Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ION CREANGĂ” ALBEȘTI

Str. Șos. Mangaliei nr. 32, Albești, Constanța


Tel: 0241/736712
Email: scalbesti_cta@yahoo.com

Responsabil CPPE, Nr. înreg......................

prof. Manta Ana Maria

PROIECT TEMATIC
4 OCTOMBRIE

Coordonator-prof. înv.primar Han Geta

Școala Gimnazială nr.1 Cotu Văii


4 OCTOMBRIE- ZIUA MONDIALĂ A ANIMALELOR

MOTIVAȚIA PROIECTULUI:
Toate animăluțele, fie ele sălbatice sau domestice, mamifere, păsări, reptile sau pești sunt
sărbătorite în fiecare an, pe data de 4 Octombrie. Prin sărbătorirea acestei zile dedicate tuturor
animalelor, se dorește atât comemorarea dragostei, a respectului și a responsabilității față de
animale, cât și aducerea în atenția oamenilor a importanței animalelor în lume. Prin
conștientizarea globală a acestor lucruri se pot îmbunătăți standardele de trai ale acestora dar
și ale oamenilor. Există o legătură foarte strânsă între bunăstarea oamenilor, a animalelor și a
mediului în care trăim cu toții

DESCRIEREA PROIECTULUI
Scopul proiectului: dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru natură şi în
special faţă de animale.

Obiectivele proiectului:
 să cunoască semnificaţia zilei de 4 octombrie –Ziua mondială a animalelor;
 formarea şi cultivarea gustului pentru lectură;
 îmbogăţirea cunoştinţelor despre animale, mai ales cele pe cale de dispariţie;
 să audieze cântece, poezii despre animale, sunete emise de diferite animale ;
 să realizeze desene, lucrări cu materiale din natură reprezentând animale.
Durata de desfăşurare: 3- 4 octombrie 2019

Grupul ţintă: elevii din ciclul primar și cadrele didactice din Școala Gimnazială ,, Ion
Creangă,, - structura Școala Gimnazilă nr.1 Cotu Văii.

Locul desfăşurării: sala de clasă;

Resursele proiectului:
 Umane: elevii claselor CP-IV, profesorii învâțământ primar

 Materiale: flip-chart, markere, coli colorate, videoproiector, laptop, poezii despre


animale; coli de desen, creioane colorate, carioca, acuarele; frunze presate, seminţe.
 Mijloace utilizate: conversația, expunerea, jocuri de rol, exerciții pracrice, activități
interactive;
 Informaționale: cărți, reviste , filmulețe, canalul YouTube;
Discipline implicate în proiect:

- Comunicare în limba română


-Limba şi literatura română
-Arte vizuale şi abilităţi practice
-Muzică şi mişcare
-Dezvoltare personală

Metode de evaluare: - Expoziție cu lucrările realizate de elevi.


Popularizarea proiectului:

 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătoarelor ;


 Realizarea unei expoziţii cu lucrările realizate pe coridorul şcolii;
 Publicarea proiectului pe www.didactic.ro.

Activităţi programate:
NR.
CRT. ACTIVITATEA LOC DESFĂŞURARE PERIOADA
 4 Octombrie –Ziua mondială a animalelor –
1. prezentare ppt Sala de clasă 3
octombrie
 Audierea unor câncece şi poezii despre animale 2019

 Concurs de ghicitori -Graiul animalor –


audierea sunetelor scoase de diferite animale
domestice, sălbatice

 Atelier de pictură -animalele sălbatice pe cale de


2. dispariţie 4
Sala de clasă octombrie
 Cum ocrotim animalele? –dezbatere 2019

 Atelier practice -Realizarea unor lucrari


reprezentând animale folosind materiale din
natură (frunze presate, seminţe)
Echipa de proiect:

1. Prof.înv. primar Han Geta, coordonator activitate, clasa a IV-a

2. Prof. Vîlcu Mihaela, director

3. Prof. Popa Ionela, director adjunct

4. Prof.înv. primar Dinu Aronica, clasa pregătitoare

5. Prof.înv. primar Voicu Anișoara, clasa I

6. Prof.înv. primar Toader Cosmina, clasa a II-a

7. Prof.înv. primar Diaconu Corina, clasa a III-a