Sunteți pe pagina 1din 7

Avizat : Responsabil comisia metodică,

Director: prof. Adriana POPESCU prof. înv. primar Munteanu Adina

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială ,,Gala Galaction” Mangalia


CLASA: a III-a B Prof. înv.primar: Bleandă Lidia

DISCIPLINA: JOC SI MISCARE


Nr. de ore/saptamana: 1 ora
Compe-
Sapt/ Detalieri de Resurse materiale
Domeniul tenţe Activităţi de învăţare Evaluare
Data conţinut şi procedurale
specifice
Capacitate 1.1 JOC: Măsurătorii – deplasări cu numărarea paşilor Jocuri de mişcare . materiale: - observare sistematică
11.09 psiho – motrică 1.2 şi transport de diferite obiecte cuprinzând variante obiecte ● evaluare orală
Deprinderi de 2.1 -participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor de mers, cu purtări de b. procedurale: ● temă de lucru în clasă

comunicare şi 2.2 deprinderi de locomoţie obiecte conversaţia, ● inter-evaluare


- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor explicaţia, ●auto-evaluare
lucru în echipă
deprinderi de manipulare demonstraţia,
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a exerciţiul, jocul
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup JOC:Buchţelele c. forme de
- implicarea în jocuri de mişcare cu manevrarea organizare a
obiectelor, desfăşurate între echipe, sub formă de colectivului:
întrecere frontală, individuală,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea evaluare orală
activităţilor de joc şi mişcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor
în activităţile de joc şi mişcare
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
18.09 Capacitate 1.1 JOC: Vizitiul şi căluţul Jocuri de mişcare şi a. materiale: ● observare sistematică
psiho – motrică 2.1 participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor ştafete cuprinzând obiecte ● evaluare orală
Deprinderi de 2.2 deprinderi de locomoţie variante de alergare: b. procedurale: ● temă de lucru în clasă
comunicare şi - participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor - în zig-zag conversaţia, ● inter-evaluare
deprinderi de manipulare explicaţia, ●auto-evaluare
lucru în echipă
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a demonstraţia,
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup exerciţiul, jocul
- implicarea în jocuri de mişcare cu manevrarea c. forme de
obiectelor, desfăşurate între echipe, sub formă de organizare a
întrecere colectivului:
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea frontală, individuală,
activităţilor de joc şi mişcare evaluare orală
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor
în activităţile de joc şi mişcare
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
25.09 1.1 JOC: Troica, Semănatul şi culesul cartofilor, Jocuri de mişcare şi . materiale: ● observare sistematică
2.1 Cursa vocalelor ştafete cuprinzând obiecte, mingi ● evaluare orală
2.2 -participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor variante de alergare: b. procedurale: ● temă de lucru în clasă
deprinderi de locomoţie - cu ocolire de conversaţia, ● inter-evaluare
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor obstacole explicaţia, ●auto-evaluare
deprinderi de manipulare demonstraţia,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea exerciţiul, jocul
activităţilor de joc şi mişcare c. forme de
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor organizare a
în activităţile de joc şi mişcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în frontală, individuală,
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer evaluare orală
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
02.10 1.1 JOC: Vânătorul, vrabia şi albina, Şoarecele şi Jocuri de mişcare şi a. materiale: ● observare sistematică
2.1 pisica ştafete cuprinzând obiecte, mingi ● evaluare orală
2.2 -participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor variante de alergare: b. procedurale: ● temă de lucru în clasă
deprinderi de locomoţie - cu trecere peste conversaţia, ● inter-evaluare
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor obstacole explicaţia, ●auto-evaluare
deprinderi de manipulare demonstraţia,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea exerciţiul, jocul
activităţilor de joc şi mişcare c. forme de
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor organizare a
în activităţile de joc şi mişcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în frontală, individuală,
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer evaluare orală
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
09.10 1.1 JOC: Poşta merge Jocuri de mişcare şi a. materiale: ● observare sistematică
1.2 Din cerc în cerc ştafete cuprinzând obiecte, mingi ● evaluare orală
2.1 -participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor variante de alergare: b. procedurale: ● temă de lucru în clasă
2.2 deprinderi de locomoţie - cu transport şi conversaţia, ● inter-evaluare
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor punere de obiecte explicaţia, ●auto-evaluare
deprinderi de manipulare demonstraţia,
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a exerciţiul, jocul
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup c. forme de
- implicarea în jocuri de mişcare cu manevrarea organizare a
obiectelor, desfăşurate între echipe, sub formă de colectivului:
întrecere frontală, individuală,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea evaluare orală
activităţilor de joc şi mişcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor
în activităţile de joc şi mişcare
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
16.10 1.1 JOC: Elasticul Jocuri de mişcare şi a. materiale: - observare sistematică
2.1 -participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor ştafete cuprinzând obiecte, mingi - evaluare orală
2.2 deprinderi de locomoţie variante de sărituri cu b. procedurale: - temă de lucru în clasă
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor desprindere de pe un conversaţia, - interevaluare
deprinderi de manipulare picior şi de pe ambele explicaţia, -autoevaluare
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea picioare; cu coardă demonstraţia,
activităţilor de joc şi mişcare exerciţiul, jocul
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor c. forme de
în activităţile de joc şi mişcare organizare a
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în colectivului:
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer frontală, individuală,
etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
23.10 1.1 JOC: Fereşte-ţi picioarele Jocuri de mişcare şi a. materiale: - observare sistematică
2.1 Broscuţele sar în lac ştafete cuprinzând obiecte, mingi - evaluare orală
2.2 -participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor variante de sărituri cu b. procedurale: - temă de lucru în clasă
deprinderi de locomoţie desprindere de pe un conversaţia, - interevaluare
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor picior şi de pe ambele explicaţia, -autoevaluare
deprinderi de manipulare picioare; cu coardă demonstraţia,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea exerciţiul, jocul
activităţilor de joc şi mişcare c. forme de
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor organizare a
în activităţile de joc şi mişcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în frontală, individuală,
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer evaluare orală
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
06.11 1.1 JOC: Suveica dublă Jocuri de mişcare şi a. materiale: - observare sistematică
1.2 Fereşte-ţi capul ştafete cuprinzând obiecte, mingi - evaluare orală
2.1 - participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor deprinderi
variantedede aruncare b. procedurale: - temă de lucru în clasă
2.2 locomoţie şi prindere: conversaţia, - interevaluare
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor deprinderi
- aruncare
de lansată cu explicaţia, - autoevaluare
manipulare două mâini înainte, în demonstraţia,
sus şiobiecte,
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor pe deasupra exerciţiul, jocul
în cadrul unui grup capului c. forme de
- implicarea în jocuri de mişcare cu manevrarea obiectelor, organizare a
desfăşurate între echipe, sub formă de întrecere colectivului:
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităţilor de frontală, individuală,
joc şi mişcare evaluare orală
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activităţile
de joc şi mişcare
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în echipă (căpitan de
echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
13.11 1.1 JOC: Ciobanul îşi apără oile Jocuri de mişcare şi a. materiale: ● observare sistematică
1.2 Ţintaşii iscusiţi ştafete cuprinzând obiecte, mingi ● evaluare orală
2.1 -participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor variante de aruncare b. procedurale: ● temă de lucru în clasă
2.2 deprinderi de locomoţie şi prindere: conversaţia, ● inter-evaluare
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor - aruncare azvârlită la explicaţia, ●auto-evaluare
deprinderi de manipulare distanţă şi la ţintă demonstraţia,
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a exerciţiul, jocul
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup c. forme de
- implicarea în jocuri de mişcare cu manevrarea organizare a
obiectelor, desfăşurate între echipe, sub formă de colectivului:
întrecere frontală, individuală,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea evaluare orală
activităţilor de joc şi mişcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor
în activităţile de joc şi mişcare
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
20.11 1.1 JOC: Derdeluşul Jocuri de mişcare, a. materiale: ● observare sistematică
1.2 Ajută-te singur trasee aplicative şi obiecte, mingi ● evaluare orală
2.1 -participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor ştafete cuprinzând b. procedurale: ● temă de lucru în clasă
2.2 deprinderi de locomoţie deprinderi motrice conversaţia, ● inter-evaluare
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor complexe (utilitar- explicaţia, ●auto-evaluare
deprinderi de manipulare aplicative): demonstraţia,
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a - tracţiune-împingere exerciţiul, jocul
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup c. forme de
- implicarea în jocuri de mişcare cu manevrarea organizare a
obiectelor, desfăşurate între echipe, sub formă de colectivului:
întrecere frontală, individuală,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea evaluare orală
activităţilor de joc şi mişcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor
în activităţile de joc şi mişcare
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
27.11 1.1 JOC: Toboganul Jocuri de mişcare, a. materiale: ● observare sistematică
2.1 -participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor trasee aplicative şi obiecte, mingi ● evaluare orală
2.2 deprinderi de locomoţie ştafete cuprinzând b. procedurale: ● temă de lucru în clasă
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor deprinderi motrice conversaţia, ● inter-evaluare
deprinderi de manipulare complexe (utilitar- explicaţia, ●auto-evaluare
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a aplicative): demonstraţia,
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup - căţărare-coborâre exerciţiul, jocul
- implicarea în jocuri de mişcare cu manevrarea c. forme de
obiectelor, desfăşurate între echipe, sub formă de organizare a
întrecere colectivului:
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea frontală, individuală,
activităţilor de joc şi mişcare evaluare orală
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor
în activităţile de joc şi mişcare
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
04.12 1.1 JOC: Avionul Jocuri de mişcare, a. materiale: ● observare sistematică
2.1 Transportul rănitului trasee aplicative şi obiecte, mingi ● evaluare orală
2.2 Cobiliţa, Remorcarea ştafete cuprinzând b. procedurale: ● temă de lucru în clasă
-participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor deprinderi motrice conversaţia, ● inter-evaluare
deprinderi de locomoţie complexe (utilitar- explicaţia, ●auto-evaluare
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor aplicative): demonstraţia,
deprinderi de manipulare - tracţiune exerciţiul, jocul
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a c. forme de
diferitelor obiecte, în cadrul unui grup organizare a
- implicarea în jocuri de mişcare cu manevrarea colectivului:
obiectelor, desfăşurate între echipe, sub formă de frontală, individuală,
întrecere evaluare orală
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea
activităţilor de joc şi mişcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor
în activităţile de joc şi mişcare
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
11.12 1.1 JOC: Jocuri de mişcare şi a. materiale: ● observare sistematică
2.1 Vânătorul, vrabia şi albina ştafete vizând obiecte, mingi ● evaluare orală
2.2 Al treilea fuge dezvoltarea calităţilor b. procedurale: ● temă de lucru în clasă
participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor motrice: conversaţia, ● inter-evaluare
deprinderi de locomoţie - viteza de deplasare explicaţia, ●auto-evaluare
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor în relaţie cu un demonstraţia,
deprinderi de manipulare partener exerciţiul, jocul
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea c. forme de
activităţilor de joc şi mişcare organizare a
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor colectivului:
în activităţile de joc şi mişcare frontală, individuală,
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în evaluare orală
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
1.1 JOC: Nu te lăsa frate Jocuri de mişcare şi a. materiale: ● observare sistematică
2.1 Banda rulantă ştafete vizând obiecte, mingi ● evaluare orală
2.2 -participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor dezvoltarea calităţilor b. procedurale: ● temă de lucru în clasă
deprinderi de locomoţie motrice: conversaţia, ● inter-evaluare
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor - forţă dinamică a explicaţia, ●auto-evaluare
deprinderi de manipulare trunchiului demonstraţia,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea exerciţiul, jocul
activităţilor de joc şi mişcare c. forme de
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor organizare a
în activităţile de joc şi mişcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în frontală, individuală,
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer evaluare orală
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
18.12 1.1 JOC: Şoarecele isteţ şi pisica periculoasă Jocuri de mişcare şi a. materiale:
2.1 Şotronul . Mingea prin tunel ştafete vizând obiecte, mingi
2.2 - rezistenţa general dezvoltarea calităţilor b. procedurale:
-participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor motrice: conversaţia,
deprinderi de locomoţie explicaţia,
- participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea unor demonstraţia,
deprinderi de manipulare exerciţiul, jocul
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea c. forme de
activităţilor de joc şi mişcare organizare a
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor colectivului:
în activităţile de joc şi mişcare frontală, individuală,
-participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în evaluare orală
echipă (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer
etc.)
- participare la tragerea la sorţi, la constituirea
echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor