Sunteți pe pagina 1din 2

10.

Profetul Miheia

Miheia (Mihaia, Mihael) înseamnă: „Cine


este ca Dumnezeu”.
Este originar din Moreşet Gat, la sud vest
de Ierusalim.
A fost contemporan cu Isaia, a profeţit în
sud sub Iotam, Ahaz şi Iezechia, 730 – 683.
Şi-a desfăşurat activitatea mai mult în
mediul rural. În carte se găsesc asemănări cu
Isaia.
Cartea se împarte în trei părţi:
- Partea I : pedepsele Samariei şi Iudeii.
- a II-a: restaurarea mesianică
- a III-a: procesul lui Dumnezeu cu
poporul biblic.

Se insistă foarte mult pe respectarea legii.


În cap. X se vorbeşte despre viitoarea robie
babiloniană.
Particularităţile scrierii:
a). Găsim înşiruite multe din atributele lui
Dumnezeu. El este conducătorul propriu al
tuturor popoarelor.
b). Se pune accent pe morala socială. Face
uz de mustrări împotriva ordinii morale şi
sociale.
c). Prevestiri mesianice
- Ierusalimul, noul centru (IV,2),
- Locul naşterii lui Mesia – Betleem (V,1).
BIBLIOGRAFIE

1. „BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ”, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu
Anania, E.I.B.M.B.O.R., Buc., 2001.
2. BABA Teodor, Pr. Dr., „Introducere în Studiul Vechiului Testament (Aspecte Generale)”, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu,
Arad, 2007, pp. 151-153.
3. CIUDIN Nicolae, Pr. Prof., „Studiul Vechiului Testament”, E.I.B.M.B.O.R., Buc., 1978, pp. 231-234.
4. IDEM, „Studiul Vechiului Testament”, Ed. Credinţa Noastră, Buc., 1997, pp. 184-187.
5. MATSOUKAS Nikolaos, „Cărţile Bibliei”, trad. Lect. Dr., Sabin Preda, Ed. Bizantină, Buc., 2017, pp. 202-204.
6. PRELIPCEAN Vl. Pr. Prof., NEAGA N. Pr. Prof., BARNA Gh. Pr. Prof., „Studiul Vechiul Testament”, manual pentru
Institutele teologice, Buc., 1955, pp. 170-173.
7. PRELIPCEAN Vl. Pr. Prof., NEAGA N. Pr. Prof., BARNA Gh. Pr. Prof., CHIALDA Mircea Pr. Prof., „Studiul Vechiul
Testament”, manual pentru Institutele teologice, ediţia a II-a, Buc., 1985, pp. 282-285.
8. IDEM, „Studiul Vechiului Testament”, Manual pentru Facultăţile de Teologie, ediţia a III-a, îngrijită de Pr. Conf. dr. Ioan
Chirilă, Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2003, pp. 242-245.
9. IDEM, „Studiul Vechiului Testament”, Manual pentru Facultăţile de Teologie, ediţia a IV-a, îngrijită de Pr. Conf. dr. Ioan
Chirilă, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, pp. 242-245.

S-ar putea să vă placă și