Sunteți pe pagina 1din 2

RECAPITULARE PENTRU TEZA

Operaţii cu numere naturale

1. Calculaţi, cât mai uşor, folosind proprietăţile adunării şi ale înmulţirii:


a) 2+378+220= d) 4  78  5 =
b) 33+1578+67= e) 34· 1· 33=
c) 43+0+500+57= f) 100·(3+7)=
2. Calculaţi, folosind factorul comun:
a) 14· 13 + 14 · 7= c) 456· 56+456· 38+456· 6=
b) 2009· 36-2009· 6= d) 13· 15-13· 5+13· 20=
3. Calculaţi: a) 127· 14= b) 567· 379=
4. Determinaţi câtul şi restul următoarelor împărţiri:
a) 34: 5= b) 168: 35=
5. Câtul unei împărţiri este 26, restul este 1 iar împărţitorul este 14. Aflaţi deîmpărţitul.
6. Calculaţi, respectând ordinea efectuării operaţiilor:
a)  2   4  3  5   7  15 

b)  4  5   21615 : 5   31 :100 

c) 20  5   504 : 3 : 2   20 : 40  15 

Puteri

1. Calculaţi suma dintre pătratul lui 8 şi cubul lui 9.

a) 4 2  110  ... b) 23  2 2  ...

c) 2  7   ...
2
  4
d) 52  58 : 515  ...
2. Calculați:
a) 82 − 33 = ; c) 321 ∙ 22 − 103 + 7 ∙ 9 = ;
b) 110 + 20181 − 411 : 48 = ; d) 24 + 32 + 50 − 71 =
3. Calculați:
a) [(32 )8 : 313 − 32 − 30 ] ∙ 8: 34 + 102 = ;
b) (1112 : 118 + 53 − 44 ∙ 48 ): [(112 )2 + 53 − (44 )3 ] = .

c) 4 0
 41  4 2  : 213  212
5

d)
 
33  3  36 : 9 2  9 4 : 9 2 .
e) [( 11 – 02018) · (33 – 32) + 12018] · (32 – 23) – 32·2 =
RECAPITULARE PENTRU TEZA

Metode aritmetice de rezolvare a problemelor


1. Opt kilograme de mere costă 24 de lei. Cât costă 5 kilograme de mere?
2. Șase robinete, care ua același debit, curg împreună și umplu o piscină în 3 ore, în câte ore pot umple
piscina 9 robinete cu același debit?
3. 6 kilograme de mere costă 24 de lei. Cât costă 2 kilograme de mere?
4. Nouă robinete, care ua același debit, curg împreună și umplu o piscină în 4 ore, în câte ore pot umple
piscina șase robinete cu același debit?
5. Diferența a două numere este 372. Dacă împărțim cele două numere obținem câtul 4 și
restul 63. Aflați numerele.

Divizibilitate
1. Divizorii numărului 28 sunt ...................................................................................
2. Multipli numărului 13, mai mici decât 80 sunt: ...............................................
3. Subliniaţi numerele prime şi încercuiţi numerele compuse: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80
4. Scrieţi mulţimea divizorilor lui 12 şi subliniaţi divozorii proprii.
5. Scrieţi primii cinci multiplii ai numărului 7
6. Un divizor al numărului 6 este……
7. Un multiplu al numărului 12 este……..
8. Cel mai are divizor comun al numerelor 2 si 4 este
9. Câte numere naturale de forma 10 ? a)2 b)10
10. Numărul este divizibil cu 5 atunci y=----------------------------------
11. Aflați x dacă 2 deci este număr..............................
12. Un divizor al numărului 6 este……
13. Un multiplu al numărului 12 este……..
14. Cel mai are divizor comun al numerelor 2 si 4 este

15. Numerele de forma 72x  3 sunt…….

16. Numarul 345x  2 atunci x  …….


17. Fie A = { 315; 1024; 3192; 718; 2354; 1017}. Numerele divizibile cu 9 din A sunt……..

18. Numerele 44x  5 sunt ……...


19. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 20 si 25

S-ar putea să vă placă și