Sunteți pe pagina 1din 2

Profeţii Mici

7. Profetul Osea

Osea în ebraică înseamnă „mântuire”.


Este printre primii profeţi scriitori, activitatea
lui a început cam prin anii 750 îHr şi s-a încheiat în
730.
Osea a fost contemporan cu Isaia. A activat în
Regatul de Nord pe vremea regilor: Ieroboam al II-
lea şi Ozia, şi a lui Iotam şi Ahaz din Regatul de
Sud. Timpul activităţii profetului Osea a fost foarte
tulbure. Puterea asiriană încerca tot mai mult să
facă impulsiuni în vest.
Tema principală a cărţii Osea dezvoltă ideea
despre căsătoria lui Dumnezeu cu poporul ales, mai
bine spus ideea de infidelitate conjugală şi de
adulter de care dă dovadă acest popor. În sens
metaforic însuşi profetul primeşte o poruncă de a se
căsătorii cu o femeie desfrânată pe nume Gomer
din care rezultă trei copii:
1. Izreel (Dumnezeu l-a împrăştiat sau Dumnezeu
seamănă),
2. Lo-Rohama (fără milă, nemiluita),
11
3. Lo-Ami (nu-i poporul meu).
Partea I a cărţii – primele 4 capitole, tratează
tocmai tema lepădării poporului de Dumnezeu
datorită abaterilor sale.
Partea a II-a – capitolele 5 - 14, prezintă
îndemnuri pentru renunţarea la idolatrie şi la
fărădelege.
Puţin mai târziu profetul Isaia va dezvolta mai
pe larg aceste idei pe care le întâlnim la Osea.
În cartea Osea avem cel puţin 2 texte
remarcabile:
Osea 11, 1 – „Fuga şi rechemarea din Egipt”: „ ...”
Se referă la chemarea familiei sfinte.
Osea 6, 6 – „Milă voiesc iar nu jertfă” „...”
Prioritatea actelor spirituale în slujbele cultice.
BIBLIOGRAFIE

1. „BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ”, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu
Anania, E.I.B.M.B.O.R., Buc., 2001.
2. BABA Teodor, Pr. Dr., „Introducere în Studiul Vechiului Testament (Aspecte Generale)”, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu,
Arad, 2007, pp. 137-139.
3. CIUDIN Nicolae, Pr. Prof., „Studiul Vechiului Testament”, E.I.B.M.B.O.R., Buc., 1978, pp. 215-219.
4. IDEM, „Studiul Vechiului Testament”, Ed. Credinţa Noastră, Buc., 1997, pp. 170-173.
5. MATSOUKAS Nikolaos, „Cărţile Bibliei”, trad. Lect. Dr., Sabin Preda, Ed. Bizantină, Buc., 2017, pp. 195-197.
6. PRELIPCEAN Vl. Pr. Prof., NEAGA N. Pr. Prof., BARNA Gh. Pr. Prof., „Studiul Vechiul Testament”, manual pentru
Institutele teologice, Buc., 1955, pp. 155-158.
7. PRELIPCEAN Vl. Pr. Prof., NEAGA N. Pr. Prof., BARNA Gh. Pr. Prof., CHIALDA Mircea Pr. Prof., „Studiul Vechiul
Testament”, manual pentru Institutele teologice, ediţia a II-a, Buc., 1985, pp. 259-264.
8. IDEM, „Studiul Vechiului Testament”, Manual pentru Facultăţile de Teologie, ediţia a III-a, îngrijită de Pr. Conf. dr. Ioan
Chirilă, Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2003, pp. 225-228.
9. IDEM., „Studiul Vechiului Testament”, Manual pentru Facultăţile de Teologie, ediţia a IV-a, îngrijită de Pr. Conf. dr. Ioan
Chirilă, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, pp. 225-228.

12

S-ar putea să vă placă și