Sunteți pe pagina 1din 2

C.

PATRULATERE
C5. TRAPEZUL ­ este patrulaterul cu dou@ laturi paralele
TRAPEZUL ISOSCEL ­ este trapezul cu laturile neparalele congruente
TRAPEZUL DREPTUNGHIC ­ este trapezul cu o latur@ perpendicular@ pe baze
A S B
AB = baza mic@ = b
O u° CD = baza mare = B
M P R N AE = ^n@l]ime = h

D E T F C

MN = linie mijlocie= (B+b) / 2


PR =segmentul care uneste mijloacele diagonalelor= (B ­ b) / 2
ic a
Aria trapezului
d1∙d2∙ sinÐu a t
AABCD = (B + b)∙ h / 2 ; AABCD = lm∙h
m
lm = linia mijlocie ; AABCD= ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

e 2

Consider@m trapezul ABCD isoscel. %n acest trapez se pot scrie rela]iile:


a t
· AD = BC ; Ð ADE = Ð BCF ;
m
AC = BD
/
· DE = FC = (B­b) / 2 deoarece EF = AB = b

. r o
· Pentru a calcula elementele necunoscute ale trapezului se lucreaz@ ^n triunghiurile:

f u
DBFC (mÐF= 90°) unde: BC= latura neparalel@ ; BF = h ; FC = (B b) / 2

o
DDBF (mÐF = 90°) unde : BD=diagonala ; BF=h ; DF = b + (B b) / 2 = (B+b) / 2
r
Proprietati ale trapezului isoscel:

e p
· Daca diagonala este bisectoarea unghiului ascutit atunci: laturile neparalele sunt congruente cu

:/ /
baza mica a trapezului (∆ ADB isoscel deoarece mÐADB=mÐABD)

tt p
· Daca diagonala este bisectoarea unghiului obtuz atunci: laturile neparalele sunt congruente cu
baza mare a trapezului (∆ADC isoscel deoarece mÐACD=mÐCAD)

h B+b
· Daca diagonalele sunt perpendiculare intre ele atunci : inaltimea trapezului =­­­­­­­­­
2
(∆AOB si ∆DOC sunt dreptunghice isoscele , cu OS si OT mediane Þ OS= AB / 2 ; OT=DC / 2 Þ
AB + DC
ST = ­­­­­­­­­­­­­
2

· Daca baza mare a trapezului este diametrul cercului circumscris trapezului Þ diagonala este
perpendiculara pe latura neparalela ( deoarece , triunghiul inscris in semicerc este dreptunghic)
Pentru a calcula raza cercului ^nscris sau raza cercului circumscris trapezului isoscel se procedeaz@:
A B

D C
pentru calculul razei cercului ^nscris ^n trapezul isoscel :
deoarece AB }i DC sunt tangente la cerc Þ h este diametrul cercului Þ r = h / 2

pentru calculul razei cercului circumscris trapezului isoscel:

ic a
se afl@ mai ^ntâi centrul cercului circumscris , care se g@se}te la intersec]ia mediatoarelor
laturilor AB }i BC.
A E B
a t
AE = EB ; BF = FC

F
e m
OE ^ AB ; OF ^ BC
OB = OC = R

a t
D G
/mC

r. o
O
f u
r o
Presupunem c@ am aflat elementele trapezului :

p
B= 10 cm ; b = 4 cm ; h = 4 cm ; BC = 5 cm

e
Not@m pe OG = X
:/ /
Ca s@ putem calcula pe OB din D OGC cu teorema lui Pitagora trebuie calculat mai ^ntâi OG

tt p
(1) %n DOEB Þ OB2 = EB2 + OE2 Þ OB2 = 22 + (4+X )2 Þ 22 + (4+X )2 = 52 + X2 Þ
(2) %n DOGCÞ OC2 = GC2 + OG2Þ OB2 = 52 + X2

h
Þ 4 + 16 + 8X + X2 = 25 + X2 Þ 8X = 5 Þ X = 5 / 8
Se ^nlocuie}te X ^n rela]ia (2) Þ OB2 = 25 + (5 / 8)2 = 1625 / 64 Þ OB = 5Ö65 / 8 Þ
5√65
R = ­­­­­­­­­ cm
8