Sunteți pe pagina 1din 1

Anul şcolar 2019-2020, Semestrul I

Clasa a XII-a
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA MATEMATICĂ ( MODEL)
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Din oficiu se acordă 10 puncte.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
• Timpul de lucru efectiv este de 100 minute.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x  y = xy − 6 x − 6 y + 42 , x, y 
. Să se calculeze 1 2  3  ...  2018  2019.

(5p) 2. Se dau funcţiile f , F : f ( x) = ( 2 x + 3)  e x și F ( x) = ( ax + b )  e x . Să se determine


→ ,
numerele reale a și b astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
(5p) 3. Să se rezolve în 6 ecuația: x 2 = 3 .
1
(5p) 4. Să se calculeze  (3x + 7 − sin x + − x )dx .
x

4  ( x + y)
(5p) 5. Fie G = ( −2, 2 ) şi x y =
4
. Să se rezolve ecuaţia: x ( x + 2) = .
4+ x y 3

1
f (x ) =  (x + 4 )  f ( x ) dx .
4x
(5p) 6. Se consideră funcția f : → , . Să se calculeze 2

x +4
2
−1
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
(15p) 1. Pe mulţimea numerelor complexe se consideră legea de compoziţie
x y = xy − 3ix − 3iy + 3i − 9, x, y  .
(5p) a) Să se verifice egalitatea x y = ( x − 3i)( y − 3i) + 3i, x, y  .
(5p) b) Să se demonstreze că legea de compoziţie "" este asociativă şi admite element neutru.
(5p) c) Determinaţi mulţimea elementelor simetrizabile în raport cu legea de compoziţie "" .
1 0 0
(15p) 2. Se consideră mulţimea G =  A ( x ) | x   , unde matricea A ( x ) =  0 1 0  , x  .
 x 0 1
 
(5p) a) Să verifice că A ( x )  A ( y ) = A ( x + y ) , unde x, y  .
(5p) a) Să se determine elementul neutru din grupul (G;) .
(5p) c) Să se demonstreze că funcţia f : → G, este morfism între grupurile ( ,+ ) şi ( G,)
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
(20p) 1. Să se calculeze integralele:
x 2 − 49 + 1
(5p) a)  dx, x  7 ;
x 2 − 49
2  x 2 − 15
(5p) b)  2 dx, x  4 ;
( x + 1)( x2 − 16 )
(5p) c)  e3 x sin 2 xdx, x  ( 0,  ) ;

 x  ( arctgx )
2
(5p) d) dx, x  ;
xn
(10p) 2. Deduceţi o relaţie de recurenţă pentru I n =  dx, x  ( 0, + ) .
x +1

Pagina 1 din 1