Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa nr.

1
la ord. DE Sîngerei
nr. 546 din 21.11.2017

Componența membrilor juriului concursului raional


Obiceiuri, Datini și Tradiţii de Crăciun şi Anul Nou ediția anului 2017

Președinte:

1. Țăruș Livia – specialist principal-metodist DE Sîngerei.

Membrii juriului:

2. Roșca Ion - șef CMR.


3. Ivancea Iurie – director adjunct CCA Sîngerei.
4. Chiriac Andrian – coregraf, LT „Olimp” Sîngerei.
5. Clipca Lucia – director adj. p/e educație, profesor de limba. și
literatura română LT „I. Creangă” Rădoaia.
Anexa nr. 2
la ord. DE Sîngerei
nr. 546 din 21.11.2017

Zona Chișcăreni (LT „N. Casso” Chișcăreni): 16.12.2016


ora 900

1. LT ,,N.Casso”, Chișcăreni
2. CCA Chișcăreni
3. Gim. Sl. Chișcăreni
4. Gim. ,,L. Lari” Bursuceni
5. Gim.Ciuciueni
6. Gim. „S.Rădăuțan” Iezărenii Vechi
7. Gim. ,,Iu. Bodiu” Flămînzeni
8. Gim.Cozești
9. Gim. „V.Matei” Dumbrăvița

Zona Centru (Casa raională de cultură „Nicolae Iorga” or. Sîngerei):


16.12.2017
ora 1230 .
1. Gim. ,,Catinca și Ilie Galben” Sloveanca
2. Gim. Bălășești
3. LT ,,A. Agapie” Pepeni
4. Gim. ,,M.Dolgan” Petrovca
5. Gim. Bilicenii Noi
6. Gim. „V. Mereniuc” Bilicenii Vechi
7. Gim. „I. Ignatiuc” Prepelița
8. Gim. „M. Volontir” Grigorăuca
9. Gim. „A. Crihan” Sîngerei
10.Gim. Mihailovca
11.Gim. ,,A. Păunescu” Copăceni
12.LT „D. Cantemir” Sîngerei
13.LT ,,Olimp” Sîngerei
14.LT ,,M.Eminescu” Sîngerei
15.CCA Sîngerei
Zona Biruința ( Școala Profesională Alexăndreni): 17.12.2017
ora 900

1. LT ,,Luceafărul” Biruința
2. Gim. ,,P.Halippa” Cubolta
3. Gim. Dobrogea Veche
4. Gim.Țambula
5. Gim. ,,V.Ceban” Alexandreni
6. Gim. ,,N.Dabija” Heciul Veci
7. Gim. ,,Gr.Vieru” Heciul Nou
8. Gim. Țîplești
9. Gim.Țîplețești

Zona Rădoaia ( LT „I. Creangă”): 17.12.2017


ora 1300

1. Gim.,,D.Matcovschi” Cotiujenii Mici


2. Gim.,,V.Alecsandri” Drăgănești
3. LT ,,A.Russo” Sîngereii Noi
4. Gim.Mărinești
5. Gim. ,,I.Vatamanu” Mîndreștii Noi
6. LT ,,I.Creangă” Rădoaia
Anexa nr.3
la ord. DE Sîngerei
nr. 546 din 21.11.2017

FIȘA DE EVALUARE
a concursului OBICEIURI, DATINI, ȘI TRADIŢII DE CRĂCIUN ŞI ANUL NOU,
ediția anului 2017

Nr Instituția Nr. de Calitatea Măiestria Costu- Varieta Origina Total


d.r de învățământ elevi conținu- interpre- mul și -tea, au litatea puncte
în rilor se- tativă atribu- tencita-
scenă lectate tele tea
1. LT ,,D.Cantemir” Sîngerei
2. LT,,Olimp” Sîngerei
3. LT,,M.Eminescu” Sîngerei
4. LT,,A.Agapie” Pepeni
5. LT,,N.Casso” Chișcăreni
6. LT,,A.Russo” Sîngereii Noi
7. LT ,,Luceafărul” Biruința
8. LT ,,I.Creangă” Rădoaia
9. Gim. ,,P.Halippa” Cubolta
10. Gim. ,,A.Crihan” Sîngerei
11. Gim. ,,V.Ceban” Alexăndreni
12. Gim.Bălășești
13. Gim. Bilicenii Noi
14. Gim. ,,V.Mereniuc” Bilicenii Vechi
15. Gim. ,,L.Lari” Bursuceni
16. Gim. Ciuciueni
17. Gim. ,,D.Matcovschi”Cotiujenii Mici
18. Gim. ,,A.Păunescu” Copăceni
19. Gim.Cozești
20. Gim. „V. Matei” Dumbrăvița
21. Gim. Dobrogea Veche
22. Gim. ,,I.Bogiu” Flămînzeni
23. Gim.„M.Volontir” Grigorăuca
24. Gim.,,N.Dabija” Heciul Vechi
25. Gim. ,,Gr.Vieru” Heciul Nou
26. Gim. „S.Rădăuțan” Iezărenii Vechi
27. Gimn.Mărinești
28. Gim. Mihailovca
29. Gim. ,,I.Vatamanu” Mîndreștii Noi
Nr Instituția Nr. de Calitatea Măiestria Costu- Varieta Origina Total
d.r de învățămînt elevi conținu- interpre- mul și -tea, au litatea puncte
în rilor se- tativă atribu- tencita-
scenă lectate tele tea
30. Gim. ,,M.Dolgan” Petrovca
31. Gim. „I. Ignatiuc” Prepelița
32. Gim. Sl.Chișcpăreni
33. Gim.,,Catinca și Ilie Galben”
Sloveanca
34. Gim.Țambula
35. Gim. Țîplești
36. Gim.Țîplețești
37. Gimn. ,,V.Alecsandri” Drăgănești
38. CCA Sîngerei
39. CCA Chișcăreni

16-17.12.2017 Evaluator : _____________________________


Anexa nr. 4
la ord. DE Sîngerei
nr.546 din 21.11.2017

Devizul de cheltuieli
pentru promovarea concursului raional Obiceiuri, Datini și Tradiţii
de Crăciun şi Anul Nou, ediția anului 2017

Data desfăşurării: 16 - 17.12.2016

Locul desfăşurării: LT „N. Casso” Chișcăreni.


Casa raională de cultură „Nicolae Iorga” or. Sîngerei.
Școala Profesională Alexăndreni.
LT „I.Creangă” Rădoaia.

Timpul desfăşurării: 9.00 - 17.00

Responsabil de organizarea și desfășurarea concursului: Livia Ţăruş, specialist


principal-metodist al DE Sîngerei.

Premii: Locul I – Diplomă de merit, 500 lei.


Locul II – Diplomă de merit, 400 lei.
Locul III – Diplomă de merit, 300 lei.
8 mențiuni - Diplomă de merit și câte 100 lei.

În total suma de 2000 (două mii) lei.