Sunteți pe pagina 1din 1

Bursa speranței 2019

Scopul concursului
 Susținerea studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare
 Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare
la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare.

Criterii de eligibilitate:
 Studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale,
pedagogice
 Rezultate remarcabile la învățătură- media generală 8,5 și mai mult, dovada implicării studentului în proiecte de
cercetare/ studii aprofundate/ stagii.

Documente necesare pentru participare la concurs:


 Formularul de participare la concurs
 Copia carnetului de student
 Extrasul din matricolă
 Descrierea proiectului de cercetare/ studii/ stagiu (2-3 pagini) cu indicarea obligatorie a bugetului necesar pentru
implementarea acestuia
 Scrisoare de recomandare de la facultate

Perioada concursului:
 9 septembrie - 4 octombrie 2019 – depunerea dosarelor în plic la sediul central BCR Chișinău
 7 - 11 octombrie 2019 – interviuri cu candidații preselectați de comisia de selecție
 până în 30 noiembrie 2019 – anunțarea câștigătorilor concursului

Informații de contact
 Adresa: str. Pușkin 60/2, mun. Chișinău
 Tel.: +373 (22) 852 098
 E-mail: resurse.umane@bcr.md

Formularul de participare este atașat

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, BCR Chişinău S.A. va păstra
confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal recepționate de la solicitanți, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile publice
competente. BCR Chișinău S.A. este înregistrată ca operator al datelor cu caracter personal cu numărul de identificare 0000065.