Sunteți pe pagina 1din 9

Colegiul Naţional „Ana Aslan”

Şcoala Postliceală Sanitară


Timişoara
Anul I Asistent medical generalist
Biochimie – GLUCIDELE - reprezentanţi

GLUCIDELE
Introducere
 Glucidele sunt substanţe organice naturale sau sintetice, în compoziţia lor elementară intră
elemente ternare (C, H, O ).
 Glucidele sunt răspândite sub diferite forme in regnul vegetal şi animal.
 Reprezintă cea mai mare parte a substanţei organice de pe pământ.
 Se găsesc în cantitate mare în produsele de origine vegetală .
 În plante glucidele pot depăşi 80 % din structura acestora , pe când în cele animale nu depăşesc
2 % din greutatea uscată a acestuia.
 Ele deţin un rol fundamental pentru om, prin faptul că sunt principala sursă de energie a
acestuia. Glucidele trebuie să furnizeze 60 % din raţia calorică zilnică..
 Denumirea de glucide are originea în cuvântul grecesc “glikis” = dulce
 În locul denumirii mai noi de glucide se folosesc şi denumirile de hidraţi de carbon
(carbohidraţi) sau zaharuri
Clasificare
În funcţie de comportarea lor în procesul de hidroliză se clasifică :
Oze bioze
trioze
tetroze
pentoze
hexoze

Glucide

holozide oligozaharide (2 - 6 oze)

polizaharide ( 6-....n oze )

Ozide heterozide
Reprezentanţi
OZELE ( MONOZAHARIDE )
Sunt zaharidele care nu se mai scindează prin hidroliză.
Monozaharidele sunt substanţe cu funcţiuni mixte ce conţin în structura lor o grupare carbonilică
(aldehidă sau cetonă) şi una sau mai multe grupări hidroxilice (OH). Din punct de vedere chimic sunt
aldehide sau cetone ale polialcoolilor.
În funcţie de numărul de atomi de carbon care intră în structura lor deosebim : bioze, trioze, tetroze,
pentoze, hezoze.
Bioze , oze cu 2 atomi de carbon, - glicoloza : joacă rol în metabolismul pentozelor.
Trioze , oze cu 3 atomi de carbon - aldehida glicerică :
- se prezintă sub formă de cristale , mici , hidrosolubile.
- o găsim în metabolismul glucidelor sub formă de esteri
fosforici.
- dioxiacetona : joacă rol important în metabolismul glucidelor
alături de gliceraldehidă. O găsim sub formă esterificată cu acid fosforic – H3 PO4 .
CH2-OH CH2O–PO3 H2 CH2 –OPO3 H2
I I I
CH-OH CH-OH C=O
I I I
HC=O HC=O CH2 -OH
Aldehida glicerică 3 fosfo- gliceraldehida Fosfodioxiacetona

1
Colegiul Naţional „Ana Aslan”
Şcoala Postliceală Sanitară
Timişoara
Anul I Asistent medical generalist
Biochimie – GLUCIDELE - reprezentanţi
Tetroze , oze cu 4 atomi de carbon - treoza , care prin oxidare formează acidul tartric (tartrul
acoperă smalţul dentar).
Pentoze , oze cu 5 atomi de carbon , le găsim în structura acizilor nucleici cărora le şi conferă
denumirea. Le mai găsim şi in regnul vegetal sub formă de polizaharide. Reprezentanţi :
- riboza , o găsim în ARN( acid nucleic)
- dezoxiriboza, o găsim în ADN (acd nucleic cu rol în ereditate)
- alte pentoze: - arabinoza, xiloza.
C=O C=O COOH
I H I H I
H-C-OH H-C-H HO-C-H
I I I
H-C-OH H-C-OH H-C-OH
I I I
H-C-OH H-C-OH COOH
I I
CH2OH CH2OH

D –riboza D-dezoxiriboza Acid tartric


L(+)-Arabinoza(I.37) este răspândită în plante, unde apare sub forma unei polizaharide
numită araban, precum şi ca o componentă a gumelor şi mucilagiilor vegetale şi a
hemicelulozei.
De asemenea, a fost găsită şi în glicozide
Se obţine prin hidroliză, din guma de cireş sau de sfeclă, după extragerea zahărului.
Xiloza este răspândită în natură, ca o componentă a gumelor vegetale şi sub formă de xilan,
o polizaharidă ce însoţeşte celuloza în lemn şi constituie o parte din aşa-numita
hemiceluloză.
Xilanul se mai găseşte în materiale lignificate ca: paie, coceni de porumb, coji de seminţe de
bumbac şi de floarea soarelui.
Hexoze – oze cu 6 atomi de carbon – au formula moleculară C6H12O6 . Le găsim în natură sub
formă liberă dar şi legată în glicozide, oligozaharide, sau polizaharide. Sunt substaţe cristaline,
incolore, cu gust dulce, uşor solubile în apă. Din grupa monozaharidelor, hexozelor le revine rolul cel
mai important. Ca reprezentanţi ai acestei grupe sunt : glucoza, galactoza, fructoza.
- glucoza este cel mai important glucid, fiind sursa majoră de energie a omului.
- este o aldohexoză
- în regnul vegetal se sintetizează din CO2 şi H2O şi o găsim :
- în stare liberă în nectarul florilor, fructe (struguri) şi în flori, alături
de D-fructoza şi de zaharoză (mierea culeasă de albinele din nectarul
florilor, este un amestec echimolecular de glucoză şi fructoză).
- iar sub formă polimerizată în amidon şi celuloză
- în regnul animal o găsim în stare liberă în ţesuturi şi organe; asfel în
sângele nostru nivelul ei numit glicemie este de 80 – 120 mg %.
C=O C=O CH2OH
I H I H I
H-C-OH H-C-OH H-C-OH
I I I
HO-C-H HO-C-H HO-C-H
I I I
H-C-OH H-C-OH H-C-OH
I I I
H-C-OH H-C-OH H-C-OH
I I I
CH2OH COOH CH2OH
Glucoza Acid glicuronic Sorbitol

2
Colegiul Naţional „Ana Aslan”
Şcoala Postliceală Sanitară
Timişoara
Anul I Asistent medical generalist
Biochimie – GLUCIDELE - reprezentanţi
- în celulele utilizatoare de glucoză ea intră doar sub formă esterificată cu
acid fosforic –H3PO4 . Există doi esteri şi anume : esterul Robinson şi esterul Cori.
- prin oxidare formează acid glicuronic, cu rol în detoxifierea organismului
de diferiţi metaboliţi.
- prin reducere se obţine un polialcool, sorbitol folosit ca materie primă
pentru obţinerea vitaminei C.

I I
H-C-OH H-C-O-PO3H2
I I
H-C-OH H-C-OH
I I
HO-C-H O OH-C-H O
I I
H-C-OH H-C-OH
I I
H-C H-C
I I
CH2O -PO3H2 CH2OH

Ester glucoză 6-fosfat Ester glucoză 1-fosfat


(ester Robison) ( ester Cori )

- galactoza, este o aldohexoză ce se găseşte în natură sub formă de :


- dizaharide ( lactoză ) şi polizaharide ( galactani), constituenţi ai gumelor
vegetale.
- se găseşte în sfingomieline şi în cerebrozide.
- în stare liberă se găseşte în cantităţi mici.
- esterul metilic al acidului galacturonic (numit acid pectic) este o
componentă de bază a materiei vii, deoarece intră în alcătuirea pereţilor celulari ai
plantelor.
- fructoza sau levuloza, este o cetohexoză ce se găseşte în natură :
- în stare liberă în fructe şi miere, iar la om şi mamifere în spermă
- în stare legată o găsim în dizaharide (zaharoză), trizaharide (genţianoză),
şi polizaharide - inulina

C=O CH2OH
I H I
H-C-OH C=O
I I
HO-C-H HO-C-H
I I
HO-C-H H-C-OH
I I
H-C-OH H-C-OH
I I
CH2OH CH2OH

Galactoza Fructoza

3
Colegiul Naţional „Ana Aslan”
Şcoala Postliceală Sanitară
Timişoara
Anul I Asistent medical generalist
Biochimie – GLUCIDELE - reprezentanţi
OZIDELE

Sunt glucide care prin hidroliză se descompun în compuşi mai simpli. În funcţie de natura produşilor de
hidroliză se clasifică în holozide şi heterozide.
Holozidele , la rândul lor se clasifică în : oligozide şi poliozide sau polizaharide

OLIGOZIDELE ( OLIGOZAHARIDELE )

Sunt glucide formate din 2 sau 3 monozaharide unite între ele prin eliminarea unei molecule de apă.
Întâlnim:
Dizaharide
- zaharoza , este cel mai răspândit oligozaharid din natură .
Zaharoza - o găsim în plante verzi în rădăcini, fructe, seminţe şi tulpini
- 12-17% în porumb dulce
6
CH OH 2
- 2-3% în cartofi dulci
H 5 O OH - 4-12% în alune şi arahide
4 H - 7-15% în mei de zahăr
1
OH H - 10-11% în ceapa dulce şi proporţii de
OH H - 3-20% în numeroase fructe
H OH - zahărul industrial se extrage industrial din trestie de zahăr (Saccharum
O
officinarum) cu 12-18% zaharoză pură, sau din sfecla de zahăr (Beta
CH OH
vulgaris) cu 15,5±2% zaharoză.
2 O

OH
H CH2OH

OH H
L
E
G
E
N
D
Ă

=
1
m
o
n
o
z
a
h
ar
id
(r
es
t
d
e
gl
u
c
o
z
ă
4
Colegiul Naţional „Ana Aslan”
Şcoala Postliceală Sanitară
Timişoara
Anul I =Asistent medical generalist
1 – GLUCIDELE - reprezentanţi
Biochimie
m- este uşor solubilă în apă, este greu solubilă în alcool.
ol- se prezintă ca o substanţă cristalină, dulce.
e- prin hidroliză se descompune în două molecule şi anume:
c - 1 glucoză şi 1 fructoză
ul - maltoza , este un glucid pe care îl găsim în plante.
ă - este un produs de hidroliză parţială a amidonului cu acizi sau în prezenţa
d enzimelor din drojdia de bere (diastaza din orz încolţit).
e - se prezintă ca o substanţă solidă, albă, cristalizată şi dulce
a - este solubilă în apă, şi alcool
p - prin hidroliză acidă sau enzimatică se descompune în două molecule şi
ă anume:
În - 2 molecule de glucoză
e - Cu drojdia de bere, maltoza fermentează transformându-se în alcool etilic,
x maltaza şi zimaza fiind enzimele din drojdia de bere care acţionează asupra
e acesteia.
m CH OH
pl
2

OH O CH OH
ul 2

H H O OH
n OH H
O
o H H
H
OH H
st H H
OH
ru
H
s OH

u 6 6
nt 2
CH OH 2
CH OH
6 H 5
O H H 5
O OH
m 4 H 1 4 H 1
OH H OH H
ol O
e OH H

c H OH H OH
ul
e Lactoza Maltoza
d - lactoza, este singurul dizaharid de origine animală, fiind zahărul laptelui (în care apare la
e concentraţii medii de 4-6%) şi din care se extrage după îndepărtarea cazeinei şi a
m grăsimilor.
o - se formează în glanda mamară din D-glucoza sângelui.
n - prin hidroliză acidă sau enzimatică se descompune în două molecule şi
o anume:
z - 1 glucoză şi 1 galactoza
a
h
ar - celobioza este dizaharidul ce rezultă la hidroliza acidă sau enzimatică a celulozei.
id - seamănă cu maltoza prin faptul că la hidroliză formează tot 2 molecule de
şi glucoză. În stare liberă se găseşte în seva unor copaci.
5Trizaharide
m - genţianoza, se obţine din rădăcina de genţiană.
ol - prin hidroliză se descompune în trei molecule şi anume:
e - 2 molecule de glucoză şi una de fructoză.
c - rafinoza, alt trizaharid, care se găseşte în cantităţi mari în sfecla de zahăr şi constituie o
impuritate
ul a zaharozei.
e - prin hidroliză se descompune în trei molecule şi anume:
d - 1 moleculă de glucoză, 1 moleculă de fructoză, 1 moleculă de
e galactoză.
a
p
ă
5
Colegiul Naţional „Ana Aslan”
Şcoala Postliceală Sanitară
Timişoara
Anul I Asistent medical generalist
Biochimie – GLUCIDELE - reprezentanţi
POLIOZIDE ( POLIZAHARIDE )

Sunt glucide formate dintr-un număr mare de monozaharide ( n ) , unite între ele prin eliminarea unui
număr (n-1 ) de molecule de apă. Au formula generală ( C6 H10 O5 )n .

În exemplul nostru sunt 12 molecule de monozaharid şi 11 molecule de apă.


Întâlnim polizaharide de glucoză, fructoză, acizi uronici, mixte.

 POLIZAHARIDE DE GLUCOZĂ

AMIDONUL

Este cel mai important polizaharid de origine vegetală.


Este principala sursă de energie a omului, este utilizat din cele mai vechi timpuri în alimentaţie. Îl găsim
sub formă de granule în cereale ( grâu, orez , porumb, orz ) dar şi în cartofi şi rădăcinoase. Plantele îl
obţin prin proces de fotosinteză. Granulele de amidon variază ca mărime şi aspect în funcţie de specie.

Proprietăţi :
- masa sa moleculară variază în funcţie de specie, astfel este de 77.000 pentru
porumb şi de 170. 000 pentru grâu
- compoziţia chimică – pe lângă glucoză mai conţine:
- anion fosforic, cationi de Ca,++ Mg,++ K+, Na+.
- urme de acizi graşi şi substanţe azotate.
- amidonul nativ este insolubil în apă , cu care formează un gel coloidal, numit cocă
sau clei de amidon.
- cu o soluţie iod-iodurată ( Lugol ) se colorează în albastru intens, culoare ce
dispare la cald şi reapare la rece.
- prin hidroliză enzimatică sau acidă amidonul se desface în molecule din ce în ce
mai mici, numite dextrine ( amilodextrine, acrodextrine, eritrodextrine ).

Structură - este format din două componenete şi anume :


- amiloza, o polihexoză cu structură liniară şi care este hidrolizată de amilaza din
malţ în maltoză.
- amilopectina, cu structură ramificată, formată din 18 - 26 resturi de glucoză.

Enzime - este hidrolizat de următoarele enzime:


- £-amilaza , β- amilaza, enzime de ramificaţie.

Fragment de
amilopectină

6
Colegiul Naţional „Ana Aslan”
Şcoala Postliceală Sanitară
Timişoara
Anul I Asistent medical generalist
Biochimie – GLUCIDELE - reprezentanţi
CH2OH CH2
O O O O O O O

O O O O O O O

CH2OH CH2

O O O O O
CH2OH
O O O O O O O

CH2
Fragment de amiloză
O O O

CH2OH O O
O O O

O O

Fragment de
amilopectină

GLICOGENUL

Este un polizaharid de glucoză de origine animală, reprezentând una din cele mai importante surse de
energie pentru animale.Îl găsim în celulele tuturor ţesuturilor ca rezervă de energie.
Proprietăţi:

- se prezintă ca o pulbere albă


- este solubil în apă
- este insolubil în alcool
- cu soluţia de Lugol se coloreazî în brun- roşcat. Această proprietate a lui este
utilizată în ginecologie pentru efectuarea testului Lahm – Schiller, test ce
evidenţiază macroscopic zonele lipsite de glicogen ale epiteliului colului uterin.
Structură- este puternic ramificat

- este format din catene scurte ( 10 – 20 de resturi de glucoză), la care la un interval


de 3 resturi de glucoză apar ramificaţii.
Enzime – β- amilaza îl hidrolizează în maltoză.

CELULOZA

Este pozaharidul predominanat al regnului vegetal. Omul nu are enzime pentru hidroliza lui de aceea nu îl
poate digera şi asimila. Această proprietate este utilă organismului, celuloza servind ca substrat material
pentru materiile fecale şi combătând constipaţia. . Există celuloze şi hemiceluloze cunoscute sub numele

7
Colegiul Naţional „Ana Aslan”
Şcoala Postliceală Sanitară
Timişoara
Anul I Asistent medical generalist
Biochimie – GLUCIDELE - reprezentanţi
de fibre care asigură un tranzit intestinal fiziologic, scad absorbţia substanţelor nutritive, fiind
recomandate în tratamentul obezităţii, dislipidemiilor, DZ, ASC. Unele fibre pot fi parţial digerate datorită
enzimelor secretate de bacteriile intestinale. Surse de fibre :
- fulgii de ovăz, fasolea, mazărea, soia, ce conţin fibre solubile.
- tărâţele de grâu ce conţin fibre insolubile.

 POLIZAHARIDE DE FRUCTOZĂ

INULINA

Inulina este un polimer de fructoză şi glucid de rezervă, care se găseşte în rădăcinile unor plante (dalie,
cicoare).
Ea nu se metabolizează în organism , eliminându-se ca atare. Această proprietate este utilizată în
laboratorul clinic la explorarea vitezei de filtrare glomerulară ( clearence renal ).

DEXTRANII

Sunt polimeri de glucoză folosiţi ca înlocuitori de plasmă. În soluţie ei au vîscozitate şi presiune osmotică
asemănătoare plasmei nefiind nici metabolizaţi. Menţinerea lor în circulaţia sanguină în soluţie coloidală,
până la refacerea proteinelor proprii organismului, face posibilă restabilirea volumului de lichid circulant.

 POLIZAHARIDE DE ACIZI URONICI

ACIDUL PECTIC

Este componeneta principală a pectinei, este un polizaharid de susţinere, se găseşte în pereţii celulelor din
fructe şi plantele tinere.

 POLIZAHARIDE MIXTE

Sunt formate din monozaharide variate sau derivaţii lor. Întâlnim următoarele grupe:

GUME ŞI MUCILAGIILE VEGETALE

Le găsim în regnul vegetal.


ACIDUL CONDROITIN SULFURIC

Împreună cu o proteină intră în structura ţesutului conjunctiv. Îl găsim în cartilaje, piele, tendoane, aortă,
valvele cardiace.

ACIDUL MUCOITINSULFURIC

Întră împreună cu o proteină în structura mucinelor. Mucinele sunt produsul de secreţie:


- al glandelor salivare
- al glandelor epiteliului tubului digestiv
- al glandelor aparatului respirator
- al glandelor aparatului genital.
-
HEPARINA

8
Colegiul Naţional „Ana Aslan”
Şcoala Postliceală Sanitară
Timişoara
Anul I Asistent medical generalist
Biochimie – GLUCIDELE - reprezentanţi
Este un polizaharid natural ce se găseşte în ficat, plămân, miocard dar şi în granulaţiile bazofilelor
( leucocite bazofile ). Este activator al enzimei lipoproteinlipaza , cu rol în clarificarea plasmei. Heparina
se administrează ca anticoagulant a sângelui.

ACIDUL HIALURONIC

Intră în structura substanţei fundamentale a ţesutului conjunctiv. Îl găsim în pleură, piele. Joacă rol în
apărarea organismului împotriva germenilor microbieni.

1. HETEROZIDELE

Sunt o clasă de glucide cu caracter glicozidic şi care prin hidroliză eliberează glucide şi substanţe
neglucidice numite aglicon. Le găsim în regnul vegetal, au proprietăţi farmacodinamice importante motiv
pentru care sunt utilizate ca medicamente. Din această clasă fac parte:
- heterozide aromatice - amigdalina
- heterozide heterociclice – RUTINUL sau vitamina P.
- heterozide sterolice – digitaloza, digitoxigenina, strofantidina.