Sunteți pe pagina 1din 1

SC ___________________SRL

Adresa:____________________
Judeţul____________________
CUI_______________________
J____/___________/___________
Cap.social:___________________

PROCES – VERBAL Nr. ........../.........................

Comisia de inventariere, numită prin decizia nr. ............... din data de............
…..........., a selectionat în şedinţele de inventariere care au avut loc in data
de ........................ urmatoarele documente financiar –contabile:

-……………………..din anii............. .......................,

-……………………..din anii............. .......................,

-……………………..din anii............. .......................,

-……………………..din anii............. .......................,

-……………………..din anii............. .......................,

documentele de mai sus au fost selectionate deoarece au expirat termenele legale de


păstrare prevăzute in legislatia in vigoare.
Comisia de inventariere decide scoaterea acestor documente din arhiva societatii,
casarea lor si valorificarea prin centrele de colectarea a deseurilor.

Ccomisia de inventariere,
………………………………………………….
…………………………………………………...
……………………………………………………

Se aprobă,
ADIMISTRATOR

Semnătura
L.S.