Sunteți pe pagina 1din 41

0

INTRODUCCIÓN
SPANIOLA ÎN LUME

 Limba spaniolă (español) sau castiliană (castellano) este o limbă romanică vorbită de mai mult de 400 de
milioane de persoane în Spania, în cea mai mare parte din ţările din America Centrală şi de Sud (cu excepţia
Braziliei, unde se vorbeşte portugheza), în Statele Unite ale Americii, Guineea Ecuatorială, Filipine,
Andorra, Gibraltar.

 Limba spaniolă se află pe locul al doilea (după chineză) între limbile cele mai vorbite în lume,
potrivit numărului de persoane care o folosesc - 495 de milioane (cf. Anuarului Institutului Cervantes
2013).

 După engleză, spaniola se află tot pe locul doi între limbile de comunicare internaţională, şi pe locul
trei (după chineză), în rândul limbilor cele mai folosite pe internet (cf. Anuarului Institutului
Cervantes 2013).

 In Statele Unite ale Americii, peste 42.7 milioane persoane vorbesc limba spaniolă. Conform recensământului
din anul 2005, 12 % din populaţia SUA, vorbeşte spaniola acasă. SUA are a cincea comunitate de vorbitori de
limbă spaniolă din lume, iar spaniola este a doua limbă utilizată, după limba engleză.

Spaniola ca limbă oficială (sursa: Anuarul Institutului Cervantes 2013)

México 112.336.538
Colombia 47.048.827
España 46.815.916
Argentina 40.117.096
Perú 28.220.764
Venezuela 27.227.930
Chile 17.402.630
Guatemala 14.757.316
Ecuador 14.483.499
Cuba 11.163.934
República Dominicana 9.378.818
Bolivia 10.426.154
Honduras 8.385.072
Paraguay 6.337.127
El Salvador 6.183.000
Nicaragua 5.815.524
Costa Rica 4.301.712
Puerto Rico 3.725.789
Panamá 3.405.813
Uruguay 3.251.526
Guinea Ecuatorial 720.000
Total 418.102.578
1

ESPAÑA
2

Área 504,750 km2

Población 39.5 millones

Lenguas oficiales castellano/español


catalán
gallego
vasco

Religión 99% católica

Capital Madrid

Forma de Gobierno Monarquía Constitucional

Cabeza del Estado Rey Felipe VI

Presidente del Gobierno Mariano Rajoy

Bandera

Día nacional 12 de octubre


3

EL ALFABETO ESPAÑOL

a j jota r ere
b be k ka rr ere doble
c ce l ele s ese
ch che ll elle t te
d de m eme u u
e e n ene v uve
f efe ñ eñe w uve doble
g ge o o x equis
h hache p pe y i griega
i i q cu z zeta

Vocalele spaniole se pronunţă, în general, ca vocalele româneşti: a, e, i, o, u.


Ex: casa (casă), banco (bancă), mesa (masă)

În pronunţarea consoanelor, între spaniolă şi română apar o serie de diferenţe mai


profunde. Pronunţarea corectă sau incorectă a unora dintre consoane poate afecta sensul
cuvântului, de aceea vom insista mai ales asupra acestor sunete.

Literele B şi V reprezintă grafic acelaşi sunet, care, în funcţie de contextul fonic (de
poziţia literei în cadrul cuvântului) se pronunţă în două feluri. Astfel, b, v la începutul
cuvintelor sau după consoanele m şi n se pronunţă ca b românesc.
Ex: bueno (bun), verano (vară), vapor (vapor), también (de asemenea).
În celelalte cazuri se pronunţă mai slab, cu buzele foarte apropiate, fără însă să se atingă:
abril (aprilie), avispa (viespe).

C + a, o, u sau urmat de o consoană se pronunţă ca în română.


C + e, i se pronunţă s (sau, în varianta spaniolei peninsulare, s rostit cu vârful limbii între
dinţi, asemănător sunetului englezesc din cuvântul think). Ex: cero (zero), cereza
(cireaşă), ciruela (prună).

Grupul CH se pronunţă apropiat de sunetele româneşti c + e, c + i din cuvintele ceapă,


cer, cinste. Ex: muchacho (băiat), coche (masina).
G + a, o, u se pronunţă ca în limba română;
4

G + e, i se pronunţă ca un h românesc, ceva mai tare, aproximativ la fel ca sunetul din


cuvintele româneşti: han, hrean. Ex: gemelo (geamăn), gigante (gigant).

GUE, GUI se pronunţă ca în româneşte: ghe, ghi. Ex: guerra (război), guinda (vişină).
Când vocala u are însă tremă (trema sau diéresis) (ü) pronunţarea este gue: vergüenza
(ruşine).

H în limba spaniolă, deşi apare în scris, nu se pronunţă: Ex: hola (bună), hijo (fiu).

J înaintea oricărei vocale (a, e, i, o, u) se pronunţă ca sunetul românesc h, ceva mai tare,
întocmai ca g + e, i. Ex: jamón (şuncă), jefe (şef).

LL se pronunţă asemenea unui l urmat de un i foarte scurt, aşa încât să nu se audă sunetul
li, ci un l muiat. Ex: caballo (cal), gallina (găină).

Ñ se pronunţă ca sunetul din cuvântul franţuzesc cognac, asemenea unui n urmat de un i


scurt astfel încât să nu se audă sunetul ni ci un n muiat. Ex: niño (copil), mañana (mâine).

Q se întâlneşte numai în grupurile qui, que şi se pronunţă ca sunetul din grupurile


româneşti che, chi. Ex: queso (brânză), quien (cine).

R, în interiorul cuvântului, se pronunţă ca în română. La început de cuvânt sau precedat


de consoanele l, n, s se pronunţă cu mai multe vibraţii. La fel se pronunţă când e dublu (-
rr-), în poziţie intervocalică. Ex: radio (radio), rico (bogat), perro (câine).

X se pronunţă cs în poziţie intervocalică şi ca un s când e urmat de o consoană. Ex:


examen (examen), exacto (exact), texto (text), explicar (a explica).

Y se pronunţă ca un i propriu-zis numai când este conjuncţie: y (şi). În poziţie finală, se


pronunţă ca în cuvintele româneşti: doi, noi. Ex: ley (lege), voy (merg).
În poziţie iniţială, intervocalică sau după consoanele l, n se pronunţă ca un i consonantic,
asemănător cu un i muiat, ca în cuvintele româneşti iată, iar. Ex: ya (deja), mayo (mai).

Z, în orice poziţie, se pronunţă ca un s (sau, în varianta spaniolei peninsulare, ca un s,


rostit cu vârful limbii între dinţi, întocmai ca c + e, i). Ex: izquierda (stânga), capaz
(capabil).

APÉNDICE LÉXICO
5

 SALUDAR EN ESPAÑOL = Cum ne salutăm în spaniolă

Hola / Hola ¿qué tal? = bună

Buenos días = bună dimineața / bună ziua

Buenas tardes = bună ziua (după prânz)

Buenas noches = bună seara / noapte bună

Hasta luego/Adiós = la revedere

Hasta mañana = pe mâine

Hasta la próxima semana = pe săptămâna viitoare

Hasta el próximo mes = pe luna viitoare

Hasta pronto = pe curând

 DATOS PERSONALES = Date personale

¿Cómo te llamas? = Cum te cheamă?


Me llamo... = Mă cheamă...

¿Cúal es tu nombre? = Care este numele tău?


Mi nombre es.... = Numele meu este....

Apellido = nume de familie Mi apellido es... = Numele meu de familie este...


Nombre = prenume Mi nombre es... = Prenumele meu este...

 In spațiul vorbitor de spaniolă (excepție face Argentina), toată lumea are două
nume de familie, unul preluat de la tată, iar celălalt de la mamă

 SER = a fi
6

Yo soy = eu sunt
Tú eres = tu esti
Él, ella, usted (Ud.) es = el, ea este (dvs. sunteți)
Nosotros/as somos = noi suntem
Vosotros/as sois = voi sunteți
Ellos, ellas, ustedes (Uds.) son = ei, ele sunt (dvs. sunteți)

 In spaniolă, pronumele de politețe (usted / ustedes) face acordul la persoana a


3-a.

 In America Latină, persoana a 2-a plural „vosotros/as” nu este folosită, ea


fiind înlocuită de „ustedes”.

¿Qué edad tienes? = Ce vârstă ai?


¿Cuántos años tienes? = Câți ani ai?
Tengo.... años = Am.... ani

 Formarea pluralului: año años (an – ani)


país países (țară – țări)

EL NUMERAL CARDINAL EL NUMERAL ORDINAL

1 Uno primero/a 1º /1ª


2 Dos segundo/a 2º /2ª
3 Tres tercero/a 3º /3ª
4 Cuatro cuarto/a ........................
5 Cinco quinto/a
6 Seis sexto/a
7 Siete séptimo/a
8 Ocho octavo/a
9 Nueve noveno/a
10 Diez décimo/a

11 Once
12 Doce
13 Trece
14 Catorce
15 Quince
16 Dieciséis
17 Diecisiete
7

18 Dieciocho
19 Diecinueve
20 Veinte

21 Veintiuno
22 veintidós....
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno
40 cuarenta
41 cuarenta y uno
50 cincuenta
51 cincuenta y uno
60 sesenta
61 sesenta y uno
70 setenta
71 setenta y uno
80 ochenta
81 ochenta y uno
90 noventa
91 noventa y uno

100 cien
101 ciento uno
123 ciento veititres
200 doscientos/as
300 trescientos/as
400 cuatrocientos/as
500 quinientos/as
600 seiscientos/as
700 setecientos/as
800 ochocientos/as
900 novecientos/as

1000 mil
2000 dos mil
1247 mil doscientos cuarenta y siete
1 000 000 un millón

¿Cúal es tu fecha de nacimiento? = Care este data nașterii tale?


Mi fecha de nacimiento es el 3 de mayo de 1982 = Data nașterii mele este...
8

Los días de la semana = zilele săptămânii


lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo

Los meses del año = lunile anului


enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre, diciembre

¿De dónde eres? = De unde ești?


Soy de Rumanía = Sunt din România

¿Dónde vives? = Unde locuiești?


Vivo en Brașov = Locuiesc în Brașov

¿Cuál es tu dirección? = Care este adresa ta?


Mi dirección es C/ Murcia, nr. 10, 5º (el piso) , B (la puerta), 28304 (código postal),
Madrid

C/ (calle) = Str. (strada)


piso = etaj
puerta = ușa (numărul apartamentului)

LA FAMILIA

Pariente/familiar = rudă nieto/a = nepot (de bunici)


padre = tata tío/a = unchi/mătușă
madre = mama sobrino/a = nepot (de unchi)
padres = părinți primo/a = văr/verișoară
hijo = fiu suegro/a = socru/soacră
hija = fiică cuñado/a = cumnat/ă
hijos = fii esposo/a = soț/soție
Hermano/a = frate/soră
Abuelo/a = bunic/ă padrastro = tată vitreg
Bisabuelo/a = străbunic/a madrastra = mamă vitregă

 TENER = a avea - tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen

Tengo una familia grande/pequeña = Am o familie mare/mica


Tengo muchos/pocos primos = Am multi/putini veri.
Mi familia es numerosa = Familia mea este numeroasa.

 EL HORARIO = Programul zilnic

Despertarse (EIE) = a se trezi


¿A qué hora te despiertas? = la ce oră te trezești?
Me despierto a las 7/temprano/tarde = mă trezesc la ora 7/devreme/târziu
9

Lavarse = a se spăla
Vestirse (E/I) = a se îmbrăca
Desayunar = a lua micul dejun
Antes de desayunar me visto = înainte de a lua micul dejun mă îmbrac

Ir = a merge
Después de desayunar voy al trabajo/ a la oficina = după ce iau micul dejun, plec la
serviciu/la birou

Comenzar/empezar (EIE) = a începe


¿A qué hora empiezas? = la ce oră începi?

LA HORA = ora

¿Qué hora es? = cât e ceasul?


Son las 3 = e ora 3
Es la una = (exc.) e ora unu
Menos = fără Cuarto = sfert Ej. Son las 5 menos cuarto
Y = și Media = jumătate Ej. Son las 3 y media
En punto = fix Ej. Son las 10 en punto
Sobre = aproximativ Ej. Me despierto sobre las 7
Estoy en la oficina de 8 a 16 = Sunt la birou de la 8 la 16

¿A qué te dedicas? = Cu ce te ocupi?


Soy ingeniero/ médico/ economista = Sunt inginer/medic/economist.
Trabajo en una empresa = Lucrez într-o firmă.

Terminar = a termina
Volver (OUE) = a se întoarce
Después del trabajo vuelvo a casa = După serviciu mă întorc acasă

Almorzar (OUE) = a lua prânzul


Cenar = a cina

Leer = a citi
Ver la tele = a se uita la tv
Escuchar música = a asculta muzică
Dar un paseo = a face o plimbare
Ir de compras = a merge la cumpărături
Salir (+G) con los amigos = a ieși cu prietenii
Descansar = a se odihni
Acostarse (OUE) = a se culca
10

 EL ASPECTO FÍSICO = Aspectul fizic

¿Cómo es? = Cum este/arată?

Altura = înălțime

alto/a = înalt/ă bajo/a = scund/ă de altura mediana = potrivit


¿Cuánto mides? = Ce înălțime ai? Mido 1,70 = Am 1,70

Peso = greutate

gordo/a = gras/ă delgado/a = slab/ă de peso mediano = potrivit


¿Cuánto pesas? = Câte kilograme ai? Peso unos 50 kilos = Am vreo 50 de kg.

Pelo = părul

largo = lung liso = drept moreno =brunet teñido = vopsit


corto = scurt rizado = ondulat castaño =șaten claro = deschis
mediano = potrivit rubio = blond pelirrojo = roșcat oscuro = închis

Tiene el pelo largo y rizado = Are părul lung și ondulat


Es rubia/pelirroja = Este blondă/roșcată
Peinarse = a se pieptăna
Peinado = frizură
Flequillo = breton
Tener canas = a fi cărunt
Calvo = chel
Lleva una coleta/trenza = Poartă coadă/coadă împletită
Lleva el pelo suelto/recogido en un moño =Poartă părul desfăcut/strâns în coc

 Verbul TENER se folosește pentru a se referi la caracteristici intrinsece ale


persoanei, în timp ce verbul LLEVAR (a purta) face referire la accesorii
sau la caracteristici ce pot suferi schimbări.

Ojos = ochii

negros = negri
verdes = verzi Ej. Tiene los ojos verdes = Are ochii verzi
azules = albaștri Ej. Mis ojos son azules = Ochii mei sunt albaștri
marrones = căpru
(la) Nariz = nasul

chata = cârn Ej. Tiene la nariz chata = Are nasul cârn


aguileña = acvilin
11

puntiaguda = ascuțit Ej.Su nariz es larga y puntiaguda = Nasul său este lung și ascuțit

pecas = pistrui lunar = aluniță hoyuelos = gropițe


bigote = mustață barba = barbă gafas = ochelari
Lleva bigote = Poartă mustață
Lleva gafas = Poartă ochelari

guapo/a = frumos/oasă feo/a = urât/ă


joven = tânăr/ă viejo/a = bătrân/ă

Parece más joven con este peinado = Pare mai tânăr cu această frizură
Se parece a su madre = Seamănă cu mama sa

Accesorios = accesorii

Reloj = ceas anillo = inel collar = colier


Pulsera = brățară pendientes = cercei gargantilla = lănțișor

Ropa = Îmbrăcăminte

Llevar = a purta ropa de dormir = lenjerie de noapte


Llevarse = a se purta/a fi la modă camisón = cămașă de noapte
Ponerse = a-și pune(o haină) pijama = pijama
Sentarle bien/mal = a-i sta bine/rău bata = halat de casă
Quitarse = a-și scoate (o haină) albornoz = halat de baie
calzado = încălțăminte

Prenda de vestir = îmbrăcăminte zapatos = pantofi


Abrigo = haină,palton zapatillas = papuci de casă
Chaqueta/americana = sacou de tacón alto/bajo=cu toc înalt/jos
Traje = costum botas = ghete, cizme
Chaleco = vestă sandalias = sandale
Esmoquín = smoking chanclas = șlapi
Chándal = trening deportivas = adidași
Vestido = rochie sombrero = pălărie
gorra = șapcă

Blusa = bluză gorro = bonetă


Jersey/sueter = jerseu,pulover pañuelo = eșarfă/batic/batistă
Camisa = cămașă corbata = cravată
Manga = mânecă pajarita = papion
Polo = cămașă polo bufanda = fular
Camiseta = tricou guantes = mănuși
Pantalón = pantaloni cinturón = curea
Vaqueros = blugi tirantes = bretele
Falda = fustă botón = nasture
12

Calcetines = șosete cremallera = fermoar


Pantis/medias = ștrampi bolso = geanta, poseta

Estampado = imprimat liso = uni


De listas = reiat de lunares = cu picățele
De cuadros = în carouri de rayas = în dungi

Algodón = bumbac terciopelo = catifea


Seda = mătase cuero = piele
Piel = blană lana = lână
De punto = tricotat

Los colores = culorile

blanco = alb malva = mov


negro = negru rojo = roșu
gris = gri rosa = roz
verde = verde marrón = maro
azul = albastru granate = bordo
amarillo = galben naranja = portocaliu
beige = bej violeta = violet

 LA VIVIENDA = Locuința

Vivienda = locuință ventana = fereastră


Piso = etaj, apartament contraventanas = obloane
Hogar = cămin, casa chimenea = coș/horn
tejado = acoperiș
Céntrico = central techo = tavan
Mudarse = a se muta azotea = terasă pe acoperiș
Alquilar = a închiria ascensor = lift
Alquiler = chirie patio = curte interioară
Alojamiento = cazare garaje = garaj
Edificio = clădire valla = gard
Chalé = vilă mueble = mobilă
amueblar = a mobila
Planta = etaj armario = dulap
Desván = pod de casă alacena = dulap de bucatarie/bufet
Pasillo =hol cama = pat
Escalera = scară (el) sofá = canapea
El cuarto/la habitación = încăpere colchón = saltea
Dormitorio = dormitor manta = cuvertură
Salón = cameră de zi estante = raft
13

Comedor = sufragerie escritorio = birou (mobilier)


Cuarto de huéspedes = cameră de oaspeți aparador = bufet de bucătărie
Despacho = birou mesa = masă
Cocina = bucătărie mesilla = măsuță, noptieră
Despensa = cămară servicio = toaletă
Sótano = subsol/pivniță baño = baie
Descansillo = palier de scară bañera = cadă de baie
Ducha = duș lámpara = veioză
Grifo = robinet luz = lumină
Lavabo = chiuveta de baie silla = scaun
Fregadero = chiuveta de bucătărie butaca = fotoliu
Nevera = frigider tumbona = sezlong
Horno = cuptor espejo = oglindă
Lavadora = mașină de spălat cortinas = perdele
Cocina eléctrica = aragaz persianas = jaluzele
Microondas = microunde alfombra = covor
Suelo de parqué = parchet azulejos = gresie, faianță
Felpudo = preș de intrare calefacción = încălzire
Timbre = sonerie (la) pared= peretele

 HAY = este, se află, se găsește/se găsesc (invariabil). Se folosește însoțit de


articolele nehotărâte un/a, unos/as, numerale si adjective nehotarate (alguno,
mucho, poco, etc.)

Ej. Al lado de la ventana hay un escritorio.


En mi cuarto hay pocas muebles.

 ESTÁ/ESTÁN= este, se află, se găsește/ se găsesc . Se folosește însoțit de


articolele hotărâte el/la, los/las și de adjectivele posesive.

Ej. Al lado de la ventana está el escritorio


Aquí están mis cosas.

 LOS ALIMENTOS = Alimentele

Desayuno = mic dejun

leche = lapte bocadillo = senviș


copos de cereales= fulgi de cereale bollo = corn, plăcintă
mantequilla = unt galleta = biscuit
nata = smântână fiambre= mezeluri
yogur = iaurt cecina = pastramă
queso = brânză salchichón =salam
14

huevo = ou chorizo= cârnat


huevo cocido = ou fiert tortilla=omletă
huevos fritos = ochiuri tostada = pâine prăjită
miel = miere pan = pâine

Almuerzo /Cena = prânz/ cină

de 1º =la felul I
sopa/caldo = supă/ciorbă
Guarniciones= garnituri
de 2º = la felul II
asado= friptură patatas fritas/cocidas= cartofi prăjiti/
carnesde cerdo=de porc natur
de ternera= de vită puré= piure
de pollo= de pui arroz=orez
de cordero =de miel guisantes=mazăre
judías=fasole
Pescado= pește
Mariscos=fructe de mare ensalada=salată

Especias = condimente
Fruta= fructe
Aceite de oliva= ulei de măsline
Mahonesa= maioneză manzana = măr
Vinagre = otet pera = pară
Sal = sare cereza = cireașă
Pimienta = piper ciruela = prună
Pimentón = boia de ardei melocotón = piersică
Mostaza = muștar albaricoque = caisă
Ajo = usturoi uva = strugure
Perejil = pătrunjel fresas = fragi
Azafrán = șofran moras = mure
Tomillo = cimbru frambuesa = zmeură
Romero = rozmarin arándanos = afine
Albahaca = busuioc grosellas = coacăze
Eneldo = mărar pasas = stafide
plátano = banană
naranja = portocală
pomelo =grapefruit
Legumbres = legume piña = ananas
melón = pepene galben
Lentejas = linte sandía = pepene roșu
Garbanzos = năut aguacate = avocado
Guisantes = mazăre higo = smochină
Espárrago = sparanghel dátil = curmală
Judías=fasole aceituna = măslină
15

Col = varză nuez = nucă


Coliflor = conopidă avellana = alună
Espinaca = spanac cacahuete = arahidă
Setas = ciuperci
Tomate = roșie
Pepino = castravete Bebidas= bauturi
Zanahoria = morcov agua = apă
Remolacha = sfeclă roșie sin/con gas = plată/carbogazoasă
Apio = țelină refresco = răcoritoare
Puerro = praz zumo = suc
Cebolla = ceapă café = cafea
Calabaza = dovleac ~ cortado = cafea cu lapte
Berenjena = vânătă ~ solo = cafea neagră
Pimiento = ardei té = ceai
Rábano = ridichie
Lechuga = salată verde
Patatas = cartofi

De postre= la desert Tarta/ pastel= tartă/prăjitură


Helado=înghețată
 Ensalada de frutas=salată de fructe
Cocinar = a găti

Pelar=a curăța de coajă Remover = a amesteca


Batir = a bate Asar = a frige
Rebanar = a felia Freír = a prăji
Picar = a toca Hervir = a fierbe
Moler = a măcina Cocer = a coace

Al horno = la cuptor A la parrilla = la grătar

Tiendas= magazine
Utensilios = ustensile de bucătărie
panadería = brutărie
(la) sartén =tigaie carnicería = macelărie
cazuela = oală charcutería = mezelărie
cacerola = cratiță pescadería = pescarie
plato = farfurie marisquería = fructe de mare
fuente = platou pastelería = cofetărie
bandeja = tavă mercado =piață
taza = ceașcă
vaso = pahar
cuchillo = cuțit
cuchara = lingură
tenedor= furculiță
16

servilletas=șervețele

He aquí unos ejemplos de recetas de cocina española:

Tortilla de patatas – se cortan las patatas, se pica una cebolla y se frien en aceite de oliva.
En una fuente se baten los huevos con un poco de sal y se añaden las patatas fritas. Se
echan en la sartén para dorarse y, para terminar, se vuelve la tortilla.

Paella – Se prepara con arroz, azafrán que le da su color amarillo, pollo, cerdo, mariscos,
judías, guisantes y pimientos.

Turrón (el dulce típico de la Navidad española) – Con la ayuda de la batidora se tritura
muy bien un kilo de almendras tostadas. Se pone el agua a calentar, se vierte el azúcar(un
kilo) poco a poco. Se añade canela y la ralladura de un limón. Se remueve todo muy bien.
A continuación, se pone la pasta resultante en un molde y se deja reposar de 5 a 7 horas.
Se sirve con canela en polvo.

CONSULTORIO GRAMATICAL

 Articolul hotărât: m.sg. EL m.pl. LOS


f.sg. LA f.pl. LAS

el chico = băiatul los chicos = băieții


la chica = fata las chicas = fetele

 Articolul nehotărât: m.sg. UN m.pl. UNOS


f.sg. UNA f.pl. UNAS

un chico = un băiat unos chicos = niște băieți


una chica = o fată unas chicas = niște fete

 Adverbe și pronume interogative:


QUE=ce ¿Qué día es hoy?
QUIEN/ES=cine ¿Quién es él? ¿Quiénes son ellos?
CUAL/ES=care ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuáles son tus apellidos?
CUANDO=când ¿Cuándo es tu cumpleaños?
CUANTO/A/OS/AS=cât/câtă/câți/câte ¿Cuántos años tienes?
DONDE=unde ¿Dónde vives?
17

COMO=cum ¿Cómo te llamas

 Genul substantivelor în spaniolă

 Majoritatea substantivelor spaniole terminate în –a sunt feminine, iar cele


terminate în –o, masculine. Există, bineînțeles, excepții: la mano (=mâna), el
mapa (=harta), el día (=ziua)

 Pentru multe substantive, diferența de gen se face cu ajutorul unor terminații:


o / a (chico/chica = băiat/fată); e/a (jefe/jefa =șef/șefă); -/a (señor/ señora =
domn/doamnă)

 Alte terminații pentru feminin sunt: -esa (alcalde/alcaldesa = primar/primăriță);


-ina (rey/reina = rege/regina); -triz (actor/ actriz)

 Există și substantivele care se deosebesc după sex prin radicale diferite


(heteronime): padre/madre; hombre/mujer

 Pentru unele substantive spaniole, diferența de gen se face cu ajutorul articolului


(sau a altor determinanți): el / la turista (= turistul/turista), el / la estudiante
(=studentul/studenta), el / la artista (=artistul/artista), el / la cantante
(=cantărețul/cantăreața).

Posesive

 Forme apocopate

Mi(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul meu/casa mea


Tu(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul tau/casa ta
Su(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul sau/casa sa
Nuestro(s) piso(s) /nuestra(s) casa(s)= apartamentul nostru/casa noastra
Vuestro(s) piso(s)/ vuestra(s) casa(s)= apartamentul vostru/casa voastra
Su(s) piso(s)/casa(s)= apartamentul lor/casa lor

 Forme pline

El piso es mío/ la casa es mía= apartamentul e al meu/casa e a mea


El piso es tuyo/ la casa es tuya= .........al tau/a ta
El piso es suyo/ la casa es suya= .........al sau/a sa
El piso es nuestro/ la casa es nuestra= ........al nostru/a noastra
El piso es vuestro/ la casa es vuestra= .........al vostru/a voastra
El piso es suyo/ la casa es suya= .......... a / al lor
18

Pl. Los pisos son míos/ las casas son mías, etc.= apartamentele sunt ale mele/ casele
sunt ale mele

 INDICATIVUL PREZENT

1ª –AR Desayunar=a lua micul dejun


desayuno, desayunas, desayuna, desayunamos, desayunáis, desayunan

2ª –ER comer= a mânca


como, comes, come, comemos, coméis, comen

3ª –IR vivir= a trăi, locui


vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven

Irregularidades vocálicas
- Diptongación E-IE O-UE
- Alternancia E/I

EIE

COMENZAR= a începe

comienzo Alte exemple: empezar (a începe), cerrar (a închide)


comienzas querer (a dori), despertarse (a se trezi)
comienza
comenzamos
comenzáis
comienzan

O,UUE

ALMORZAR = a lua prânzul

Almuerzo Alte exemple: volver (a se întoarce), dormir (a dormi)


Almuerzas acostarse (a se culca).
Almuerza
Almorzamos
Almorzáis
Almuerzan

E/I
19

VESTIRSE = a se îmbrăca

Me visto = mă îmbrac Alte exemple: pedir (a cere), repetir (a repeta),


Te vistes = te îmbraci servir (a servi)
Se viste = se îmbracă
Nos vestimos = ne îmbrăcăm
Os vestís = vă îmbrăcați
Se visten = se îmbracă
Irregularidades consonánticas

C G

HACER (a face): hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen

+G

PONER (a pune): pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen


SALIR (a ieși/pleca): salgo, sales, sale, salimos, salís, salen
VENIR (a veni): vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen
TENER ( a avea): tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen

+IG

DECIR (a zice): digo, dices, dice, decimos, decís, dicen


OIR (a auzi): oigo, oyes, oye, oimos, oís, oyen
CAER (a cădea): caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen

Alte neregularități

SER (a fi): soy, eres, es, somos, sois, son


ESTAR (a fi): estoy, estás, está, estamos, estáis, están
IR (a merge): voy, vas, va, vamos, vais, van
SABER (a ști): sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben
VER (a vedea): veo, ves, ve, vemos, veis, ven
DAR (a da): doy, das, da, damos, dais, dan

 ADJECTIVUL

După terminații, adjectivele spaniole sunt de două tipuri:

 cu doua terminatii (-/o pentru masculin, a pentru feminin): bajo/a, español/a


 cu o terminatie (terminate în e, l, n, r, s, z, atât pentru masculin cât și pentru
feminin): alegre, azul, común, cortés Ej. Un chico alegre / una chica alegre.
20

Pluralul adjectivelor este similar cu cel al substantivelor, formându-se prin adăugarea


unui -s sau -es, în funcție de terminație.

După semnificație, adjectivele sunt de mai multe tipuri: calificative (bueno, malo),
determinative (este, anterior), care desemnează originea sau naționalitatea
(“gentilicios”). Din această ultima categorie vom enumera unele dintre cele mai uzuale:

España español/a
Francia francés/a
Inglaterra inglés/a
Rumanía rumano/a
Italia italiano/a
Rusia ruso/a
Polonia polaco/a
Alemania alemán/a
Suiza suizo/a
China chino/a
Japón japonés /a
Estados Unidosestadounidense

Gradele de comparație ale adjectivului:

Más joven que = mai tânăr/a decât (comparativ de superioritate)


Menos joven que = mai puțin tânăr/a decât (comparativ de inferioritate)
Tan joven como = la fel de tânăr/a ca (comparativ de egalitate)
El/la más joven = cel mai tânăr/cea mai tânără (superlativ relativ)
Muy joven/jovensísimo/a = foarte tânăr/a (superlativ absolut)

Adjective spaniole cu forme neregulate pentru comparativ și superlativ:

POZITIV COMPARATIV SUPERLATIV

bueno (bun) mejor óptimo


malo (rau) peor pésimo
pequeño (mic) menor mínimo
grande (mare) mayor máximo

 Verbele SER si ESTAR

SER – indica propiedades del sujeto - Ej. Él es cómodo.


ESTAR – indica estado del sujeto - Ej. Él está cómodo en esta silla.

1. Usos de 'ser'
1. Identificación o definición: Es una chica que se llama María.
2. Origen o nacionalidad: Es peruana.
21

3. Profesión: Es estudiante. *Cuando se habla de una actividad temporal se puede


usar estar de: En verano está de socorrista en una piscina municipal.
4. Con el sentido de ocurrir/suceder, tener lugar en el tiempo y en el espacio: La
fiesta es a las ocho en mi casa.
5. Precio exacto: ¿Cuánto es?

6. Tiempo. Fecha, época, estación, día de la semana, hora: Hoy es lunes. Son las
tres

2. Usos de 'estar'
1. Localización: La clase está en la planta de arriba.
2. Con participios que expresan estados de ánimo: procupado, desolado,
asustado, satisfecho.
3. Precio variable: ¿A cuánto está el euro esta semana?

4. Temperatura: ¿ A cuántos grados estamos?

1. Adjetivos que cambian de significado con 'ser' o 'estar'

2.

SER ADJETIVO ESTAR

comunicativ ABIERTO deschis

plictisitor ABURRIDO plictisit

amabil ATENTO atent


gustos, atractiv
bun, nobil BUENO

inteligent LISTO pregătit, gata


stricat (la gust),
răutăcios MALO bolnav
22

supărator MOLESTO supărat

de culoare neagră NEGRO bronzat, supărat


de culoare verde
VERDE necopt,
neexperimentat

EJERCICIOS :

I. Completa con ser o estar :

1. Estas no __________ horas de llegar a casa.


3. __________ a su disposición para lo que usted necesite.
4. Hoy __________ el 27 de abril, __________ su cumpleaños.
6. Nosotros __________ seguros de lo que decimos.
7. La habitación __________ oscura, por favor descorre las cortinas.
8. La habitación __________ oscura, __________ orientada al norte.
11. No recojas la ropa, __________ húmeda todavía.
12. El clima de esta zona __________ muy húmedo.
13. Busca de nuevo. Tus zapatos __________ en el armario.
14. Hoy __________ su día de descanso, por eso no __________ aquí.
15. La conferencia __________ en el aula magna.
16. Como su familia __________ fuera, entra y sale cuando quiere.
17.Yo __________ tan nerviosa porque aún no sé el resultado del examen.
18.Juan __________ muy nervioso por eso nunca hace trabajos de precisión.
19. Este traje te __________ muy bien.
20.Esta tarta __________ muy buena.
21.Ese vestido __________ nuevo ¿verdad?
22.Chica ¿qué haces con la ropa? Ese traje te lo compraste hace tiempo, pero
__________ nuevo.
23.Yo __________ a tu lado para lo bueno y lo malo.
24.Yo __________ de tu opinión, entonces nosotros __________ de acuerdo.
25.__________ una persona muy tranquila, no se altera por nada.
26.Puedes __________ tranquila, yo lo voy a arreglar todo.
27.Podéis entrar si no os importa __________ de pie.

II. Adjetivos que cambian de significado con SER o ESTAR. Completa con ser o estar:

1. Juan __________ muy atento, me ayuda siempre.


2. Podemos irnos, ya __________ listo.
3. No puede confiarte ese trabajo, (tú) __________ verde todavía.
23

4. __________ negro, me han echado del trabajo.


5. __________ un tipo muy listo, nadie puede engañarle.
6. Hay que __________ atento porque habla muy deprisa.
7. Podemos darle el alta, usted ya __________ bueno.
8. No viene a trabajar porque __________ malo.
9. Cenar demasiado __________ malo para la salud.
10.Siempre __________ aburrido, ¿porqué no buscas algo que hacer?
11. ¡Qué aburrido (tú) __________! Vengo con ganas de divertirme y tú me las quitas.

 Adverbe și prepoziții de loc

Dentro (de) = înăuntrul enfrente (de) = în fata


En = în, pe entre = între
Encima (de) = deasupra al lado (de) = lângă
Sobre = pe arriba = sus
Fuera (de) = în afara abajo = jos
Delante (de) = înaintea cerca (de) = aproape de
Detrás (de) = în spatele lejos (de) = departe de
Debajo (de) = dedesubt en el medio = în mijlocul

 Pronume și adjective demonstrative

Aquí = aici Ahí = acolo Allí = acolo (mai departe)


(apropire față de (apropiere față de persoana (depărtare atât de persoana care
persoana care vorbește) căreia i se vorbește) vorbește, cât și de cea căreia i se vorbește)

Este = acesta ese = acela aquel = acela


Estos = aceștia esos = aceia aquellos = aceia
Esta = aceasta esa = aceea aquella = aceea
Estas = acestea esas = acelea aquellas = acelea
Esto = asta (neutru) eso = aia (neutru) aquello = aia (neutru)

Ej. ¿Qué es esto? No sé, parece un disco = Ce este asta? Nu știu, pare să fie un disc

¿Quiénes son estas personas? = Cine sunt aceste persoane?

Ésos son mis mejores amigos = Aceia sunt cei mai buni prieteni ai mei.
24

Atenție! La masculin și feminin, formele de demonstrative menționate mai sus


funcționează atât ca adjective (sunt însoțite de un substantiv) cât și ca pronume. Formele
de neutru, în schimb, funcționează doar ca pronume.

 PRONUME PERSONALE

N. Per. Sujeto Complemento con preposicion

1ª yo mí, conmigo
Sin. 2ª tú ti, contigo
3ª él, ella,Ud. él, ella, si, Ud., consigo
1ª nosotros/as nosotros/as
Plu. 2ª vosotros/as vosotros/as
3ª ellos,ellas,Uds. ellos, ellas, si, Uds.

ej. Esto es para ti (= Asta este pentru tine).

A mí me interesa el arte. (=Pe mine mă interesează arta)

¿A ti te gusta eso? (=Ție iți place asta?)

Când prepozțtia este con (=cu) avem următoarele forme la singular:

 Yo (mí) → conmigo =cu mine


 Tú (ti) → contigo =cu tine
 Él/ella (sí) → consigo =cu sine

PRONOMBRES PERSONALES EN FUNCIÓN DE OBJETO DIRECTO E INDIRECTO

PERSONA DIRECTO INDIRECTO

1ª sg. me me
2ª sg. te te
3ª sg. lo, la le (se)
1ª pl. nos nos
2ª pl. os os
3ª pl. los, las les (se)

 Pozitia acestor pronumelor este urmatoarea: 1. CI 2. CD


25

Ej. Damos los libros a ti.  Te los damos (= Ti le dăm)


Me dice la noticia.  Me la dice (=Mi-o spune)

 Dacă formele lo/la/los/las apar alături de le/les, acestea din urmă se


transformă în se.

Ej. Le compro un collar a Maya – Se lo compro ( = I-l cumpar)


Greșit: Le lo compro.

 LO neutro = pronumele neutru LO poate face referire la o propozitie anterioara


sau posterioara

Ej. Te lo digo simpre: tienes que prestar mas atención


(=Ti-o spun mereu: trebuie sa fii mai atent)
Laura es muy guapa. Sí, lo es
(= Laura este foarte frumoasa. Da, asa este.)

EJERCICIOS :

a) Rescrieți propozițiile următoare folosind pronumele potrivite după modelul de mai jos:

1.Encarna cuenta una historia a sus nietos. Encarna se la cuenta.


CD CI CI CD

2. ¿Me compras una moto?


3. Rebeca paga a Luis su sueldo
4. Mañana vamos a comprar un regalo a Roberto :
5. ¿Compartimos la habitación?
6. La semana que viene nos dan las notas
7. ¿Sacamos el coche del garaje?
8. Mañana por la mañana llamo a Carmen
9. Mis padres te compran los discos viejos
10. Nos dan una posibilidad
11. Mi padre pide a su jefe dos días de vacaciones
12. Me quedo los libros
13. Da las llaves a Luis
14. Pide informaciones a los funcionarios

b) Răspundeți la următoarele întrebări folosind pronume neaccentuate cu rol CD sau CI


după modelul de mai jos:

1.¿Tienes el último disco de "Ketama"? Si, lo tengo.


26

2. ¿Os dan la factura? Sí,…


3. Escucha usted las noticias? No, no…
4. ¿Luis te pide el teléfono de Marta? Sí,…
5. Tus hermanos se compran un coche? No, no…
6. ¿Me prestas tus apuntes? Sí,…

 Pronume, adjective și adverbe nehotărâte

Alguien = cineva
Algo = ceva
Alguno/a/os/as = vreunul/vreuna... Ej. ¿Hay alguno por aquí?
Algún (adj.) = vreun Ej. ¿Hay algún chico aquí?

Nadie = nimeni
Nada = nimic
Ninguno/a/os/as = niciunul/niciuna...
Ningún (adj.) = niciun Ej. Aquí no hay ningún chico
Poco/a/os/as = puțin/ă...
Un poco (adv.) = puțin

Unos cuantos/unas cuantas = câțiva/câteva

Mucho/a/os/as = mult/multă... Ej. Tengo muchas amigas


Mucho (adv.) = mult Ej. Me gusta mucho.

Varios/as = mai mulți/e, diverși/e


Todo/a/os/as = tot/toată...

Muy = foarte
Bastante/s = destul/i Ej. Tengo bastantes libros
Bastante (adv.) = destul Ej. Ya tengo bastante con eso.

Demasiado/a/os/as = prea ej. Es demasiado tarde para esto.


Demasiado (adv.) = prea mult ej. Habla demasiado.

Menos = mai puțin


Más = mai mult

Tanto/a/os/as = atât/a, atâția/atâtea Ej. Tienen tantos problemas.


Tanto/tan = atata Ej. Eso me gusta tanto. Eso es tan importante.

Cualquiera (pron.) = oricare Ej. ¿Cuál de los libros quieres? Cualquiera.


Cualquier (adj.) = oricare Ej. Me puedes llamar por cualquier cosa.
27

Cada uno/a (pron.) = fiecare Ej. Cada uno de ellos conoce el tema.
Cada (adj.) = fiecare Ej. Cada persona debe matricularse.

Otro/a/os/as = altul/a... ¿Me da otro cuaderno, por favor?


Nu se combina niciodata cu UN/A..
Los/las demás = restul, ceilalți/celelalte

Cierto/a/os/as = anumit/ă, anumiți/e

EJERCICIOS:

¿Conoces las costumbres de los españoles a la hora de pagar en bares y en restaurantes?


Intenta buscar la lógica del texto, completando con los indefinidos que siguen (algunas
formas las necesitas varias veces):

Algo (2), los demás, unos cuantos, otro, varios, nadie, toda, cada uno (2), ningún, todo
(3), cierta, otra, demasiado, cualquier, uno (2), otros (2), bastante, todos (2).
En ………………. países, en los bares y restaurantes ………….. ………….. paga lo
que ha consumido, pero ………………… extranjero que quiera relacionarse con
españoles sin ……………… conflicto debe saber que, cuando un grupo de amigos,
compañeros toma …………. en un bar, lo normal es que …………… pague lo de
…………… . Y que en sucesivas ocasiones, paguen …………. …………... . Por
supuesto, si se trata de comidas y no hay una invitación previa, …………… paga
…………… pero lo normal no es, como en ……………… países, que ………….
…………. pague lo que ha tomado, sino que se divida a partes iguales entre
………………… persona del grupo; no importa si …………….. ha comido más que
…………….. .

Cuando ………… …………. amigos salen para ir de copas o quizás cenar y luego
tomar …………. en ………….. sitios, es bastante usual hacer un fondo: cada persona
pone ……………….. cantidad de dinero y una lo guarda ………………… y se encarga
de pagar …………….. lo que se consume. Si hay ………………. dinero y al final sobra,
se reparte ………………. vez entre ………………. . Si no es …………… y falta, se
vuelve a poner dinero a partes iguales.

 Norme de accentuare

Cuvintele terminate în vocală sau consoanele –n și –s au în mod normal accentul tonic pe


penultima silabă: cine, radio,examen

Cuvintele terminate în consoană (în afară de –n si –s) au în mod normal accentul pe


ultima silabă: reloj, pintor
28

Toate abaterile de la aceste reguli se notează cu accent grafic: mamá, interés, lápiz,
fútbol.

Cuvintele care au accentul tonic pe antepenultima silabă se accentuează grafic


întotdeauna: séptimo, físico, régimen.

Atenție! Monosilabicele nu se accentuează grafic. Excepție fac cazurile prezentate mai


jos.

TILDE DIACRÍTICA

a) Se folosește pentru a deosebi cuvintele omonime:

sé – verb Ej. Sé quien eres.


se – pronume Ej. ¿Cómo se llama?

sí – adverb = da Ej.Sí, es verdad


si – conjuncție (dacă) Ej.No sé si viene hoy.

mi – adj. posesiv Ej.Ésta es mi casa


mí – pronume Ej. Esto es para mí

tú – pronume Ej. Tú eres Juan, ¿verdad?


tu – adj. posesiv Ej. Esa es tu casa?

Él – pronume Ej. Él es mi hermano


el – articol Ej. El jefe no está

té – subst. (ceai) Ej. Voy a tomar un té.


te – pronume Ej.¿Cómo te llamas?

dé – verb Ej. Es imposible que me dé el préstamo


de – prepoziție Ej. Es un curso de español

éste – pron. dem. Ej. Éste es mi piso


este – adj. dem. Ej. Este piso es mío

más – adverb (mai) Ej. Éste es más bonito


mas – conjuncție (dar) Ej. Lo veo, mas no lo creo

sólo – adverb (doar) Ej. Sólo habla inglés


solo – adjectiv (singur) Ej. Está solo

b) Se folosește pentru a distinge pronumele, adjectivele și adverbele


interogative/exclamative de cele relative (primele poartă accent grafic)
29

qué - ¿Qué quieres? ¡ Qué bonito!


que - Entonces le voy a decir que te vas.

cuál - ¿Cuál es tu color preferido?


cual - Come cual un lobo = Mănâncă asemenea unui lup

dónde - ¿Dónde estás?


donde - Sé donde están

cuándo - ¿ Cuándo volvemos?


cuando - Cuando tengo tiempo vamos de compas

cómo - ¿Como te llamas? ´¡Cómo me encanta!


como - Lo hace como puede

cuánto – ¿Cuánto cuesta el libro? ¡Cuánto me gusta!


cuanto – Sé cuanto te quieren

quién - ¿Quién es ése?


quien - Tú no eres quien para decirme todo esto

 In cazul interogativelor și exclamativelor indirecte este prezent accentul


grafic

Ej. No sé quién es él.


Explícame adónde vas.

ATENȚIE! Hiatului în care elemental tonic este o vocala închisă (i, u) se accentuaează
grafic întotdeauna fără a ține seama de regulile generale de accentuare: país, aún.

 TIMPURILE TRECUTULUI

1. INDEFINIDO = perfect simplu 3. IMPERFECTO = imperfect


2. PERFECTO = perfect compus 4. PLUSCUAMPERFECTO = mai mult ca perfect

1. PRETÉRITO INDEFINIDO

VERBOS REGULARES

CANT - AR COM - ER VIV - IR


(yo) cant É com Í viv Í
30

(tú) cant ASTE com ISTE viv ISTE


(él, ella, Ud.) cant Ó com IÓ viv IÓ
(nosotros/as) cant AMOS com IMOS viv IMOS
(vosotros/as) cant ASTEIS com ISTEIS viv ÍSTEIS
(ellos, ellas,
cant ARON com IERON viv IERON
Uds)

IRREGULARIDADES:

 alternancia E/I (3ª de sg. y pl.)


PEDIR: pedí,pediste,pidió,pedimos,pedisteis,pidieron

OTROS VERBOS CON ALTERNANCIA E/I:, conseguir, corregir, elegir, medir, mentir,
reír, repetir, seguir, sentir, servir, sonreír, vestirse.

alternancia O/U (3ª de sg. y pl.)


DORMIR: dormí,dormiste,durmió,dormimos,dormisteis,durmieron
OTROS VERBOS CON ALTERNANCIA O/U: morir.

 alternancia I/Y (3ª de sg. y pl.)


LEER: leí,leíste,leyó,leímos,leísteis,leyeron

OTROS VERBOS SOBRE EL MISMO MODELO: caer, creer, constituir, contribuir,


huir, oir, poseer, reconstruir.

 Pretéritos fuertes

A) Verbos con –U- fuerte

RAÍZ
VERBO terminación
IRREGULAR
andar anduv -E
caber cup -E
estar estuv -E
haber hub -E
poder pud -E
saber sup -E
tener tuv -E

ANDAR: anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron


CABER : cupe, cupiste, cupo, upimos, cupisteis, cupieron
31

ESTAR : estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron


HABER (unipersonal) : hubo
PODER : pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
PONER -puse,pusiste,puso,pusimos,pusisteis,pusieron
SABER : supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
TENER : tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron

B) Verbos con -J- fuerte

RAÍZ
VERBO terminación
IRREGULAR
conducir conduj -E
decir dij -E
producir produj -E
traducir traduj -E
traer traj -E

Nota: Terminația persoanei a 3-a pl nu este –IERON, ci –ERON

CONDUCIR: conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron


DECIR : dije,dijiste,dijo,dijimos,dijisteis,dijeron
PRODUCIR: produje, produjiste, produjo, produjimos, produjisteis, produjeron
TRADUCIR -traduje,tradujiste,tradujo,tradujimos,tradujisteis,tradujeron
TRAER: traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron

C) Verbos con -I- fuerte

RAÍZ
VERBO terminación
IRREGULAR
hacer hic -E
querer quis -E
venir vin -E

HACER : hice,hiciste,hizo,hicimos,hicisteis,hicieron
QUERER : quise,quisiste,quiso,quisimos,quisisteis,quisieron
VENIR : vine,viniste,vino,vinimos,vinisteis,vinieron

OTROS VERBOS IRREGULARES

IR/SER -fui,fuiste,fue,fuimos,fuisteis,fueron
DAR -di,diste,dio,dimos,disteis,dieron
VER -vi,viste,vio,vimos,visteis,vieron
32

CAMBIOS ORTOGRÁFICOS: Unele verbe necesită modificări ortografice operate la


pers. I pentru asigurarea unei regularitati fonetice

BUSCAR- busqué, buscaste… (Alte exemple: explicar, aparcar, equivocarse, etc)


LLEGAR - llegué, llegaste… (Alte exemple: pagar, obligar, juzgar, etc)

2. PRETÉRITO PERFECTO

 In limba română, atât pretérito indefinido cât și pretérito perfecto, se vor


traduce prin perfectul compus. Diferențele existente între cele două timpuri
ale trecutului sunt expuse la punctul USOS.

HE,HAS,HA,HEMOS,HABÉIS,HAN + PARTICIPIO PASADO (1ª-ado, 2ª+3ª ido)

 PARTICIPIOS IRREGULARES: abrirabierto vervisto


escribirescrito cubrircubierto
morirmuerto hacerhecho
romperroto decirdicho
ponerpuesto volvervuelto

USOS

INDEFINIDO PERFECTO

1. Acción terminada y narración 1. Acción no terminada e intemporal


ej.Siempre le gustó leer. ej. Siempre le ha gustado leer.

2. Acción puntual, momentánea 2. Información intemporal


ej. Nació en 1932. ej. ¿Has leido a Cervantes?

3. Acción situada en un plano inactual 3. Acción situada en un plano actual


(ayer, anoche, entonces,pasado anterior,ese, (hoy, presente, actual, este,
aquel, el otro dia, hace + cantid. de tiempo) hasta ahora, últimamente)

ej.Ayer leí mucho. ej.Hoy no he leído nada.


La semana pasada tuve mucho trabajo No han llegado hasta ahora.
Hablaron hace tres días

EJERCICIOS:
33

Pon el verbo que va entre paréntesis en preterito indefinido o perfecto:

1. España ………….. mucho en los últimos años. (cambiar)


2. Hoy ..................... a Andrea y ..................... un montón. (ver, adelgazar)
3. M. Vázquez Montalbán es escritor. ..................... varias novelas
policíacas. (escribir)
4. Anoche (nosotros) ..................... a casa muy tarde. (volver)
5. Mi padre ..................... en Alemania mucho tiempo cuando era joven.
(vivir)
6. Sr. González, ¿por qué ..................... tarde esta vez? (llegar)
7. El año pasado (nosotros) ..................... las vacaciones en Grecia. (pasar)
8. Julia ..................... su trabajo de peluquera el mes pasado. (dejar)
9. Hoy (nosotros) ..................... al mercado y ..................... carne y pescado.
(ir, comprar)
10. Alejandro no ..................... al teatro desde hace años. (ir)
11. Yo nunca ..................... una chica como ella, es maravillosa. (conocer)
12. ¿ ..................... mi carta? (recibir)
13. Tomás es periodista y ..................... por todo el mundo. (viajar)
14. ¿Vosotros nunca ..................... de vuestro país? (salir)
15. Pepíto está muy alto. ¡Cómo .....................! (crecer)
16. Mi abuelo ..................... hace poco tiempo. (morir)
17. ¡Sabe! ya ..................... tres veces. (casarse)
18. Mozart ..................... y ..................... en Viena. (vivir y morir)
19. Mi familia siempre ..................... en este barrio. (vivir)
20. Este año la cosecha de uva ..................... mala. (ser).

3. PRETÉRITO IMPERFECTO

CONJUGACIÓN REGULAR:

1ª  ABA,ABAS,ABA,ÁBAMOS,ABAIS,ABAN
(tomaba, tomabas ,tomaba, tomábamos, tomabais, tomaban)

2ª+ 3ª  ÍA,ÍAS,ÍA,ÍAMOS,ÍAIS,ÍAN
(comía, comías, comía, comíamos, comíais, comían)

IRREGULARIDADES: IR: iba,ibas,iba,ibamos,ibais,iban


SER: era,eras,era,eramos,erais,eran
VER: veía,veías,veía,veíamos,veíais,veían

USOS:  tiempo de la descripción ej. Mi hermana era alta y delgada.


34

 indica costumbre en el pasado ej. Antes me gustaba salir más.


 imperfecto de cortesía (valoare de politețe) ej.¿Qué quería? = Ce ați dori?

4. PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

HABÍA,HABÍAS,HABÍA,HABÍAMOS,HABÍAIS,HABÍAN + PARTICIPIO
PASADO

USOS  indica acción pasada anterior a otra acción también pasada


Ej.Ya había terminado cuando llegaste.

EJERCICIOS:

Pon el verbo que va entre parentesis en indefinido, imperfecto o pluscuamperfecto:

Un viaje inolvidable

Recuerdo que la primera vez que (ir;yo) a España, me (pasar)


algo raro. Estando en Madrid, un amigo y yo (decidir) hacer un viaje por el
norte de España. (Hablar) con un profesor y nos (decir) que Santiago
de Compostela (ser) una ciudad muy bella e importante, así que mi amigo y yo
(mirar) juntos un mapa para planear el viaje. Tanto mi amigo como yo
(pensar) recorrer las grandes ciudades y algunos pueblos pequeños para
conocer bien el país. (Tener) la idea de viajar por autocar hasta llegar a
Santiago para poder ver el campo, así que (coger) el autobús y (comenzar)
nuestra aventura.

El viaje (ser) larguísimo y nos (cansar) mucho; yo no (poder)


dormir porque un chico que (sentarse) detrás de mí todo el
tiempo (escuchar) música con el volumen muy alto. Cuando (parar)
el autocar después de cuatro horas de viaje, los dos (creer) que
(estar) en Santiago.

(Bajarse) del autobús y yo le (pedir) al conductor que


abriera el maletero. El conductor (sonreirse) , pero no me (decir)
nada. Mientras tanto, mi amigo (ir) a buscar un taxi. El taxista
35

(llegar) en seguida y nos (preguntar) a dónde queríamos ir.


Le (dar) el nombre de un hotel recomendado por una compañera de clase,
pero el taxista no (parecer) entendernos. Mi amigo (repetir)
el nombre del hotel y el taxista (indicar) que ahora sí (comprender)
. (Conducir) a 100 kilómetros por hora; yo (creer)
que (ir) a punto de matarnos, aunque al final (llegar) al hotel.
(Pedir) una habitación y (irse) a dormir. (Dormir)
hasta muy tarde. Yo (despertarse) antes que mi amigo, y (bajar)
a la calle a comprar el periódico. Cuando (ver) el nombre del periódico
(darse cuenta) de que mi amigo y yo no (estar) en
Santiago, sino a unos 200 kilómetros, en una ciudad que se llama Lugoa

 LAS PREPOSICIONES

 introduce al complemento directo de persona : ej. Vimos a Juan


 introduce al complemento indirecto : ej. Siempre le dan el sueldo a su madre
 dirección de un movimiento: ej. Iremos a España.
 lugar donde se encuentra algo: ej. Su casa está a las afueras de la ciudad.
 fecha: ej. Estamos a 2 de diciembre.
 hora: ej. A las dos estarán en casa.

ANTE (uso formal) = delante de ej. Estamos ante un problema grave.

BAJO = sub ej. Vive bajo presión.

CON = cu ej. Se quedó en casa con su familia.

CONTRA = contra ej. Lucharon contra el enemigo.

DE

 origen, procedencia: ej. Vengo del mercado


 límites en el tiempo: ej. Tengo clases de 3 a 5.
 en expresiones: de día, de noche
 pertenencia: ej. Esto es de los vecinos
 autor: ej. Las meninas de Velazquez
 tipo, materia: ej. Una tienda de ropa
36

 asunto, tema : ej. Hablar de negocios


 con ir, ser, estar y algunas actividades: ej. ir de compras, estar de vacaciones

DESDE

 origen en el espacio/tiempo: ej. Está aquí desde el año pasado.

DURANTE = în timpul: ej. Eso pasó durante la guerra.

EN

 lugar: ej. En España


 equivale a sobre: ej. Está en la mesa
 tiempo : ej. En 1987.
 con medios de transporte : ej. Viene siempre en autobús
 para informar del modo: ej. en general, en serio, en voz alta, en broma

ENTRE = între

HACIA = către, spre: ej. Ese tren va hacia Madrid.

HASTA = până la, chiar și: ej. Hasta mi padre se río

POR PARA

- movimiento dentro de un lugar - dirección o lugar de destino


Ej. Paseamos por el parque. Ej. Este tren va para Madrid
-localización aproximada en el - límite en el tiempo
tiempo o espacio ej. Para Semana Santa abrirán.
Ej. Este bar está por aquí.
- momentos del día y
periodicidad
ej.por la mañana/tarde/noche
dos veces por semana
- causa - finalidad
Ej. Eso le pasó por tonto. Ej. Lo dice para molestarte.
- medio - destinatario
ej. Lo mandamos por fax ej. Eso es para ti.
- sinónimo de en lugar de - opinión
Ej. No pudo venir y vino Juan por él. ej. Para mí, eso es lo mejor.
- introduce el agente en la pasiva - estar para = a fi pe punctul de
Ej. Fue visto por el policía. ej. Estaba para salir cuando llamó
37

SEGÚN = conform, potrivit ej. Lo hizo según se lo indicaron.

SIN = fără

SOBRE

 equivale a encima de: ej. El libro está sobre el escritorio.


 introduce el tema (sobre = de): ej. Hablamos sobre/de ti.
 tiempo aproximado: ej. Llegaremos sobre las diez.

EJERCICIOS:

I. Rellena los espacios con las preposiciones POR o PARA:

1. Tenía la cara muy desfigurada _____ las cicatrices.


2. El asesino ha sido descubierto _____ la madre de la víctima.

3. Estoy impaciente _____ conocerle.

4. Este anuncio no le interesa _____ nada.

5. Mejor que te lleves otra rueda de recambio _____ si acaso.

6. La gente pasaba _____ delante del palacio real.

7. Me preguntaron _____ ti, pero no supe decirles dónde te habías metido.

8. Todos me toman _____ mi hermana porque nos parecemos mucho.

9. Brindaron _____ el buen éxito de los exámenes.

10. Hay que darse prisa porque está _____ empezar la transmisión.

11. Me queda todavía mucho trabajo _____ hacer.

12. Está ensayando mucho _____ presentarse en público.

13. ¡Le llaman _____ teléfono, señor!

14. Estamos muy preocupados _____ su salud mental.

15. De esta pareja se puede decir que ha nacido el uno _____ el otro.
38

16. He preguntado _____ él _____ saber cómo andaba de salud.

17. Le han elegido precisamente a él _____ este puesto.

18. Deja de pelear, ¡_____ Dios!

19. _____ lo visto, hoy tiene ganas de salir.

20. Con el calor que hace, daría todo _____ estar en la playa.

21. El incendio se produjo _____ un corto circuito.

22. Necesito hablar con él, _____ eso lo busco.

23. No he venido _____ divertirme, sino _____ resolver esa cuestión.

24. Mañana salgo de Bilbao _____ Madrid y pasaré _____ Burgos.

25. _____ las buenas o _____ las malas tendrán que hacerlo.

26. El año 1992 fue un año muy duro _____ la economía nacional.

27. Me parece que no está __________ bromas.

28. Mi contrato termina __________ abril.

29. Esto no servirá __________ nada.

30. No lo sé, pero __________ mí que están separados.

II. Rellena los espacios libres con estas preposiciones: con, de, desde, en, entre, hacia,
hasta, para, por, sin, sobre, a

1.Me gusta el café___ leche.


2.EL libro está___ la mesa.
3.Este anillo es___ oro.
4.Trabajamos______ las cinco de la tarde.
5.La nariz está______los ojos.
6.Hoy estamos______ casa___ diez___ doce.
7. Han traído un libro___ ti.
8. Hoy hemos conocido______ un chico___Dinamarca.
9. Nosotros vivimos______ Barcelona.
10. Hemos ido_________ avión___Copenhague.
11.Voy_________ bicicleta___trabajar.
12. Llama_________ teléfono___ sus amigos___Dinamarca.
13. Nunca trabajamos_________ las tardes.
39

14. ___España, los bancos están cerrados___ las tardes.


15. Me gusta el café___ mucho azúcar.
16. Comer fruta es muy bueno___ la salud
17. Quieren ver una película___ indios.
18. Antonio ha pedido una bicicleta______su cumpleaños.
19. Hoy hemos ido_________casa______ la iglesia___otro camino.
20. Dicen que el televisor no está arreglado___mañana___la mañana.

 VIITORUL SI CONDITIONALUL

FUTURO SIMPLE infinitivo + É , ÁS , Á , EMOS , ÉIS , ÁN

IRREGULARIDADES:

salir- saldré, venir- vendré, caber-cabré, hacer- haré, querer- querré, decir-diré,
poner- pondré, poder-podré, saber-sabré, haber- habré, tener - tendré

USOS: - acción futura ej.Mañana iremos a Bucarest.


- probabilidad ej. Serán las tres.

CONDICIONAL SIMPLE infinitivo + ÍA, ÍAS, ÍA, ÍAMOS, ÍAIS, ÍAN

Se aplican las mismas irregularidades que en el futuro

USOS: - futuro del pasado ej. Te dije que volvería.

EJERCICIOS:

Pon los verbos que van entre paréntesis en fururo o condicional:

1. La próxima semana (empezar)…………………. ese ciclo de películas que (tener,


nosotros) ………………. que discutir en clase.
2. No tienes remedio, nunca (cambiar) ……………………. siempre (ser) ………….
el mismo.
3. ¿Quién (llamar) ……………….a estas horas? (Ser) ……………los vecinos.
4. ¿Dónde (estar) ……………..los chicos?
5. He dicho que no lo (aceptar, yo) ……………y así (ser) ……………….. .
6. Ayer te prometí que (venir, yo)………………….hoy a visitarte.

7. Yo en tu lugar no lo (hacer) ………………. .


7. Tu en mi lugar y en aquellas circunstancias (reaccionar) ……………..igual que lo
hice yo.
40

8. (Ser) ……………….una pena desaprovechar su talento.


9. Ella nunca (salir) ………………..con esa gente como lo has hecho tú.
10. ¿(Poder, yo) ……………….participar en ese baile? Me (gustar) ………………
muchísimo.
12. ¿(Querer, Ud) ………………indicarme el camino del colegio?