Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Microfoanelor audio (repetat)


prin procedura de achiziție: Valoare Mică

1. Denumirea autorității contractante: IP Compania „Teleradio-Moldova”


2. IDNO: 1004600050558
3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău
4. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md achizitii@trm.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.trm.md
compartimentul ACHIZITII sau la adresa de e-mail:achizitii@trm.md
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura
de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Lot unic.

Nr. Denumirea Descrierea bunurilor și specificarea tehnică Unitatea de


Cod CPV Cant.
d/o bunului (cerințe minime tehnice) măsură
Microfon audio
General Specifications
Polar Pattern Cardioid
Audio frequency bandwidth 20 - 20000 Hz
Maximum SPL 150 dB
Equivalent noise level 14 dB-A
Sensitivity 20 mV/Pa
Signal to Noise > 80 dB-A
Preattenuation Pad -10 dB
Bass cut filter 500 Hz, 6dB/octave
1 32341000-5 Microfon audio 6 buc
Electrical impedance < 200 Ohms
Recommended load impedance > 1000 Ohms
Powering Interface
Voltage 9 to 52 V, 2mA
Current 2 mA
Audio Output
Type Balanced XLR
Gender Male
Contacts 3-pin
Include Universal Shock Mount
Portable Recorder
Number of Tracks: 4
Max Sample Rate/Resolution: 96 kHz / 24-Bit
Microphone: Built-In Omnidirectional Electret Condenser Stereo
Pair, A/B Configuration
Display: Monochrome LCD (Backlit)
Memory Card Support: SD, SDHC, SDXC
Recording Audio File Formats: BWF, WAV
Bit Depth: 16 / 24-Bit
Signal Processing: Delay, Limiter, Low-Cut Filter
Analog I/O:
4 x Combo XLR-1/4" TRS Female Balanced Line/Mic Input
1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Mic Input
1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Camera Input
1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Camera/Line Output
1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Headphone Output
1 x 2.5 mm TRS Female Remote Input
Set pentru Phantom Power: +24 / 48 V ± 4 V (Selectable on Individual
2 32341000-5 înregistrare Inputs) 1 buc
audio Phantom Power Current: 10 mA per Channel
Power Options: Batteries, USB Bus Power, AC/DC Power
Adapter
Card SDHC
Storage Capacity - 16 GB
Bus Type - UHS-I
Speed Class - 10
Bus Interface Speed - UHS Class I
Headphone
Driver Size: 40mm
Magnet Type: Neodymium
Design: Over-Ear (Circumaural)
Earcup Style: Closed-Back
Frequency Response: 10 Hz to 20 kHz
Sensitivity: 102 dB at 1 kHz / 1 mW
Impedance: 58 Ohms
Maximum Power Handling: 1000 mW
Audio Connector: 1/8" / 3.5 mm
Adapter (Included): 1/4"
Boompole (equivalent KE79CC)
Material - Aluminum
Sections - 6 Section
Minimum Length - 51 cm
Maximum Length 198 cm
Internal Coiled Cable
Top Attachment: 3/8" - 16 male thread
Bottom Attachment: Male 3-pin XLR - Straight Exit
Windshield for microphone
(equivalent RYCOTE 18CM SUPER SOFTIE KIT)
18cm Super-Softie (19/22):
Internal bore dia: 19/22mm mics
Internal bore length: 180mm
Overall Length: 240mm
Min. Diameter: 70mm
Max. Diameter: 100mm
Include Mount with Pistol Grip for Camera Shoes and Boompoles

Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către vânzător până la sediul TRM. Garanția bunurilor
minim 12 luni.
8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
9. Termenul de livrare a bunurilor 40 zile de la semnarea contractului.
10. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2020
11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea
acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Obligativi


d/o tatea
1 Oferta Oferta Specificații tehnice și preț (F 3.1, 4.1, 4.2) DA
2 Certificat/decizie de înregistrare a Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA
întreprinderii eliberat de Camera ofertantului.
Înregistrării de Stat
3 Lista fondatorilor sau Extras din Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA
Registrul de Stat al persoanelor ofertantului.
juridice
4 Informații generale despre ofertant Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei DA
ofertantului.
5 Certificat de atribuire a contului Eliberat de banca deținătoare de cont-copie confirmată prin DA
bancar semnătura și ștampila ofertantului.

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut pe lot.
13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 26.11.2019, ora 14:00
14. Adresa la care trebuie transmise ofertele:
str. Miorița 1, mun. Chișinău, Casa Radio, et.5 Cancelaria sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
16. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat