Sunteți pe pagina 1din 10

Calculul caderilor de tensiune si a CPT-ului

SITUATIA EXISTENTA : LEA aferenta PTA 2 Bradu, jud. Neamt, circuit 1 situatie existenta

Putere max. absorbita de un consumator monofazat Pcm[kW] = 1.1 conf. PE 132/2003, anexa 2, tabelul 3 varianta A2 ;
Putere max. absorbita de un consumator trifazat Pct[kW] = 4 conf. Datelor obtinute de la punctul de exploatare ;

Lungime sectiune Numar de Coeficient de


Tip retea Zona Tip conductor r0 [Ω / km]
Tronson tronson conductor consumatori simultaneitate Us Pt It I R ΔUt ΔU ΔWa
mono bifaz. trif Urban Rural Lt s AL TYIR Ncmt Nctt Ksm Kst Al TYIR
PTA - 28 1 1 1.06 35 1 26 3 0.33 0.51 0.91 0.440 15.558 24.409 3.77 0.9646 7.4506803 7.45 0.8536918181

28 - 32 1 1 0.22 50 1 1 1 0.33 0.51 0.579 0.320 2.403 3.7701 0.12738 0.1327091 7.58 0.0015697716

Lcirc = 1.280 km 27 4 ∆Wat = 0.855

Icirc = 28.18 A

Pcirc = 17.961 kW
Calculul caderilor de tensiune si a CPT-ului
situatie existenta
SITUATIA EXISTENTA : LEA aferenta PTA 2 Bradu, jud. Neamt, circuit 2

Putere max. absorbita de un consumator monofazat Pcm[kW] = 1.1 conf. PE 132/2003, anexa 2, tabelul 3 varianta A2 ;
Putere max. absorbita de un consumator trifazat Pct[kW] = 4 conf. Datelor obtinute de la punctul de exploatare ;

Lungime sectiune Numar de Coeficient de


Tip retea Zona Tip conductor r0 [Ω / km]
Tronson tronson conductor consumatori simultaneitate Us Pt It I R ΔUt ΔU ΔWa
mono bifaz. trif Urban Rural Lt s AL TYIR Ncmt Nctt Ksm Kst Al TYIR
PTA - 12 1 1 0.47 35 1 18 5 0.27 0.48 0.91 0.440 14.946 23.449 73.36 0.4277 17.5958 17.60 10.738294876

12 - 17 1 1 0.175 35 1 4 1 0.27 0.48 0.91 0.440 3.108 4.8762 63.95 0.15925 5.1117856 22.71 2.4340098545

12 - 67 1 1 0.165 25 1 5 0 0.27 0.48 1.27 0.620 1.485 4.5365 0.20955 0.2320417 17.83 0.0024926222

17 - 28 1 1 0.435 35 1 13 0 0.27 0.48 0.91 0.440 3.861 6.0576 16.12 0.39585 3.6657022 26.37 0.5035472647

28 - 34 1 1 0.225 35 1 9 1 0.27 0.48 0.91 0.440 4.593 14.031 4.54 0.20475 1.1436505 27.52 0.06317249

17 - 50 1 1 0.355 35 1 14 4 0.27 0.48 0.91 0.440 11.838 18.573 21.38 0.32305 4.7901417 27.50 1.0536187461

17 - 60 1 1 0.14 25 1 1 0 0.27 0.48 1.27 0.620 0.297 0.9073 2.72 0.1778 0.2756375 22.98 0.0041453062

60 - 63 1 1 0.16 25 1 2 0 0.27 0.48 1.27 0.620 0.594 1.8146 0.2032 0.0900041 23.07 0.0003867341

50 - 56 1 1 0.245 35 1 2 0 0.27 0.48 0.91 0.440 0.594 2.8072 0.22295 0.1513072 27.65 0.0010154929

34 - 38 1 1 0.18 25 1 3 0 0.27 0.48 1.27 0.620 0.891 2.7219 0.2286 0.1518819 27.67 0.0009789207

34 - 41 1 1 0.115 25 1 2 0 0.27 0.48 1.27 0.620 0.594 1.8146 0.14605 0.0646904 27.58 0.0002779651

Lcirc = 2.665 km 73 11 ∆Wat = 14.802

Icirc = 96.81 A

Pcirc = 42.801 kW

Ptotal = 51.65 kW
Itotal = 81.13 Stotal
Stotal = 56.139 kVA S trafo = 250 kVA G= --------- = 22.46 %
Strafo
Total consumatori d.c. = 115
Consum.monofazati = 100
Consumatori trifazati = 15
Calculul caderilor de tensiune si a CPT-ului
SITUATIA EXISTENTA : LEA aferenta PTA 2 Bradu, jud. Neamt, circuit 1 situatie existenta

Putere max. absorbita de un consumator monofazat Pcm[kW] = 1.3409 conf. PE 132/2003, anexa 2, tabelul 3 varianta A2 ;
Putere max. absorbita de un consumator trifazat Pct[kW] = 4.876 conf. Datelor obtinute de la punctul de exploatare ;

Lungime sectiune Numar de Coeficient de


Tip retea Zona Tip conductor r0 [Ω / km]
Tronson tronson conductor consumatori simultaneitate Us Pt It I R ΔUt ΔU ΔWa
mono bifaz. trif Urban Rural Lt s AL TYIR Ncmt Nctt Ksm Kst Al TYIR
PTA - 28 1 1 1.06 35 1 26 3 0.33 0.51 0.91 0.440 18.96512 29.755 4.60 0.9646 9.0823377 9.08 1.268541134

28 - 32 1 1 0.22 50 1 1 1 0.33 0.51 0.579 0.320 2.929244 4.5958 0.12738 0.1617717 9.24 0.002332598

Lcirc = 1.280 km 27 4 ∆Wat = 1.271

Icirc = 34.35 A

Pcirc = 21.8944 kW
Calculul caderilor de tensiune si a CPT-ului
situatie existenta
SITUATIA EXISTENTA : LEA aferenta PTA 2 Bradu, jud. Neamt, circuit 2

Putere max. absorbita de un consumator monofazat Pcm[kW] = 1.3409 conf. PE 132/2003, anexa 2, tabelul 3 varianta A2 ;
Putere max. absorbita de un consumator trifazat Pct[kW] = 4.876 conf. Datelor obtinute de la punctul de exploatare ;

Lungime sectiune Numar de Coeficient de


Tip retea Zona Tip conductor r0 [Ω / km]
Tronson tronson conductor consumatori simultaneitate Us Pt It I R ΔUt ΔU ΔWa
mono bifaz. trif Urban Rural Lt s AL TYIR Ncmt Nctt Ksm Kst Al TYIR
PTA - 12 1 1 0.47 35 1 18 5 0.27 0.48 0.91 0.440 18.21909 28.585 89.43 0.4277 21.449183 21.45 15.956541308

12 - 17 1 1 0.175 35 1 4 1 0.27 0.48 0.91 0.440 3.788635 5.9441 77.95 0.15925 6.2312381 27.68 3.616810605

12 - 67 1 1 0.165 25 1 5 0 0.27 0.48 1.27 0.620 1.810207 5.53 0.20955 0.2828576 21.73 0.0037039055

17 - 28 1 1 0.435 35 1 13 0 0.27 0.48 0.91 0.440 4.706537 7.3842 19.65 0.39585 4.4684706 32.15 0.7482447467

28 - 34 1 1 0.225 35 1 9 1 0.27 0.48 0.91 0.440 5.598841 17.104 5.53 0.20475 1.3941036 33.54 0.0938709971

17 - 50 1 1 0.355 35 1 14 4 0.27 0.48 0.91 0.440 14.43046 22.64 26.06 0.32305 5.839156 33.52 1.5656220321

17 - 60 1 1 0.14 25 1 1 0 0.27 0.48 1.27 0.620 0.362041 1.106 3.32 0.1778 0.3360005 28.02 0.006159707

60 - 63 1 1 0.16 25 1 2 0 0.27 0.48 1.27 0.620 0.724083 2.212 0.2032 0.1097145 28.13 0.0005746665

50 - 56 1 1 0.245 35 1 2 0 0.27 0.48 0.91 0.440 0.724083 3.4219 0.22295 0.1844426 33.70 0.001508969

34 - 38 1 1 0.18 25 1 3 0 0.27 0.48 1.27 0.620 1.086124 3.318 0.2286 0.1851431 33.73 0.0014546247

34 - 41 1 1 0.115 25 1 2 0 0.27 0.48 1.27 0.620 0.724083 2.212 0.14605 0.0788573 33.62 0.0004130416

Lcirc = 2.665 km 73 11 ∆Wat = 21.995

Icirc = 118.01 A

Pcirc = 52.1742 kW

Ptotal = 62.96 kW
Itotal = 98.89 Stotal
Stotal = 68.433 kVA S trafo = 250 kVA G= --------- = 27.37 %
Strafo
Total consumatori d.c. = 115
Consum.monofazati = 100
Consumatori trifazati = 15
Calculul caderilor de tensiune si a CPT-ului
SITUATIA proiectata: LEA aferenta PTA 2 Bradu, jud. Neamt, circuit 1 situatie existenta

Putere max. absorbita de un consumator monofazat Pcm[kW] = 1.1 conf. PE 132/2003, anexa 2, tabelul 3 varianta A2 ;
Putere max. absorbita de un consumator trifazat Pct[kW] = 4 conf. Datelor obtinute de la punctul de exploatare ;

Lungime sectiune Numar de Coeficient de


Tip retea Zona Tip conductor r0 [Ω / km]
Tronson tronson conductor consumatori simultaneitate Us Pt It I R ΔUt ΔU ΔWa
mono bifaz. trif Urban Rural Lt s AL TYIR Ncmt Nctt Ksm Kst Al TYIR
PTA - 28 1 1 1.175 95 1 26 3 0.33 0.51 0.316 0.166 15.558 24.409 3.77 0.3713 3.1158988 3.12 0.3286085134

28 - 32 1 1 0.1 120 1 1 1 0.33 0.51 0.261 0.104 2.403 3.7701 0.0261 0.0196048 3.14 0.0003216442

Lcirc = 1.275 km 27 4 ∆Wat = 0.329

Icirc = 28.18 A

Pcirc = 17.961 kW

Calculul caderilor de tensiune si a CPT-ului


situatie existenta
SITUATIA PROIECTATA : LEA aferenta PTA 2 Bradu, jud. Neamt, circuit 2

Putere max. absorbita de un consumator monofazat Pcm[kW] = 1.1 conf. PE 132/2003, anexa 2, tabelul 3 varianta A2 ;
Putere max. absorbita de un consumator trifazat Pct[kW] = 4 conf. Datelor obtinute de la punctul de exploatare ;

Lungime sectiune Numar de Coeficient de


Tip retea Zona Tip conductor r0 [Ω / km]
Tronson tronson conductor consumatori simultaneitate Us Pt It I R ΔUt ΔU ΔWa
mono bifaz. trif Urban Rural Lt s AL TYIR Ncmt Nctt Ksm Kst Al TYIR
PTA - 14 1 1 0.47 95 1 18 5 0.27 0.48 0.316 0.166 14.946 23.449 2.33 0.14852 1.096532 1.10 0.1017407027

14 - 76 1 1 0.15 70 1 2 0 0.27 0.48 0.457 0.240 0.594 0.9319 0.06855 0.016775 1.11 5.161882E-05

14 - 17 1 1 0.085 95 1 3 0 0.27 0.48 0.316 0.166 0.891 1.3979 6.06 0.02686 0.0953357 1.19 0.004252483

17 - 23 1 1 0.21 95 1 1 0 0.27 0.48 0.316 0.166 0.297 0.466 5.59 0.06636 0.2030477 1.39 0.0078077694

23 - 28 1 1 0.64 95 1 7 0 0.27 0.48 0.316 0.166 2.079 3.2618 0.20224 0.1732674 1.57 0.0018655364

23 - 63 1 1 0.225 70 1 5 0 0.27 0.48 0.457 0.240 1.485 2.3299 0.10283 0.0629064 1.46 0.0004839264

17 - 42 1 1 0.035 70 1 1 1 0.27 0.48 0.457 0.240 2.217 3.4783 14.20 0.016 0.1338529 1.33 0.0140851043

42- 56 1 1 0.035 50 1 20 1 0.27 0.48 0.579 0.320 7.86 12.332 0.02027 0.0690581 1.39 0.002671895

42 - 59 1 1 0.11 70 1 4 0 0.27 0.48 0.457 0.240 1.188 1.8639 0.93 0.05027 0.0492067 1.37 0.0006056608

59 - 72 1 1 0.045 95 1 2 0 0.27 0.48 0.316 0.166 0.594 0.9319 0.01422 0.0034808 1.38 1.07078E-05

59 - 68 1 1 0.36 70 1 8 4 0.27 0.48 0.457 0.240 10.056 15.777 0.93 0.16452 0.7620946 2.14 0.0443902979

68 - 69 1 1 0.045 95 1 0 0 0.27 0.48 0.329 0.131 0 0 0.93 0.01481 0.0054938 2.14 4.459323E-05

69 - 71 1 1 0.065 95 1 2 0 0.27 0.48 0.316 0.166 0.594 0.9319 0.02054 0.0050278 2.15 1.546682E-05

Lcirc = 2.475 km 73 11 ∆Wat = 0.178

Icirc = 25.78 A

Pcirc = 42.801 kW

Ptotal = 51.65 kW
Itotal = 81.13 Stotal
Stotal = 56.139 kVA S trafo = 250 kVA G= --------- = 22.46 %
Strafo
Total consumatori d.c. = 115
Consum.monofazati = 100
Consumatori trifazati = 15
Calculul caderilor de tensiune si a CPT-ului
SITUATIA proiectata: LEA aferenta PTA 2 Bradu, jud. Neamt, circuit 1 situatie existenta

Putere max. absorbita de un consumator monofazat Pcm[kW] = 1.34089 conf. PE 132/2003, anexa 2, tabelul 3 varianta A2 ;
Putere max. absorbita de un consumator trifazat Pct[kW] = 4.87598 conf. Datelor obtinute de la punctul de exploatare ;

Lungime sectiune Numar de Coeficient de


Tip retea Zona Tip conductor r0 [Ω / km]
Tronson tronson conductor consumatori simultaneitate Us Pt It I R ΔUt ΔU ΔWa
mono bifaz. trif Urban Rural Lt s AL TYIR Ncmt Nctt Ksm Kst Al TYIR
PTA - 28 1 1 1.175 95 1 26 3 0.33 0.51 0.316 0.166 18.96512 29.755 4.60 0.3713 3.7982632 3.80 0.4882949648

28 - 32 1 1 0.1 120 1 1 1 0.33 0.51 0.261 0.104 2.929244 4.5958 0.0261 0.0238981 3.82 0.0004779464

Lcirc = 1.275 km 27 4 ∆Wat = 0.489

Icirc = 34.35 A

Pcirc = 21.8944 kW

Calculul caderilor de tensiune si a CPT-ului


situatie existenta
SITUATIA PROIECTATA : LEA aferenta PTA 2 Bradu, jud. Neamt, circuit 2

Putere max. absorbita de un consumator monofazat Pcm[kW] = 1.34089 conf. PE 132/2003, anexa 2, tabelul 3 varianta A2 ;
Putere max. absorbita de un consumator trifazat Pct[kW] = 4.87598 conf. Datelor obtinute de la punctul de exploatare ;

Lungime sectiune Numar de Coeficient de


Tip retea Zona Tip conductor r0 [Ω / km]
Tronson tronson conductor consumatori simultaneitate Us Pt It I R ΔUt ΔU ΔWa
mono bifaz. trif Urban Rural Lt s AL TYIR Ncmt Nctt Ksm Kst Al TYIR
PTA - 14 1 1 0.47 95 1 18 5 0.27 0.48 0.316 0.166 18.21909 28.585 2.84 0.14852 1.3366664 1.34 0.1511813322

14 - 76 1 1 0.15 70 1 2 0 0.27 0.48 0.457 0.240 0.724083 1.136 0.06855 0.0204487 1.36 7.670284E-05

14 - 17 1 1 0.085 95 1 3 0 0.27 0.48 0.316 0.166 1.086124 1.7041 7.38 0.02686 0.1162137 1.45 0.0063189661

17 - 23 1 1 0.21 95 1 1 0 0.27 0.48 0.316 0.166 0.362041 0.568 6.82 0.06636 0.247514 1.70 0.0116019346

23 - 28 1 1 0.64 95 1 7 0 0.27 0.48 0.316 0.166 2.534289 3.9761 0.20224 0.211212 1.91 0.0027720889

23 - 63 1 1 0.225 70 1 5 0 0.27 0.48 0.457 0.240 1.810207 2.8401 0.10283 0.0766825 1.78 0.0007190892

17 - 42 1 1 0.035 70 1 1 1 0.27 0.48 0.457 0.240 2.702511 4.2401 17.30 0.016 0.1631659 1.62 0.020929724

42- 56 1 1 0.035 50 1 20 1 0.27 0.48 0.579 0.320 9.581296 15.032 0.02027 0.0841815 1.70 0.0039702954

42 - 59 1 1 0.11 70 1 4 0 0.27 0.48 0.457 0.240 1.448165 2.2721 1.14 0.05027 0.0599828 1.68 0.00089998

59 - 72 1 1 0.045 95 1 2 0 0.27 0.48 0.316 0.166 0.724083 1.136 0.01422 0.0042431 1.68 1.591122E-05

59 - 68 1 1 0.36 70 1 8 4 0.27 0.48 0.457 0.240 12.25821 19.232 1.14 0.16452 0.9289891 2.61 0.0659616476

68 - 69 1 1 0.045 95 1 0 0 0.27 0.48 0.329 0.131 0 0 1.14 0.01481 0.0066969 2.61 6.62632E-05

69 - 71 1 1 0.065 95 1 2 0 0.27 0.48 0.316 0.166 0.724083 1.136 0.02054 0.0061289 2.62 2.298288E-05

Lcirc = 2.475 km 73 11 ∆Wat = 0.265

Icirc = 31.42 A

Pcirc = 52.1742 kW

Ptotal = 62.96 kW
Itotal = 98.89 Stotal
Stotal = 68.433 kVA S trafo = 250 kVA G= --------- = 27.37 %
Strafo
Total consumatori d.c. = 115
Consum.monofazati = 100
Consumatori trifazati = 15
TABELUL 5 PE 132/03
sectiunea Us r0 [Ω / km] Număr de Coeficientul de simultaneitate (Ks)
Al TYIR consumatori URBAN RURAL
16 0.88 1.96 1.802 1 1 1
25 0.62 1.27 1.181 2 0.65 0.52
35 0.44 0.91 0.833 3 0.64 0.52 sectiunea Us r0 [Ω / km]
50 0.32 0.63 0.579 4 0.63 0.51 50 0.249 0.625
70 0.24 0.45 0.457 5 0.63 0.51 70 0.178 0.447
95 0.166 0 0.316 6 0.62 0.50 95 0.131 0.329
0 0 0 120 0.104 0.261
7 0.62 0.5 150 0.083 0.208
8 0.61 0.49 185 0.067 0.169
9 0.6 0.49 240 0.052 0.130
10 0.59 0.48
11 0.58 0.48
12 0.57 0.48
13 0.56 0.47
14 0.55 0.47
15 0.54 0.47
16 0.53 0.46
17 0.52 0.46
18 0.51 0.46
19 0.51 0.45
20 0.51 0.45
21 0.5 0.44
22 0.49 0.42
23 0.48 0.4
24 0.47 0.38
25 0.46 0.36
26 0.45 0.34
27 0.44 0.33
28 0.43 0.32
29 0.42 0.31
30 0.41 0.3
31 0.4 0.3
32 0.4 0.3
33 0.4 0.3
34 0.39 0.3
35 0.39 0.3
36 0.39 0.29
37 0.38 0.29
38 0.38 0.29
39 0.37 0.29
40 0.37 0.29
41¸60 0.36 0.28
61¸75 0.35 0.27
76¸100 0.34 0.26
>100 0.33 0.25

Putere max. absorbita de un consumator monofaza = 1.10


Putere max. absorbita de un consumator trifazat = 4.00

Putere max. absorbita de un consumator monofazat tinand cont de rata de crestere pe o durata de 10 ani Pcm[kW] = 1.340894 kW
Putere max. absorbita de un consumator trifazat tinand cont de rata de crestere pe o durata de 10 ani Pcm[kW] = 4.875978 kW
BREVIAR DE CALCUL
1. Calculul caderilor de tensiune
Pt = Ksm*Ncmt*Pcm+Kst*Nctt*Pct [kW]
It = Pt/(1,732*Ul*cosφ) [A] - pentru retea trifazata;
It = Pt/(1,547*Ul*cosφ) [A] - pentru retea bifazata;
It = Pt/(Ul*cosφ) [A] - pentru retea monofazata;
ΔU = Us*Lt*(I+It/2) [%]
Putere max. absorbita de un consumator monofazat Pcm[kW] = 1.3205 conf. PE 132/2003, anexa 2, tabelul 3 varianta A2 ;
Putere max. absorbita de un consumator trifazat Pct[kW] = 5 conf. Datelor obtinute de la punctul de exploatare ;

2. Calculul CPT-ului
ΔWa = a*R*(I+It/2)*Tau*10^(-6) [MVAh/an]
R = ro*Lt [ohm]
Timpul de utilizare maxim, Tmax [h/an] 3000
Timpul de pierderi, Tau [h/an] 1156

unde: Pt - puterea calculata pe tronson [kW];


Ncmt - numarul de consumatori monofazati pe tronson;
Nctt - numarul de consumatori trifazati pe tronson;
Ksm -coeficient de simultaneitate pentru consumatori, conf. PE 132/2003, anexa 2, tabelul 5;
Kst -coeficient de simultaneitate pentru consumatori, conf. PE 132/2003, anexa 2, tabelul 5;
It -curentul calculat pentru consumatorii de pe tronson; pentru abonatii distribuiti se va considera curentul calculat
concentrat la mijlocul tronsonului, deci se va inmulti cu 1/2 [A];
I -curentul calculat pe tronson dat de consumatorii din aval [A];
Us -caderea de tensiune specifica [%/km*A];
Lt -lungimea tronsonului [km];
Δut -caderea de tensune calculata pe tronson [%]
ΔU -caderea de tensune calculata la capatul tronsonului [%]
Ul -tensiunea de linie [kV];
Ul = 0,4 kV - pentru retele trifazate;
Ul = 0,23 kV - pentru retele monofazate;
cosφ = 0,92 - pentru abonatii casnici;
R -rezistenta conductorului [ohmi];
ro -rezistenta specifica a conductorului [ohm/km];