lăsat pe
andreaua de rezervă în faţa lucruluim le lăsăm acum în spate. Apoi repetăm de la rîndul 1.

Modelul va fi executat cu 3 ochiuri din lînă verde şi 3 ochiuri dîn lînă maron, avînd grijă ca
alternativ să încrucişăm într-un rînd ochiurile maron peste cele verzi, iar în rîndul următor, cele
verzi peste cele maron.

Măsura:
42 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul I.

Spatele:
Montăm 168 ochiuri cu lînă verde pe andrele şi tricotăm drept în „punct de semielastic” un tiv de 3
cm înălţime.
Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). În lungul acestui rînd vom îndoi tivul spatelui pe
care îl vom coaase invizibil de spate. Măsurile întrebuinţate în text se vor considera neglijînd tivul,
adică începînd de la rîndul de ochiuri pe dos. Tricotăm drept cu andrele nr. 2 ½ şi cu modelul II,
alternînd 3 ochiuri cu lînă maron şi 3 ochiuri cu lînă verde, o bucată de 12 cm înălţime. Urmează 4
cm înălţime scăzînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm.
În total am scăzut 16 ochiuri (cîte 8 ochiuri la o margine).
Avem 152 ochiuri şi 16 cm înălţime totală. Tricotăm încă 22 cm în înălţime crescînd la fiecare
margine, cîte 1 ochi la 1 cm. În total am crescut 44 ochiuri (cîte 22 ochiuri la o margine). Vor fi 194
ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori
cîte 1 ochi. În total am scăzut 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la o margine). Avem 162 ochiuri cu care
tricotăm drept în continuare pînă la înălţimea totală de 51 cm. În acest punct împărţim ochiurile pe
2 andrele, cîte 81 ochiuri pe o andrea. Continuăm lucrul pe prima andrea astfel: la marginea
exterioară lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 58 cm.

Umărul:
Scădem la începutul rîndurilor pe linia umărului de 5 ori cîte 9 ochiuri, iar la marginea interioară a
lucrului tricotăm drept, avînd grijă ca primele 5 ochiuri începînd de la lăţimea de 51 cm să le
lucrăm în „punct leneş”, formînd 2 butoniere la distanţă de 4 cm între ele. La înălţimea totală de 61
cm, scădem toate cele 36 ochiuri într-un singur rînd. Continuăm lucrul pe andreaua următoare, la
fel ca şi la prima parte, cu deosebire că la începutul primului rînd, la marginea interioară, vom
adăuga 5 ochiuri pe care le tricotăm în „punct leneş”, însă fără butoniere. Acestea formează dosul
bentiţei (fenta).

Faţa:
Montăm 174 ochiuri şi o lucrăm întocmai ca şi spatele, cu deosebire că pe tot parcursul lucrului
vom avea 6 ochiuri în plus, iar la înălţimea de 51 cm nu vom mai împărţi lucrul în 2 părţi, ci vom
lucra în continuare.

Umărul şi răscroiala gîtului:


La înălţimea totală de 58 cm scădem 12 ochiuri la mijlocul feţei şi continuăm separat prima parte
astfel: la marginea exterioară a lucrului formăm linia umărului, scăzînd la începutul rîndurilor, pe
această linie, de 5 ori cîte 9 ochiuri, iar la răscroiala gîtului, scădem de 4 ori cîte 7 ochiuri şi o dată 5
ochiuri.

Continuăm lucrul pe cealaltă andrea la fel, însă inversat.

Mîneca:
Montăm 66 ochiuri de lînă verde şi tricotăm drept în „punct leneş” o manşetă de 3 cm înălţime. În
ultimul rînd al manşetei creştem 22 ochiuri, dublînd tot al 3-lea ochi astfel: o dată îl lucrăm din
faţă, o dată din spate. Avem 88 ochiuri cu care continuăm lucrul 30 cm în înălţime, cu modelul II
crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. În total reştem 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri la o
margine). Avem 148 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul
rîndurilor de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri, de 50 ori cîte 1 ochi,
de 2 ori cîte 5 ochiuri, de 4 ori cîte 6 ochiuri, de 2 ori cîte 8 ochiuri, iar ultimele 16 ochiuri le
scădem într-un singur rînd.

Călcăm aburit, încheiem la maşină.

Coasem nasturii pe fenta din spate, iar împrejurul răscroielii gîtului îndoim pe dos 1 ½ cm din
tricotaj şi formăm un tiv pe care îl coasem în punct invizibil pe dos, cu mîna.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Simplu şi elegant, acest pulover se execută din lînă albă.

Furnituri:
Circa 500 g lînă albă, andrele nr. 2 şi 2½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm, lungimea puloverului 63 cm.

Model:
I. Manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. Restul în „punct de jerseu pe dos” şi
modelul II.
Pe intervalul despărţitor dintre două benţi executate cu modelul II vom tricota două benţi în
„punct de jerseu pe dos”.

Rîndul 1: (pe faţa lucrului) 3 ochiuri pe dos * ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat
în spatele lucrului, ochiul 5 pe faţă, ochiul 4 pe faţă, 8 ochiuri pe faţă, ochiul 14 ridicat nelucrat pe
o andrea ajutătoare în spatele lucrului, ochiul 15 pe faţă, ochiul 14 pe faţă, 8 ochiuri pe dos *,
ochiul 24 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 25 pe faţă, ochiul
24 pe faţă, 4 ochiuri pe dos. Repetăm de la * pînă la *.

Rîndul 2: 3 ochiuri pe faţă * ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului,
ochiul 5 pe dos, ochiul 4 pe faţă, ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele
lucrului, ochiul 7 pe faţă, ochiul 6 pe dos, 6 ochiuri pe faţă, ochiul 14 ridicat nelucrat pe o andrea
ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 15 pe dos, ochiul 14 pe faţă, ochiul 16 ridicat nelucrat pe o
andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 17 pe faţă, ochiul 16 pe dos, 6 ochiuri pe faţă *
ochiul 24 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 25 pe dos, ochiul 24
pe faţă, ochiul 26 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 27 pe
faţă, ochiul 26 pe dos, 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * pînă la *.

Rîndul 3: 1 ochi pe dos * ridicăm ochiul 2 nelucrat pe o andrea ajutătoare şi-l lăsăm în spatele
lucrului, ochiul 3 pe faţă, ochiul 2 pe dos, 2 ochiuri pe dos, ridicăm ochiul 6 pe o andrea ajutătoare
şi-l lăsăm în faţa lucrului, ochiul 7 pe dos, ochiul 6 pe faţă, 4 ochiuri pe dos, ochiul 12 ridicat
nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 13 pe faţă, ochiul 12 pe dos, 2
ochiuri pe dos, ochiul 16 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 17
pe dos, ochiul 16 pe faţă, 4 ochiuri pe dos * ochiul 22 ridicat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în
spatele lucrului, ochiul 23 pe faţă, ochiul 22 pe dos, 2 ochiuri pe dos, ochiul 26 ridicat nelucrat pe o
andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 27 pe dos, ochiul 26 pe faţă, 2 ochiuri pe dos.
Repetăm de la * pînă la *.

Rîndul 4: 1 ochi pe faţă * ochiul 2 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului,
ochiul 3 pe dos, ochiul 2 pe faţă, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare
şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 9 pe faţă, ochiul 8 pe dos, 2 ochiuri pe faţă, ochiul 12 ridicat
nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat nelucrat în faţa lucrului, ochiul 13 pe dos, ochiul 12 pe faţă,
4 ochiuri pe faţă, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul
19 pe faţă, ochiul 18 pe dos, 2 ochiuri pe faţă * ochiul 22 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi
lăsat în faţa lucrului, ochiul 23 pe dos, ochiul 22 pe faţă, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 28 ridicat nelucrat
pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 29 pe faţă, ochiul 28 pe dos. Repetăm de
la * pînă la *.

Rîndul 5: 1 ochi pe faţă, 6 ochiuri pe dos, * ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat
în faţa lucrului, ochiul 11 pe faţă, ochiul 10 pe dos, 6 ochiuri pe dos, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o
andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 19 pe dos, ochiul 18 pe faţă, ochiul 20 ridicat
nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 21 pe faţă, ochiul 20 pe dos, 6
ochiuri pe dos * ochiul 28 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 29
pe dos, ochiul 28 pe faţă. Repetăm de la * pînă la *.

Rîndul 6: 1 ochi pe dos, 8 ochiuri pe faţă * ochiul 10 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat
în faţa lucrului, ochiul 11 pe dos, ochiul 10 pe dos, 8 ochiuri pe faţă, ochiul 20 ridicat nelucrat pe o
andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 21 pe dos, ochiul 20 pe dos, 8 ochiuri pe faţă * .
Repetăm de la * pînă la * .

Rîndul 7: 7 ochiuri pe dos * ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele
lucrului, ochiul 9 pe faţă, ochiul 8 pe dos, ochiul 10 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat
în faţa lucrului, ochiul 11 pe dos, ochiul 10 pe faţă, 6 ochiuri pe dos, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o
andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 19 pe faţă, ochiul 18 pe dos, ochiul 20 ridicat
nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 21 pe dos, ochiul 20 pe faţă, 6
ochiuri pe dos * ochiul 28 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul
29 pe faţă, ochiul 28 pe dos. Repetăm de la * pînă la *.

Rîndul 8: 1 ochi pe faţă * ochiul 2 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului,
ochiul 3 pe faţă, ochiul 2 pe dos, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare
şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 9 pe dos, ochiul 8 pe faţă, 2 ochiuri pe faţă, ochiul 12 ridicat nelucrat
pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 13 pe faţă, ochiul 12 pe dos, 4 ochiuri pe
faţă, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 19 pe dos,
ochiul 18 pe faţă, 2 ochiuri pe faţă * ochiul 22 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în
spatele lucrului, ochiul 23 pe faţă, ochiul 22 pe dos, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 28 ridicat nelucrat şi
lăsat pe o andrea ajutătoare în faţa lucrului, ochiul 29 pe dos, ochiul 28 pe faţă. Repetăm de la *

pînă la *.

Rîndul 9: 1 ochi pe dos, ochiul 2 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului,
ochiul 3 pe dos, ochiul 2 pe faţă, 2 ochiuri pe dos * ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare
şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 7 pe faţă, ochiul 6 pe dos, 4 ochiuri pe dos, ochiul 12 ridicat
nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 13 pe dos, ochiul 12 pe faţă, 2
ochiuri pe dos, ochiul 16 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul
17 pe faţă, ochiul 16 pe dos, 4 ochiuri pe dos, ochiul 22 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi
lăsat în faţa lucrului, ochiul 23 pe dos, ochiul 22 pe faţă, 2 ochiuri pe dos * ochiul 26 ridicat nelucrat
pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 27 pe faţă, ochiul 26 pe dos, 2 ochiuri pe
dos. Repetăm de la * pînă la *.

Rîndul 10: 3 ochiuri pe faţă * ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele
lucrului, ochiul 5 pe faţă, ochiul 4 pe dos, ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în
faţa lucrului, ochiul 7 pe dos, ochiul 6 pe faţă, 6 ochiuri pe faţă, ochiul 14 ridicat nelucrat pe o
andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 15 pe faţă, ochiul 14 pe dos, ochiul 16 ridicat
nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 17 pe dos, ochiul 16 pe faţă, 6
ochiuri pe faţă * ochiul 24 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul
25 pe faţă, ochiul 24 pe dos, ochiul 26 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa
lucrului, ochiul 27 pe dos, ochiul 26 pe faţă, 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * pînă la *.

Rîndul 11: se repetă de la rîndul 1.

Măsura:
30 ochiuri şi 43 rînduri din modelul II.

Spatele:
Montăm 140 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi lucrăm drept 1 cm înălţime în “punct leneş”, apoi
continuăm tot drept 15 cm înălţime cu modelul II. Aici, în punctul care marchează talia, vom tricota
2 cm cu andrele nr. 2, apoi continuăm cu andrele nr. 2 ½, crescînd la începutul rîndurilor, la fiecare
margine, cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine). Avem 162
ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Începem scăzînd în rîndurile următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte
1 ochi. În total am scăzut 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la o margine). Avem 130 ochiuri cu care
tricotăm drept în continuare pînă la înălţimea totală de 60 cm.

Umărul:
Începem să formăm linia umerilor, scăzînd pe fiecare umăr de 6 ori cîte 8 ochiuri. În total am scăzut
96 ochiuri (cîte 48 ochiuri pe un umăr). Rămîn la mijlocul spatelui 34 ochiuri pe care le încheiem
într-un singur rînd.

Faţa:
Montăm 146 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi lucrăm la fel ca la partea din spate, cu deosebire că aici
vom avea 6 ochiuri în plus pe andrea. La înălţimea totală de 56 cm, scădem în mijlocul feţei 32
ochiuri într-un singur rînd şi astfel împărţim lucrul pe 2 andrele, cîte 52 ochiuri pe o andrea.
Continuăm lucrul pe prima andrea astfel: la marginea exterioară a lucrului tricotăm drept pînă la
înălţimea totală de 60 cm.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Aici începem să formăm linia umărului, scăzînd la începutul rîndurilor de 6 ori cîte 8 ochiuri. Pe linia
răscroielii gîtului, scădem la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 2 ochiuri şi continuăm drept.
Continuăm lucrul pe andreaua următoare.

Mîneca
Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, o manşetă de 6 cm
înălţime. Tricotăm în continuare 40 cm înălţime cu andrele nr. 2 ½ şi cu modelul II cu benţile
despărţitoare, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 40 ochiuri (cîte 20
ochiuri la o margine). Avem 116 ochiuri şi începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul
rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori
cîte 3 ochiuri, de 4 ori cîte 4 ochiuri şi ultimele 12 ochiuri rămase la mijloc le încheiem într-un
singur rînd.

Tricotăm la fel cealaltă mînecă.

Călcăm aburit şi încheiem la maşină.

Ridicăm pe 4 andrele de ciorapi nr. 2 ochiurile corespunzătoare împrejurul răscroileii gîtului şi


tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 8 cm înălţime. Încheiem pe dos ochiurile lucrate pe
dos şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Pulover sport din lînă gri, cu linia mînecilor deosebită, foarte practic şi călduros pentru sporturile
de iarnă.

Furnituri:
Circa 500 g lînă gri, andrele nr. 2 şi 3 şi 5 andrele de ciorapi.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 94 cm. Lungimea 64 cm.

Model:
I. Întregul pulover se tricotează în „punct leneş”.

II. Garnitura de la marginea de jos se tricotează în „punct semielastic”.

Măsura:
26 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul I.
Spatele:
Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. 3 şi tricotăm drept 1 cm înălţime în „punct leneş”. Urmează o
bantă de 2 cm înălţime în „punct semielastic”, din nou 1 cm în „punct leneş” şi tricotăm a doua
bantă de 2 cm în „punct de semielastic”. Tricotăm în continuare drept în „punct leneş” pînă la
înălţimea totală de 12 cm. Aici vom tricota 2 cm înălţime cu andrele nr. 2 pentru a cambra linia
taliei, apoi continuăm drept cu andrele nr. 3 pînă la înălţimea totală de 34 cm.

Răscroiala mînecii:
Începem astfel: tricotăm 12 cm înălţime scăzînd la fiecare margine a lucrului cîte 2 ochiuri la 1 cm.
În total am scăzut 48 ochiuri (cîte 24 ochiuri la o margine). Tricotăm din nou 12 cm înălţime,
crescînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm. Revenim astfel la totalul de 120 ochiuri. Avem o
înălţime totală de 58 cm.

Umărul:
Începem să formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor, pe fiecare umăr, de 11 ori cîte 4
ochiuri. În total am scăzut 88 ochiuri (cîte 44 ochiuri pe un umăr) şi au mai rămas la mijlocul
spatelui 32 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd.

Faţa:
O tricotăm la fel ca spatele. La înălţimea totală de 60 cm începem răscroiala gîtului astfel: scădem
la mijlocul feţei 10 ochiuri într-un singur rînd împărţind asstfel lucrul în două părţi, cîte 55 ochiuri
pe o andrea. Continuăm pe prima andrea scăzînd linia umerilor la fel ca la spate, iar pe linia
răscroileii gîtului, scădem cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. Tricotăm cealaltă parte la fel, însă
inversat.

Mîneca:
Montăm 60 ochiuri pe andrele nr. 3 şi tricotăm 40 cm în „punct leneş”, crescînd la fiecare margine
cîte 1 ochi la 2 cm. În total am scăzut 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la po margine). Avem 100 ochiuri
cu care tricotăm 12 cm în înălţime, scăzînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm. Restul de 52
ochiuri rămase la mijloc le încheiem într-un singur rînd.

Călcăm foarte uşor aburit şi încheiem prin cusături de mînă. Împrejurul răscroielii gîtului, ridicăm
pe 4 andrele groase de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi tricotăm drept un guler de 12 cm
înălţime, pe care apoi îl răsfrîngem în afară.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1

Executat în verde pastel sau în roşu – ciclamen, acest elegant model de pulover poate fi purtat în
orice ocazii.

Furnituri:
Circa 600 g lînă de bună calitate, 4 nasturi, andrele nr. 2 ½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 98 cm, lungimea puloverului 61 cm.

Model:
I. Manşetele, gulerul şi bentiţele cu butoniere le tricotăm în „punct de semielastic”, pentru ca să
obţinem un elastic deosebit şi frumos, ochiul pe faţă îl vom lucra întotdeauna luat de la spate
(răsucit).

II. Restul puloverului îl vom tricota în „punct de jerseu”.

Măsura:
27 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept 3 cm în „punct de jerseu”. Urmează 1 rînd
de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Acesta va forma linia pe care îndoim tivul spatelui pe dos,
cosîndu-l în punct invizibil. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la
terminarea tivului, adică de la rîndul de ochiuri pe dos (neglijăm tivul). Continuăm drept în „punct
de jerseu” 18 cm în înălţime; la următorii 20 cm în înălţime, creştem la începutul rîndurilor, cîte 1
ochi la 4 cm (de 10 ori). Vor fi 130 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 10
ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la fiecare margine). Avem 100 ochiuri cu
care lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 58 cm.

Umărul:
Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 14 ori cîte 5
ochiuri, în total 70 ochiuri scăzute (cîte 35 ochiuri pe un umăr). Restul de 30 ochiuri rămase la

mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd.

Faţa:
Montăm 130 ochiuri şi tricotăm la fel ca la spate pînă la înălţimea totală de 10 cm (avem cu 10
ochiuri mai mult decît la spate). Aici împărţim ochiurile pe 2 andrele astfel: pe prima andrea (pe
dosul lucrului) luăm 73 ochiuri, iar restul de 57 ochiuri le lăsăm pe o andrea de rezervă. Tricotăm
cu cele 73 ochiuri de pe prima andrea astfel: primele 16 ochiuri de la marginea interioară a feţei le
tricotăm în „punct de semielastic „ răsucit, iar restul ochiurilor în „punct de jerseu”. La marginea
interioară a lucrului vom tricota drept în „punct de semilelastic” pînă la 61 cm înălţime totală,
formînd 4 butoniere (din cîte 2 ochiuri) la distanţa de 10 cm între ele (prima butonieră o vom
forma la înălţimea de 4 cm de la începutul bentiţei). La marginea exterioară a feţei (pe linia
subraţului şi răscroiala mînecii) vom lucra întocmai ca şi la spate.

Umărul:
Cînd am ajuns la linia umărului, scădem de 7 ori cîte 5 ochiuri, lăsînd pe o andrea de rezervă 28
ochiuri pentru guler. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea (partea stîngă a feţei) crescînd în rîndul
întîi 16 ochiuri la marginea interioară a feţei. Aceste 16 ochiuri le vom tricota drept, în „punct de
semilelastic răsucit”, pînă la înălţimea totală de 61 cm, formînd aceeaşi bentiţă ca la partea
dreaptă a feţei, însă fără butoniere. Tricotăm în continuare la fel ca şi la partea dreaptă, însă
inversat.

Mîneca:
Montăm 100 ochiuri pe andrele şi tricotăm în „punct de semielastic răsucit” o manşetă de 6 cm
înălţime. În ultimul rînd scădem 10 ochiuri, adică la fiecare 10 ochiuri lucrăm 2 ochiuri împreună.
Avem 90 ochiuri cu care continuăm 24 cm în înălţime în „punct de jerseu”, crescînd la fiecare
margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine). Avem 114
ochiuri. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6
ochiuri, de 48 ori cîte 1 ochi, de 14 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, iar ultimele 14 ochiuri le
încheiem într-un singur rînd. Executăm mîneca următoare la fel.

Călcăm uşor aburit toate părţile tricotate, exceptînd bentiţa şi încheiem la maşină. Coasem nasturii
şi îndoim manşeta. Luăm cele 28 ochiuri lăsate pe prima andrea de rezervă de la partea dreaptă a
feţei, ridicăm în continuare pe aceeaşi andrea ochiurile de la răscroiala gîtului (din spate) şi în
continuare lucrăm următoarele 28 ochiuri rămase pe andreaua de rezervă de la partea stîngă a
feţei. Tricotăm cu aceste ochiuri în „punct de semielastic răsucit”, un guler de 6 cm înălţime.

Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos şi pe faţă ochiurile lucrate pe
faţă.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Această cazacă largă în talie, cu mînecile trei sferturi, are o linie nouă, datorită guleraşului ridicat
care înconjoară gîtul şi se prelungeşte în faţă printr-o bantă încheiată în 6 nasturi.
Furnituri:
Circa 500 g lînă gri, andrele nr. 2 ½ şi 6 nasturi.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului 96 cm, lungimea puloverului 62 cm, lungimea mînecilor 42 cm.

Model:
I. Bentiţele cu butoniere, gulerul, clapele buzunarelor, manşetele şi marginea de jos a puloverului
se tricotează în „punct leneş”.

II. Restul se lucrează în „punct de jerseu”.

Măsura:
30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II.

Faţa:
Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm 2 cm în „punct leneş”, apoi continuăm drept 8
cm în „punct de jerseu”. În rîndul următor formăm buzunarele astfel: tricotăm 10 ochiuri în „punct
de jerseu”, următoarele 35 ochiuri le luăm pe o andrea de rezervă, apoi lucrăm în continuare 40
ochiuri, următoarele 35 ochiuri le luăm pe altă andrea de rezervă şi în sfîrşit tricotăm ultimele 10
ochiuri. Clapele, respectiv ochiurile de pe cele două andrele de rezervă, le tricotăm în „punct
leneş”, formînd benzi (clapele) de 3 cm înălţime fiecare şi încheiem. Pe două andrele de rezervă
montăm cîte 35 ochiuri şi lucrăm separat pe fiecare, două bucăţi în „punct de jerseu” de
aproximativ 8 cm fiecare, formînd astfel dublura buzunarelor. Pe dosul lucrului, după ce am
tricotat primele 10 ochiuri de la marginea feţei, continuăm lucrînd cele 35 ochiuri de pe prima
andrea de rezervă, apoi lucrăm în continuare 40 ochiuri; din nou lucrăm ochiurile de pe a doua
andrea de rezervă (35 ochiuri) şi în sfîrşit lucrăm ultimele 10 ochiuri. Continuăm lucrul încă 10 cm,
crescînd cîte 1 ochi la 3 cm. Avem 136 ochiuri. La 20 cm de la marginea de jos a feţei, împărţim
lucrul pe două andrele şi tricotăm pe prima andrea cu 68 ochiuri astfel: pe linia subraţului creştem
1 ochi la 4 cm, iar la marginea interioară a feţei creştem 4 ochiuri în rîndul întîi şi continuăm drept
(pe această linie) avînd grijă ca aceste 4 ochiuri adăugate şu următoarele 4 ochiuri din corsaj (total
8 ochiuri) să le lucrăm în continuare în „punct leneş”. Tricotăm astfel 17 cm.

Răcroiala mînecii:
Începem scăzînd de 3 ori cîte 3 ochiuri, de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi; în total scădem
17 ochiuri.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Continuăm 14 cm drept şi începem răscroiala gîtului scăzînd astfel: în rîndul întîi 9 ochiuri, apoi de
3 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi, în timp ce la marginea exterioară a
feţei lucrăm drept. Încheiem linia umărului astfel: la marginea interioară (la gît) lucrăm drept, iar la
marginea exterioară scădem la începutul fiecărui rînd cîte 8 ochiuri de 4 ori. Încheiem.

Pe cealaltă andrea continuăm partea dreaptă a feţei, lucrînd la fel, însă inversat. La distanţă de 6
cm între ele facem cîte o butonieră astfel: primele 3 ochiuri de la marginea bentiţei le lucrăm pe
faţă, al 4-lea şi al 5-lea ochi le lucrăm împreună (scăzut), apoi lucrăm restul ochiurilor. Rîndul
următor (pe dos) în locul ochiului scăzut, formăm un ochi adăugat (jeteu) şi lucrăm în continuare
restul ochiurilor.

Spatele:
Se lucrează la fel ca şi faţa fără a mai forma buzunarele şi fenta de la gît, iar răscroiala gîtului va fi
mai puţin pronunţată decît la faţă, orientîndu-ne după tipar.

Guleraşul:
Lucrăm pe 8 ochiuri, în „punct leneş”, cît lungimea circumferinţei gîtului, lăsînd un plus de
aproximativ 2 cm, care formează reverul bentiţei. La capătul gulerului formăm o butonieră.

Mîneca:
Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm 3 cm în înălţime în „punct leneş”, continuăm în
„punct de jerseu” 24 cm înălţime, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem
24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine), vor fi 114 ochiuri. Începem să formăm ovalul mînecii
scăzînd la începutul rîndurilor astfel: la marginea mînecii care se va aplica la partea din faţă a
puloverului, scădem în rîndul întîi 8 ochiuri, iar la marginea opusă, 3 ochiuri. Apoi scădem egal la
ambele margini astfel: de 50 ori cîte 1 ochi, de 14 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, iar
ultimele 13 ochiuri rămase pe andrea, le încheiem într-un singur rînd.

Mîneca următoare se lucrează la fel inversat.

Călcăm aburit şi montăm la maşină. Coasem pe dos în punct invizibil clapele, dublura buzunarelor,
gulerul şi 6 nasturi gri de sidef.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Acest pulover tineresc are un colorit viu şi plăcut. Combinaţiile de culori pot varia după gust,
trebuie să fie însă plăcut armonizate, pe un fond de culoare închisă sau gri. Se pot întrebuinţa
resturi de lînă pe care le avem în casă.

Furnituri:
Circa 300 g lînă maron, 50 g lînă verde, 50 g galbenă, 50 g roşie, cîteva fire de lînă albă, neagră,
albastră, gri. Andrele nr. 2 ½ şi 3.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului 98 cm, lungimea 56 cm, lungimea mînecii 58 cm.

Model:
I. Feţele se lucrează în „punct de jerseu” în linie diagonală, cu model norvegian (după schema
dată).

II. Elasticul din talie şi manşetele se lucrează în „punct de semielastic” (1 ochi pe faţă, 1 ochi pe
dos.)

III. Spatele şi mînecile se lucrează în „punct de jerseu”.

IV. Banda care bordează feţele, în „punct leneş”.

Măsura:
26 ochiuri şi 36 rînduri = 10 cm din modelul I.

Spatele:
Montăm 100 ochiuri cu lînă maron pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm o bucată de de 12 cm înălţime în
„punct de emielastic”. Continuăm lucrul pe andrele nr. 3, tricotînd 18 cm înălţime în „punct de
jerseu”, crescînd un ochi la 2 cm, la fiecare margine a lucrului; deci în total creştem 18 ochiuri. Vor
fi 118 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Începem astfel: scădem la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2
ori cîte 1 ochi (la fiecare margine a lucrului). Am scăzut în total 24 ochiuri. Avem 94 ochiuri şi
continuăm drept încă 20 cm înălţime. Împărţim lucrul pe două andrele şi tricotăm pe prima andrea
cu 47 ochiuri.

Răscroiala gîtului:
Cădem astfel: în rîndul întîi 4 ochiuri, în următoarele rînduri de de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 7 ori cîte
1 ochi. La marginea exterioară a lucrului (la răscroiala mînecii) tricotăm drept.

Umărul:
Între timp formăm linia umărului scăzînd cîte 6 ochiuri la începutul fiecărui rînd (de 4 ori).
Încheiem.
Continuăm lucrul pe cealaltă andrea tricotînd în acelaşi fel, inversat.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 46 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm 12 cm în înălţime în „punct de
semielastic”. Încheiem. Începem să lucrăm pe andrele nr. 3 modelul norvegian în diagonală (pe
bie). Montăm 2 ochiuri de lînă gri pe o andrea nr. 3 şi tricotăm în „punct de jerseu” 26 rînduri,
crescînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd dus şi întors. Continuăm cu 12 rînduri colorate în
„punct leneş”, cîte 2 rînduri din fiecare culoare: verde, maron, galben, roşu, albastru, alb, crescînd
pe linia F – B cîte 2 ochiuri la începutul şi sfîrşitul fiecărui rînd, iar pe linia F – A, crescînd numai cîte
1 ochi la începutul fiecărui rînd. Vor fi în total 58 ochiuri. Urmează 6 rînduri maron în „punct de
jerseu” 3 rînduri cu modelul norvegian nr. 1, crescînd cîte un ochi la începutul fiecărui rînd pe linia
F – A şi cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd pe linia F – B. Avem 67 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Începem, lucrînd drept pe linia curbă B – D astfel: 5 rînduri maron în „punct de jerseu”, 1 rînd,
alternăm 1 ochi verde şu 1 ochi maron; 1 rînd (următorul), alternăm invers roşu cu maron şi maron
cu verde; 4 rînduri verzi, 4 rînduri galbene, 4 rînduri cu model norvegian nr. 2. Avem 77 ochiuri. De
la începutul lucrului şi pînă în acest punct, pe linia F – A, vom creşte constant cîte 1 ochi la
începutul fiecărui rînd, iar la răscroiala subraţului punctul B şi pînă la terminarea modelului
niorvegian nr. 2 tricotăm drept. De aici începem să scădem linia taliei (punctul A) cîte 1 ochi la
începutul fiecărui rînd pe faţa lucrului formînd astfel linia marginii interioare a feţei (A – C). Acest
ochi îl vom scădea întotdeauna foarte larg. Continuăm cu 4 rînduri galbene, 18 rînduri colorate (în
„punct leneş”) astfel: 2 rînduri maron, 2 roşu, 2 verde, 2 albe, 2 bleumarin, 2 galben, 2 maron, 2
albastru, 2 gri, 4 rînduri roşu în „punct de jersseu”, crescînd cîte 1 ochi tot la începutul celui de-al
4-lea rînd pe linia răscroileii mînecii.

Începînd de aici continuăm în felul următor: pe linia A – C continuăm să scădem invariabil cîte 1
ochi la începutul fiecărui rînd, iar pe linia răscroielii mînecii începem să creştem vertiginos cîte 4, 6
sau 8 ochiuri la începutul rîndurilor, după tiparul mărit, urmînd astfel pînă la linia umărului (punctul
D). Continuăm 5 rînduri cu modelul norvegian nr. 3. Aici am terminat de scăzut pentru răscroiala
mînecii şi începem să scădem linia umărului astfel: la sfîrşitul fiecărui rînd pe faţa lucrului scădem
cîte 1 ochi. Confruntăm neîncetat cu tiparul. Urmează 4 rînduri roşu, 4 rînduri verde, 5 rînduri
model norvegian nr. 4; 4 rînduri verde, 14 rînduri colorate (în „punct leneş”) astfel: 2 rînduri gri, 2
alb, 2 roşu, 2 verde, 2 maron, 2 galben, 2 albastru; continuăm în „punct de jerseu” 8 rînduri maron.
Aici am terminat de scăzut linia umărului şi începem în jos răscroiala gîtului, scăzînd cîte 8, 6, 4
ochiuri într-un singur rînd, confruntînd mereu lucrul cu tiparul. Urmează 1 rînd: 1 ochi galben,
alternînd cu 1 ochi maron, 3 rînduri galben, 7 rînduri model norvegian nr. 5. Încheiem.

Partea stîngă a feţei:


Se lucrează la fel, inversat.

Mîneca:
Montăm 60 ochiuri de lînă maron pe andrele nr. 2 ½, tricotînd în „punct de semielastic” o manşetă
de 8 cm înălţime. Continuăm lucrul pe andrele nr. 3 în „punct de jerseu”, 34 cm înălţime, crescînd
cîte 1 ochi la 2 cm la fiecare margine a lucrului.

Avem 94 cohiuri. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la fiecare astfel: 5, 4, 3 ochiuri,
urmează de 8 ori cîte 2 ochiuri, de 30 ori cîte 1 ochi, de 4 ori cîte 3 ochiuri. Încheiem.

Bentiţa o lucrăm pe 10 ochiuri în „punct leneş”, formînd pentru partea dreaptă a feţei 5 butoniere,
la distanţă de 8 cm. Călcăm aburit şi încheiem totul la maşină după ce mai întîi am încheiat
patentul din faţă, cu feţele în modelul norvegian, prin cusături de mînă pe dosul lucrului.

Pentru executarea feţelor este necesar un tipar mărit executat după măsura dorită, şi se confruntă
tot timpul lucrul cu tiparul.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Modelul în dungi verticale prezintă avantajul de a marca o linie sveltă a taliei. Se poate executa din
două nuanţe de mov sau alte culori armonizate: roşu cu bleumarin, negru cu gri etc.
Furnituri:
150 g lînă ciclamen, 150 g lînă mov închis, 4 nasturi, andrele nr. 2 ½ şi 5 andrele de ciorapi.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 94 cm, lungimea bluzei 44 cm.

Model:
I. Manşetele, fenta din faţă şi clapa se tricotează în „punct leneş”.

II. Restul în „punct de jerseu” vertical, alternînd 2 rînduri de culoare mov cu 2 rînduri de culoare
ciclamen.

Măsura:
31 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 3 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm p bucată de 6 cm înălţime (26 rînduri) astfel: la
marginea stîngă, adică pe linia umărului (pe faţa lucrului), creştem la începutul fiecărui rînd cîte 1
ochi (de 13 ori), iar la marginea dreaptă, adică pe linia mînecii (tot pe faţa lucrului), creştem cîte 2
ochiuri la începutul fiecărui rînd (de 13 ori). Vor fi în total 42 ochiuri.

La marginea dreaptă (pe faţa lucrului) creştem 88 ochiuri într-un singur rînd şi continuăm drept cu
aceste 130 ochiuri o bucată e 44 cm înălţime. În rîndul următor, pe faţa lucrului, scădem 88 ochiuri
într-un singur rînd, apoi în continuare scădem, pentru a forma mîneca dreaptă, la fel ca pentru
mîneca stîngă la începutul lucrului, adică în loc să creştem acum scădem. Rămîn 3 ochiuri pe care le
încheiem.
Faţa:
Tricotăm întocmai ca şi partea din spate, inversat (adică spatele l-am început de la mîneca stîngă,
iar faţa o începem de la mîneca dreaptă). De la rîndul în care am crescut 88 ochiuri (adică de la
primul rînd cu 130 ochiuri) tricotăm drept 30 cm în înălţime. Începînd cu rîndul următor vom
tricota următorii 3 cm astfel: 65 ochiuri, începînd de la marginea de jos a feţei, le vom tricota în
„punct leneş” cu lînă ciclamen, formînd pe această bantă 4 butoniere la ditanţă de 15 ochiuri între
ele, iar în continuare, restul de 65 ochiuri le vom tricota obişnuit în „punct de jerseu”. După ce am
tricotat astfel 3 cm în înălţime, încheiem într-un singur rînd cele 65 ochiuri lucrate în „punct leneş”,
iar restul de 65 ochiuri le lăsăm pe o andrea de rezervă. Pe o altă andrea montăm 65 ochiuri de lînă
ciclamen şi tricotăm drept îm „punct leneş” 3 cm în înălţime.

După ce am executat această bantă de 3 cm înălţime, la ultimul rînd 65 ochiuri în „punct leneş”
alăturăm andreaua de rezervă cu 65 ochiuri şi tricotăm în continuare toate ochiurile în „punct de
jerseu”. Din acest punct tricotăm drept 11 cm în înălţime, apoi încheiem într-un singur rînd 88
ochiuri, formînd linia subraţului, şi scădem restul de ochiuri pentru mînecă, la fel ca la spate. La
marginea de jos a bluzei şi la decolteu coasem la maşină, pe faţa lucruluim o bentiţă de 2 cm
înălţime, lucrată în „punct de jerseu”, formînd un tiv pe care îl îndoim pe dos şi îl coasem în punct
invizibil.

Manşetele:
Ridicăm pe 4 andrele de ciorapi ochiurile corespunzătoare de jur împrejurul mînecuţelor şi
tricotăm cu lînă ciclamen cîte o manşetă de 2 cm înălţime.

Clapa:
Montăm 26 ochiuri de lînă ciclamen pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept, în „punct leneş”, 4 cm în
înălţime.
Coasem dosul fentei la capătul superior de corsaj, coasem 4 nasturi şi clapa.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Bluză chimono din lînă verde muştar, cu o deschizătură originală în faţă şi cu o garnitură formată
din două clape false pe corsaj.

Furnituri:
Circa 300 g lînă mai subţire, 5 nasturi, andrele nr. 2.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 98 cm.

Model:
I. Clapele şi fenta se tricotează în „punct leneş”.

II. Restul în „punct de jerseu”.

Măsura:
33 ochiuri şi 47 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 140 ochiuri şi tricotăm 2 cm în înălţime în „punct de jerseu”, urmează 1 rînd de ochiuri pe
dos (pe faţa lucrului). Formăm astfel tivul spatelui pe care îl îndoim pe dosul bluzei cosîndu-l în
punct invizibil de corsaj. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la terminarea
tivului, adică de la rîndul de ochiuri pe dos (neglijăm tivul).

Tricotăm în continuare 20 cm în „punct de jerseu”, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm.
În total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). Avem 160 ochiuri. În rîndul următor
creştem cîte 10 ochiuri la fiecare margine. Lucrăm 180 ochiuri încă 18 cm în înălţime, crescînd la
fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Avem 198 ochiuri.

Umărul:
Începem să formăm linia umerilor, scăzînd la începutul fiecărui rînd (dus şi întors) cîte 3 ochiuri.
Cînd au mai rămas 48 ochiuri la mijlocul spatelui, tricotăm drept 2 cm, formînd astfel tivul
răscroielii gîtului de la spate şi încheiem.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 75 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul feţei la fel ca şi pentru spate. În continuare tricotăm
20 cm în înălţime în „punct de jerseu” astfel: la marginea interioară a feţei lucrăm (de la început şi
pînă la înălţimea totală de 20 cm) primele 10 ochiuri în „punct leneş”, formînd cîte o butonieră din
2 ochiuri la 4 cm distanţă între ele, iar la marginea exterioară a feţei (pe linia subraţului) creştem
cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem 10 ochiuri. Avem 85 ochiuri pe care le lăsăm pe o andrea de
rezervă.

Partea stîngă a feţei:


Tricotăm la fel, însă inversat şi fără butoniere.

Cînd ambele părţi au o înălţime totală de 20 cm, unim lucrul pe o singură andrea suprapunînd
banta cu butoniere peste banta fără butoniere şi continuăm a tricota în „punct de jerseu” la fel ca
şi la partea din spate, avînd grijă ca în rîndul întîi (cînd unim cele două părţi) să tricotăm împreună
(lucrînd cîte 2 ochiuri deodată) ochiurile corespunzătoare celor două benţi în „punct leneş”.
Începînd de aici tricotăm la fel cu spatele. După ce am terminat de scăzut linia umerirlor, rămîn pe
andrea 48 ochiuri cu care mai tricotăm drept un tiv de 2 cm înălţime şi încheiem.

Călcăm aburit, coasem în punct invizibil pe dosul bluzei tivurile şi încheiem la maşină. La marginea
mînecilor îndoim pe dos un tiv de 2 cm din montaj. La terminaţia liniei următoare lăsăm cîte o
deschizătură de 3 cm la fiecare parte, pe care o vom încheia cu cîte 1 nasture şi o cheotoare
(bridă).

Pe cîte 30 ochiuri tricotăm în „punct leneş” 2 clape şi le coasem pe corsaj.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Teh

Bluză de vară în două culori, croşetată din fir subţire de bumbac, luat dublu.

Furnituri:
Circa 130 g fir de culoare mai închisă şi tot atîta fir de culoare mai deschisă. O croşetă.

Mărimea:
Lungimea puloverului circa 96 cm, lugimea măsurată la mijlocul spatelui 56 cm, cirumferinţa
pieptului 90 – 92 cm.

Model:
Croşetăm un şir de ochiuri de lanţ din culoarea mai închisă şi pe el un rînd de picioruşe lungi, drept
bază.

Rîndul 1: (deschis) începem din acelaşi loc cu rîndul precedent. * Croşetăm deasupra celui de al
doilea picioruş în culoare închisă un pcioruş lung, pe urmă deasupra primului picioruş în culoare
închisă, alt picioruş lung (cruciuliţă). Repetăm de la * pînă la sfîrşitul rîndului.

Rîndul 2: (închis) începem în acelaşi loc * un picioruş lung în cruciuliţă, un picioruş lung în golul
dintre două grupe de picioruşe încrucişate. Repetăm de la * . Aceste două rînduri dau modelul. La
începutul rîndurilor noi creştem atîttea ochiuri din lanţ, cît de înalt este picioruşul.

Măsura:
36 picioruşe şi 15 rînduri = 10 cm.

Confecţionăm un tipar de mărime naturală.

Spatele:
Croşetăm întîi partea de jos a bucăţii (I), începînd la punctul A şi continuînd în direcţia săgeţii.
Începem cu 32 picioruşe şi lucrăm conform tiparului. Înspre partea de jos a bluzei facem picioruşe
din ce în ce mai scurte. La marginea stîngă adăugăm la fiecare rînd cîte 30 picioruşe, pînă avem 122
picioruşe (34 cm). Continuăm la ambele margini drept înainte, pînă ce marginea stîngă este de 42
cm. Începînd de aici croşetăm la marginea stîngă în fiecare rînd, cu 30 picioruşe mai puţin şi tot aşa
facem picioruşele succesive mai joase, ca la început.

După ce am croşetat partea de jos, lucrăm partea de sus (II), începînd cu 1 rînd de picioruşe în
culoare închisă, care se prinde pe marginea de sus, de 46 cm, a părţii de jos. Adăugăm la ambele
margini cîte 7 picioruşe şi croşetăm atîtea picioruşe deasupra părţii de jos, încît să avem 180 de
picioruşe într-un rînd. Continuăm drept înainte pînă ce avem 18 cm, pe urmă formăm umerii: la
ambele margini ale lucrului croşetăm în fiecare rînd, de 6 ori, cîte 9 picioruşe mai puţin. La sfîrşitul
rîndurilor facem şi aici, la fel ca la partea de jos, picioruşe mai joase.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 24 cm de la începutul părţii de sus, încheiem cele 72 picioruşe din mijloc, pentru
decolteu.

Faţa:
Se lucrează la fel ca spatele, începînd de la punctul însemnat cu B. După ce am atin lăţimea de 32
cm (122 picioruşe) croşetăm 46 cm drept înainte, pe urmă scădem, ca la spate. La terminarea
primei părţi începem partea a II-a printr-un rînd de picioruşe de culoare închisă, prinse de partea
de sus a primei bucăţi. La ambele margini adăugăm şi aici cîte 7 picioruşe. Vor fi în total 194
picioruşe într-un rînd. Continuăm drept înainte pe o distanţă de 18 cm, pe urmă formăm umerii la
fel ca la spate. Între timp, cînd partea a II-a este de 22 cm, încheiem la mijloc 86 picioruşe, formînd
decolteul după tipar.

După ce am croşetat cele două bucăţi, le fixăm cu ace de gămălie pe tipar şi le călcăm apăsat
printr-o cîrpă udă. Îndoim spre interior 2 cm din marginea de jos şi o fixăm cu puncte invizibile. La
fel şi marginea decolteului. Marginea mînecilor o îndoim de 1 cm şi o tivim. Bluza nu are
închizătoare.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recth, Ed. Tehnică, 1959

Confecţionat dintr-o lînă de calitate bună, de culoare galbenă, se obţine acest model, o bluză
frumoasă şi elegantă.
Furnituri:
Circa 300 g lînă, 7 nasturi, andrele nr. 1 ½ şi 2.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 100 cm, lungimea bluzei 57 cm.

Model:
I. Elasticul din talie, manşetele şi bordura feţelor se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Restul, cu modelul următor:


Rîndul 1, 3, 5, 7 (pe faţa lucrului): toate ochiurile pe faţă.

Rîndul 2, 4, 6, 8: * 3 ochiuri pe dos, 4 ochiuri pe faţă, * repetăm de la *.

Rîndul 9: * 4 ochiuri se vor tricota de 13 ori, dus şi întors, pe faţă, 3 ochiuri pe faţă * repetăm de la
*.

Rîndul 10: 3 ochiuri pe dos, 4 ochiuri pe faţă.

Rîndul 11: repetăm de la rîndul 1.

Modelul II:
Placa se tricotează astfel: 12 cm înălţime cu modelul ce urmează:
Rîndul 1 (pe faţa lucrului) 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri pe dos.

Rîndul 2 (pe dosul lucrului) acoperit, iar 8 cm înălţime în „punct de semielastic”.

Măsura:
40 ochiuri şi 52 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 146 ochiuri pe andrele nr. 1 ½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, o bucată de 8
cm înălţime. Continuăm cu andrele nr. 2 şi cu modelul II, o bucată de 21 cm înălţime, crescînd la
fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm. În total am crescut 14 ochiuri (cîte 7 ochiuri la o margine).
Avem 160 ochiuri.
Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor care urmează astfel: de 2 ori cîte 10 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi
de 8 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la o margine) şi au mai rămas 124
ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 39 cm, şi lăsăm pe o andrea de rezervă
aceste 124 ochiuri.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. 1 ½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, 8 cm în înălţime,
formînd o butonieră din 2 ochiuri la înălţimea de 1 cm de la montajul ochiurilor şi la distanţă de 3
ochiuri de la marginea interioară a feţei. Continuăm cu andrele nr. 2 şi modelul II o bucată de 21
cm înălţime, crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 3 cm (de 7 ori), iar la marginea interioară a
feţei lucrăm drept, avînd grijă ca primele 10 ochiuri să le tricotăm în „punct de semielastic” pînă la
sfîrşitul lucrului, formînd la distanţe de 6 cm cîte o butonieră. Avem 83 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la îmceputul rîndurilor pe această linie, o dată 10 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori
cîte 1 ochi. În total am scăzut 18 ochiuri şi au mai rămas 65 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la
înălţimea totală de 39 cm. Lăsăm pe o andrea de rezervă aceste 65 ochiuri.

Partea stîngă a feţei:


O executăm la fel, însă inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. 1 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 5 cm
înălţime. Continuăm cu andrele nr. 2 şi modelul II, o bucată de 22 cm înălţime, crescînd la fiecare
margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la fiecare margine). Avem
102 ochiuri. Tricotăm în continuare scăzînd cîte 2 ochiuri la începutul fiecărui rînd. Cînd au mai
rămas la mijlocul mînecii 32 ochiuri le lăsăm pe o andrea ajutătoare. Executăm mîneca următoare
la fel.

Luăm pe o singură andrea toate ochiurile lăsate pe andrelele ajutătoare şi anume: 65 ochiuri de la
partea dreaptă a feţei, 32 ochiuri dde la mîneca dreaptă, 124 ochiuri de la spate, 32 ochiuri de la
mîneca stîngă şi 65 ochiuri de la partea stîngă a feţei, în total 318 ochiuri şi tricotăm 12 cm în
înălţime cu andrele nr. 2 (pe faţa lucrului), 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, formînd în continuare la
partea dreaptă a feţei butonierele.
Din acest punct (avem o înălţime totală de 51 cm) continuăm pe andrele nr. 1 ½ o bucată de 8 cm
înălţime, astfel: ochiul lucrat pînă aici (pe faţa lucrului) pe faţă, îl lucrăm tot pe faţă, iar cele 2
ochiuri lucrate pînă aici pe dos (tot pe faţa lucrului) le lucrăm împreună pe dos. Astfel am obţinut
un tricotaj în „punct de semielastic” cu care tricotăm drept încă 8 cm înălţime. Încheiem mîneca.

Încheiem la maşină, coasem nasturii şi la răscroiala gîtului îndoim înăuntru 2 cm din tricotaj,
formînd un tiv pe care îl coasem pe dos în punct invizibil.

Acest tricotaj nu se calcă. Pentru ca platca să nu fie prea largă, o coasem invizibil pe dos, pe un
şiret, la distanţa de 3 – 4 cm în jos de la răscroiala gîtului.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Model de bluză elegant şi comod. Se tricotează din lînă foarte fină, albastru-peruzea, muştar sau
negru.

Furnituri:
400 g lînă, andrele nr. 2 ½ şi 2.

Model:
I. Marginea de jos a bluzei, manşetele, benzile diagonale de pe mîneci şi răscroiala gîtului se
tricotează în „punct de semielastic”.

II. Restul în „punct de jerseu”.

Măsura:
30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 136 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept, în “punct de semielastic”, 3 cm în
înălţime. Continuăm drept, în „punct de jerseu”, 10 cm în înălţime. Urmează 2 cm în înălţime
tricotaţi drept cu andrele nr. 2, apoi reluăm lucrul pe andrele nr. 2 ½, crescînd la ambele margini
cîte 1 ochi la 4 rînduri. Cînd lucrul măsoară 34 cm înălţime totală, începem să formăm linia raglan a
mînecii, scăzînd la ambele margini cîte 1 ochi, la începutul rîndurilor 1 şi 2; în rîndul al 3-lea nu
scădem deloc, urmează din nou 2 rînduri cu scăzături şi 1 rînd fără scăzături şi continuăm astfel
pînă cînd lucrul are 48 cm înălţime totală. Cu restul de ochiuri, vom tricota drept în „punct de
semielastic” 2 cm în înălţime. Încheiem într-un singur rînd, scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă
şi pe dos ochiurule lucrate pe dos.

Faţa:
Se lucrează la fel ca spatele, cu deosebirea că la înălţimea totală de 45 cm, împărţim lucrul pe două
andrele, cîte 68 ochiuri pe o andrea, şi tricotăm fiecare parte separat. La marginea interioară a
feţei, unde formăm fenta, vom creşte cîte 5 ochiuri (la fiecare parte) formînd reversul fentei, pe
care apoi îl vom îndoi pe dos şi îl vom coase în punct invizibil.

Mîneca:
Spre deosebire de felul obişnuit al tricotării mînecii, acet model se începe de la umăr şi linia raglan
şi se tricotează în jos, sfîrşind la manşetă.

Montăm 203 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu”, făcînd la mijlocul fiecărui
rînd, pe faţa lucrului, o dublă scăzătură astfel: ridicăm 1 ochi nelucrat, tricotăm următoarele 2
ochiuri împreună pe faţă şi trasăm ochiul ridicat peste ochiul rezultat din scăderea celor 2 ochiuri.
Rîndul pe dos îl lucrăm fără scăzături. Continuăm lucrul scăzînd la ambele margini cîte 1 ochi la 6
rînduri. Cînd lucrul are 10 cm înălţime totală, tricotăm prima bandă de 3 cm înălţime, în „punct de
semielastic”, continuăm 2 cm în „punct de jerseu” şi executăm a 2-a bandă de 3 cm în „punct de
semielastic”. Tricotăm în continuare în „punct de jerseu”. Cînd lucrul are 50 cm înălţime (măsurată
pe linia dublei scăzături), scădem la începutul fiecărui rînd cîte 2 ochiuri pînă la epuizarea lor.
Ridicăm pe andrea ochiurile de la marginea inerioară a mînecii şi tricotăm o manşetă de 5 cm
înălţime, în „punct de semielastic”. Încheiem într-un singur rînd, scăzînd pe faţă ochiurile lucrate
pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Pentru confecţionarea acestei bluze se întrebuinţează lînă sau bumbac, cu firul subţire şi foarte
regulat tors.
Pentru ca tricotajul să fie mai rar şi deci mai subţire, vom lucra cu andrele mai groase (nr. 3).

Furnituri:
150 g lînă sau bumbac, anrele nr. 2 şi 3, o croşetă şi 5 andrele subţiri de ciorapi.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm, lungimea bluzei 54 cm.

Model:
I. Spatele şi faţa se tricotează cu model dantelat, orientîndu-ne după schema alăturată.

II. Centura din talie şi benzile de la mînecuţă se lucrează în „punct de semielastic”. Spatele şi faţa se
lucrează în continuare şi se cos numai pe linia subraţului.

III. Rîndul 1: toate ochiurile lucrate pe dos.

Rîndul 2: * 3 ochiuri lucrate împreună pe dos, din rîndul următor lucrăm 3 ochiuri şi anume: 1 ochi
pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, repetăm de la * .

Rîndul 3: toate ochiurile pe dos.

Rîndul 4: se lucrează ca şi rîndul 2, însă inversat astfel: din cele 3 ochiuri lucrate în rîndul 2, lucrăm
împreună 3 ochiuri (1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă), iar următoarele 3 ochiuri
(obţinute în rîndul anterior prin înmulţirea unui singur ochi) le lucrăm împreună pe dos.

Repetăm de la rîndul 1.

Măsura:
24 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul I.

Faţa:
Montăm 110 ochiuri pe andrele nr, 2 şi tricotăm în „punct de semielastic” o bucată de 12 cm
înălţime. De aici continuăm să tricotăm drept, cu andrele nr. 3, o bucată de 22 cm înălţime, cu
modelul dantelat I, numit „ploicică”. Această bucată va fi în aparenţă mult mai lată decît centura
(deşi are acelaşi număr de ochiuri), din cauza specificului acestei dantele şi pentru motivul că
întrebuinţăm andrele mai groase. Cînd lucrul are 34 cm de la marginea de jos, începem să formăm
mînecuţele bufante astfel: creştem la începutul şi la sfîrşitul primului rînd cîte 2 ochiuri şi apoi în
continuare cîte 1 ochi la 1 cm, de fiecare parte a lucrului. Tricotăm în felul acesta 16 cm înălţime.
Avem 146 ochiuri.

Împărţim lucrul pe două andrele, jumătate le lăsăm pe andreaua de rezervă, iar cu cealaltă
jumătate (73 ochiuri) continuăm astfel: pe linia B – C creştem în continuare cîte 1 ochi la 1 cm (pe
tot parcursul liniei B – C creştem la fel), iar la răscroiala decolteului, scădem întîi 12 ochiuri, apoi la
începutul rîndurilor următoare o dată 6 ochiuri, o dată 5 ochiuri, o dată 4 ochiuri, o dată 3 ochiuri
şi în continuare cîte 2 ochiuri pînă cînd rămîn pe andrea 35 ochiuri. Cu acestea lucrăm drept 1 cm şi
începem să repetăm felul în care am lucrat pînă acum, însă inversat, adocă în loc să scădem,
creştem. Continuăm lucrul la fel pe cealaltă andrea de rezervă, iar cînd am terminat răscroiala
decolteului din spate, unim ochiurile de pe cele două andrele, pe o singură andrea şi continuăm să
lucrăm 16 cm, scăzînd la amîndouă marginile cîte 1 ochi la 1 cm. Lucrăm apoi drept 22 cm,
urmează 12 cm pentru centură şi încheiem toate ochiurile într-un singur rînd lucrat mai larg.

Călcăm aburit părţile dantelate şi încheiem cu o cusătură în punct invizibil pe dosul lucrului, cele
două linii ale subraţului. La mînecuţe ridicăm ochiurile pe 4 andrele de ciorapi şi tricotăm 2 cm
înălţime în „punct de semielastic”. De jur împrejurul decolteului croşetăm un rînd de picioruşe
scurte, apoi un rînd de picioruşe lungi mai rare, formînd cîte o buclă la două picioruşe.

Trasăm prin al doilea rînd de picioruşe un şiret croşetat în ochiuri simple, din acelaşi material cu
bluza, şi îl legăm cu funduliţă, mai larg sau mai strîns, variind mărimea decolteului, după dorinţă.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Această bluză din lînă roşie, degajînd decolteul şi avînd răscroiala mînecii pronunţată, se poate
îmbrăca fie cu o bluză de culoare asortată sau ecosez, fie fără bluză.
Furnituri:
Circa 350 g lînă roşie, andrele nr. 2 şi 2½ .

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm, lungimea bluzei 52 cm, lungimea mînecii 41 cm.

Model:
I. Elasticul din talie, bentiţa de la decolteu şi manşetele se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Restul în „punct de jerseu”.

Măsura:
30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 128 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de semielastic”.
Continuăm pe andrele nr. 2½, în „punct de jerseu” şi creştem în rîndul I, pe faţa lucrului, 8 ochiuri,
lucrînd în tot al 15-lea ochi dublat astfel: o dată îl lucrăm din faţă şi o dată din spate. Avem 136
ochiuri cu care tricotăm 10 cm în înălţime, crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm.
În total creştem 10 ochiuri. Avem 146 ochiuri.
Răcroiala mînecii:
Începem astfel: scădem la începutul rîndurilor, la fiecare margine, cîte 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1 ochiuri,
deci cîte 21 ochiuri la fiecare margine. În total scădem 42 ochiuri.
Avem 104 ochiuri. Continuăm să tricotăm 66 rînduri drept. În rîndul al 67-lea (pe faţa lucrului)
scădem 26 ochiuri de la mijlocul spatelui împărţind astfel lucrul în două părţi. Lucrăm prima parte
(39 ochiuri) astfel: tricotăm 26 rînduri scăzînd cîte 3 ochiuri la începutul fiecărui rînd pe linia
decolteului, pînă terminăm toate ochiurile. Pe linia răscroielii mînecii lucrăm drept. Cele 39 de
ochiuri de pe andreaua cealaltă le lucrăm la fel, însă inversat.

Faţa:
Montăm 134 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de semielastic”.
Continuăm pe andrele nr. 2 ½ în „punct de jerseu” şi creştem în rîndul întîi 8 ochiuri, dublînd tot al
16-lea ochi (pe faţa lucrului). Continuăm 10 cm în înălţime în „punct de jerseu” crescînd la
începutul rîndurilor, la fiecare margine a lucrului, cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem 10 ochiuri
(cîte 5 ochiuri la o margine). Avem 152 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor următoare, la fiecare margine, cîte 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1 ochiuri în total
46 ochiuri (cîte 23 ochiuri scăzute la o margine). Rămîn 106 ochiuri cu care continuăm să tricotăm
drept 70 rînduri. În rîndul următor, pe faţa lucrului, încheiem 28 ochiuri (scădem) de la mijlocul
feţei. Am împărţit astfel lucrul în două părţi. Contunăm să lucrăm prima parte (39 ochiuri).
Tricotăm 26 rînduri scăzînd cîte 3 ochiuri la începutul fiecărui rînd, pe linia decolteului, pînă cînd
am epuizat astfel toate ochiurile. Continuăm cealaltă parte (39 ochiuri) scăzînd în acelaşi fel, însă
inversat.

Mîneca:
Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 4 cm
înălţime. Continuăm 20 cm înălţime pe andrele nr. 2 ½ în „punct de jerseu”, crescînd la fiecare
margine cîte 1 ochi la 1 cm. În total am crescut 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la fiecare margine). Avem
110 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor următoare,
de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri, de 48 ori cîte 1 ochi, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori
cîte 4 ochiuri, iar ultimele 22 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Călcăm aburit şi încheiem la
maşină.

După ce bluza este montată, ridicăm pe andrele ochiurile corespunzătoare de jur împrejurul
decolteului şi tricotăm 15 rînduri în „punct de semielastic”. Încheiem într-un singur rînd, scăzînd pe
faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Această bluză se tricotează în lung, dintr-un fir de lînă moale şi subţire, în „punct de jerseu”, cu
dungi înguste. Se ia dosul lucrului drept faţă. Mîneca largă, şapte-optimi, este prinsă într-o
manşetă dublă, care se închide cu un nasture. Bluza se poate purta deasupra sau înăuntrul fustei.

Furnituri:
Circa 270 g lînă în culoare de fond (F) şi circa 40 g lînă în culoare contrastantă (C). Andrele nr. 2 şi 5
nasturi.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului 94 – 96 cm, lungimea bluzei încheiată la nasturi circa 106 cm, lungimea la
mijlocul spatelui 56 cm.

Model:
Bluza se tricotează în întregime în „punct de jerseu” lucrat în dungi, luînd dosul lucrului drept faţă.
Pentru aceasta, pregătim două gheme din lînă în culoare de fond. Cu unul din gheme tricotăm 10
rînduri în „punct de jerseu”, începînd cu un rînd de ochiuri pe dos şi sfîrşind cu un rînd de ochiuri
pe faţă.
Rîndul 11: (C) (pe faţa lucrului) pe dos (lăsăm firul să atîrne şi continuăm în culoarea de fond cu al
doilea ghem. Tricotăm din nou 10 rînduri în „punct de jerseu”, dar de data aceasta începem cu un
rînd pe faţă şi sfîrşim cu un rînd de ochiuri pe dos.

Rîndul 22: (C) (pe dosul lucrului) pe faţă.

Aceste 22 rînduri se repetă.

Măsura:
34 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm.

Spatele:
Începem la marginea stîngă în punctul însemnat cu „A”, cu 16 ochiuri în culoarea de fond. Tricotăm
2 rînduri. La marginea stîngă continuăm drept înainte (răscroiala mînecii), la marginea dreaptă
adăugăm la cîte 2 rînduri, la începutul lor, de 5 ori cîte 16 ochiuri, şi o dată 21 ochiuri. Vor fi 117
ochiuri. Începînd de aici continuăm marginea dreaptă (marginea de jos) drept înainte. La marginea
stîngă creştem, la cîte 2 rînduri, de 4 ori cîte 2 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi o dată 20 ochiuri.
Vor fi 151 ochiuri. Lăsăm această bucată de o parte. Cu alte andrele începem 2 ochiuri şi creştem la
marginea dreaptă, mereu la începutul celui de al doilea rînd, de 5 ori cîte 4 ochiuri şi o dată 5
ochiuri, iar la marginea stîngă creştem în acelaşi timp la cîte 4 rînduri, de 3 ori cîte 1 ochi. Formăm
astfel un mic triunghi de 12 rînduri şi 30 ochiuri. Luăm ochiurile acestui triunghi şi ochiurile bucăţii
lăsate de o parte, pe o singură andrea, în aşa fel încît să vină la marginea stîngă pentru
completarea răscroielii mînecii (atenţie la continuitatea moelului!). Vom avea 181 ochiuri pe

andrea. Continuăm şi creştem la marginea stîngă


(umăr) la cîte 3 rînduri, de 18 ori cîte 1 ochi şi la cîte 4 rînduri de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 205 ochiuri.
Cînd lucrul are 19 cm de la punctul de plecare, scădem la marginea stîngă, la cîte 4 rînduri de 4 ori
cîte 1 ochi. Rămîn 201 ochiuri. Din acest moment tricotăm drept înainte pînă avem 25 cm de la
punctul de plecare. Ultimul rînd trebuie să fie în culoarea contrastantă. Aici va fi mijlocul spatelui.
Începînd de aici lucrăm în sens opus. Scădem în aceeaşi măsură în care am crescut pînă acum şi
creştem în aceeaşi măsură în care am scăzut pînă acuma.

Partea dreaptă a feţei:


Începem tot la o margine, la punctul însemnat cu B, pe 19 ochiuri. Tricotăm 2 rînduri. La marginea
stîngă (răscroiala mînecii) continuăm drept înainte; la marginea dreaptă creştem la cîte 2 rînduri, la
începutul lor, de 4 ori cîte 19 ochiuri şi o dată 22 ochiuri. Vor fi 117 ochiuri. La marginea dreaptă
continuăm drept înainte pînă la sfîrşit. La marginea stîngă creştem la cîte 2 rînduri, de 8 ori cîte 1
ochi, de 8 ori cîte 2 ochiuri şi o dată 7 ochiuri. Vor fi 148 ochiuri. Lăsăm lucrul de o parte.

Cu alte andrele începem 2 ochiuri. Tricotăm un mic triunghi, la fel cu cel de la spatele bluzei (12
rînduri şi 30 ochiuri). Pe urmă luăm ochiurile pe o singură andrea, ca la spate. Vor fi 178 ochiuri. La
marginea stîngă creştem la cîte 3 rînduri, de 24 ori cîte 1 ochi (umărul). Vor fi 202 ochiuri şi lucrul
va fi de 21 cm măsuraţi pe verticală. Începînd de aici scăpdem la marginea stîngă, la cîte 2 rînduri,
de 17 ori cîte 1 ochi (răscroiala gîtului). Rămîn 185 ochiuri. Continuăm drept înainte pînă ce lucrul
are 28 cm de la punctul de plecare (dacă este nevioie, mai tricotăm 1-2 rînduri astfel încît ultimul
rînd să fie în culoare contrastantă sau să fie al cincilea rînd în culoarea de fond).
În rîndul următor luăm 83 ochiuri pe o andrea de rezervă şi lucrăm numai cu restul de 102 ochiuri.
Formăm 3 butoniere orizontale astfel: * tricotăm 17 ochiuri din cele 102 ochiuri de pe andrea,
încheiem 7 ochiuri. Repetăm încă de 2 ori de la *. Tricotăm restul de 30 ochiuri. În rîndul următor
creştem cîte 7 ochiuri deasupra celor încheiate în rîndul anterior. Mai tricotăm încă 2 cm drept
înainte de la rîndul cu butoniere (să avem 30 cm de la punctul de plecare). Aceasta va fi marginea
feţei cu butoniere. Însemnăm rîndul cu un fir colorat. Începînd de aici tricotăm dublura. După 2 cm
formăm deasuăpra primelor 3 butoniere încă 3 butoniere, pe urmă creştem răscroiala gîtului în
aceeaşi măsură în care am scăzut-o. Vor fi 119 ochiuri. Cînd avem 9 cm de la marginea feţei, de la
semn, încheiem. Începem pe 119 ochiuri şi tricotăm o bucată la fel, în sens opus şi fără butoniere.
Mai tricotăm 2 cm drept înainte (mijlocul feţei) aici luăm pe aceeaşi andrea ochiurile lăsate pe
andreaua de rezervă şi continuăm în sens opus partea stîngă a feţei.

Mîneca dreaptă:
Începem cu 116 ochiuri, la marginea dreaptă creştem, la cîte 4 rînduri, de 14 ori cîte 1 ochi. Urmăm
drept înainte. La marginea stîngă tricotăm 10 rînduri drept înainte, pe urmă creştem la cîte 2
rînduri, de 28 ori cîte 1 ochi. Vor fi 158 ochiuri. Cînd lucrul are 12 cm de la rîndul începător,
încheiem la marginea dreaptă 24 ochiuri, pe care le începem din nou în rîndul următor. La
marginea dreaptă urmează 7½ cm drept înainte iar la marginea stîngă creştem la cîte 4 rînduri, de
10 ori cîte 1 ochi. Vor fi 168 ochiuri. Pe urmă continuăm şi aici drept înainte pînă avem 7 cm.
Începînd de aici scădem la marginea stîngă, la cîte 2 rînduri, la începutul lor, de 31 ori cîte 1 ochi şi
de 3 ori cîte 2 ochiuri. Această margine urmează drept înainte. Între timp, la 19½ cm de la rîndul
începător scădem la marginea dreaptă, la cite 6 rînduri, de 10 ori cîte 1 ochi şi la cîte 4 rînduri, de 4
ori cîte 1 ochi. Urmează şi această margine drept înainte, pînă avem 39 cm de la rîndul începător
(117 ochiuri). Încheiem.
Mîneca
stîngă:
Se tricotează în sens opus.

Gulerul:
Începem cu 121 ochiuri. Creştem la cite 7 rînduri, la începutul şi la sfîrşitul lor, de 8 ori cîte 1 ochi.
Vor fi 137 ochiuri. Cînd gulerul este de 10 cm (56 rînduri), însemnăm rîndul şi începînd de aici
scădem la cite 6 rînduri, la începutul şi la sfîrşitul lor, de 8 ori cîte 1 ochi. Rămîn 121 ochiuri. Cînd
avem 52 rînduri de la semn, încheiem.
Manşetele:
Începem cu 90 ochiuri. Tricotăm 19 rînduri drept înainte. În rîndul următor formăm o butonieră,
tricotăm 5 ochiuri de la margine şi din 5 ochiuri facem butoniera. A doua butonieră vine la 7 cm
exact deasupra primei butoniere. Cînd manşeta are 14 cm, încheiem.

Călcăm părţile tricotate, le montăm. Îndoim marginea de jos 3 cm şi tivim. În tiv introducem
panglică îngustă sau mătase subţire ca să nu se întindă la purtat. Marginile feţelor le îndoim 9 cm.
Prindem butonierele cîte două şi le festonăm. Prindem cu cîteva puncte marginea de 2 cm a feţei
cu butoniere şi a feţei opuse. Îndoim gulerul pe rîndul însemnat, partea mai îngustă va fi dublura şi
o aşezăm în răscroiala gîtului. Încreţim mîneca jos şi o prindem în manşeta îndoită. Butonierele
manşetelor le prindem de asemenea cîte două şi le festonăm. Coasem nasturii.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Această bluză de un colorit vessel şi plăcut convine tuturor fetelor tinere. Se lucrează din lînă bej,
cu dungi roşii şi pătrăţele negre.

Furnituri:
Circa 200 g lînă bej, 50 g lînă roşie, 20 g lînă neagră, andrele nr. 2 şi 2½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 88 cm.

Model:
I. Manşetele, elasticul din talie şi decolteul se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Restul în „punct de jerseu” şi cu un model norvegian adecvat.

Măsura:
30 ochiuri şi 43 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 120 ochiuri din lînă bej pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept 5 cm, în înălţime, în „punct de
semielastic”. Continuăm 18 cm în înălţime în „punct de jerseu”, cu andrele nr. 2½, crescînd la
fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine).
Avem 138 ochiuri cu care continuăm să tricotăm scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd dus şi
întors (de 15 ori). Introducem apoi modelul norvegian pe care îl repetăm de 4 ori (continuînd a
scădea la fel) şi terminăm (tot scăzînd) cu 11 rînduri cu lînă roşie, în „punct de semielastic”.

Am scăzut în total 70 ochiuri şi au mai rămas 68 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd,
scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă, şi pe dos ochiurile lucrate pe dos.

Faţa:
Lucrăm la fel ca şi spatele.

Mîneca:
Montăm 80 ochiuri din lînă bej pe andrele nr. 2 şi tricotăm o manşetă de 5 cm înălţime, în „punct
de semielastic”. Continuăm pe andrele nr. 2½ în „punct de jerseu” şi tricotăm 26 cm în înălţime,
crescînd la începutul rîndurilor următoare cîte 1 ochi la 2 cm, la fiecare margine. Avem 106 ochiuri
cu care începem să formăm linia raglan a mînecii, scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd (de
15 ori).

Introducem modelul norvegian pe care îl repetăm de 4 ori (scăzînd la el în continuare) şi terminăm


mîneca tricotînd ultimele 11 rînduri în „punct de semielastic” (scăzînd mereu), cu lînă roşie.
Ultimele 36 ochiuri, rămase la mijlocul andrelei, le încheiem într-un singur rînd, scăzînd pe faţă
ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos.

Călcăm aburit şi încheiem la maşină.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

O bluză originală şi puţin costisitoare care se poate confecţiona cu cîteva resturi de lînă. Se cere
răbdare şi atenţie.
Furnituri:
Circa 200 g lînă albă, 50 g lînă roşie, 20 g lînă neagră, 10 g lînă galbenă, andrele nr. 2½ şi 3 şi 7
nasturi.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm, lungimea bluzei 44 cm.

Model:
I. Elasticul din talie şi manşetele se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Restul în „punct de jerseu” şi cu modelul norvegian de pe schemă.

Măsura:
25 ochiuri şi 37 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 100 ochiuri din lînă roşie, pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept 6 cm în înălţime în „punct de
semielastic”. Continuăm cu andrele nr. 3 şi modelul norvegian de pe schemă, crescînd la fiecare
margine cîte 1 ochi la 2 cm. După terminarea modelului norvegian, tricotăm cu lînă albă, în „punct
de jerseu”, pînă la înălţimea totală de 24 cm, crescînd mereu cîte 1 ochi la 2 cm.
În total creştem 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). Avem 118 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor care urmează, de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori
cîte 1 ochi. Am scăzut în total 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). Avem 94 ochiuri cu
care lucrăm drept 15 cm în înălţime.
Umărul:
De aici începem să formăm linia umărului scăzînd de 5 ori cîte 6 ochiuri pe fiecare umăr, iar cele 34
ochiuri rămase pe andrea la mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 58 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, 6
cm în înălţime, formînd o butonieră (din 2 ochiuri) la 3 cm înălţime totală şi la distanţa de 3 ochiuri
de la marginea interioară a feţei.

În rîndul următor, după terminarea elasticului din talie, creştem 8 ochiuri (la marginea interioară a
feţei) pe care le vom tricota în „punct de jerseu”, începînd de aici şi pînă la răscroiala gîtului,
alternînd culorile corespunzătoare modelului norvegioan şi apoi în continuare cu lînă albă. Pe
această bantă de 8 ochiuri (care va forma tivul feţei) vom deschide cîte o butonieră în aceleaşi
rînduri cu butonierele de pe corsaj.
După executarea elasticului din talie, continuăm lucrul cu 66 ochiuri şi cu andrele nr. 3 aplicînd
modelul norvegian. Continuăm cu lînă albă în „punct de jerseu”, în felul următor: pe linia
subraţului creştem 1 ochi la cîte 2 cm de 9 ori (începînd de la terminarea elasticului şi pînă la
răscroiala mînecii), iar la marginea interioară a feţei, lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 41
cm, avînd grijă să formăm 6 butoniere (din 2 ochiuri) la distanţă (vertical) de 6 cm între ele.
Butonierele de pe corsaj vor corespunde cu butonierele de pe banda tivului. Ele se execută pe linie
orizontală, pe faţa lucrului, astfel: ochiurile 1, 2, 3 de la marginea tivului se lucrează pe faţă; din
ochiurile 4 şi 5 formăm o butonieră: ochiurile 6, 7, 8 lucrate pe faţă, urmează ochiurile 9, 10, 11
(respectiv 1, 2, 3 din corsaj) lucrate pe faţă; din ochiurile 12 şi 13 formăm o butonieră şi în
continuare tricotăm pe faţă restul ochiurilor.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 24 cm scădem la începutul rîndurilor, pe această linie, o dată 6 ochiuri, o
dată 4 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 15 ochiuri şi au mai rămas 60 de ochiuri cu
care lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 41 cm.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Începem să scădem concomitent răscroiala gîtului şi linia umărului astfel: pe linia răscroielii gîtului
scădem la începutul rîndurilor o dată 16 ochiuri, de 2 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi, iar pe
linia umărului scădem de 5 ori cîte 6 ochiuri.

Partea stîngă a feţei:


Lucrăm în acelaşi el, însă inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Montăm 76 ochiuri din lînă albă pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, 2 cm
în înălţime; urmează 2 rînduri cu lînă roşie şi continuăm cu andrele nr. 3 şi lînă albă în „punct de
jerseu”, 10 rînduri crescînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. În total am crescut 10 ochiuri (cîte
5 ochiuri la o margine). Avem 86 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. Scădem la
începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 4 ochiuri, de 46 ori cîte 1 ochi, de 4 ori cîte 2 ochiuri,
de 2 ori cîte 3 ochiuri, iar ultimele 18 ochiuri le încheiem într-un singur rînd.

Călcăm aburit, încheiem la maşină. Îndoim tivul feţei şi coasem în punct invizibil cu mîna, pe dosul
corsajului.
Festonăm împreună butonierele suprapuse ale corsajului şi tivul şi coasem 7 nasturi. Răscroiala
gîtului o tivim cu o lizieră albă sau roşie, tricotată în „punct de jerseu”, de aproximativ 2 cm
înălţime astfel: coasem liziera la maşină pe faţa lucrului, îndoim pe dos şi tivim.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Arta noastră populară este şi de data aceasta un fericit izvor de inspiraţie pentru acest model de
bluză din lînă albă cu o garnitură în motive romîneşti.
Furnituri:
Circa 250 g lînă albă, 50 g lînă albastră, cîteva fire din lînă roşie şi galbenă, andrele nr. 1½ şi 2 şi 5
andrele de ciorapi.

Mărimrea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm.

Model:
I. Marginea de jos a bluzei şi decolteul se tricotează în „punct leneş”.

II. Urmează „modelul romînesc” după schemă.

III. Restul vom tricota în „punct de jerseu”.

Măsura:
42 ochiuri şi 54 rînduri * 10 cm din modelul III.

Spatele:
Montăm 168 ochiuri cu lînă albastră, pe andrele nr. 2 şi tricotăm în „punct leneş” 4 rînduri cu lînă
albă şi 4 rînduri cu lînă albastră; aplicăm modelul romînesc. Din nou urmează în „punct leneş” 4
rînduri cu lînă albă şi 4 rînduri cu lînă albastră. Continuăm în „punct de jerseu”, cu lînă albă, 4 cm în
înălţime, cu andrele nr. 2 şi 2 cm cu andrele nr. 1½. În continuare tricotăm cu andrele nr. 2 o
bucată de 20 cm înălţime, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1½ cm. În total am crescut 26
ochiuri (cite 13 ochiuri la o margine). Avem 194 ochiuri cu care tricotăm drept 5 cm în înălţime.
Urmează 10 cm în înălţime, scăzînd la fiecare margine a lucrului cîte 3 ochiuri la 1 cm. În total am
scăzut 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri la o margine). Avem 134 ochiuri pe care le încheiem într-un singur
rînd. Ridicăm pe o andrea toate ochiurile de la o margine la alta a răscroielii superioare a spatelui şi
tricotăm în „punct leneş” 2 rînduri cu lînă albastră; urmează „modelul romînesc”, şi din nou „punct
leneş” format din 2 rînduri lînă albă şi 2 rînduri lînă albastră. Încheiem toate rîndurile într-un singur
rînd.

Faţa:

Executăm partea din faţă la fel.

Călcăm aburit şi încheiem prin cusături de mînă. În jurul mînecilor ridicăm ochiurile
corespunzătoare pe 4 andrele de ciorapi, şi tricotăm, în “punct de jerseu”, un tiv de 2 cm în
înălţime, pe care îl îndoim pe dos şi îl coasem în punct invizibil de mînă.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Acest bolero cu mîneca trei sferturi se confecţionează din lînă neagră, aplicînd de jur împrejurul
feţelor o bandă brodată în culori vii.

Furnituri:
Circa 300 g lînă neagră, cîteva fire de lînă roşie, galbenă, verde şi albastră, andrele nr. 2½ şi 3.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 96 cm, lungimea boleroului 44 cm, lungimea mînecii 46 cm.

Model:

I. Spatele, faţa şi mînecile se tricotează în „punct de jerseu”.

II. Manşetele şi patentul din talie în „punct de semielastic”.

III. Bentiţa care bordează feţele şi răscroiala gîtului se lucrează în „punct leneş”, toate rîndurile pe
faţă.

Măsura:
22 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul I.

Spatele:
Montăm 100 ochiuri din lînă neagră pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”,
6 cm în înălţime. Continuăm pe andrele nr. 3 în „punct de jerseu” 18 cm înălţime, crescînd la
fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). Avem
118 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor ce urmează, de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori
cîte 1 ochi. Am scăzut în total 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). Avem 94 ochiuri cu
care lucrăm 15 cm în înălţime.

Umărul:
Începem să formăm linia umărului scăzînd de 6 ori cîte 5 ochiuri pe fiecare umăr. Rămîn 34 ochiuri
la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 50 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, 6 cm în înălţime.
Continuăm în „punct de jerseu” 18 cm înălţime, crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 2 cm (de 9
ori), iar la marginea interioară a feţei lucrăm drept. Avem 59 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor pe această linie, o dată 6 ochiuri, o dată 5 ochiuri şi de 5 ori cîte 1
ochi. Am scăzut în total 16 ochiuri şi au mai rămas 43 ochiuri cu care tricotăm drept 15 cm în
înălţime.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Începem să scădem concomitent linia umărului şi răscroiala gîtului astfel: pe linia umărului scădem
la începutul fiecărui rînd, pe dosul lucrului, de 6 ori cîte 5 ochiuri, iar la răscroiala gîtului, scădem o
dată 5 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi în continuare cîte 1 ochi pînă la terminarea lor.

Partea stîngă a feţei:


Lucrăm la fel, inversat.

Mîneca:
Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept, în „punct de ssemielastic” , o manşetă de 4
cm înălţime. Continuăm cu andrele nr. 3, în „punct de jerseu”, 26 cm în înălţime, crescînd la fiecare
margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la o margine).
Avem 96 ochiuri.
La înălţimea totală de 30 cm, începem să formăm ovalul mînecii scăzînd astfel: la începutul
primului rînd, pe faţa lucrului, 8 ochiuri, iar la începutul rîndului următor, pe dosul lucrului, 3
ochiuri. În continuare scădem la începutul următoarelor rînduri de 40 ori cîte 1 ochi, de 10 ori cîte
2 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri şi încheiem ultimele 13 ochiuri într-un singur rînd. Executăm a doua
mînecă la fel, inversat.

Tricotăm în „punct leneş”, pe 8 ochiuri, o bentiţă corespunzătoare cu lungimea măsurată de jur


împrejurul feţelor şi răscroielii gîtului.

Călcăm aburit părţile tricotate în „punct de jerseu”, încheiem la maşină şi coasem de mînă bentiţa.
Brodăm pe bentiţă cu fire de lînă în culori vii, diferite flori după schemă.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Feţele hăinuţei se tricotează cu model scoţian, spatele şi mînecile sînt tricotate cu lînă brună, uni.
Fondul feţelor este ecru cu linii verzi-vitriol şi cărămiziu. Benţile sînt verzi, tivul interior brun.

Furnituri:
Circa 200 g lînă brună, 50 g ecru, 50 g verde şi 30 g teracotă, andrele nr. 2½, un ac de brodat, un
fermoar care se poate deschide complet.

Mărimea:
Lărgimea hăinuţei încheiată 95 cm, lungimea la mijlocul spatelui, fără bantă, 42 cm (pentru copii de
7 – 8 ani).

Model:
Hăinuţa întreagă se tricotează în „punct de jerseu”. La feţe lucrăm modelul scoţian după schema
dată, tricotînd liniile orizontale deodată cu feţele. Liniile verticale se brodează ulterior în punct
suedez. Liniile colorate alternează în felul următor: 4 rînduri ecru, 1 rînd teracotă, 1 rînd ecru, 1
rînd teracotă, 1 rînd ecru, 1 rînd teracotă, 4 rînduri ecru, 1 rînd verde, 1 rînd ecru, 1 rînd verde, 1
rînd ecru, 1 rînd verde. Aceste 20 rînduri se repetă. Întrucît cele mai multe din linii sînt numai de 1
rînd, trebuie să rupem firul la sfîrşitul rîndului, sau să lucrăm cu andrele ascuţite la ambele capete.
În acest din urmă caz tricotăm 2 rînduri pe faţă, unul după altul, pe faţa lucrului cu culori diferite,
apoi pe dosul lucrului, 2 rînduri pe dos, tot cu culori diferite.

Bineînţeles că numai atunci cînd în conformitate cu


modelul urmează numai cîte 1 rînd într-o culoare.

Măsura:
30 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm.

Spatele:
Începem cu 116 ochiuri cu lînă brună. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrurlui un rînd de ochiuri pe
dos şi continuăm în „punct de jerseu”. Creştem la ambele margini, la cîte 6 cm, de 3 ori cîte 1 ochi.
Vor fi 122 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Cînd avem 28 cm măsuraţi de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 4 ochiuri,
de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Rămîn 98 ochiuri. Tricotăm drept înainte, pînă ce
răscroiala mînecii este de 10 cm, măsuraţi vertical. Aici, şi de aici la cîte 2 cm creştem la ambele
margini de 3 ori cîte 1 ochi. Vor fi 104 ochiuri.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Cînd spatele are 44 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare, la ambele
margini, de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 5 ochiuri. Între timp, la 45 cm de la marginea de jos,
încheiem la mijlocul rîndului 10 ochiuri, luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele
două bucaţi separat. La marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri, o dată 4 ochiuri, apoi cîte 3
ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.

Faţa:
Începem cu 62 ochiuri în culoare brună. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe
dos. Continuăm cu liniile colorate. Lucrăm drept înainte, pînă la 28 cm de la marginea de jos.

Răscroiala mînecii şi a gîtului:


La marginea interioară scădem aici, şi de aici la cîte 1 cm, de 18 ori cîte 1 ochi. La marginea
exterioară scădem la cîte 2 rînduri: o dată 6 ochiuri, o dată 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 3
ori cîte 1 ochi. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm, măsuraţi vertical, scădem aici, şi de aici la
fiecare 1 cm, de 6 ori cîte 1 ochi.

Umărul:
Cînd faţa este de 44 cm de la marginea de jos, scădem la marginea exterioară, la cîte 2 rînduri, de 4
ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 5 ochiuri.

Faţa cealaltă:
Se tricotează în sens opus.

Mîneca:
Începem cu 68 ochiuri cu firul verde. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos,
pe urmă continuăm tot în culoare verde şi tricotăm încă 3 cm. Continuăm în culoare brună pînă la
sfîrşit, în „punct de jerseu”. Creştem mereu, la începutul şi la sfîrşitul celui de-al 7-lea rînd, de 15
ori cîte 1 ochi. Vor fi 98 ochiuri. Cînd mîneca este de 33 cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem
la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 6 ori cîte 2
ochiuri, de 6 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. Rămîn 18 ochiuri. Încheiem.

Brodăm pe cele două feţe liniile verticale după schema dată. Călcăm părţile tricotate şi le
asamblăm. Îndoim tivul de jos şi îl prindem pe dinăuntru cu puncte invizibile. Îndoim şi la mîneci
tivul de 3 cm.

La marginea interioară a feţei ridicăm circa 150 ochiuri pînă la jumătatea răscroielii gîtului de la
spate şi tricotăm, cu lînă verde, 3 cm în „punct de jerseu”. În locul ultimul rînd pe dos tricotăm pe
dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă, pe urmă mai împletim 3 cm. Încheiem. Tricotăm o bantă la
fel pentru cealaltă faţă. La mijlocul spatelui coasem cele două benţi cu puncte invizibile. Le îndoim
în lungul rîndului de ochiuri pe dos şi le tivim. În faţă aşezăm fermoarul.

“Tricoate de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Acest model frumos se lucrează din lînă cu fir subţire în 3 nuanţe de albastru.

Furnituri:
Circa 330 g lînă în 3 nuanţe de albastru (cîte 110 g din fiecare nuanţă), 30 g lînă albă, 7 nasturi albi
de sidef, andrele nr. 2½ şi 2.

Pentru o mai bună orientare vom nota astfel nuanţele de lînă întrebuinţate aici: I nuanţa mai
închisă; II nuanţa mijlocie; III nuanţa cea mai deschisă (albastrul cerului).

Mărimea:
Lungimea puloverului 45 cm.

Model:
I. Manşetele, elasticul din talie, bentiţa de la gît şi bordura feţelor se lucrează în „punct de
semielastic”.

II. Restul în „punct de jerseu”.

Măsura:
32 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept, cu lînă de nuanţa I, în „punct de
semielastic”, o bucată de 7 cm în înălţime. Continuăm pe andrele nr. 2½ în „punct de jerseu”, tot
cu nuanţa I, încă 10 cm înălţime, crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 4 cm. Urmează
2 rînduri cu lînă albă, 3 cm cu nuanţa I, din nou 2 rînduri cu lînă albă şi în sfîrşit 6 cm cu nuanţa II,
avînd grijă ca pe linia subraţului să continuăm a creşte, la fiecare margine a lucrului, cîte 1 ochi la 4
cm. Am crescut în total 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). Avem 130 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 27 cm, începem răscroiala mînecii, scăzînd la începutul următoarelor 2
rînduri, cîte 4 ochiuri şi în continuare de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1
ochi. În total am scăzut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine). Avem 108 ochiuri. Tricotăm drept
(în „punct de jerseu” cu nuanţa II) pînă cînd avem o înălţime totală de 31 cm. Aici lucrăm 2 rînduri
cu lînă albă, apoi 3 cm înălţime cu nuanţa II, din nou 2 rînduri cu lînă albă şi, în sfîrşit, continuăm
drept cu nuanţa III, pînă cînd lucrul are o înălţime totală de 43 cm.

Umărul:
Începem să formăm linia umărului scăzînd la fiecare margine a lucrului, la începutul rîndurilor, de 6
ori cîte 6 ochiuri. În total am scăzut 72 ochiuri (cîte 36 ochiuri pe un umăr). Rămîn 36 ochiuri la
mijloc pe care le lăsăm pe o andrea de rezervă.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 68 ochiuri din lînă de nuanţa I pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept 7 cm în înălţime, în
„punct de semielastic”, formînd o butonieră la 1 cm înălţime de la marginea de jos a lucrului.
Continuăm să lucrăm 10 cm în înălţime cu andrele nr. 2½ în „punct de jerseu”, cu aceeaşi nuanţă
(I), crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 4 cm. La marginea interioară tricotăm drept, avînd grijă
ca primele 8 ochiuri să le lucrăm în „punct de semielastic” pentru a forma bordura feţei. Pe această
bordură vom tricota butoniere din 2 ochiuri, la distanţă de 6 cm între ele. Urmează 2 rînduri cu lînă
albă, 3 cm cu nuanţa I, din nou 2 rînduri cu lînă albă, 6 cm cu nuanţa II, avînd grijă ca pe linia
subraţului să continuăm a creşte cîte 1 ochi la 4 cm. Am crecut în total 5 ochiuri, deci avem 73
ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 27 cm, începem să formăm răscroiala mînecii scăzînd astfel: o dată 5 ochiuri,
apoi 4 ochiuri, 3 ochiuri, 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Am scăzut în total 16 ochiuri şi au mai
rămas 57 ochiuri cu care continuăm drept, cu nuanţa II, pînă la înălţimea totală de 31 cm. De aici
lucrăm 2 rînduri cu lînă albă, 3 cm cu nuanţa II, din nou 2 rînduri cu lînă albă şi în sfîrşit continuăm
drept cu nuanţa III, pînă la înălţimea totală de 40 cm.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Începem răscroiala gîtului scăzînd la marginea interioară a lucrului, la începutul primului rînd, o
dată 10 ochiuri, o ată 3 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 20 ochiuri. Avem 37 ochiuri
cu care vom forma linia umărului, scăzînd de 5 ori cîte 6 ochiuri şi o dată 7 ochiuri.

Partea stîngă a feţei:


Se lucrează la fel, însă inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Montăm 66 ochiuri din lînă de nuanţa I, pe andrele nr. 2, şi tricotăm drept în „punct de
semielastic” o manşetă de 6 cm înălţime. Continuăm pe andrele nr. 2½, în „punct de jerseu”, cu
aceeaşi nuanţă, încă 10 cm în înălţime, crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. Am
crescut în total 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). Avem 76 ochiuri cu care tricotăm în
continuare astfel: 2 rînduri cu lînă albă, apoi 3 cm cu nuanţa I, din nou 2 rînduri cu lînă albă şi iar 6
cm cu nuanţa II, crescînd invariabil cîte 1 ochi la 1 cm, la fiecare margine a lucrului. Avem 96
ochiuri cu care vom forma ovalul mînecii, scăzînd astfel: la începutul primelor 2 rînduri, cîte 5
ochiuri şi în continuare de 48 ori cîte 1 ochi, de 6 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri şi
încheiem. Vom avea grijă ca după ce am executat o bucată de 10 cm cu lînă de nuanţa II, să
intercalăm 2 rînduri de lînă albă, apoi 3 cm cu nuanţa II, din nou 2 rînduri albe şi apoi să continuăm
pînă la sfîrşit cu nuanţa III.

Călcăm aburit părţile tricotate în „punct de jerseu” şi încheiem prin cusături de mînă. În
continuarea celor 36 ochiuri rămase pe andreaua de rezervă la mijlocul spatelui, ridicăm pe andrea
ochiurile corespunzătoare pe linia răscroielii gîtului şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, o
bentiţă de 4 cm înălţime, formînd o butonieră la un capăt. Încheiem bentiţa într-un singur rînd
scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Din lînă de culoarea cerului deschis, cu o broderie discretă din lînă albă, roşie şi albastru închis,
această bluză cu o notă veselă şi copilărească este foarte potrivită pentru fetiţe. Se poate purta fie
cu o fustă bleumarin, fie cu una cadrilată în două nuanţe de albastru.

Furnituri:
Circa 200 g lînă albastru deschis, cîteva fire din lînă roşie, albă şi bleumarin, 5 nasturi de sidef,
andrele nr. 2 şi 2½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 70 cm, lungimea bluzei 38 cm.

Model:
I. Elasticul din talie, manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de elastic”.
II. Mînecile şi plastronul se tricotează cu modelul descris mai jos.

III. Restul bluzei în „punct de jerseu”.

Modelul: II.
Rîndul 1: (pe faţa lucrului) toate ochiurile pe faţă.
Rîndul 2: (pe dosul lucrului) toate ochiurile pe dos.
Rîndul 3: toate ochiurile pe faţă.
Rîndul 4: toate ochiurile pe dos.
Rîndul 5: toate ochiurile pe dos.
Rîndul 6: toate ochiurile pe faţă.
Rîndul 7: toate ochiurile pe dos.
Rîndul 8: toate ochiurile pe faţă.
Rîndul 9: toate ochiurile pe dos.
Rîndul 10: toate ochiurile pe faţă.
Rîndul 11: repetăm de la rîndul 1.

Măsura:
24 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul III.

Spatele:
Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept o bucată de 6 cm înălţime, în „punct de
elastic”. Continuăm pe andrele nr. 2½ lucrînd drept, în „punct de jerseu” o bucată de 3 cm în
înălţime. Din acest punct (avem 9 cm înălţime totală) creştem la ambele părţi, pe linia subraţului,
cîte 1 ochi la 3 cm (de 5 ori). În total creştem 10 ochiuri. Avem 90 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 24 cm scădem la începutul fiecărui rînd astfel: de 2 ori cîte 4 ochiuri, de 2 ori
cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la fiecare margine).
Avem 70 ochiuri cu care continuăm drept încă 12 cm înălţime.

Umărul:
Începem să formăm linia umărului scăzînd cîte 5 ochiuri la începutul fiecărui rînd pe această linie.
Cînd au rămas 20 ochiuri pe andrea, la mijlocul spatelui, la încheiem într-un singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 48 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept, în „punct de elastic”, o bucată de 3 cm
înălţime, formînd o butonieră din 2 ochiuri, la distanţă de 4 ochiuri de la marginea interioară a
feţei. Continuăm la fel încă 3 cm în înălţime, apoi schimbăm lucrul pe andrele nr. 2½. Tricotăm
drept în felul următor: primele 24 ochiuri de la marginea interioară a feţei le lucrăm cu modelul II,
începînd de la terminarea elasticului din talie şi pînă la răscroiala gîtului, avînd grijă să formăm cîte
o butonieră la 6 cm distanţă între ele. Restul ochiurilor le lucrăm în „punct de jerseu” crescsînd pe
linia subraţului cîte 1 ochi la 3 cm. În total creştem 5 ochiuri (primul ochi îl creştem în rîndul întîi
după terminarea elasticului). Avem 53 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 21 cm începem răscroiala mînecii, scăzînd la începutul fiecărui rînd, pe dosul
lucrului, astfel: o dată 4 ochiuri, o dată 3 ochiuri, de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. În
total am scăzut 15 ochiuri şi au mai rămas 38 ochiuri, cu care continuăm drept 10 cm în înălţime.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Scădem ăpentru răscroiala gîtului, la începutul fiecărui rînd, pe faţa lucrului, astfel: o dată 5 ochiuri,
de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi, în total 13 ochiuri. Din acest punct începem să formăm
linia umărului, scăzînd la începutul fiecărui rînd, pe dosul lucrului, cîte 5 ochiuri şi încheiem.

Partea stîngă a feţei:


O lucrăm la fel, însă inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept, în „punct de elastic” 2 cm în înălţime.
Continuăm pe andrele nr. 2½, cu modelul II, o bucată de 6 cm în înălţime, crescînd la fiecare
margine a lucrului cîte 1 ochi la 1 cm. În total creştem 12 ochiuri. Avem 82 ochiuri. Continuăm cu
modelul II formînd ovalul mînecii astfel: scădem la începutul următoarelor 2 rînduri cîte 5 ochiuri,
iar în continuare de 42 ori cîte 1 ochi, de 4 ori cîte 2 ochiuri, de 3 ori cîte 3 ochiuri şi încheiem.

Gulerul:
Montăm 100 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept în „punct de elastic” 6 cm în înălţime.
Continuăm încă 4 cm în înălţime, scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. Încheiem într-un
singur rînd scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos.

Călcăm aburit totul, exceptînd părţile lucrate în „punct de elastic”. Încheiem la maşină, brodăm
marginile plastronului şi coasem nasturii.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Acest pulover se lucrează din lînă galbenă, cu feţele şi mînecile bordate de o garnitură veselă,
formată din 3 culori plăcut armonizate: roşu, maron, verde. Se poate purta tot atît de bine cu o
fustă verde, maron sau cadrilată, cum şi peste orice rochiţă de vară.
Furnituri:
Circa 300 g lînă galbenă, 20 g lînă roşie, 20 g lînă verde, 20 g lînă maron, 8 nasturi galbeni, andrele
nr. 2 şi 2½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 74 cm, lungimea puloverului 45 cm.

Model:
I. Elasticul din talie, manşetele şi bentiţa din jurul gîtului se lucrează în „punct de semielastic”.

II. Marginea feţelor se lucrează în „punct leneş”.

III. Mînecile, spatele şi feţele în „punct de jerseu”.

IV. Bordura feţelor şi a mînecilor cu „modelul norvegian”, după schema dată.

Măsura:
30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul III.

Spatele:
Montăm 90 ochiuri cu lînă galbenă, pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, 8
cm în înălţime. Continuăm pe andrele nr. 2½, în “punct de jerseu”, 18 cm în înălţime, crescînd la
fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o
margine). Avem 108 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Din acest punct începem să formăm răscroiala mînecii, scăzînd astfel: de 2 ori cîte 5 ochiuri, de 2
ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine) şi
au mai rămas 86 ochiuri, cu care tricotăm 14 cm în înălţime.

Umărul:
Începem să formăm linia umerilor scăzînd de 12 ori cîte 5 ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr). Au
mai rămas pe andrea 26 ochiuri la mijlocul spatelui, pe care le încheiem într-un singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 54 ochiuri de lînă galbenă pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept 8 cm astfel: primele 8 ochiuri
de la marginea interioară a lucrului, în „punct leneş”, iar restul ochiurilor, în „punct de semielastic”.
Pe bentiţa lucrată în „punct leneş” şi care se va executa în continuare de la începutul şi pînă la
sfîrşitul feţei, vom forma 8 butoniere, la distanţă de 5 cm între ele. Tricotăm în continuare cu
andrele nr. 2½, în „punct de jerseu”, 18 cm în înălţime, crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 2
cm; avem grijă ca începînd din primul rînd după terminarea elasticului din talie, să introducem
„modelul norvegian”, pe care îl vom începe la o distanţă de 10 ochiuri de la marginea interioară a
feţei în felul următor: 8 ochiuri în „punct leneş”, 2 ochiuri în „punct de jerseu”, 6 ochiuri cu „model
norvegian” şi în continuare restul ochiurilor în „punct de jerseu”. Pentru orientare asupra
punctelor şi culorilor din modelul norvegian ne vom conduce după schemă. Avem 63 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 26 cm începem răscroiala mînecii scăzînd astfel: 5 ochiuri, 4 ochiuri, de 2 ori
cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi, în total 15 ochiuri scăzute. Rămîn 48 ochiuri cu care continuăm
drept 14 cm în înălţime.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Începem să scădem răscroiala gîtului astfel: ridicăm primele 8 ochiuri în „punct leneş” pe o andrea
de rezervă şi în continuare scădem de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi, la începutul
rîndurilor pe această linie. Avem 30 ochiuri. Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul
rîndurilor pe această linie, de 5 ori cîte 6 ochiuri.

Partea stîngă a feţei:


Lucrăm la fel, însă inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Montăm 74 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, o manşetă de 6 cm
în înălţime. Continuăm cu andrele nr. 2½ în „punct de jerseu”, 4 rînduri cu lînă galbenă, urmează
„modelul norvegian” şi în continuare 21 cm în înălţime cu lînă galbenă, crescînd invariabil la fiecare
margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare
margine). Avem 98 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecilor, scăzînd la începutul
rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. În
continuare săcădem tot la al 2-lea rînd cîte 1 ochi, iar cînd au rămas pe andrea 28 ochiuri, scădem
de 4 ori cîte 3 ochiuri, iar ultimele 16 ochiuri le scădem într-un singur rînd.

După ce am călcat aburit toate părţile tricotate în „punct leneş” şi am încheiat puloverul la maşină,
ridicăm pe andrele ochiurile de la răscroiala gîtului şi tricotăm drept în „punct de semielastic” o
bentiţă de 3 cm înălţime. Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe dos ochiurile tricotate pe dos, şi
pe faţă ochiurile tricotate pe faţă. Tricotăm în continuare, în „punct leneş”, cele 8 ochiuri lăsate pe
andreaua de rezervă, formăm ultima butonieră, încheiem şi unim printr-o cusătură de mînă cu
bentiţa de la gît.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Bluză originală cu motiv abecedar, pentru o fetiţă în primul an de şcoală.


Furnituri:
Circa 260 g lînă albă, 40 g lînă roşie, andrele nr. 2½ şi 2.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 68 cm, lungimea bluzei 40 cm.

Model:
I. Spatele, faţa şi mînecile se tricotează în „punct de jerseu”.

II. Bordura de jos în „punct leneş”.

III. Manşetele şi gulerul în „punct de elastic”.

IV. Banda cu litere se lucrează cu model norvegian, orientîndu-ne după schemă.

Măsura:
31 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul I.

Spatele:
Montăm 100 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept astfel: în „punct leneş”, 6
rînduri cu lînă roşie şi 2 rînduri cu lînă albă; urmează 2 rînduri în „punct de jerseu” cu lînă roşie şi

10 rînduri cu „model norvegian”; se continuă cu 2


rînduri în „punct de jerseu” cu lînă roşie. În continuare lucrăm cu lînă albă, în „punct de jerseu”, 15
cm în înălţime, crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 3 cm. În total creştem 10 ochiuri
(cîte 5 ochiuri la o margine). Avem 110 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 4 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6
ori cîte 1 ochi. În total scădem 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la fiecare margine) şi rămîn 88 ochiuri cu
care tricotăm drept, în „punct de jerseu”, cu lînă albă, 17 cm în înălţime.

Umărul:
Formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor, de 12 ori cîte 5 ochiuri. În total am scăzut 60
ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr). Rămîn 28 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un
singur rînd.

Faţa:
Se execută la fel ca şi spatele cu singura deosebire că la înălţimea totală de 36 cm, împărţim lucrul
pe 2 andrele, cîte 44 ochiuri pe o andrea; continuăm lucrul pe prima andrea scăzînd răscroiala
gîtului astfel: o dată 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. Scădem linia umărului la
fel ca la spate. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea în acelaşi fel, însă inversat.

Mîneca:
Montăm 60 ochiuri de lînă roşie pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept, în „punct de elastic”, 5 cm în
înălţime, formînd astfel manşeta mînecii. Continuăm cu andrele nr. 2½, în „punct de jerseu” cu lînă
albă, şi tricotăm o bucată de 26 cm înălţime, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total
creştem 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la fiecare margine a lucrului). Avem 86 ochiuri.

Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd astfel: de


2 ori cîte 6 ochiuri, de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. În continuare scădem, tot la al 3-lea
rînd, cîte 1 ochi, iar cînd au rămas pe andrea 26 ochiuri, scădem cîte 3 ochiuri la începutul fiecărui
rînd (de 4 ori) şi ultimele 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd.

Gulerul:
Montăm 80 ochiuri cu lînă roşie pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept, în „punct de elastic”, un guler
de 4 cm înălţime. Încheiem într-un singur rînd, scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos şi pe faţă
ochiurile lucrate pe faţă.

Călcăm aburit, încheiem prin cusături de mînă. Împrejurul răscroielii gîtului coasem gulerul, lăsînd
o deschizătură pe umărul stîng pe care coasem 2 nasturi şi 2 cheotori.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Acest pulover se poate tricota din lînă sau bumbac. În culoare deschisă, este cît se poate de potrivit
pentru lunile de vară.

Furnituri:
Circa 100 g lînă sau bumbac (bumbacul subţire se lucrează în două), andrele nr. 2½, andrele de
împletit ciorapi nr. 2, un fermoar.

Mărimea:
Lărgimea puloverului circa 64 cm, lungimea la mijlocul spatelui 36 cm (pentru fetiţele de 6 – 7 ani).

Model:
I. Elasticul de jos, de la manşetă şi gît, se lucrează în „punct de elastic”.

II. Platca se lucrează în „punct de jerseu”.

III. Restul se tricotează într-un model de dantelă, după schema dată. Primul motiv al modelului
este de 8 ochiuri şi 12 rînduri. După rîndul al 12-lea începem iar cu rîndul întîi. Atenţie la rîndul 3, 5
şi 11 al modelului, în care se schimbă motivele de la începutul şi sfîrşitul rîndului.

Măsura:
26 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm cu moddelul III.

Faţă şi spate:
Puloverul se tricotează din 2 bucăţi similare, spatele şi faţa sînt la fel. Începem cu 110 ochiuri, pe
andrele nr. 2, cu modelul I şi tricotăm 6 cm. Continuăm cu andrele nr. 2½. Tricotăm un rînd pe faţă
şi aici scădem mereu al 4-lea ochi, adică tricotăm împreună pe faţă, mereu al treilea şi al patrulea
ochi. Rămîn 84 ochiuri. După un rînd de ochiuri pe dos, continuăm cu modelul III după schema
dată. În rîndurile fără soţ, după ochiul începător şi înaintea celui care încheie rîndul, tricotăm cîte 1
ochi pe faţă; în rîndurile cu soţ tricotăm aceste ochiuri pe dos. Tricotăm 11 cm drept înainte. La
începutul rîndurilor următoare creştem de 16 ori cîte 1 ochi (pînă la realizarea numărului de ochiuri
pentru a forma un motiv întreg, lucrăm în „punct de jerseu”), la începutul celor 2 rînduri următoare
adăugăm cîte 11 ochiuri (mîneca). Vot fi 122 ochiuri. Tricotăm 8 cm drept înainte. Rîndul următor
se tricotează pînă la sfîrşit pe faţă, crescînd mereu, după al 17-lea ochi, de 7 ori cîte 1 ochi. Vor fi
129 ochiuri. Însemnăm ochiul din mijloc cu un fir colorat. Tricotăm un rînd de ochiuri pe dos. În
rîndul următor tricotăm cîte 1 ochi pe dos înaintea şi după ochiul de mijloc. În următorul rînd, şi de
aici în fiecare rînd cu soţ, tricotăm pe faţă ochiurile cre apar pe faţă şi pe dos ochiurile ce apar
tricotate pe dos. În rîndul următor fără soţ: ochiul începător, 60 ochiuri pe faţă, 1 ochi pe dos, 1
ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 60 ochiuri pe
faţă, ochiul care încheie rîndul. În rîndul următor fără soţ: ochiul începător, 58 ochiuri pe faţă, 11
ochiuri în dungi, 58 ochiuri pe faţă, ochiul care încheie rîndul. Mai departe, tricotăm la cîte 2
rînduri, cu 4 ochiuri mi mult la mijloc, în dungi de 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos pentru ca să formăm
garnitura triunghiulară.

Umărul:
Cînd marginea exterioară a mînecii este de 11 cm, scădem la începutul rîndurilor următoare de 18
ori cîte 5 ochiuri. Rămîn 39 ochiuri la mijloc, încheiem fără a strînge.

După ce am tricotat cele 2 bucăţi, le prindem cu ace cu gămălie de tipar şi le călcăm cu o cîrpă udă.
Banta de elastic de la marginea de jos nu se calcă. Coasem cele două bucăţi. Cusătura umărului
stîng o lăsăm deschisă pe o distanţă de 10 cm, aici aşezăm un fermoar. La marginea de jos a
mînecilor ridicăm circa 84 ochiuri pe 3 andrele de împletit ciorapi şi tricotăm în cerc 3 cm cu
modelul I. Încheiem toate ochiurile pe faţă. Răsfrîngem manşetele.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.


Această bluză albă, frumoasă şi uşor de executat, avînd la guleraş şi la manşete o bentiţă roşie sau
albastră, se poate confecţiona atît din lînă, cît şi din bumbac.

Furnituri:
Circa 230 g lînă albă, 10 g lînă roşie, andrele nr. 2 şi 2½.

Mărimea:
Pentru fetiţe de 5 ani.

Model:
I. Elasticul din talie, manşetele şi linia gulerului se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Restul cu modelul II.

Măsura:
30 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul II.
Faţa:
Montăm 78 ochiuri de lînă albă pe andrele nr. 2 şi tricotăm 3½ cm în înălţime, în “punct de
semielastic”. Continuăm pe andrele nr. 2½ cu modelul II, şi creştem 12 ochiuri în rîndul întîi, lucrînd
dublat tot al 6-lea ochi, o dată din faţă, o dată din spate. Continuăm drept cu 90 de ochiuri pînă la
înălţimea totală de 17 cm.

Răscroiala mînecii:
Începem scăzînd la fiecare margine, la 2 rînduri, o dată 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori
cîte 1 ochi. În total am scăzut 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). Avem 72 ochiuri. La înălţimea
totală de 21 cm, împărţim ochiurile pe 2 andrele şi continuăm drept pe prima andrea cu 36 de
ochiuri, adăugînd în rîndul întîi 2 ochiuri la marginea interioară a lucrului (pentru tiv). Tricotăm
drept 9 cm în înălţime cu aceste 38 ochiuri.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Începem să formăm răscroiala gîtului scăzînd la 2 rînduri, de 2 ori cîte 7 ochiuri, o dată 3 ochiuri, iar
pe linia umărului, scădem de 3 ori cîte 7 ochiuri şi astfel am terminat toate ochiurile.

Continuăm lucrul pe cealaltă andrea în acelaşi fel, însă inversat.

Spatele:
Tricotăm la fel ca şi partea din faţă pînă la punctul unde începe răscroiala mînecii. Aici scădem la
fiecare margine, la 2 rînduri, o dată 3 ochiuri, o dată 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi, apoi continuăm
drept cu 76 ochiuri, fără a mai forma fenta.

Umărul:
La înălţimea totală de 30 cm, scădem pe fiecare linie a umărului de 3 ori cîte 7 ochiuri, iar 34
ochiuri rămase la mijlocul spatelui le scădem într-un singur rînd.

Mîneca:
Montăm 56 ochiuri pe andrele nr, 2 şi tricotăm în “punct de semielastic”, 2 rînduri cu lînă albă, 4
rînduri cu lînă roşie, din nou 2 rînduri cu lînă albă. În continuare, cu andrele nr. 2½ şi modelul II,
creştem în rîndul întîi 20 ochiuri, adică lucrăm dublat tot al 3-lea ochi, plus 2 ochiuri crescute la
cele două margini ale mînecii.

Avem 76 ochiuri cu care continuăm a tricota drept


cu modelul II. La înălţimea totală de 5 cm, scădem la fiecare margine (pentru a forma ovalul
mînecii) la 2 rînduri o dată 2 ochiuri, de 10 ori cîte 1 ochi, de 8 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3
ochiuri. Am scăzut în total 68 ochiuri (cîte 34 ochiuri la fiecare margine). Restul de 8 ochiuri le
scădem într-un singur rînd.

Gulerul:
Montăm 70 ochiuri din lînă albă, pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept în “punct de semielastic” 4 cm
în înălţime, apoi lăsăm ochiurile pe andrea. Pe prima latură de 4 cm ridicăm, cu lînă roşie, 13
ochiuri; în continuare tricotăm tot cu lînă roşie în “punct de semielastic”, cele 70 de ochiuri lăsate
pe andrea. Cu acelaşi fir de lînă roşie ridicăm în continuare următoarele 13 ochiuri de pe a 2-a
latură de 4 cm. Tricotăm 2 rînduri cu lînă roşie, 1 rînd cu lînă albă şi încheiem scăzînd pe faţă, şi pe
dos ochiurile lucrate pe dos.

Călcăm aburit, încheiem bluza prin cusături de mînă, iar la gît coasem două şirete roşii terminate
cu doi ciucuri.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Jachetă cu garnitură în dungi în două culori. Banta de la gît este puţin evazată. Buzunarele tăiate au
aceeaşi garnitură de dungi în două culori, compusă din două bucăţi.

Furnituri:
Circa 450 g lînă în culoare de fond şi circa 20 g într-o culoare contrastantă. Andrele nr. 2½, 3 nasturi
mai mari şi 5 nasturi mai mici.
Mărimea:
Lărgimea jachetei încheiate la nasturi circa 94 cm, lungimea la mijlocul spatelui, fără banta de la
gît, 53 cm (pentru fete de 12 – 13 ani).

Model:
I. Tivurile interioare se tricotează în „punct de jerseu”.

II. Garnitura de benţi se tricotează tot în „punct de jerseu”, însă în dungi: 2 rînduri în culoarea de
fond, 2 rînduri în culoarea constrastantă.

III. Restul jachetei se lucrează astfel:


Rîndul 1: pe faţă.
Rîndul 2: pe faţă.
Rîndul 3: un ochi pe faţă, unul pe dos, alternînd pînă la sfîrşitul rîndului.
Rîndul 4: pe dos.
Rîndul 5: pe dos.
Rîndul 6: ca rîndul 3.
Aceste 6 rînduri se repetă.

Măsura:
28 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm cu modelul I şi II;
28 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm cu modelul III.

Spatele:
Începem cu 120 ochiuri şi cu modelul I. După 3 cm, tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe
dos (marginea tivului), pe urmă încă un rînd de ochiuri pe dos, pe dosul lucrului. Continuăm cu
modelul III. Creştem la cîte 6 cm, la ambele margini ale lucrului, de 5 ori cîte 1 ochi. Vor fi 130
ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Cînd spatele are 35 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori
cîte 5 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Rămîn 106 ochiuri. Tricotăm drept
înainte, pînă ce răscroiala mînecii este de 9 cm, măsuraţi vertical. Aici, şi de aici la cîte 2 cm,
creştem la ambele margini, de 4 ori cîte 1 ochi. Vor fi 114 ochiuri.

Umărul:
Cînd spatele este de 52 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare de 6 ori
cîte 4 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 54½ cm de jos, încheiem la mijlocul rîndului 12 ochiuri, luăm una din părţi pe o
andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. Scădem mai departe pentru umăr iar la
marginea interoară, la gît, scădem mereu la cîte 2 rînduri (la începutul rîndurilor) cîte 5 ochiuri,
pînă se termină toate ochiurile.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 57 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. În rîndul următor adăugăm la marginea
dreaptă (cea interioară) 29 ochiuri. Vor fi 86 ochiuri. Totodată tricotăm pe faţa lucrului, un rînd de
ochiuri pe dos. Urmează şi pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Continuăm cu modelul III.
Marginea dreaptă continuă drept înainte; la marginea stîngă creştem la cîte 5 cm, măsuraţi de la
marginea tivului, de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 92 ochiuri.

Buzunarul:
Între timp, la 10 cm de la tiv, tricotăm pe faţa lucrului 39 ochiuri, încheiem 35 ochiuri, apoi
tricotăm restul ochiurilor de pe andrea. Lăsăm de o parte. Cu alte andrele începem 39 ochiuri
pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 7 cm în „punct de jerseu”. Sfîrşim cu un rînd pe faţă. La
începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 2 ochiuri. Rămîn 35 ochiuri. Lăsăm de o parte. Continuăm
faţa şi, în locul ochiurilor încheiate ale buzunarului, tricotăm ochiurile căptuşelii buzunarului.
(Atenţie la continuitatea modelului!) Cînd marginea interioară este de 12 cm de la adăugarea
ochiurilor, formăm prima pereche de butoniere. Tricotăm 4 ochiuri de la margine, şi din 5 ochiuri
facem o butonieră, tricotăm 11 ochiuri, apoi din 5 ochiuri facem a doua butonieră şi sfîrşim rîndul.
Următoarele perechi de butoniere, în total trei, vin la cîte 12 cm una de alta.

Răscroiala mînecii:
La 35 cm de la marginea de jos scădem la marginea exterioară, mereu la începutul rîndului al
doilea, o dată 6 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Rămîn 77 ochiuri. Tricotăm
drept înainte pînă ce răscroiala mînecii are pe verticală 11 cm. Aici, şi de aici la cîte 2 cm, creştem
de 3 ori cîte 1 ochi.

Răscroiala gîtului:
Între timp, cînd marginea interioară este de 44 cm de la adăugarea ochiurilor, tricotăm în rîndul
următor, pe dosul lucrului, atîtea ochiuri încît să rămînă 18 ochiuri pe andreaua stîngă. Din acestea
încheiem 7 ochiuri şi continuăm cu cele 11 ochiuri rămase. Marginea exterioară (respectiv
marginea interioară a feţei) urmează drept înainte. La gît scădem, mereu la cîte 2 rînduri, cîte 3
ochiuri la începutul rîndurilor, pînă se termină toate ochiurile. Continuăm cu ochiurile rămase şi
scădem şi aici, mereu la cîte 2 rînduri, la începutul rîndurilor, de 3 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori cîte 2
ochiuri şi de 9 ori cîte 1 ochi. Urmăm drept înainte.

Umărul:
Între timp, la aceeaşi înălţime cu spatele, scădem la marginea exterioară, mereu la începutul celui
de-al doilea rînd, de 6 ori cîte 4 ochiuri şi apoi 3 ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.

Mîneca:
Începem cu 64 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. Urmează atît pe faţa, cît şi pe dosul lucrului,
cîte un rînd de ochiuri pe dos. Continuăm cu modelul III. La 3 cm măsuraţi de la tiv şi de aici la cîte
2½ cm, creştem la ambele margini de 14 ori cîte 1 ochi. Vor fi 92 ochiuri. Cînd mîneca are 37 cm de
la tiv, scădem la începutul rîndurilor următoare: de 2 ori cîte 5 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2
ori cîte 2 ochiuri, de 14 ori cîte 1 ochi, * tricotăm 2 rînduri fără scăderi, pe urmă scădem de 4 ori
cîte 1 ochi. Repetăm încă de 3 ori de la * . Urmăm şi scădem de 14 ori cîte 1 ochi, de 4 ori cîte 2
ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 14 ochiuri. Încheiem.

Călcăm părţile tricotate. Îndoim în afară, în lăţime de 5 cm, tivurile interioare ale celor două feţe, le
coasem sus şi jos, le răsfrîngem şi le călcăm. Putem aşeza bentiţa între cele două straturi, ca să nu
se întindă. Asamblăm jacheta. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile de la un tiv al feţelor pînă la
celălalt. Tricotăm cu modelul II. Creştem la începutul fiecărui rînd, de 8 ori cîte 1 ochi, pe urmă
scădem la începutul fiecărui rînd de 8 ori cîte 1 ochi. Între timp, la 2 cm lăţime, scădem în 6 locuri,
împărţite simetric, cîte un ochi şi formăm la marginea dreaptă o butonieră: scădem 5 ochiuri de la
margine şi din 5 ochiuri facem butoniera. Cînd banta este lată de 4 cm, scădem din nou în 6 locuri
cîte 1 ochi, pe urmă tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos, şi continuăm cu modelul în
două culori. La cele două margini creştem şi scădem şi de data aceasta de 8 ori cîte 1 ochi iar la 2
cm formăm o butonieră corespunzătoare primei butoniere. La 4 cm lăţime încheiem. Îndoim banta
în afară, coasem cele două vîrfuri ascuţite, pe urmă răsfrîngem banta, o călcăm şi o aşezăm în
răscroiala gîtului. Banta stă puţin evazată la gît. Festonăm cele 2 butoniere prinse împreună, cît şi
celelalte perechi de butoniere.

Banta buzunarelor:
Se tricotează în cîte două bucăţi. Începem bucata mai mică cu 16 ochiuri. Tricotăm 16 rînduri cu
modelul II, pe urmă tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos şi apoi tricotăm alte 16
rînduri. Încheiem. Banta mai lungă o începem cu 24 ochiuri şi creştem la una din margini, la cîte 2
rînduri, de 3 ori cîte 2 ochiuri şi o dată un ochi. După 8 rînduri scădem în aceeaşi măsură în care am
crescut, pînă avem 16 rînduri. Tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos, pe urmă
continuăm cu modelul în două culori, crescînd din nou şi scăzînd la una din margini, ca să obţinem
vîrful ascuţit. După 16 rînduri încheiem. A doua bantă a buzunarului o tricotăm în sens opus.
Îndoim benţile în afară, coasem vîrful ascuţit şi marginea îngustă, pe urmă le răsfrîngem, le călcăm
şi le coasem de buzunare în felul arătat în desen. Coasem cîte 1 nasture drept garnitură pe aceste
benţi, la fel şi pe mîneci. Îndoim tivul de jos şi îl prindem cu puncte invizibile. Coasem nasturii.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Această jachetă este mai lungă, ajunge mai jos de şolduri, aşa încît fusta se vede numai puţin. La gît
este montantă, fără guler. Modelul este potrivit pentru întrebuinţarea a două resturi de lînă.

Furnituri:
Circa 220 g lînă de culoare mai închisă şi circa 200 g lînă mai deschisă. Andrele nr. 3 şi 2½, 4 nasturi.

Mărimea:
Lărgimea jachetei circa 83 cm, lungimea în mijlocul spatelui 46 cm (pentru fetiţe de 5-6 ani).

Model:
I. Tivul de jos se lucrează în „punct de jerseu”.

II. Restul se lucrează astfel: tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă în culoare mai închisă, la bază.
Urmează:
Rîndul 1: (deschis) pe dosul lucrului, * 1 ochi pe faţă, ridicăm 1 ochi, luîndu-l din spatele andrelei,
firul este în faţa ochiului ridicat. Aşezăm firul înapoi, spre dos. Repetăm de la * .
Rîndul 2: (deschis) pe faţa lucrului, * ridicăm 1 ochi ca în rîndul precedent (acelaşi ochi), firul este în
faţa ochiului ridicat. Aşezăm firul înapoi, 1 ochi pe dos. Repetăm de la * .
Rîndul 3: (închis) ca rîndul 1.
Rîndul 4: (închis) pe faţă.
Aceste 4 rînduri dau modelul.

Măsura:
28 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm cu modelul II.

Spatele:
Începem cu 130 ochiuri, cu firul de culoare mai închisă, pe andrele nr. 3. Tricotăm 3 cm cu modelul
I. În locul ultimului rînd pe dos, tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. Continuăm cu modelul II.
Tricotăm 7 cm drept înainte, pe urmă scădem aici, şi de aici la cîte 2½ cm, la ambele margini, de 8
ori cîte 1 ochi. Rămîn 114 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 3 ochiuri, pe urmă de 12 ori cîte 1 ochi.
Rămîn 96 ochiuri. Continuăm drept înainte. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm, măsuraţi vertical,
creştem aici, şi începînd de aici la ambele margini ale lucrului, de 3 ori cîte 1 ochi. Vor fi 102
ochiuri.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Cînd spatele este de 45 cm de la tiv, scădem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 5 ochiuri
şi de 6 ori cîte 4 ochiuri, de ambele margini. Între timp, cînd lucrul este de 46 cm de la tiv, încheiem
la mijlocul rîndului 10 ochiuri, luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi
separat. Scădem la umăr conform indicaţiilor: la marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri, la
începutul rîndurilor, cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 62 ochiuri cu firul de culoare mai închisă, pe andrele nr. 3. Tricotăm 3 cm cu modelul I,
pe urmă tricotăm, în locul ultimului rînd pe dosul lucrului, un rînd de ochiuri pe faţă şi totodată
adăugăm la marginea dreaptă (cea interioară) 24 ochiuri. Vor fi 86 ochiuri. Continuăm cu modelul
II. La marginea dreaptă lucrăm, drept înainte şi la cîte 10 cm formăm cîte o pereche de butoniere
(în total 4 perechi). Tricotăm 3 ochiuri de la margine, din 5 ochiuri facem o butonieră, tricotăm 8
ochiuri şi iar facem o butonieră din 5 ochiuri. La marginea stîngă (cea exterioară) scădem la 7 cm
de la tiv şi de aici la cîte 2½ cm, de 8 ori cîte 1 ochi. Rămîn 78 ochiuri.

Răcroiala mînecii:
La începutul rîndului următor, scădem la marginea
exterioară 6 ochiuri, pe urmă la cîte 2 rînduri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Rămîn 64
ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm, măsuraţi vertical, creştem aici, şi de aici la cîte 1 cm,
de 5 ori cîte 1 ochi.

Răscroiala gîtului:
Între timp, cînd marginea interioară este de 42 cm de la adăugarea ochiurilor, scădem la începutul
rîndului 20 ochiuri, pe urmă la cîte 2 rînduri, o dată 3 ochiuri, de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1
ochi. Această margine urmează drept înainte.

Umărul:
Cînd faţa este de 45 cm de la tiv, scădem la marginea exterioară de 2 ori cîte 5 ochiuri şi apoi cîte 4
ochiuri pînă se termină toate ochiurile.

Partea stîngă a feţei:


Se lucrează în sens opus şi fără butoniere.

Mîneca:
Începem cu 58 ochiuri şi tricotăm un tiv la fel ca la spate şi faţă. Continuăm cu modelul II. Creştem
la 3 cm şi de aici mereu la începutul şi sfîrşitul rîndului al 8-lea, de 14 ori cîte 1 ochi. Vor fi 86
ochiuri. Cînd mîneca are 28 cm de la tiv, scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 5
ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri, de 16 ori cîte 1 ochi, * tricotăm 2 rînduri fără
scăderi, pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. Repetăm încă de 2 ori de la * . Mai departe scădem
de 8 ori cîte 1 ochi şi de 6 ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 14 ochiuri. Încheiem.

Buzunarul:
(2 bucăţi) Începem cu 30 de ochiuri şi tricotăm cu andrele nr. 3 cu modelul II, 8½ cm. Întoarcem
lucrul şi continuăm lucrînd pe faţă acolo pînă unde acum a fost dosul lucrului. Tricotăm încă 3½ cm.
Încheiem.

Călcăm părţile tricotate. Îndoim în afară tivul de 4 cm al feţelor. Îl coasem sus şi jos, îl răsfrîngem şi
îl călcăm încă o dată. Prindem butonierele două cîte două împreună şi le festonăm. Asamblăm
jacheta. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile, dar numai de la tivul îndoit al uneia din feţe, pînă la
tivul îndoit al celeilalte. Tricotăm cu lînă mai închisă 2 cm în “punct de jerseu”. Sfîrşim banta fără a
o strînge, pe urmă o îndoim înspre interior şi o coasem. Tivim buzunarele în lăţime de 2 ochiuri,
răsfrîngem partea de sus şi le fixăm pe cele două feţe. Călcăm toată jacheta din nou. Coasem
nasturii.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Această jachetă albă, din lînă sau bumbac, împodobită cu o broderie în floricele din culori vii: roşu,
verde, galben, se poate purta peste orice rochiţă.

Furnituri:
Circa 250 g lînă sau bumbac cu firul de grosime mijlocie, de culoare albă. Cîteva fire de bumbac
roşu, verde şi galben, andrele nr. 2½, un nasture, o croşetă.

Mărimea:
Lungimea jachetei 34 cm.

Model:
I. Manşetele şi bentiţa care bordează jacheţica se tricotează în „punct leneş”.
II. Faţa, spatele şi mînecile se tricotează cu modelul următor:

Rîndul 1, 3, 5, 7 (pe faţa lucrului): * 1 ochi pe dos, 11 ochiuri pe faţă, repetăm de la * .

Rîndul 2, 4, 6, 8: Se lucrează acoperit, adică 1 ochi pe faţă, 11 ochiuri pe dos.

Rîndul 9: * 1 ochi pe dos, 5 ochiuri pe faţă, din ochiul următor formăm cu ajutorul unei croşete 6
ochiuri pe care apoi le lucrăm dintr-odată tot cu croşeta, formînd 1 singur ochi, urmează 5 ochiuri
pe faţă. Repetăm de la * .

Rîndul 10, 12, 14, 16, 18: la fel ca 2, 4, 6, 8.

Rîndul 11, 13, 15, 17: la fel ca 1, 3, 5, 7.

Rîndul 19: * 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, din următorul ochi pe faţă formăm cu croşeta 6 ochiuri
pe care le lucrăm apoi tot cu croşeta dintr-odată, formînd un singur ochi; urmează 7 ochiuri pe
faţă, din următorul ochi pe faţă formăm cu croşeta 6 ochiuri pe care le lucrăm apoi tot cu croşeta
dintr-odată formînd 1 singur ochi, urmează 1 ochi pe faţă. Repetăm de la * .

Rîndul 20: acoperit.

Repetăm de la rîndul 1.

Măsura:
30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 100 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept 17 cm în înălţime cu modelul II. Începem
răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 4 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8
ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). Avem 76 ochiuri.
Continuăm drept cu modelul II încă 13 cm în înălţime şi începem să formăm linia umărului, scăzînd
la începutul rîndurilor următoare de 10 ori cîte 5 ochiuri. Am scăzut în total 50 ochiuri pe amîndoi
umerii. Rămîn 26 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 50 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept 17 cm în înălţime cu modelul II.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul următoarelor 2 rînduri cîte 3 ochiuri, urmează de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori
cîte 1 ochi. În total am scăzut 12 ochiuri pe această linie.
La marginea interioară a feţei lucrăm drept de la început şi pînă la răscroiala gîtului. Avem 38
ochiuri. Continuăm drept, cu acelaşi model, 9 cm în înălţime.

Răscroiala gîtului:
Din acest punct începem răscroiala gîtului, scăzînd la începutul primului rînd (pe faţa lucrului) 6
ochiuri, apoi în continuare scădem de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. Am scăzut în total
13 ochiuri şi mai rămîn pe andrea 25 ochiuri.

Umărul:
Cu aceste 25 ochiuri începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor, pe această
linie, de 5 ori cîte 5 ochiuri.

Mîneca:
Montăm 60 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept 3 cm în înălţime în „punct leneş”.
Continuăm 23 cm în înălţime cu modelul II, crescînd cîte 1 ochi la 3 cm, la fiecare margine a
lucrului, în total 16 ochiuri (cîte 8 ochiuri la fiecare margine). Avem 76 ochiuri cu care începem să
formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor, astfel: de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 2 ori cîte 2
ochiuri, de 40 ori cîte 1 ochi, de 2 ori cîte 2 ochiuri, iar restul de 16 ochiuri le scădem într-un singur
rînd.

Bentiţa: Montăm 8 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept în „punct leneş”, o bentiţă lungă de
aproximativ 1,20 m. Încheiem.

Călcăm uşor părţile tricotate, avînd grijă să nu se preseze „picourile”. Încheiem la maşină, iar
bentiţa o coasem cu mîna de jur-împrejurul marginilor. La gît coasem un nasture pe partea stîngă a
feţei, iar pe partea dreaptă formăm o cheotoare.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.
Se poate tricota din fir de lînă sau de bumbac. Vara se poate purta fără bluză, pe timp mai răcoros
cu bluză sau cu un mic pulover.

Furnituri:
Circa 120 g fir de lînă sau bumbac, andrele nr. 2½, un nasture, elastic.

Mărimea:
Pentru fetiţe de 1½ – 2 ani.

Model:
I. Fusta se tricotează în „punct de jerseu” cu dungi în „punct leneş”.

II. Corsajul „cuib de viespe”: tricotăm 3 rînduri începînd pe dosul lucrului cu 2 ochiuri pe faţă, 2
ochiuri pe dos.
Rîndul 4: (pe faţa lucrului) după ochiul de la margine * introducem andreaua între ochiul al şaselea
şi al şaptelea (după 2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe faţă), scoatem firul; îl aşezăm în
faţa ochiurilor pe andreaua stîngă şi îl tricotăm pe faţă ca şi cînd ar fi un ochi nou, fără a-l strînge.
Pe urmă tricotăm 2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe faţă, şi trecem, cu ajutorul
andrelei din stînga, aceste 6 ochiuri prin ochiul cel nou. Urmează 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la
*.

Rîndurile 5, 6 şi 7: ca rîndurile 1, 2, 3.

Rîndul 8: este la fel cu rîndul 4, dar îl lucrăm inversat, adică cuprindem ultimele 2 ochiuri pe faţă
din primul grup, cele 2 ochiuri pe dos care urmează şi primele 2 ochiuri pe faţă din grupul următor,
tricotîndu-le de la * pînă la * ca în rîndul 4.

Aceste 8 rînduri se repetă.


Măsura:
34 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm în „punct de jerseu”;
44 ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm din modelul II.

Fusta se lucrează din două bucăţi la fel. Începem cu 206. Tricotăm 12 rînduri în „punct leneş”, pe
urmă continuăm 6 cm în „punct de jerseu”. Urmează iar 12 rînduri în „punct leneş”. Continuăm în
„punct de jerseu”. Cînd avem 15 cm măsuraţi de la marginea de jos, tricotăm în următorul rînd *
50 ochiuri, pe urmă tricotăm 2 ochiuri împreună pe dos. Repetăm de la * încă de 2 ori. Urmează 50
ochiuri pe faţă. Aceste 3 scăderi le repetăm mereu la cîte 8 rînduri (în total de 10 ori).

Al 2-lea rînd cu scăderi se lucrează astfel: * 49 ochiuri, tricotăm 2 ochiuri împreună pe dos.
Repetăm încă de 2 ori de la * , urmează 50 ochiuri pe faţă.

Al 3-lea rînd cu scăderi: 49 ochiuri pe faţă, tricotăm 2 ochiuri împreună pe dos (adică o scădere pe
dos), 48 ochiuri pe faţă, o scădere pe dos, 48 ochiuri pe faţă, o scădere pe dos, 49 ochiuri pe faţă.

Al 4-lea rînd cu scăderi: 48 ochiuri pe faţă, o scădere pe dos, 47 ochiuri pe faţă, o scădere pe dos,
47 ochiuri pe faţă, o scădere pe dos, 49 ochiuri pe faţă.

Al 5-lea rînd cu scăderi: 48 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 46 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos,
46 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 48 ochiuri pe faţă.

Al 6-lea rînd cu scăderi: 47 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 45 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos,
45 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 48 ochiuri pe faţă.

Al 7-lea rînd cu scăderi: 47 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 44 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos,
44 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 47 ochiuri pe faţă.

Al 8-lea rînd cu scăderi: 46 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 43 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos,
43 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 47 ochiuri pe faţă.

Al 9-lea rînd cu scăderi: 46 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 42 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos,
42 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 46 ochiuri pe faţă.

Al 10-lea rînd cu scăderi: 45 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 41 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos,
41 ochiuri pe faţă, 1 scădere pe dos, 46 ochiuri pe faţă.

Rămîn 176 ochiuri.


Cînd fusta este de 29½ cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem în rîndul următor ochiul al 10-
lea şi începînd de aici mereu al 4-lea ochi, în total de 40 ori. Rămîn 136 ochiuri. La începutul celor 2
rînduri următoare încheiem cîte 15 ochiuri. Cu cele 106 ochiuri rămase tricotăm cu modelul II.
După ce am tricotat 6 cm drept înainte, încheiem la mijlocul rîndului 70 ochiuri, luăm una din părţi
pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bretele separat. Lucrăm drept înainte, pînă ce
marginea exterioară este de 13 cm. Începînd de la marginea exterioară, formăm umărul, scăzînd
cîte 6 ochiuri.

Călcăm cele două bucăţi tricotate şi le asamblăm. Lăsăm deschisă cusătura din partea stîngă pe o
porţiune de 5 cm. Închidem aici cu un nasture şi o cheotoare. Marginile le înconjurăm cu 2 rînduri
pe picioruşe croşetate. În linia taliei pe dos, aşezăm un elastic, prins într-un rînd de cruciuliţe
duble.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Costumaşul compus din trei piese are o garnitură suedeză. Hăinuţa este închisă cu un fermoar care
se poate deschide complet.
Furnituri:
Circa 550 g lînă albă de grosime mijlocie, 40 g lînă bleumarin şi 20 g lînă roşie, andrele nr. 2½ şi 3,
fermoar şi elastic.

Mărimea:
Pentru copii de 4 – 5 ani.

Model:
I. Gulerul şi manşetele hăinuţei, elasticul de la glezna pantalonaşului şi banta căciuliţei se tricotează
în „punct de elastic”. Ochiurile pe faţă se iau din spatele andrelei.

II. Tivurile interioare ale hăinuţei se lucrează în „punct de jerseu”.

III. Garnitura suedeză o tricotăm după schema dată.

IV. Restul se tricotează astfel:


Rîndul 1: (pe dosul lucrului) pe dos.
Rîndul 2: pe faţă.
Rîndul 3: pe dos.
Rîndul 4: * 6 ochiuri pe faţă, tricotăm întîi al 2-lea ochi pe faţă, dar nu-i dăm drumul de pe
andreaua stîngă, tricotăm şi ochiul premergător pe faţă şi acum dăm drumul ambelor ochiuri
deodată. Repetăm de la * .
Rîndul 5: pe dos.
Rîndul 6: pe faţă.
Rîndul 7: pe dos.
Rîndul 8: 2 ochiuri pe faţă, * tricotăm întîi al 2-lea ochi pe faţă, dar nu-i dăm drumul de pe
andreaua stîngă, tricotăm şi ochiul premergător şi acum dăm drumul ambelor ochiuri deodată.
Repetăm de la * .
Aceste 8 rînduri dau modelul.

Măsura:
27 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm cu modelul IV.

Hăinuţa
Spatele:
Începem cu 94 ochiuri, pe andrele nr. 2½ . Tricotăm 3 cm cu modelul II. Urmează pe faţa lucrului un
rînd de ochiuri pe dos (marginea tivului). Continuăm cu modelul IV, cu andrele nr. 3. Creştem la
ambele margini ale lucrului, la cîte 4 cm, de 5 ori cîte 1 ochi. Vor fi 104 ochiuri. Între timp, la 6 cm
de la tiv, începem modelul suedez. După ce am terminat garnitura, tricotăm din nou cu modelul IV.

Răscroiala mînecii:
Cînd spatele are 26 cm de la tiv, scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 5 ochiuri,
de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Rămîn 82 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm,
măsuraţi vertical, creştem aici şi de aici la cîte 2 cm, la ambele margini, de 3 ori cîte 1 ochi. Vor fi 88
ochiuri.

Umărul:
Cînd avem 41 cm măsuraţi de la tiv, scădem la începutul rîndurilor următoare, de 12 ori cîte 5
ochiuri. Rămîn 28 ochiuri. Încheiem.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 52 ochiuri pe andrele nr. 2½. Tricotăm 3 cm cu modelul II. Urmează pe faţa lucrului un
rînd de ochiuri pe dos. Continuăm cu modelul IV şi cu andrele nr. 3. La 3 cm măsuraţi de la tiv,
adăugăm la marginea dreaptă (cea interioară) 6 ochiuri. Aceste 6 ochiuri le tricotăm în „punct de
jerseu” în culoarea de fond pînă la răscroiala gîtului (tiv interior). În rîndurile pe faţă nu tricotăm al
7-lea ochi, îl ridicăm numai. La marginea exterioară creştem la cîte 8 cm, de 3 ori cîte 1 ochi. Vor fi
în total 61 ochiuri. Între timp, la 6 cm de la tiv, începem garnitura lată suedeză, dar numai după ce
am tricotat 6 ochiuri şi am ridicat al 7-lea ochi al tivului.

Răscroiala mînecii:
La aceeaşi înălţime ca la spate scădem la marginea exterioară, la cîte 2 rînduri, o dată 5 ochiuri şi
de 4 ori cîte 1 ochi. Rămîn 50 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm, măsuraţi vertical,
creştem aici şi începînd de aici, la cîte 2 cm, la marginea exterioară, de 3 ori cîte 1 ochi.

Răscroiala gîtului:
Între timp, cînd marginea interioară este de 35 cm de la adăugarea ochiurilor, scădem la cîte 2
rînduri, la începutul lor o dată 13 ochiuri, de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Această
margine urmează drept înainte.
Umărul:
Se scade la aceeaşi înălţime şi în acelaşi fel ca la spate, scăzînd cîte 5 ochiuri.

Mîneca:
Începem cu 52 ochiuri pe andrele nr. 2½, cu modelul I. Continuăm cu andrele nr. 3, cu modelul IV.
Creştem la cîte 6 rînduri la începutul şi la sfîrşitul lor, de 13 ori cîte 1 ochi. Vor fi 78 ochiuri. Între
timp, la 2 cm de la elastic, începem modelul suedez, apoi continuăm cu modelul IV. Cînd mîneca
are 28 cm de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 5 ochiuri, de 6 ori cîte 2
ochiuri, de 16 ori cîte 1 ochi şi de 14 ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 12 ochiuri. Încheiem.

Călcăm părţile tricotate, le montăm. Îndoim înăuntru tivul de jos şi-l coasem. La feţe îndoim de
asemenea tivul pe linia ochiurilor ridicate şi-l coasem cu puncte invizibile. Din răscroiala gîtului
ridicăm circa 110 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm 9 cm cu modelul I. Încheiem pe faţă ochiurile
tricotate pe faţă, pe dos cele tricotate pe dos. De-a lungul feţelor şi în continuare în jumătatea
lăţimii gulerului, aşezăm fermoarul în aşa fel, încît să nu fie vizibil cînd este închis.
Pantalonaşul
Se tricotează în două bucăţi. Începem la marginea de jos cu 72 ochiuri, pe andrele nr. 2½. Tricotăm
6 cm cu modelul I. Continuăm cu modelul IV pe andrele nr. 3. La marginea stîngă creştem la cîte 7
rînduri, de 16 ori cîte 1 ochi. La marginea dreaptă creştem la cîte 8 rînduri de 13 ori cîte 1 ochi, pe
urmă la cîte 7 rînduri de 3 ori cîte 1 ochi. Între timp, la 4 cm deasupra elasticului începem modelul
suedez îngust, după schema „b”. Marginea dreaptă urmează de la 33 cm măsuraţi de la elastic,
drept înainte. La marginea stîngă scădem începînd de la 30 cm de la marginea de jos, la cîte 2 cm,
de 11 ori cîte 1 ochi. Rămîn 93 ochiuri. Cînd pantalonaşul este de 59 m măsuraţi de la marginea de
jos, continuăm cu rînduri prescurtate pentru a obţine înălţimea de la spate. În rîndul următor, pe
faţa lucrului, tricotăm 82 ochiuri, restul rămîne pe andreaua stîngă. Întoarcem, tricotăm pe dos tot
aceste 82 ochiuri. În rîndul următor tricotăm 69 ochiuri, întoarcem şi tricotăm tot aceste 69
ochiuri. În rîndul următor tricotăm 56 ochiuri ş.a.m.d. Continuăm şi tricotăm la cîte 2 rînduri cu 13
ochiuri mai puţin, pînă ce lucrăm după ultimul rînd prescurtat, 17 ochiuri, din nou cu rîndul întreg.
Mai tricotăm 2 cm în „punct de jerseu” şi încheiem. Partea a doua se tricotează în sens opus.
Călcăm cele 2 bucăţi tricotate. Împreunăm cusăturile piciorului pînă la 36 cm măsuraţi de la
marginea de jos, pe urmă executăm şi cusăturile din faţă şi din spate. Îndoim 2 cm partea de sus şi
coasem cu puncte de tighel, introducînd în acest tiv elastic îngust.

Căciuliţa
Începem cu bordura răsfrîntă, cu 126 ochiuri pe andrele nr. 2½. După 4 rînduri în „punct leneş”,
continuăm cu modelul suedez pe andrele nr. 3. După ce am terminat garnitura, întoarcem lucrul
(acolo unde a fost pînă acum faţa va fi de acum înainte dosul lucrului) şi continuăm în „punct de
jerseu”. După 3 cm tricotaţi drept înainte, lucrăm cu rînduri prescurtate: tricotăm 118 ochiuri pe
faţă, întoarcem, tricotăm 110 ochiuri pe dos. În rîndul următor tricotăm 95 ochiuri pe faţă,
întoarcem ş.a.m.d. Continuăm în felul acesta tricotînd la fiecare revenire cu 5 ochiuri mai puţin,
pînă ce întoarcem după ultimul rînd prescurtat şi tricotăm, pe dos, rîndul întreg.

* Următorul rînd 1: pe faţă.


Rîndul 2: pe dos.
Rîndul 3: pe dos.
Rîndul 4: pe faţă.
Repetăm de la * pînă ce această bordură măsoară 11 cm. Încheiem.

Garnitura în model suedez şi partea tricotată în „punct de jerseu” se calcă. Executăm o cusătură la
spate şi răsfrîngem garnitura din faţa căciuliţei. Începem o bantă îngustă pe 12 ochiuri şi lucrăm
120 cm în „punct de elastic”. O coasem de o parte a căciuliţei. La sfîrşitul benţii facem o cheotoare
mică. Pe partea opusă a căciuliţei coasem un nasture.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

O bantă simplă înconjoară modelul în linii diagonale. Cardiganul se poate purta atît la sport, cît şi
pe stradă.
Furnituri:
Circa 800 g lînă, andrele nr. 2½ şi 3, 5 nasturi.

Mărimea:
Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi circa 120 cm, lungimea în mijlocul spatelui, fără banta de
la gît, 60 cm (măsură mare).

Model:
I. Marginea de jos şi manşetele în „punct de elastic”.

II. Banta pentru butoniere şi nasturi, cît şi cea de la buzunare, în „punct de jerseu”.

III. Restul se tricotează astfel:


a) Modelul aplecat spre dreapta:
Rîndul 1: * 2 ochiuri pe dos, 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta (pe faţa lucrului, ridicăm al
doilea ochi următor pe andreaua dreaptă, luîndu-l din spatele andrelei, fără a-l tricota; pe urmă
tricotăm pe faţă ochiul premergător şi dăm drumul ambelor ochiuri de pe andreaua stîngă).
Repetăm de la * .
Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: ochiul ridicat în rîndul precedent se tricotează pe dos, restul pe
faţă.
Rîndul 3: 1 ochi pe dos. * 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta, 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la *.
Rîndul 5: * 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta, 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la *.
Rîndul 7: Ridicăm 1 ochi, * 2 ochiuri pe dos, 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta. Repetăm de la *.
După rîndul al 8-lea repetăm de la rîndul 1.

b) Modelul aplecat spre stînga:


Rîndul 1: * 1 ochi încrucişat, aplecat spre stînga (al doilea ochi următor se tricotează pe faţă, în
dosul ochiurilor, luîndu-l din spatele andrelei; ochiul premergător se ridică, luîndu-l din faţa
andrelei, fără a-l tricota), 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la *.
Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: ochiul ridicat în rîndul precedent se tricotează pe dos, restul pe
faţă.
Rîndul 3: 1 ochi pe dos, * 1 ochi încrucişat aplecat înspre stînga, 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la *.
Rîndul 5: * 2 ochiuri pe dos, 1 ochi încrucişat aplecat spre stînga. Repetăm de la *.
Rîndul 7: Ridicăm 1 ochi, * 2 ochiuri pe dos, 1 ochi încrucişat aplecat spre stînga. Repetăm de la *.
După rîndul al optulea urmează iar primul rînd. Spatele şi mînecile, la care liniile se întîlnesc la
mijloc, se lucrează după schema dată.

Măsura:
30 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul III, tricotat cu andrele nr. 3 şi tot
30 ochiuri = 10 cm din modelul II, tricotat cu andrele nr. 2½.

Spatele:
Începem cu 154 ochiuri pe andrele nr. 2½. Tricotăm 6 cm cu modelul I. Continuăm cu andrele nr. 3,
cu modelul III, după schema dată. (De primul şi ultimul ochi nu se ţine seama în model). Creştem la
ambele margini ale lucrului, la cîte 4 cm, de 8 ori cîte 1 ochi. Vor fi 170 ochiuri. La creşteri şi mai

apoi la scăderi se va observa continuitatea modelului.

Răscroiala mînecii:
Cînd spatele măsoară 42 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2
ori cîte 5 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Rămîn 140 ochiuri. Cînd răscroiala
mînecii este de 10 cm, măsuraţi vertical, creştem aici, şi începînd de aici la cîte 2 cm, la ambele
margini ale spatelui, de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 152 ochiuri.

Umărul:
La 64 cm măsuraţi de la marginea de jos scădem la începutul rîndurilor următoare, cîte 3 ochiuri
pînă la sfîrşit.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 69 cm măsuraţi de la marginea de jos, încheiem la mijloc 14 ochiuri, luăm una din
părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. La marginea exterioară continuăm
scăderile de cîte 3 ochiuri pentru umăr; la marginea interioară, la gît, scădem la cîte 2 rînduri
mereu cîte 4 ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.

Partea stîngă a feţei:


Începem cu 86 ochiuri pe andrele nr. 2½. Tricotăm 6 cm cu modelul I. Continuăm cu andrele nr. 3,
cu modelul III_a). Marginea stîngă (cea interioară) urmează drept înainte, la marginea din dreapta
creştem la cîte 5 cm, de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 92 ochiuri.

Buzunarul de jos:
La 15 cm măsuraţi de la marginea de jos, tricotăm pe faţa lucrului 16 ochiuri de la începutul
rîndului, luăm 40 de ochiuri pe o andrea de rezervă şi sfîrşim andreaua tricotînd restul de 31
ochiuri. Lăsăm lucrul de o parte. Cu alte andrele începem 42 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului.
Tricotăm 9 cm în „punct de jerseu”. La începutul celor 2 rînduri din urmă scădem cîte 1 ochi, şi
terminăm cu un rînd de ochiuri pe faţă (lăsăm lucrul la o parte). Continuăm faţa. Tricotăm 31
ochiuri începînd de la marginea interioară, în continuare lucrăm cu ochiurile căptuşelii buzunarului,
pe urmă tricotăm şi celelalte ochiuri. Ochiurile buzunarului rămîn şi mai departe pe andreaua de
rerzervă. Continuăm faţa după indicaţiile date.

Răscroiala gîtului:
Cînd marginea interioară este de 40 cm de la marginea de jos, scădem aici, şi începînd de aici la
cîte 1 cm, cîte 1 ochi pînă la sfîrşit.

Răscroiala mînecii:
La 42 cm măsuraţi de la marginea de jos, pe marginea exterioară, scădem la începutul rîndului
următor 7 ochiuri; pe urmă scădem la cîte 2 rînduri de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi.
Cînd răscroiala mînecii este de 12 cm, măsuraţi vertical, creştem aici, şi începînd de aici la fiecare 1
cm, de 9 ori cîte 1 ochi la marginea exterioară.

Buzunarul de sus:
Între timp, la 47 cm de la marginea de jos, tricotăm 10 ochiuri de la începutul rîndului, luăm 31
ochiuri pe o andrea de rerzervă, pe urmă tricotăm şi restul ochiurilor. Începînd cu 33 ochiuri,
tricotăm cu alte andrele, 7 cm pentru căptuşeala buzunarului. La începutul celor 2 rînduri din urmă
scădem cîte un ochi şi continuăm în acelaşi fel ca la buzunarul de jos.

Umărul:
La 64 cm de la marginea de jos, scădem de la marginea exterioară, la cîte 2 rînduri, de 7 ori cîte 4
ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.

Partea dreaptă a feţei se tricotează în sens opus, după modelul III_b) şi fără buzunarul de sus.

Mîneca:
Începem cu 74 ochiuri. Tricotăm 6 cm cu modelul I, pe andrele nr. 2½. Continuăm cu andrele nr. 3,
cu modelul III după schema dată. Creştem la cîte 6 rînduri, la începutul şi la sfîrşitul lor, de 20 ori
cîte 1 ochi şi la cîte 5 rînduri, la începutul şi la sfîrşitul lor, de 8 ori cîte 1 ochi. Vor fi 130 ochiuri.
Cînd mîneca este de 47 cm sau altă măsură necesară antebraţului, scădem la începutul rîndurilor
următoare, de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 8 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri, de 32 ori cîte 1 ochi,
de 8 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. Rămîn 16 ochiuri. Încheiem.

Nu călcăm părţile tricotate, le aburim numai uşor. Montăm cardiganul. La marginea interioară a
feţelor şi în continuare în jurul gîtului, ridicăm ochiurile pe andrele nr. 2½. La marginea din dreapta
ridicăm 213 ochiuri, la spate 54 ochiuri, iar la marginea din stînga din nou 213 ochiuri. Tricotăm 2
cm cu modelul II. Aici formăm în faţa din stînga 5 butoniere orizontale. Prima la 2 cm de la
marginea de jos a cardiganului. Din 5 ochiuri facem butoniera, tricotăm 22 ochiuri, iar 5 ochiuri
pentru butonieră ş.a.m.d. După rîndul cu butoniere tricotăm încă 2 cm în „punct de jerseu”.
Urmează un rînd de ochiuri pe dos, tricotrat pe faţa lucrului şi încă 4 cm în „punct de jerseu”. La
jumătatea lăţimii formăm şi aici 5 butoniere deasupra butonierelor din rîndul precedent.

Ridicăm ochiurile buzunarelor pe andrele nr. 2½ şi tricotăm 3 cm cu modelul II. Aici urmează, pe
faţa lucrului, un rînd de ochiuri tricotate pe dos, pe urmă mai tricotăm 3 cm. Încheiem. Îndoim în
afară benzile buzunarelor, coasem cele două margini înguste, le răsfrîngem, le călcăm şi le fixăm de
feţele cardiganului. Fixăm de asemenea cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor.
Banta care înconjoară feţele şi gîtul o îndoim de-a lungul rîndului de ochiuri pe dos, o tivim şi o
călcăm. Festonăm butonierele prinzîndu-le două cîte două împreună. Coasem nasturii.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Cardigan larg, foarte plăcut de purtat atît la lucru, cît şi la sporturi. Garnitura lată, diagonală, este
lucrată o dată cu feţele.

Furnituri:
Circa 700 g lînă, andrele nr. 3, fermoar care se poate deschide complet.

Mărimea:
Lărgimea cardiganului încheiat circa 126 cm, lungimea la mijlocul spatelui 71 cm (mărime mijlocie).

Model:
I. Elasticul de la marginea de jos şi manşetele se lucrează în „punct de elastic”.
II. Cea mai mare parte a cardiganului se tricotează în „punct de jerseu”.

III. Banta de garnitură în model diagonal, se tricotează după schema dată.

Măsura:
28 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm cu modelul II.

Spatele:
Începem cu 170 ochiuri cu modelul I. Tricotăm 7 cm. Continuăm drept înainte în „punct de jerseu”
pînă avem 33 cm.

Răscroiala mînecii:
La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori
cîte 1 ochi. Rămîn 142 ochiuri. Continuăm drept înainte. Cînd răscroiala mînecii este de 12 cm,
măsuraţi vertical, creştem aici şi de aici la cîte 2 cm, la ambele margini ale lucrului, de 5 ori cîte 1
ochi. Vor fi 152 ochiuri.

Umărul:
Cînd spatele este de 62 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare, la
ambele margini, de 16 ori cîte 3 ochiuri.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 66 cm de la marginea de jos, încheiem la la mijlocul rîndului 8 ochiuri, luăm una din
părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucăţi separat. La marginea exterioară scădem
în continuare cîte 3 ochiuri, iar la marginea interioară, lîngă ceafă, scădem la cîte 2 rînduri, cîte 3
ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.

Partea dreaptă a feţei:


Începem cu 96 ochiuri, împărţim ochiurile pe faţa lucrului astfel: ochiul de la margine, 4 ochiuri pe
faţă, 16 ochiuri cu modelul diagonal aplecat spre stînga, care se lucrează după schema a. Urmăm în
„punct de elastic” pe care îl începem şi îl sfîrşim cu 2 ochiuri pe faţă, apoi ochiul care închide rîndul.
Cele 4 ochiuri pe faţă de la începutul rîndului le tricotăm pînă la sfîrşit mereu pe dos în rîndurile cu
soţ (tiv). Tricotăm 7 cm cu această împărţire, pe urmă lucrăm în locul „punctului de elastic” în
„punct de jerseu” (banta diagonală se lucrează şi mai departe după schema dată).
Buzunarul:
La 15 cm de la marginea de jos tricotăm, pe faţa lucrului, la începutul rîndului, 40 ochiuri, le luăm
pe o andrea de rezervă şi lucrăm cu cele 36 ochiuri următoare, lăsînd restul de 20 ochiuri pe altă
andrea de rezervă. La cele 36 de ochiuri adăugăm în ambele părţi cîte un ochi şi tricotăm 3 cm cu
aceste 38 ochiuri. În locul ultimului rînd tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă pe
urmă mai tricotăm 3 cm. Încheiem. Lăsăm faţa de o parte. Pe alte andrele montăm 40 ochiuri
pentru căptuşeala buzunarului. Tricotăm 8 cm în „punct de jerseu”. La începutul ultimelor două
rînduri scădem cîte 2 ochiuri. Sfîrşim cu un rînd de ochiuri pe faţă şi lăsăm de o parte. Continuăm
faţa. În următorul rînd lucrat pe dos, tricotăm la începutul rîndului cele 20 ochiuri de pe andreaua
de rezervă, în locul ochiurilor buzunarului tricotăm cu ochiurile căptuşelii, apoi sfîrşim rîndul.
Tricotăm drept înainte pînă avem 40 cm de la marginea de jos.

Răscroiala mînecii şi a gîtului:


La marginea exterioară scădem, la începutul următorului rînd pe dos, 6 ochiuri, pe urmă la
începutul rîndurilor următoare pe dos, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Continuăm
drept, pînă ce răscroiala mînecii este de 11 cm. Aici şi de aici la cîte 1½ cm, creştem de 8 ori cîte 1
ochi. Între timp, în aceaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii şi începînd de aici la cîte 2 cm,
scădem la marginea exterioară de 16 ori cîte 1 ochi pentru răscroiala gîtului.

Umărul:
Cînd faţa este de 62 cm de la marginea de jos, scădem la marginea exterioară, la începutul
rîndurilor pe dos, de 12 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 22 ochiuri. Cu acestea
continuăm banta de garnitură (la marginea dinspre umăr am lăsat un ochi pentru începerea,
respectiv încheierea rîndurilor). După 4 rînduri de model, tricotăm 2 rînduri prescurtate pentru a
obţine rotunjirea benţii astfel: * tricotăm 3 rînduri din modelul diagonal. În rîndul următor, pe
dosul lucrului, tricotăm: ochiul de la margine, 2 ochiuri pe faţă, 6 ochiuri pe dos, întoarcem, ridicăm
1 ochi, 5 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos, ochiul care încheie rîndul. Urmează al patrulea rînd al
modelului. Repetăm de la * pînă ce marginea interioarăm mai scurtă, este de 7 cm. Încheiem.

Partea stîngă a feţei:


Se tricotează în sens opus, iar banta de garnitură, cu modelul aplecat spre dreapta, după schema b.

Mîneca:
Începem cu 86 ochiuri. Tricotăm 12 cm cu modelul I. Continuăm cu modelul II. Creştem la ambele
margini ale lucrului, la cîte 2 cm, de 19 ori, cîte 1 ochi. Vor fi 124 ochiuri. Cînd mîneca are 53 cm de
la marginile de jos, sau altă măsură necesară antebraţului (nu socotim manşeta răsfrîntă), scădem
la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 8 ori cîte 2
ochiuri, de 30 ori cîte 1 ochi, de 10 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 26 ochiuri.
Încheiem.

Marginea de sus, liberă, a buzunarului o îndoim în afară, coasem, în lăţime de un ochi, cele două
margini înguste, răsfrîngem şi prindem de faţă. Însăilăm deschizătura buzunarului, pe urmă călcăm
bucăţile tricotate, dar numai pe cele împletite în „punct de jerseu”. Banta de garnitură se abureşte
uşor de tot. Asamblăm. Cele două margini înguste ale benţii se cos împreună şi se aşează în
răscroiala de la ceafă în aşa fel, încît să acopere spatele cu 1 cm. Tivul de 5 ochiuri în „punct de
jerseu” de la margine se îndoaie şi se coase de interiorul feţelor cu puncte invizibile. Coasem cele
trei margini libere ale căptuşelii buzunarelor. Fixăm fermoarul astfel, încît să nu se vadă cînd este
încheiat. Tricotăm 2 benţi, începînd fiecare pe cîte 8 ochiuri, atît de lungi cît fermoarul, cu care
acoperim benţile de bumbac ale acestuia.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Pe stradă, acasă sau la lucru, peste tot este foarte util şi plăcut de purtat. „Punctul de ţesătură” în
care este lucrat nu se întinde şi nu se deformează.

Furnituri:
Circa 700 g lînă de grosime mijlocie, sau lînă subţire luată în două, andrele nr. 2½ şi 5 nasturi.

Mărimea:
Lărgimea vestonului încheiat la nasturi circa 118 cm, lungimea la mijlocul spatelui 70 cm
(circumferinţa pieptului 100 – 104 cm).

Model:
I. Tivurile interioare se lucrează în „punct de jerseu”.

II. Restul se lucrează în „punct de ţesătură” (tissu):

Rîndul 1: * 1 ochi pe faţă, ridicăm ochiul următor, firul este în faţa ochiului ridicat. Repetăm de la
*.
Rîndul 2: pe dos.
Rîndul 3: la fel ca rîndul 1, se lucrează însă inversat; deasupra ochiului ridicat tricotăm 1 ochi pe
faţă, deasupra ochiului pe faţă ridicăm 1 ochi.
Rîndul 4: pe dos.
Aceste 4 rînduri se repetă.

Măsura:
30 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Începem cu 164 ochiuri cu modelul I şi tricotăm 3 cm. În locul ultimului rînd pe dos, tricotăm un
rînd de ochiuri pe faţă, pe urmă continuăm cu modelul II. Creştem la ambele margini, la cîte 6 cm,
de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 176 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Cînd spatele are 46 cm, scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 6 ori
cîte 2 ochiuri, şi de 14 ori cîte 1 ochi. Rămîn 134 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm,
măsuraţi vertical, creştem aici, şi începînd de aici la cîte 2 cm, la ambele margini, de 6 ori cîte 1
ochi. Vor fi 146 ochiuri.

Umărul:
La 67 cm de la marginea de jos scădem, la începutul rîndurilor următoare, de 22 ori cîte 3 ochiuri şi
de 18 ori cîte 2 ochiuri.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 73 cm de la marginea de jos, încheiem la mijloc 12 ochiuri, luăm una din părţi pe o
andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. La marginea interioară, lîngă gît, scădem
mereu la cîte 2 rînduri, cîte 4 ochiuri pînă se termină toate ochiurile.

Partea stîngă a feţei:


Începem cu 82 ochiuri. Tricotăm 3 cm cu modelul I. În locul ultimului rînd pe dos, tricotăm un rînd
de ochiuri pe faţă şi totodată adăugăm la marginea stîngă 13 ochiuri. Vor fi 95 ochiuri. Continuăm
cu modelul II. La marginea interioară lucrăm drept înainte şi facem 5 butoniere. Prima la 6 cm de la
adăugarea ochiurilor, celelalte la cîte 9 cm una de alta. Tricotăm 6 ochiuri de la margine şi din 6
ochiuri facem butoniera. Marginea dreaptă (cea exterioară) urmează, pînă la 20 cm, drept înainte.
Aici, şi începînd de aici, la cîte 3½ cm, creştem de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 101 ochiuri.
Buzunarul de jos:
Între timp, la 12 cm de la tiv, luăm pe faţa lucrului 22 ochiuri pe o andrea de rezervă, tricotăm 39
ochiuri şi trecem restul de 34 ochiuri pe altă andrea de rezervă. Lucrăm cu cele 39 ochiuri.
Tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă, pe urmă începînd pe faţa lucrului cu un rînd
de ochiuri pe faţă, tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”. Încheiem. Lăsăm la o parte. Cu alte andrele
începem 43 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. Tricotăm 9 cm cu modelul II. La începutul
ultimelor 2 rînduri scădem cîte 2 ochiuri. Rămîn 39 ochiuri. Sfîrşind cu un rînd cu soţ, lăsăm la o
parte. Continuăm faţa şi tricotăm în locul buzunarului ochiurile căptuşelii (Atenţie la continuitatea
modelului!).

Răscroiala mînecii:
La 46 cm de la marginea de jos scădem la marginea exterioară, la începutul rîndului următor, o
dată 10 ochiuri, pe urmă, la cîte 2 rînduri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori
cîte 1 ochi.

Răscroiala gîtului:
În acelaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii şi începînd de aici la fiecare 1 cm, scădem la marginea
interioară cîte un ochi pînă la sfîrşit.

Buzunarul de sus:
Între timp, la 51 cm de la marginea de jos, luăm începutul la rîndului 11 ochiuri pe o andrea de
rezervă, tricotăm 31 ochiuri, iar restul ochiurilor le trecem pe altă andrea de rezervă. Cu cele 31
ochiuri, tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă, pe urmă 2½ cm în „punct de jerseu”.
Lăsăm la o parte. Cu alte andrele începem 35 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 7
cm cu modelul II. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 2 ochiuri, pe urmă tricotăm cele 31
ochiuri ale căptuşelii în locul celor ale buzunarului, la fel ca la buzunarul de jos. Cînd răscroiala
mînecii este de 11 cm, măsuraţi vertical, creştem aici şi începînd de aici la cîte 6 rînduri, la
marginea exterioară, de 8 ori cîte 1 ochi.

Umărul:
Cînd faţa are 67 cm de la marginea de jos, scădem la marginea exterioară, la începutul rîndurilor,
cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile.

Partea dreaptă a feţei:


Se tricotează în sens opus şi fără butoniere.
Mîneca dreaptă:
Începem cu 92 ochiuri. Tricotăm 3 cm cu modelul I. În locul ultimului rînd pe dos tricotăm 1 rînd de
ochiuri pe faţă. Continuăm cu modelul II. Creştem la cîte 2½ cm, la ambele margini ale lucrului de
18 ori cîte 1 ochi. Vor fi 128 ochiuri. Cînd mîneca are 47 cm de la tiv, sau altă măsură necesară
antebraţului, scădem la începutul următoarelor rînduri: o dată 9 ochiuri, de 3 ori cîte 3 ochiuri, de
12 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 1 ochi, * tricotăm 2 rînduri fără scăderi, pe urmă scădem de 2 ori
cîte 1 ochi. Repetăm de 3 ori de la *. Continuăm şi scădem de 26 ori cîte 1 ochi, de 8 ori cîte 2
ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 20 ochiuri. Încheiem.

Mîneca stîngă:
Se tricotează în sens opus.

Cele 4 mici tivuri ale buzunarelor se calcă separat, se îndoaie şi se cos. Însăilăm deschizăturile
buzunarelor şi călcăm bucăţile tricotate, le asamblăm. Coasem cele 3 margini libere ale căptuşelii
buzunarelor. Ridicăm ochiurile de la partea dreaptă a feţei, pînă la mijlocul răscroielii gîtului din
spate. Tricotăm 4 cm cu modelul I. Încheiem. Tricotăm un tiv la fel şi la partea stîngă a feţei, dar aici
formăm 5 butoniere verticale, corespunzătoare celor 5 butoniere ale feţei. Călcăm tivurile şi le
prindem pe dinăuntrul vestonului cu puncte invizibile. La începutul răscroielii gîtului, facem un mic
colţ. Coasem tivul de jos şi cel de la mîneci. Festonăm butonierele prinzînd şi dublura. Coasem
nasturii.

Acest pulover sport se poate face din lînă galbenă, cu firul mai plin. La marginea de jos are o
garnitură cu model norvegian. Fondul se poate înlocui cu alb sau cu orice culoare deschisă.
Furnituri:
Circa 600 g lînă galbenă, 50 g lînă portocalie, 50 g lînă neagră, andrele nr. 2½ şi 5 andrele de
ciorapi.

Mărimea:
Lărgimea peste piept aproximativ 100 cm, lungimea la mijlocul spatelui 59 cm.

Model:
I. Manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Bordura de jos a puloverului se tricotează în „punct leneş”.

III. Restul în „punct de jerseu” şi modelul norvegian, după schema dată.

Măsura:
30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul III.

Spatele:
Montăm 150 ochiuri din lînă galbenă, pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept 1½ cm, în „punct leneş”.
Continuăm drept cu modelul norvegian, apoi din nou cu lînă galbenă în „punct de jerseu”, pînă la
înălţimea totală de 36 cm.
Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori
cîte 1 ochi. Am scăzut în total 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la o margine). Avem 124 ochiuri cu care
tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 56 cm.

Umărul:
Formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori cîte
6 ochiuri şi de 8 ori cîte 7 ochiuri. În total am scăzut 86 ochiuri (cîte 43 ochiuri la fiecare umăr) şi au
mai rămas 38 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un singur rînd.

Faţa:
Montăm 152 ochiuri de lînă galbenă şi lucrăm la fel ca la spate, avînd grijă ca tot timpul să avem 2
ochiuri în plus faţă de montajul spatelui. La înălţimea totală de 52 cm, scădem la mijlocul feţei 40
ochiuri într-un singur rînd şi astfel am împărţit lucrul în două părţi, cîte 56 ochiuri la fiecare parte.

Răscroiala gîtului:
Lucrăm prima parte scăzînd la începutul rîndurilor pe linia răscroielii gîtului: o dată 4 ochiuri, de 4
ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 14 ochiuri şi au mai rămas 42 ochiuri cu
care continuăm drept pe această linie.

Umărul:
La înălţimea totală de 56 cm, începem să formăm linia umărului scăzînd o dată 2 ochiuri, de 2 ori
cîte 6 ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri. Continuăm lucrul cu partea următoare în acelaşi fel, însă
inversat.

Mîneca:
Montăm 78 ochiuri din lînă galbenă pe andrele nr. 2½ şi tricotăm o manşetă de 8 cm înălţime, în
„punct de semielastic”. În continuare tricotăm 40 cm în înălţime în „punct de jerseu”, crescînd la
fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 40 ochiuri. Avem 118 ochiuri cu care
începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul următoarelor rînduri astfel: de 2 ori cîte 8
ochiuri, de 48 ori cîte 1 ochi, de 12 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 4 ochiuri, iar restul de 14 ochiuri
le încheiem într-un singur rînd.

Călcăm aburit toate părţile tricotate în „punct de jerseu” şi model norvegian şi încheiem la maşină.
Împrejurul răscroielii gîtului ridicăm pe 4 andrele nr. 2½ de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi
tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 4 cm înălţime. Încheiem într-un singur rînd, scăzînd
pe faţă ochiurile lucrate pe faţă, şi pe dos ochiurile lucrate pe dos.

Deasupra modelului norvegian, la partea dreaptă a feţei, coasem o clapă falsă tricotată din 30
ochiuri de lînă galbenă, în „punct de semielastic” şi bordată cu negru.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Acest pulover bărbătesc, cu un punct simplu şi discret, închis în faţă cu 4 nasturi, se poate tricota
din lînă albă sau orice altă culoare deschisă.

Furnituri:
Circa 600 g lînă albă, 4 nasturi, andrele nr. 2½.

Mărimea:
Lărgimea peste piept aproximativ 100 cm, lungimea puloverului 65 cm.

Model:
I. Elasticul de jos, manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Bentiţa în „punct leneş”.

III. Restul cu modelul următor:


Rîndul 1: (pe faţa lucrului) * 4 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos, următoarele 2 ochiuri le lucrăm pe
faţă astfel: lucrăm mai întîi ochiul al 2-lea, apoi primul şi lăsăm ambele ochiuri deodată de pe
andrea; 1 ochi pe dos, următoarele 2 ochiuri le lucrăm pe faţă astfel: lucrăm mai întîi ochiul al 2-
lea, apoi primul şi lăsăm ambele ochiuri deodată de pe andrea; 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la *.
Rîndul 2: (pe dosul lucrului) acoperit.
Rîndul 3: repetăm de la rîndul 1.

Măsura:
30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul III.

Spatele:
Montăm 140 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, 10 cm în
înălţime. În continuare tricotăm cu modelul III o bucată de 32 cm în înălţime.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2
ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine) şi
au mai rămas 110 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 62 cm.

Umărul:
Începem să formăm linia umărului scăzînd pentru fiecare umăr de 6 ori cîte 7 ochiuri. În total am
scăzut 84 ochiuri (cîte 42 ochiuri pe un umăr). Au mai rămas la mijlocul spatelui 26 ochiuri pe care
le scădem într-un singur rînd.

Faţa:
Montăm 144 ochiuri pe anrele nr. 2½ (deci cu 4 ochiuri mai mult decît la spate) şi tricotăm pînă la
răscroiala mînecii întocmai ca şi spatele, avînd în permaneţă 4 ochiuri în plus.
La înălţimea totală de 42 cm, împărţim lucrul în 2 părţi: pe prima andrea (partea stîngă a feţei) vom
lucra cu 76 ochiuri, iar pe andreaua a doua (de rezervă) vor rămîne 68 ochiuri. Lucrăm mai întîi pe
prima andrea cu 76 ochiuri astfel: la marginea interioară a feţei vom lucra drept pînă la înălţimea
totală de 60 cm, avînd grijă ca primele 8 ochiuri să le tricotăm în „punct leneş” şi să formăm pe
această linie 4 butoniere la distanţă de 5 cm între ele (prima butonieră o formăm la distanţă de 2
cm de la începutul acestei bentiţe în „punct leneş”).

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 42 cm, începem să scădem astfel: o dată 6 ochiuri, o dată 2 ochiuri şi de 2 ori
cîte 1 ochi. În total am scăzut 10 ochiuri. Avem 66 ochiuri cu care lucrăm drept pînă la înălţimea
totală de 62 cm.

Umărul şi răscroiala gîtului:


La această înălţime începem să formăm linia umărului scăzînd de 6 ori cîte 7 ochiuri. La marginea
interioară a feţei, la înălţimea totală de 60 cm, începem să formăm răscroiala gîtului scăzînd, la
începutul rîndurilor pe această linie, o dată 8 ochiuri, o dată 5 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 3
ori cîte 1 ochi. În continuare lucrăm drept. Partea dreaptă a feţei o executăm la fel, inversat, cu
singura deosebire că în rîndul întîi vom creşte 8 ochiuri (la marginea interioară a lucrului) pe care le
lucrăm în „punct leneş” fără a forma butoniere. În continuarea acestor 8 ochiuri lucrăm restul de
68 ochiuri cu modelul III.

Mîneca:
Montăm 60 ochiuri şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, o manşetă de 8 cm înălţime. În
rîndul următor creştem 10 ochiuri, dublînd tot al 6-lea ochi, astfel: o dată îl lucrăm din spate, o
dată din faţă.
Avem 70 ochiuri cu care continuăm a tricota 40 cm înălţime cu modelul III, crescînd la ambele
margini cîte 1 ochi la 2 1/2cm. Am crescut în total 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la fiecare margine).
Avem 102 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd tot la al 2-lea rînd, de 2 ori cîte
7 ochiuri, de 16 ori cîte 1 ochi, de 10 ori cîte 3 ochiuri, de 6 ori cîte 4 ochiuri şi încheiem ultimele 18
ochiuri într-un singur rînd.

Gulerul:
Montăm 120 ochiuri şi tricotăm în „punct de semielastic” 10 cm în înălţime. Încheiem toate
ochiurile într-un singur rînd, scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe
dos.

Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Coasem de mînă gulerul, capătul fentei pe dos şi nasturii.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Acest pulover din lînă maron se lucrează într-un punct original şi foarte uşor de executat. Se poate
îmbrăca la sport şi la lucru.

Furnituri:
Circa 650 g lînă maron, 20 g lînă verde, andrele nr. 2½.

Mărimea:
Lărgimea peste piept circa 96 cm; lungimea puloverului 65 cm.

Model:
I. Manşetele şi elasticul de jos se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Plastronul se lucrează în „punct leneş” toate rîndurile pe faţă.

III. Restul cu următorul model:


Rîndul 1: (pe faţa lucrului) introducem andreaua între ochiul 1 şi 2 şi ridicăm 1 ochi pe faţă, lucrăm
ochiul 1 pe faţă, introducem andreaua între ochiul 2 şi 3 şi ridicăm 1 ochi pe faţă, lucrăm ochiul 2
pe faţă, introducem andreaua între ochiul 3 şi 4 şi ridicăm 1 ochi pe faţă, lucrăm ochiul 3 pe faţă
ş.a.m.d.

Rîndul 2: (pe dosul lucrului) lucrăm tot cîte 2 ochiuri împreună pe dos, adică ochiul care în rîndul
precedent a fost ridicat şi ochiul pe faţă.

Rîndul 3: Repetăm de la rîndul 1.

Măsura:
25 ochiuri şi 37 rînduri = 10 cm din modelul III.

Spatele:
Montăm 110 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”,
3 cm în înălţime; urmează 2 cm cu lînă verde şi din nou 3 cm cu lînă maron. În rîndul următor
creştem 10 ochiuri adică tot al 11-lea ochi îl lucrăm dublat; o dată îl lucrăm din spate, o dată din
faţă. Avem 120 ochiuri cu care vom tricota drept 33 cm în înălţime cu modelul III.

Răscroiala mînecii:
Cînd lucrul măsoară o înălţime totală de 41 cm, începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul
rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 5 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori cîte 1 ochi. În total
am scăzut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine) şi au mai rămas 96 ochiuri cu care tricotăm
drept pînă la înălţimea totală de 62 cm.

Umărul:
Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor, pentru fiecare umăr: o dată 3
ochiuri şi de 3 ori cîte 6 ochiuri. În total am scăzut 42 ochiuri (cîte 21 ochiuri pe fiecare umăr).
Încheiem într-un singur rînd cele 54 ochiuri rămase la mijlocul spatelui.

Faţa:
Montăm 114 ochiuri (cu 4 ochiuri mai mult decît la spate) şi executăm lucrătura întocmai ca şi la
spate, avînd grijă de a menţine permanent acest plus de 4 ochiuri.

Răscroiala plastronului:
La înălţimea totală de 47 cm, începem să formăm răscroiala plastronului încheind într-un singur
rînd 58 ochiuri de la mijlocul feţei. Astfel am împărţit lucrul în două părţi. Prima parte o tricotăm
drept la ambele margini pînă la înălţimea de 62 cm.

Umărul:
În acest punct începem să formăm linia umărului, scăzînd după indicaţiile date pentru spate.
Tricotăm partea a doua la fel, inversat.

Mîneca:
Montăm 50 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, 3
cm în înălţime, urmează 2 cm cu lînă verde şi din nou 3 cm cu lînă maron. În rîndul următor
creştem 10 ochiuri, dublînd tot al 5-lea ochi. Avem 60 ochiuri cu care continuăm să tricotăm 40 cm
în înălţime cu modelul III, crescînd la ambele margini cîte 1 ochi la 2½ cm. Am crescut în total 32
ochiuri (cîte 16 ochiuri la o margine). Avem 92 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii,
scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 16 ori cîte 1 ochi, de 10 ori cîte
3 ochiuri, de 6 ori cîte 4 ochiuri, iar ultimele 8 ochiuri le încheiem într-un singur rînd.

Plastronul:
Montăm 58 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept, în „punct leneş”, o bucată
de 60 cm înălţime, încheind toate ochiurile într-un singur rînd.

Călcăm aburit foarte uşor pe dosul lucrului şi încheiem prin cusături de mînă. Petrecem plastronul
parte peste parte şi îl coasem cap în cap cu marginile răscroielii. Răsfrîngem plastronul pentru a
forma un mic guler şal.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Pulover maron cu garnitură din fire de lînă verde şi galbenă, trasate vertical. Se poatre îmbrăca atît
la lucru, cît şi la sporturile de iarnă.
Furnituri:
Circa 600 g lînă maron, 20 g lînă verde, 20 g lînă galbenă, andrele nr. 2½ şi 5 andrele de ciorapi.

Mărimea:
Lărgimea peste piept circa 100 cm, lungimea puloverului 59 cm.

Model:
I. Elasticul din talie şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Restul cu modelul următor:


Rîndul 1, 3, 5 (pe faţa lucrului): * 15 ochiuri pe faţă, 3 ochiuri pe dos, * repetăm de la *.

Rîndul 2, 4, 6 (pe dosul lucrului): acoperit.

Rîndul 7: * 15 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri împreună pe dos, 1 jeteu, 1 ochi pe dos, * repetăm de la *.
Rîndul 8: acoperit.

Rîndul 9: repetăm de la rîndul 1.

Măsura:
30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 148 ochiuri şi tricotăm drept 8 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Continuăm cu
modelul II drept pînă la înălţimea totală de 36 cm.

Răscroiala mînecii:
În acest punct începem răscroiala mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7
ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Am scăzut în total 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la
o margine). Avem 122 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 56 cm.

Umărul:
Aici începem să formăm linia umărului scăzînd, la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 3
ochiuri, de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 8 ori cîte 7 ochiuri.

În total am scăzut 86 ochiuri (cîte 43 ochiuri pe un umăr). Rămîn 36 ochiuri la mijlocul spatelui pe
care le scădem acum într-un singur rînd.

Faţa:
Montăm 152 ochiuri şi tricotăm la fel ca pentru la spate (avînd tot timpul 4 ochiuri în plus faţă de
partea din spate) pînă la răscroiala gîtului, pe care o vom începe la 52 cm înălţime totală. În acest
punct scădem 14 ochiuri într-un singur rînd la mijlocul feţei. Am împărţit astfel lucrul în două părţi
(a 56 ochiuri). Lucrăm prima parte scăzînd la începutul rîndurilor, pe linia răscroielii gîtului: o dată 4
ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 14 ochiuri. Rămîn 42 ochiuri
cu care continuăm drept pe această linie. La înălţimea totală de 56 cm, începem să formăm linia
umărului scăzînd: o dată 2 ochiuri, de 2 ori cîte 6 ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri.

Continuăm la fel lucrul pe andreaua următoare, însă inversat.

Mîneca:
Montăm 78 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi lucrăm o manşetă de 8 cm înălţime, în „punct de
semielastic”. În continuare tricotăm 40 cm în înălţime cu modelul II, crescînd la fiecare margine cîte
1 ochi la 2 cm. În total am crescut 40 ochiuri. Avem 118 ochiuri cu care începem să formăm ovalul
mînecii scăzînd la începutul rîndurilor rumătoare: de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 48 ori cîte 1 ochi, de 12
ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 4 ochiuri. Restul de 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd.

După ce am călcat aburit părţile tricotate cu modelul II, trasăm prin jeteuri cîte 1 şiret răsucit din 4
fire lînă galbenă şi 4 fire de lînă verde.

Călcăm din nou şi încheiem la maşină. Pe linia răscroielii gîtului ridicăm ochiurile corespunzătoare
pe 4 andrele groase de ciorapi şi tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 8 cm înălţime.
Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos, şi pe faţă ochiurile lucrate pe
faţă.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Acest pulover simplu şi călduros, tricotat din lînă albă cu firul potrivit de gros, corespunde atît
sporturilor de iarnă, cît şi altor cerinţe.

Furnituri:
Circa 800 g lînă, 5 andrele de ciorapi, andrele nr. 2 1/2 şi 3.

Mărimea:
Lărgimea peste piept circa 106 cm.

Model:
I. Manşetele, elasticul din talie şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”.

II. Restul vom tricota cu modelul din schemă.

Măsura:
28 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm 8 cm în înălţime în „punct de semielastic”. În
ultimul rînd creştem 20 ochiuri, adică tot al 7-lea ochi îl lucrăm dublat: o dată din faţă, o dată din
spate, plus cîte 1 ochi la fiecare margine. Lucrăm în continuare drept cu andrele nr. 3 şi modelul
din schemă, pînă la înălţimea totală de 39 cm. Avem 150 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La începutul rîndurilor următoatre scădem la fiecare margine a lucrului: 3, 2, 2 ochiuri şi apoi de 3
ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). Avem 130 ochiuri.

Umărul şi răscroiala gîtului:


La înălţimea de 22 cm de la începutul răscroielii mînecilor, începem răscroiala gîtului, scăzînd la
mijlocul spatelui 30 ochiuri într-un singur rînd. Astfel am împărţit lucrul pe două andrele, cîte 50
ochiuri pe fiecare andrea. Continuăm cu 50 ochiuri pe prima andrea, scăzînd la începutul fiecărui
rînd, pe linia răscroielii gîtului, de 6 ori cîte 3 ochiuri. Avem 32 ochiuri. La înălţimea de 23 cm de la
începutul răscroielii mînecii formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor, pe această linie,
de 3 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 7 ochiuri. Continuăm la fel lucrul cu cele 50 ochiuri de pe
andreaua următoare.

Faţa:
Tricotăm la fel ca la spate, cu singura deosebire că la 18 cm înălţime de la începutul răscroielii
mînecii, începem răscroiala gîtului, scăzînd 26 ochiuri la mijlocul feţei. Am împărţit astfel lucrul în
două părţi. Lucrăm fiecare parte separat, scăzînd pe linia răscroielii gîtului, la începutul rîndurilor
următoare, de 7 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi, iar la înălţimea de 23 cm de la începutul
răscroielii mînecii, formăm linia umărului, scăzînd de 3 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 7 ochiuri.
Continuăm lucrul la fel pe andreaua următoare, însă inversat.

Mîneca:
Montăm 62 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept 7 cm în „punct de semielastic”. În ultimul
rînd creştem 10 ochiuri (tot la al 6-lea ochi îl lucrăm dublat). Continuăm 38 cm cu andrele nr. 3 şi
modelul II, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm (de 13 ori). Avem 98 ochiuri.

La înălţimea totală de 46 cm, creştem la fiecare margine a lucrului, la începutul rîndurilor, de 10 ori
cîte 1 ochi, astfel încît să obţinem 118 ochiuri în total.

Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoarelor două rînduri cîte 9
ochiuri şi, în continuare, de 50 ori cîte 1 ochi, de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 4 ochiuri. Rămîn
22 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd.

Călcăm aburit şi încheiem prin cusătură de mînă. De jur împrejurul răscroielii gîtului ridicăm, pe 5
andrele groase de ciorapi, 120 ochiuri şi tricotăm 16 cm în „punct de semielastic”. Încheiem într-un
singur rînd luînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă, şi pe dos ochiurile lucrate pe dos.

După dorinţă, îndoim gulerul înăuntru sau în afară.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Aplicînd într-o altă variantă modelul cunoscut sub denumirea de „şarpe” sau „torsadă”, se poate
obţine o vestă frumoasă şi practică.
Furnituri:
Circa 300 g lînă, andrele nr. 2 şi 2½.

Mărimea:
Lărgimea peste piept aproximativ 98 cm; lungimea vestei 63 cm.

Model:
I. Totul se lucrează în „punct de jerseu”, în „punct de elastic” şi în „punct leneş”.

II. Mijlocul feţei se lucrează cu modelul următor:


Pentru executarea acestui model sînt necesare 22 ochiuri.

Rîndul 1: (pe faţa lucrului) 2 ochiuri pe dos, *8 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos. Repetăm o dată de
la *.

Rîndul 2: acoperit.

Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos, * 2 ochiuri ridicate nelucrate şi lăsate în faţa lucrului pe o andrea de
rezervă; lucrăm pe faţă ochiurile următoare (3 şi 4), apoi tot pe faţă cele 2 ochiuri de pe andreaua
de rezervă; următoarele 2 ochiuri (5 şi 6) le ridicăm pe o andrea şi le lăsăm în spatele lucrului.
Lucrăm pe faţă următoarele 2 ochiuri (7 şi şi apoi lucrăm pe faţă ochiurile (5 şi 6) lăsate pe
andreaua de rezervă, ochiuri pe dos. Repetăm o dată de la *.

Rîndul 4: acoperit.

Rîndul 5: repetăm de la rîndul 1.

Măsura:
30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul I.

Spatele:
Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de elastic”. Continuăm
lucrul pe andrele nr. 2½ o bucată de 23 cm înălţime, în „punct de jerseu”, crescînd la fiecare
margine cîte 1 ochi la 3 cm (de 8 ori). În total creştem 16 ochiuri. Avem 146 ochiuri. În următoarele
10 rînduri vom lucra astfel: primele şi ultimele 23 ochiuri de pe andrea le vom lucra în „punct
leneş”, iar restul spatelui (100 ochiuri), în punct de jerseu”. Începînd din rîndulal 11-lea scădem la
fiecare margine a lucrului astfel: 4, 3, 2, 1 ochiuri, la începutul rîndurilor. În total am scăzut 26
ochiuri. Avem 120 ochiuri cu care continuăm să tricotăm drept 25 cm, în „punct de jerseu”, avînd
grijă ca primele şi ultimele 10 ochiuri de pe andrea să le lucrăm în „punct leneş”.

Umărul:
Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor, pe această linie, de 20 ori cîte 4
ochiuri, în total 80 ochiuri scăzute pe ambii umeri. Rămîn la mijlocul spatelui 40 ochiuri pe care le
scădem într-un singur rînd.

Faţa:
Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de elastic”. Continuăm
pe andrele nr. 2½ în „punct de jerseu”, o bucată de 23 cm în înălţime, avînd grijă ca la mijlocul feţei
să introducem în lucru modelul II, astfel: lucrăm 54 ochiuri în „punct de jerseu”, urmează 22 ochiuri
cu modelul II şi în continuare 54 ochiuri în „punct de jerseu”, crescînd la fiecare margine, cîte 1
ochi la 3 cm (de 8 ori). În total creştem 16 ochiuri.

Avem 146 ochiuri. În următoarele 10 rînduri vom lucra astfel: primele şi ultimele 23 ochiuri de pe
andrea (total 46 ochiuri) le vom lucra în „punct leneş”, iar restul de 100 ochiuri de la mijlocul
rîndului le vom lucra în „punct de jerseu”, avînd la mijloc 22 ochiuri cu modelul II.

Începînd din rîndul al 11-lea, scădem la fiecare margine astfel: 4, 3, 3, 2, 1 ochiuri la începutul
rîndurilor. În total am scăzut 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la fiecare margine). Avem 120 ochiuri cu
care continuăm lucrul drept, 5 cm în înălţime, în „punct de jerseu” şi modelul II, avînd grijă ca
primele 10 şi ultimele 10 ochiuri de pe andrea să le lucrăm în „punct leneş”. Avem 120 ochiuri pe
care le împărţim pe 2 andrele, cîte 60 ochiuri pe o andrea. Continuăm lucrul pe prima andrea
tricotînd 20 cm în înălţime în „punct de jerseu” şi jumătate din modelul II (11 ochiuri), la marginea
exterioară a lucrului tricotăm mereu 10 ochiuri în „punct leneş”, scăzînd cîte 1 ochi la 1 cm astfel:
la marginea interioară a feţei lucrăm 11 ochiuri cu modelul II, iar următoarele 2 ochiuri în „punct
de jerseu” le lucrăm împreună pe faţă, scăzînd astfel 1 ochi.

Începem a forma linia umărului, scăzînd de 10 ori cîte 4 ochiuri, la începutul rîndului, pe această
linie.

Continuăm la el lucrul pe andreaua următoare, însă inversat.

Bentiţa de la gît:
Montăm pe o andrea de ciorapi 1 ochi şi tricotăm în „punct leneş”, crescînd cîte 1 ochi numai într-o
parte pînă cînd avem 10 ochiuri. Tricotăm cu aceste 10 ochiuri, în „punct leneş”, o bucată de
lungimea corespunzătoare răscroielii gîtului şi încheiem scăzînd cîte 1 ochi la fiecare rînd (pe
aceeaşi parte pe care iniţial am crescut) pînă cînd terminăm ochiurile.

Călcăm aburit, încheiem la maşină, iar bentiţa din jurul gîtului o coasem invizibil cu mîna, cap în cap
cu răscroiala gîtului.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Această vestă este frumoasă şi practică, cu un model în dungi şi buzunare tăiate.

Furnituri:
Circa 500 g lînă de grosime mijlocie, sau subţire luată în două. Andrele nr. 2½ şi 3, şi 4 nasturi.

Mărimea:
Lungimea vestei încheiată la nasturi circa 106 cm, lungimea la mijlocul spatelui 60 cm
(circumferinţa pieptului 96 – 98 cm).
Model:
I. Tivurile interioare se lucrează în „punct de jerseu”.

II. Restul se tricotează astfel:

Rîndul 1: 6 ochiuri pe faţă, * următorul ochi se tricotează pe faţă de 2 ori, o dată luîndu-l din faţă, o
dată din spatele andrelei. Urmează 6 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *.

Rîndul 2: 6 ochiuri pe dos, următoarele 2 ochiuri se tricotează împreună pe dos. Aceste 2 rînduri se
repetă.

Măsura:
26 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Ochiul tricotat de 2 ori se socoteşte drept 1 ochi la
numărătoare.

Spatele:
Începem cu 127 ochiuri pe andrele nr. 2½. Tricotăm 3 cm cu modelul I. Urmează 1 rînd de ochiuri
pe dos, atît pe faţa, cît şi pe dosul lucrului. Continuăm cu andrele nr. 3 cu modelul II (ochiul
începător şi cel care sfîrşeşte rîndul nu intră în model). Creştem la ambele margini ale lucrului, la
cîte 6 cm, de 5 ori cîte 1 ochi. Vor fi 137 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
La 38 cm măsuraţi de la marginea de jos scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6
ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Rămîn 105 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii ete
de 11 cm, măsuraţi vertical, creştem aici, şi începînd de aici la ambele margini, la cîte 2 cm, de 5 ori
cîte 1 ochi. Vor fi 115 ochiuri.
Umărul:
Cînd spatele are 59 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare de 6 ori
cîte 4 ochiuri şi cîte 3 ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 63 cm măsuraţi de la marginea de jos, încheiem la mijlocul rîndului 11 ochiuri, luăm
una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. La marginea interioară, la
gît, scădem la cîte 2 rînduri, la începutul rîndurilor, cîte 3 ochiuri pînă la sfîrşit.

Partea stîngă a feţei:


Începem cu 90 ochiuri pe andrele nr. 2½. Tricotăm 3 cm cu modelul I. Urmează 1 rînd de ochiuri pe
dos, atît pe faţa, cît şi pe dosul lucrului. Continuăm cu andrele nr. 3, cu modelul II. Tricotăm la
ambele margini, pînă la 19 cm, drept înainte. La 4 cm de la tiv formăm prima pereche de butoniere.
Tricotăm 6 ochiuri de la începutul rîndului, din 5 ochiuri facem o butonieră, tricotăm 21 ochiuri, din
5 ochiuri facem a doua butonieră. A doua pereche de butoniere vine la 11 cm deasupra primei
perechi.

Buzunarul:
La 10 cm de la tiv, pe faţa lucrului, tricotăm la începutul rîndului 14 ochiuri, luăm 34 ochiuri pe o
andrea de rezervă şi tricotăm restul de 42 ochiuri. Lăsăm lucrul de o parte. Pe alte andrele începem
36 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. După ochiul care începe rîndul, tricotăm cu modelul II, în
aceeaşi împărţire cu ochiurile buzunarului de pe andreaua de rezervă. Tricotăm 9 cm. La începutul
ultimelor 2 rînduri scădem cîte 1 ochi. Sfîrşim cu un rînd fără soţ, şi lăsăm de o parte. Continuăm
faţa şi în locul ochiurilor buzunarului lăsate pe andreaua de rezervă, tricotăm ochiurile căptuşelii.
Ochiurile buzunarului rămîn mai departe pe andreaua de rezervă.

Răscroiala gîtului:
Cînd marginea interioară are 19 cm de la marginea de jos, scădem aici, şi începînd de aici mereu la
cîte 4 rînduri, de 25 ori cîte 1 ochi şi mereu la cîte 6 rînduri, de 14 ori cîte 1 ochi. Între timp creştem
la marginea dreaptă (cea exterioară), la 20 cm măsuraţi de la marginea de jos, şi începînd de aici la
cîte 6 cm de 3 ori cîte 1 ochi.

Răscroiala mînecii:
La 38 cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem la marginea exterioară, la începutul rîndului
următor 8 ochiuri, pe urmă, la cîte 2 rînduri, de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. Cînd
răscroiala mînecii este de 10 cm, măsuraţi vertical, creştem, aici, şi începînd de aici la cîte 1½ cm,
de 7 ori cîte 1 ochi.

Umărul:
La 59 măsuraţi de jos scădem la marginea exterioară, la cîte 2 rînduri, la începutul rîndurilor, cîte 4
ochiuri pînă se termină toate ochiurile.

Partea dreaptă a feţei:


Se lucrează invers şi fără butoniere.

Mîneca dreaptă:
Începem 75 ochiuri pe andrele nr. 2½. Tricotăm în „punct de elastic” un tiv la fel ca la spatele şi la
faţa vestei. Continuăm cu modelul II cu andrele nr. 3. Creştem la ambele laturi ale mînecii, la cîte
2½ cm, de 18 ori cîte 1 ochi. Vor fi 111 ochiuri. Cînd mîneca are 48 cm de la marginea de jos,
scădem în rîndurile următoare, o dată 7 ochiuri, o dată 3 ochiuri, de 10 ori cîte cîte 2 ochiuri, de 34
ori cîte 1 ochi, de 6 ori cîte 2 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. Rămîn 21
ochiuri. Încheiem.

Călcăm bucăţile tricotate şi le montăm. Îndoim tivurile de jos şi le coasem pe dinăuntru. La


marginea interioară a feţei drepte ridicăm ochiurile pe andrele nr. 2½ şi anume: de la tivul îndoit
pînă la mijlocul răscroielii gîtului circa 180 ochiuri. Tricotăm 2 cm cu modelul I. Încheiem. Ridicăm şi
la partea stîngă a feţei ochiurile în acelaşi fel, tricotăm şi aici 2 cm de tiv. Împreunăm cele două
şuviţe cu o cusătură la mijlocul spatelui şi le coasem pe dinăuntru. La marginea de jos a răscroielii
gîtului facem un mic colţ în tiv. Tricotăm un tiv la fel şi la buzunare. Fixăm cele 3 margini libere ale
căptuşelii buzunarelor. Festonăm butonierele, coasem nasturii.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Bith şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Practică şi elegantă, această vestă se lucrează din lînă maron. În faţă are două părţi încrucişate una
peste alta.
Furnituri:
Circa 300 g lînă de grosime mijlocie, 3 nasturi, andrele nr. 2 şi 2½.

Mărimea:
Lărgimea peste piept 100 cm; lungimea vestei 62 cm.

Model:
I. Centura din talie se lucrează în „punct de elastic”.

II. Benţile de la răscroiala mînecilor şi banta care bordează feţele se lucrează în „punct leneş”.

III. Spatele şi faţa se lucrează la fel, cu următorul model:


Rîndul 1 (pe faţa lucrului): 4 ochiuri pe dos * 1 ochi pe faţă, 9 ochiuri pe dos. Repetăm de la *.

Rîndul 2 şi toate rîndurile pe dosul lucrului: se lucrează acoperit.

Rîndul 3: ca rîndul 1.

Rîndul 5 şi 7: 3 ochiuri pe dos, * 3 ochiuri pe faţă, 7 ochiuri pe dos. Repetăm de la *.

Rîndul 9 şi 11: la fel ca rîndul 1 şi 3.

Rîndul 13 şi 15: 9 ochiuri pe dos, * 1 ochi pe faţă, 9 ochiuri pe dos. Repetăm de la *.

Rîndul 17 şi 19: 8 ochiuri pe dos, * 3 ochiuri pe faţă, 7 ochiuri pe dos. Repetăm de la *.

Rîndul 21 şi 23: se lucrează la fel ca rîndul 13 şi 15.

Repetăm de la rîndul 1.
Măsura:
30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul III.

Spatele:
Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. 2 şi lucrăm în „punct de elastic”, o bantă de 10 cm înălţime.
Continuăm cu andrele nr. 2½ o bucată de 24 cm înălţime, cu modelul III, crescînd la fiecare margine
cîte 1 ochi la 3 cm (de 8 ori). Total creştem 16 ochiuri.

Avem 146 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Începem să scădem astfel: în rîndul 1 scădem cîte 12 ochiuri la fiecare margine, iar în rîndurile
următoare scădem de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Am scăzut în total 40 ochiuri (cîte 20
ochiuri la o margine). Avem 106 ochiuri cu care continuăm drept încă 22 cm în înălţime. Împărţim
apoi ochiurile pe două andrele, cîte 53 ochiuri pe o andrea. Continuăm lucrul pe prima andrea
scăzînd la marginea interioară a lucrului, de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi.

Umărul:
Începem să scădem linia umărului astfel: de 6 ori cîte 6 ochiuri şi încheiem. Continuăm lucrul pe
cealaltă andrea în acelaşi fel, însă inversat.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm în „punct de elastic”, o bantă de 10 cm înălţime.

Continuăm pe andrele nr. 2½ cu modelul III şi tricotăm 8 cm în înălţime, crescînd cîte 1 ochi la 3 cm
pe linia subraţului. Pe această linie (a subraţului) vom creşte mereu cîte 1 ochi la 3 cm, începînd de
la terminarea elasticului şi pînă la răscroiala mînecii.

La marginea interioară a feţei, pe diagonala A – B, vom scădea cîte 1 ochi la 0,65 m (începînd din
punctul A).

Răscroiala mînecii:
La înălţimea de 24 cm de la terminarea elasticului, la marginea exterioară, începem să scădem
răscroiala mînecii astfel: în rîndul întîi scădem 12 ochiuri, apoi de două ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori
cîte 1 ochi. În total scădem 20 ochiuri. Continuăm apoi drept pe această linie încă 24 cm (pe
diagonala A – B continuăm a scădea mereu cîte 1 ochi la 0,65 cm).

Umărul:
Formăm linia umărului scăzînd cîte 8 ochiuri la începutul fiecărui rînd pe dosul lucrului.

Partea stîngă a feţei o executăm la fel, inversat, cu singura deosebire că începînd din al doilea rînd
al elasticului şi pînă în punctul A, formăm 3 butoniere la distanţă de 3 cm între ele.

Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Partea dreaptă a feţei se va prinde de elasticul din talie pe
dedesubt cu o cheotoare.

Benţile de la răscroiala mînecii:


Montăm 10 ochiuri pe andrele de ciorapi şi lucrăm în „punct leneş” două beţi de lungimea
răscroielii mînecilor. Le încheiem şi le coasem de mînă, cap în cap cu marginea răscroielii.

Banta din faţă:


O lucrăm tot pe 10 ochiuri, în „punct lenş”, în lungimea pe care o măsoară vesta de jur-îmrejurul
feţelor şi răscroielii gîtului. Coasem banta prin cusături de mînă de jur-împrejurul acestei linii, cap
în cap cu bordura vestei.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Această jachetă încheiată la două rînduri de nasturi, lucrată din lînă galbenă, cu marginile bordate
de o garnitură maron, se potriveşte atît pentru fetiţe, cît şi pentru băieţi. Punctul întrebuinţat aici şi
cunoscut de noi sub denumirea de „fluturaş”, îi dă un aer vesel şi copilăresc.
Furnituri:
Circa 400 g lînă galbenă, 30 g lînă maron, 6 nasturi, andrele nr. 2½.

Mărimea:
Lungimea jachetei 44 cm.

Model:
I. Clapele buzunarelor şi banta care bordează marginile jachetei se tricotează în „punct leneş”.

II. Restul jachetei îl tricotăm cu modelul următor: executarea acetui model cunoscut sub
denumirea de „fluturaş” necesită un număr de ochiuri divizibil cu 5, plus cîte 1 ochi la fiecare
margine.

Rîndul 1 (pe dosul lucrului): toate ochiurile pe dos.

Rîndul 2, 4, 6, 8, 10: * 5 ochiuri pe faţă, 5 ochiuri ridicate nelucrate cu firul trecut prin faţă.
Repertăm de la *.

Rîndul 3, 5, 7, 9, 11: se lucrează toate ochiurile pe dos, chiar şi cele care înd rîndul precedent au
fost ridicate.

Rîndul 12: 7 ochiuri pe faţă, * apoi ochiul al 8-lea îl ridicăm pe dedesubtul celor 5 fire trasate şi îl
aducem prin faţa lor strîngîndu-le în mănunchi. După aceea, lucrăm acest al 8-lea ochi pe faţă, 9
ochiuri pe faţă *. Repetăm de la *.

Rîndul 13: repetăm de la rîndul 1, mutînd fluturaşii cu 5 ochiuri spre stînga.


Măsura:
30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 120 ochiuri de lînă maron şi tricotăm drept, în „punct leneş” 3 cm în înălţime. În
continuare tricotăm drept 23 cm în înălţime cu lînă galbenă şi modelul II.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 26 cm începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare,
de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Am scăzut în total 26 ochiuri (cîte
13 ochiuri la fiecare margine) şi au mai rămas 94 ochiuri cu care lucrăm drept.

Umărul:
La înălţimea totală de 42 cm începem să formăm linia umărului, scăzînd pentru fiecare umăr de 5
ori cîte 6 ochiuri, în total 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr), iar cele 34 ochiuri rămase la
mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 68 ochiuri de lînă maron şi tricotăm drept 3 cm în înălţime în „punct leneş”. Continuăm cu
lînă galbenă şi modelul II încă 1 cm înălţime şi formăm 2 butoniere în acelaşi rînd astfel: tricotăm 2
ochiuri, următoarele 2 ochiuri le scădem formînd prima butonieră; tricotăm în continuare 10
ochiuri şi formăm a 2-a butonieră din 2 ochiuri. În rîndul următor (de întors) în locul celor 2 ochiuri
scăzute pentru fiecare butonieră, vom monta pe andrea alte 2 ochiuri (4 ochiuri pentru ambele
butoniere) şi continuăm lucrul. În total vom forma 3 perechi de butoniere la înălţime de 11 cm
între ele (vertical). Continuăm lucrul drept pînă la înălţimea de 8 cm.

Pe o andrea de rezervă montăm 20 ochiuri din lînă galbenă şi lucrăm, în „punct de jerseu”, o
bucată de 5 cm înălţime. Lăsăm ochiurile pe andrea fără a le încheia. Pe altă andrea lucrăm altă
bucată de 5 cm înălţime. Acestea vor forma căptuşeala buzunarelor.

Cînd lucrul are 8 cm înălţime totală, vom forma buzunarul astfel: lucrăm primele 30 ochiuri (pe faţa
lucrului), ridicăm următoarele 20 ochiuri pe o andrea de rezervă şi le lăsăm în faţa lucrului; în
continuarea primelor 30 ochiuri lucrate adăugăm una din andrelele de rezervă cu 20 ochiuri lucrate
anterior (bucata pentru căptuşeala buzunarelor) şi le lucrăm şi pe acestea în continuarea primelor
30 ochiuri, apoi lucrăm ultimele 18 ochiuri de pe andrea.

Continuăm drept cu modelul II.


Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 26 cm începem răscroiala mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor pe această
linie, o dată 7 ochiuri, o dată 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 13 ochiuri şi au mai
rămas 55 ochiuri cu care vom tricota drept pe această linie, pînă la înălţimea de 42 cm.

Umărul:
Începem să formăm linia umărului, scăzînd de 5 ori cîte 6 ochiuri, iar la marginea interioară a feţei
vom scădea, (concomitent cu începutul răscroielii mînecii) cîte 1 ochi la 3 rînduri (de 25 ori).

Clapa buzunarului:
Lucrăm drept 2 cm în înălţime, cu lînă maron, în „punct leneş”, cele 20 ochiuri lăsate pe andreaua
de rezervă, formînd clapa buzunarului.

Executăm la fel partea stîngă a feţei, inversat şi fără butoniere.

Mîneca:
Montăm 64 ochiuri cu lînă maron şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 5 cm înălţime.
Continuăm cu lînă galbenă şi modelul II şi tricotăm 26 cm în înălţime, crescînd la fiecare margine a
lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la o margine). Avem 90
ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2
ori cîte 6 ochiuri, de 42 ori cîte 1 ochi, de 2 ori cîte 4 ochiuri şi de 4 ori cîte 5 ochiuri. În total am
scăzut 82 ochiuri (cîte 41 ochiuri la fiecare margine). Restul de 8 ochiuri le încheiem într-un singur
rînd.

Călcăm aburit, coasem căptuşeala buzunarelor şi clapele şi încheiem la maşină. Pe 8 ochiuri din lînă
maron tricotăm în „punct leneş” o bentiţă de circa 90 cm, pe care o coasem de mînă împrejurul
feţelor şi gîtului. Coasem 6 nasturi.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.


Acest cardigan frumos şi practic se tricotează într-un model pepit, cu
benţi late, uni.

Furnituri:
Circa 220 g lînă de culoare închisă şi circa 150 g lînă de culoare deschisă, andrele nr. 2½ şi 5 nasturi.

Mărimea:
Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi circa 82 cm, lungimea la mijlocul spatelui, fără bantă, 40
cm (pentru copii de 9 – 10 ani).

Model:
I. Elasticul din talie şi manşetele se tricotează în „punct de elastic”.

II. Benţile pentru nasturi şi butoniere, precum şi marginea buzunarului se lucrează în „punct de
jerseu”.

III. Restul se lucrează astfel:

Rîndul 1 (închis): * 2 ochiuri pe faţă, ridicăm 1 ochi, luîndu-l din spatele andrelei, firul este în dosul
andrelei. Repetăm de la *.

Rîndul 2 (închis): * ochiul ridicat în rîndul precedent se tricotează pe faţă, deasupra celor 2 ochiuri
pe faţă din rîndul precedent, tricotăm 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la *.

Rîndul 3 (deschis): 1 ochi pe faţă, * ridicăm 1 ochi ca în rîndul întîi, urmează 2 ochiuri pe faţă.
Repetăm de la *.

Rîndul 4 (dechis): ca rîndul 2.

Aceste 4 rînduri se repetă.


Măsura:
30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul III.

Spatele:
Începem cu 122 ochiuri în culoarea închisă. Tricotăm 5 cm cu modelul I. Continuăm cu modelul III şi
tricotăm 20 cm cu el.

Răscroiala mînecii:
La începutul rîndurilor următoare scădem de 12 ori cîte 1 ochi. Rămîn 98 ochiuri. Continuăm drept
înainte. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm, măsuraţi vertical, creştem aici, şi de aici la cîte 2 cm,
la ambele margini, de 3 ori cîte 1 ochi. Vor fi 104 ochiuri.

Răscroiala gîtului:
Cînd spatele este de 40 cm măsuraţi de la marginea de jos, încheiem la mijlocul rîndului 8 ochiuri,
luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucăţi separat. La marginea
interioară scădem la cîte 2 rînduri de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 2 ochiuri.

Umărul:
Între timp, la 41 cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem la marginea exterioară, la cîte 2
rînduri, cîte 4 ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.

Faţa:
Începem cu 60 ochiuri, cu lînă de culoare închisă. Tricotăm 5 cm cu modelul I. Continuăm cu
modelul III şi tricotăm 20 cm cu acesta.

Răscroiala mînecii:
La începutul rîndului următor scădem la marginea exterioară 7 ochiuri şi la cîte 2 rînduri, de 6 ori
cîte 1 ochi. Această margine continuă drept înainte, pînă ce răscroiala mînecii măsoară, vertical, 10
cm. Aici, şi de aici la fiecare 1 cm, creştem de 6 ori cîte 1 ochi.

Răscroiala gîtului:
Între timp, în acelaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii, începem şi răscroiala gîtului: scădem la
marginea interioară, şi de aici la cîte 3 rînduri, de 24 ori cîte 1 ochi. Continuăm această margine
drept înainte.

Umărul:
Cînd lucrul are 41 cm de la marginea de jos, formăm umărul, scăzînd cîte 4 ochiuri.

Mîneca:
Începem cu 62 ochiuri, cu lînă de culoare închisă. Tricotăm 6 cm cu modelul I, pe urmă continuăm
cu modelul III şi creştem mereu la începutul şi la sfîrşitul rîndului al optulea, de 15 ori cîte 1 ochi.
Vor fi 92 ochiuri. Cînd mîneca este de 34 cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem la începutul
rîndurilor următoare: de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 6 ori cîte 2 ochiuri, de 34 ori cîte 1 ochi, de 6 ori cîte
2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 16 ochiuri. Încheiem.

Buzunarul:
Începem cu 28 ochiuri cu modelul III şi tricotăm 7 cm. Continuăm cu lînă de culoare închisă, cu
modelul II. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos, pe urmă mai tricotăm 3
cm. Încheiem.

Banta:
Începem 31 ochiuri şi tricotăm în „punct de jerseu”, cu lînă de culoare închisă. Ochiul al 16-lea (cel
din mijloc) nu-l tricotăm pe faţa lucrului, ci îl ridicăm, luîndu-l din spatele andrelei. De-a lungul
acestor ochiuri ridicate vom îndoi banta. La 3 cm de la marginea de jos formăm prima pereche de
butoniere. Tricotăm 5 ochiuri de la margine, din 6 ochiuri facem o butonieră, tricotăm 4 ochiuri şi
din 6 ochiuri facem o butonieră, tricotăm 4 ochiuri, ridicăm 1 ochi, tricotăm 4 ochiuri şi din 6
ochiuri facem a doua butonieră apoi tricotăm 5 ochiuri. Celelalte perechi de butoniere, în total 5,
vin la distanţă de 5½ cm una de alta. Cînd banta este atît de lungă încît ajunge de la marginea de
jos a feţii pînă la umăr, * tricotăm 8 rînduri drept înainte, din următorul rînd pe faţă tricotăm 10
ochiuri, restul rămîne pe andreaua stîngă, întoarcem, tricotăm tot aceste 10 ochiuri pe dos. În
următorul rînd pe faţă tricotăm 15 ochiuri, ridicăm 1 ochi, sfîrşim rîndul. În următorul rînd pe dos
tricotăm 10 ochiuri, întoarcem şi tricotăm pe faţă aceleaşi 10 ochiuri. În următorul rînd pe dos
lucrăm cu toate ochiurile (am tricotat cîte 2 rînduri prescurtate, pentru a obţine la spate rptunjirea
benţii). Repetăm încă de 5 ori de la * pe urmă tricotăm drept înainte, atît, ca banta să ajungă, după
montarea cardiganului, la colţul de jos al celeilalte feţe.

Călcăm părţile tricotate, le montăm. Îndoim banta şi prindem în ea cele două feţe şi răscroiala
gîtului.
Buzunarul îl tivim în lăţime de 2 ochiuri şi îl coasem de faţa stîngă.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

Hăinuţa dreaptă şi largă este potrivită atît pentru băieţi, cît şi pentru fetiţe. Faţa este tricotată într-
un model suedez şi se închide cu un fermoar care se poate deschide complet.

Furnituri:
Circa 400 g lînă brună, 20 – 30 g lînă albastru deschis, bordo şi galbenă, andrele nr. 2 şi 2½, un
fermoar care se poate deschide complet.

Mărimea:
Lărgimea hăinuţei circa 82 cm, lungimea la mijlocul spatelui, fără guler, 45 cm (pentru copii de 5 –
6 ani).

Model:
I. Gulerul şi manşetele se lucrează în „punct de elastic”.
II. Feţele se lucrează într-un model suedez după schema dată.

III. Restul se tricotează în „punct de jerseu”.

Măsura:
30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm cu modelul III;
32 ochiuri = 10 cm cu modelul II.

Spatele:
Începem cu 116 ochiuri pe andrele nr. 2. Tricotăm 3 cm în culoare brună, în „punct de jerseu”. În
locul ultimul rînd pe dos, tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă (marginea tivului). Continuăm cu
andrele nr. 2½, tot în „punct de jerseu”. Creştem la ambele margini, la cîte 4 cm, de 6 ori cîte 1
ochi. Vor fi 128 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Cînd avem 28 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 5
ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Rămîn 104 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm, măsuraţi
vertical, creştem aici, şi de aici la cîte 2 cm, la ambele margini ale lucrului, de 3 ori cîte 1 ochi. Vor fi
110 ochiuri.

Umărul:
Cînd spatele are 43 cm de la tiv, scădem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 6 ochiuri şi
de 10 ori cîte 5 ochiuri.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 45 cm de la tiv, încheiem la mijlocul rîndului 12 ochiuri, luăm una din părţi pe o
andrea de rezervă şi continuăm cele două bucăţi separat. La marginea interioară, lîngă gît, scădem
la cîte 2 rînduri, cîte 6 ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.

Faţa:
Începem cu 63 ochiuri pe andrele nr. 2 cu lînă brună. Tricotăm cu modelul III. În locul ultimului rînd
pe dos, tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă, pe urmă continuăm cu modelul suedez. Rînduirea
dungilor cu modelul suedez este arătată de numerotarea schemei. Tricotăm la marginea interioară
drept înainte, la cea exterioară creştem la cîte 4 cm, de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 69 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
După ce am tricotat 28 cm de la tiv, scădem la marginea exterioară, în rîndul următor, 6 ochiuri, pe
urmă mai scădem la cîte 2 rînduri de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Rămîn 53 ochiuri.
Tricotăm drept înainte, pînă ce răscroiala mînecii este de 9 cm măsuraţi vertical. Aici, şi de aici la
cîte 2 cm, creştem la marginea exterioară, de 3 ori cîte 1 ochi.

Răscroiala gîtului:
Între timp, cînd marginea interioară este de 44 cm de la marginea de jos, scădem la cîte 2 rînduri, o
dată 6 ochiuri, de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Urmăm această margine drept înainte.

Umărul:
Cînd faţa are 43 cm de la tiv, scădem la marginea exterioară, la cîte 2 rînduri, de 2 ori cîte 5 ochiuri
şi 6 ochiuri, pînă se termină toate ochiurile.
Cealaltă parte a feţei:
Se tricotează în sens opus.

Mîneca:
Începem cu 62 ochiuri, pe andrele nr. 2, cu lînă brună. Tricotăm 6 cm cu modelul I. Continuăm cu
andrele nr. 2½, cu modelul III. Creştem la cîte 1½ cm, la ambele margini ale lucrului, de 15 ori cîte 1
ochi. Vor fi 92 ochiuri. Cînd mîneca are 30 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor
următoare, de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 8 ori cîte 2 ochiuri, de 34 ori cîte 1 ochi, de 4 ori cîte 2 ochiuri
şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 16 ochiuri. Încheiem.

Călcăm puternic părţile tricotate şi le asamblăm. Îndoim feţele în lăţime de 2 cm şi coasem


fermoarul.

Tricotăm, începînd pe 5 ochiuri, 2 benţi în culoare brună, în „punct de jerseu”, atît de lungi cît
marginea interioară a feţelor. Cu aceste benţi acoperim panglica de bumbac a fermoarului. Din
răscroiala gîtului ridicăm ochiurile pe andrele nr. 2 şi tricotăm 8 cm cu modelul I, în culoare brună.
Încheiem pe faţă ochiurile tricotate pe faţă, şi pe dos cele tricotate pe dos.
“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Acest original pulover pentru băiat de 8 – 9 ani este foarte uşor de executat. Linia întrebuinţată
poate fi gri sau bleumarin.

Furnituri:
Circa 300 g lînă gri, andrele nr. 2½.

Mărimea:
Pentru băiat de 8 – 9 ani.

Model:
I. Platca din faţă se lucrează în „punct de jerseu”.

II. Restul, cu următorul model:


Rîndul 1: * 3 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă. Repetăm de la *.

Rîndul 2: 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, * 3 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă *. Repetăm de la *.

Rîndul 3: Repetăm de la rîndul 1.

Vom avea grijă ca întotdeauna în rîndurile de întors ochiul care în rîndul anterior a fost lucrat pe
faţă, să fie lucrat pe dos şi anume la mijlocul celor 3 ochiuri lucrate pe dos.

Modelul este identic pe ambele părţi ale lucrului. Necesită mai multe ochiuri decît alte modele.

Măsura:
38 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele:
Montăm 132 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept 27 cm înălţime, cu modelul II.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de
12 ori cîte 1 ochi. Am scăzut în total 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la fiecare margine) şi au mai rămas
100 ochiuri cu care tricotăm în continuare pînă la înălţimea totală de 42 cm.

Umărul:
De aici începem să formăm linia umărului, scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 6 ori cîte 8
ochiuri şi de 2 ori cîte 10 ochiuri. În total am scăzut 68 ochiuri (cîte 34 ochiuri la un umăr) şi au mai
rămas 32 ochiuri la mijlocul spatelui, cu care tricotăm mai departe 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa
lucrului) şi apoi continuăm 2 cm în înălţime în „punct de jerseu”. Am format astfel tivul răscroielii
gîtului pe care îl îndoim pe dos şi îl coasem în punct invizibil.

Faţa:
O lucrăm la fel ca şi spatele pînă la înălţimea totală de 36 cm. Aici împărţim lucrul în două părţi,
astfel: pe prima andrea luăm 70 ochiuri, iar pe o andrea de rezervă lăsăm 30 ochiuri.
Continuăm lucrul pe prima andrea cu 70 ochiuri în „punct de jerseu” astfel: pe linia răscroielii
mînecii tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 42 cm, cînd începem să formăm linia umărului,
scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie, de 3 ori cîte 8 ochiuri şi o dată 10 ochiuri, iar pe linia
răscroielii gîtului, scădem cîte 1 ochi la începutul rîndurilor pe faţă cîte 1 ochi la sfîrşitul rîndurilor
pe dos.

Continuăm lucrul pe andreaua următoare, ridicînd 40 ochiuri pe dosul lucrului (sub platca din faţă),
şi tricotăm în acelaşi fel, însă inversat.

Mîneca:
Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm 33 cm în înălţime cu modelul II, cresscînd la
fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm. În total am crescut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine).

Avem 98 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor ce
urmează de 2 ori cîte 8 ochiuri, de 40 ori cîte 1 ochi, de 2 ori cîte 4 ochiuri şi de 4 ori cîte 5 ochiuri.
Restul de 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd.

Călcăm aburit platca lucrată în „punct de jerseu” şi încheiem prin cusături de mînă. La marginea
interioară a plătcii aplicăm pe dos un tiv din ţesătura de lînă sau mătase, pe fir drept, de aceeaşi
culoare ca puloverul.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Scăderile vizibile ale mînecilor raglan formează garnitura acestui pulover. Cele două buzunare sînt
înguste, tăiate. Elasticul din talie, de la manşete şi de la gît se tricotează într-o culoare
contrastantă.
Furnituri:
Circa 320 g lînă în culoarea de fond şi circa 50 g lînă într-o culoare contrstantă, andrele nr. 2 şi 2½ ,
şi 4 andrele de împletit ciorapi.

Mărimea:
Lărgimea puloverului circa 82 cm, lungimea la mijloul spatelui, fără elasticul de la gît, de 47 cm
(pentru copii de 6 – 7 ani).

Model:
I. Elasticul din talie, de la gît şi manşete în „punct de elastic”.

II. Restul se tricotează în „punct de jerseu”. Descrierea scăderilor la mîneca raglan este dată în text.

Măsura:
32 ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm cu modelul II.

Spatele:
Începem cu 116 ochiuri pe andrele nr. 2, cu lînă în culoarea contrastantă. Tricotăm 5 cm cu
modelul I. Continuăm în culoarea de bază, cu andrele nr. 2½, cu modelul II. Creştem la ambele
margini, la cîte 3 cm, de 7 ori cîte 1 ochi. Vor fi 130 ochiuri.

Răscroiala mînecii raglan:


Cînd spatele este de 28 cm de la marginea de jos, tricotăm următoarele rînduri astfel:

Rîndul 1: ochiurl începător, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri pe dos, o scădere spre stînga, pe urmă tricotăm
al treilea ochi pe faţă, dar nu-i dăm drumul de pe andreaua stîngă, apoi tricotăm primul ochi, pe
urmă al doilea şi abia acum dăm drumul deodată celor trei ochiuri de pe andreaua stîngă (ochi
lungit aplecat spre dreapta). Continuăm rîndul pe faţă pînă rămîn 9 ochiuri pe andreaua stîngă;
tricotăm al doilea ochi pe faţă, luîndu-l din spatele andrelei (nu-i dăm drumul de pe andreaua
stîngă) apoi următorul ochi pe faţă, tot din spatele andrelei şi abia acum primul ochi pe faţă, luat
din faţa andrelei. Dăm drumul deodată celor 3 ochiuri de pe andreaua stîngă (ochi lungit aplecat
spre stînga). Urmează o scădere spre dreapta, 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, şi ochiul care încheie
rîndul.

Rîndul 2: pe dos.
Rîndul 3: ochiul începător, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri pe dos, o scădere spre stînga, continuăm rîndul
pe faţă, pînă rămîn 6 ochiuri pe andreaua stîngă, 1 scădere spre dreapta, 2 ochiuri pe dos, 1 ochi
pe faţă şi ochiul care încheie rîndul.

Rîndul 4: pe dos.

Repetăm aceste 4 rînduri încă de 22 ori. Rămîn 38 ochiuri. Următorul rînd se tricotează astfel:
ochiul de la margine, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi lungit tricotat din 3
ochiuri, la fel ca înainte, 4 ochiuri pe faţă, încheiem următoarele 14 ochiuri, luăm una din părţi pe o
andrea de rezervă şi sfîrşim întîi bucata din dreapta. La marginea exterioară nu mai scădem. La
marginea interioară scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri.

Faţa:
Începem cu 124 ochiuri. Elasticul din talie se lucrează la fel ca la spate. Continuăm în culoarea de
fond, pe andrele nr. 2½, modelul II. Creştem la ambele margini, mereu la cîte 3½ cm, de 6 ori cîte 1
ochi. Vor fi 136 ochiuri.

Buzunarul:
Între timp, la 6 cm de la elasticul din talie, tricotăm în următorul rînd, pe faţa lucrului, 15 ochiuri pe
faţă; acestea le luăm pe o andrea de rezervă. Lucrăm cu cele 29 ochiuri următoare. Tricotăm 4
rînduri pe faţă în culoarea contrastantă. Încheiem. Tricotăm următoarele 38 ochiuri şi le trecem pe
altă andrea de rezervă. Cu cele 29 ochiuri următoare tricotăm din nou 4 rînduri în culoarea
contrastantă. Încheiem. Continuăm cu cele 15 ochiuri rămase după al doilea buzunar. Lăsăm lucrul
de o parte. Cu alte andrele începem în culoarea contrastantă 33 ochiuri pentru căptuşeala
buzunarului. Tricotăm 6 cm în „punct de jerseu”, sfîrşind cu un rînd de faţă. La începutul celor două
rînduri următoare scădem cîte 2 ochiuri, astfel că ne rămîn 29 ochiuri. Lăsăm de o parte. Mai
tricotăm încă o bucată la fel. Continuăm faţa şi în locul ochiurilor buzunarelor, tricotăm ochiurile
căptuşelii, bineînţeles acum în culoarea de fond.

Răscroiala mînecii raglan:


Cînd faţa ete de 28 cm măsuraţi de la marginea de jos, scădem raglanul la fel ca la spate.

Răscroiala gîtului:
Între timp, la 35 cm măsuraţi de la marginea de jos, împărţim ochiurile în două. Luăm una din părţi
pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. La marginea exterioară continuăm cu
garnitura de scăderi; la marginea interioară, lîngă gît, scădem, începînd cu al nouălea rînd după
împărţirea ochiurilor, la cîte 3 rînduri 1 ochi, pînă se termină toate ochiurile.

Mîneca:
Începem cu 66 ochiuri pe andrele nr. 2, în culoarea contrastantă. Tricotăm 5 cm cu modelul I.
Continuăm cu andrele nr. 2½ în culoarea de fond, în „punct de jerseu”. Creştem la ambele margini
la cîte 1½ cm, de 19 ori cîte 1 ochi. Vor fi 104 ochiuri. Cînd mîneca este de 34 cm de la marginea de
jos, scădem partea de sus a raglanului după indicaţiile date pentru raglanul din spate, pînă rămîn
12 ochiuri la mijloc. Încheiem.

Călcăm bucăţile tricotate. Asamblăm cusăturile raglanului, aşezînd marginile cu rîndurile ochiurilor
de lanţ una lîngă cealaltă. Coasem cu aceeaşi lînă, prinzînd o dată una din margini, o dată cealaltă
margine. Împreunăm şi cusăturile laterale şi cele ale antebraţului. Din răscroiala gîtului ridicăm
ochiurile pe 3 andrele nr. 2 de împletit ciorapi şi tricotăm 2½ cm cu modelul I, în culoarea
contrastantă. În faţă, la întîlnirea celor două andrele, scădem la cîte 2 rînduri cîte 1 ochi, pentru a
obţine unghiul colţului. Încheiem pe faţă ochiurile tricotate pe faţă, şi pe dos cele tricotate pe dos.

Prindem marginile înguste ale benţilor buzunarelor şi cele 3 margini libere ale căptuşelii
buzunarelor.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

Această vestă se lucrează cu lînă roşie sau gri şi se încheie la două rînduri de nasturi.
Tricotată în „punct de jerseu”, are feţele bordate cu un model simplu şi original. Se armonizează
plăcut cu orice fel de bluză din material ecosez sau cu buline.
Furnituri:
Circa 200 g lînă, 2 nasturi, andrele nr. 2½.

Mărimea:
Circumferinţa pieptului circa 94 cm, andrele nr. 2½.

Model:
I. Spatele se lucrează în „punct de jerseu”, iar cele două părţi din faţă care sînt identice, se lucrează
tot în „punct de jerseu”.

II. Marginea interioară a feţelor în „punct leneş”.

III. Banta, cu modelul următor:

Rîndul 1, 3, 5, 7, 9 (pe faţa lucrului): 2 ochiuri pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1
ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri pe dos.

Rîndul 2, 4, 6, 8, 10 (pe dosul lucrului): acoperit.

Rîndul 11: 2 ochiuri pe dos, 1 ochi ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului;
următoarele 3 ochiuri se ridică nelucrate pe o andrea ajutătoare şi se lasă în spatele lucrului, ochiul
următor se lucrează pe faţă; urmează cele 3 ochiuri lăsate pe andreaua ajutătoare din spate şi care
se lucrează astfel: 1 ochi pe dos, 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, apoi se lucrează pe faţă ochiul ridicat
pe prima andrea ajutătoare, şi care a fost lăsat în faţa lucrului 2 ochiuri pe dos.

Rîndul 12: acoperit.

Rîndul 13: repetăm de la rîndul 1.


Măsura:
27 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul I.

Spatele:
Montăm 100 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept 12 rînduri în „punct de jerseu”. În rîndul
următor (pe faţa lucrului) vom tricota toate ochiurile pe dos.

Această bantă va forma tivul spatelui. Măsurile indicate în text pentru înălţimea lucrului vor fi
considerate de la sfîrşitul tivului (neglijăm tivul). Continuăm 18 cm în înălţime în „punct de jerseu”,
crescînd cîte 1 ochi la 2 cm, la fiecare margine a lucrului. În total creştem 18 ochiuri. Urmează 3 cm
drept. Avem 118 ochiuri.

Răscroiala mînecii:
Scădem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori
cîte 1 ochi. Tricotăm drept 20 cm în înălţime. Împărţim lucrul în mod egal pe 2 andrele.

Umărul şi răscroiala gîtului:


Continuăm cu 47 ochiuri pe prima andrea, scăzînd răscroiala gîtului astfel: de 2 ori cîte 4 ochiuri, de
3 ori cîte 3 ochiuri, de 7 ori cîte 2 ochiuri. Începem linia umărului scăzînd la începutul fiecărui rînd,
pe această linie, cîte 4 ochiuri de 4 ori. Încheiem. Continuăm lucrul la fel pe andreaua următoare,
însă inversat.

Partea dreaptă a feţei:


Montăm 66 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul la fel ca la spate. După terminarea tivului începem
cu modelul III, cu care vom continua pînă la linia umărului, astfel: primele 10 ochiuri (pe faţa
lucrului) se lucrează în „punct leneş”, urmează 9 ochiuri cu modelul III, iar restul ochiurilor în
„punct de jerseu”. Tricotăm astfel drept 3 cm şi formăm 2 butoniere, la distanţă de 12 cm între ele
(orizontal). Tricotăm în continuare 18 cm în înălţime, crescînd cîte 1 ochi la 2 cm pe linia subraţului
(în total am crescut 9 ochiuri). Pe linia care formează bordura feţei, vom scădea la distanţă de 20
ochiuri de la marginea bordurii înspre interiorul lucrului, cîte 1 ochi la 1 cm, adică vom lucra ochiul
20 şi 21 împreună. Acest fel de a scădea va continua invariabil, pe linia bordurii, de la butonieră
pînă la umăr.

Răscroiala mînecii:
La înălţimea totală de 21 cm vom începe răscroiala mînecii, scăzînd de 3 ori cîte 3 ochiuri, de 3 ori
cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Continuăm drept pe această linie 22 cm în înălţime, avînd grijă
ca la marginea interioară să continuăm a scădea invariabil.

Umărul:
Lăsăm pe o andrea de rezervă cele 19 ochiuri de la bordură şi încheiem restul ochiurilor formînd
linia umărului.
Continuăm să tricotăm 10 cm în înălţime cu cele 19 ochiuri de pe andreaua de rezervă şi încheiem.

Partea stîngă a feţei:


Se lucrează la fel, însă inversat şi fără butoniere.

Călcăm aburit şi încheiem la maşină.

Pentru bordura răscroielii mînecilor vom tricota, în „punct de jerseu”, o bentiţă lată de 3 cm, din
lînă subţire de o culoare asortată şi o vom coase la maşină pe faţa vestei. Descălcăm, întoarcem
bentiţa pe dosul vestei şi o tivim cu puncte invizibile. Formăm astfel o lizieră de ½ cm în jurul
răscroielii mînecilor.

La o vestă roşie se potriveşte o lizieră neagră, iar la o vestă gri, o lizieră roşie sau neagră. Se poate
face lizieră şi din aceeaşi lînă cu vesta.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959.

S-ar putea să vă placă și