Sunteți pe pagina 1din 2

Lista finaliştilor proiectului

„Burse pentru formare profesională”

Ediţia 2019 – 2020

Tinerii – aplicanţi noi

n/o Numele, prenumele Instituţia de învăţământ curentă


1. Popazov Vasilii Centrul de Excelență în Construcții
2. Armaș Ion Centrul de Excelență în Construcții
3. Tulbu Petru Centrul de Excelență în Construcții
4. Mocreac Andrei Centrul de Excelență în Construcții
5. Potîngă Sorin Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
6. Zglavoci Maria Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
7. Raduceai Alexandra Centrul de Excelență în Industria Ușoară
8. Beșleagă Victoria Centrul de Excelență în Industria Ușoară
9. Ghilescu Crina Centrul de Excelență în Industria Ușoară
10. Grati Tudor Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
11. Levinte Adrian Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
12. Lebeda Nicolae Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
13. Solovei Constantin Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
14. Molla Vera Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
15. Daranuța Nela Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
16. Scaun Ana-Maria Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
17. Oberneac Ana Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
18. Țurcan Evelina Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
19. Stratila Ruvim Centrul de Excelență în Transporturi
20. Golban Marinela Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
21. Patic Maria Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
22. Draguțan Valeria Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
23. Conovciuc Evelina Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
24. Iuzu Alexandra Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul
25. Militan Elisaveta Colegiul "Mihail Ceachir" din Comrat
26. Rozovel Mihaela Colegiul de Medicină din Bălți
27. Silvestru Carolina Colegiul de Medicină din Bălți
28. Voineac Iulia Colegiul de Medicină din Bălți
29. Luțic Galina Colegiul de Medicină din Cahul
30. Ciobanu Vladislav Colegiul de Medicină din Orhei
31. Tacu Daniela Colegiul de Studii Administrative și Fiscale
32. Scripcenco Maxim Colegiul de Studii Administrative și Fiscale
33. Fîntîna Mirela Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" din Bălți al USARB
34. Munteanu Ana Colegiul "Mihai Eminescu" din Soroca
35. Prohorov Alexandr Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți
36. Pașneac Serghei Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți
37. Poșcoi Vadim Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți
38. Fetescu Maria Școala Profesională din Florești
39. Spancioc Tatiana Școala Profesională nr. 11
40. Durnea Natalia Școala Profesională nr. 2
Tinerii re-aplicanţi
1. Chirsanov Elena Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
2. Barbăneagră Evelina Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
3. Cobzaru Elena Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
4. Oglindă Constantin Centrul de Excelență în Educație Artistică "Ștefan Neaga"
5. Gavrilenco Serghei Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
6. Railean Daniel Centrul de Excelență în Energetică și Electronică
7. Florea Corina Centrul de Excelență în Industria Ușoară
8. Rotaru Timon Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
9. Busuioc Ciprian Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
10. Țărnă Elen Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
11. Pascari Maria Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
12. Chirtoca Veronica Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
13. Dintiu Alexia Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
14. Nicorici Anastasia Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo"
15. Ziliborș Cristina Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți
16. Popa Eugenia Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți
17. Buraga Adriana Centrul de Excelență în Viticultura și Vinificație din Chișinău
18. Enișevschi Diana Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
19. Chirsanov Maria Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău
20. Cojocaru Marina Colegiul "Mihai Eminescu" din Soroca
21. Curdoglo Natalia Colegiul "Mihail Ceachir" din Comrat
22. Cernioglo Inna Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
23. Bîzîcci Elena Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat
24. Coca Vasilița Colegiul "Mondostud-Art"
25. Maranciuc Natalia Colegiul Agroindustrial "Gheorghe Răducan" din s. Grinăuți, r. Ocnița
26. Popovici Emanuela Colegiul Agroindustrial din Rîșcani
27. Slobodeniuc Iana Colegiul Agroindustrial din Ungheni
28. Dudai Elena Colegiul Agroindustrial din Ungheni
29. Căpățînă Atanasie Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală"
30. Talmaci Veronica Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
31. Melnic Virsavia Colegiul de Medicină din Bălți
32. Toma Marin Colegiul Național de Comerț al ASEM
33. Tătaru Dionisie Colegiul Național de Comerț al ASEM
34. Iabanji Ion Colegiul Național de Comerț al ASEM
35. Plămădeală Anastasia Colegiul Național de Coreografie
36. Gherghelegiu Luminița Colegiul Politehnic din Bălți
37. Cara Victoria Colegiul Tehnologic din Chișinău
38. Tătaru Adrian Colegiul Tehnologic din Chișinău
39. Berliba Alina Școala Profesională nr. 2 din Chișinău
40. Popa Rita Școala Profesională nr. 2 din Chișinău

Notă! Deciziile finale în cadrul concursului sunt stabilite de comun acord, de către Consiliul
Donatorilor şi Comisia de Experţi, nominalizată în cadrul programului, în urma evaluării dosarelor
de aplicare.
Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

Centrul de Informații Universitare își rezervă dreptul de a întrerupe plata bursei în cazul în care
bursierul/a a întrerupt studiile. În acest caz, bursa va putea fi oferită primului candidat plasat pe
lista de așteptare.