Sunteți pe pagina 1din 3

14.11.

2019
Lucrare practică
Tema: Dizolvarea substanțelor solubile. Curba solubilității
Scopul lucrării:
 Să studiem solubilitatea substanțelor propuse
 Să ne formăm abilități de a folosi corect echipamentul propus
(spirtieră, stativ)
 Să putem aprecia corect dacă substanța s-a dizolvat sau nu în apă,
formânduse o soluție saturată/nesaturată/suorasaturată
Materiale și ustensile: spirtieră, stativ, substanță solubilă în apă (KNO3),
baghetă, termometru, cântar, recipient pentru cântărire, plasă de
azbest, hârtie milimetrică
Mersul lucrării:
 Se instalează stativul, cu spirtiera, iar pe locul cuvenit unde va fi
plasat recipientul cu viitoarea soluție se așează plasa de azbest.
 Într-un vas gradat, se toarnă 50 ml de apă distilată.
 Vasul cu apă este plasat pe suportul stativului.
 Se adaugă substanța propusă (KNO3) în cantități mici (câte 1
gram) și se observă dacă se dizolvă sau nu.
 În momentul când substanța nu se mai dizolvă, se măsoară
temperatura, și se înscriu datele în tabel.
 Procedura se repetă la diferite temperaturi.
 Datele se înscriu în tabel după care se construiește curba
solubilității substanței conform datelor primite.
 Curba primită este comparată cu una efectuată de specialiști.
T(oC) 23 27 31 35 39 43 47 51
M(g) 5 8 9.5 11.5 16 22 25 31
Observații:
În timpul efeectuării lucrării am observat că substanța dată- KNO3,
este foarte solubilă, și o dată cu creșterea temperaturii solubilitatea
lui se mărește.
Concluzie:
Efectuând această lucrare practică am studiat solubilitatea
substanțelor propuse, în cadrul grupului nostru, am studiat
solubilitatea substanței KNO3. Pe lângă studiul solubilității am mai
învățat sau ne-am reamintit despre cum se folosește corect o
spirtieră, cum se instaează un stativ conform necesităților de care
avem nevoie. Am observat faptul că în timpul măsurărilor trebuie să
fim foarte atenți pentru amicșora cât mai mult eroarea care și așa
este destul de mare din cauza condițiilor neideale în care se
efectează experiența. Totuși consider că scopul nostru a fost atins,
astfel obținând curba solubilității pentru substanța KNO3. După cum
observăm aceasta se aseamănă destul de mult cu cea efectuată în
condiții mai apropiate de cele ideale și de către specialiști chimiști.
Astfel putem spune că lucrarea a fost efectuată cu succes.