Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Data :
Clasa: 12
Subiectul lecției: Rezolvarea problemelor la genetică
Subcompetențele curriculare:
 Aplicarea legilor eredității la rezolvarea problemelor de genetică
Obiective operaționale: La finele lecției elevii vor fi capabili:
1.Să definească noțiunile: fenotip, genotip, încrucișare monohibridă, încrucișare
dihibridă, caracter dominant, caracter recesiv, hibrid, hibridare, homozigot, heterozigot
etc;
2.Să utilizeze corect terminologia ştiinţifică și simboluri genetice în situaţii de
comunicare;
3.Să ilustreze schematic prin utilizarea simbolurilor genetice, încrucișarea monohibridă
și cea dihibridă;
4.Să aplice legile lui G. Mendel la rezolvarea problemelor cu încrucișarea monohibridă
și dihibridă.
Tipul lecției. lecție mixtă
Tehnologii didactice de predare-învățare-evaluare:
a) forme: activitate frontală, în grup
b) metode, procedee, tehnici : conversația euristică, studierea unui fragment de
text, problematizarea etc
c)materiale didactice: manual, dicționar biologic
Scenariul lecției
Secvențele Activitateaprofesorului Strategia
Ob Evaluarea
lecței și a elevilor didactică
1. Definește: fenotip, genotip, încrucișare monohibridă, control frontal
încrucișare dihibridă, caracter dominant, caracter recesiv, hibrid,
hibridare, homozigot, heterozigot etc. lucru la tablă
2. Problema 2-3 pag 162
3. Le propun câteva întrebări: conversație
 1.Care sunt legile lui Mendel?
EVOCARE

 2.Ce reprezintă hemofelia și daltonismul?


 3.Care este rolul biologic a cunoașterii modului de
transmitere a grupelor sanguine?( determinarea
paternității; determinarea compatibilității partenerului și
obținerea urmașilor sănătoși)
4. Ce tipuri de gameți vor forma următoarele genotipuri:
aaBB AaBb aabbcc AAbbCc

Capacitatea de a scrie cu mâna dreaptă domină capacitatea de a activitate la


REALIZAREA SENSULUI

scrie cu mâna stângă. Un bărbat dreptaci s-a căsătorit cu o femeie tablă


stângace. Determinați genotipurile și fenotipurile posibile ale
copiilor din această familie.

Gena culorii negre a vitelor mari cornute domină gena culorii


roșii. Ce culoare pot avea vițeii născuți la încrucițarea unui taur
roșu cu vaci heterozigote?
La vulpi blana roşcată este caracter dominant, iar blana brună
este caracter recisiv. Având la dispoziţie femele cu blana roşcată şi
REALIZAREA SENSULUI masculi cu blana brună alcătuieşte schema încrucişării conform
căreia se poate obţine o cantitate maximală de descendenţi cu
blană brună, deoarece este mai solicitată.

La ovăs coacerea devreme și imunitatea faţă de tăciune sunt


caractere dominante , iar coacerea târzie și sensibilitatea la
această îmbolnăvire –sunt caractere recisive. Ce descendenți se
pot obție de la încrucişarea plantei diheterozigote cu planta
dihomozigotă recesivă ?

Selectați cuvântul care nu se încadrează în grupul tematic și conversație


explicați de ce le-ați separat:
1. ochi albaștri /lipsa pistruilor /păr castaniu /păr drept /urechi
REFLECȚIE

mici
2. AaBb /Dd/ BB /BbCc /

Sunt date primele litere, trebuie de scris termin


biologic:GENETICA
Hemofilia este o boală ereditară care se moștenește cuplată cu
EXTENSI

sexul. O femeie al cărei tată suferea de hemofilie s-a căsătorit cu


A

un bărbat sănătos. Care este probabilitatea nașterii în această


familie a unor copii bolnavi?

S-ar putea să vă placă și