Sunteți pe pagina 1din 2

Imaginea artistică

Imaginea artistică este ,,un produs al imaginației'', înzestrat ,,cu valoare estetică'',
este o reprezentare a realității înconjurătoare prin intermediul simțurilor,
reflectarea ei artistică prin cuvinte (în literatură), prin sunete (în muzică), prin
culori (în artele plastice).

După natura lor sensibilizatoare, acestea pot fi:

v imagini vizuale: care se referă la simţul văzului „... izvorul / Care tremură pe
prund”(M. Eminescu) , Copacii par goi.

v imagini auditive: care vizează simţul auzului”Vîntu-n trestii lin foşnească”


”(M. Eminescu) ,,care...vin...scîrțîind''.

v imagini olfactive (care privesc simțul mirosului): ,,parfum de piersici coapte''.

v imagini motorii (care se referă la mișcări lente sau accelerate în cadrul naturii):
,,Aburii ușori ai nopții ca fantasme se ridică/Și, plutind deasupra luncii, printre
ramuri se despică.''

v imagini tactile (care se referă la simțul pipăitului): ,,Simt mâinile tale, mamă,
căutându-mă,/ca-n copilărie, să mă alinte...''.

v imagini chinestezice (includ toate senzațiile pe care le produc mișcările omului,


ale părților corpului său, orientate spre exprimarea unor stări interioare).

v imagini gustative (se referă la simțul gustului): ,,Galbenă gutuie, /Dulce-


amăruie...''

v imagini sinestezice (constituie un complex de senzații transpuse literar prin


îmbinarea imaginilor vizuale, auditive, olfactive, tactile și gustative). Sinestezia
este specifică liricii simboliste.

Comentarea semnificației unei imagini artistice


 Precizarea tipului sau tipurilor de imagine creată: vizuală, auditivă,
olfactivă, dinamică, gustativă, tactilă.
 Precizarea figurilor de stil ce construiesc această imagine: comparaţia,
hiperbola, metafora, simbolul etc
 Interpretarea semnificaţiei contextuale, prin raportare la text şi mesajul lui.