Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Portofoliu final

1. SINTEZĂ PENTRU ACTIVITĂȚI METODICE

2. PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

3. JURNALUL REFLEXIV

4. INSTRUMENT DE EVALUARE

Nume și prenume cursant:

Semnătura: ______________________________

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020