Sunteți pe pagina 1din 13

RAPORT ASUPRA REZULATELOR OBTINUTE LA EVALUAREA INITIALA

CONCLUZII SI MASURI AMELIORATIVE

EVALUARE INITIALA
14.09.-25.09.2018

Evaluarea initiala la grupa mijlocie grupa “Cercetasilor”, in anul scolar 2015-2016, s-a
desfasurat in perioada 14 - 25 septembrie 2015, si a fost structurata pe cele cinci domenii experientiale si
cele patru domenii de dezvoltare:

Obiectivele stabilite pentru evaluarea iniţială au urmarit:

●Dezvoltarea intelectuală – exprimarea , cunoştinţe despre mediu (culori, animale, obiecte), cunoştinţe
ce permit înţelegerea poziţiilor spaţiale, cunoaşterea propriului corp, nivelul de dezvoltare a simţurilor
(gust, văz, auz).
●Dezvoltarea fizică – înălţime, greutate, echilibru, indică diferite părţi ale corpului, execută mişcări
simple la comandă.
●Dezvoltare artistică – ţine creionul, desenează linii (chiar şi mâzgălituri), colorează, cântă.
●Dezvoltare socio-emoţională - capacitatea copiilor de a se adapta la regimul de viaţă al grădiniţei,
participarea , stabilitatea şi autocontrolul în activitate, cooperarea în grupa de copii, rezistenţa la efort.

Datorita particularitatilor de varsta si individuale ale prescolarilor, s-a urmarit stabilirea unor
obiective si mijloace de realizare care sa dea posibilitatea prognosticarii si diagnosticarii cat mai corecte a
interpretarii rezultatelor.
Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse si au fost selectate tinand cont de varsta
prescolarilor si de faptul ca grupa este formata din 23 de copii cu varste cuprinse intre 4-5 ani . In acest
sens am avut in vedere si faptul ca evaluarea initiala nu are ca scop ierarhizarea prescolarilor si
acordarea calificativelor, ci se urmareste progresul sau regresul acestora in comparatie cu rezultatele
obtinute anterior Ia evauarea finaIa a grupei mici , dar si compararea acestora cu rezultatele pe care le va
dobandi ulterior.

Pe parcursul evaluarii s-a realizat:


 Observarea copiilor in timpul diferitelor activitati;
 Dialogul cu prescolarii si parintii;
 Studiul produselor activitatii;
 Fise de lucru individuale;
 Probe orale, scrise, practice, chestionare;

Probele de evaluare initiala au fost aplicate pe parcursul primelor 2 saptamani ale anului scolar ,
unui numar de 23 de copii si comportamentele urmarite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare si
experientiale.

I. DOMENIUL DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII - 10 puncte


1. Dezoltarea limbajului şi a comunicării - 10 puncte
Comportamente urmărite:
 discută cu colegii şi educatoarea
 primeşte mesaje, îndeplineşte instrucţiuni simple;
 ştie să se prezinte;
 denumeşte 4-5 jucării şi formulează o propoziţie simplă despre o jucărie denumită;
 răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune.
Probe aplicate:
ADP – “Bine aţi venit la grădiniţă !”, “Cutia magica”- jucarii noi
ALA – Biblioteca – „Ghici, ghici, ce-i aici?”- citire de imagini cu jucarii
-„Trei cuvinte fermecate” – lectura educatoarei
ADE - Domeniul limbă şi comunicare
 “ Camionul cu jucarii!”- joc didactic
 ,, Ce facem la gradinita?”- convorbire

ADE – Domeniul limba si comunicare -Educarea limbajului


 “ Camionul cu jucarii!”- joc didactic
 ,,Ce facem la gradinita?”- convorbire

Itemi Punctajul acordat
 Poarta discutii coerente cu colegii şi educatoarea respectand postura
de ascultator si vorbitor; formuleaza propozitii simple corecte din - 2 puncte
punct de vedere logic si gramatical;
 Primeşte mesaje in mod constient si le interpreteaza /, îndeplineşte - 2 puncte
instrucţiuni si sarcini simple conform mesajelor; respecta regulile - 2 puncte
jocului;
 Stie să se prezinte; - 2 puncte
 Denumeşte 4-5 jucării şi formulează o propoziţie simplă despre o
jucărie denumită; prezinta cateva caracteristici ale jucariei; prezinta - 2 puncte
jucariile preferate;
 Răspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune /
transmite.

Comportament atins (A) – ( 9 - 10 puncte)


Comportament în dezvoltare (D) - ( 7 – 8 puncte )
Necesită sprijin (S) - ( 0 – 6 puncte )

II. DOMENIUL DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ - 20 puncte


1. Dezvoltare socială-10 puncte
Comportamente urmărite:
 manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu cei din jur; utilizează formulele “Te rog” şi
“Mulţumesc”;
 încearcă să se autoservească în situaţii simple care impun acest lucru (masă, spălător, dormitor);
 reuşeşte să aştepte într-o situaţie dată;
 se joacă împreună cu alţi copii;
 ştie să salute când vine şi când pleacă de la grădiniţă.
Probe aplicate:
ADP -,,Un băiat şi o fetiţă merg frumos prin grădiniţă”, ,,Cum salut?”, ,,Cum spun mulţumesc?”
ALA - Joc de rol - ,,De-a grădiniţa (socializare) ”,
ADE - Domeniul om şi societate
 ,,Copiii la grădiniţă...” – lectura dupa imagini
 “Roaga papusa sa-ti dea o jucarie!” – joc didactic
2. Dezvoltare emoţională-10 puncte
Comportamente urmărite:
 se prezintă pe sine;
 răspunde la întrebări privind identitatea personală;
Probe aplicate:
ADP - ,,Cine sunt eu, cine eşti tu?”, “Salut prietene!”- deprinderea de a saluta;
ALA –Ştiinţă -,,Spune ce face piticul?”- observare
-Joc de rol - ,,De-a mama şi puiul”
ADE- DOS – Activitate practica: “Batistuta” – indoire

ADE – Domeniul om si societate – Activitate practica


 “Batistuta” - indoire

Itemi Punctajul acordat


-recunoaste si denumeste instrumentele, materialele si tehnica de lucru; - 3 puncte
-foloseste tehnica de lucru invatata in realizarea lucrarii; - 3 puncte
-duce la bun sfarsit lucrarea respectand etapele de lucru; - 4 puncte

Comportament atins (A) – ( 9 - 10 puncte)


Comportament în dezvoltare (D) - ( 7 – 8 puncte )
Necesită sprijin (S) - ( 0 – 6 puncte )

ADE – Domeniul om si societate - Educatie pentru societate


 ,,Copiii la grădiniţă...” – lectura dupa imagini
 “Roaga papusa sa-ti dea o jucarie!” – joc didactic

Itemi Punctajul acordat


 Manifestă un comportament civilizat în relaţiile cu cei din jur; - 1 puncte
utilizează formulele “Te rog” şi “Mulţumesc”;
 Formuleaza propozitii simple corecte din punct de vedere gramatical - 1 puncte
si logic respectand tema activitatii;
 Se joacă împreună cu alţi copii; - 1 puncte
 participa activ in cadrul jocurilor organizate si respecta regulile - 1 puncte
acestora;
 Stie să salute când vine şi când pleacă de la grădiniţă. - 1 puncte
 Se prezintă pe sine; - 1 puncte
- 1 puncte
 Descrie si expune identitatea celor din jur;
- 1 puncte
 Răspunde corect si promt la întrebări privind identitatea personală;
- 1 puncte
 Cunoaste formulele de adresare fata de colegi, fata de educatoare si
fata de adulti in general; - 1 puncte
 Triaza jucariile conform cerintelor din cadrul jocului;

Comportament atins (A) – ( 9 - 10 puncte)


Comportament în dezvoltare (D) - ( 7 – 8 puncte )
Necesită sprijin (S) - ( 0 - 6 puncte )

III. DOMENIUL DEZVOLTARE COGNITIVĂ - 20 puncte


1. Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme-10 puncte
Comportamente urmărite:
 Identifica, selectaza si grupeaza obiecte / forme geometrice dupa diferite
criterii;
 Identifica si denumeste cifrele in limitele 1-3,
 Numara in concentrul 1-3;
 Formeaza grupe / multimi de obiecte, raportand cantitatea la numar si compa
numerele prin asociere globala (multe – putine);
Probe aplicate:
ADP-,,Jucăriile m-au aşteptat”, ,,Plimbăm păpuşa” –exercitii de mers
ALA-Ştiinţă-,,Calotor prin gradinita”- observare
-Joc de masă-,,Alege jucăriile care îţi plac cel mai mult!”
-Construcţii-,,Ce ştii să faci din cuburi?”,”Cutii pentru jucarii”
ADE-Domeniul ştiinţă,
-“Completeaza ce lipseste si greseala o gaseste!”- exercitii cu material individual,
-,,Dulapul cu jucarii”- joc didactic ( mai multe, mai putine )
ADE - Domeniul ştiinţă – Activitate matematica
-“Completeaza ce lipseste si greseala o gaseste!”- exercitii cu material individual,
-,,Dulapul cu jucarii”- joc didactic ( mai multe, mai putine )

Itemi Punctajul acordat


 Identifica, selectaza si grupeaza obiecte / forme geometrice dupa - 3 puncte
diferite criterii;
 Identifica si denumeste cifrele in limitele 1-3, - 3 puncte
 Numara in concentrul 1-3; - 1 puncte
 Formeaza grupe / multimi de obiecte, raportand cantitatea la numar - 3 puncte
si compa numerele prin asociere globala (multe – putine);

Comportament atins (A) – ( 9 - 10 puncte)


Comportament în dezvoltare (D) - ( 7 – 8 puncte )
Necesită sprijin (S) - ( 0 – 6 puncte )

2.Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii - 10 puncte


Comportamente urmărite:
 descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin antrenarea organelor de simţ;
 plasează obiecte în diferite poziţii spaţiale (sus, jos);
 recunoaşte acţiuni ale omului şi este capabil să le imite;
 recunoaste si de a denumi obiecte, animale, plante din mediul inconjurator;
 recunoaste, identifica si denumeste parti component ale corpului omenesc, organe de simt,
precum si obiecte de imbracaminte / incaltaminte, igiena, etc.
Probe aplicate:
ADP - ,,Te strigă iepuraşul!”
ALA-Ştiinţă-,,Unde este ursuleţul? Dar păpuşa?”
-Joc de masă - ,,Aşează la locul potrivit”, “Alege si potriveste!”-puzzle
ADE-Domeniul ştiinţă - ,,Gradinita mea “- observare
-“ Ce facem la gradinita?”- lectura dupa imagini
ADE-Domeniul ştiinţă – Cunoasterea mediului inconjurator
-,,Gradinita mea “- observare
-“ Ce facem la gradinita?”- lectura dupa imagini

Itemi Punctajul acordat


 descoperă elemente componente ale mediului înconjurător prin - 2 puncte
antrenarea organelor de simţ;
 plasează obiecte în diferite poziţii spaţiale (sus, jos); - 2 puncte
 recunoaşte acţiuni ale omului şi este capabil să le imite; - 2 puncte
 recunoaste si de a denumi obiecte, animale, plante din mediul - 2 puncte
inconjurator;
 recunoaste, identifica si denumeste parti component ale corpului 2 puncte
omenesc, organe de simt, precum si obiecte de imbracaminte /
incaltaminte, igiena, etc.

Comportament atins (A) – ( 9 - 10 puncte)


Comportament în dezvoltare (D) - ( 7 – 8 puncte )
Necesită sprijin (S) - ( 0 – 6 puncte )

IV. DOMENIUL DEZVOLTARE FIZICĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ-15 puncte


1. Dezvoltare fizică - 10 puncte
Comportamente urmărite:
-îşi coordonează mişcările cu ritmul solicitat de educatoare (întinde, ridică mâinile şi bate din
palme);
-merge sau aleargă în direcţia indicată de educatoare;
-poate să stea într-un picior 3 secunde.
Probe aplicate:
ADP-,,Câte unul după mine!”, ,,Batem palmele!”
ALA-Jocuri distractive -,,Cine soseşte primul?”, ,,Copilaşi, veniţi la mine!”, ,,Aleargă după
iepuraş!”
ADE-Domeniul psiho-motric
-,,Cu papusa la plimbare!’- mers organizat cu pornire si oprire la semnal
- “Copii, copii, veniti la jucarii!”- mers si alergare spre diferite directii
2. Sănătate şi igienă personală-5 puncte
Comportamente urmărite:
-respectă regulile de igienă personală şi colectivă;
-recunoaşte obiectele de uz personal şi cunoaşte modul de întrebuinţare a acestora.
Probe aplicate:
ADP -,,Mă pregătesc să merg la grădiniţă”
ALA - Joc de rol - ,,Ce îmi place la tine?”
-Artă -,,Batista parfumată”-audiţie muzicală
ADE-Domeniul om şi societate-,,Arată-mi ce ştii să faci cu...!” (obiecte de uz personal)-joc
didactic

ADE - Domeniul psiho-motric –Educatie fizica


-,,Cu papusa la plimbare!’- mers organizat cu pornire si oprire la semnal
- “Copii, copii, veniti la jucarii!”- mers si alergare spre diferite directii
Itemi Punctajul acordat
 Capacitatea de a raspunde motric, orientandu-se in spatiul clasei, - 4 puncte
conform comernzilor – pornire si oprire la semnal, mers si alergare
spre diferite directii;
 Capacitatea de a raspunde motric sarcinilor date de educatoare; - 3 puncte
 Executarea corecta a diferitelor variante de mers si alergare; - 3 puncte

Comportament atins (A) – ( 9 - 10 puncte)


Comportament în dezvoltare (D) - ( 7 – 8 puncte )
Necesită sprijin (S) - ( 0 – 6 puncte )

V. DOMENIUL CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE-10 puncte


(Curiozitate şi interes. Iniţiativă. Persistenţă în activitate. Creativitate.)

Comportamente urmărite:
-participă la activităţile de învăţare şi la cele de joc atât în calitate de vorbitor cât şi în calitate de
ascultător;
-acompaniază cântecele cu bătăi din palme sau jucării sonore (tobă, clopoţel);
-ascultă cu atenţie şi interes cântece pentru copii şi poate să reproducă corect un cântec simplu
(înălţimea sunetelor), după modelul educatoarei;
-poate să ţină corect creionul în mână;
-executa tema plastica conform cerintelor temei date;.

Probe aplicate:
ADP-,,Trezeşte-te când strigăm cucuriguuu!”
ALA-Ştiinţă -,,Ce culoare are creionul tău?”
-Artă -,,Strângem plastilina în pumn”
ADE -Domeniul estetic şi creativ
- Educatie muzicala -,,Cântă ca mine!”,”Cantece pentru copii”- Cutiuta muzicala
- Educatie plastica ,,Ne jucăm cu creionul pe hârtie”, “Jucaria preferata”- desen

ADE -Domeniul estetic şi creativ - Educatie muzicala


 ,,Cântă ca mine!”
 ”Cantece pentru copii”- Cutiuta muzicala

Itemi Punctajul acordat


 percepe, diferentiaza si reda sunete din mediul inconjurator; - 2 puncte
 interpreteaza cantece cunoscute; - 2 puncte
 acompaniază cântecele cu bătăi din palme sau jucării sonore (tobă, - 3 puncte
clopoţel);
 ascultă cu atenţie şi interes cântece pentru copii şi poate să reproducă - 3 puncte
corect un cântec simplu(înălţimea sunetelor), după modelul
educatoarei;

Comportament atins (A) – ( 9 - 10 puncte)


Comportament în dezvoltare (D) - ( 7 – 8 puncte )
Necesită sprijin (S) - ( 0 – 6 puncte )

ADE - Domeniul estetic şi creativ – Educatie plastica


 ,,Ne jucăm cu creionul pe hârtie”,
 “Jucaria preferata”- desen

Itemi Punctajul acordat


 coloreaza o suprafata limitata respectand conturul; - 3 puncte
 recunoaste si denumeste culorile utilizate; - 3 puncte
 utilizeaza tehnicile invatate la grupa mica; - 2 puncte
 duce la bun sfarsit lucrarea inceputa intr-un mod creative; - 2 puncte

Comportament atins (A) – ( 9 - 10 puncte)


Comportament în dezvoltare (D) - ( 7 – 8 puncte )
Necesită sprijin (S) - ( 0 – 6 puncte )

EVALUAREA GRADULUI DE SOCIABILITATE


Relationare cu Relationare cu Participarea la Intelegerea problemei si
Nr. adultul ceilalti copii activitati executarea cerintelor
copii
acceptă

stă retras

cu ajutor
cooperea
respinge

Înţelege

Execută

Execută

Execută
înţelege

înţelege
observă

acceptă
iniţiază

iniţiază

perţial

parţial
solitar

singur
Nu

23 15 2 6 10 11 2 9 12 2 11 10 2 11 7 5

EVALUAREA EXPRIMĂRII VERBALE


Vocabular Ritmul vorbirii Folosirea expresiilor
Probleme de

Nr. deosebite
exprimare

copii
sărăcăcio

niciodată
sacadat

deseori
uneori
mediu

fluent
bogat

rapid

lent
s

23 12 8 3 15 8 16 7 7 12 4 4

EVALUAREA GRADULUI DE DEZVOLTARE INTELECTUALĂ


Verbalizarea celor Dezvoltarea atentiei Gruparea obiectelor
Nr. observate
copii
Nu poate

concentr

concentr
Se poate

mărime
parţială

culoare
corectă
Redare

Redare

formă
Nu se
Atent

După

După

După
poate
rada

a
23 10 9 4 10 9 4 15 18 17

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOMOTRICE


Dezvoltarea motrica Coordonarea miscarilor fine
Nr.

Închidere
Echilibru

pumnulu

mărgele(
deschide

creionul
picioare

mână
Săritură

Săritură

şireturi)
de mers

ambele
corectă
Poziţie

correct
picior

picior

înÎnşiră
pe un

pe un
copii

mari,
găuri
Ţine
a şi

rea
pe

i
23 21 18 14 14 19 12 15

La sfârşitul perioadei de evaluare iniţială se constată că 70% dintre copii (17 copii) au un
comportament atins în ceea ce priveşte adaptarea la regimul de viaţă al grădiniţei şi îşi ajustează
comportamentul şi reacţiile la circumstanţele sociale, 4 copii (20%) manifestă un comportament în
dezvoltare, iar 2 copii-10% au nevoie de sprijin pentru a reuşi să se adapteze şi să capete autocontrol şi
stabilitate emoţională.
În ceea ce priveşte limbajul şi comunicarea 9 copii (35%) au o exprimare şi o pronunţie corectă, 5
copii (30%) întâmpină greutăţi la pronunţarea unor sunete sau în exprimare, iar 9 copii-35% au nevoie de
sprijin când se exprimă, au dificultăţi în pronunţie, vocabular sărac.
Rezultatele obţinute la dezvoltarea cognitivă arată că 7 copii (30%) sunt capabili să înţeleagă şi
chiar să găsescă soluţii pentru o ,,situaţie-problemă”, 10 copii (40%) întâmpină dificultăţi, dar sunt
capabili să înţeleagă şi să execute o acţiune simplă, iar 9 copii (35%) posedă cunoştinţe minime şi au
nevoie de sprijin pentru a cunoaşte lumea înconjurătoare.
Puţini copii (8-40%) manifestă capacităţi şi atitudini de învăţare, 6 copii (30%) întâmpină greutăţi în
trasarea liniilor sau colorare, iar 6 copii (30%) nu participă la activităţile de învăţare sau la cele de joc, nu
au deprinderea de a ţine creionul în mână şi necesită sprijin.
Din punct de vedere fizic sunt bine dezvoltaţi, îşi coordonează suficient de bine mişcările pentru
nivelul lor de vârstă (6 copii-30% au un comportament atins, iar 8 copii-40% au un comportament în
dezvoltare), iar 6 copii (30%) necesită sprijin în a respecta comenzile date de educatoare, în a merge sau
alerga în direcţia indicată.
Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile,
elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea
acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderile de bază,
necesare integrării active în activitatea educaţională din învăţământul preşcolar.

CENTRALIZATOR
DEZVOLTARE DEZVOLTARE DEZVOLTARE ÎN SOCIABILI
PSIHOMOTRICĂ INTELECTUALĂ PLAN ARTISTIC TATE
MIŞCĂRILO

IMAGINAŢ
COORDON

COLOREA
MÂZGĂLI
DEZVOLT

GÂNDIRE

ATENŢIE
LIMBAJ

CÂNTĂ
FIZICĂ

AREA

TURI
ARE


IE
R
NR. A 15 11 11 10 10 11 - 9 13 13
COPII D 8 10 7 8 8 4 11 - 4 4
23 S - 2 5 5 5 8 3 - 6 6

Comportament atins (A)


Comportament în dezvoltare (D)
Necesită sprijin (S)

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE OBTINUTE PE DOMENII EXPERIENTIALE

Nr. Numele si DS- DS- DOS- DOS- DEC- DEC- DLC DPM
ctr. prenumele Cun. M Ed.pt. Activ. Activ. Activ. Educ.
med. soc. pract. Art.plast. muz. Limb.
1. A. D. A A A A A A A A
2. B. M. D D A A A A D A
3. B. D. A D A A A A D A
4. C. D. D D A A A A A A
5. C. A. A A A A A A A A
6. C. L. A A A A A A A A
7. C. B. D D A A A A D A
8. C. D. D D D D D D D A
9. F. A. A A A A A A A A
10. G. A. S S S S S S S S
11. G. E. A A A A A A A A

12. I. S. D D A A A A D A
13. K. R. D D A A A A A A
14. L. S. A A A A A A A A
15. M. G. D D D D A D D A

16. N. E. S S S S S S S S
17. P. A. A D A A A A A A
18. P. M. A A A A A A A A
19. S. A. A A A A A A A A

20. S. M. A D A A A A D A

21. T. M. A A A A A A A A

22. T. S. D D A A A A A A
23. V. C. D D D A A D D A
Rezultatele evaluarii initiale arata ca nivelul la care se situeaza grupa , in ansamblu este ridicat , la
toate domeniile experientiale / domeniile de comportament cu toate ca prescolarii grupei mijlocii trec
printr-o perioada de acomodare si inegrare in colectivul grupei dar si acceptarea unor reguli stricte impuse
de programul gradinitei de 8 ore;
. S-au inregistrat rezultate bune si foarte bune dand dovada de :
 Capacitatea de comunicare in recunoasterea a unor povesti, personaje si poezii accesibile varstei;
 “Citesc” imagini din povesti / activitati ale omului folosind propozitii simple si rar dezvoltate ;
 Recunosc cu usurinta imaginile si asociaza cu cuvintele corespunzatoare;
 Folosesc instrumentele de scris corespunzator ( marea majoritate )si coloreaza in contur (cu exceptia
celor doi prescolari A.G. si N.E.)
 Formeaza grupe de obiecte dupa criteria date, continua sirurile;
 Identifica 1,2 insusiri ale obiectelor;
 Prescolarii cunosc partile componente ale corpului uman, plantelor si animalelor ( cele elementare );
 Identifica caracteristicile anotimpurilor , denumesc jucarii, animale, plante, mijloace de transport,
articole de imbracaminte si unele meserii (conform nivelului-particularitatilor de varsta)
 Raspund si executa comenzile motrice date;
 Executa miscari simple elementare de dexteritate in aplicatii si colaje utilizand deprinderile specific
activitatilor practice – rupere, mototolire, lipire);
 Realizeaza lucrari artistico-plastice, recunoscand si utilizand culori (primare) , folosind diferite
tehnici ale picturii (dactilopictura, stropire );
 Folosesc un limbaj adecvat comportamentului in grup (in general)si respecta regulamentul de ordine
interioara al grupei stabilite de comun acord cu copiii si parintii acestora (regulile grupei- in limitele
nivelului de intelegere si adaptabilitate).

Masuri pedagogice ameliorative :


 Pe viitor se urmareste desfasurarea activitatilor insreuctiv-educative cu continut specific / adecvat
varstei si particularitatilor individuale ale fiecarui prescolar in parte;
 Se vor aborda activitati cu intreg colectivul de prescolari / pe grupuri si individual, obligatorii sau
optionale care sa stimuleze si sa aprofundeze centrul cunoasterii prescolarilor , respectand
interesul si aptitudinile acestora;
 Se urmareste stabilirea unor relatii cat mai apropiate intre gradinita si familie , in vederea
implicarii cat mai active a parintilor in procesul instructiv-educativ in vederea atingerii
obiectivelor prestabilite;
Domeniul limba si comunicare:
- Stimularea auzului fonetic si lexical, a articularii corecte a sunetelor si grupurilor de sunete prin
exercitii specifce si jocuri de stimulare;
- Corectarea exprimarii si expresivitatii verbale sub indrumarea logopedului;
- Organizarea diferitelor tipuri de activitati care sa stimuleze comunicarea verbala prin largirea
sferei de cunoastere si reprezentari in plan literar specific: basme, povestiri, ghicitori, poezii,
fabule…, precum si crearea de texte literare: povesti si repovestiri cu inceput dat sau create de
copii, rime …

Domeniul stiinte:
- Formarea si dezvoltarea unor deprinderi de munca individuala, desfasurarea unor activitati si jouri
de recunoastere a cifrelor, a pozitiilor spatiale, de formare a multimilor dupa anumite criteria…
- Stimularea senzoriala, perceptiv-olfactiva, precum si antrenarea tuturor analizatorilor in
perceperea notiunilor complexe de cantitate, insusiri ale obiectelor, cifrele si simbolurile grafice;
- Stimularea comportamentelor pozitive in finalizarea sarcinilor, in desfasurarea jocurilor didactice
si respectarea regulilor, aprecierea lucrarilor si autoevaluarea personala;
- Desfasurarea cat mai multor activitati cu valente practice;
Domeniul om si societate:
- Organizarea unor discutii colective si pe grupuri in cadrul intalnirilor de dimineata in vederea
stimularii comunicarii si stabilirea unor relatii cat mai apropiate intre prescolari;
- Aprecierea unor comportamente positive: finalizarea lucrarilor conform cerintelor , spiritual de
colaborare si intrajutorare intre coechipieri…
- Determinarea prin intermediul diferitelor tipuri de activitati de respectare a unor reguli de
comportare civilizata in diferite context;
- Organizarea de activitati care sa determine comunicarea in grup si ascultarea celuilalt;

Domeniul estetic si creativ:


- Organizarea unor activitati specific care sad ea posibilitatea largirii sferei de reprezentari in
domeniul musical prin exersarea deprinderii de a canta in grup si individual, precum si a unor
tehnici si instrumente utilizate in picture, desen, modelaj…
- Organizarea unor activitati cu valente practice;
- Aprecierea unor comportamente positive;

Domeniul psiho-motric:
- Organizarea diferitelor tipuri de activitati care sa duca la stimularea psihomotrica, la realizarea
unor actiuni cu valente practice, intreceri, concursuri care sa determine educarea unor trasaturi
comportamentale precum: vointa, perseverenta, rigoarea, strictetea, disciplina…

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE OBTINUTE LA EVALUAREA INITIALA


PE DOMENII EXPERIENTIALE

Tip. De DLC DS 1 DS 2 DOS DEC DPM TOTAL


comport.
A 75% 75% 50% 95% 95% 95% 95%
D 20% 20% 45% 0% 0% 0% 0%
N 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Rezultatele evaluarii initiale arata ca nivelul la care se situeaza grupa , in ansamblu este ridicat , la toate
domeniile experientiale / domeniile de comportament. S-au inregistrat rezultate bune si foarte bune dand
dovada de :
 Capacitatea de comunicare in recunoasterea si reproducerea poeziilor si povestilor studiate in anul
anterior;
 “Citesc” imagini din povesti / activitati ale omului folosind propozitii simple ;
 Folosesc instrumentele de scris corespunzator si traseaza dupa model ;
 Formeaza grupe de obiecte dupa criteria date, continua sirurile, recunosc cifrele in concentrul ( 0-3);
 Prescolarii cunosc partile componente ale corpului uman, plantelor si animalelor;
 identifica sumar caracteristicile anotimpurilor , denumesc jucarii, animale, plante, mijloace de
transport, articole de imbracaminte si unele meserii conform nivelului de varsta;
 Raspund si executa comenzile motrice date;
 Executa aplicatii si colaje utilizand deprinderile specific activitatilor practice: rupere,
mototolire,lipire;
 Realizeaza lucrari artistico-plastice, recunoscand si utilizand culori , folosind tehnici cunoscute ale
picturii (dactilopictura);
 Folosesc un limbaj adecvat comportamentului in grup si respecta regulamentul de ordine interioara
al grupei stabilite de comun acord cu copiii si parintii acestora.

Masuri pedagogice ameliorative :


 Pe viitor se urmareste desfasurarea activitatilor instructiv-educative cu continut specific / adecvat
varstei si particularitatilor individuale ale fiecarui prescolar in parte;
 Se vor aborda activitati cu intreg colectivul de prescolari / pe grupuri si individual, obligatorii sau
optionale care sa stimuleze si sa aprofundeze centrul cunoasterii prescolarilor , respectand
interesul si aptitudinile acestora;
 Se urmareste stabilirea unor relatii cat mai apropiate intre gradinita si familie , in vederea
implicarii cat mai active a parintilor in procesul instructiv-educativ in vederea atingerii
obiectivelor prestabilite;
Domeniul limba si comunicare:
- Stimularea auzului fonetic si lexical, a articularii corecte a sunetelor si grupurilor de sunete prin
exercitii specifce si jocuri de stimulare;
- Corectarea exprimarii si expresivitatii verbale sub indrumarea logopedului;
- Organizarea diferitelor tipuri de activitati care sa stimuleze comunicarea verbala prin largirea
sferei de cunoastere si reprezentari in plan literar specific: basme, povestiri, ghicitori, poezii,
fabule…, precum si crearea de texte literare: povesti si repovestiri cu inceput dat sau create de
copii, rime …
Domeniul stiinte:
- Formarea si dezvoltarea unor deprinderi de munca individuala, desfasurarea unor activitati si jouri
de recunoastere a cifrelor, a pozitiilor spatiale, de formare a multimilor dupa anumite criteria…
- Stimularea senzoriala, perceptiv-olfactiva, precum si antrenarea tuturor analizatorilor in
perceperea notiunilor complexe de cantitate, insusiri ale obiectelor, cifrele si simbolurile grafice;
- Stimularea comportamentelor pozitive in finalizarea sarcinilor, in desfasurarea jocurilor didactice
si respectarea regulilor, aprecierea lucrarilor si autoevaluarea personala;
- Desfasurarea cat mai multor activitati cu valente practice;
Domeniul om si societate:
- Organizarea unor discutii colective si pe grupuri in cadrul intalnirilor de dimineata in vederea
stimularii comunicarii si stabilirea unor relatii cat mai apropiate intre prescolari;
- Aprecierea unor comportamente positive: finalizarea lucrarilor conform cerintelor , spiritual de
colaborare si intrajutorare intre coechipieri…
- Determinarea prin intermediul diferitelor tipuri de activitati de respectare a unor reguli de
comportare civilizata in diferite context;
- Organizarea de activitati care sa determine comunicarea in grup si ascultarea celuilalt;
Domeniul estetic si creativ:
- Organizarea unor activitati specific care sad ea posibilitatea largirii sferei de reprezentari in
domeniul musical prin exersarea deprinderii de a canta in grup si individual, precum si a unor
tehnici si instrumente utilizate in picture, desen, modelaj…
- Organizarea unor activitati cu valente practice;
- Aprecierea unor comportamente positive;
Domeniul psiho-motric:
- Organizarea diferitelor tipuri de activitati care sa duca la stimularea psihomotrica, la realizarea
unor actiuni cu valente practice, intreceri, concursuri care sa determine educarea unor trasaturi
comportamentale precum: vointa, perseverenta, rigoarea, strictetea, disciplina…