Sunteți pe pagina 1din 11

INDUSTRII

SMMO
CREATIVE
2018/2019

SALA 307 19 FEB / 5 MAR / 19 MAR / 2 APR /


16 APR / 7 MAI / 21 MAI
ora 18.00
Activități
Comunicarea industriilor Analiza practicilor culturale și
creative: cum se nasc ideile sociale contemporane
19.02.2019 16.04.2019
invitat: Raluca Iacob, Metru-
Industriile culturale și creative – Cub, resurse pentru cultură
modele și teorii
05.03.2019 Orașe creative, cartiere creative,
07.05.2018
invitat: Ivona Baranovskaja
Industriile culturale și creative în (Vilnius University)

România 19.03. 2019


Pitch session: proiecte creative

Creativitatea & patrimoniul (prezentarea proiectelor)  

cultural 21.05.2018

02.04.2019
TEME INDIVIDUALE
Activități de seminar
Se vor realiza individual, la alegere (două)

Pe parcursul semestrului studenții vor din cele patru de mai jos:


realiza două teme individuale și un
proiect în echipă. o   eseu (predare – 26.03) -  (în legătură cu o
temă / subiect / problemă specifică
proiectului de echipă); predarea se face prin
e-mail, până cel târziu la ora 23.59;
Evaluarea la finalul semestrului se FEEDBACK : 02.04
face prin examen (prima săptămână
din sesiune). o   infografic (predare – 16.04) (în legătură
cu o temă / subiect / problemă specifică
proiectului de echipă); predarea se face prin
e-mail, până cel târziu la ora 23.59;
Nota de la seminar  = media notelor de la
FEEDBACK: 30.04
teme + puncte bonus.
Nota finală = nota examen + nota proiect +
nota seminar / 3 o   prezentări (cu durata de 2 minute) pe o
temă dată: prezentarea va fi însoțită de un
mind-map sau un infografic (depinde de
subiect). Subiectele prezentărilor sunt
discutate și stabilite la finalul fiecărui curs).

o   evaluarea proiectelor colegilor (evaluarea


prezentării și evaluarea a 2 proiecte scrise;
evaluare se face pe baza unui formular
anterior stabilit. Formularele completate de
către studenții care aleg această temă vor fi
trimise până cel târziu cu 2 zile înainte de
ziua fixată pentru examen.
Evaluare
PROIECT

Se realizează  în echipe de câte 4-6 studenți.


Proiectul este obligatoriu. Se predă (printat și
Evaluarea din timpul semestrului pe e-mail) la ultimul curs. Studenții absenți la
constă în: realizarea a două teme de prezentare nu primesc punctajul aferent
seminar (individuale), activitate la acesteia (2 puncte).
seminar și realizarea unui proiect (în
echipă). EXAMEN

1 sau 2 subiecte organizate în jurul analizei


critice a unor concepte teoretice;
Evaluarea la finalul semestrului:
examen (prima săptămână din O propunere de realizare a unui
produs/serviciu creativ & campanie de
sesiune).
comunicare în social media realizate pornind
de la un scenariu dat, din temele abordate la
Nota de la seminar  = media notelor de la curs).
teme + puncte bonus.
Nota finală = nota examen + nota proiect +
nota seminar / 3 Cerințe pentru restanță:  examen; 2 eseuri
pe teme specifice (vor fi anunțate la finalul
semestrului) din temele abordate la curs.
Organizarea activităților
TEME DE SEMINAR

r a f i c
I nfog

Conținut
imagini și informații relevante pentru tema
aleasă;
titlu sugestiv și atractiv
informații generale: cine? cum? când? de ce
statistici

Criterii pentru nota minimă


relevanță în contextul proiectului
minim 3 elemente grafice (pictogramă, imagini,
chart etc.)
fluență și logică în citire (conexiuni ușor de
realizat la nivel vizual și logic)
pattern ușor identificabil
scriere corectă

Criterii pentru nota maximă


aspect (complexitatea design-ului)
elemente distinctive: fonturi, culori etc. (unitate la
nivel vizual)
contrast text/fundal
minim 5 elemente grafice
respectare dead-line
Organizarea activităților
TEME DE SEMINAR

n t a r e
P reze

Conținut
imagini și informații relevante pentru tema
aleasă;
scurtă descriere a contextului / subiectului ales;
impactul în societate / impactul în industria
creativă
fun facts / lucruri mai puțin cunoscute
top lucrări / realizări / produse relevante pentru
subiectul ales

Criterii pentru nota minimă


prezentare succintă a informațiilor + exemple
precizarea surselor; surse pertinente de informații
minim 3 subcapitole pentru infografic / brațe
pentru mind-map
prezentare ușor de urmărit / intuitivă (cu
recapitulare la final a punctelor cheie);
scriere corectă

Criterii pentru nota maximă


minimum 3 surse de informații
interacțiune cu publicul (speech engaging)
discurs liber
prezentare cu impact vizual
Organizarea activităților
TEME DE SEMINAR

Eseu

Conținut
structura: intorducere, cuprins, încheiere
referințe și citare (cel puțin două surse; cifre, date
și fapte care sunt prezentate drept argumente,
trebuie citate din surse credibile)
limbaj clar, text coerent
trebuie să includă o teză / un subiect de
dezbatere
trebuie să includă și opinia proprie asupra
subiectului.

Criterii pentru nota minimă


respectarea structurii (introducere, cuprins,
încheiere/concluzie)
minim o pagină și jumătate, maxim 3 pagini.
menționarea surselor
corectitudinea exprimării

Criterii pentru nota maximă


respectare dead-line
respectare reguli de formatare
Organizarea activităților
TEME DE SEMINAR

i e c t
Pro

Proiect creativ
Propuneți spre finanțare un produs, serviciu sau o
întreprindere creativă pentru care să imaginați
structura și să realizați o documentare care să
argumenteze necesitatea / oportunitatea
respectivului produs.
Propunerea de finanțare va fi realizată sub forma
unui document text (maxim 3.000 cuvinte),
însoțit de un material vizual de prezentare
(broșură, mind-map, infografic, video) și de
prezentarea echipei. Pentru fiecare membru - o
scurtă descriere (background și activiate
curentă), adresă de e-mail, o imagine
reprezentativă (poză sau ceva funny).

Principii
Principiile finanțatorului, și prin urmare
principiile care trebuie să stea la baza proiectului
sunt următoarele:
Creativitatea are puterea de a influența inovația
economică și socială;
· Antreprenorii creativi pot fi și trebuie să fie
factori generatori de bunăstare pe termen lung
· Industriile culturale și creative contribuie la
îmbunătățirea locuirii urbane și la creșterea
coeziunii sociale
· Într-o comunitate, sustenabilitatea și
generarea de venituri / profituri sunt
complementare și nu concurente
· Promovarea schimburilor interculturale și a
activităților trans- și cros- disciplinare reprezintă
factori care facilitează creativitatea și inovația
Organizarea activităților
TEME DE SEMINAR

i e c t
Pro

conținutul proiectului
Propuneți spre finanțare un produs, serviciu sau o
întreprindere creativă pentru care să imaginați
structura și să realizați o documentare care să
argumenteze necesitatea / oportunitatea
respectivului produs.
Propunerea de finanțare va fi realizată sub forma
unui document text (maxim 3.000 cuvinte, font
12, TNR, la 1.5 rânduri), însoțit de un material
vizual de prezentare (broșură, mind-map,
infografic, video) și de prezentarea echipei.
Pentru fiecare membru - o scurtă descriere
(background și activiate curentă), adresă de e-
mail, o imagine reprezentativă (poză sau ceva
funny).

Principii
Principiile finanțatorului, și prin urmare
principiile care trebuie să stea la baza proiectului
sunt următoarele:
Creativitatea are puterea de a influența inovația
economică și socială;
· Antreprenorii creativi pot fi și trebuie să fie
factori generatori de bunăstare pe termen lung
· Industriile culturale și creative contribuie la
îmbunătățirea locuirii urbane și la creșterea
coeziunii sociale
· Într-o comunitate, sustenabilitatea și
generarea de venituri / profituri sunt
complementare și nu concurente
· Promovarea schimburilor interculturale și a
activităților trans- și cros- disciplinare reprezintă
factori care facilitează creativitatea și inovația
o i e c t
Descrierea ideii Pr
Cerințe pentru nota minimă Cerințe pentru nota maximă

Ideea proiectului este formulată într-un Ideea este inovativă prin abordarea
paragraf separat; propusă, modul în care e pusă în
practică etc.
Ideea proiectului este dezvoltată în
Se explică felul în care a apărut ideea
conținutul proiectului;
de proiect.
Conceptul este sumarizat într-o singură
frază-cheie

Motivația alegerii

Cerințe pentru nota minimă Cerințe pentru nota maximă

Se prezintă felul în care s-a ajuns la


Ideea de proiect / motivația este
ideea respectivă
corelată cu principiile finanțatorului
Sunt utilizate surse relevante (minim 3)
(textul face referire la cel puțin 2
Citarea – APA
principii)
Este descrisă clar și concis problema la
care răspunde proiectul
Expunerea datelor pe care se bazează
soluția de proiect propusă (de exemplu
o cercetare de piață sau sociologică).

Aspecte trans- și cros disciplinare


Cerințe pentru nota minimă Cerințe pentru nota maximă

Se prezintă felul în care proiectul Sunt menționate cel puțin 2 elemente


răspunde unei probleme cu mai multe cros sau trans-sectoriale (cultural,
fațete. social, tehnologic etc.)
Prezența / alegerea celor două
elemente se bazează pe date provenite
din surse pertinente.
i e c t
Publicuri țintă
Pro
Cerințe pentru nota minimă Cerințe pentru nota maximă
Segmentarea publicurilor există Sunt menționate cercetări recente
Segmentarea publicurilor este corect (inclusiv barometre) relevante care să
susțină motivul/motivele pentru care
făcută ținând cont de specificul
cel puțin două categorii de publicuri
problemei din cele identificate au nevoie de
proiect
Activități cheie

Cerințe pentru nota minimă Cerințe pentru nota maximă


Alegerea fiecărei activități este
Activitățile sunt înțelese ca pași în
argumentată prin felul în care aceasta
implementarea proiectului;
contribuie lla rezolvarea problemei
Activitățile sunt descrise
identificate de proiect;
Există cel puțin 5 activități
În prezentarea activităților se arată
Se prezintă modul în care se urmărește
felul în care acestea se corelează cu
realizarea activității
principiile finanțatorului (cel puțin 2
principii).
Parteneri cheie / resurse
Cerințe pentru nota minimă Cerințe pentru nota maximă

Sunt menționați cel puțin 3 parteneri Alegerea partenerilor este justificată


cheie și cel puțin două categorii de prin menționarea rolului lor în proiect.
resurse non-financiare. Alegerea resurselor este justificată cu
*nu este nevoie de buget argumente (cifre, studii etc.).

Plan de comunicare în social media


Cerințe pentru nota minimă Cerințe pentru nota maximă

Planul este gândit pentru facebook și Există un mesaj cheie pentru fiecare
instragram; canal în parte și obiective SMART;
Există un plan de conținut structurat Alegerea și motivarea ambasadorului de
Se evidențiază legătura dintre planul de brand/cauză.
comunicare / mesaje și diferitele fațete Argumentarea modalității de evaluare a
ale problemei la care răspunde rezultatelor și raportarea lor la
proiectul. principiile finanțatorului.