Sunteți pe pagina 1din 3

Profetul Ieremia

Numele Ieremia înseamnă „Dumnezeu a izgonit pe poporul Său”.


Are o conotaţie pozitivă. Alţi ebraişti consideră că ar însemna „Iahve
este înalt”.
Ieremia era originar din localitatea Anatot, la 4 km. Sud de
Ierusalim. Tatăl său era preotul Hilchia (Helchia, Hischia). Nu a fost
căsătorit. A început activitatea pe vremea regelui Iosia (627-626),
fiind la vârsta de 20 de ani. A activat sub regii: Ioahaz, Ioachim,
Iehonia (Ioiachim) şi Sedechia (Țedechia). A activat până după
dărâmarea Ierusalimului (586 î.Hr.).
Situaţia internă a Regatului lui Iuda a fost foarte tulbură. Regele
Iosia a reuşit să înlăture idolatria de sub regii Manase și Amon, dar a
murit într-o luptă cu egiptenii la Meghido în valea Iezreelului.
Urmaşul său Ioahaz a domnit doar 3 luni, înlocuit de babilonieni cu
Ioachim. În anul 605 ei cuceresc Ierusalimul şi duc primul lot de
iudei. De la această dată se numără 70 de ani de robie prezişi de
Ieremia. Urmează la regat Iehonia, iar ultimul rege a fost Sedechia,
care neascultând de poveţele profetului se alătură coaliţiei egiptene,
astfel că Imperiul Babilonean năvăleşte în Regatul Iudeii în 586,
dărâmă Templul, regele este luat prizonier, fii săi omorâţi în faţa sa, i
se scot ochii în public şi este dus în lanţuri în Babilonia. Peste
populaţia rămasă Nabucodonosor desemnează pe Godolia pe care
iudeii îl ucid la scurtă vreme.
Situaţia externă. În 612 Imperiul Asirian cu capitala la Ninive
se destramă, cucerit de imperiul Babilonian în frunte cu
Nabucopolasar, urmat de Nabucodonosor.
Ieremia a trăit până la adânci bătrâneţe, se pare că şi în exil. A
avut mult de suferit din partea autorităţilor politice. Când l-a mustrat
pe Ioachim era să fie omorât. O parte din cartea lui a fost luată şi arsă
în public.
5
Cuprinsul cărţii
 Capitolul 1 este de fapt o introducere.
 Partea I, cap. 2-35 – predomină profeţiile de ameninţare
 Partea a II-a, cap. 36-45 – profeţii mesianice şi făgăduinţa
îndurării Dumnezeieşti.
 Partea a III-a, cap. 46-52 – Profeţii împotriva popoarelor
străine.
 Capitolul 26 este o dovadă a autenticităţii cărţii.
 Capitolul 29 este o scrisoare a lui Ieremia celor duşi în robie,
adresându-le un mesaj de îmbărbătare, mângâiere, încurajare.

Profeţiile Mesianice din cartea lui Ieremia


 Ieremia 3, 17 – „Ierusalimul loc de întâlnire al
popoarelor”. „În vremea aceea Ierusalimul se va numii tronul
Domnului şi toate popoarele se vor aduna acolo. Pentru numele
Domnului şi nu se vor mai purta după îndărătnicia inimii lor celei
rele”.
 Ieremia 23, 4-5 – „Păstorul cel bun” „Voi pune peste acestea
păstori care le vor paşte şi ele nu se vor mai teme, nici se vor mai
speria, nici se vor mai pierde, zice Domnul. Iată vin zile zice Domnul
când voi ridica lui David odraslă dreaptă şi va ajunge rege şi va
domni cu înţelepciune, va face judecată şi dreptate pe pământ”.
 Ieremia 31, 31-33 – „Noul Legământ”. „Iată vin zile zice
Domnul când voi încheia cu casa lui Israel şi a lui Iuda legământ
nou. Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în
ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din pământul Egiptului. Acel
legământ ei l-au călcat deşi eu am rămas în legătură cu ei zice
Domnul. Dar iată legământul care-l voi încheia cu casa lui Israel,
după zilele acelea zice Domnul. Voi pune legea mea înaintea lor şi pe
inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu iar ei îmi vor fi popor”.

6
 Ieremia 33, 14-17 – „Odrasla dreaptă”. „Iată vin zile când
voi împlini acel cuvânt bun, pe care l-am rostit eu pentru casa lui
Israel şi Iuda, zice Domnul. În zilele acelea şi în vremea aceea voi
ridica lui David odraslă dreaptă şi aceea va face judecată şi dreptate
pe pământ. În zilele acelea Iuda va fi izbăvit şi Ierusalimul va trăi
fără primejdie şi odraslei aceleia i se va pune numele: Domnul –
dreptatea noastră. Că aşa zice Domnul, nu va lipsi lui David bărbat
care să şadă pe scaunul lui Israel”.

Idei dogmatice şi morale în cartea Ieremia


 Cap. 1, 2-10. Chemarea la profeţie
 Cap. 2 – cap. 4. Mustrări adresate poporului ales. Idolatria
considerată ca o infidelitate
 Cap. 17, 5. „Aşa zice Domnul: Blestemat omul care se încrede
în om şi care-şi face sprijin în timp omenesc şi care se îndepărtează de
Dumnezeu”.
 Cap. 17, 9. „inima omului este mai vicleană decât orice şi mai
stricată. Cine o va crede?”
 Cap. 26, 8-11. Chinurile prin care a trecut.
 Cap. 48, 10. „Blestemat cel ce face lucrurile lui Dumnezeu cu
nebăgare de seamă...”
BIBLIOGRAFIE

1. „BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ”, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu
Valeriu Anania, E.I.B.M.B.O.R., Buc., 2001.
2. BABA Teodor, Pr. Dr., „Introducere în Studiul Vechiului Testament (Aspecte Generale)”, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu,
Arad, 2007, pp. 122-128.
3. CIUDIN Nicolae, Pr. Prof., „Studiul Vechiului Testament”, E.I.B.M.B.O.R., Buc., 1978, pp. 190-198.
4. IDEM, „Studiul Vechiului Testament”, Ed. Credinţa Noastră, Buc., 1997, pp. 149-156.
5. MATSOUKAS Nikolaos, „Cărţile Bibliei”, trad. Lect. Dr., Sabin Preda, Ed. Bizantină, Buc., 2017, pp. 234-240.
6. PRELIPCEAN Vl. Pr. Prof., NEAGA N. Pr. Prof., BARNA Gh. Pr. Prof., „Studiul Vechiul Testament”, manual pentru
Institutele teologice, Buc., 1955, pp. 138-145.
7. PRELIPCEAN Vl. Pr. Prof., NEAGA N. Pr. Prof., BARNA Gh. Pr. Prof., CHIALDA Mircea Pr. Prof., „Studiul Vechiul
Testament”, manual pentru Institutele teologice, ediţia a II-a, Buc., 1985, pp. 234-245.
8. IDEM, „Studiul Vechiului Testament”, Manual pentru Facultăţile de Teologie, ediţia a III-a, îngrijită de Pr. Conf. dr. Ioan
Chirilă, Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2003, pp. 204-213.
9. IDEM, „Studiul Vechiului Testament”, Manual pentru Facultăţile de Teologie, ediţia a IV-a, îngrijită de Pr. Conf. dr. Ioan
Chirilă, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, pp. 204-213.