Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECT PSIHOLOGIE BACALAUREAT - 2018-2019

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. La intrarea în salina pe care o vizitaţi, te izbeşte un aer înţepător şi instantaneu simţi gustul pronunţat al sării;
procesul psihic care determină această stare este:
a. percepţia
b. atenţia
c. senzaţia
d. reprezentarea
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2. Calitatea unei senzatii este determinata de:


a. durata prezentei stimulului
b. intensitatea stimulului si de starea subiectului
c. specificul stimulului si caracteristicile structurale si functionale ale analizatorului
d. ecoul, rezonanta afectivă în functie de experienta personală a subiectului’
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3. Problemele slab definite sunt acelea care:


a. implică modalităti euristice de rezolvare
b. se rezolvă prin strategii algoritmice
c. implică demersuri cognitive bazate pe întelegerea spontană
d. solicită demersuri bazate pe gândirea logică, riguroasă
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

4. În absenţa gândirii:
a. atât memoria cât şi imaginaţia ar funcţiona normal
b. procesul memorării s-ar realiza normal, dar cel al imaginaţiei nu
c. doar imaginaţia s-ar realiza, nu şi memoria
d. memoria şi imaginaţia nu şi-ar putea îndeplini integral funcţiile
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5. Alegeţi varianta falsă.


“Memorarea voluntară/ intenţională intră în funcţiune mai ales atunci când avem de îndeplinit activităţi ....”
a. dificile.
b. interesante.
c. monotone.
d. noi
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6. Caracteristic pentru memorarea involuntară este faptul că:


a. este facilitată de interes şi foloseşte mijloace mnemotehnice
b. lipsesc intenţia şi scopul memorării
c. necesită energie psiho-nervoasă şi motivaţie
d. este de scurtă durată și implică voința
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

7. Imaginaţia reproductivă se deosebeşte de reprezentări prin faptul că:


a. corespunde datelor din experienţa anterioară.
b. redă date ale realităţii cunoscute de subiect.
c. rezultă dintr-o combinare nouă a datelor.
d. este cu atat mai valoroasa, cu cat se indeparteaza mai mult de realitate
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8. Leonardo da Vinci a proiectat obiecte care au fost efectiv realizate câteva secole mai târziu, folosind:
a. imaginatia reproductivă si reveria;
b. imaginatia reproductivă si strategiile euristice
c. imaginatia involuntară si strategiile algoritmice
d. imaginatia creatoare si strategiile euristice
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

9. În opinia colegilor tăi participarea la banchetul de la terminarea liceului este obligatorie indiferent de confesiunea
religioasă, dar după opinia ta această obligativitate este un abuz care împiedică manifestarea unei structuri motivaţionale
concretizate sub forma:
a. unei dispoziţii
b. unui ideal
c. unei convingeri
d. unei emoţii
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

10. În cadrul procesului motivaţional, motivele constituie:


a. idei adânc implantate în structura personalităţii, puternic trăite afectiv
b. reactualizări şi transpuneri în plan subiectiv ale stărilor de necesitate
c. ansamblul teoriilor despre lume şi viaţă
d. reactualizări şi transpuneri în plan obiectiv ale ideilor forţă
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. În coloana din stânga sunt enumerate procesele senzoriale si tulburari ale acestora imaginației, iar în coloana din
dreapta sunt numerotate enunțuri adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre
fiecare literă din coloana din stânga si cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.
a. Senzatia 1. Reflecta realitatea din prezentul persoanei‚sub forma de imagini unitare, bogate in
continut, incluzand si obiectul si fondul, in conditiile actiunii directe a stimulilor asupra
analizatorilor
b. Perceptia 2. Reflecta realitatea din trecutul persoanei, sub forma de imagini mai schematice sau mai
bogate, in functie de interventia limbajului si de actiunea practica cu obiectul, in conditiile
absentei actiunii stimulilor asupra analizatorilor
c. Reprezentarea 3. Reflecta realitatea din trecutul persoanei, sub forma de imagini mai simple, mai sterse, in
functie de necesitatile activitatii, in conditiile absentei actiunii stimulilor asupra
analizatorilor
d. Halucinaţia 4. Reflecta realitatea din prezentul persoanei, sub forma de imagini simple, deoarece reflecta
insusiri separate, concrete ale obiectelor si fenomenelor, in conditiile actiunii directe a
stimulilor asupra analizatorilor
5. Reflecta o realitate falsa din prezentul persoanei, sub forma de imagini simple sau unitare,
semn al unei tulburari psihice, in conditiile absentei actiunii stimulilor asupra
analizatorilor
12 pct
B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
Practica educaţională indică faptul că, de regulă, activitatea de învăţare este plurimotivată, fiind susţinută de un
ansamblu de motive şi nu doar de unul singur. Totuşi, unele motive predomină şi atunci putem constata că unii elevi
învaţă pentru a obţine note bune şi a fi în fruntea clasei, iar alţii învaţă pentru că îi interesează o anumită disciplină şi
doresc să afle cât mai multe din domeniul respectiv.
Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte
2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1. 6 puncte
3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați limitarile motivatiei negative. 4 puncte
4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri faptul ca interesele pot influenta negativ procesul de învăţare. 4 puncte
18 pct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A. În coloana din stânga sunt enumerate forme ale memoriei, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunțuri
adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga
si cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.
a. Memorarea mecanica 1. Presupune prezenta atat a scopului cat si a efortului voluntar
b. Memorarea logica 2. Se bazeaza pe intelegere, pe utilizarea operatiilor gandirii, asigura realizarea
unei invatari autentice.
c. Memorarea involuntara 3. Are un caracter nesistematic, producandu-se fara intentie.
d. Memorarea voluntara 4. Presupune inlaturarea treptata, graduala a anumitor informatii ce contribuie la
echilibrarea sistemului cognitiv al individului.
5. Implica simpla repetare a materialului, este formala, se memoreaza forma
verbala, fara a se intelege continutul.
12 pct
B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
Caracterul necesar al memoriei decurge din faptul că aceasta este implicată în marile comportamente ale vieţii omului:
cunoaştere şi învăţare, înţelegere şi rezolvare de probleme, imaginație. Memoria asigură continuitatea vieţii psihice a
persoanei.
Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:
1. Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul. 6 puncte
4. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul gândirii în procesul imaginativ. 4 puncte
5. Argumentaţi, în aproximativ 5 rânduri, faptul că memorarea mecanică este necesară. 4 puncte

18 pct
10 pct oficiu