Sunteți pe pagina 1din 2

Informaţiilor referitoare la audit

Un audit de informaţii este un proces sistematic prin care o organizaţie poate înţelege cunoştinţele şi
nevoile de informare, ceea ce ştie, fluxurile de informaţii şi lacunele. Rezultă dintr-o informare de audit
este o "harta de informaţii", care poate fi folosit ca baza pentru proiectarea de soluţii de e-government,
precum şi pentru fondarea unei strategii de informare corporatiste sau a unei strategii de gestionare a
cunoştinţelor.

ceea ce va face un audit de informaţii?

Un audit informaţii vor revedea ce informatii este creată şi necesare în întreaga organizaţie. Toată lumea
în cadrul unei organizaţii are un rol important în crearea şi folosirea de informaţii - chiar dacă nu-l
realizezi! Unul dintre efectele secundare pozitive ale unei rula informaţiilor referitoare la audit, este bine
că ridică gradul de conştientizare în întreaga organizaţie a valorii de informaţii şi de valoarea de schimb
de cunoştinţe. Un informaţiilor referitoare la audit, de asemenea, va:

Identificarea nevoilor de informare ale organizaţiei în sine, de afaceri diverselor unităţi şi diviziile,
precum şi nevoile specifice ale persoanelor fizice

Identifice informaţiile create şi să evalueze valoarea sa la organizarea

expertiza si cunostintele activele Identificarea şi pentru a permite începerea unui activ intelectual
registru

Identifica lacunele de informare

Identificaţi victorii rapide care ar putea fi puse în aplicare pentru a produce beneficii imediate

Revizuirea de utilizare a resurselor de informaţii externe şi modul în care pot fi utilizate mai eficient

Revizuirea de utilizare a resurselor de informaţii interne, cât de valoroase sunt, şi modul în care acestea
pot fi îmbunătăţite

Harta fluxurile de informaţii şi blocajele actuale în cadrul acestor fluxuri

Dezvoltarea unei cunoştinţe şi informaţii hartă a organizaţiei

Elaboreze şi să adopte un set de principii de management de informaţii, care vor sprijini de gestionare a
informaţiilor în cadrul organizaţiei.

verificarea informaţiilor beneficii?


Informaţiilor şi a cunoştinţelor sunt acum recunoscute ca active de bază ale oricărei organizaţii şi sunt,
probabil, sursa de o organizaţie în curs de dezvoltare cetăţean şi rentabile servicii centrice. Principalul
beneficiu al unui audit de informaţii este dezvoltarea de o mai bună înţelegere mult mai activ al
premiului acest lucru şi modul în care aceasta poate fi folosit pentru a stimula creativitatea şi inovarea.
În mod special un audit de informaţii va fi de a identifica modul în care organizaţia poate:

o mai bună utilizare a activelor sale intelectuale

o mai bună utilizare a informaţiilor externe

ineficienţă a evita duplicarea şi de informaţii

evita excesul de informaţii

economisi timp şi bani reali, prin eficienţă

informaţiilor referitoare la audit de abordare?

Un audit de informaţii de succes trebuie să reflecte organizarea şi cum funcţionează. Acesta trebuie să
revizuiască procesele de business diferite în cadrul organizaţiei, explorarea ceea ce este nevoie de
informaţii în procesul de informaţii şi ceea ce este generat de procesul. Este nevoie de o sus în jos,
precum şi o abordare de jos în sus uita la toate fluxurile de informaţii, bariere, şi ineficienţă. O echipa de
audit independente de informaţii sunt deseori de preferat, aducând de confidenţialitate şi de o
perspectivă proaspătă în practicile de management al informaţiei şi de utilizare. Pentru a atinge toate
obiectivele auditului de informaţii, pentru a aduna toate datele, şi să elaboreze propuneri practice, un
amestec de interviuri, chestionare, , grupuri de discuţii şi focus grupuri trebuie să fie utilizate.

Pentru a înţelege problemele cheie si procesele de afaceri un anumit număr de oameni în "centrală"
poziţii sunt intervievate. Un chestionar detaliat pentru tot personalul scoate informaţii specifice şi de
date corespunzătoare. încercare grupuri concluzii, şi să se concentreze grupuri de discutii explora
anumite aspecte şi provocări.

După ce harta informaţiile sunt complete şi puse în aplicare recomandările de audit informaţii nu ar
trebui să fie uitată. Organizaţii şi schimbările nevoilor de informare şi a fluxurilor de schimbare - auditul
de informaţii ar trebui să fie o caracteristică a unei organizaţii ajuta să menţină şi să valorifice acest
avantaj vital.