Sunteți pe pagina 1din 2

GEN DRAMATIC

1. ARGUMENTARE GEN
În opinia mea, opera ………….…………(titlul), de ……………………..(numele
autorului), aparţine genului dramatic, în care autorul se exprimă în mod indirect,
prin intermediul personajelor, care sunt antrenate în derularea unor evenimente,
într-un anumit timp şi spaţiu, creaţia literară având ca mod de expunere dominant
dialogul şi fiind destinată reprezentării scenice.
În primul rând, precizarea „actul......”, „scena........” arată organizarea
textului pe acte, diviziunile principale în desfăşurarea acţiunii şi scene, subdiviziuni
ce marchează intrarea sau ieşirea unui personaj. De asemenea, înaintea fiecărei
replici este indicat numele personajului care o
rosteşte……………………………………………………(citat în care se transmite o astfel de
replică) şi se remarcă prezenţa didascaliilor (a indicațiilor scenice), ca modalităţi de
intervenţie directă a autorului …………………………………………………...……..(două
exemple).
În al doilea rând, modul de expunere specific este dialogul, iar prezenţa
acestuia impune prezenţa elementelor de oralitate a
stilului………………………………………………………………….... (prezentarea a trei-patru
elemente de oralitate, cu citate pentru fiecare- interogații, exclamații, interjecții,
verbe la imperativ, cuvinte în vocativ)).
În plus, se remarcă prezenţa
personajelor……………………………………………………………… (care sunt personajele) şi a
unui conflict dramatic între………………………………………………………………….(ce forţe
sunt antrenate în conflict şi cum evoluează, pe scurt, acestea).
În concluzie, trăsăturile mai sus prezentate justifică încadrarea textului
suport în genul dramatic.
2. ROLUL DIDASCALIILOR
Interventia directa a autorului in text se rezuma la indicatiile scenice care ofera
precizari privind mimica, gesturile personajelor(……………….) si miscarea
scenica(………………………).
Prin urmare, acestea contribuie la desfasurarea actiunii dramatice si la
constructia personajelor, dezvaluindu-le trairile. De asemenea, indicatiile
scenice realizeaza transpunerea textului in spectacol de teatru.

3. ROLUL DIALOGULUI
Dialogul dramatic este un element esential in conturarea personajelor si in
evolutia actiunii. Acestea comunica prin intermediul replicilor care sunt
precedate de numele personajelor(………………………..). Personajele discuta
despre ……………………..
Dialogul are rolul de a dinamiza actiunea, de a asigura autenticitatea scenelor
si oralitatea prin: substantive in
vocative(…………)/interjectii(……………)/interogatii(…………..)/exclamatii(…………).
Toate acestea constituie marci ale adresarii directe ce dau impresia de viata
reala si confera character scenic.