Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE Ciofu Ioana Alexandra


Strada Dascalilor nr 10, Bl E1, Sc A, Ap 3, Iasi Romania
0758348873
ioana.burca@yahoo.com

Sexul Feminin | Data naşterii 18/04/1990 | Naţionalitatea Romana

LOCUL DE MUNCA
EXPERIENŢA PENTRU
PROFESIONALĂ
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA Asistent medical generalist
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE Studii postliceale
CANDIDEAZĂ
PROFILUL PERSONAL
]
8 decembrie 2015- Asistent medical generalist
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
17 august 2016 SC Sophi med SRL
2012-2015 Certificat de calificare nivel 5 Scrieţi nivelul EQF,
8 august 2016 Asistent medical generalist dacă îl cunoaşteţi
prezent SC.VITALDENT SRL
Scoala postliceala de stat ,,Grigore Ghica Voda’’ Iasi Romania
▪ Asistent medical generalist

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Romana

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Engleza B2 B2 B1 B1 B1

Germana A2 A1 A1 A1 A1

Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.
Exemplu:
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea


organizaţionale/manageriale dobândite. Exemplu:
▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane)

Competenţe dobândite la locul de Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi
muncă contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:
▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii)

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare
Scrieţi denumirea certificatului.
Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.
Exemple:
▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru
prezentări)
▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator

Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost
acestea dobândite. Exemplu:
▪ tâmplărie

Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu:


B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.


Prezentări Exemplu de publicaţie:
Proiecte ▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.
Conferinţe Exemplu de proiect:
Seminarii ▪ Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu design-ul, producaţia şi supervizarea
Distincţii construcţiei (2008-2012).
Afilieri
Referinţe
Citări
Cursuri
Certificări

ANEXE

Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:


▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare
▪ recomandări de la locul de muncă
▪ publicaţii sau cercetări

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2