Sunteți pe pagina 1din 1

Scoala Gimnazială “Nicolae Tomivici-Plopşor”

Aria curriculară Limbă şi Comunicare

Responsabil: Prof. Nănuţ Claudia-Nicoleta

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE

2014-2015

NR. ACTIVITATEA PROPUSA STRATEGII DE DATA/ORA/ LOC RESPONSABIL


CRT. REALIZARE DESFASURARE

1. Analiza activitatii metodice din anul Informare 23.09.2014 Nănuţ Claudia


scolar 2013-2014.
Consultari 14:00 Toti membrii
Prezentarea planului managerial
SCOALA GIMNAZIALA
Completarea fiselor membrilor “NICOLAE TOMOVICI-
comisiei PLOPSOR”

2. Analiza rezultatelor la testele de Dezbatere 07.10.2014 Nănuţ Claudia


evaluare initiala.
Discutii 14:00 Toti membrii
Raport privind evaluarea initiala.
Prezentare SCOALA GIMNAZIALA
Adoptarea planului de activitati pe “NICOLAE TOMOVICI-
baza propunerilor venite de la PLOPSOR”
membrii comisiei.

3. Lectie demonstrativa: limba si Dezbatere 25.11.2014 Vlăduţu Octaviana


literatura romana
Prezentare 09:00

Discutii SCOALA GIMNAZIALA


IZVOARELE

4. Referat: limba si literatura romana Prezentare 27.01.2015 Popescu Camelia

“Scoala si educatia- intre Discutii 14:00 Toti membrii


invatamantul traditional si
invatamantul modern” SCOALA GIMNAZIALA
“NICOLAE TOMOVICI-
Prezentarea datelor referitoare la PLOPSOR”
testele sumative ale semestrului I si
propuneri de imbunatatire.

Director, Responsabil Comisie Metodică,

Prof. CINCĂ OVIDIU DAN Prof. Nănuţ Claudia Nicoleta