Sunteți pe pagina 1din 30

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2018-2019 / ETAPA I – 28 ianuarie 2019
COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.
Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte.

STANDARD

1. Cel mai mic număr natural de patru cifre pare diferite este:
a. 2 046; b. 2 000; c. 1 024; d. 6 420.

2. Rezultatul calculului 120 000 – 75 691 este:


a. 54 309; b. 44 309; c. 34 309; d. 45 309.

3. În relaţia 8 999  x < 9 002, numerele care pot fi puse în locul lui x pentru a obţine propoziţii
adevărate sunt:
a. 8 999, 9 000, 9 001, 9 002;
b. 9 000, 9 001;
c. 9 000, 9 001, 9 002;
d. 8 999, 9 000, 9 001.

4. Scris cu cifre romane, vecinul mai mare al numărului 1 297 este:


a. MCCXCVII; b. MXCVII; c. MCCXCVIII; d. MCCXLVII.

5. Numărul format din 826 de mii este:


a. 8 260; b. 826; c. 826 149; d. 82 600.

6. Din produsul numerelor 67 şi 83 scade vecinul mai mic al numărului 5 560. Numărul obţinut
este:
a. 12; b. 2; c. 102; d. 92.

7. Împărţind un număr natural la 7 se obţine câtul 48 şi restul 6. Numărul este:


a. 342; b. 324; c. 396; d. 386.

8. Rezultatul calculului 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 este:


a. 206; b. 216; c. 314; d. 226.

9. Dacă 10 caiete de acelaşi fel costă 100 de lei, 4 caiete vor costa:
a. 4 000 de lei; b. 40 de lei; c. 250 de lei; d. alt răspuns.

10. Dacă 2 671 – a + 1 755 = 2 000, atunci jumătatea lui a este:


a. 2 426; b. 1 023; c. 1 213; d. 1 458.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2018-2019, Clasa a IV-a


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

11. Suma a două numere este 800, iar diferenţa lor este 200. Produsul celor două numere este:
a. 15 000; b. 150 000; c. 1 500; d. 800.

12. Rezultatul calculului 3  3 + {9  [6 – (8 + 2  6) : 5] – 8} : 10 este:


a. alt răspuns; b. 9; c. 1; d. 10.

13. Adunând un număr cu întreitul şi încincitul său se obţine 2 745. Numărul este:
a. 293; b. 321; c. 234; d. 305.

14. La un concurs de artă plastică s-au primit 268 de lucrări în acuarelă şi 197 de lucrări colaj.
Ştiind că la concurs au participat 396 de elevi, numărul elevilor care au trimis lucrări la
ambele secţiuni este:
a. 465; b. 79; c. 69; d. 59.

15. Ionuţ şi Cristi au împreună 150 de timbre, Cristi şi George 127 de timbre şi Ionuţ împreună cu
George 143 de timbre. Ionuţ are:
a. 83 de timbre; b. 60 de timbre; c. 67 de timbre; d. 85 de timbre.

16. Completează şirul 876, 775, 674, ........, ........., cu următoarele două numere. Acestea sunt:
a. 351, 240; b. 573, 472; c. 564, 452; d. 571, 470.

EXCELENŢĂ

17. Câte perechi de numere naturale a, b verifică relaţia: (a – 3)  (b + 5) = 20?


a. 4; b. 3; c. 5; d. 2.

18. Ultima cifră a numărului a = 7  8  9  10  11 + 12 este:


a. 0; b. 6; c. 2; d. 8.

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.
Total: 100 de puncte.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2018-2019, Clasa a IV-a


2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE

BAREM DE CORECTARE
Matematică
Clasa a IV-a

Etapa I

Item Răspuns Punctaj


1 a 5
2 b 5
3 d 5
4 c 5
5 c 5
6 b 5
7 a 5
8 b 5
9 b 5
10 c 5
11 b 5
12 d 5
13 d 5
14 c 5
15 a 5
16 b 5
17 b 10
18 c 10
Total 100

ComPer – Matematică, Etapa I – 2018-2019, Clasa a IV-a


3
EDITURA
CARTEA ROMÂNEASCĂ
EDUCAŢIONAL

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2017-2018 / ETAPA I – 26 ianuarie 2018
COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

Citeşte cu atenţie textul, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

STANDARD.

1 Cel mai mare număr natural de cinci cifre impare diferite este:
a. 10 357; b. 97 531; c. 99 999; d. 86 420.

2 Câte numere de şase cifre îi succed lui 999 991?


a. 5 numere; b. 6 numere; c. 7 numere; d. 8 numere.

3 La cel mai mic număr par de şase cifre adaugă cel mai mic număr impar de patru cifre.
Care este suma lor?
a. 101 001; b. 103 368; c. 256 049; d. 101 013.

4 Află diferenţa când descăzutul este predecesorul lui 98 000, iar scăzătorul este succesorul lui
14 538.
a. 56 489; b. 61 250; c. 83 460; d. 86 454.

5 La un concurs de alergări s-au înscris în total 13 000 de persoane. Numărul copiilor este 1 562,
ceea ce reprezintă cu 4 561 mai puţin decât numărul bărbaţilor. Restul sunt femei.
Care este numărul acestora?
a. 6 123 femei; b. 5 315 femei; c. 3 452 femei; d. 4 567 femei.

6 Un număr a fost adunat cu 25 239, obţinându-se un rezultat cu 12 569 mai mare decât 37 268.
Află numărul iniţial.
a. 49 837; b. 54 258; c. 12 489; d. 24 598.

7 Dintr-o livadă s-au cules 4 000 kg de fructe. Gutui şi pere au fost 2 844 kg, iar pere şi mere
2 731 kg. Câte kg de pere s-au cules?
a. 1 269 kg; b. 1 157 kg; c. 1 575 kg; d. 1 897 kg.

8 Mă gândesc la un număr, scad din el cel mai mare număr impar mai mic decât 10 001, adaug
cel mai mic număr de patru cifre impare diferite şi obţin 2 457. M-am gândit la:
a. 11 099; b. 1 023; c.3 492; d. 9 256.

9 Dintr-o carte lipsesc pagini. În locul în care lipsesc, numărul paginii existente în stânga este
146, iar al celei din dreapta este 155. Câte file au fost scoase?
a. 8 file; b. 4 file; c. 10 file; d. 6 file.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2017-2018, Clasa a IV-a


1
EDITURA
CARTEA ROMÂNEASCĂ
EDUCAŢIONAL

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

10 Din dublul numărului 245 scade triplul lui 123. Ai obţinut:


a. 204; b. 125; c. 121; d. 448.

11 Suma a două numere este 654 iar diferenţa lor e 158. Care sunt numerele?
a. 416 şi 248; b. 325 şi 265; c. 496 şi 158; d. 406 şi 248.

12 Suma a trei numere consecutive este 246. Care este cel mai mare dintre numere?
a. 82; b. 83; c. 81; d. 84.

13 Tatăl şi fiul au împreună 56 de ani. Tatăl este de trei ori mai mare decât fiul. Care este vârsta
tatălui?
a. 42 de ani; b. 45 de ani; c. 14 ani; d. 38 de ani.

14 Câtul a două numere este 4, iar diferenţa lor este 408. Care este suma numerelor?
a. 408; b. 360; c. 680; d. 720.

15 Tatăl lui Mihai are 47 de ani, iar băiatul 23. Cu câţi ani în urmă vârsta tatălui era de 4 ori mai
mare decât a fiului?
a. cu 5 ani în urmă; b. cu 10 ani în urmă; c. cu 15 ani în urmă; d. cu 20 de ani în urmă.

16 Patru elevi au plecat în excursie având 110 lei, 155 lei, 119 lei şi respectiv 146 lei. Fiecare
cheltuieşte aceeaşi sumă şi le rămân în total 198 de lei. Câţi lei cheltuie fiecare?
a. 332 de lei; b. 83 de lei; c. 530 de lei; d. 450 de lei.

EXCELENŢĂ.

17 Într-o curte erau 63 de păsări, şi anume raţe, gâşte şi găini. Ştiind că ele puteau fi grupate astfel
încât la o gâscă să corespundă 3 găini, iar la 2 gâşte să corespundă o raţă, află câte găini erau.
a. 42 găini; b. 7 găini; c. 14 găini; d. 45 găini.

18 Suma a trei numere este 988. Suma primelor două numere este mai mare decât suma ultimelor
două numere cu 136, iar al doilea număr este cu 90 mai mic decât al treilea. Primul număr este:
a. 224; b. 314; c. 450; d. 224.

Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.
Total: 100 de puncte.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2017-2018, Clasa a IV-a


2
EDITURA
CARTEA ROMÂNEASCĂ
EDUCAŢIONAL

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

Matematică
Clasa a IV-a

Etapa I
GRILA DE NOTARE

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rezultat b d a c b d c a b c d b a c c b a c

ComPer – Matematică, Etapa I – 2017-2018, Clasa a IV-a


3
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2016-2017 / ETAPA I – 27 ianuarie 2017
COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a IV-a

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsurile corecte:

STANDARD

1. Numărul patru sute patru mii şapte, scris în cifre, este:


a. 440 007; b. 404 007; c. 400 407; d. 4 004 007.

2. Cel mai mare număr impar de cinci cifre distincte este:


a. 99 999; b. 99 875; c. 98 765; d. 98 567.

3. Numărul 237 473 rotunjit la mii este:


a. 230 000; b. 236 000; c. 237 400; d. 237 000.

4. Efectuând calculele: 270 – 75 : 3 + 10  4, obții rezultatul:


a. 285; b. 185; c. 205; d. 265.

5. Diferenţa vecinilor numărului 239 998 este:


a. 478 996; b. 2; c. 239 002; d. 479 996.

6. Suma dintre cel mai mare număr par de 4 cifre și cel mai mare număr impar de 3 cifre este:
a. 9 900; b. 10 000; c. 9 901; d. 10 997.

7. De câte ori este mai mic întreitul lui 3 față de 540?


a. de 10 ori; b. de 180 de ori; c. de 60 de ori; d. de 50 de ori.

8. Dacă 8 creioane de același fel costă 96 de lei, 6 creioane vor costa:


a. 80 lei; b. 72 lei; c. 52 lei; d. 84 lei.

9. Suma a două numere pare consecutive este 74. Cel mai mare număr dintre cele două este:
a. 36; b. 35; c. 38; d. 72.

10. Dacă suma cifrelor unui număr de 6 cifre este 5, produsul cifrelor acelui număr poate fi:
a. 5; b. 0; c. 6; d. depinde de cifrele acelui număr.

11. Dacă (64 + 123 – 184)  b = 978, atunci b este:


a. 187; b. 2 934; c. 316; d. 326.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2016-2017, Clasa a IV-a


Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.
Total: 100 de puncte. 1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

12. La produsul numerelor 76 și 24 adaugă împătritul sumei lor. Ai obținut:


a. 1 844; b. 2 224; c. 2 400; d. 2 824.

13. Rezultatul calculului: MCMLXXVI – DCXLVIII , în cifre romane, este:


a. MCCCXXVIII; b. MCCCXXIV;
c. MMXXVIII; d. MMDCXXIV.

14. Dacă un ghiozdan costă cât 5 stilouri, un stilou cât 3 pixuri, iar un pix cât 2 creioane, cât costă
2 ghiozdane știind că un creion costă 2 lei?
a. 60 lei; b. 30 lei; c. 120 lei; d. 80 lei.

15. Fie numărul 857. Află produsul dintre cel mai mare număr scris cu 2 cifre dintre cifrele
acestuia şi cel mai mic număr scris cu toate cifrele numărului dat.
a. 5 286; b. 50 286; c. 45 194; d. 52 380.

16. O carte are 132 de pagini. Câte cifre s-au folosit pentru numerotarea ei?
a. 132 cifre; b. 264 cifre; c. 288 cifre; d. 100 cifre.

EXCELENȚĂ

17. Suma a trei numere a, b şi c este 58. Află numerele, ştiind că diferenţa dintre primele două este
egală cu suma ultimelor două, adică 22, apoi găseşte relaţia falsă:
a. a – c = 2b;
b. (c – 1)  [(a : 2) : 9] = b;
c. b + c = a : 2 + 4;
d. 2  a – (b + c) = a + b + c.

18. Peste 6 ani, suma vârstelor lui Alin, Mario şi George va fi 62 de ani. Acum vârsta lui Alin este
o treime din vârsta lui George, iar Mario are cu un an mai puţin decât jumătatea vârstei lui Alin.
În prezent, vârsta lui George este:
a. 20 ani; b. 8 ani; c. 10 ani; d. 30 ani.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2016-2017, Clasa a IV-a


Itemii 1-16 se notează cu câte 5 puncte fiecare; itemii 17-18 se notează cu câte 10 puncte fiecare.
Total: 100 de puncte. 2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA I – 22 ianuarie 2016
COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

STANDARD

1. Numărul cinci sute cinci mii trei, scris în cifre, este:


a. 505 003; b. 550 003; c. 500 503; d. 5 005 003.

2. Cel mai mare număr par de cinci cifre distincte este:


a. 99 999; b. 98 765; c. 99 876; d. 98 764.

3. Numărul 128 346 rotunjit la mii este:


a. 120 000; b. 128 000; c. 100 000; d. 128 300.

4. Efectuând calculele: 150 – 12  3 + 15 : 5, obții rezultatul:


a. 117; b. 144; c. 417; d. 111.

5. Suma vecinilor numărului 129 998 este:


a. 260 000; b. 259 996; c. 259 997; d. 259 995.

6. Diferența dintre cel mai mare număr impar de 4 cifre și cel mai mare număr par de 3 cifre este:
a. 9 000; b. 900; c. 9 001; d. 9 111.

7. Dacă 7 stilouri de același fel costă 84 de lei, 5 stilouri vor costa:


a. 79 lei; b. 12 lei; c. 65 lei; d. 60 lei.

8. De câte ori este mai mare 480 față de împătritul lui 2?


a. de 10 ori; b. de 80 de ori; c. de 60 de ori; d. de 120 de ori.

9. Suma a două numere impare consecutive este 36. Cel mai mic număr dintre cele două este:
a. 17; b. 19; c. 34; d. 15.

10. Dacă: a + b = 140, b + c = 115 și c + a = 125, cu cât este egal c?


a. 65; b. 75; c. 70; d. 50.

11.  Dacă suma cifrelor unui număr de cinci cifre este 4, produsul cifrelor acelui număr poate fi:
a. 8; b. 4; c. 0; d. depinde de cifrele acelui număr.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2015-2016, Clasa a IV-a


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

12. La produsul numerelor 80 și 15 adaugă încincitul diferenței lor. Ai obținut:


a. 1 200; b. 1 525; c. 325; d. 2 125.

13. Rezultatul calculului: MCMXCIX – DCCCXCVI , în cifre romane, este:


a. MCIII; b. CMIII; c. MC; d. MCI.

14. Dacă un penar costă cât 3 stilouri, un stilou cât 4 markere, iar un marker cât 2 pixuri, cât costă
2 penare știind că un pix costă 2 lei?
a. 48 lei; b. 16 lei; c. 4 lei; d. 96 lei.

15. Matei se gândește la un număr, îi adaugă încincitul numărului 30. Din sumă scade jumătatea
numărului 500. Rezultatul obținut îl mărește cu împătritul produsului numerelor 5 și 4. A
obținut cel mai mic număr de trei cifre. Matei s-a gândit la numărul:
a. 120; b. 110; c. 102; d. 100.

16. Cristina și-a numerotat paginile albumului foto până la numărul 121. Câte cifre a folosit
Cristina pentru a numerota paginile albumului foto?
a. 189; b. 255; c. 219; d. 249.

EXCELENȚĂ

17. Dacă la o împărțire deîmpărțitul este un număr par, câtul este cu 9 mai mare decât restul 6, iar
împărțitorul este format dintr-o singură cifră, suma dintre deîmpărțit, împărțitor, cât și rest este:
a. 155; b. 171; c. 139; d. 174.

18. Cristi, Andrei și Matei au rezolvat același număr de pagini cu exerciții și probleme, dar din
culegeri diferite. Celor trei copii le rămân de rezolvat: lui Cristi 15 pagini, lui Andrei 17 pagini,
iar lui Matei 33 de pagini, din culegerile lor. Dacă cele trei culegeri au împreună 260 de pagini,
culegerea cu probleme a lui Matei are:
a. 49 file; b. 98 file; c. 41 file; d. 40 file.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2015-2016, Clasa a IV-a


2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA I – 23-24 ianuarie 2015
COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

STANDARD

1. Cifra 1 din numărul 174 203 reprezintă ordinul:


a. miilor; b. zecilor de mii; c. sutelor de mii; d. sutelor.

2. Două numere care se pot rotunji la 200 000 pot fi:


a. 148 769, 180 102; b. 159 987, 176 342;
c. 109 657, 154 322; d. 176 890, 149 879.

3. Scris cu cifre arabe, numărul MIV este:


a. 104; b. 1 006; c. 1 004; d. 106.

4. Din suma numerelor 72 162 și 8 493 scade diferența lor. Ai obținut:


a. 80 655; b. 63 669; c. 16 986; d. 15 986.

5. Dacă suma 14 + 5  i este un număr impar, atunci i este o cifră:


a. orice cifră; b. pară; c. diferită de zero; d. impară.

6. Diferența a două numere este 13 268. Scăzătorul este doimea lui 27 486. Care este descăzutul?
a. 13 743; b. 27 011; c. 475; d. 27 111.

7. Dacă primul număr este 83, al doilea este de 12 ori mai mare, iar al treilea cât primele două la
un loc, atunci suma celor trei numere va fi:
a. 162; b. 2 075; c. 1 079; d. 2 158.

8. Ariana și-a cumpărat 2 caiete și 5 creioane, plătind 13 lei. Sora ei a cumpărat 1 caiet și 5 creioane
de același fel, plătind 9 lei. Caietul e de ... ori mai scump decât creionul.
a. 4; b. 3; c. 5; d. alt răspuns.

9. Șase saci plini cu sare cântăresc 324 kg. 8 saci cu sare vor cântări:
a. 54 kg; b. 432 kg; c. 2 592 kg; d. 243 kg.

10. Suma dintre descăzut, scăzător și diferență este 6 428. Triplul descăzutului este:
a. 3 214; b. 1 071; c. 9 642; d. 6 428.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2014-2015, Clasa a IV-a


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

11.  După colind, Andrei și Yanis au în total în trăistuțele lor 54 de covrigi. După ce mănâncă
fiecare câte trei covrigi, constată că Yanis rămâne cu de 3 ori mai mulți covrigi decât Andrei.
La câți colegi poate oferi Yanis câte 3 covrigi din cei rămași în trăistuța lui?
a. 12; b. 15; c. 5; d. 39.

12. Suma dintre jumătatea unui număr și pătrimea sa este 624. Numărul este:
a. 832; b. 208; c. 416; d. 104.

13. La o florărie s-au adus 230 trandafiri albi și roșii. Dacă s-ar mai aduce 40 trandafiri albi,
atunci numărul trandafirilor roșii ar fi de două ori mai mare decât al celor albi. Câte buchete de
câte 5 trandafiri albi se pot face?
a. 15; b. 10; c. 20; d. 36.

14. Următoarele trei numere ale șirului: 8, 23, 53, 113, , , sunt:
a. 233, 353, 473; b. 173, 233, 293; c. 233, 473, 953; d. 226, 452, 904.

15. Cu ocazia zilei onomastice, Ioana a invitat la petrecere 12 colege de clasă. Când s-au întâlnit,
fiecare a dat mâna cu toate celelalte. Câte strângeri de mână au avut loc?
a. 66; b. 132; c. 78; d. 144.

16. Mihai, Andrei și Vlad sunt frați și au împreună 28 de ani. Cei mari sunt gemeni și vârsta lor
este exprimată printr-un număr impar de două cifre diferite. Care este vârsta mezinului, Vlad?
a. 8 ani; b. 2 ani; c. 10 ani; d. 6 ani.

EXCELENȚĂ

17. Diferența celor două sume (1 + 2 + 3 + … + 56) – (1 + 2 + 3 + … + 36) este:


a. 1 540; b. 930; c. 630; d. 2 170.

18. Suma a trei numere naturale este 141. Al treilea este jumătate din primul, iar diferența dintre al
doilea și primul împărțită la suma dintre primul și al treilea dă câtul 3 și restul 1. Care este
ultima cifră a produsului celor trei numere?
a. 0; b. 2; c. 4; d. 6.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2014-2015, Clasa a IV-a


2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2013-2014 / ETAPA I – 4 decembrie 2013
COMPER – MATE 2000, CLASA a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

I. INIȚIERE

1. Câte numere naturale sunt de la 99 873 până la 110 010?


a. 10 135; b. 10 136; c. 10 138; d. 10 137.

2. Ce număr este cu 38 129 mai mare decât jumătatea sa?


a. 114 387; b. 76 258; c. 19 064; d. 12 983.

3. Află rezultatul calculului 4 + (2 + 6  2) : 2.


a. 12; b. 9; c. 10; d. 11.

4. Cel mai mare număr natural par, mai mic decât 100 000 este:
a. 99 999; b. 99 998; c. 99 988; d. 99 990.

5. Care dintre enumerări conține un element nepotrivit?


a. linie dreaptă, segment de dreaptă, linie frântă, semidreaptă;
b. lungimea, lățime, înălțime, grosime;
c. sferă, cerc, piramidă, cub;
d. pătrat, dreptunghi, triunghi, romb.

6. Ultima cifră a numărului 1  2  3  4  5  ...  2012 + 2013 este:


a. 0; b. 1; c. 2; d. 3.

7. Trei culegeri identice valorează 369 de lei. Nouă culegeri de același fel vor costa:
a. 1 107 lei; b. 738 lei; c. 1 097 lei; d. 396 lei.

8. Dacă împart deîmpărțitul la împărțitor obțin un cât și restul 10. Care este cea mai mică valoare
posibilă a deîmpărțitului?
a. 10; b. 21; c. 43; d. 11.

9. Într-o scădere, suma dintre descăzut, scăzător și rest este 2 604. Descăzutul este:
a. 2 604; b. 1 302; c. 5 208; d. 0.

10. Semiperimetrul unui teren dreptunghiular este de 56 de metri. Dublul perimetrului terenului
este:
a. 112 m; b. 28 m; c. 224 m; d. 118 m.

ComPer – Mate 2000, Etapa I – 2013-2014, Clasa a IV-a


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

II. CONSOLIDARE

11. Împărțind un număr natural la 9 se obține câtul 23 și restul 5. Numărul este:


a. 212; b. 37; c. 124; d. 252.

12. Suma a trei numere impare consecutive este 369. Numărul „mijlociu” este:
a. 124; b. 122; c. 123; d. 6.

13. Suma numerelor impare mai mari decât 2 500, de tipul 2b 4b , este:
a. 5 494; b. 2 949; c. 2 545; d. 8 241.

14. Pe un platou sunt de 5 ori mai multe prune decât mere. Câte prune sunt, știind că numărul
fructelor de pe platou este cuprins între 85 și 95?
a. 90; b. 75; c. 15; d. alt răspuns.

15. Rezultatul calculului (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 19) : 10 este:


a. 19; b. 1; c. 20; d. 190.

III. STANDARD

16. Suma dintre un număr și succesorul său este cu 909 mai mare decât predecesorul acelui număr.
Dublul numărului este:
a. 1 804; b. 1 814; c. 1 916; d. 1 818.

17. Dacă numerele naturale a, b, c îndeplinesc simultan condițiile:


 a + b + c = 972;
 a + b = c;
 a : 2 = b,
atunci b + c este:

a. 648; b. 486; c. 162; d. 324.

18. Determină-l pe a din egalitatea: 100 – [36 + 6  9 – (a : 3 + 15)] : 3 = 76.


a. 1; b. 0; c. 6; d. 9.

IV. EXCELENȚĂ

19. Sonia cumpără două lalele, trei trandafiri și patru gladiole, plătind 92 de lei. Știind că laleaua
este de două ori mai ieftină decât un trandafir și că prețul unei gladiole întrece cu 3 lei prețul
unui trandafir, află câți lei costă un trandafir.
a. 20 de lei; b. 10 lei; c. 5 lei; d. 13 lei.

20. Ion, Maria și Radu și-au scos banii din pușculițe și au plecat la librăria din colț. Pe drum și-au
declarat „mica avere”. Aveau împreună 287 de lei. Fiecare a cumpărat câte o carte identică cu a
celorlalți. Lui Ion i-au rămas de 3 ori mai mulți bani decât prețul cărții, Mariei cu 32 de lei mai
puțin decât prețul cărții, iar Radu rămâne cu o sumă egală cu dublul prețului cărții și încă 13 lei.
Află câți lei a avut în pușculiță Radu.
a. 34 lei; b. 115 lei; c. 36 lei; d. 136 lei.
 

ComPer – Mate 2000, Etapa I – 2013-2014, Clasa a IV-a


2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2012-2013 / ETAPA I – 12 decembrie 2012
COMPER – MATE 2000, CLASA a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute.

Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

I. INIȚIERE

1. Rezultatul calculului 50 000 – 2 793 este:


a. 47 217; b. 48 207; c. 47 207; d. 47 307.

2. Cel mai mic număr natural de forma abcd în care a < b < c < d, iar a, b, c, d reprezintă numere
impare este:
a. 1 234; b. 1 357; c. 7 531; d. 1 023.

3. Numărul cu 4 386 mai mare decât 26 754 este:


a. 31 140; b. 30 140; c. 31 130; d. 30 130.

4. Scris cu cifre arabe, numărul MMCDL este:


a. 2 650; b. 2 440; c. 1 950; d. 2 450.

5. Cel mai mic număr natural de şase cifre diferite în care suma numerelor reprezentate de cifrele
sale este 16 este:
a. 101 149; b. 102 346; c. 102 345; d. 102 337.

6. Triplul numărului cu 17 mai mare decât 271 este:


a. 830; b. 864; c. 856; d. 322.

7. Împărţind un număr natural la 9 se obţine câtul 107 şi restul 7. Numărul este:


a. 971; b. 969; c. 963; d. 970.

8. Câtul dintre diferenţa numerelor 845 şi 737 şi cel mai mare număr natural scris cu o cifră este:
a. 12; b. 13; c. 11; d. 14.

9. Suma dintre produsul numerelor 101 şi 4 şi câtul numerelor 303 şi 3 este:


a. 505; b. 404; c. 101; d. 504.

10. Câtul şi restul împărţirii 926 : 5 este:


a. câtul 184 şi restul 1; b. restul 2 şi câtul 185;
c. câtul 185 şi restul 1; d. câtul 185 şi restul 0.

ComPer – Mate 2000, Etapa I, Clasa a IV-a


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

11. Câte numere naturale sunt cuprinse între 15 892 şi 17 000?


a. 1 108; b. 1 107; c. 1 106; d. 1 109.

12. Dacă 3 475 + a – 2 643 = 897, atunci a este numărul:


a. 65; b. 165; c. 66; d. 7 015.

13. Andrei a efectuat o împărţire, apoi a verificat-o, scriind: 41 = 9 × 4 + 5. Împărţirea efectuată de


Andrei a avut ca împărţitor numărul:
a. 41; b. 5; c. 4; d. 9.

14. Pentru 9 iepuraşi de pluş s-a plătit suma de 216 lei. Câţi lei costă 11 iepuraşi de pluş?
a. 216 lei; b. 240 lei; c. 264 lei; d. 254 lei.

15. Dacă a = 87 × 9 : 3, b = 26 000 : 100, c = 408 : 3 + 12 × 12, atunci ordinea crescătoare a


numerelor a, b şi c este:
a. a, b, c; b. b, a, c; c. c, a, b; d. b, c, a.

II. CONSOLIDARE

16. Jumătatea produsului dintre suma numerelor 9 şi 7 şi diferenţa numerelor 13 şi 9 este:


a. 34; b. 32; c. 64; d. 20.

17. Suma a două numere este 124 520. Ce sumă se obţine dacă la un termen se adună 53 410, iar la
celălalt 110 215?
a. 278 145; b. 287 145; c. 288 145; d. 288 155.

18. Mihai are 180 lei, Dan are 127 lei, iar Matei are 216 lei. Fiecare dintre cei trei îşi cumpără câte
un joc de acelaşi fel. Acum mai au împreună 214 lei. Cât costă jocul?
a. 103 lei; b. 309 lei; c. 102 lei; d. 104 lei.

19. Suma a şapte numere naturale consecutive este 511. Cel mai mare dintre cele şapte numere
este:
a. 70; b. 76; c. 75; d. 77.

20. Suma a trei numere naturale este 94. Suma primelor două numere este 65, iar cel de-al treilea
număr este cu 7 mai mic decât al doilea. Primul număr este:
a. 29; b. 36; c. 65; d. 35.

21. Un număr adunat cu un sfert din el este 200. Numărul este:


a. 50; b. 40; c. 160; d. 10.

22. Dacă un număr se adună cu dublul şi cu triplul său, se obţine suma 612. Numărul este:
a. 306; b. 102; c. 204; d. 153.

23. Suma numerelor naturale care împărţite la 6 dau câtul 104 şi restul un număr impar este:
a. 1 880; b. 1 872; c. 1 256; d. 1 881.

ComPer – Mate 2000, Etapa I, Clasa a IV-a


2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

III. STANDARD

24. O carte costă cu 18 lei mai mult decât un penar, iar trei penare costă cât o carte. Cât costă
cartea?
a. 18 lei; b. 9 lei; c. 27 lei; d. 36 lei.

25. Diferenţa a două numere este 95, iar câtul lor este 6. Suma numerelor este:
a. 114; b. 95; c. 133; d. 123.

26. Dacă numerele naturale a, b, c îndeplinesc simultan condiţiile: a + b + c = = 972, a + b = c,


a : 2 = b, atunci b + c este:
a. 648; b. 486; c. 162; d. 324.

27. Numărul x din egalitatea [(x – 1) : 100 + 90] : 10 – 10 = 0 este:


a. 1 000; b. 101; c. 1 001; d. 999.

IV. EXCELENȚĂ

28. Dacă numerele naturale a, b, c sunt astfel încât: a : b = 2, b : c = 2, a – c = = 135, atunci a × c


este:
a. 810; b. 8 100; c. 180; d. 45.

29. Andreea, Radu şi Matei au cules împreună 188 de castane. Radu a cules de două ori mai multe
decât Andreea şi cu 13 mai puţine castane decât Matei. Câte castane a cules Matei?
a. 35; b. 79; c. 70; d. 83.

30. Anca şi Diana au împreună 90 de lei, Anca şi Radu au împreună 79 de lei, iar Diana şi Radu au
împreună 97 de lei. Câţi lei are Radu?
a. 36; b. 43; c. 54; d. 42.

ComPer – Mate 2000, Etapa I, Clasa a IV-a


3
GRI
LA DERĂSPUNSURI–CONCURSULCOMPER- MATE2000
ETAPA I–ANULȘCOLAR2012-
2013

X
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I
MATEMATICĂ, CLASA a IV-a

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute
Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

1. Rezultatul calculului 449 + 310 este:


a. 760 b. 139 c. 759 d. 460

2. Cel mai mic număr natural este:


a. 10 b. 0 c. 100 d. 1

3. Scris cu cifre, numărul două sute de mii unsprezece este:


a. 200011 b. 20011 c. 2011 d. 211

4. Produsul numerelor 35 şi 97 este:


a. 3395 b. 132 c. 2395 d. 3385

5. Diferenţa numerelor 1000 şi 51 este:


a. 849 b. 49 c. 1051 d. 949

6. Câtul numerelor 414 şi 9 este:


a. 146 b. 46 c. 405 d. 3726

7. Ordinea descrescătoare a numerelor: 17843, 1799, 17798, 17885, 17099, conţine pe locul al
doilea numărul:
a. 17798 b. 17099 c. 17843 d. 17885

8. Fie numărul 648035. Suma dintre cifra zecilor şi cifra zecilor de mii ale numărului dat este
egală cu:
a. 9 b. 12 c. 7 d. 4

9. Dacă a – 654 = 759, atunci:


a. numărul a are produsul cifrelor 15
b. numărul a este par
c. numărul a are suma cifrelor 9
d. numărul a este mai mic decât 1400
10. Suma numerelor A şi B este:

470 480 490 500 510 520


A B
a. 990 b. 950 c. 900 d. 1000

1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

11. Predecesorul numărului treisprezece mii doi este numărul:


a. 13001 b. 1301 c. 13002 d. 13003

12. Într-o operaţie de împărţire:


a. restul este egal cu împărţitorul
b. câtul este mai mic decât împărţitorul
c. împărţitorul este mai mic decât restul
d. restul este mai mic decât împărţitorul

13. Numărul de 1000 de ori mai mic decât 100000 este:


a. 10000 b. 100 c. 1 000 d. 10

14. Un an bisect are:


a. 364 de zile b. 366 de zile c. 356 de zile d. 365 de zile

15. Rezultatul exerciţiului 798005 – 568993 + 11764 este:


a. 217258 b. 240776 c. 217248 d. 24076

16. Un şarpe parcurge 100 m în 44 de secunde. Presupunând că îşi menţine aceeaşi viteză de
deplasare, în cât timp reuşeşte să parcurgă 125 m?
a. un minut şi 5 secunde b. 50 de secunde
c. un minut d. 55 de secunde

17. Pe cartonaşele de mai jos sunt scrise numere cu cifre romane. Un număr care nu se află pe
niciun cartonaş este:
XLVIII DCLI CDIX .
a. 409 b. 48 c. 68 d. 651

18. Din câte cuburi este realizată construcţia de mai jos?

a. 15 cuburi b. 14 cuburi c. 13 cuburi d. 16 cuburi

19. Se adună numerele 784 şi 3995.


Cu cât este mai mare suma obţinută decât triplul numărului 3?
a. 4773 b. 531 c. 4770 d. 4788

20. Suntem în anul 2011. Peste 9 ani Ana va împlini 15 ani.


În ce an s-a născut Ana?
a. 2004 b. 2007 c. 2006 d. 2005

21. Următorul număr din şirul: 372; 387; 402; 417; 432;…, este:
a. 457 b. 447 c. 442 d. 474

2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

22. Se dă careul:
A B C D E

A B C D E

Coloanei A îi corespunde codul: 10010.


Coloanei B îi corespunde codul: 00101.
Coloanei C îi corespunde codul: 11010.
Coloanei E îi corespunde codul: 00111.
Ce cod îi corespunde coloanei D?
a. 10111 b. 10001 c. 00111 d. 01110

23. Fie o operaţie de scădere. Dacă adunăm descăzutul, scăzătorul şi diferenţa, obţinem 672.
Descăzutul este egal cu numărul:
a. 336 b. 168 c. 672 d. 236

24. Dacă 7  a = b : 2 = 91, atunci suma numerelor a şi b este:


a. 195 b. 169 c. 205 d. 182

25. Suma a două numere este cu 60 mai mare decât primul număr şi cu 76 mai mare decât al doilea
număr. Suma dintre sfertul primului număr şi jumătatea celui de-al doilea număr este:
a. 49 b. 53 c. 46 d. 43

26. Un trenuleţ costă cu 38 de lei mai mult decât doi ursuleţi.


Dacă trenuleţul costă 194 de lei, atunci trei ursuleţi costă:
a. 78 lei b. 116 lei c. 348 lei d. 234 lei

27. Câte numere naturale de trei cifre au exact 2 cifre de 2?


a. 17 numere b. 29 numere c. 26 numere d. 18 numere

28. Dacă a = 4028 – (563 – 27  9) : 5  2, atunci:


a. a = 4156 b. a = 3900 c. a = 3996 d. a = 828

29. Miruna a scris, în ordine crescătoare, 17 numere naturale consecutive. Ştiind că suma ultimelor
două numere scrise este 273, aflaţi suma primelor două numere scrise de Miruna.
a. 243 b. 241 c. 256 d. 245

30. Matei a scris toate numerele impare de la 35 până la 177 inclusiv.


Câte cifre a scris Matei?
a. 144 cifre b. 183 cifre c. 71 cifre d. 216 cifre

3
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


ETAPA I – MATEMATICĂ
CLASA a IV-a
Varianta 2

• Toate subiectele sunt obligatorii


• Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute

Citeşte cu atenţie enunţurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

1. Rezultatul calculului 400 : 10 + 478 este:


a. 418 b. 508 c. 438 d. 518

2. Împărţind numărul 49 la 3 obţinem:


a. câtul 13 şi restul 10 b. câtul 16 şi restul 1 c. câtul 16 şi restul 2 d. câtul 17 şi restul 0

3. Scris cu cifre romane numărul 694 este:


a. DCLXXXIV b. DCXCIV c. DXCVI d. DCXCVI

4. Numărul cu 38907 mai mic decât 40368 este:


a. 1461 b. 11461 c. 79275 d. 2461

5. Un număr cu cifra zecilor de mii 7 este:


a. 56708 b. 708332 c. 73956 d. 123373

6. Rotunjit la sute numărul 378262 este:


a. 400000 b. 378300 c. 378000 d. 378200

7. Într-o cutie sunt 9 creioane. Câte creioane sunt în 34 de cutii de acelaşi fel?
a. 296 b. 43 c. 306 d. 302

8. Numărul de 100 de ori mai mic decât 13000 este:


a. 1300 b. 130000 c. 13 d. 130

9. Două numere naturale cu produsul 378 pot fi numerele:


a. 22 şi 19 b. 27 şi 14 c. 26 şi 17 d. 18 şi 26

10. Dintre numerele: CDLXXII, CMI, DCCCXLIII, CDXLIX, cel mai mare este:
a. CDXLIX b. CDLXXII c. CMI d. DCCCXLIII

Varianta 2 1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

11. Câte numere naturale împărţite la 4 dau câtul 19?


a. 5 b. 4 c. 1 d. 3

12. Andrei a cules 50 de alune. Le-a împărţit pe toate, în mod egal, celor 3 fraţi ai lui, iar alunele rămase le-a
păstrat pentru el. Numărul total de alune pe care le are acum Andrei împreună cu unul dintre fraţii lui este
egal cu:

a. 50 b. 16 c. 18 d. 17

13. Dacă a – 3498 – 45 = 8008, atunci numărul a este:


a. 14307 b. 1151 c. 4465 d. 11551

14. Numărul numerelor de forma 3a2ab5 , cu a = 2 + b este:

a. 6 b. 8 c. 9 d. 7

15. Cu cei 70 de lei pe care îi are, Dan poate cumpăra exact 5 maşinuţe de acelaşi fel. Ştiind că un trenuleţ
costă cu 17 lei mult decât maşinuţa, să se afle câţi lei îi rămân lui Dan dacă îşi cumpără 2 trenuleţe.

a. 18 lei b. 8 lei c. 12 lei d. 39 lei

16. La ce exerciţiu nu se obţine acelaşi rezultat cu cel al calculului: 37  15 + 37  5?


a. (15 + 5)  37 b. 37  (25 – 5) c. 37  8 + 37  12 d. 21  37

17. Suntem în anul 2011. Peste 9 ani Diana va împlini vârsta de 15 ani. În ce an s-a născut Diana?
a. 2007 b. 2004 c. 2006 d. 2005

18. Numărul natural a este cu 3164 mai mic decât numărul 31640. Scris ca sumă de două numere egale,
numărul a este:

a. 14238 + 14238 b. 17402 + 17402 c. 14852 + 13624 d. 14219 + 14219

19. Pentru o petrecere s-au cumpărat 121 de prăjituri cu ciocolată a 4 lei fiecare şi 108 prăjituri cu frişcă a
câte 3 lei fiecare. Câţi lei au fost cheltuiţi în total pentru cumpărarea prăjiturilor?

a. 708 lei b. 798 lei c. 808 lei d. 818 lei

20. Dacă 2 < a  5 şi 3  b < 7, atunci cea mai mare valoare a sumei dintre numărul a şi dublul numărului b
este:

a. 19 b. 17 c. 8 d. 16

21. Suma a două numere este 41, iar diferenţa lor este 23. Produsul celor două numere este:
a. 316 b. 378 c. 264 d. 288

22. Rezultatul calculului 8  (70 – 35) + 4000 : (56 + 44) este:

a. 680 b. 320 c. 310 d. 430

Varianta 2 2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

23. Pe tablă sunt scrise mai multe numere naturale consecutive impare. Ultimul număr este cu 36 mai mare
decât primul număr. Câte numere sunt scrise pe tablă?

a. 19 b. 18 c. 36 d. 37

24. Fie numărul CDLXIX. Schimbând între ele două dintre cifrele romane folosite în scrierea numărului
dat, se poate obţine numărul:

a. 449 b. 494 c. 571 d. 468

25. Dacă 3715 – (a  b + 783) = 2920, atunci suma numerelor naturale a şi b nu poate să fie:
a. 8 b. 7 c. 9 d. 13

26. Care este diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic număr natural de forma ab , ştiind că: 3a + 5b = 51.

a. 47 b. 48 c. 36 d. 28

27. Andrei a avut de completat pătrăţelele de mai jos cu numerele: 4, 6, 8 şi 9, astfel încât să obţină
rezultatul dat. Andrei a reuşit să le completeze corect, iar în ultima pătrăţică a scris numărul:

( :2+ ) + = 100

a. 9 b. 8 c. 6 d. 4

28. Fie numerele naturale a, b, c. Dacă împărţim numărul a la numărul b sau numărul b la numărul c,
obţinem de fiecare dată câtul 2 şi restul 1. Ştiind că diferenţa dintre numerele a şi c este 15, să se afle
produsul numerelor a, b şi c.

a. 32 b. 684 c. 586 d. 484

29. Fie aranjamentul:


1
3 1 3
5 3 1 3 5
7 5 3 1 3 5 7
……………………

Aflaţi suma numerelor scrise pe al 9-lea rând al aranjamentului dat.

a. 80 b. 127 c. 161 d. 194

30. Răzvan a participat la un concurs de matematică. El a avut de rezolvat 10 probleme. Pentru fiecare
problemă rezolvată corect a primit câte 7 puncte, dar pentru fiecare problemă rezolvată greşit i s-au scăzut 2
puncte. Ştiind că a obţinut în total 52 de puncte, să se afle câte puncte ar fi obţinut dacă ar fi rezolvat corect
cu o problemă mai mult.

a. 61 b. 70 c. 52 d. 59

Varianta 2 3
Nr.
Strada
C.N.P.

Judet
Nume
ELEV
Grila raspunsuri
concursul COMPER
Nr. Nr.
subiect a b c d puncte

Bl.
1 3
2 3

M4
3 3
4 3

Sc.
Email

Localitate
Prenume
5 3
6 3
7 3
8 3

CLASA
Cod postal
9 3

Ap.
10 3
11 3
12 3
13 3
Decupeaza pagina! Numai aceasta foaie este admisa la concurs !

14 3
Director scoala
Adresa scoala

C.N.P.
Scoala
Judet

Nume
MENTOR
Telefon
15 3
16 3
17 3
18 3
19 3
20 3
21 4
22 4
23 4
B.I./C.I. seria
Mobil
Localitate

Email
Prenume

24 4
25 4
26 4
27 4
28 4
nr.

29 4
"

30 4
TOTAL PUNCTE 100
ATENTIE !
Completarea corecta cu pix albastru este astfel: semnatura
Daca veti completa altfel raspunsul tau nu va fi luat in considerare ! mentor
O singura varianta de raspuns este corecta !
RETINE !
Numai pe aceasta pagina vei putea bifa raspunsul corect !

S-ar putea să vă placă și