Sunteți pe pagina 1din 3

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI - Ordin

nr. 819/2016 din 28 iulie 2016

Ordinul nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a


modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de
către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru
lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile
administrativ-teritoriale
În vigoare de la 01 august 2016

Consolidarea din data de 03 aprilie 2019 are la bază publicarea din Monitorul
Oficial, Partea I nr. 583 din 01 august 2016 şi include modificările aduse prin
următoarele acte: Ordin 353/2017; Ordin 511/2017; Ordin 1389/2017; Ordin
1517/2017; Modificare 2018; Ordin 325/2018; Ordin 1104/2018; Ordin
867/2019;
Ultimul amendament în 02 aprilie 2019.

Având în vedere:
- dispoziţiile art. 9 alin. (346) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară nr. 9 din 14 iulie 2016 prin care au fost aprobate
Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către
beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare
sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale,
în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările
ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară


emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum


şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru
lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I.

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate


Imobiliară,
Radu Codruţ Ştefănescu

1
Bucureşti, 28 iulie 2016.
Nr. 819.

ANEXĂ

PROCEDURA ŞI MODALITATEA
de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de
execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de
unităţile administrativ-teritoriale

*) Potrivit art. I din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de


Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 353/2017, Procedura şi modalitatea de
alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de
execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de
unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, se
modifică.
*) Potrivit art. I din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 511/2017, Procedura şi modalitatea de
alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de
execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de
unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează.
*) Potrivit art. I din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1389/2017, Procedura şi modalitatea de
alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de
execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de
unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică.
*) Potrivit art. I din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1517/217, Procedura şi modalitatea de
alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de
execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de
unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică.
*) Potrivit Modificărilor şi completărilor care fac parte integrantă din Ordinul
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

2
nr. 224/2018, Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi
raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru
lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale,
aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează.
*) Potrivit art. I din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 325/2018, Procedura şi modalitatea de
alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de
execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de
unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.
*) Potrivit art. I din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1104/2018, Procedura şi modalitatea de
alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de
execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de
unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.
*) Potrivit art. I din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.867/2019, Procedura şi modalitatea de
alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de
execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de
unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează.