Sunteți pe pagina 1din 7

Scoala gimnaziala nr.168 Bucuresti , sector 6 NR…………………………..

An scolar 2019-2020 Avizat,


Responsabil comisie : prof.inv.primar Dragan Andreea Director,

Planificarea activităților comisiei metodice a învățătorilor


SEMESTRUL I

Nr. Tema activităţii metodice Tipul activităţii Data Participanţi Propunător Observaţii
crt

1.  Analiza activităţii comisiei


metodice în anul şcolar 2018 -2019
Dezbatere Septembrie Toţi membrii - responsabil
 Propuneri de activităţi/termen de 2019 comisiei comisie
realizare/responsabilităţi pentru
anul şcolar 2019 –2020 Dragan Andreea
 Evaluări iniţiale/ bareme/ Fiecare cadru
descriptori. Obiective propuse/ didactic
2. realizate/nerealizate/cauze. Analiza Aplicarea unor Octombrie Toţi membrii Coordonator -
rezultatelor și elaborarea măsurilor instrumente de comisiei responsabil
ameliorative evaluare 2019 comisie

 Prezentarea programelor/măsurilor Masă rotundă


remediale pentru eleviicu
dificultăţi de învăţare

 ”Educarea școlarilor în spiritul referat


valorilor morale”

 Fundamentarea activităţii Dezbatere Noiembrie


instructiv-educative pe principiile
3. didactice Lecţie 2019 Toţi membrii
demonstrativă comisiei
 Activitate demonstrativă
„Particularitati ale educatiei contemporane” Referat
metodic

 ”Rolul lecturii la clasele primare” referat Decembrie Toţi membrii


comisiei
4.  Metode şi tehnici interactive de masa rotunda 2019
grup
SEMESTRUL al -II lea

Nr. Tema activităţii metodice Tipul activităţii Data Participanţi Propunător Observaţii
crt
Aplicarea unor
,,Importanta evaluarii in activitatea instrumente de
didactica” evaluare
Activitate culturala: ,,170 de la Referat Ianuarie Toţi membrii Fiecare cadru
nastere marelui poet Mihai Eminescu” Masă rotundă 2020 comisiei didactic
,,Unirea Principatelor Romane”
1. Organizarea concursurilor scolare Coordonator-
responsabil comisie
Analiza activității comisiei metodice Dezbatere
a învățătorilor, pe semestrul I analiză

 Prezentarea privind activitatea - responsabil


Comisi3i metodice a comisie
2. Învăţătorilor pe semestrul I Analiză Februarie Toţi membrii
al anului şcolar2019 -2020 comisiei
2020
 ”Violenta o lectie ce nu trebuie
invatata !” Referat

 Evaluarea –tipuri și instrumente


Martie
3.  Abordare teoretică Lectție 2020 Toţi membrii Clasele P-IV
demonstrative comisiei
 Aplicații practice
Aplicatii
 ,,Traditii si obiceiuri la inceput de practice
primavera “
 ,,Păstrarea tradiţiilor strămoşeştişi
promovarea folclorului prin
4. activităţi şcolare şi extraşcolare” Referat Aprilie Toți membrii
comisiei
 Rolul instructiv-educativ al 2020 Toţi învăţătorii
activitatilor extracurriculare –
Dezbatere
programul Școala altfel:”Să știi mai
multe, să fii mai bun!”
 Testarea naţională la clasele a II-a
şi a IV-a, discuţii

 Metode și tehnici interactive de Dezbatere Mai Toti Mesaroș Adriana


grup membrii
5. Lecție 2020 comisiei
 EN a II-a, a IV-a demonstrativă

 Întocmirea testelor sumative și a


descriptorilor de performanță

 Evaluarea comparativă a
6. rezultatelor obținute în cadrul Iunie
Toti
testelor inițiale, sumative, în cadrul
Dezbatere 2020 membrii Toţi învăţătorii
EN, precum și la concursurile
comsiei
școlare

 Activităţi de (auto)evaluare
realizate la nivelul C.M.Î., de
membrii comisiei Analiză

 Analiza Comisiei metodice a


învățătorilor, pe semestrul al II- lea

Responsabil Comisie: Prof.inv.prmar Dragan Andreea

S-ar putea să vă placă și