Sunteți pe pagina 1din 2

ScoalaPrimaraColibri

Autorizata MECS prin OM nr. 3908/03.05.2012


StructuraGradinitaColibri
Acreditata MECS prin OM nr. 3636/19.06.2014
STR. DOCHERILOR NR. 22 CONSTANTA
Telefon: 0241-550050; 0722 36 44 77
www.gradinitacolibri.ro

Școala:………………………… Școala Primară Colibri


Nr. de înregistrare…..…/…..….. Nr. de înregistrare……/…….

ACORD DE PARTENERIAT
Incheiat astăzi, ……………………………între școlile:
• ȘcoalaPrimarăColibri din Constanța, reprezentată de prof. Duna Ramona în calitate de director, și prof. Tirla

Cristina și Adam Malvina Corina în calitate de coordonatori ai Concursului județean culinaro-gastronomic, “Colibri
Masterchef” , ediția 1, anul școlar 2019/2020.
• Școala ………………………………………………………………………….., reprezentată de prof.
…………………………………………………, în calitate de director și
………………………………………………………………………., în calitate de coordonator al Concursului
județean ediția Concursului județean culinaro-gastronomic, “Colibri Masterchef” , ediția 1, anul școlar 2019/2020.
• Durata: anul școlar 2019/2020
• Şcoala coordonatoare se obligă :
Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
Să asigure jurizarea lucrărilor;
Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute;
Să mediatizeze rezultatele concursului;
• Şcoala participantă se obligă:
Să înscrie elevii în concurs;
Să îndrume elevii în pregătirea concursului;
Să expedieze lucrările conform Regulamentului de concurs, pe adresa şcolii coordonatoare;
Sădistribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite;
• Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului
stabilit.
• Prezentul contract se încheie în douăexemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Școala …………………………………… Școala Primară Colibri
Director, ………………………………….. Director, Prof. Duna Ramona