Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Educatoare: Zbranca Diana


Grupa: mijlocie Bobocei
Data- 12.11.2109
Activitate: Educaţie muzicală (DEC2)
Tema: -" Culesul viilor"-predare cântec
- „Bună dimineaţa, dragă grădiniţă”- repetare joc muzical
Tipul de activitate:
- dobandire de noi cunoştinţe
Forma de realizare:
- cântec / joc muzical
Scopul:
Formarea ţinutei şi a respiraţiei corespunzatoare obţinerii unei emisii vocale curate;
Formarea deprinderii de a cânta expresiv şi de a sesiza şi executa sunete cu durata şi
înălţimi diferite;
Educarea capacităţii copiilor de a asculta şi de a interpreta piese muzicale simple.

Obiective de referinţă:

-să descopere lumea înconjuratoare cu ajutorul auzului;


-să diferentieze auditiv înalţimea sunetelor muzicale;
-să diferentieze auditiv înalţimea sunetelor muzicale;
-să cânte cu dezinvoltura cântece pentru copii;
-să asocieze mişcări cântecului;

Obiective operaţionale:
a)cognitive:
- să interpreteze corect şi expresiv melodia cântecului „ Culesul viilor”, respectând durata
, înalţimea şi intensitatea sunetelor;
- să-şi insuşeasca versurile cântecului „Culesul viilor”;
- să consolideze jocul cu text şi cant „Bună dimineaţa, dragă grădiniţă”;
b)afective:
- să participe cu interes la activitate.
c)psiho-motorii:
- să execute corect mişcările jocului muzical „Bună dimineaţa, dragă grădiniţă”.

Metode si procedee:
surpriza, auditia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul,
explicaţia.

Material didactic: planşe cu imagini, reprezentând acţiunile jocului muzical.

Material bibliografic:
- Programa activitaţilor instructiv- educative în grădiniţa de copii –
Bucuresti 2005;

1
Forme de organizare: frontal si individual
Durata: 15-20minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evaluare
Nr. Strategii
Evenimentul (instrumente
Crt. Conţinutul ştiinţific didactice
didactic şi indicatori)
I.
Organizarea Copiii stau pe scaunele în
grupei semicerc cu spatele rezemat de
scaunel, cu mâinile pe Conversaţia
genunchi.

II. Conversaţia
Exerciţii Pentru încalzirea vocii vom Exerciţiul
muzicale executa:
pregătitoare -exerciţii de dicţie: Audiţia
Ex1
Bobocei, bobocei Conversaţia
Hai la balta dragii mei;
Ex2
Toba bate:bum!bum!bum
Hai copii cu toti ladrum!
Ex 3
Un cocos cu un galos
Işi ia boabe dint-un coş…
-exerciţii de respiraţie:
Sunetul locomotivei, stingem
lumânarea, mirosim florile.
- încălzirea vocii:
Cum face…albina, soricelul,
ursul…
Repetarea jocului cu text şi
cânt”Bună dimineaţa, dragă
grădiniţă”

III. Conversaţia
Anuntarea Copii,astazi la activitatea de
temei si educaţie muzicală vom învaţa
enuntarea un cântec care se numeşte
obiectivelor ” Culesul viilor”.

IV. Audiţia

Familiarizarea Se expune continutul noului


copiilor cu cantec, explicandu-se
conţinutul cuvintele noi care apar intext:
noului cântec zor, a rasuna, chiote, desfatare

2
Voi interpreta cântecul
Interpretarea « Culesul viilor » având în Audiţia
V. cântecului de vedere o execuţie clară, Demonstraţia
către educatoare corecta, nuanţată.

Se cânta noul cântec


prezentând concomitent şi
Executare
VI. imagini sugestive.Etape:
cântecului de
Cânt I strofa, apoi copiii Exerciţiul
către copii
Cânt I si a II-a strofa (tot
cântecul)şi îl repet cu copiii.

Exerciţiul

Ii asez în picioare în semicerc. Aprecieri


VII. Evaluarea Vor cânta pe grupe (fete, verbale
baieti) câte o strofă şi apoi Recompense
individual.

Explicaţia
Incheierea
VIII. Fixarea titlului cântecului
activităţii
Aerisirea sălii de grupa.