Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţământ: Profil: Servicii

Domeniul pregătirii de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc


Modul: Epilarea
Clasa: Postliceal IB
M.I. Programă aprobată prin O.M.Ed.C nr. 4760/26.07.2006

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Epilarea Nr. ore. alocate: 30

Nr. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Competenţe Activităţi de Resurse Evaluare Obs.


crt. Conţinuturi specifice vizate învăţare
(detalieri)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.  Examinarea suprafeţelor  C1-  Examinarea  suport de  evaluare
ce Realizează suprafeţelor ce vor curs; scrisă şi orală
vor fi epilate: aspecte vizate, pregătirea în fi epilate  reviste de
caracteristici. vederea epilării  Luarea deciziei specialitate;
 Luarea deciziei de a de a  Internet