Sunteți pe pagina 1din 4

AIP ENR 5.

1-1
ROMANIA 29 JAN 1998

ENR 5. NAVIGATION WARNINGS

ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

1. General
The airspace in which a potential hazard to aircraft operations may exist and the areas within which the
operation of civil aircraft may be, for one reason or another, restricted either temporarily or permanently, are
classified in three categories of areas, as defined by ICAO:

DANGER AREA
An airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flight of aircraft may exist at
specified times.
The purpose of the creation of a danger area is to caution operators or pilots of aircraft about the existing
danger, having in view their responsibility for the safety of their aircraft.

PROHIBITED AREA
An airspace of defined dimensions within which the flight of aircraft is prohibited.
This term is used when the flight of civil aircraft within the designated airspace is not permitted at any time
under any circumstances.

RESTRICTED AREA
An airspace of defined dimensions within which the flight of aircraft may be carried out only under certain
specified conditions.

Each area is as small as practicable and contained within simple geometrical limits such as a circle, square,
etc.

2. Area designation
Each (danger, prohibited and restricted) area is designated using two groups of letters and a number:

Nationality letter
(LR = Romania)
LR P1 number (unique for each area
within the same category)

area type: P = Prohibited Area


R = Restricted Area
D = Danger Area

Civil Aviation Authority AIRAC AIP AMDT 13


ENR 5.1-1 AIP
29 JAN 1998 ROMANIA

ENR 5. AVERTISMENTE PENTRU NAVIGAŢIE

ENR 5.1 ZONE INTERZISE, RESTRICŢIONATE ŞI PERICULOASE

1. Generalităţi
Porţiunile de spaţiu aerian în care pot exista pericole pentru aeronave şi zonele în interiorul cărora zborurile
aeronavelor civile pot, pentru un motiv oarecare, să fie supuse restricţiilor provizorii sau permanente sunt
clasificate în trei categorii de zbor, conform definiţiilor OACI, după cum urmează:

ZONA PERICULOASĂ
Porţiunea de spaţiu aerian de dimensiuni definite în interiorul căreia se desfăşoară în timpul unor perioade
definite activităţi periculoase pentru zborul aeronavelor.
Stabilirea unei zone periculoase are drept scop să avertizeze pe deţinătorii de aeronave şi pe piloţii
aeronavelor despre pericolul existent, avându-se în vedere responsabilitatea lor în ceea ce priveşte securitatea
zborurilor.

ZONA INTERZISĂ
Porţiunea de spaţiu aerian de dimensiuni definite în limitele căreia zborul aeronavelor este interzis.
Această denumire este utilizată numai atunci când zborurile aeronavelor civile în spaţiul aerian astfel
desemnat sunt interzise pe tot timpul şi toate împrejurările.

ZONA RESTRICŢIONATĂ
Porţiunea de spaţiu aerian de dimensiuni definite în limitele căreia zborul aeronavelor se poate executa
numai în anumite condiţii specificate.

Întinderea fiecărei zone este redusă cât mai mult posibil, iar limitele sunt asemănătoare figurilor geometrice
simple: cerc, pătrat, etc.

2. Identificarea zonelor
Fiecare zonă (interzisă, reglementată sau periculoasă) este identificată prin doua grupuri de litere şi un
număr:

Indicativ de naţionalitate
(LR = Romania)
LR P1 număr (unic pentru fiecare zonă
din cadrul aceleaşi categorii)

tipul zonei: P = Zonă Interzisă


R = Zonă Restricţionată
D = Zonă Periculoasă

AIRAC AIP AMDT 13 Civil Aviation Authority


AIP ENR 5.1-2
ROMANIA 08 MAY 2008

3. Prohibited, Restricted and Danger Areas within BUCUREŞTI FIR


Remarks
Upper limit (time of activity, type of restriction,
Identification, name and lateral limits Lower limit nature of hazard, risk of interception)
1 2 3
PROHIBITED AREAS

LR P1 PITEŞTI/Geamăna FL 490 for supersonic ACFT


Circle of 7.5 NM (15 KM) radius centred on point GND
of coordinates: 445100N 0245300E
FL 50 for subsonic ACFT
GND

LR P2 CERNAVODĂ FL 40 Nuclear Energy Plant


Circle of 5 NM (10 KM) radius centred on point of GND
coordinates: 442000N 0280200E

LR P3 BUCUREŞTI FL 175 All the year: H24


443025N 0261400E - 442720N 0255830E - GND
442100N 0260400E - 442100N 0261400E -
to point of origin

RESTRICTED AREAS

LR R1
442654N 0251101E - 440447N 0251511E – ALT by ATC Active: by ATC
440000N 0254000E - to point of origin GND

LR R2
442724N 0262018E - 442618N 0265530E -
441839N 0265426E - 440000N 0254000E - ALT by ATC Active: by ATC
440659N 0253207E - 442100N 0255112E - GND Technical activity of aircraft.
441900N 0260512E - to point of origin

LR R3
Sector between 10NM radius and 22NM radius
centered in ARP LRSV and points of ALT by ATC Active: by ATC
coordinates: GND
475246N 0255326E; 474344N 0260654E;
475059N 0262436E; 480258N 0261610E

LR R4
1017 FT
443350N0260512E - 443409N0262442E - Active: by ATC
GND
443021N0255635E - 443123N0254558E -
443350N0260512E

LR R5
453500N0251235E - 453500N0251630E -
453100N0252240E - 452910N0251900E - 600M AGL Time of activity: H24, except state
453000N0251600E - 452400N0251300E - GND aircraft
452255N0251455E - 452142N0251310E -
452310N0251035E - 452410N0251200E -
452800E0250840E - 453025N0250840E

LR R101 – Valea Călugărească FL 400 Active: by NOTAM


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 445914N 0260920E

LR R102 – Boldeşti-Scăieni Seciu FL 400 Active: by NOTAM


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 450214N 0260256E

Civil Aviation Authority AIRAC AIP AMDT 02/08


ENR 5.1-3 AIP
08 MAY 2008 ROMANIA

1 2 3
LR R103 – Mehedinţa FL 400 Active: by NOTAM
Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 450621N 0261159E

LR R104 – Ceptura FL 400 Active: by NOTAM


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 450152N 0262014E

LR R105 – Tătaru FL 400 Active: by NOTAM


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 450625N 0261938E

LR R106 – Câmpina FL 400 Active: by NOTAM


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 450848N 0254443E

LR R107 – Tufeni FL 400 Active: by NOTAM


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 450254N 0255446E

LR R108 – Vărbilău FL 400 Active: by NOTAM


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 450859N 0255944E

LR R109 – Tohani FL 400 Active: by NOTAM


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 450352N 0262446E

LR R110 – Proviţa FL 400 Active: by NOTAM


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 450750N 0254115E

LR R111 – Vipereşti FL 400 Active: by NOTAM


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 451419N 0262642E

LR R112 – Pietroasele FL 400 Active: by NOTAM


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND Anti-hail Rocket firing Area
coordinates: 450357N 0263508E

DANGER AREAS

LR D100 BUCUREŞTI/Clinceni ALT by ATC Sports activity of aircraft, gliders and


Circle of 6 NM (12 KM) radius centred on point of GND parachute jumping.
coordinates: 441800N 0255600E

LR D101 PLOIEŞTI/Strejnic ALT 4 000 FT(1 200 M) All the year: HJ


Circle of 5 NM (10 KM) radius centred on point of GND Sports activity of gliders and
coordinates: 445500N 0255800E parachute jumping.

LR D102 BRAŞOV/Ghimbav - Sanpetru ALT 3 300 FT(1 000 M) All the year: HJ
Circle of 8 NM (16 KM) radius centred on point of GND Sports activity of aircraft, gliders and
coordinates: 454600N 0253900E parachute jumping.

AIRAC AIP AMDT 02/08 Civil Aviation Authority