Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE BUSINESS ȘI TURISM

ASPECTE STRATEGICE PRIVIND


DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE TURISM ÎN
CADRUL AGENȚIEI DE TURISM CHILDREN
TOUR

DIACONU MĂDĂLINA

DINIŞOAE ROBERTA

MANOLIU CRISTINA

Gr. 401, An I, AAT

BUCUREȘTI

2019
CUPRINS

Introducere
Capitolul 1 - Analiza strategică a serviciilor de turism din cadrul agenției
Children Tour
1.1 Analiza macromediului ( PESTE )
1.2 Analiza micromediului (la nivel de întreprindere)
1.2.1 Analiza micromediului intern
1.2.2 Analiza micromediului extern
1.3 Analiza SWOT
Capitolul 2 - Strategia de dezvoltare a serviciilor de turism din cadrul
agenției Children Tour
2.1 Formularea misiunii și a obiectivelor
2.2 Formularea alternativelor strategice
2.3 Elaborarea programului de acțiuni cu termene, resurse, responsabili
2.4 Elaborarea drumului critic ( PERT )
Concluzii
Bibliografie
INTRODUCERE

Agenția de turism Children Tour este o agenție online, orientată spre client, preocupată
de starea de bine a acestuia, indiferent de vârstă, de nevoile sale și de dorința lui de a
descoperi lucruri noi și interesante. Fiind localizată în București și având o vechime de peste 8
ani, agenția oferă pachete turistice, în special dedicate copiilor, ce pot include cazare,
transport, programe educaționale, excursii, organizare de evenimente, dar și informații bogate
cu privire la acestea. Personalul agenției este format din aproximativ 50 de persoane, atât
angajați cu normă întreagă, cât și angajați part time și voluntari.
Lucrarea de față își propune să efectueze o analiză strategică privind dezvoltarea
serviciilor de turism oferite de agenția Children Tour, urmărind mai multe aspecte și criterii.
Astfel, lucrarea este divizată în două mari capitole.
Primul capitol vizează realizarea unei analize strategice a serviciilor a serviciilor
actuale existente în cadrul agenției, prin intermediul unei analize PESTE a macromediului,
unei analize a micromediului, atât intern, cât și extern și a unei analize SWOT.
Cel de-al doilea capitol are în vedere dezvoltarea serviciilor de turism din cadrul
Children Tour, prin intermediul formulării misiunii, obiectivelor, alternativelor strategice,
elaborării unui program de acțiuni cu termene, resurse și responsabili și prin stabilirea
drumului critic.
În urma efectuării acestei lucrări ne propunem să descoperim starea actuală a strategiei
agenției de turism menționate și să identificăm potențialele modalități de dezvoltare ale
acesteia în domeniul turistic.

1
CAPITOLUL 1
ANALIZA STRATEGICĂ A SERVICIILOR DE TURISM DIN CADRUL
AGENȚIEI CHILDREN TOUR

Analiza strategică a serviciilor unei întreprinderi reprezintă o abordare multisectorială


și multisursă a acelor fenomene care au un impact major asupra desfășurării activității
întreprinderii. Rezultatele unei astfel de analize pot lua mai multe forme (evaluări, prognoze,
estimări, etc.), acestea fiind menite să fundamenteze adoptarea unor decizii strategice. 1
În
vederea realizării analizei strategice a activității din cadrul agenției Children Tour, se vor lua
în calcul analiza macromediului (analiza PESTE), analiza micromediului intern și a celui
extern și analiza SWOT.

1.1 ANALIZA MACROMEDIULUI (PESTE)


Macromediul unei întreprinderi este constituit din factorii externi ce își exercită
influența asupra bunei funcționări a firmei. Acesta este format din mai multe componente
precum: mediul economic, mediul demografic, mediul tehnologic, mediul politico-legislativ,
mediul cultural și mediul natural. În cadrul unei analize PESTE se iau în vedere factorii
politici, economici, socio-culturali, tehnologici și ecologici.
 Factorii POLITICI și LEGISLATIVI
Climatul politic la nivelul României este, în general, unul stabil, existând mici
variațiuni. Cel mai important aspect din punct de vedere politic și legislativ este ca agenția de
turism să respecte regulile de funcționare conform cerințelor legislației române, lucru ce poate
ajuta sau restricționa activitatea turistică. Astfel, Children Tour întrunește legal cerințele în
acest sens. Documentele legislative despre care vorbi în ceea ce privește o agenție de turism
sunt: Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea
certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și
alimentație publicp, a licențelor și brevetelor de turism (și Ordinul 221/2015 privind
modificarea acestor norme), Ordinul 235/2001 privind asigurarea turiștilor în cazul
insolvabilității sau falimentului agenției de turism cu modificările și completările de rigoare,
Hotărârea Guvernului 121/2013 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și
brevetelor de turism (alături de HG 1267/18.12.2010 pe aceeași temă), Ordinul 990/2009

1
Băcanu, B., Managementul strategic în turism: Concepte și studii de caz, Ed. Polirom, Iași, 2009

2
pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementării
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a pretatorilor
de servicii și libertatea de a furniza servicii în România și Ordinul Ministerului
Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-
cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, dar și Ordonanța de Urgență
8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.2
Pe site-ul oficial al agenției, www.childrentour.ro, la secțiunea "Despre noi" se găsesc
informații și trimiteri către respectivele legi.

 Factori ECONOMICI
Având în vedere o analiză a factorilor economici ce pot influența buna funcționare a
activități agenției Children Tour, putem avea în vedere o varietate de surse de influență. În
privința produsului intern brut, la sfârșitul anului 2018 acesta înregistra o valoare de
aproximativ 840 miliarde de lei, dintre care 2,6% proveniți din activitățile turistice. Procentul
de contribuție a turismului la PIB a crescut cu 0,9% față de anul 2017. În anul 2016, PIB-ul
avea o valoare de aproximativ 711 miliarde de lei, turismul înregistrând un procentaj mic în
cadrul acestuia.3 Acest lucru înseamnă că turismul la nivel național a prosperat, lucru ce poate
susține activitatea Children Tour, simbolizând o potențială creștere a pieței de desfacere a
acesteia, deci implicit o creștere a veniturilor și a numărului de clienți.
Un alt factor ce poate influența dezvoltarea agenției se referă la rata şomajului. Deși
mare în rândul tinerilor, aceasta a fost în scădere cu 1% față de anul 2017, însumând 4,9% în
anul 2018. În anul 2016, rata șomajului a fost de 6,6%. Așadar, în ultimii trei ani, șomajul la
nivelul țării a fost în scădere, lucru benefic pentru economia națională. Majoritatea angajaților
sau voluntarilor Children Tour sunt tineri cu vârste de sub 26 de ani, ceea ce înseamnă că
agenția contribuie (în funcție de posibilități) la scăderea ratei șomajului și a somajului în
rândul tinerilor, cel puțin la nivel de municipiu.
Deși procentul lucrătorilor calificați în domeniul serviciilor este de doar 14,8% la
nivel național, populația ocupată în acest domeniu reprezintă 47,1%, o mare parte dintre
aceștia lucrând în domeniul turistic. Acest lucru se reflectă și în activitatea agenției în cauză, o
mare parte dintre animatorii socio-educativi sau dintre însoțitorii de bord fiind doar voluntari
ai agenției, fără a avea calificare în domeniul turistic.

2
disponibil la: http://turism.gov.ro/legislatie/, accesat la data de 08.05.2019
3
disponibil la: http://statistici.insse.ro/shop/, accesat la data de 08.05.2019

3
În ceea ce privește prețurile practicate de Children Tour, acestea se încadrează în
sfera celor reduse spre medii. În funcție de tipul serviciului oferit și de complexitatea acestuia,
atelier, excursie de jumătate de zi în București sau în apropierea Bucureștiului, excursie de o
zi, excursie de două zile sau tabără, prețurile variază între 35 și 1.500 de lei (pentru excursiile
în țară). Acestea sunt foarte apropiate de nivelul mediul al prețurilor pentru serviciile prestate
în acest domeniu. Diferența o fac calitatea serviciilor oferite și interesul acordat de agenție
nevoilor propriu-zise ale oamenilor, alegerii celor mai potrivite unități de cazare și locații,
alegerea unui tip de transport adecvat și alegerea ghizilor sau animatorilor socio-educativi
potriviți pentru fiecare activitate.
În ceea ce privește competiția, o mare parte din agențiile de turism din țară oferă
servicii similare celor de la Children Tour. Cei mai mari actori de pe piața agențiilor de turism
din România sunt Christian Tour, Paralela 45, Europa Travel și Tui Travel. Fiecare dintre
aceste agenții oferă fie servicii de transport, fie diferite variante de tabere, dar activitățile lor
principale constau în conceperea pachetelor turistice pentru toate vârstele, ce sunt expuse
pieței naționale. Astfel, aceste tipuri de agenții nu reprezintă o concurență directă. În schimb,
pe piața din București și-au făcut treptat apariția agenții de turism specializate pe ofertele
pentru copii, așa cum este și Children Tour. Dintre acestea amintim agențiile Oldline, Travel
Tailor și Fabiola, ele reprezentând concurența directă a agenției Children Tour, având aceeași
piață de desfacere și targetând același segment de populație.

 Factori SOCIO-CULTURALI
Factorii socio-culturali și demografici ce pot influența activitatea agenției sunt
reprezentați de gradul de urbanizare al țării, de nivelul educațional al populației și, îndeosebi,
al segmentului țintă, de stilul de viață al acestuia, de atitudinea sa față de calitate, de categoria
de vârstă, dar și de alte asemenea elemente.
În ceea ce privește segmentul țintă, acesta este constituit din copii cu vârste cuprinse
între 3 și 18 ani. Așadar, nivelul educațional al acestora este diferențiat în primul rând în
funcție de categoriile de vârstă. Astfel, activitățile prestate de agenție sunt concepute încât să
fie adecvate segmentului de vârstă din care face parte fiecare grup. În acest fel, pentru
alegerea activităților ce urmează a fi puse la dispoziția clienților trebuie ținut cont de acest
aspect, pentru că se urmărește ca, activitățile să aibă atât caracter recreativ, cât și educativ
pentru cei implicați în ele. Din fericire, piața din București (și din România, în cazul
taberelor) este una bogată în acest sens, permițând crearea unor pachete turistice ce includ

4
vizite interesante și interactive la muzee, ferme, ateliere de meșteșuguri, participarea la
diferite evenimente culturale sau sportive și multe altele asemenea, astfel încât să stăpânească
setea de cunoaștere și curiozitatea tuturor.
Deoarece agenția se adresează în mare parte pieței din București și din jurul orașului,
și o mare parte din clienții acesteia sunt școli și grădinițe private, trebuie ținut cont și de stilul
de viață al populației. Astfel, putem vorbi despre copii cu bune situații financiare în mare
parte, cu acces la diferite tipuri de tehnologii și la o gamă vastă de informații. Acest lucru
reprezintă o provocare pentru însoțitorii de drum ai grupurilor, deoarece aceștia trebuie de
fiecare dată să vină cu ceva nou, interactiv și interesant, care să îi rupă pe copii din rutină, să
îi desprindă de ecranele telefoanelor sau tabletelor și să îi facă să își dorească să se implice în
activitățile la care iau parte. Totodată, prezentarea informațiilor în cadrul tururilor ghidate
trebuie să fie făcută într-un mod atractiv și, eventual, să conțină informații mai greu accesibile
online pentru cei mici, pentru ca aceștia să afle ceva nou. Un alt impediment în ceea ce
privește stilul de viață al populației poate fi reprezentat de faptul că, deși trăim într-un secol al
vitezei, mulți dintre participanții la activități nu își doresc să se deplaseze prea mult, fiind
loviți de comoditate. Și, totodată, trebuie ținut cont și de preferințele alimentare ale clienților,
mai ales atunci când este vorba de o excursie de o zi sau de tabere.
Atitudinea pieței țintă vis a vis de calitate trebuie și ea luată în considerare. De aceea
Children Tour încearcă de fiecare dată să ofere servicii de înaltă calitate, care să fie atât pe
placul clienților plătitori, adică al părinților și al cadrelor didactice, cât și pe placul clienților
beneficiari, adică al copiilor.

 Factori TEHNOLOGICI
De-a lungul timpului, tehnologia a evoluat și ea, chiar și în cadrul turismului. Astfel, o
agenție de turism trebuie să beneficieze de un minim de resurse tehnologice pentru a putea
funcționa cum trebuie. În cadrul Children Tour putem vorbi de dotări performante ale
biroului operațional, precum calculatoare și laptopuri de ultimă generație și conexiune
rapidă la internet, imprimante cu scanner, dar și multe altele asemenea. Cu toate acestea, o
bună parte dintre informațiile de contact sunt salvate și în format fizic, în agende bine
centralizate, pentru eventuale situații de urgență. Rezervările și preferințele clienților sunt
foarte bine puse la punct și centralizate, astfel încât să fie cât mai ușor accesibile și de înțeles
pentru toată lumea.

5
Internetul reprezintă și el un factor important din punct de vedere al tehnologiei.
Astfel, agenția s-a orientat spre promovarea online a ofertelor sale, având un site foarte bine
pus la punct și ușor de folosit, dar și o pagină de Facebook updatată constant.
În ceea ce privește transportul, acesta este afectat de infrastructura generală a țării,
ce nu este atât de bine pusă la punct. Din această cauză, în alegerea destinațiilor și a rutelor de
călătorie, trebuie avute în vedere aspecte precum dimensiunile mijloacelor de transport alese
pentru efectuarea călătoriei și capacitatea de suport sau dimensiunile drumurilor, șoselelor și
autostrăzilor. Totodată, autocarele puse la dispoziție de către agenție sunt moderne, dotate cu
radio, aer condiționat, spațiu suficient de depozitare a bagajelor și, uneori chiar și cu Wi-Fi.
Autocarele nu sunt ale agenției, aceasta având contract cu o firmă de transport care are grijă să
ofere atât vehicule de calitate, cât și șoferi bine instruiți.

 Factori ECOLOGICI
Deoarece turismul este și el un factor ce contribuie la poluarea globală, se au în vedere
aspecte ce pot influența agenția și din punct de vedere ecologic. Children Tour se încadrează
în normele ecologice naționale. Un aspect pozitiv în acest sens îl reprezintă implicarea în
activități ecologice, precum donarea periodică de fonduri, cu scopul susținerii unei cauze
nobile sau chiar educarea participanților la excursii în acest sens. Astfel de implicări ale
agenției în viața ecologică nu fac decât să crească notorietatea acesteia și să îi creeze o bună
imagine în rândul pieței țintă, în timp ce este ajutată și natura. Singurul element ce reprezintă
o sursă de poluare în cazul agenției Children Tour îl reprezintă transportul, deși emisiile de
gaze se încearcă a fi reduse la minim.

În urma analizei PESTE se poate constata că, deși Children Tour ar putea foarte ușor
să se lovească de anumite bariere ale macromediului întreprinderii, această agenție reușește de
fiecare dată să întoarcă acești factori în favoarea sa, făcând față cu brio provocărilor întâlnite
și conformându-se regulilor impuse de către stat.

1.2 ANALIZA MICROMEDIULUI


În ceea ce privește micromediul unei întreprinderi, acesta este compus din
micromediul intern, ce face referire la elemente precum resursele umane, materiale sau
financiare ale firmei și este văzut ca o analiză internă a firmei, și micromediul extern, ce se

6
referă la relațiile acesteia cu furnizorii, cu intermediarii, cu clienții, concurenții sau alte
4
organisme publice.

1.2.1 ANALIZA MICROMEDIULUI INTERN


După cum am menționat și anterior, Children Tour este o agenție online, ceea ce
înseamnă că nu are un sediu fizic la care clienții să poată veni pentru a discuta direct cu un
operator. Cu toate acestea, agenția beneficiază de un birou, loc de unde se efectuează toate
rezervările, programările excursiilor, unde se strâng toate materialele pentru ateliere etc.
Pentru desfășurarea activității la birou sunt necesare resursele materiale tehnologice
(menționate și anterior), precum și resurse din categoria birotică și papetărie (agende,
topuri de hârtie, pixuri, markere, post-it-uri). Pentru desfășurarea activității "de pe teren",
însă, este, în primul rând nevoie de "uniforme". Astfel, fiecare ghid sau animator trebuie să
aibă tricoul reprezentativ al agenției, precum și un ecuson cu numele pentru a fi ușor de
identificat de către grup. Restul resurselor materiale sunt constituite în funcție de tipurile de
activități. De obicei, cele mai multe sunt folosite pentru conceperea atelierelor de creație
precum cele de personalizat tricouri, cele de personalizat tablete de ciocolată, cele de decorat
ceramică, dar și multe altele. În funcție de tipul de atelier, este nevoie de anumite materiale
specifice pentru desfășurarea acestuia, materiale achiziționate în avans de către societate
(tricouri, ciocolată, decorațiuni de paște, căni și altele).
Resursele umane permanente ale agenției sunt persoanele ce lucrează la birou, în
număr de 5. Aceștia se ocupă cu contactarea și contractarea clienților, cu organizarea propriu-
zisă a activităților, cu realizarea inventarului și cu coordonarea activității ghizilor și
animatorilor socio-educativi. Aceștia din urmă sunt în număr mai mare decât cei ce lucrează
la birou, pentru a putea face față solicitărilor clienților și a exista un număr cât mai mare de
activități săptămânale. Fiecare ghid sau animator trebuie să treacă la început printr-un proces
de training, ceea ce implică participarea la mai multe tipuri de activități organizate de
companie alături de un ghid cu experiență, pentru a i se putea explica demersurile și pentru a
se putea observa interacțiunea cu grupul.
Children Tour este o societate cu răspundere limitată, ceea ce înseamnă că, la început,
capitalul social a fost de 200 de lei. În prezent, agenția își câștigă existența din veniturile de
la clienți, dar totodată are puse la dispoziție pe site-ul oficial și pe pagina de Facebook
conturile la care se pot face transferuri bancare. În ceea ce privește veniturile agenției,
4
Ioncică, M., Petrescu, E.C, Popescu, D., Strategii de dezvoltare a sectorului terțiar, ed. Uranus,
București, 2004

7
acestea variază de la o perioadă la alta, în funcție de activitățile ce pot fi desfățurate. Astfel,
cele mai mari încasări au loc pentru perioada verii, când pot avea loc taberele, dar și pentru
perioada Școlii Altfel. Din totalul încasărilor pentru fiecare activate, se scad transportul,
intrările la obiective, cazarea, masa și ghidul, rămânând în principiu 40%-50% din valoarea
încasată pentru agenție.
Datorită tuturor resurselor de care beneficiază și a modalităților eficiente de gestionare
a acestora, agenția Children Tour ocupă un loc în topul celor mai bune agenții de turism
orientate către tineret din București, crescând de la an la an.

1.2.2 ANALIZA MICROMEDIULUI EXTERN


Furnizorii și intermediarii agenției Children Tour sunt atât cei de servicii de
transport, cât și cei ce pun la dispoziție locațiile pentru desfășurarea activităților turistice:
unitățile de cazare și de alimentație, muzeele, diferitele fabrici și ateliere etc. Dacă în cadrul
firmelor de transport și al unităților de cazare și alimentație există un contract pentru fiecare
activitate și o remunerație în funcție de tipul de activitate, în ceea ce privește obiectivele
turistice, vizitele sunt organizate în mare parte telefonic sau prin intermediul emailului, de
cele mai multe ori neexistând un document la baza acestora. Desigur, în urma efectuării lor, se
pătrează bonurile, facturile sau biletele de intrare la obiective. Tot la categoria intermediari
pot fi încadrați și ghizii de turism și animatorii socio-educativi, aceștia fiind fie angajați full
sau part time ai agenției, fie având contract de voluntariat cu aceasta.
Clienții agenției sunt reprezentați în mare parte de școli și grădinițe, cu toate că pot
exista și clienți pe cont propriu sau grupuri care nu aparțin de categoriile menționate mai sus.
Pentru contractarea unei mari părți a clienților proveniți din instituțiile de învățămând, au avut
loc discuții față în față cu reprezentați ai acestora, obținându-se detalii de contact pe care,
ulterior, au fost trimise ofertele, personalizate în concordanță cu cerințele lor. În ceea ce
privește clienții individuali, aceștia au apelat la serviciile agenției prin intermediul site-ului
web sau a paginii de Facebook, rar prin intermediul cunoștințelor. Toate informațiile de
contact ale clienților au fost păstrate, cu acordul acestora, într-o bază de date, urmând ca
aceștia să fie anunțați periodic cu privire la ofertele și promoțiile existente.
În ceea ce privește concurența, aceasta este formată atât din marile agenții de turism
din România, precum Paralela 45, Christian Tour, Tui Travel sau Europa Travel, dar mai ales
din agenții mai mici, dar specializate pe același tip de activități, ce au același segment țintă al
populației, precum Oldline, Fabiola sau Travel Tailor. Pe lângă toate acestea, o potențială

8
concurență o prezintă și persoanele ce aleg să participe pe cont propriu la anumite activități
sau să efectueze anumite excursii, fără să apeleze la ajutorul și la pachetele agenției.

1.3 ANALIZA SWOT


Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, ce ajută la proiectarea unei
viziuni de ansamblu asupra firmei, prin intermediul identificării punctelor tari și punctelor
slabe ale acesteia, dar și a oportunităților și amenințărilor. Această analiză funcționează ca o
radiografie a firmei sau a afacerii. 5

 PUNCTE TARI
Agenția Children Tour prezintă o multitudine de puncte tari, dintre care și faptul că se
adresează unui segment de piață adecvat, ce nu se va diminua odată cu creșterea timpului,
fapt ce duce la o menținere sau poate chiar creștere a cererii. Un alt punct forte al agenției este
reprezentat de angajații relativi tineri și implicați în activitatea turistică, ce se dedică trup
și suflet pentru buna funcționare a lucrurilor. Totodată, un atuu al Children Tour îl reprezintă
și modalitățile utilizate pentru fidelizarea clienților existenți, precum ofertele speciale,
reducerile de preț sau bonusurile pentru pachetele turistice. În acest sens, poate fi vorba și
despre buna planificare a activității și o strategie adecvată de marketing și de relaționare
cu clienții. Tot printre punctele tari ale acestei agenții se numără și prețurile relativ
accesibile, ce sunt în concordanță cu calitatea serviciilor oferite, dar și gama variată de
servicii și oferte ce le este pusă la dispoziție potențialilor clienți. Nu în ultimul rând, un
aspect benefic bunei funcționări a agenției îl reprezintă echipa unită și conducerea implicată
direct în tot ceea ce ține de buna funcționare a lucrurilor. Astfel putem vorbi despre ajutor
reciproc, despre ateliere de creație în grup, de teambuilding-uri, dar și de concursuri de
originalitate care să motiveze echipa să lucreze împreună și să își testeze imaginația.

 PUNCTE SLABE
Unul dintre punctele slabe identificate în cadrul Children Tour poate fi uneori lipsa de
comunicare cu clienții conform dorințelor conducerii. Astfel, pe parcurs se pot pierde
informații importante ce pot determina anumiți clienți să renunțe la colaborarea cu agenția.
Un alt punct slab poate fi constituit de faptul că transportul nu este asigurat de autocare și

5
Porter, M. E., Strategie concurențială: manual de supraviețuire și creștere a firmelor în condițiile
economiei de piață, Ed. Teora, București, 2001

9
șoferi ai companiei, ci de alte firme. Astfel, există riscul ca, în situații extreme, să apară
probleme ce nu pot fi soluționate într-un timp eficient. Tot în ceea ce privește transportul, o
altă problemă este faptul că, majoritatea șoferilor, au alte curse înaintea celor efectuate
alături de Children Tour, ceea ce înseamnă ca pot exista întârzieri la preluarea grupurilor.
Un alt aspect ce ar putea prezenta un minus în cadrul agenției îl reprezintă faptul că, uneori,
critica este făcută publică, la nivelul grupului, deși nu se dau nume, dar se bănuiește cine
este vizat, iar eventualele laude se acordă de cele mai multe ori în privat, lucru ce poate
duce la neplăceri în cadrul personalului.

 OPORTUNITĂȚI
Principala oportunitate de care poate beneficia agenția Children Tour constă în
posibilitatea extinderii activității acesteia și în alte orașe ale țării. Există deja colaborări cu
școli din orașe precum Ploiești, Galați sau Giurgiu. Dacă numărul acestora continuă să
crească, se poate lua în considerare deschiderea unui birou local în oricare dintre aceste orașe.
O altă oportunitate este reprezentată de evenimentele organizate periodic la nivelul
municipiului București, acestea nefiind întotdeauna accesibile persoanelor la nivel
individual. Astfel, se poate apela la agenția de turism pentru a se putea participa colectiv la
evenimentele respective, clienții fiind scutiți de deranjul procurării biletelor pe cont propriu.
În plus, creșterea importanței turismului la nivel național poate fi și ea considerată
o oportunitate pentru agenție. Astfel, nu numai că numărul turiștilor de toate tipurile este în
creștere, dar și numărul persoanelor calificate pentru a lucra în domeniul turistic se modifică
constant. Acest lucru poate simboliza atât o creștere a cererii de servicii pentru Children Tour,
dar și o creștere cererii și ofertei pentru locurile de muncă în agenție.

 AMENINȚĂRI
Cea mai mare amenințare pentru această firmă o reprezintă concurența. Dacă o mare
parte dintre agențiile de turism cu renume din țară ar alege să se axeze pe tipul de activități
organizate și de Children Tour, o mare parte a clienților potențiali ar putea apela la serviciile
acestor agenții, doar din simplul motiv al notorietății. Totodată, există și concurenții direcți, ce
oferă pachete similare, dar care pot practica prețuri diferite, mai mult sau mai puțin
avantajoase pentru clienți.
O altă amenințare este reprezentată de faptul că cei înscriși ca voluntari pentru a fi
însoțitori turistici pot să nu fie mereu disponibili pentru a participa la excursiile respective,

10
ceea ce ar ridica o problemă la nivelul resurselor umane din agenție. Totodată, aceste
persoane pot alege să lucreze în paralel și cu alte agenții sau la alte firme, și să prefere alte
activități dacă acestea sunt mai profitabile din punct de vedere financiar.

În urma realizării analizei SWOT a agenției Children Tour putem observa că balanța
se înclină în favoarea punctelor tari ale acesteia și a oportunităților sale. Acest lucru nu
înseamnă ca persoanele de la conducere nu sunt conștiente de existența punctelor slabe și a
amenințărilor ce vizează agenția. Din contră, aceste lucruri sunt bine cunoscute și se lucrează
la corectarea lor și la diminuarea impactului negativ al acestora, dar și la fortificarea punctelor
tari și exploatarea oportunităților existente.

11